Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -"

Átírás

1 Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1

2 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy november 1-tıl minden befektetési vállalkozás köteles egy "megbízások teljesítésére vonatkozó politikát" foganatosítani, és amennyiben valamely ügyfél javára hajtanak végre valamilyen pénzügyi eszközökkel kapcsolatos megbízást, a befektetési vállalkozások kötelesek megtenni minden ésszerő lépést annak érdekében, hogy az ügyfél megbízását e politikával összhangban, a legjobban (az ügyfél számára legkedvezıbben) teljesítsék. Ennek érdekében a Calyon elkészítette a jelen Politikát az alábbi kérdéseknek és elveknek megfelelıen. A Calyon általában nem nyújt megbízás végrehajtása az ügyfél javára szolgáltatást. Ennek következtében a Calyon a jelen Politikát általában nem alkalmazza. A Calyon saját számlás kereskedés keretében folytat ügyfeleivel pénzügyi eszközök adásvételére irányuló tevékenységet. E tevékenységét a Calyon Szabályozott Piacokon, és Multilaterális Kereskedési Rendszerekben, vagy azokon kívül végzi. Ennek következtében a Calyon a jelen Politikát - az alábbi 2. bekezdésben meghatározott körülményeknek megfelelıen - vagy alkalmazza, vagy nem alkalmazza. 2. Alkalmazási kör 2.1. A Politika alkalmazása A Calyon a jelen Politikát és különösen az 5. bekezdésben meghatározott legjobb teljesítési követelményeket akkor alkalmazza, ha megbízást hajt végre valamely ügyfél javára, például az alábbi esetekben: - valamely ügyfél megbízásának végrehajtása, ha a Calyon az ügyfél megbízottjaként jár el. Ha a Calyon valamely ügyfél megbízását átveszi és azt valamely Teljesítési Helyszínen az ügyfél javára hajtja végre, a Calyon köteles biztosítani, hogy a Teljesítési Helyszín az adott idıpontban az ügyfél megbízásának teljesítéséhez szükséges legjobb feltételeket biztosítsa. - valamely ügyfél megbízásának teljesítése, ha a Calyon saját számlás kereskedést folytat, és a Calyon dönti el, hogy a megbízást milyen módon hajtja végre. A Calyon köteles az egyéb rendelkezésre álló Teljesítési Helyszínek által nyújtott feltételeket megvizsgálni és megbizonyosodni arról, hogy a saját számlás kereskedéssel Ügyfele érdekében a legjobb eredményt éri el. - valamely ügyfél megbízásának kockázatmentes megbízóként történı teljesítése, ha a Calyon az ügyféllel, mint megbízóval kereskedik, ugyanakkor egy másik féllel azonos feltételekkel köt ügyletet. Idetartoznak az olyan kereskedések is, amikor az ügylettel kapcsolatosan árkülönbözetet terhelnek az ügyfélre A jelen Politika nem alkalmazandó az alábbi esetekben: árak közzététele, árajánlatkérés és Strukturált OTC Termékek. 2

3 A Calyon a jelen Politikát nem alkalmazza abban az esetben, ha az ügyfél a pénzügyi eszközre vonatkozóan csupán árajánlatot kér (Árajánlatkérés). Amikor a Calyon valamely pénzügyi eszközre vonatkozó ügylet tekintetében árat tesz közzé, és az ügyfél a közzétett árat elfogadja, a Calyon a jelen Politikát az ügyfélre nem alkalmazza. A Calyon a jelen Politikát nem alkalmazza az ügyfelekkel kötött olyan ügyletek esetében, amelyekben Strukturált OTC Termékek szerepelnek. Az ilyen termékekre vonatkozóan, a Calyon által megadott árak az alábbi bekezdésben meghatározott elemeken alapulnak. Olyan esetekben, amikor a jelen Politika nem kerül alkalmazásra, a Calyon az ügyfél kérésére az ügyfél bizonyos ügyleté(ei)re vonatkozóan a piaci értéknek (Piaci Ár) megfelelıen értékelést adhat ki a körülmények által indokolt gyakorisággal, annak érdekében, hogy biztosítsa a kereskedést követı szolgáltatások kiváló minıségét. Piaci Áron történı értékelés csak akkor adható, ha az adott ügylet már megkötésre került, és az értékelés a kereskedési területtıl független belsı felügyelet által elızetesen érvényesített modellek felhasználásával készült A Politika alkalmazásának korlátozása: speciális utasítások Az ügyfelek speciális utasításokat adhatnak arra vonatkozóan, hogy hogyan szeretnék, hogy a megbízásuk teljesítve legyen. Ha az ügyfél speciális utasításokat ad, akkor a Calyon nem köteles a jelen Politikában meghatározott elıírásokat figyelembe venni, annyiban, amennyiben az ügyfél által adott utasítások kitérnek a legjobb teljesítés érdekében általában figyelembe vett kérdésekre. A Calyon a legjobb teljesítés elérése kötelezettségének eleget tesz azzal, hogy a megbízást vagy annak valamely részét az ügyfél által adott speciális utasításokat követve teljesíti Ügyfélkör A jelen Politika a Calyon S.A. Lakossági és/vagy Szakmai Ügyfeleire alkalmazandó, amennyiben a vonatkozó szabályozás ezen ügyfelekre és/vagy ügyleteikre alkalmazandó Termékkör A jelen Politika minden olyan pénzügyi eszközre, melyhez a Calyon hozzáfér alkalmazandó, függetlenül attól, hogy a kereskedelem Szabályozott Piacon vagy Multilaterális Rendszerekben vagy azokon kívül történik. 3. A legjobb teljesítéshez szükséges intézkedések 3.1. Teljesítési helyszínek Amikor a Calyon bármely ügyfél részére megbízás végrehajtása az ügyfél javára tevékenységet vállal, a Calyon az ügyfél megbízását a legmegfelelıbb Teljesítési Helyszínen teljesíti Teljesítési követelmények 3

4 Amikor a Calyon bármely ügyfél részére megbízás végrehajtása az ügyfél javára tevékenységet vállal, a Calyon az alábbi 5. bekezdésben meghatározott teljesítési követelményeket alkalmazza A Calyon által egy bizonyos kereskedésre tett árajánlat általában figyelembe veszi az üzleti modelljével kapcsolatos költségeket, ideértve az eladási és az utánkövetési eljárás alkalmazásának költségeit illetve a Calyon saját pozíciója fedezésével kapcsolatos költségeit, és minden a Calyon tıkéjének a hitelkockázatot hordozó ügylethez történı felhasználásával kapcsolatos költséget. 4. Bizalmi kötelezettségek A Calyon megtesz minden ésszerő lépést annak érdekében, hogy az ügyfelek minden egyes megbízásának legjobb teljesítését biztosítsa. Ennek keretén belül azonban a Calyon az ügyfél irányában nem vállal semmilyen bizalmi felelısségen alapuló feladatot. 5. A Calyon legjobb teljesítési követelményeinek leírása Ha a Caylon megbízás végrehajtása az ügyfél javára szolgáltatás nyújtását vállalja, a Calyon az alábbi teljesítési követelményeket vagy tényezıket alkalmazza: árajánlat, költségek, sebesség, a teljesítés és elszámolás valószínősége, a megbízás mérete és természete, és a megbízás teljesítésével kapcsolatos egyéb tényezık. A Calyon az alábbi követelményeket veszi figyelembe a fenti tényezık relatív fontosságának megállapításában: - az ügyfél jellemzıi, ideértve minısítését; - az érintett megbízás jellemzıi; - azon pénzügyi eszközök jellemzıi, amelyekhez a megbízás kapcsolódik; és/vagy - azon Teljesítési Helyszínek jellemzıi, ahol a megbízás teljesíthetı. Amennyiben a Calyon valamely Lakossági Ügyfél megbízását teljesíti, a lehetı legjobb eredmény globális költség alapon kerül meghatározásra. A globális költség kiszámítása úgy történik, hogy a pénzügyi eszközre adott árajánlatban meghatározott árat hozzáadják a teljesítés költségeihez, mely magában foglal a megbízás teljesítésével kapcsolatosan felmerült minden kiadást, ideértve a Teljesítési Helyszínnel kapcsolatos speciális díjakat, a klíring és elszámolási díjakat és minden egyéb, a megbízás teljesítésében résztvevı bármely harmadik személynek fizetett díjat. 6. Az Ügyfél hozzájárulása Ha a Caylon megbízás végrehajtása az ügyfél javára szolgáltatás nyújtását vállalja, akkor az adott ügyfél köteles a jelen Politikához hozzájárulását adni mielıtt a Calyon az ügyfél bármely megbízását teljesítené. Az ügyfél hozzájárulása egy általános szerzıdés, mely kiterjed a jelen Politika rendelkezéseire és így minden, a Calyon által vállalt ügyletre irányadó. Amennyiben valamely ügyfél november 1. követıen bármilyen megbízást ad, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy az adott ügyfél a jelen Politikához hozzájárult. 4

5 7. Felügyelet, felülvizsgálat és a jelen Politika frissítése november 1-tıl a Calyon a jelen Politikát legalább évente egyszer frissíti. Az Ügyfeleket értesíti a jelen Politikában végrehajtott bármilyen jelentıs változtatásról, különösen a Calyon honlapján. 8. További információk Ha a Caylon megbízás végrehajtása az ügyfél javára szolgáltatás nyújtását vállalja, a szokásos Calyon kapcsolattartójával történı kapcsolatfelvétel útján az ügyfél a Calyontól részletes tájékoztatást kérhet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy Calyon megbízásait a jelen Politikának megfelelıen teljesítette. 5

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika A szabályzat típusa: A szabályzat jóváhagyója: A szabályzat hatályba léptetője: Ügyviteli utasítás Strategon Zrt. Igazgatósága Üzleti Területek Ügyvezetője Végrehajtási politika Szabályzat száma: 25/2010

Részletesebben

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról Hirdetmény F. melléklet: A Végrehajtási politikáról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. december 4. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 OTP BANK NYRT. VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5.

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 2015. május 5. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Jelen végrehajtási politika (a továbbiakban: Végrehajtási Politika) azokat az általános szabályokat

Részletesebben

A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Készült: 2015. június 1. 2015. június 1. Jelen politika tartalmazza az Concorde Értékpapír Zrt-nek (a továbbiakban: Concorde) a 2007. évi CXXXVIII.

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Hungária Értékpapír Zrt. Szabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Igazgatóság 1_VH/2014.01 2014.01.02. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (BEST EXCECUTION POLICY) I. Általános

Részletesebben

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az Erste Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény)

Részletesebben

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya Tájékoztató a KBC Securities végrehajtási politikájáról lakossági ügyfelek részére 1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya A KBC Securities összhangban az EU pénzügyi eszközök piacairól szóló

Részletesebben

2. Befektetı védelemmel kapcsolatos szolgáltatások lakossági ügyfelek részére

2. Befektetı védelemmel kapcsolatos szolgáltatások lakossági ügyfelek részére Tájékoztató ügyfél kategóriák, befektetı védelmi szolgáltatások A befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. február 1-tıl TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 1.1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Az EQUILOR Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Mőködési szabályzata

Az EQUILOR Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Mőködési szabályzata Az EQUILOR Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Mőködési szabályzata Hatályos: 2012.06.06. Elfogadva az EQUILOR Alapkezelı Zrt. igazgatóságának 1/06.06/2012 IG határozatával. Equilor Alapkezelı

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Az ügyletek végrehajtásával kapcsolatos szabályokat elsısorban a Társaság Üzletszabályzata

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika 1. sz. melléklet Random Capital Zrt. Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2014. 11. 18. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra A Üzletszabályzatának 1.sz. melléklete Felelős Felelős terület Készítette

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS (MIFID) IRÁNYELVRŐL

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS (MIFID) IRÁNYELVRŐL ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS (MIFID) IRÁNYELVRŐL A hatékony és egységes európai tőkepiac kialakítása érdekében az Európai Unió fő döntéshozó szervei 1999-ben akciótervet fogadtak

Részletesebben

Ajánlat érvényessége és megszőnése

Ajánlat érvényessége és megszőnése A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Az ügyletek végrehajtásával kapcsolatos szabályokat elsısorban a Társaság Üzletszabályzata

Részletesebben

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 1. Általános alapelvek A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások Ügyfelek számára következetesen legjobb végrehajtása érdekében a Bank az itt bemutatott

Részletesebben

Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek

Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek Megbízás-végrehajtási irányelvek A megbízás-végrehajtási irányelvek az ügyféllel kötött megállapodás részét képezik, ahogy azt meghatározza a felhasználói

Részletesebben

Postai úton: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. az AEGON ügyfélszolgálati irodájában

Postai úton: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. az AEGON ügyfélszolgálati irodájában ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó elérhetıségei: Postai úton: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. Személyesen: az AEGON ügyfélszolgálati irodájában E-mail: info@aegonsec.hu

Részletesebben

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL)

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 1. Végrehajtási Politika célja Végrehajtási politika meghatározza, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység és a kiegészítő

Részletesebben

Végrehajtási és allokációs politika

Végrehajtási és allokációs politika Végrehajtási és allokációs politika Szabályzatot jóváhagyta: Vezérigazgatói utasítás száma: Hatálybalépés dátuma: Igazgatóság 4/2014 2014.04.01. Tartalomjegyzék VÉGREHAJTÁSI ÉS ALLOKÁCIÓS POLITIKA... 1

Részletesebben

Összeférhetetlenségi politika

Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Szabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Igazgatóság. IG. Határozat 2008. Általános szabályok 1. A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv

Részletesebben

CALYON Magyarországi Fióktelepe. Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata

CALYON Magyarországi Fióktelepe. Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata CALYON Magyarországi Fióktelepe Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata (Jelen Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat 2008. április 29-én lép hatályba. A jelen Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat

Részletesebben

Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től

Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től Végrehajtási politika Hatályos 2014. február 14-től Tartalomjegyzék 3 1 Bevezetés 6 2 Megbízások végrehajtásához kapcsolódó alapelvek 8 3 Záró rendelkezések 9 4 Hatálybalépés 10 1 Melléklet Végrehajtási

Részletesebben

MiFID ügyféltájékoztató

MiFID ügyféltájékoztató MiFID ügyféltájékoztató Befektetés pénzügyi eszközökbe Jelen ügyféltájékoztató a CESR 08 003 ref. számú A Consumer s guide to MiFID című anyagának, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei

Részletesebben

Számlavezetési és Pénzügyi Eszköz Letétkezelési Általános Szerzıdési Feltételek

Számlavezetési és Pénzügyi Eszköz Letétkezelési Általános Szerzıdési Feltételek Számlavezetési és Pénzügyi Eszköz Letétkezelési Általános Szerzıdési Feltételek Értékpapírszámla vezetési és értékpapír letétkezelési szerzıdés ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK 1. CÉL A jelen Általános

Részletesebben

MiFID ügyféltájékoztató

MiFID ügyféltájékoztató MiFID ügyféltájékoztató Befektetés pénzügyi eszközökbe Jelen ügyféltájékoztató a CESR 08-003 ref. számú A Consumer s guide to MiFID című anyagának, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei

Részletesebben

A Társaság által teljesített megbízások végrehajtási helyszínei, a megbízás továbbítására vonatkozó szabályok:

A Társaság által teljesített megbízások végrehajtási helyszínei, a megbízás továbbítására vonatkozó szabályok: A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Az ügyletek végrehajtásával kapcsolatos szabályokat elsısorban a Társaság Üzletszabályzata

Részletesebben

A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL

A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL 2009 I. A nyilvánosságra hozatal célja A Bácska Takarékszövetkezet a Hitelintézeti törvény 137/A. -ában és a hitelintézetek

Részletesebben