Végrehajtási politika. Hatályos február 14-től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től"

Átírás

1 Végrehajtási politika Hatályos február 14-től

2 Tartalomjegyzék 3 1 Bevezetés 6 2 Megbízások végrehajtásához kapcsolódó alapelvek 8 3 Záró rendelkezések 9 4 Hatálybalépés 10 1 Melléklet

3 Végrehajtási politika Hatályos február 14-től 1. Bevezetés Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (továbbiakban: Bank) jelen Végrehajtási Politikája a Bank Bszt. szerinti lakossági és szakmai ügyfelei által pénzügyi eszközök megvásárlására vagy eladására irányuló megbízások végrehajtásának alapelveit rögzíti. A Végrehajtási Politika a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra vonatkozó Általános Üzleti Feltételek kiegészítését képezi. A Végrehajtási Politika Bank Bszt. szerinti lakossági és szakmai ügyfelei által történő elfogadása a megbízások teljesítésének előfeltétele. Amennyiben a Bank ügyfele elutasítja a jelen szabályzatban foglaltakat, a Bank nem fogadhat el és nem teljesíthet pénzügyi eszközök megvásárlására vagy eladására irányuló megbízásokat az ügyféltől. Az elfogadás visszavonása esetén új megbízás nem fogadható el, a Bank számára benyújtott korábbi megbízásból származó nyitott pozíciók lezárására és megvásárolt eszközök értékesítésére azonban megbízást a Bank a visszavonás után is elfogad és az ügyfél végrehajtásra vonatkozó utasításait követve végrehajt Az ügyfél érdekeinek megállapítása A hatályos törvényi szabályozás a befektetési vállalkozásoktól és a befektetési szolgáltatási tevékenységet nyújtó hitelintézetektől megköveteli, hogy végrehajtási szabályzatot alkossanak az ügyfeleiktől származó, pénzügyi eszközök megvásárlására vagy eladására irányuló megbízások végrehajtására annak céljával, hogy az ügyfelek számára a lehető legkedvezőbb eredményt biztosítsák a megbízás teljesítése során. A Bank kötelessége a jelen szabályzatban foglalt, lehető legkedvezőbb eredmény eléréséhez szükséges intézkedések megtétele. Jelen szabályzat intézkedései tipikus esetben a lehető legkedvezőbb eredményt biztosítják, ugyanakkor nem garantálják azt, hogy minden egyes megbízás a lehető legjobb eredménnyel zárul. A törvényi kötelezettségek által szabott kereteken belül a végrehajtási szabályzat megalkotása a Bank feladata. A végrehajtási szabályzatban rögzített legkedvezőbb végrehajtás megítéléséhez a Bank a következő szempontokat mérlegelte, amely egyben relatív fontossági rangsort is jelent: Azon szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer, rendszeres internalizáló, árjegyző vagy egyéb más, a likviditás biztosítására létrejött személy vagy szervezet illetve ezekhez hasonló funkciót ellátó harmadik országbeli személy vagy szervezet tulajdonságai, amelyhez a megbízás továbbítható A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz tulajdonságai A pénzügyi eszköz ára (nettó ár) A megbízás teljesüléséhez kapcsolódó költségek A megbízás teljesülésének sebessége A megbízás végrehajthatóságának és teljesülésének valószínűsége A megbízás jellege és nagyságrendje Minden egyéb szempont, mely a teljesítés során a lehető legjobb eredmény elérése szempontjából releváns lehet A fenti relatív fontossági rangsor indoka: a legjobb végrehajtás érdekében a fenti sorrend figyelembevétele szükséges. A kereskedési helyszín kiválasztásánál a Bank azon kereskedési helyszíneket veheti figyelembe, melyeken az adott pénzügyi eszköz forgalma jelentős. A kereskedési helyszín kiválasztásánál a Bank azt is mérlegeli, hogy az adott helyen a Banknak lehetősége van-e közvetlen részvételre, vagy közvetítő szolgáltatásait kell igénybe vennie. A Bank által közvetlenül vagy közvetítő által elérhető tőzsdék listáját a Végrehajtási Politika melléklete tartalmazza. Amennyiben az ügyfél jelen Végrehajtási Politikában rögzítettektől eltérő szempontokat kíván figyelembe venni megbízása végrehajtásánál, melynek következtében jelen szabályzatból következőtől eltérő kereskedési helyszínen kívánja megbízását a Bankkal teljesíttetni, e kereskedési helyszín igénybevételére egyértelmű utasítást kell adnia a Bank számára. A Bank ebben az esetben a megbízást az Ügyfél utasításának megfelelően hajtja végre. Bank felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a megbízásnak az Ügyfél utasítása szerinti végrehajtása megakadályozhatja a Bankot abban, hogy a Bank a megbízást az Ügyfél számára legkedvezőbb módon hajtsa végre Ár A kereskedési helyszínek vizsgálatánál az ár lehető legjobb eredményt biztosító jellegének meghatározásához a Bank az adott kereskedési helyszín árképzési mechanizmusát február 14. 3

4 mérlegeli. Ennek megfelelően az ár minősége a kereskedési helyszínen a kereskedésben résztvevők számától, az árjegyzőkkel való kereskedelem lehetőségétől, valamint amenynyiben ez értelmezhető a vezető (referenciaként szolgáló) kereskedési helyszínekkel való összehasonlítás eredményétől függ. A Bank megbízást befektetési eszközök tőzsdei vételére/ eladására, illetve részvények, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és állampapírok tőzsdén kívüli vételére/eladására limitáron vagy piaci áron fogad el Költségek A költségek meghatározása a teljességre való törekvéssel történik, a következő szempontok alapján: Közvetlen végrehajtás a Bank által valamely tőzsdén A Bank által felszámított díjak és jutalékok mellett a költségek magukba foglalják a harmadik fél (például a tőzsde vagy az árjegyző díjait) által felszámított díjakat, továbbá a megbízás teljesítése során harmadik fél számára kifizetett egyéb díjakat (pl. adók, elszámolási és feldolgozási díjak) abban a mértékben, amilyen mértékben ezek az ügyfelet közvetlenül terhelik Közvetett végrehajtás közvetítő (pl. bróker) által Bizonyos esetekben a Bank a kereskedési helyszínen a megbízás teljesítését nem közvetlenül kezdeményezi, hanem e feladattal egy jutalékot felszámító ügynököt bíz meg. Ezen esetekben a ügynök által felszámított díjakat az előző pontban felsoroltak mellett szintén költségként kell figyelembe venni Fix kötések Fix áron végrehajtott kötések esetén a tranzakciós költségeket a pénzügyi eszköz megszerzésének költsége (tehát az eszköz ára) tartalmazza A végrehajtás további szempontjai A törvényi követelményeknek megfelelve a Bank a megbízások végrehajtásánál a további szempontokat is figyelembe veszi: A megbízás teljesülésének sebessége A megbízás teljesülésének sebessége a megbízás Bank által ügyféltől történő befogadásától a kereskedési helyszínen a megbízás teljesíthetőségéig eltelt időt jelenti. A teljesülés sebessége nagymértékben függ a kereskedési helyszín által alkalmazott piaci modelltől A megbízás teljesülésének valószínűsége A megbízás teljesülésének valószínűsége adott kereskedési helyszínen nagymértékben függ a kereskedési helyszínen jelentkező likviditástól. A Bank figyelembe veszi a részleges teljesülés kockázatát, mely közvetlen hatással lehet a teljesülés költségeire A megbízás típusa és mérete A megbízás méretét a Bank figyelembe veszi, amennyiben az a kereskedési helyszín kiválasztását az ár és a költségek szempontjából befolyásolja. A megbízás típusát a Bank figyelembe veszi, amennyiben az adott típus valamely kereskedési helyszín kizárását eredményezi Megbízások végrehajtásának sorrendje Az ügyfél által megadott megbízások sorrendjét a Bank az alábbi alapelvek mentén határozza meg: azonnal és pontosan rögzíti és allokálja a végrehajtott megbízást, az egyébként összehasonlítható ügyfélmegbízásokat a megbízás felvételének sorrendjében és azonnal végrehajtja (kivétel képeznek a nem végrehajtható megbízások, lásd: megbízás teljesülése), haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet, ha a megbízás végrehajtását akadályozó körülményről szerez tudomást. A Banknak nem kell az ügyfél által adott megbízást azonnal végrehajtani, ha az ügyfél által adott megbízás limitáras megbízás (és a megbízás időpontjában ezen az áron nem teljesíthető), az aktuális piaci feltételek között a megbízást nem lehet végrehajtani, vagy azzal az ügyfél érdekei sérülnének. Amennyiben a Bank az ügyfél megbízását nem tudta végrehajtani, és a megbízás szabályozott piacra bevezetett részvényre vonatkozik - kivéve, ha az ügyfél által adott megbízás az adott végrehajtási helyszínen jellemző szokásos piaci mérethez képest nagy méretűnek minősül - ezen limitáras megbízást lakossági ügyfelek esetében haladéktalanul nyilvánosságra hozza oly módon, hogy az más piaci szereplők számára könynyen hozzáférhető legyen, elősegítve ezzel a megbízás lehető leghamarabb történő végrehajtását, kivéve, ha az ügyfél ettől kifejezetten eltérő utasítást adott. Amennyiben a Bank a megbízás teljesítését is maga végzi, vagy annak nyomon követéséért is felelősséget vállal, minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a végrehajtott február 14. 4

5 megbízás teljesítése során kapott, az ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz a megfelelő ügyfél megfelelő számláján T+3 napon és pontosan jóváírásra kerüljön Az ügyfelek osztályozása A törvényi követelményeknek megfelelően az ügyfeleket lakossági ügyfél, szakmai ügyfél vagy elfogadható partner osztályok valamelyikébe kell besorolni, és az ügyfelet osztályozásáról tájékoztatni kell. Az osztályozás a megbízások végrehajtására befolyással lehet Pénzügyi eszközök osztályai Az azonos feltételekkel bíró pénzügyi eszközöket osztályokba kell sorolni és jelen szabályozás rendelkezései tekintetében az osztály minden tagját egyenlő bánásmódban kell részesíteni Alkalmazási terület Jelen végrehajtási szabályzatot a Bank a lakossági ügyfelek valamint szakmai ügyfelek által pénzügyi eszközök megvásárlására vagy eladására vonatkozó megbízások teljesítése során alkalmazza. A Bank belátása szerinti megbízásokat, illetve minden olyan megbízást, melynél a kereskedési helyszín egyértelmű meghatározása nem lehetséges, a Bank saját belátása szerint hajt végre, az ügyfél érdekeit szem előtt tartva. Ezen megbízások végrehajtásánál a Bank jelen szabályzat céljainak megfelelő gondosságot fordít az ügyfél számára lehető legjobb eredmény elérésére Kereskedési helyszínek A kereskedési helyszínek listájának összeállításánál a Bank azon hazai és külföldi tőzsdéket, valamint multilaterális kereskedési rendszereket (Multilaterális Kereskedési Rendszer, MTF) továbbá az OTC/bankközi piacokat mérlegeli, melyeknek közvetlen résztvevője. Amennyiben a Bank egy kereskedési helyszínhez közvetlen hozzáféréssel nem rendelkezik, közvetítő, például jutalékot felszámító ügynök szolgáltatásait veszi igénybe. E közvetítők igénybevételének feltételeit a Bank az ügyfelek számára lehető legjobb eredmény biztosítása érdekében rendszeresen felülvizsgálja. A Bank fenntartja a jogot arra, hogy az ügyfél érdekében a megbízás végrehajtását saját számlára történő kereskedelemmel befolyásolja. A saját számlára történő kereskedelem alapelvként az ügyfél számára megfelelő likviditás biztosítását szolgálja. Minden megbízást, amely a vonatkozó tőzsdei szabályzatok alapján érvényesen befogadható, azokat a Bank az adott tőzsdével történő további egyeztetés nélkül (az esetlegesen a tőzsde által küldött figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyásával) adja be a tőzsde kereskedési rendszerébe Megbízások összevonása, allokáció, párosítás A Bank fenntartja a jogot arra, hogy az ügyfél megbízásait más ügyfelek megbízásaival, vagy a Bank saját számlára történő tranzakcióival összevonja. Az összevonás csak akkor történhet meg, ha elvárható, hogy az összevonás összességében az ügyfél illetve ügyfelek számára nem jár hátránnyal. A Bank felhívja a figyelmet azonban arra, hogy egy megbízás összevonása más megbízásokkal és tranzakciókkal bizonyos esetekben az egyes megbízás szempontjából hátrányos lehet. A Bank újra-allokációt nem hajt végre abban az esetben, ha az az ügyfelei számára hátrányos következményekkel járna. A Bank saját számlájára végrehajtásra kerülő ügylet során biztosítja azt, hogy bármely olyan ügyfélre nézve, akinek a megbízása egy másik ügyfél megbízásával összevontan kerül végrehajtásra, a megbízás teljesítése nem járhat hátrányos következményekkel. Amennyiben a Bank az ügyfél megbízását egy a Bank saját számlájára végrehajtásra kerülő ügylettel vonja össze, és az ügylet végrehajtására csak részben kerül sor, akkor az allokáció során az ügyfél megbízása alapján létrejött ügylet kerül először a rendelkezésre álló mennyiség erejéig teljesítésre. Abban az esetben, ha a Bank hitelt érdemlő módon igazolja, hogy az ügyfél által adott megbízás alapján a befektetési vállalkozás saját számlájára végrehajtott ügylet az összevonás nélkül nem, vagy kedvezőtlenebb feltételekkel teljesült volna, akkor a Bank a saját számlájára és az ügyfél számlájára történő allokációt arányosan is teljesítheti. A bank a megbízások teljesítésénél a limitár valamint az időrendi nyilvántartás figyelembe vételével jár el. Több összevont azonos típusú ügyfélmegbízás részteljesülése esetén a megbízások allokációja arányosan történik, kivéve, ha azt a megbízás nem teszi lehetővé. A szokásos piaci méretet meghaladó és az ennek következtében az aktuális piaci ártól eltérő megbízás az allokáció során elsőbbséget élvezhet. A Bank arra is fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján az ügyfél megbízását egy másik ügyfél megbízásával párosítsa, és ilyen módon teljesítse mindkét ügyfél megbízását. A párosítás csak akkor történhet meg, ha elvárható, hogy a párosítás összességében az ügyfelek számára nem jár hátránnyal február 14. 5

6 1.10. Allokáció (elosztás) értékpapírok kibocsátása esetén Végrehajtás helyszíne Értékpapírok nyilvános kibocsátása, tőzsdei bevezetése vagy tőkeemelésből adódó jegyzése esetén a részvények allokációját a kibocsátó által megbízott, a kibocsátást vezető intézmény határozza meg. Amennyiben a kibocsátást vezető intézmény nem határozza meg az allokációt vagy az odaítélt mennyiség túl alacsony, az allokáció módját a Bank határozza meg. Az allokáció módjától függetlenül a Bank biztosítja, hogy minden ügyfele érdekét szem előtt tartva az allokáció tisztességes módon menjen végbe Megbízások végrehajtásához kapcsolódó alapelvek Bevezetés A Bank minden egyes megbízáshoz a jelen szabályzat rendelkezéseinek értelmében lehető legkedvezőbb kereskedési helyszínt rendeli hozzá, az adott megbízás jellemzőinek függvényében. Egyes megbízásoknál előfordulhat, hogy a Bank a jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelve nem képes kereskedési helyszín meghatározására. Ilyen megbízásokat a Bank csak a kereskedési helyszín ügyfél általi egyértelmű megnevezése esetén fogad el. A megbízás ügyfél által megjelölt kereskedési helyszínen történő teljesítése esetén a Bankra nézve nem hárul kötelesség a kereskedési helyszín megválasztása révén a lehető legkedvezőbb eredmény biztosítására. Az ügyfél kereskedési helyszínre történő rendelkezését minden egyes megbízásra külön kell, hogy benyújtsa. A Bank felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ügyfél jelen Végrehajtási Politika rendelkezéseivel ellentétes utasítást ad a Bank számára, abban az esetben a Bank az utasítás tartalmának vonatkozásában nem alkalmazza a jelen szabályzatban meghatározott és ez alapján megvalósított eljárásait, melyek célja a megbízás ügyfél számára lehető legkedvezőbb eredménnyel történő teljesítése. Bank felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a megbízásnak az Ügyfél utasítása szerinti végrehajtása megakadályozhatja a Bankot abban, hogy a Bank a megbízást az Ügyfél számára legkedvezőbb módon hajtsa végre. A Bank nem köteles az ügyfél megbízáshoz kapcsolt utasításainak ilyen irányú hatásáról az ügyfelet tájékoztatni Részvények és részvény alapok Ebbe az eszközosztályba tartoznak a részvények és tőzsdén forgalmazott részvény alapok. Hazai és külföldi részvények tekintetében is a Bank a megbízásokat azokon a tőzsdéken hajtja végre, melyeknek közvetlenül vagy közvetítő útján résztvevője. A megbízások teljesítése a részvény hazai piacán történik, amely a legjobb likviditást, gyorsaságot és költséghatékonyságot biztosítja az Ügyfél számára. A hazai piac minden esetben az a piac, ahonnan a kibocsátó származik vagy ha több van, akkor ezek közül a vezető tőzsde. A részvény hazai piaca helyett más piacon történő kereskedés az ügyfél egyértelmű instrukciója alapján kerül teljesítésre, elsősorban olyan piacokon, melyeknek a Bank a résztvevője. Az olyan értékpapír megbízások esetében, amelyek piacán a Bank nem résztvevője, a Bank közvetítők bevonását veszi igénybe, akik a megbízásokat teljesítik a saját piacukon. Azon szabványosított kereskedési helyszínek (Tőzsde, MTF) esetében, amelyeknek a Bank közvetlen résztvevője, azok kereskedési idejében a megbízások azonnal rögzítésre kerülnek az elektronikus kereskedési rendszerben. Kereskedési időn kívül érkező megbízások a következő üzleti napon kerülnek továbbításra a kereskedési rendszerek felé. A Bank megbízást részvény eszközök tőzsdei vételére/eladására illetve tőzsdén kívüli vételére és eladására limitáron vagy piaci áron fogad el. Tőzsdén teljesítendő piaci áras részvény vételi megbízás esetén a Bank kérheti, hogy az Ügyfél az adott értékpapír előző napi záró árának a mindenkori tőzsdei szabályzatban meghatározott maximális árelmozdulási sáv értékével növelt értékén a vételhez fedezetet biztosítson a megbízási díj egyidejű megfizetése mellett. Adott kereskedési napra/ egy hónapra adott megbízás, amenynyiben nem teljesül a kereskedési idő alatt/a megbízás érvényességének utolsó napján kereskedési idő végéig, úgy a megbízást a Bank lejártnak tekinti azzal, hogy a megbízás fedezetét képező értékpapírok/pénz zárolásának feloldására legkésőbb a megbízás lejártát követő kereskedési napon, kereskedési idő kezdetekor (tőzsde-, kereskedési hely nyitáskor) kerül sor. Részteljesült megbízások esetén amennyiben a nem teljesített részre a megbízást az Ügyfél nem vonja vissza - a megbízás nem teljesült része az eredeti megbízás lejáratáig érvényes és a megbízás fedezetét képező értékpapírok/pénz zárolásának feloldására a megbízás lejártát követő kereskedési napon, kereskedési idő kezdetekor (tőzsde-, kereskedési hely nyitáskor) kerül sor február 14. 6

7 Tőzsdei (szabályozott piaci) megbízás visszavonására vonatkozó megbízás csak a nem teljesített megbízásokra vagy a részben teljesült megbízások esetén a megbízás részteljesítéssel nem érintett részére adható. Amennyiben a megbízás visszavonására vonatkozó megbízást a Bank a Kondíciós listában meghatározott időpontot követően veszi kézhez, a visszavonás a következő kereskedési napon kereskedési idő kezdetekor (tőzsdenyitáskor) kerül a szabályozott piac elektronikus ajánlati rendszerébe és ennek pozitív visszaigazolását követően kerül sor a megbízás fedezetét képező értékpapírok/pénz zárolásának feloldására is. A több napra adott megbízás esetén, amennyiben az ügyfél másképp nem rendelkezik, úgy a Bank által a megbízás annak lejáratáig beadásra kerül a szabályozott piac kereskedési rendszerébe minden üzleti napon. Ha a megbízás megadásának idejében az adott pénzügyi eszköz nem kereskedhető a tőzsdén, MTF-en vagy a kereskedésben váratlan esemény következik be akkor a zavar helyreállásig a Bank újabb megbízásokat nem ad be a kereskedésbe. A már beadott megbízások kapcsán a kereskedés helyreállása után megteszi a szükséges lépéseket a megbízások teljesülése érdekében Hazai részvények A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett hazai részvények kereskedése a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) történik, amely az elvárt legjobb árat, a legalacsonyabb költséget biztosító végrehajtási helyszín. Mivel a Bank a hazai értékpapírok tekintetében a legmagasabb likviditás biztosítása mellett a gyorsaságot és költséghatékonyságot is szem előtt tartja a végrehajtás során, így vételi és eladási megbízásait a BÉT elektronikus tőzsdei rendszerén keresztül adja meg. A tőzsdére be nem vezetett hazai részvények kereskedése a magyar OTC piacon zajlik, az engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltatást nyújtókon keresztül, ahol a bank a piaci feltételeknek és körülményeknek megfelelően, az ügyfél érdekeit szem előtt tartva törekszik a legjobb teljesítés elérésére Budapesti Értéktőzsdére bevezetett certifikátok A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett certifikátok kereskedése a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) történik, amely az elvárt legjobb árat, a legalacsonyabb költséget biztosító végrehajtási helyszín. Mivel a Bank a hazai értékpapírok tekintetében a legmagasabb likviditás biztosítása mellett a gyorsaságot és költséghatékonyságot is szem előtt tartja a végrehajtás során, így vételi és eladási megbízásait a BÉT elektronikus tőzsdei rendszerén keresztül adja meg Külföldi részvények Külföldi részvények kereskedése alapvetően a részvény hazai piacán, a helyi értéktőzsdén történik. Ezen részvény megbízásokat a Bank olyan közvetítők bevonásával teljesíti, akik a lehető legjobb árat és a legjobb végrehajtást biztosítják és tagsággal vagy elérhetőséggel rendelkeznek az adott tőzsdéhez. A külföldi teljesítési helyek (tőzsdék) listáját a jelen szabályzat melléklete tartalmazza. Olyan részvény esetében, mellyel nem kereskednek a felsorolt piacokon, a Bank új teljesítési helyet is igénybe vehet. A fent leírtaktól eltérő eljárást a Bank az ügyfél kifejezett instrukciója alapján hajt végre. A Budapesti Értéktőzsde infrastruktúráját felhasználó, és a Keler Kszf Zrt. elszámolási garanciájába beletartozó BÉTa piacon kereskedhető külföldi értékpapírok esetében az elsődleges kereskedési helyszín a BÉTa piac. Ettől az ügyfél kifejezett, erre vonatkozó megbízása esetén tér csak el a bank Állampapírok, vállalati kötvények, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Ezen eszköz osztályba tartoznak az államkötvények, kamatozó és diszkont kincstárjegyek, valamint a vállalati/banki kötvények és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Azonnali adásvételre vonatkozó vételi bizományos szerződés esetén limitáras megbízásnál a fedezet a limitáron kalkulált teljes vételár és a megbízási díj. Amennyiben a Bank egy kereskedési helyszínhez közvetlen hozzáféréssel nem rendelkezik, közvetítő szolgáltatásait veszi igénybe. A közvetítő kiválasztásakor a Bank mindenkor szem előtt tartja azt, hogy az Ügyfél számára a lehető legjobb eredményt biztosítsa. Az állampapír, kötvény megbízások ügyfél által történő viszszavonására csak az ügyletek teljesülése előtt van lehetőség. Saját számláról történő kereskedelem esetén a teljesítés azonnal történik, így ezekben az esetekben a megbízás visszavonása nem lehetséges Magyar államkötvények, vállalati kötvények, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A Bank bizományosi megbízást kizárólag elsődleges kibocsátásra fogad el, az üzletkötés a Bank és az ügyfél által közösen megállapított fix áron történik február 14. 7

8 A magyar államkötvények és vállalati/banki kötvények kereskedelme ügyfelek részére közvetlenül a Bank saját számlájáról történik. Ezt a Bank azért tekinti az ügyfél számára legkedvezőbbnek, mert a legjobb végrehajtás így biztosítható a megbízások volumenére, az elszámolási költségekre és az elszámolás sebességére tekintettel Külföldi államkötvények, vállalati kötvények, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Külföldi államkötvény és vállalati/banki kötvény megbízások teljesítése a magyar államkötvényekhez hasonlóan szintén a Bank saját számlájáról történik. Ezt a Bank azért tekinti az ügyfél számára legkedvezőbbnek, mert a legjobb végrehajtás így biztosítható a megbízások volumenére, az elszámolási költségekre és az elszámolás sebességére tekintettel. Az ügyfelek kifejezett instrukciója esetén, AAA és BB közötti rating -gel (besorolással) rendelkező kötvényeknél lehetőség van a Bankkal történő saját számlás ügyletkötés mellett a tőzsdén kívüli limitáras vételre illetve eladásra is, az ügyfél kifejezett instrukciója alapján az értékpapír elsődleges piacán. BB besorolás alatti illetve not-rated (besorolás nélküli) kötvények esetében a Bank kizárólag limitáras megbízást fogad be Befektetési alapok Az UniCredit Bank által forgalmazott befektetési alapok forgalomba hozatala, visszaváltása, átcsoportosítása az adott alap mindenkori aktuális Tájékoztatója alapján történik. Mind az elszámolási napok, mind az alkalmazott nettó eszközérték tekintetében az UniCredit Bank a Tájékoztatóban foglaltak alapján jár el. A forgalmazásért felszámított díjak tekintetében a mindenkori aktuális kondíciós lista a mérvadó. Az ügyletek teljesítése a Tájékoztatóban leírtak alapján történik. A teljesítéshez az UniCredit bank szükség szerint teljesítési közreműködőt vesz igénybe. Az értékpapírok letétkezelése a kibocsátó alapértelmezett letétkezelőjénél történik, mely Magyarországon a Keler Zrt Egyéb pénzpiaci eszközök Ezen eszközosztályhoz tartoznak az olyan derivatívákra kötött megállapodások mint az opciók, futures, határidős kamatláb megállapodások (forward rate agreements), csereügyletek (swaps) és egyéb más derivatívákra vonatkozó megállapodások Ezen pénzügyi eszközök értékpapírokhoz, valutákhoz, kamatlábhoz vagy hozamhoz és egyéb derivatív eszközökhöz, pénzügyi indexekhez vagy pénzügyi mérőszámokhoz kapcsolódnak, és fizikailag vagy készpénzben jelennek meg. Ezen felül ez az eszköz osztály magában foglalja az árupiaci termékeket is, amelyek áru értékére vonatkozó határidős csere és opciós ügyleteket tartalmazhatnak. Tekintettel arra, hogy az egyéb pénzpiaci eszközök nem szabványosított termékek és nem tőzsdei elszámolásúak, ezért ezen eszközök kereskedése saját számláról történik. Ennek megfelelően a megbízás a piaci helyzet függvényében vonható vissza. Ezen ügyletek megkötésének feltétele egy keretszerződés (treasury keretszerződés vagy ISDA), ami rendelkezik ilyen esetekről Hazai tőzsdei derivatívák A hazai szabványosított derivatívák kereskedése a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) történik, amely az elvárt legjobb árat, a legalacsonyabb költséget biztosító végrehajtási helyszín. Mivel a Bank a hazai derivatívák tekintetében a legmagasabb likviditás biztosítása mellett a gyorsaságot és költséghatékonyságot is szem előtt tartja a végrehajtás során, így vételi és eladási megbízásait a BÉT elektronikus tőzsdei rendszerén keresztül adja meg Tőzsdén kívüli derivatív megállapodások Az egyéb pénzügyi eszközökkel kapcsolatosan a Bankkal köthetőek olyan fix áras megállapodások, melyek esetén a bank folyamatosan aktualizált árat biztosít ügyfelei számára. Ha a fix áras ügylet kerül megkötésre akkor a Banknak azonnali ajánlatot kell tennie úgy, hogy a Bank a kereskedési idő meghatározásakor figyelembe veszi a piaci helyzetet és az ügylettel kapcsolatos teljes költséget nyilvánosságra hozza. 3. Záró rendelkezések Olyan egyedi pénzügyi eszközök esetén, amelyek egyik eszközosztályba sem sorolhatóak be a Bank által, a végrehajtás helyszínének megválasztása az ügyfél instrukciói alapján történik. Abban az esetben, ha a Bank a befogadott megbízásokat nem tudja teljesíteni bankszünnap, technikai akadályok vagy a kereskedésben adódó egyéb akadályozó tényezők miatt a meghatározott végrehajtási helyszíneken, más végrehajtási helyszíneket vehet igénybe az ügyfelek érdekeinek szem előtt tartása mellett. Ha a Bank által alkalmazott végrehajtási helyszínek egyike sem elérhető, akkor egyértelmű ügyfél igény alapján egyéb helyszínek alkalmazására is lehetőség van február 14. 8

9 Ha a megbízás a végrehajtási helyszín által definiált kereskedési időn kívül érkezett, akkor az ügyfél a megbízását leadhatja a következő kereskedési napra, illetve, ha úgy rendelkezik, akkor a megbízás azáltal a meghatározott helyszínen kerül végrehajtásra. Ezen ügyfél instrukciókkal kapcsolatban a Bank nem mérlegeli a különböző végrehajtási helyeket, még akkor sem, ha a megbízás azon teljesítési helyeken nem fog vagy nem tud teljesülni belátható időn belül. A Végrehajtási Politika betartását a Bank rendszerei is támogatják. Amennyiben ezen támogató rendszerek időszakosan nem elérhetőek, úgy a Bank meghatározza azon teljesítési helyeket, melyeken a Végrehajtási Politika alapelveinek szem előtt tartása mellett tudja az ügyfeleik érdekeit képviselni. A Végrehajtási Politika - beleértve a végrehajtási helyszínek listáját is - a Bank által évente felülvizsgálatra kerül. Az éves felülvizsgálaton felül a végrehajtási politikát érintő nagyobb változások azonnali átvezetése mellett az ügyfelek is tájékoztatásra kerülnek. Az UniCredit Bank aktuális Végrehajtási Politikája elérhető a Bank fiókhálózatában illetve letölthető a hu oldalon. 4. Hatálybalépés A jelen Végrehajtási Politika egységes szerkezetbe foglalt szövege február 14. napján lép hatályba. Budapest, január 17. UniCredit Bank Hungary Zrt február 14. 9

10 1 MELLÉKLET Teljesítési helyek listája: Magyarország Ausztria Németország Görögország Írország Portugália Hollandia Nagy-Britannia Franciaország Svédország Finnország Olaszország Norvégia Belgium Spanyolország Svájc USA Kanada Csehország Szlovénia Lengyelország Horvátország Bulgária Románia Szerbia Ausztrália Japán Izrael Dél-Afrika Törökország Hong Kong Mexikó Budapesti Értéktőzsde Wiener Börse XETRA, Deutsche Börse Athens Stock Exchange Dublin Stock Exchange Lisbon Stock Exchange Euronext London Stock Exchange Euronext Stockholm Stock Exchange Helsinki Stock Exchange Italian Stock Exchange Oslo Stock Exchange Euronext Madrid Stock Exchange Swiss Exchange American Stock Exchange New York Stock Exchange NASDAQ Toronto Stock Exchange Prague Stock Exchange Ljubljana Stock Exchange Warsaw Stock Exchange Zagreb Stock Exchange Bulgarian Stock Exchange Bucharest Stock Exchange Belgrade Stock Exchange Australian Securities Exchange Tokyo Stock Exchange Tel Aviv Stock Exchange JSE Securities Exchange South Africa Turkey Stock Exchange Istanbul Hong Kong Stock Exchange Mexico Stock Exchange február

11

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) VÉGRHAJTÁS POLTKÁJA és ALLOKÁCÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 1-től TARTALOJGYZÉK Preambulum... 3 1. egbízás felvétele... 3 1.1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. figyelemmel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ

HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ A SOPRON BANK ZRT. BEFEKTETÉSI- ill. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSÁT IGÉNYBE VENNI KÍVÁNÓ ÜGYFELEK ÉS JÖVŐBENI ÜGYFELEK RÉSZÉRE TARTALOM 1. A Sopron Bankra vonatkozó

Részletesebben

A jelen tájékoztató a következő pénzügyi eszközök kereskedési és elszámolási jellemzőire terjed ki:

A jelen tájékoztató a következő pénzügyi eszközök kereskedési és elszámolási jellemzőire terjed ki: TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KERESKEDELMÉRŐL ÉS ELSZÁMOLÁSÁRÓL A jelen tájékoztató a következő pénzügyi eszközök kereskedési és i jellemzőire terjed ki: szabályozott piacra bevezetett értékpapírok szabályozott

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 04 Végrehajtási szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2013.december 6 Hivatkozás 1 Jelen politikát a Solar

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

Általános tájékoztató hirdetmény

Általános tájékoztató hirdetmény 1 Általános tájékoztató hirdetmény I. Általános tájékoztatási kötelezettségek: 1. A Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaságra vonatkozó általános információk: Befektetési vállalkozás neve:

Részletesebben

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma:

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: EN-III-50343/2011. Dátuma: 2012. január 10. Hatálybalépés dátuma: 2015. január 01. Díjtáblázat hatályos:

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Commerzbank Zrt. Végrehajtási politika Megbízások ügyfél számára legkedvezőbb feltételek mellett történő végrehajtása 1. Általános ismertetés Az Európai Parlament és Tanács pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44 Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44 AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Magyar Nemzeti Bank (korábbiakban:

Részletesebben

INTERNETES HIRDETMÉNY Portfolio Online Tőzsde, Portfolio Online Tőzsde Pro és MobilTőzsde

INTERNETES HIRDETMÉNY Portfolio Online Tőzsde, Portfolio Online Tőzsde Pro és MobilTőzsde Erste Befektetési Zrt. Központi Ügyfélszolgálat 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Telefonszám: (06-1) 235-5151 Fax szám: (06-1) 235-5190 INTERNETES HIRDETMÉNY Portfolio Online Tőzsde, Portfolio Online

Részletesebben

Portfóliókezelési szerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő)

Portfóliókezelési szerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő) EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Az Üzletszabályzat 8. számú melléklete Portfóliókezelési szerződés amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely és idő: Szem.ig./útlevél

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata A TŐZSDÉN KÍVÜLI TREASURY SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (korábbi nevén Üzletszabályzat a származékos pénzügyi

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2012. július 30. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2015. február 2. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA I. AZ FHB KERESKEDELMI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI Cégnév: FHB Kereskedelmi

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. december 17. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól!

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL 1 A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: PSZÁF jóváhagyásának száma és kelte: 6/2002/2002.

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 2. napjától Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 5 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően)

TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően) TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően) A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (2004/39/EC Markets in Financial Instruments Directive, továbbiakban MiFID

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. július 14. napjától Közzétéve: 2014. július 10. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette a

Részletesebben

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó a Citibank Europe plc (amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe) által LAKOSSÁGI ÜGYFELEK részére nyújtott befektetési szolgáltatásokkal

Részletesebben

Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA I. A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános adatai: Cégnév: Magyar

Részletesebben

Tájékoztató a letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről

Tájékoztató a letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről Tájékoztató a letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről A letétképzési kötelezettség általános szabályai A befektetési vállalkozásokról és

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben