01/2009/08. számú. Vezérigazgatói Utasítás. Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "01/2009/08. számú. Vezérigazgatói Utasítás. Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika"

Átírás

1 01/2009/08. számú VU Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási 01/2009/08. számú Vezérigazgatói Utasítás Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika Sorszám Időpont Módosított rendelkezések A módosítás tárgya és oka pontok Pontosítás Hatálybalépés: Budapest, Bíró Gergely Sándor vezérigazgató 1

2 1. Bevezetés Jelen szabályzat a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Alapkezelő ) által az ügyfélmegbízások végrehajtásakor követendő eljárási szempontokat tartalmazza annak érdekében, hogy az Alapkezelő eljárása a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 62. (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb végrehajtásnak minősüljön. kezelt befektetési alapok kezelésével összefüggésben az egyes ügyletek végrehajtásakor követendő eljárási szempontokat tartalmazza annak érdekében, hogy az Alapkezelő eljárása a befektetési alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről szóló 344/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 17. (1) bekezdése szerinti lehető legjobb eredményt elérő végrehajtásnak minősüljön. Az Alapkezelő rendszeres gazdasági tevékenység keretében befektetési szolgáltatási tevékenységként kizárólag a Bszt. 5. (1) d.) pontban meghatározott portfoliókezelési tevékenységet végez szakmai ügyfél vagy elfogadható partner számára, amely keretében az ügyfelek eszközei előre meghatározott feltételek a portfoliókezelési szerződésben rögzített a befektetési politika és a vonatkozó jogszabályok mellett az ügyfél által adott megbízás alapján, az ügyfél javára pénzügyi eszközökbe kerülnek befektetésre,(portfoliókezelés), a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény 4. (2) b) pontban meghatározott befektetéskezelési tevékenységet végez (Befektetéskezelés). Az Alapkezelő sajátszámlás kereskedést nem végez. Az Alapkezelő jogosult az egyes ügyletek megkötését szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszeren kívül is kezdeményezni. Portfoliókezelés esetén az ügyfél rendelkezési joga az Alapkezelő által kínált portfolió típusok közötti választásra korlátozódik, az egyes portfoliókon belüli tranzakciók végrehajtásáról az Alapkezelő a portfoliókezelési szerződésben rögzített elvek alapján egyedi mérlegelés alapján határoz, amely döntési jogköre kizárólagos, az ügyféltől határozott utasítást ideértve a limitáras megbízás adására irányuló utasítást nem fogad el. Erre tekintettel az ügyfél által limitáras megbízás végrehajtására vonatkozó szabályok nem kerülnek megállapításra. Befektetéskezelés esetén a befektető rendelkezési joga az Alapkezelő által kínált alapok közötti választásra korlátozódik, az egyes alapokon belüli tranzakciók végrehajtásáról az Alapkezelő az alapok kezelési szabályzatában és tájékoztatójában rögzített elvek alapján egyedi mérlegelés alapján határoz, amely döntési jogköre kizárólagos, az ügyféltől határozott utasítást nem fogad el. 2. A legkedvezőbb végrehajtás során figyelembe vett szempontok Az Alapkezelő a portfolió elemét képező pénzügyi eszközre illetve pénzeszközre vonatkozó ügyletek megkötése előtt a legkedvezőbb végrehajtás megítéléséhez a következő szempontokat vizsgálja: a) a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát (nettó ár), b) a megbízás költségét, c) a megbízás végrehajtásának időigényét, d) a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét, és e) Portfoliókezelés esetén a megbízás nagyságrendjét, Befektetéskezelés esetén bármely más olyan szempont, amely a megbízás végrehajtása tekintetében szóba jöhet. 2

3 A fenti bekezdésben felsorolt tényezők fontosságának meghatározásánál az Alapkezelő a 344/2011. (XII. 29) Korm. rendelet (2) bekezdésében meghatározottakon túl a következő szempontokat vizsgálja: a) Portfoliókezelés esetén a. a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz tulajdonságait, b. a megbízás természetét, c. az ügyfél szakmai ügyfél / elfogadható partner szerintibszt. szerinti minősítését, és d. azon szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer, rendszeres internalizáló, árjegyző vagy egyéb más, a likviditás biztosítására létrejött személy vagy szervezet, illetve ezekhez hasonló funkciót ellátó harmadik országbeli személy vagy szervezet (a továbbiakban: végrehajtási helyszín) tulajdonságait, amelyekhez a megbízás továbbítható. b) Befektetéskezelés esetén: a. az alapot jellemző célok, befektetési politika és kockázatok, a tájékoztató szerint; b. a megbízás jellemzői; c. a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz jellemzői; d. azon végrehajtási helyszínek jellemzői, ahová a megbízás továbbítható. Amennyiben több végrehajtási helyszín áll az Alapkezelő rendelkezésre, az Alapkezelő a végrehajtási helyszínek összehasonlítása során figyelembe veszi az egyes végrehajtási helyszínekhez kapcsolódó saját jutalékait és egyéb, a végrehajtással összefüggő költségeit. Az Alapkezelő az egyes végrehajtási helyszínekhez kapcsolódó saját jutalékait és egyéb, a végrehajtással összefüggő költségeit nem határozhatja meg úgy, hogy azzal a jelen bekezdés szerinti összehasonlítás során az egyes végrehajtási helyszínek között indokolatlan és méltánytalan különbséget eredményezzen. 3. Végrehajtási helyszínek meghatározása egyes termékkörök esetében Az Alapkezelő a portfolió/alap elemét képező pénzügyi eszközre illetve pénzeszközre vonatkozó ügyletek megkötése előtt a legkedvezőbb végrehajtás megítéléséhez az egyes pénzügyi eszközök tekintetében következő szempontokat vizsgálja Pénzeszköz: Kötvény: Részvény: a pénzeszköz elhelyezése minden esetben a portfolió/alap letétkezelőjénél történik. a megfelelő instrumentum kiválasztása után több helyről kér be árajánlatot, majd a legkedvezőbb ár alapján kerül sor a végső döntésre. Megnevezés Elérhető piac Legfőbb szempont ár ár részvény-ügylet megkötése az alábbi intézményi körben történik az Alapkezelőnél: Megnevezés Elérhető piac Legfőbb szempont (alábbi felsorolásból) Az Alapkezelő az egyes végrehajtási helyszínek kiválasztása során saját legjobb belátása szerint jár el oly módon, hogy a fenti intézmények közül azzal kerül a részvény-ügylet megkötésre, aki az alábbi fontossági sorrendben felsorolt tényezők közül összességében a legjobbakat nyújtja: Ár 3

4 Likviditás Időigény Költségek Teljesítés valószínűsége Egyéb szempontok Befektetési jegy: az Alapkezelő lehetőségei szerint több forgalmazónál történik a befektetési jegyek vétele / eladása, a befektetési jegy meghatározott árfolyamán. 4. A megbízások végrehajtási sorrendje, megbízások összevonása Az Alapkezelő az azonos tartalmú megbízásokat mindig az időrendi nyilvántartás szerinti sorrendben teljesíti. Az időrendi nyilvántartás szerinti teljesítési kötelezettség alól kivételt képez, ha az Ügyfél e kötelezettsége alól az Alapkezelőt felmenti, és folyamatos, részletekben való teljesítésre vonatkozó utasítást ad. Az Alapkezelő akkor vonhat össze megbízásokat, ha ezzel összességében egyetlen olyan kollektív befektetési forma vagy ügyfél sem szenved hátrányt, akinek, vagy amelynek a megbízását egy másik fél megbízásával összevonták. 5. Partnerek kiválasztása Az Alapkezelő szabályozott piacokhoz közvetlen eléréssel nem rendelkezik, ezért az Alapkezelés/Portfóliókezelés során történő üzletkötések partnereken keresztül (kereskedelmi bankok, brókercégek) bonyolódnak. A partnerkapcsolatokat jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza, amely ügyfelek számára nem publikus. A megbízások végrehajtásában közreműködő szerződéses partnerek kiválasztása az FHB Bankcsoport Partner- és Ügyfélminősítési szabályzata alapján történik. 6. Portfóliók közötti ügyletkötések Amennyiben az Alapkezelő az általa kezelt portfóliók között ügyleteket köt, az ármeghatározás során az alábbi szabályokat veszi figyelembe: A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra (állampapírra, vállalati kötvényre, jelzáloglevélre és MNB kötvényre) vonatkozó ügyleteknél: - A legfrissebb rendelkezésre álló reprodukálható piaci hozamot (tőzsdei árjegyzés középhozamát, árjegyzett értékpapír esetén az árjegyző által megadott árjegyzés középhozamát, állampapír esetében az ÁKK referencia hozam) kell alkalmazni. A 30 és 91 nap futamidő közötti értékpapírok esetében minden esetben a rendelkezésre álló legrövidebb futamidejű értékpapír hozamát kell használni. - A portfóliókezelő a tőzsdei árjegyzés középhozamától (illetve a referenciahozamától) a piaci információk figyelembevételével - +/- 5 bázisponttal térhet el. - Állampapír esetében, amennyiben a rendelkezésre álló középhozam több mint 15 bázisponttal eltér az aktuális OTC piaci hozamtól - a hozamok dokumentálása mellett - használni lehet a másodpiac OTC hozamait is. - Amennyiben az adott napra nem áll rendelkezésre sem a tőzsdei árjegyzés középhozama, sem az ÁKK referenciahozam, úgy az OTC piac hozamait kell használni, de ebben az esetben azok dokumentálása kötelező. 4

5 - A rövid futamidejű papírok (30 napon belüli) esetén a vonatkozó BUBOR alapján kell az üzleteket megkötni (a kamatokat a hátralevő futamidővel arányosítani kell). A részvények és zárt végű nyilvános befektetési jegyek esetében: - Mindig a legfrissebb tőzsdei áron kell az üzleteket megkötni, a piaci árak dokumentálása mellett. - Amennyiben az Alapkezelő ugyanazon értékpapírra több hozamon és több brókercégnél, illetve több áron köt üzletet ugyanazon teljesítési napra, akkor az összes ügylet súlyozott átlaghozamán/átlagárán kell az egymás közötti ügyleteket megkötni. Nyílt végű nyilvános befektetési jegyek esetében az adott napra érvényes nettó eszközértéken kell az ügyletet megkötni. A portfóliók közötti ügyletek esetén az alkalmazott árat dokumentálni kell és azt a szerződéshez kell csatolni. A dokumentálás történhet: - hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra vonatkozó ügyletek esetében az ÁKK referencia hozamát publikáló internetes vagy Bloomberg, Reuters oldalainak illetve a tőzsdei árjegyzés oldalának a kinyomtatásával - részvények, zárt végű nyilvános befektetési jegyek esetében a Bloomberg vagy Reuters aktuális tőzsdei árakat prezentáló oldalának kinyomtatásával. 7. A Végrehajtási politika módosítása, felülvizsgálata Az Alapkezelő Befektetési Bizottsága valamint a Vezérigazgató folyamatosan figyelemmel kísérik és legalább évente felülvizsgálják és értékelik a jelen Politika eredményességét annak érdekében, hogy azonosítsák és szükség esetén kijavítsák az esetleges hiányosságokat. Az Alapkezelő Befektetési Bizottsága akkor is felülvizsgálja a jelen politikát, ha olyan tényszerű változás következik be, amely hátrányosan érinti az Alapkezelőnek azt a képességét, hogy az ügyfelek/kezelt alap számára továbbra is a lehető legjobb eredményt érje el. 8. Ügyféltájékoztatás Jelen Végrehajtási Politika tartalmáról, illetve annak változásáról a befektetők az Alapkezelő internetes oldalán keresztül tájékozódhatnak. 9. Záró rendelkezés Jelen 01/2009/08. számú utasítás én lép hatályba. 5

6 1. számú melléklet Front Office partnerkapcsolatok Partnercég Instrumentum Üzletkötő MKB Bank kötvény Danó Balázs Intézményi kapcsolattartás: betét Veres Klára Veres Klára ( ) spot és forward deviza Dénes Szilárd, Falus Éva befektetési jegy forgalmazás Antal Dénes, Laurencsik Ivett Raiffeisen Bank kötvény Horváth István, Reseterits József Intézményi kapcsolattartás: Krajcsovics Adrienn ( ) betét és befektetési jegyek Kéri Mónika, Vígh Tünde, Csizmadia Péter strukturált ügyletek, opciók Böhm Péter részvény Szatmári Tamás Erste Bank / Erste kötvény Siklósi Norbert Befektetési Zrt. részvény Zánkay Balázs spot és forward deviza Csizmadia Borbála (Erste Bank) spot és forward deviza Hetényi Gábor (Erste Bef. Zrt.) FHB Bank Zrt. kötvény Csendes Balázs, Kardos Miklós kapcs.: Kardos Miklós ( ) betét Csendes Balázs, Kardos Miklós spot és forward deviza Csendes Balázs, Kardos Miklós Takarék Bank kötvény Kónya Péter CIB Bank kötvény Verzár Zoltán ING kötvény Fucskó Zoltán, Papp Gergely, Parák Szilvia OTP Bank kapcs.: Lovas Szilvia kötvény Fazekas Gábor, Lovas Szilvia, ( ) Mladoniczki János, Zölde Zsombor spot és forward deviza Lovas Szilvia Unicredit Bank részvény Hetyessy Pál, Nagy Péter kötvény, spot és forward Motyovszki Gábor deviza Concorde Értékpapír Zrt. részvény Hegedűs Tamás kapcs.: Baranyai Lili () befektetési jegyek - Equilor Befektetési Zrt. részvény Szabó Attila Aegon Alapkezelő befektetési jegyek - kapcs.: Kiss Barbara ( ) BofA Merrill Lynch részvény elektronikus platform kapcs.: Riadh Koubaa ( ) Sberbank Magyarország Zrt. betét Csizmazia Ákos, Wimmer Bálint Deutsche Bank AG (HUN) kötvény Laczai Attila kapcs.: Kovács Balázs ( ) Interactive Brokers kapcs.: Corinne Nabholz ( ) opciók elektronikus platform 6

Végrehajtási politika/a legjobb végrehajtás A kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása

Végrehajtási politika/a legjobb végrehajtás A kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása Végrehajtási politika/a legjobb végrehajtás A kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása A Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.)

Részletesebben

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. figyelemmel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Commerzbank Zrt. Végrehajtási politika Megbízások ügyfél számára legkedvezőbb feltételek mellett történő végrehajtása 1. Általános ismertetés Az Európai Parlament és Tanács pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től

Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től Végrehajtási politika Hatályos 2014. február 14-től Tartalomjegyzék 3 1 Bevezetés 6 2 Megbízások végrehajtásához kapcsolódó alapelvek 8 3 Záró rendelkezések 9 4 Hatálybalépés 10 1 Melléklet Végrehajtási

Részletesebben

HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ

HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ A SOPRON BANK ZRT. BEFEKTETÉSI- ill. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSÁT IGÉNYBE VENNI KÍVÁNÓ ÜGYFELEK ÉS JÖVŐBENI ÜGYFELEK RÉSZÉRE TARTALOM 1. A Sopron Bankra vonatkozó

Részletesebben

Jelen Politika kiterjed a Buda-Cash Brókerház Zrt.-nél az alábbi termékkörre:

Jelen Politika kiterjed a Buda-Cash Brókerház Zrt.-nél az alábbi termékkörre: BSZ-15/32 melléklet VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Bevezetés A 2007/138 számú A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól törvény előírásainak

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. július 1-től TARTALOJEGYZÉK Preambulum... 3 1. egbízás felvétele... 3 1.1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 04 Végrehajtási szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2013.december 6 Hivatkozás 1 Jelen politikát a Solar

Részletesebben

MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.03.09 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I. A befektetési

Részletesebben

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5.

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 2015. május 5. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Jelen végrehajtási politika (a továbbiakban: Végrehajtási Politika) azokat az általános szabályokat

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015. január 1. Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I.

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően)

TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően) TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően) A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (2004/39/EC Markets in Financial Instruments Directive, továbbiakban MiFID

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2014. október 1. Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I.

Részletesebben

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.07.01 Tartalom Tájékoztató...12 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...12 I. A

Részletesebben

A DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL, A DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÉS A DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÁLLÓ DIÓFA WM BEFEKTETÉSI ALAP

A DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL, A DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÉS A DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÁLLÓ DIÓFA WM BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. A DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL, A DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÉS A DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÁLLÓ DIÓFA WM BEFEKTETÉSI ALAP Összevont Tájékoztató és Kezelési

Részletesebben

GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP

GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP Tájékoztató és Kezelési szabályzat Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezető Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) VÉGRHAJTÁS POLTKÁJA és ALLOKÁCÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 1-től TARTALOJGYZÉK Preambulum... 3 1. egbízás felvétele... 3 1.1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.05.18 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I. A befektetési

Részletesebben

FHB ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

FHB ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. FHB ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2014.01.31 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I. A befektetési

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. december 17. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól!

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2015.06.11 Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...11 I. A befektetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA I. AZ FHB KERESKEDELMI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI Cégnév: FHB Kereskedelmi

Részletesebben

Portfóliókezelési szerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő)

Portfóliókezelési szerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő) EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Az Üzletszabályzat 8. számú melléklete Portfóliókezelési szerződés amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely és idő: Szem.ig./útlevél

Részletesebben

ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT ALAP

ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓ ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.3 Hatályos (közzététel napja): 2014.12.02. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-640/2014.

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja (közzététel napja): (2012.12.21) PSZAF:

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. Verzió 2014.07.22. Készítette: Illés Zoltán... DIALÓG Alapkezelő Zrt. Tartalom I. Bevezetés

Részletesebben