Végrehajtási politika. Hatályos február 14-től

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től"

Átírás

1 Végrehajtási politika Hatályos február 14-től

2 Tartalomjegyzék 3 1 Bevezetés 6 2 Megbízások végrehajtásához kapcsolódó alapelvek 8 3 Záró rendelkezések 9 4 Hatálybalépés 10 1 Melléklet

3 Végrehajtási politika Hatályos február 14-től 1. Bevezetés Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (továbbiakban: Bank) jelen Végrehajtási Politikája a Bank Bszt. szerinti lakossági és szakmai ügyfelei által pénzügyi eszközök megvásárlására vagy eladására irányuló megbízások végrehajtásának alapelveit rögzíti. A Végrehajtási Politika a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra vonatkozó Általános Üzleti Feltételek kiegészítését képezi. A Végrehajtási Politika Bank Bszt. szerinti lakossági és szakmai ügyfelei által történő elfogadása a megbízások teljesítésének előfeltétele. Amennyiben a Bank ügyfele elutasítja a jelen szabályzatban foglaltakat, a Bank nem fogadhat el és nem teljesíthet pénzügyi eszközök megvásárlására vagy eladására irányuló megbízásokat az ügyféltől. Az elfogadás visszavonása esetén új megbízás nem fogadható el, a Bank számára benyújtott korábbi megbízásból származó nyitott pozíciók lezárására és megvásárolt eszközök értékesítésére azonban megbízást a Bank a visszavonás után is elfogad és az ügyfél végrehajtásra vonatkozó utasításait követve végrehajt Az ügyfél érdekeinek megállapítása A hatályos törvényi szabályozás a befektetési vállalkozásoktól és a befektetési szolgáltatási tevékenységet nyújtó hitelintézetektől megköveteli, hogy végrehajtási szabályzatot alkossanak az ügyfeleiktől származó, pénzügyi eszközök megvásárlására vagy eladására irányuló megbízások végrehajtására annak céljával, hogy az ügyfelek számára a lehető legkedvezőbb eredményt biztosítsák a megbízás teljesítése során. A Bank kötelessége a jelen szabályzatban foglalt, lehető legkedvezőbb eredmény eléréséhez szükséges intézkedések megtétele. Jelen szabályzat intézkedései tipikus esetben a lehető legkedvezőbb eredményt biztosítják, ugyanakkor nem garantálják azt, hogy minden egyes megbízás a lehető legjobb eredménnyel zárul. A törvényi kötelezettségek által szabott kereteken belül a végrehajtási szabályzat megalkotása a Bank feladata. A végrehajtási szabályzatban rögzített legkedvezőbb végrehajtás megítéléséhez a Bank a következő szempontokat mérlegelte, amely egyben relatív fontossági rangsort is jelent: Azon szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer, rendszeres internalizáló, árjegyző vagy egyéb más, a likviditás biztosítására létrejött személy vagy szervezet illetve ezekhez hasonló funkciót ellátó harmadik országbeli személy vagy szervezet tulajdonságai, amelyhez a megbízás továbbítható A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz tulajdonságai A pénzügyi eszköz ára (nettó ár) A megbízás teljesüléséhez kapcsolódó költségek A megbízás teljesülésének sebessége A megbízás végrehajthatóságának és teljesülésének valószínűsége A megbízás jellege és nagyságrendje Minden egyéb szempont, mely a teljesítés során a lehető legjobb eredmény elérése szempontjából releváns lehet A fenti relatív fontossági rangsor indoka: a legjobb végrehajtás érdekében a fenti sorrend figyelembevétele szükséges. A kereskedési helyszín kiválasztásánál a Bank azon kereskedési helyszíneket veheti figyelembe, melyeken az adott pénzügyi eszköz forgalma jelentős. A kereskedési helyszín kiválasztásánál a Bank azt is mérlegeli, hogy az adott helyen a Banknak lehetősége van-e közvetlen részvételre, vagy közvetítő szolgáltatásait kell igénybe vennie. A Bank által közvetlenül vagy közvetítő által elérhető tőzsdék listáját a Végrehajtási Politika melléklete tartalmazza. Amennyiben az ügyfél jelen Végrehajtási Politikában rögzítettektől eltérő szempontokat kíván figyelembe venni megbízása végrehajtásánál, melynek következtében jelen szabályzatból következőtől eltérő kereskedési helyszínen kívánja megbízását a Bankkal teljesíttetni, e kereskedési helyszín igénybevételére egyértelmű utasítást kell adnia a Bank számára. A Bank ebben az esetben a megbízást az Ügyfél utasításának megfelelően hajtja végre. Bank felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a megbízásnak az Ügyfél utasítása szerinti végrehajtása megakadályozhatja a Bankot abban, hogy a Bank a megbízást az Ügyfél számára legkedvezőbb módon hajtsa végre Ár A kereskedési helyszínek vizsgálatánál az ár lehető legjobb eredményt biztosító jellegének meghatározásához a Bank az adott kereskedési helyszín árképzési mechanizmusát február 14. 3

4 mérlegeli. Ennek megfelelően az ár minősége a kereskedési helyszínen a kereskedésben résztvevők számától, az árjegyzőkkel való kereskedelem lehetőségétől, valamint amenynyiben ez értelmezhető a vezető (referenciaként szolgáló) kereskedési helyszínekkel való összehasonlítás eredményétől függ. A Bank megbízást befektetési eszközök tőzsdei vételére/ eladására, illetve részvények, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és állampapírok tőzsdén kívüli vételére/eladására limitáron vagy piaci áron fogad el Költségek A költségek meghatározása a teljességre való törekvéssel történik, a következő szempontok alapján: Közvetlen végrehajtás a Bank által valamely tőzsdén A Bank által felszámított díjak és jutalékok mellett a költségek magukba foglalják a harmadik fél (például a tőzsde vagy az árjegyző díjait) által felszámított díjakat, továbbá a megbízás teljesítése során harmadik fél számára kifizetett egyéb díjakat (pl. adók, elszámolási és feldolgozási díjak) abban a mértékben, amilyen mértékben ezek az ügyfelet közvetlenül terhelik Közvetett végrehajtás közvetítő (pl. bróker) által Bizonyos esetekben a Bank a kereskedési helyszínen a megbízás teljesítését nem közvetlenül kezdeményezi, hanem e feladattal egy jutalékot felszámító ügynököt bíz meg. Ezen esetekben a ügynök által felszámított díjakat az előző pontban felsoroltak mellett szintén költségként kell figyelembe venni Fix kötések Fix áron végrehajtott kötések esetén a tranzakciós költségeket a pénzügyi eszköz megszerzésének költsége (tehát az eszköz ára) tartalmazza A végrehajtás további szempontjai A törvényi követelményeknek megfelelve a Bank a megbízások végrehajtásánál a további szempontokat is figyelembe veszi: A megbízás teljesülésének sebessége A megbízás teljesülésének sebessége a megbízás Bank által ügyféltől történő befogadásától a kereskedési helyszínen a megbízás teljesíthetőségéig eltelt időt jelenti. A teljesülés sebessége nagymértékben függ a kereskedési helyszín által alkalmazott piaci modelltől A megbízás teljesülésének valószínűsége A megbízás teljesülésének valószínűsége adott kereskedési helyszínen nagymértékben függ a kereskedési helyszínen jelentkező likviditástól. A Bank figyelembe veszi a részleges teljesülés kockázatát, mely közvetlen hatással lehet a teljesülés költségeire A megbízás típusa és mérete A megbízás méretét a Bank figyelembe veszi, amennyiben az a kereskedési helyszín kiválasztását az ár és a költségek szempontjából befolyásolja. A megbízás típusát a Bank figyelembe veszi, amennyiben az adott típus valamely kereskedési helyszín kizárását eredményezi Megbízások végrehajtásának sorrendje Az ügyfél által megadott megbízások sorrendjét a Bank az alábbi alapelvek mentén határozza meg: azonnal és pontosan rögzíti és allokálja a végrehajtott megbízást, az egyébként összehasonlítható ügyfélmegbízásokat a megbízás felvételének sorrendjében és azonnal végrehajtja (kivétel képeznek a nem végrehajtható megbízások, lásd: megbízás teljesülése), haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet, ha a megbízás végrehajtását akadályozó körülményről szerez tudomást. A Banknak nem kell az ügyfél által adott megbízást azonnal végrehajtani, ha az ügyfél által adott megbízás limitáras megbízás (és a megbízás időpontjában ezen az áron nem teljesíthető), az aktuális piaci feltételek között a megbízást nem lehet végrehajtani, vagy azzal az ügyfél érdekei sérülnének. Amennyiben a Bank az ügyfél megbízását nem tudta végrehajtani, és a megbízás szabályozott piacra bevezetett részvényre vonatkozik - kivéve, ha az ügyfél által adott megbízás az adott végrehajtási helyszínen jellemző szokásos piaci mérethez képest nagy méretűnek minősül - ezen limitáras megbízást lakossági ügyfelek esetében haladéktalanul nyilvánosságra hozza oly módon, hogy az más piaci szereplők számára könynyen hozzáférhető legyen, elősegítve ezzel a megbízás lehető leghamarabb történő végrehajtását, kivéve, ha az ügyfél ettől kifejezetten eltérő utasítást adott. Amennyiben a Bank a megbízás teljesítését is maga végzi, vagy annak nyomon követéséért is felelősséget vállal, minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a végrehajtott február 14. 4

5 megbízás teljesítése során kapott, az ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz a megfelelő ügyfél megfelelő számláján T+3 napon és pontosan jóváírásra kerüljön Az ügyfelek osztályozása A törvényi követelményeknek megfelelően az ügyfeleket lakossági ügyfél, szakmai ügyfél vagy elfogadható partner osztályok valamelyikébe kell besorolni, és az ügyfelet osztályozásáról tájékoztatni kell. Az osztályozás a megbízások végrehajtására befolyással lehet Pénzügyi eszközök osztályai Az azonos feltételekkel bíró pénzügyi eszközöket osztályokba kell sorolni és jelen szabályozás rendelkezései tekintetében az osztály minden tagját egyenlő bánásmódban kell részesíteni Alkalmazási terület Jelen végrehajtási szabályzatot a Bank a lakossági ügyfelek valamint szakmai ügyfelek által pénzügyi eszközök megvásárlására vagy eladására vonatkozó megbízások teljesítése során alkalmazza. A Bank belátása szerinti megbízásokat, illetve minden olyan megbízást, melynél a kereskedési helyszín egyértelmű meghatározása nem lehetséges, a Bank saját belátása szerint hajt végre, az ügyfél érdekeit szem előtt tartva. Ezen megbízások végrehajtásánál a Bank jelen szabályzat céljainak megfelelő gondosságot fordít az ügyfél számára lehető legjobb eredmény elérésére Kereskedési helyszínek A kereskedési helyszínek listájának összeállításánál a Bank azon hazai és külföldi tőzsdéket, valamint multilaterális kereskedési rendszereket (Multilaterális Kereskedési Rendszer, MTF) továbbá az OTC/bankközi piacokat mérlegeli, melyeknek közvetlen résztvevője. Amennyiben a Bank egy kereskedési helyszínhez közvetlen hozzáféréssel nem rendelkezik, közvetítő, például jutalékot felszámító ügynök szolgáltatásait veszi igénybe. E közvetítők igénybevételének feltételeit a Bank az ügyfelek számára lehető legjobb eredmény biztosítása érdekében rendszeresen felülvizsgálja. A Bank fenntartja a jogot arra, hogy az ügyfél érdekében a megbízás végrehajtását saját számlára történő kereskedelemmel befolyásolja. A saját számlára történő kereskedelem alapelvként az ügyfél számára megfelelő likviditás biztosítását szolgálja. Minden megbízást, amely a vonatkozó tőzsdei szabályzatok alapján érvényesen befogadható, azokat a Bank az adott tőzsdével történő további egyeztetés nélkül (az esetlegesen a tőzsde által küldött figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyásával) adja be a tőzsde kereskedési rendszerébe Megbízások összevonása, allokáció, párosítás A Bank fenntartja a jogot arra, hogy az ügyfél megbízásait más ügyfelek megbízásaival, vagy a Bank saját számlára történő tranzakcióival összevonja. Az összevonás csak akkor történhet meg, ha elvárható, hogy az összevonás összességében az ügyfél illetve ügyfelek számára nem jár hátránnyal. A Bank felhívja a figyelmet azonban arra, hogy egy megbízás összevonása más megbízásokkal és tranzakciókkal bizonyos esetekben az egyes megbízás szempontjából hátrányos lehet. A Bank újra-allokációt nem hajt végre abban az esetben, ha az az ügyfelei számára hátrányos következményekkel járna. A Bank saját számlájára végrehajtásra kerülő ügylet során biztosítja azt, hogy bármely olyan ügyfélre nézve, akinek a megbízása egy másik ügyfél megbízásával összevontan kerül végrehajtásra, a megbízás teljesítése nem járhat hátrányos következményekkel. Amennyiben a Bank az ügyfél megbízását egy a Bank saját számlájára végrehajtásra kerülő ügylettel vonja össze, és az ügylet végrehajtására csak részben kerül sor, akkor az allokáció során az ügyfél megbízása alapján létrejött ügylet kerül először a rendelkezésre álló mennyiség erejéig teljesítésre. Abban az esetben, ha a Bank hitelt érdemlő módon igazolja, hogy az ügyfél által adott megbízás alapján a befektetési vállalkozás saját számlájára végrehajtott ügylet az összevonás nélkül nem, vagy kedvezőtlenebb feltételekkel teljesült volna, akkor a Bank a saját számlájára és az ügyfél számlájára történő allokációt arányosan is teljesítheti. A bank a megbízások teljesítésénél a limitár valamint az időrendi nyilvántartás figyelembe vételével jár el. Több összevont azonos típusú ügyfélmegbízás részteljesülése esetén a megbízások allokációja arányosan történik, kivéve, ha azt a megbízás nem teszi lehetővé. A szokásos piaci méretet meghaladó és az ennek következtében az aktuális piaci ártól eltérő megbízás az allokáció során elsőbbséget élvezhet. A Bank arra is fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján az ügyfél megbízását egy másik ügyfél megbízásával párosítsa, és ilyen módon teljesítse mindkét ügyfél megbízását. A párosítás csak akkor történhet meg, ha elvárható, hogy a párosítás összességében az ügyfelek számára nem jár hátránnyal február 14. 5

6 1.10. Allokáció (elosztás) értékpapírok kibocsátása esetén Végrehajtás helyszíne Értékpapírok nyilvános kibocsátása, tőzsdei bevezetése vagy tőkeemelésből adódó jegyzése esetén a részvények allokációját a kibocsátó által megbízott, a kibocsátást vezető intézmény határozza meg. Amennyiben a kibocsátást vezető intézmény nem határozza meg az allokációt vagy az odaítélt mennyiség túl alacsony, az allokáció módját a Bank határozza meg. Az allokáció módjától függetlenül a Bank biztosítja, hogy minden ügyfele érdekét szem előtt tartva az allokáció tisztességes módon menjen végbe Megbízások végrehajtásához kapcsolódó alapelvek Bevezetés A Bank minden egyes megbízáshoz a jelen szabályzat rendelkezéseinek értelmében lehető legkedvezőbb kereskedési helyszínt rendeli hozzá, az adott megbízás jellemzőinek függvényében. Egyes megbízásoknál előfordulhat, hogy a Bank a jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelve nem képes kereskedési helyszín meghatározására. Ilyen megbízásokat a Bank csak a kereskedési helyszín ügyfél általi egyértelmű megnevezése esetén fogad el. A megbízás ügyfél által megjelölt kereskedési helyszínen történő teljesítése esetén a Bankra nézve nem hárul kötelesség a kereskedési helyszín megválasztása révén a lehető legkedvezőbb eredmény biztosítására. Az ügyfél kereskedési helyszínre történő rendelkezését minden egyes megbízásra külön kell, hogy benyújtsa. A Bank felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ügyfél jelen Végrehajtási Politika rendelkezéseivel ellentétes utasítást ad a Bank számára, abban az esetben a Bank az utasítás tartalmának vonatkozásában nem alkalmazza a jelen szabályzatban meghatározott és ez alapján megvalósított eljárásait, melyek célja a megbízás ügyfél számára lehető legkedvezőbb eredménnyel történő teljesítése. Bank felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a megbízásnak az Ügyfél utasítása szerinti végrehajtása megakadályozhatja a Bankot abban, hogy a Bank a megbízást az Ügyfél számára legkedvezőbb módon hajtsa végre. A Bank nem köteles az ügyfél megbízáshoz kapcsolt utasításainak ilyen irányú hatásáról az ügyfelet tájékoztatni Részvények és részvény alapok Ebbe az eszközosztályba tartoznak a részvények és tőzsdén forgalmazott részvény alapok. Hazai és külföldi részvények tekintetében is a Bank a megbízásokat azokon a tőzsdéken hajtja végre, melyeknek közvetlenül vagy közvetítő útján résztvevője. A megbízások teljesítése a részvény hazai piacán történik, amely a legjobb likviditást, gyorsaságot és költséghatékonyságot biztosítja az Ügyfél számára. A hazai piac minden esetben az a piac, ahonnan a kibocsátó származik vagy ha több van, akkor ezek közül a vezető tőzsde. A részvény hazai piaca helyett más piacon történő kereskedés az ügyfél egyértelmű instrukciója alapján kerül teljesítésre, elsősorban olyan piacokon, melyeknek a Bank a résztvevője. Az olyan értékpapír megbízások esetében, amelyek piacán a Bank nem résztvevője, a Bank közvetítők bevonását veszi igénybe, akik a megbízásokat teljesítik a saját piacukon. Azon szabványosított kereskedési helyszínek (Tőzsde, MTF) esetében, amelyeknek a Bank közvetlen résztvevője, azok kereskedési idejében a megbízások azonnal rögzítésre kerülnek az elektronikus kereskedési rendszerben. Kereskedési időn kívül érkező megbízások a következő üzleti napon kerülnek továbbításra a kereskedési rendszerek felé. A Bank megbízást részvény eszközök tőzsdei vételére/eladására illetve tőzsdén kívüli vételére és eladására limitáron vagy piaci áron fogad el. Tőzsdén teljesítendő piaci áras részvény vételi megbízás esetén a Bank kérheti, hogy az Ügyfél az adott értékpapír előző napi záró árának a mindenkori tőzsdei szabályzatban meghatározott maximális árelmozdulási sáv értékével növelt értékén a vételhez fedezetet biztosítson a megbízási díj egyidejű megfizetése mellett. Adott kereskedési napra/ egy hónapra adott megbízás, amenynyiben nem teljesül a kereskedési idő alatt/a megbízás érvényességének utolsó napján kereskedési idő végéig, úgy a megbízást a Bank lejártnak tekinti azzal, hogy a megbízás fedezetét képező értékpapírok/pénz zárolásának feloldására legkésőbb a megbízás lejártát követő kereskedési napon, kereskedési idő kezdetekor (tőzsde-, kereskedési hely nyitáskor) kerül sor. Részteljesült megbízások esetén amennyiben a nem teljesített részre a megbízást az Ügyfél nem vonja vissza - a megbízás nem teljesült része az eredeti megbízás lejáratáig érvényes és a megbízás fedezetét képező értékpapírok/pénz zárolásának feloldására a megbízás lejártát követő kereskedési napon, kereskedési idő kezdetekor (tőzsde-, kereskedési hely nyitáskor) kerül sor február 14. 6

7 Tőzsdei (szabályozott piaci) megbízás visszavonására vonatkozó megbízás csak a nem teljesített megbízásokra vagy a részben teljesült megbízások esetén a megbízás részteljesítéssel nem érintett részére adható. Amennyiben a megbízás visszavonására vonatkozó megbízást a Bank a Kondíciós listában meghatározott időpontot követően veszi kézhez, a visszavonás a következő kereskedési napon kereskedési idő kezdetekor (tőzsdenyitáskor) kerül a szabályozott piac elektronikus ajánlati rendszerébe és ennek pozitív visszaigazolását követően kerül sor a megbízás fedezetét képező értékpapírok/pénz zárolásának feloldására is. A több napra adott megbízás esetén, amennyiben az ügyfél másképp nem rendelkezik, úgy a Bank által a megbízás annak lejáratáig beadásra kerül a szabályozott piac kereskedési rendszerébe minden üzleti napon. Ha a megbízás megadásának idejében az adott pénzügyi eszköz nem kereskedhető a tőzsdén, MTF-en vagy a kereskedésben váratlan esemény következik be akkor a zavar helyreállásig a Bank újabb megbízásokat nem ad be a kereskedésbe. A már beadott megbízások kapcsán a kereskedés helyreállása után megteszi a szükséges lépéseket a megbízások teljesülése érdekében Hazai részvények A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett hazai részvények kereskedése a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) történik, amely az elvárt legjobb árat, a legalacsonyabb költséget biztosító végrehajtási helyszín. Mivel a Bank a hazai értékpapírok tekintetében a legmagasabb likviditás biztosítása mellett a gyorsaságot és költséghatékonyságot is szem előtt tartja a végrehajtás során, így vételi és eladási megbízásait a BÉT elektronikus tőzsdei rendszerén keresztül adja meg. A tőzsdére be nem vezetett hazai részvények kereskedése a magyar OTC piacon zajlik, az engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltatást nyújtókon keresztül, ahol a bank a piaci feltételeknek és körülményeknek megfelelően, az ügyfél érdekeit szem előtt tartva törekszik a legjobb teljesítés elérésére Budapesti Értéktőzsdére bevezetett certifikátok A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett certifikátok kereskedése a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) történik, amely az elvárt legjobb árat, a legalacsonyabb költséget biztosító végrehajtási helyszín. Mivel a Bank a hazai értékpapírok tekintetében a legmagasabb likviditás biztosítása mellett a gyorsaságot és költséghatékonyságot is szem előtt tartja a végrehajtás során, így vételi és eladási megbízásait a BÉT elektronikus tőzsdei rendszerén keresztül adja meg Külföldi részvények Külföldi részvények kereskedése alapvetően a részvény hazai piacán, a helyi értéktőzsdén történik. Ezen részvény megbízásokat a Bank olyan közvetítők bevonásával teljesíti, akik a lehető legjobb árat és a legjobb végrehajtást biztosítják és tagsággal vagy elérhetőséggel rendelkeznek az adott tőzsdéhez. A külföldi teljesítési helyek (tőzsdék) listáját a jelen szabályzat melléklete tartalmazza. Olyan részvény esetében, mellyel nem kereskednek a felsorolt piacokon, a Bank új teljesítési helyet is igénybe vehet. A fent leírtaktól eltérő eljárást a Bank az ügyfél kifejezett instrukciója alapján hajt végre. A Budapesti Értéktőzsde infrastruktúráját felhasználó, és a Keler Kszf Zrt. elszámolási garanciájába beletartozó BÉTa piacon kereskedhető külföldi értékpapírok esetében az elsődleges kereskedési helyszín a BÉTa piac. Ettől az ügyfél kifejezett, erre vonatkozó megbízása esetén tér csak el a bank Állampapírok, vállalati kötvények, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Ezen eszköz osztályba tartoznak az államkötvények, kamatozó és diszkont kincstárjegyek, valamint a vállalati/banki kötvények és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Azonnali adásvételre vonatkozó vételi bizományos szerződés esetén limitáras megbízásnál a fedezet a limitáron kalkulált teljes vételár és a megbízási díj. Amennyiben a Bank egy kereskedési helyszínhez közvetlen hozzáféréssel nem rendelkezik, közvetítő szolgáltatásait veszi igénybe. A közvetítő kiválasztásakor a Bank mindenkor szem előtt tartja azt, hogy az Ügyfél számára a lehető legjobb eredményt biztosítsa. Az állampapír, kötvény megbízások ügyfél által történő viszszavonására csak az ügyletek teljesülése előtt van lehetőség. Saját számláról történő kereskedelem esetén a teljesítés azonnal történik, így ezekben az esetekben a megbízás visszavonása nem lehetséges Magyar államkötvények, vállalati kötvények, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A Bank bizományosi megbízást kizárólag elsődleges kibocsátásra fogad el, az üzletkötés a Bank és az ügyfél által közösen megállapított fix áron történik február 14. 7

8 A magyar államkötvények és vállalati/banki kötvények kereskedelme ügyfelek részére közvetlenül a Bank saját számlájáról történik. Ezt a Bank azért tekinti az ügyfél számára legkedvezőbbnek, mert a legjobb végrehajtás így biztosítható a megbízások volumenére, az elszámolási költségekre és az elszámolás sebességére tekintettel Külföldi államkötvények, vállalati kötvények, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Külföldi államkötvény és vállalati/banki kötvény megbízások teljesítése a magyar államkötvényekhez hasonlóan szintén a Bank saját számlájáról történik. Ezt a Bank azért tekinti az ügyfél számára legkedvezőbbnek, mert a legjobb végrehajtás így biztosítható a megbízások volumenére, az elszámolási költségekre és az elszámolás sebességére tekintettel. Az ügyfelek kifejezett instrukciója esetén, AAA és BB közötti rating -gel (besorolással) rendelkező kötvényeknél lehetőség van a Bankkal történő saját számlás ügyletkötés mellett a tőzsdén kívüli limitáras vételre illetve eladásra is, az ügyfél kifejezett instrukciója alapján az értékpapír elsődleges piacán. BB besorolás alatti illetve not-rated (besorolás nélküli) kötvények esetében a Bank kizárólag limitáras megbízást fogad be Befektetési alapok Az UniCredit Bank által forgalmazott befektetési alapok forgalomba hozatala, visszaváltása, átcsoportosítása az adott alap mindenkori aktuális Tájékoztatója alapján történik. Mind az elszámolási napok, mind az alkalmazott nettó eszközérték tekintetében az UniCredit Bank a Tájékoztatóban foglaltak alapján jár el. A forgalmazásért felszámított díjak tekintetében a mindenkori aktuális kondíciós lista a mérvadó. Az ügyletek teljesítése a Tájékoztatóban leírtak alapján történik. A teljesítéshez az UniCredit bank szükség szerint teljesítési közreműködőt vesz igénybe. Az értékpapírok letétkezelése a kibocsátó alapértelmezett letétkezelőjénél történik, mely Magyarországon a Keler Zrt Egyéb pénzpiaci eszközök Ezen eszközosztályhoz tartoznak az olyan derivatívákra kötött megállapodások mint az opciók, futures, határidős kamatláb megállapodások (forward rate agreements), csereügyletek (swaps) és egyéb más derivatívákra vonatkozó megállapodások Ezen pénzügyi eszközök értékpapírokhoz, valutákhoz, kamatlábhoz vagy hozamhoz és egyéb derivatív eszközökhöz, pénzügyi indexekhez vagy pénzügyi mérőszámokhoz kapcsolódnak, és fizikailag vagy készpénzben jelennek meg. Ezen felül ez az eszköz osztály magában foglalja az árupiaci termékeket is, amelyek áru értékére vonatkozó határidős csere és opciós ügyleteket tartalmazhatnak. Tekintettel arra, hogy az egyéb pénzpiaci eszközök nem szabványosított termékek és nem tőzsdei elszámolásúak, ezért ezen eszközök kereskedése saját számláról történik. Ennek megfelelően a megbízás a piaci helyzet függvényében vonható vissza. Ezen ügyletek megkötésének feltétele egy keretszerződés (treasury keretszerződés vagy ISDA), ami rendelkezik ilyen esetekről Hazai tőzsdei derivatívák A hazai szabványosított derivatívák kereskedése a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) történik, amely az elvárt legjobb árat, a legalacsonyabb költséget biztosító végrehajtási helyszín. Mivel a Bank a hazai derivatívák tekintetében a legmagasabb likviditás biztosítása mellett a gyorsaságot és költséghatékonyságot is szem előtt tartja a végrehajtás során, így vételi és eladási megbízásait a BÉT elektronikus tőzsdei rendszerén keresztül adja meg Tőzsdén kívüli derivatív megállapodások Az egyéb pénzügyi eszközökkel kapcsolatosan a Bankkal köthetőek olyan fix áras megállapodások, melyek esetén a bank folyamatosan aktualizált árat biztosít ügyfelei számára. Ha a fix áras ügylet kerül megkötésre akkor a Banknak azonnali ajánlatot kell tennie úgy, hogy a Bank a kereskedési idő meghatározásakor figyelembe veszi a piaci helyzetet és az ügylettel kapcsolatos teljes költséget nyilvánosságra hozza. 3. Záró rendelkezések Olyan egyedi pénzügyi eszközök esetén, amelyek egyik eszközosztályba sem sorolhatóak be a Bank által, a végrehajtás helyszínének megválasztása az ügyfél instrukciói alapján történik. Abban az esetben, ha a Bank a befogadott megbízásokat nem tudja teljesíteni bankszünnap, technikai akadályok vagy a kereskedésben adódó egyéb akadályozó tényezők miatt a meghatározott végrehajtási helyszíneken, más végrehajtási helyszíneket vehet igénybe az ügyfelek érdekeinek szem előtt tartása mellett. Ha a Bank által alkalmazott végrehajtási helyszínek egyike sem elérhető, akkor egyértelmű ügyfél igény alapján egyéb helyszínek alkalmazására is lehetőség van február 14. 8

9 Ha a megbízás a végrehajtási helyszín által definiált kereskedési időn kívül érkezett, akkor az ügyfél a megbízását leadhatja a következő kereskedési napra, illetve, ha úgy rendelkezik, akkor a megbízás azáltal a meghatározott helyszínen kerül végrehajtásra. Ezen ügyfél instrukciókkal kapcsolatban a Bank nem mérlegeli a különböző végrehajtási helyeket, még akkor sem, ha a megbízás azon teljesítési helyeken nem fog vagy nem tud teljesülni belátható időn belül. A Végrehajtási Politika betartását a Bank rendszerei is támogatják. Amennyiben ezen támogató rendszerek időszakosan nem elérhetőek, úgy a Bank meghatározza azon teljesítési helyeket, melyeken a Végrehajtási Politika alapelveinek szem előtt tartása mellett tudja az ügyfeleik érdekeit képviselni. A Végrehajtási Politika - beleértve a végrehajtási helyszínek listáját is - a Bank által évente felülvizsgálatra kerül. Az éves felülvizsgálaton felül a végrehajtási politikát érintő nagyobb változások azonnali átvezetése mellett az ügyfelek is tájékoztatásra kerülnek. Az UniCredit Bank aktuális Végrehajtási Politikája elérhető a Bank fiókhálózatában illetve letölthető a hu oldalon. 4. Hatálybalépés A jelen Végrehajtási Politika egységes szerkezetbe foglalt szövege február 14. napján lép hatályba. Budapest, január 17. UniCredit Bank Hungary Zrt február 14. 9

10 1 MELLÉKLET Teljesítési helyek listája: Magyarország Ausztria Németország Görögország Írország Portugália Hollandia Nagy-Britannia Franciaország Svédország Finnország Olaszország Norvégia Belgium Spanyolország Svájc USA Kanada Csehország Szlovénia Lengyelország Horvátország Bulgária Románia Szerbia Ausztrália Japán Izrael Dél-Afrika Törökország Hong Kong Mexikó Budapesti Értéktőzsde Wiener Börse XETRA, Deutsche Börse Athens Stock Exchange Dublin Stock Exchange Lisbon Stock Exchange Euronext London Stock Exchange Euronext Stockholm Stock Exchange Helsinki Stock Exchange Italian Stock Exchange Oslo Stock Exchange Euronext Madrid Stock Exchange Swiss Exchange American Stock Exchange New York Stock Exchange NASDAQ Toronto Stock Exchange Prague Stock Exchange Ljubljana Stock Exchange Warsaw Stock Exchange Zagreb Stock Exchange Bulgarian Stock Exchange Bucharest Stock Exchange Belgrade Stock Exchange Australian Securities Exchange Tokyo Stock Exchange Tel Aviv Stock Exchange JSE Securities Exchange South Africa Turkey Stock Exchange Istanbul Hong Kong Stock Exchange Mexico Stock Exchange február

11

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL)

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 1. Végrehajtási Politika célja Végrehajtási politika meghatározza, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység és a kiegészítő

Részletesebben

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 1. Általános alapelvek A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások Ügyfelek számára következetesen legjobb végrehajtása érdekében a Bank az itt bemutatott

Részletesebben

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási Politika 1. oldal A Társaság a 2007. évi CXXXVIII. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2016. szeptember

Részletesebben

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2 A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. szeptember 12-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Végrehajtási politika 1. Az eljárásrend célja... 2 2. Az legkedvezőbb végrehajtás alanyai... 2 3. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 3.1 A végrehajtás szempontjai... 2 3.2 A végrehajtás helyszíne...

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt-nek (a továbbiakban: Bank), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az Erste Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény)

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 19-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika 1. sz. melléklet Random Capital Zrt. Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2014. 11. 18. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 20164. december

Részletesebben

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata 115 A üzletszabályzata 4.SZ. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA ÉS ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZAT 1. ELŐZMÉNYEK ÉS A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA 1.1. A (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 44.) (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról Hirdetmény F. melléklet: A Végrehajtási politikáról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. december 4. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 OTP BANK NYRT. VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2014. június 1. TARTALOM 1. Az eljárásrend

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Hungária Értékpapír Zrt. Szabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Igazgatóság 1_VH/2014.01 2014.01.02. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (BEST EXCECUTION POLICY) I. Általános

Részletesebben

A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Készült: 2015. június 1. 2015. június 1. Jelen politika tartalmazza az Concorde Értékpapír Zrt-nek (a továbbiakban: Concorde) a 2007. évi CXXXVIII.

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

A Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság

A Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság A Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság Végr ehaj tási politika (BEST EXECUTION POL ICY) A H ungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2014. év január

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája I. Bevezetés Jelen Végrehajtási Politika célja az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK 2004. április 21-i irányelvének a pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya Tájékoztató a KBC Securities végrehajtási politikájáról lakossági ügyfelek részére 1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya A KBC Securities összhangban az EU pénzügyi eszközök piacairól szóló

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája I. Bevezetés Jelen Végrehajtási Politika célja az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK 2004. április 21-i irányelvének a pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika A szabályzat típusa: A szabályzat jóváhagyója: A szabályzat hatályba léptetője: Ügyviteli utasítás Strategon Zrt. Igazgatósága Üzleti Területek Ügyvezetője Végrehajtási politika Szabályzat száma: 25/2010

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra A Üzletszabályzatának 1.sz. melléklete Felelős Felelős terület Készítette

Részletesebben

A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE. Érvényes: december 09. napjától.

A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE. Érvényes: december 09. napjától. 141 7.SZ. MELLÉKLET A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE Érvényes: 2016. december 09. napjától. A jelen Díjjegyzék a által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az Ügyfél által fizetendő,

Részletesebben

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. figyelemmel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre

Részletesebben

Végrehajtási Politika

Végrehajtási Politika 4. sz. melléklet Bevezetés A 2004/39/EK Irányelv és a kapcsolódó 2006/73/EK Irányelv előírásainak felelően a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. kötelessége, hogy minden ésszerű lépést tegyen annak érdekében,

Részletesebben

Jelen Politika kiterjed a Buda-Cash Brókerház Zrt.-nél az alábbi termékkörre:

Jelen Politika kiterjed a Buda-Cash Brókerház Zrt.-nél az alábbi termékkörre: BSZ-15/32 melléklet VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Bevezetés A 2007/138 számú A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól törvény előírásainak

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika A befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat 4. sz. melléklete 1) Bevezetés Végrehajtási politika Hatályos: 2012. szeptember 1. A 2004/39/EK Irányelv

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 04 Végrehajtási szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2013.december 6 Hivatkozás 1 Jelen politikát a Solar

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika 1) Bevezetés Végrehajtási politika Hatályos: 2015. március 16. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2014. október 06. napjától. Közzététel napja: 2014. szeptember 19.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2014. október 06. napjától. Közzététel napja: 2014. szeptember 19. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. október 06. napjától Közzététel napja: 2014. szeptember

Részletesebben

Az Alapforgalmazó Zrt. Végrehajtási politikája és Allokációs szabályzata

Az Alapforgalmazó Zrt. Végrehajtási politikája és Allokációs szabályzata Az Alapforgalmazó Zrt. Végrehajtási politikája és Allokációs szabályzata Hatályos: 2015. december 21. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az Alapforgalmazó Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1123 Budapest,

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy)

A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy) A Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A POLITIKA CÉLJA... 3 2. FOLYAMATLEÍRÁS... 3 2.1. A mindenkori legkedvezıbb végrehajtás meghatározása érdekében figyelembe

Részletesebben

DÍJTÉTELEK Érvényes: 2011.01.06.-tól

DÍJTÉTELEK Érvényes: 2011.01.06.-tól DÍJTÉTELEK Érvényes: 2011.01.06.-tól SZÁMLAVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK Ügyfél- és értékpapírszámla nyitása magánszemélyek részére Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése magánszemélyek részére 1.500 Ft / negyedév

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika A befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat 4. sz. melléklete 1) Bevezetés Végrehajtási politika Hatályos: 2013.06.17. A 2004/39/EK Irányelv és

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA 1/1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak...3 2. Az eljárásrend célja...4 3. A legkedvezőbb végrehajtás alanyai...4 4. A legkedvezőbb végrehajtás elve...4 4.1

Részletesebben

A VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. végrehajtási politikája (best execution policy)

A VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. végrehajtási politikája (best execution policy) A VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. végrehajtási politikája (best execution policy) Hatályos: a Társaság befektetési alapkezelésre vonatkozó felügyeleti engedélyének jogerőre emelkedése napjától 1 1.

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika 1) Bevezetés Végrehajtási politika Hatályos: 2013.12.06. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII.

Részletesebben

U-235 M01. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy)

U-235 M01. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) U-235 M01. sz. melléklet A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA... 3 2. A LEGKEDVEZİBB VÉGREHAJTÁS MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Commerzbank Zrt. Végrehajtási politika Megbízások ügyfél számára legkedvezőbb feltételek mellett történő végrehajtása 1. Általános ismertetés Az Európai Parlament és Tanács pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

Végrehajtási Politika Tájékoztató. Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe 1 / 12

Végrehajtási Politika Tájékoztató. Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe 1 / 12 Végrehajtási Politika Tájékoztató Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe 1 / 12 Tartalomjegyzék 1. A politika hatálya 3 2. A politika alkalmazása 5 3. Legkedvez bb eredmény 5 4. Megbízások kezelése

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Körmend és Vidéke telefon adott megbízást kizárólag a 06 (21) 242-4723-as rögzített vonalon fogad el.

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

U-232 M32. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy)

U-232 M32. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) U-232 M32. sz. melléklet A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA... 3 2. A LEGKEDVEZİBB VÉGREHAJTÁS MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2013. szeptember 01. Meghirdetve: 2013. június 01. Jelen Hirdetmény a lakossági és vállalati értékpapírszámla-vezetés során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza. I. Standard értékpapír

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től I. Standard számla kondíciók 1. Értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Számlanyitás Standard értékpapírszámla és Ügyfélszámla Számlavezetés Standard

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

Befektetési szolgáltatások és Treasury műveletek üzleti órái. Fiók nyitástól 16:00 óráig. Az ÁKK által meghirdetett üzleti feltételek szerint.

Befektetési szolgáltatások és Treasury műveletek üzleti órái. Fiók nyitástól 16:00 óráig. Az ÁKK által meghirdetett üzleti feltételek szerint. Befektetési szolgáltatások és Treasury műveletek üzleti órái Érvényben: 2016. július 4. Befektetési szolgáltatások Treasury hétfő péntek*** Fiók hétfő péntek*** CIB24 ebroker CIB Internet Bank Business

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika 1) Bevezetés Végrehajtási politika Hatályos: 2017. január 1. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CVIII.

Részletesebben

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5.

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 2015. május 5. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Jelen végrehajtási politika (a továbbiakban: Végrehajtási Politika) azokat az általános szabályokat

Részletesebben

Értékpapír-kölcsönzés

Értékpapír-kölcsönzés Értékpapír-kölcsönzés TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ A NAPON TÚLI SHORT?... 3 2. HOGYAN LEHET NAPON TÚLI SHORT POZÍCIÓT NYITNI?... 3 2.1. NAPON TÚLI SHORT POZÍCIÓ NYITÁSA A NETBOON KERESKEDÉSI FELÜLETEN... 4

Részletesebben

A KELER csoport bemutatása. Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF

A KELER csoport bemutatása. Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF A KELER csoport bemutatása Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF Tartalomjegyzék KELER Csoport bemutatása Hogy történik az értékpapírok és a pénz nyilvántartása külföldi vs. hazai papírok Hogyan

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2015. március 26. napjától. Közzététel napja: 2015. március 25.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2015. március 26. napjától. Közzététel napja: 2015. március 25. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2015. március 26. napjától Közzététel napja: 2015. március 25.

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2015. június 19. napjától. Közzététel napja: 2015. június 17.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2015. június 19. napjától. Közzététel napja: 2015. június 17. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2015. június 19. napjától Közzététel napja: 2015. június 17. 1/12

Részletesebben

01/2009/08. számú. Vezérigazgatói Utasítás. Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika

01/2009/08. számú. Vezérigazgatói Utasítás. Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika 01/2009/08. számú VU Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási 01/2009/08. számú Vezérigazgatói Utasítás Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika Sorszám Időpont Módosított rendelkezések A

Részletesebben

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes Hatályos: 2015. február 02-től Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min. 1.000,- Ft 0,3 %, min. 1000,-

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust.

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust. 1 450 különböző termék kereskedhető, 21 különböző tőzsdéről érhetők el kontraktusok. Energiahordozók (pl.: olaj, földgáz), nemesfémek (arany, ezüst) devizák, kötvények, mezőgazdasági termények (búza, narancs),

Részletesebben

Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1138 Budapest I. Bizományosi, megbízási díjak Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén

Részletesebben

I. Á l t a l á n o s f e l t é t e l e k

I. Á l t a l á n o s f e l t é t e l e k I. Á l t a l á n o s f e l t é t e l e k 1. A Concorde Értékpapír Rt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal együtt érvényes. A Concorde

Részletesebben

Legjobb Végrehajtási Politika kiegészítés - az Internet Trader Szabályozásra vonatkozóan -

Legjobb Végrehajtási Politika kiegészítés - az Internet Trader Szabályozásra vonatkozóan - Legjobb Végrehajtási Politika kiegészítés - az Internet Trader Szabályozásra vonatkozóan - A jelen kiegészítés az Internet Trader Szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatások tekintetében irányadó. Amennyiben

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVET TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkör en M köd Részvénytársaság b) Székhely: H 1052 Budapest,

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

Hirdetmény. 2011. május 2. EQUILOR Zrt.

Hirdetmény. 2011. május 2. EQUILOR Zrt. Hirdetmény a személyes és telefax útján történő bizományosi ügyleti okhoz alkalmazandó formanyomtatványokról, ill. a telefonos ügyleti ok tartalmi elemeiről Az EQUILOR Zrt. Üzletszabályzatának 3.8., ill.

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27.

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre szolgáló Alszámla

Részletesebben

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Ikt. sz.: 1/2012/0844. 34/2012. SZÁMÚ VEZÉRIGAZGATÓI HATÁROZAT A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA (BEST EXECUTION POLICY) A jelen Politikában nem szabályozott kérdésekben az Alapkezelő mindenkori,

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

KELER Csoport Bemutatkozó előadás

KELER Csoport Bemutatkozó előadás KELER Csoport Bemutatkozó előadás Práger Ádám KELER Zrt. Marketing és Ügyfélkapcsolati igazgató 2010. április 26., Budapest KELER Tájékoztató Hotel Carat Budapest 1 Az előadás tartalma 1. KELER Csoport

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Nyitó aukció 08:30-09:00

Tisztelt Ügyfelünk! Nyitó aukció 08:30-09:00 Tisztelt Ügyfelünk! 2013. december 6-án a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) i rendszerének tervezett cseréjével: a XETRA rendszerre való átállással új időszámítás kezdődik a BÉT azonnali piacán. Ügyfeleink ének

Részletesebben

eqtrader A nemzetközi tőzsdei kereskedés proffesszionális eszköze

eqtrader A nemzetközi tőzsdei kereskedés proffesszionális eszköze eqtrader A nemzetközi tőzsdei kereskedés proffesszionális eszköze Előadó: Závodni Zsolt PTP alkalmazásgazda zsolt.zavodni@quaestor.hu eqtrader Az eqtrader segítségével a világ minden fontos piacához és

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

MEGBÍZÁS-VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYZAT

MEGBÍZÁS-VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYZAT MEGBÍZÁS-VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés Az ETX Capital néven kereskedő Monecor (London) Limited (a továbbiakban: ETX Capital, mi vagy a mi kifejezés bármely ragozott alakja) működését a Pénzügyi Szabályozó

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01.

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01. 14. sz. melléklet A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

Az egyes ügyfélmegbízások teljesítéséről levelünk 1. számú melléklete, a teljesítési rend nyújt részletes tájékoztatást.

Az egyes ügyfélmegbízások teljesítéséről levelünk 1. számú melléklete, a teljesítési rend nyújt részletes tájékoztatást. Tisztelt Ügyfelünk! Budapest, 2009. december 9. Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az év végi ünnepek miatt bankunk munkarendje 2009. december 18-ától az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: február 15. napjától. Közzététel napja: február 11.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: február 15. napjától. Közzététel napja: február 11. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2016. február 15. napjától Közzététel napja: 2016. február 11.

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től)

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) 3. számú melléklet A. ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉS- ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK Keretszerződések: és mellékletét

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben