Végrehajtási politika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Végrehajtási politika"

Átírás

1 A szabályzat típusa: A szabályzat jóváhagyója: A szabályzat hatályba léptetője: Ügyviteli utasítás Strategon Zrt. Igazgatósága Üzleti Területek Ügyvezetője Végrehajtási politika Szabályzat száma: 25/2010 Verziószáma: 1.5 Remetehegyi Csaba Igazgatóság elnöke Igazgatósági jóváhagyás kelte: december 04. 1

2 Általános rész A szabályzat célja: 1. A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MiFID), illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatokról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban Bszt.) előírja a befektetési vállalkozások számára, hogy Végrehajtási politikát (továbbiakban Politika) készítsenek és arról az Ügyfeleket tájékoztassák. 2. A Strategon Értékpapír Zrt. (továbbiakban Társaság) minden ésszerű lépést meg kell tennie annak érdekében, hogy az ügyfél számára a lehető legjobb eredményt érje el, bármilyen pénzügyi eszközre vonatkozó megbízás teljesítése során. 3. A Politika rögzíti mindazokat a szabályokat, amelyek biztosítják az ügyfelek által adott megbízások legjobb teljesíthetőségét. 4. A Politika a Kereskedési terület minden alkalmazottjára és minden olyan a Kereskedésen dolgozó személyre kiterjed, aki munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik. Értelmező rendelkezések 5. Jelen utasítás alkalmazásában: a) Bszt.: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei Társaságokról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény b) Elfogadható partner: a Bszt. 51. (1) bekezdésében meghatározott vállalkozás vagy intézmény. c) Elismert tőzsde: Bszt. 4. (2) 18. pontjában meghatározott kereskedési helyszín d) MiFID: 204/39/EK irányelv e) MTF (Multilateral Trading Facility): a Bszt. hetedik részében meghatározott Multilaterális Kereskedési Rendszer f) OTC piac: olyan kereskedési helyszín, ami nem minősül Szabályozott piacnak vagy Elismert tőzsdének. g) Szabályozott piac: a Tpt. 5. (1) 114. pontjában meghatározott kereskedési helyszín Általános rendelkezések 6. A Társaság az ügyfél megbízását az ügyfél számára legkedvezőbb módon hajtja végre azzal, hogy a végrehajtásra e Politika szerint kerül sor. A legkedvezőbb végrehajtás során vizsgált szempontok: 7. A legkedvezőbb végrehajtás megítéléséhez a Társaság a következő szempontokat vizsgálja: a) a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát (nettó ár), b) a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz tulajdonságait, 2

3 c) a megbízás költségét, d) a megbízás végrehajtásának időigényét, e) a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét, f) a megbízás nagyságrendjét, g) a megbízás természetét, h) az ügyfél minősítését, és i) azon szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer, árjegyző vagy egyéb más, a likviditás biztosítására létrejött személy vagy szervezet, illetve ezekhez hasonló funkciót ellátó harmadik országbeli személy vagy szervezet (a továbbiakban: Végrehajtási helyszín) tulajdonságait, amelyekhez a megbízás továbbítható, j) termék belső finanszírozási költség k) egyéb költségek (megbízástörlés) l) fajlagos költségek (havi összkereskedési költségek versus forgalom). Végrehajtási helyszínek: 8. A Társaság az Ügyfél megbízások teljesítésekor a következő helyszíneket veszi igénybe: a) Elismert tőzsdék, b) Más Szabályozott piacok, amelynek a Társaság nem tagja, azonban közreműködő igénybevételével hozzáféréssel rendelkezik, c) Másik befektetési vállalkozás, d) Az Európai Unión kívüli vállalkozások vagy szervezetek, akik a fentieknek megfelelő funkciókat töltik be. 9. Tekintettel a 8. pontban foglaltakra a Társaság lehetővé teszi az ügyfél megbízásának szabályozott piacon és multilaterális kereskedési rendszeren kívüli végrehajtását is. 10. Az ügyfél által adott megbízás lehetséges végrehajtási helyszíneinek jegyzékét jelen politika 59. pontja tartalmazza. A végrehajtási helyszínt meghatározó faktorok: A) A megbízás megadásakor az adott végrehajtási helyszínen elérhető szabad egyenleg. B) A megbízás végrehajtásakor mérlegelt egyéb szempontok: 11. A teljesítési hely kiválasztási folyamatának minden lépése (a teljesítést befolyásoló tényezők feltárása, megjelölése, a faktorok megfelelő relatív súllyal való figyelembe vétele, tekintettel a teljesítés többi dimenzióira) során a Társaságnak törekszik az optimális megoldás kiválasztására. 12. A szabályzatban használt hatékony legjobb teljesítés követelménye a megbízások végrehajtása színvonalának maximalizálását jelenti. A megbízások teljesítése során az ár kiemelt fontosságú, de nem az egyetlen tényező, amelyet a végrehajtási helyszín kiválasztásakor figyelembe kell venni. 13. Az alábbiakban felsorolásra kerülnek azok a jellemzők, amely alapján a Társaság meghatározza, hogy adott ügyfél megbízást mely végrehajtási helyszín(ek)en teljesíti. 3

4 A legjobb nettó ár: 14. A legjobb teljesítés központi eleme, kiindulópontja a legjobb nettó ár (best net price), ami a költségekkel csökkentett eladási ár, illetve a költségekkel növelt vételi ár. 15. A nettó ár meghatározásakor minden az ügyfelet terhelő díjat, jutalékot és költséget figyelembe venni, különösen: a) a megbízás teljesítése fejében felszámolt, a Társaságot illető díj, jutalék b) tőzsdei díj, c) elszámolási díj, d) egyes termékkörhöz köthető finanszírozási költségek e) harmadik fél igénybevételéhez kapcsolódó költségek. 16. A megbízás teljesítésekor figyelme kell venni az adott ügyfélre vonatkozó, az egyes végrehajtási helyszínhez és pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó adózási szabályokat is. Megbízások nagyságrendje 17. A kereskedési helyek kiválasztásában, illetve az elérhető legjobb árak tekintetében is befolyásoló tényezőt jelenthet a megbízások nagyságrendje. A Társaság azon a végrehajtási helyszíne(ke)n teljesíti a megbízást, ahol a helyszín likviditása, a piac ellenajánlatok méretével jellemezhető mélysége a legmegfelelőbb. Jelentős méretű megbízás esetén több végrehajtási helyszín egyidejű alkalmazása is szóba jöhet, amennyiben az érintett pénzügyi eszköz a Társaság számára több helyszínen is elérhető. A leírt intézkedések ellenére a jelentős méretű megbízás teljesítése huzamosabb időt is igénybe vehet. Teljesítések gyorsasága 18. A teljesítések gyorsasága jelentősen befolyásolhatja azt az árat (és ezzel együtt az ügylet eredményét), amelyet a Társaság el tud érni az ügyfél számára. Tekintettel arra, hogy az ügyfél megbízása tipikusan a megbízás beérkezésekor érvényes piaci kondíciók figyelembe vétele közepette jön létre, a volatilis piacon kiemelt jelentőséget kap a megbízás teljesítéséhez szükséges idő, amely az adott végrehajtási helyszín egyik jellemzője. a gyorsaság, a kevéssé likvid eszközökre adott, illetve jelentős méretű megbízások esetén a gyorsaság bizonyos piaci feltételek mellett helyett más tényezők kapnak prioritást. A végrehajtás és elszámolás valószínűsége 19. A végrehajtás és az elszámolás valószínűsége szintén olyan tényezők, amelyek figyelembe kell venni a megbízások reális teljesítéséhez. Hiába kínálja a legjobb árat egy kereskedési hely, ha a megbízás végrehajtása vagy az elszámolás nehézségekbe ütközik. Amennyiben egy pénzügyi eszköz olyan végrehajtási helyszínen is elérhető, amelynek elszámolásához nem kapcsolódik, megfelelő garancia rendszer vagy az elszámolás hosszabb idő alatt vagy több közreműködő partneren keresztül történik, akkor a kedvezőbb nettó ár (vagy más kedvezőbb feltétel) nem eredményezi feltétlenül az adott helyszín kiválasztását. Megbízás típusa 20. A megbízás típusa (például limitáras vagy stop megbízás) szintén befolyásolhatja, hogy mely Végrehajtási helyszín tekinthető a legjobbnak tekintettel arra, hogy az egyes Végrehajtási helyszínek meghatározott megbízás típusokat tesznek lehetővé, illetve a javasolt megbízás típust a piaci likviditása és nyitva tartása is meghatározza. 4

5 21. Limitáras megbízásnál a megbízó megadja vételnél a maximum, eladásnál a minimum árat, amin a megbízás teljesülhet. Ha az árfolyam eltér a piacon lévő ártól, akkor a megbízás addig nem teljesül, amíg a piaci árfolyam el nem éri a megbízás árfolyamát. Ez nem jelenti, hogy a Társaság megszegte volna a Politikában leírtakat. Amennyiben az ügyfél és a Társaság másképpen nem rendelkezik, akkor a limitár a költségek és díjak figyelembe vétele előtti árat jelenti. 22. Átlagáras megbízás esetén a Társaság arra vállal kötelezettséget, hogy az ügyfél megbízásának teljesítésekor elért súlyozott átlagár nem lesz kedvezőtlenebb a megbízásban meghatározott átlagárnál. Ennek teljesítése során értelemszerűen előfordulhat, hogy a megbízás tartalmazhat a megbízásban szereplő átlagárnál magasabb teljesítési árat is. Amennyiben az ügyfél és a Társaság másképpen nem rendelkezik, akkor a megbízási ár a költségek és díjak figyelembe vétele előtti árat jelenti. 23. Piaci áras megbízás akár lényegesen is eltolhatja az árfolyamot, így a teljesített árfolyam jelentősen eltérhet attól az árfolyamtól, amikor a megbízást megadták. A piaci áras megbízásnál figyelembe kell venni az adott végrehajtási helyszínre, illetve pénzügyi eszközre vonatkozó kereskedési szabályokat (különös tekintettel a napi maximális árelmozdulásra, illetve a kereskedés felfüggesztésére vonatkozó regulákat). 24. A Társaságnak lehetősége van arra a Politika betartása mellett, jobb teljesítés elérése érdekében -, hogy megbízásokat összevonjon vagy megosszon, a Politika mellékletét képező Allokációs politikában foglaltak szerint. A Végrehajtási politikában foglaltak alkalmazása: 25. A Társaság a megbízással érintett pénzügyi eszköz alapján, a jelen Politika mellékletében felsoroltak, illetve a fentiekben meghatározott faktorok alapján határozza meg, hogy mely Végrehajtási helyszínt lehet választani. 26. Az ügyfél számára legkedvezőbb lehetőség megállapítására vonatkozó vizsgálat során, ha az adott megbízás több Végrehajtási helyszínen is teljesíthető, a Társaság az összehasonlításban figyelembe veszi az egyes végrehajtási helyszínekhez kapcsolódó saját jutalékait és egyéb, a végrehajtással összefüggő költségeit. 27. A Társaság az egyes végrehajtási helyszínekhez kapcsolódó saját jutalékait és egyéb, a végrehajtással összefüggő költségeit nem határozhatja meg úgy, hogy a 7. pont szerint elvégzett összehasonlítás során az egyes végrehajtási helyszínek között indokolatlan és méltánytalan különbséget eredményezzen. 28. Ha a Társaság a 8. pontban foglalt Végrehajtási helyszín vonatkozásában az ügyféltől határozott utasítást kapott, a megbízást ezen utasításnak megfelelően hajtja végre. Az utasítás megakadályozhatja a Társaságot a megbízás ügyfél számára legkedvezőbb módon történő végrehajtásában. A Társaság ebben az esetben határozottan felhívja erre az ügyfél figyelmét. 29. A 28. pontban foglaltakat kell alkalmazni különösen arra az esetre, ha az ügyfél külföldi piacon elérhető pénzügyi eszközre vonatkozóan ad megbízást, illetve az ügylethez szükséges letétképzési kötelezettségének valamelyik külföldi végrehajtási helyszínhez kapcsolódó kereskedési alszámlán található eszközök felhasználásával tud eleget tenni. Az ügyfélrendelkezésre álló szabad eszközeinek kereskedési számlák közötti átcsoportosításának idő-, illetve költségigénye felülírhatja a végrehajtási helyszín megválasztásának alapértelmezett szabályait. 5

6 30. Az ügyfél kérésére a Társaság írásban a végrehajtási politikában foglalt rendelkezések alkalmazásának bemutatásával igazolja, hogy az ügyfél a végrehajtási politikában foglaltaknak megfelelően hajtotta végre. A legjobb végrehajtás dimenziói 31. A legjobb végrehajtás (best execution) elsődleges tényezője a nettó ár. A megfogalmazott további tényezők, úgymint a gyorsaság, a végrehajtás és az elszámolás valószínűsége, a megbízás nagyságrendje, jellege, piaci hatás, egyéb implicit költségek akkor kaphatnak nagyobb súlyt a nettó árral szemben lakossági ügyfelek megbízásainak teljesítésekor, ha azok az elért (elérhető) eredményt jelentős befolyásolhatják. 32. Ha a Társaság lakossági ügyfél megbízását hajtja végre, akkor minden, az ügyfelet terhelő költséget figyelembe vesz az ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtási lehetőség megállapításakor. 33. A nettó áron kívüli tényezők szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek esetén (nagyobb) relevanciával bírnak. 34. A MiFID 24. cikke szerint a legjobb végrehajtási elvet nem kell alkalmazni az Elfogadható partnerekkel kötött tranzakciók során. Az elfogadható partnerek meghatározott elszámolási gyakorlata, a megbízások teljesítésével kapcsolatos követelményrendszere, illetve a felek között létrejött szerződéses gyakorlat határozza meg a megbízás teljesítésének kereteit. 35. Azokon a piacokon, ahol a Társaság nem közvetlenül (azaz nem saját jogán, hanem közreműködő igénybe vétele mellett) kereskedik, a teljesítés rövid késedelmet szenvedhet, mivel az igénybe vett közreműködő partner is megvizsgálja a legjobb teljesítés lehetőségét, illetve a megbízás továbbítása is többlet időigénnyel járhat. 36. A Társaság tevékenységi engedélyéből kifolyólag saját számlára nem teljesíthet megbízást. Nagyméretű megbízások: /2006/EK rendelet 20 cikke alapján egy ügylet a szokásos piaci nagyságrendhez viszonyítva nagyméretűnek minősül, ha a nevezett szabályozott piacra bevezetett eszközök tekintetében a forgalmi adatokhoz képest az alábbi méreteket meghaladják. 38. A forgalmi adatokat (átlagos napi forgalom, darabszám, a részvény szokásos piaci nagyságrendje) az európai értékpapír-piaci szabályzók bizottsága weboldalán elérhetővé teszi a listát. A szokásos piaci nagyságrendhez képest nagyméretű megbízások Átlagos napi forgalom (ÁNF) szerinti osztályok ÁNF < =< ÁNF < =< ÁNF < =< ÁNF < ÁNF >= Nagyméretű megbízások minimális mérete Közzététel, ügyfél-tájékoztatás Limit típusú megbízás közzététele: 39. A Bszt. előírása alapján a Szabályozott piacra bevezetett részvényre vonatkozó, adott piaci körülmények között azonnal nem teljesült limitáras megbízást, annak teljesítése érdekében 6

7 más piaci szereplők számára könnyen elérhető módon a Társaságnak haladéktalanul nyilvánosságra kell hoznia. 40. Nem kell alkalmazni a nyilvánosságra-hozatalra vonatkozó előírást, ha a) megbízás nagyságrendje meghaladja a szokásos piaci méretet vagy b) az ügyfél kifejezetten olyan utasítást ad, hogy Szabványosított piacra vonatkozó nem teljesült limit típusú megbízását a Társaság ne hozza nyilvánosságra. 41. A nyilvánosságra hozatal keretében a részvény nevét, a limit árat, a megbízás irányát, illetve a mennyiséget kell közzétenni. Ügyfél tájékoztatás Elfogadható partnerek és szakmai partnerek: 42. Az elfogadható partnereket és szakmai ügyfeleket a Bszt. 43. szerinti előzetes tájékoztatás során nem kell a végrehajtási politikában foglaltakról tájékoztatni. Lakossági ügyfelek: 43. A Társaság köteles a lakossági ügyfeleket a végrehajtási politika tartalmáról a Bszt. 43. szerint előzetesen, még a keretszerződés létrejöttét megelőzően tájékoztatni. 44. A Társaságnak meg kell ismertetni a lakossági ügyfelekkel egy általános nyilatkozat formájában a befektetési szolgáltatás nyújtása előtt, megfelelő időben, tartós adathordozón: a) a Politikában is rögzített, a teljesítés színvonalát meghatározó tényezők relatív fontosságát, illetve az azt meghatározó eljárást, b) a Végrehajtási helyeket, melyeket a befektetési Társaság a megbízások teljesítése során alkalmaz, valamint c) az ügyfél figyelmeztetését arra vonatkozóan, hogy ha a megbízás vonatkozásában speciális instrukciót ad a Társaságnak, az megakadályoz(hat)ja a Társaságot abban, hogy a megadott paraméterek tekintetében a legjobb eredmény elérését célzó, Politikában rögzített eljárást kövesse. 45. A tartós adathordozók körét a Társaság Üzletszabályzata tartalmazza. 46. Tájékoztatni kell továbbá az ügyfeleket, ha a megbízásuk a Politika értelmében szabályozott piacon vagy MTF-en kívül végrehajtható, illetve előzetes hozzájárulásukat beszerezni, ha e teljesítési helyeken kerül teljesítésre a megbízásuk. Technikai kötésekkel kapcsolatos tájékoztatás Technikai ügyletek nyilvántartása, ellenőrzése: 48. Egy pozíció átadása során az átadó fél kötései lesznek technikai ügyletek (egymással szemben) és a pozíciót átvevő fél kötései a tény státuszt kapják, így a visszaigazolások helyes állapotot fogják mutatni. Amennyiben a Társaságnál technikai ügyletre kerül sor, akkor arról a kockázatkezelő külön kimutatás készít. A lejáró pozíciók elszámoló áron történő zárását követően a következő határidőre szóló újrakötések során keletkezett ügyletek kezelése: 7

8 49. Azon instrumentumok esetében, ahol az instrumentum fizikai szállítással jár le, és az ügyfeleknek van nettó pozíciója, viszont az összesített nettó ügyfélpozíció az adott végrehajtási helyszín szerint nulla és a Társaság a végrehajtási helyszínre ajánlatott már nem tud bevinni a kifutás napján, ekkor az ügyfelek megbízása alapján (ügyfél, portfoliókezelő) a következő határidőre történik a pozíciók felvétele (továbbkötés) a kifutás napjára vonatkozó tőzsde által megállapított elszámoló áron mind a kifutó, mind a következő határidőre vonatkozóan. Amennyiben ilyet típusú technikai ügyletekre kerül sor, akkor ezen ügyletekről a Társaság minden esetben tájékoztatja az ügyfelet. Ügyfél tájékoztatás: 50. A Társaság a technikai ügyletekkel kapcsolatban külön kiemeli, hogy ezen ügyletek semmilyen ügyfél érdeksérelmet nem okozhatnak. Társaság által ügyfeleknek küldött Teljesítési igazolásban a technikai ügyletek tényét egyértelműen meg kell jelölni. Amennyiben a technikai kötés során az ügyfél a Társaság egy másik ügyfele volt, akkor erről a tényről a Társaság a Teljesítési igazolással egy időben tájékoztatja az ügyfeleket. Végrehajtási politika ellenőrzése Best execution visszamérése: 51. Annak megítélése, hogy a befektetési Társaság eljárása valóban megfelel-e a követelményeknek, a megvalósult ügyletek teljesítésének utólagos értékelésével, illetve az alkalmazott eljárás Politikával való összhangjának vizsgálatával lehetséges. 52. Ennek megfelelően egyfelől szükséges annak vizsgálata, hogy a Politikában rögzített eljárással valóban a legjobb eredményt érte-e el a Társaság (a teljesítési hely kiválasztásának módja megfelelő-e, illetve e kiválasztott csatorna a legjobb eredményt biztosította-e), másfelől pedig össze kell vetni a Társaság tényleges eljárását (gyakorlatát) a Politikával. A Politika szerinti teljesítés hatékonyságának vizsgálata 53. Az ellenőrzési modell lépései: a) A lefedettség meghatározása (a tranzakciótípusok és a hozzájuk tartozó mintanagyságok meghatározása), b) Összehasonlító adatok kiválasztása, c) Értékelési kritériumok meghatározása, d) A tranzakciók kiértékelése, a szignifikáns eltérések (negatív irányban) vizsgálata. 54. A hatékonyságvizsgálat gyakoriságát legalább évente (vagy a végrehajtási helyszínek változásakor, amennyiben az indokolt) kell elvégezni. 55. Az ellenőrzés felelőse a belső ellenőr. A Politika felülvizsgálata 56. A Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri, és legalább évente egyszer értékeli a Politikát az alkalmazott Végrehajtási helyszínek jegyzékének, illetve Végrehajtási helyszín megválasztása, valamint a 7. pontban foglalt bekezdésében foglalt kötelezettség teljesülése szempontjából, valamint haladéktalanul kezdeményezi az esetleg tapasztalt hibák javítását. 8

9 57. Az 56. pontban foglaltakon túl a Társaság akkor is felülvizsgálja a Politikát, ha olyan tényszerű változás következik be, amely befolyásolja a 7. pontban foglalt kötelezettség teljesülését. 58. A Politika karbantartásáért és aktualizálásáért a Kereskedés szervezeti egység és a Compliance officer felelős. 9

10 KBC Securities Mo-i Fióktelepe Interactive Brokers CFH Clearing Raiffeisen Bank Takarékbank Szabályzat Mellékletek 1. számú melléklet - Végrehajtási helyszínek 59. A Strategon Értékpapír Zrt. az alábbi teljesítési helyszíneket veszi igénybe ügyfelei megbízása teljesítéséhez: Pénzügyi eszközök/végrehajtási helyszín Magyar Állampapírok Befektetési jegyek 1 1 Budapesti Értéktőzsde Részvények 1 Certifikátok 1 Határidős termékek 1 Opciós termékek 1 Külföldi Szabályozott piac vagy elismert tőzsde Értékpapírok 1 1 Certifikátok 1 Határidős termékek 1 Opciós termékek 1 OTC piacok Értékpapírok 1 Certifikátok 1 FX ügyletek 1 Határidős deviza ügyletek 1 Opciós termékek 1 2. számú melléklet - Allokációs politika 60. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatokról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvénynek (Bszt.) megfelelően a Strategon Értékpapír Zrt. köteles a megbízások azonnali, tisztességes, eredményes és más ügyfél vagy a Társaság saját érdekeiből adódó diszkriminációtól mentes kezelésére, végrehajtására. 61. Az egyébként összehasonlítható megbízásokat ezért a Társaság, érkezési idősorrendben fogja teljesíteni az alábbi kivételekkel: a) ha az ügyféltől más utasítást kap és az ügyfél utasítása nem sérti más ügyfelek érdekeit, 10

11 b) a megbízás sajátosságai vagy a fennálló piaci körülmények miatt nem megvalósítható,, c) azzal az ügyfél érdekei sérülnének. 62. A befektetési alapkezelő, portfoliókezelő és vagyonkezelő társaságokat (ideértve Társaság saját portfoliókezelési tevékenységét) a Társaság külön ügyfélként kezeli, az ügyfélmegbízás teljesülését követően, az általuk adott megbízások további allokálását az adott portfoliókezelő (alapkezelő, vagyonkezelő) végzi. 63. A Társaság a megbízás megfelelő végrehajtásával kapcsolatos lényeges nehézség, vagy akadályozó körülmény észlelésekor haladéktalanul értesíti ügyfelét. 64. A Társaság ügyfeleinek megbízásait nem vonja össze, kivéve ha: a) egyetlen olyan ügyfél sem szenved hátrányt, akinek a megbízását másik ügyfél megbízásával összevonták, b) adott ügyfél esetében érvényes szerződési feltételek, az ügyfél nyilatkozata lehetővé teszi a megbízás más ügyfelek megbízásával történő összevonását, továbbá c) nem sérül az allokációs szabály, mely szerint minden összehasonlítható megbízás érkezési idősorrendben kerül teljesítésre. 65. A 64. pontban meghatározottakat megfelelően kell alkalmazni a portfóliókezelés keretében teljesített megbízásokra is. 66. Ha a Társaság az ügyfeleinek megbízásait és saját számlás tranzakcióit összevonja és az ügylet csak részben teljesül, akkor az allokáció során az ügyfél megbízását részesíti előnyben. 67. Azokat a szabályozott piacra bevezetett befektetési instrumentumokra vonatkozó limitáras megbízásokat, amelyek a fennálló piaci feltételek miatt nem azonnal teljesülnek, a Társaság közzétételre továbbítja az adott teljesítési helyszín felé, kivéve, ha: a) az ügyfél másképp nem utasítja, vagy b) a MiFID szerint meghatározott szokásos piaci mérethez képest a limitáras megbízás nagyméretűnek minősül. 11

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Hungária Értékpapír Zrt. Szabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Igazgatóság 1_VH/2014.01 2014.01.02. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (BEST EXCECUTION POLICY) I. Általános

Részletesebben

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. figyelemmel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika 1. sz. melléklet Random Capital Zrt. Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2014. 11. 18. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás

Részletesebben

Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től

Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től Végrehajtási politika Hatályos 2014. február 14-től Tartalomjegyzék 3 1 Bevezetés 6 2 Megbízások végrehajtásához kapcsolódó alapelvek 8 3 Záró rendelkezések 9 4 Hatálybalépés 10 1 Melléklet Végrehajtási

Részletesebben

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL)

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 1. Végrehajtási Politika célja Végrehajtási politika meghatározza, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység és a kiegészítő

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. július 1-től TARTALOJEGYZÉK Preambulum... 3 1. egbízás felvétele... 3 1.1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5.

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 2015. május 5. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Jelen végrehajtási politika (a továbbiakban: Végrehajtási Politika) azokat az általános szabályokat

Részletesebben

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 1. Általános alapelvek A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások Ügyfelek számára következetesen legjobb végrehajtása érdekében a Bank az itt bemutatott

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika 1) Bevezetés Végrehajtási politika Hatályos: 2013.12.06. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS (MIFID) IRÁNYELVRŐL

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS (MIFID) IRÁNYELVRŐL ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS (MIFID) IRÁNYELVRŐL A hatékony és egységes európai tőkepiac kialakítása érdekében az Európai Unió fő döntéshozó szervei 1999-ben akciótervet fogadtak

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) VÉGRHAJTÁS POLTKÁJA és ALLOKÁCÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 1-től TARTALOJGYZÉK Preambulum... 3 1. egbízás felvétele... 3 1.1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Jelen Politika kiterjed a Buda-Cash Brókerház Zrt.-nél az alábbi termékkörre:

Jelen Politika kiterjed a Buda-Cash Brókerház Zrt.-nél az alábbi termékkörre: BSZ-15/32 melléklet VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Bevezetés A 2007/138 számú A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól törvény előírásainak

Részletesebben

HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ

HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ A SOPRON BANK ZRT. BEFEKTETÉSI- ill. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSÁT IGÉNYBE VENNI KÍVÁNÓ ÜGYFELEK ÉS JÖVŐBENI ÜGYFELEK RÉSZÉRE TARTALOM 1. A Sopron Bankra vonatkozó

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT Kiadás: 03 Végrehajtási szabályzat Oldal: 6 Hatályos: 2011. 03. 01. Módosítás: Hivatkozás 1 Végrehajtási politika

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDÍV a befektetési vállalkozásokról és az árutzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhet tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény alapján Ügyfél

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 04 Végrehajtási szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2013.december 6 Hivatkozás 1 Jelen politikát a Solar

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. február 1-tıl TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 1.1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-007/2010. Jóváhagyó határozat száma: 10/2014. (2014.08.13.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Commerzbank Zrt. Végrehajtási politika Megbízások ügyfél számára legkedvezőbb feltételek mellett történő végrehajtása 1. Általános ismertetés Az Európai Parlament és Tanács pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

01/2009/08. számú. Vezérigazgatói Utasítás. Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika

01/2009/08. számú. Vezérigazgatói Utasítás. Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika 01/2009/08. számú VU Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási 01/2009/08. számú Vezérigazgatói Utasítás Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika Sorszám Időpont Módosított rendelkezések A

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A SOPRON BANK BURGENLAND ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. 2. 3. 4. 5. és 6. sz módosításokkal egységes szerkezetben TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma:

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: EN-III-50343/2011. Dátuma: 2012. január 10. Hatálybalépés dátuma: 2015. január 01. Díjtáblázat hatályos:

Részletesebben

BSZ-15 A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzata

BSZ-15 A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzata BSZ-15 A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzata Jelen üzletszabályzatot a Társaság Igazgatósága 2014. február 11-én jóváhagyta. Hatályos: Kiadta: 2014. február 12. Gyarmati

Részletesebben

Portfóliókezelési szerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő)

Portfóliókezelési szerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő) EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Az Üzletszabályzat 8. számú melléklete Portfóliókezelési szerződés amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely és idő: Szem.ig./útlevél

Részletesebben

Végrehajtási politika/a legjobb végrehajtás A kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása

Végrehajtási politika/a legjobb végrehajtás A kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása Végrehajtási politika/a legjobb végrehajtás A kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása A Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.)

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt.

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Az EQUILOR Befektetési Zrt. 2013. évi Kockázatkezelői Közzététele Budapest, 2014. június 5. 2013. évi kockázatkezelési közzététel Értelmező rendelkezések (1) Felügyelet: Magyar Nemzeti Bank (2) Bszt.:

Részletesebben

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44 Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44 AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Magyar Nemzeti Bank (korábbiakban:

Részletesebben

Legjobb Végrehajtási Politika kiegészítés - az Internet Trader Szabályozásra vonatkozóan -

Legjobb Végrehajtási Politika kiegészítés - az Internet Trader Szabályozásra vonatkozóan - Legjobb Végrehajtási Politika kiegészítés - az Internet Trader Szabályozásra vonatkozóan - A jelen kiegészítés az Internet Trader Szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatások tekintetében irányadó. Amennyiben

Részletesebben

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44 AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,

Részletesebben