A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA"

Átírás

1 Ikt. sz.: 1/2012/ /2012. SZÁMÚ VEZÉRIGAZGATÓI HATÁROZAT A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA (BEST EXECUTION POLICY) A jelen Politikában nem szabályozott kérdésekben az Alapkezelő mindenkori, hatályos Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók. Hivatkozva a Társaság Alapító Okiratában megnevezett döntési jogkörökre és hatáskörökre jelen szabályzatot a Takarék Alapkezelő Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg ) igazgatóságának jogkörében eljáró vezérigazgató hagyta jóvá december hó 28. napján kelt 34/2012. számú vezérigazgatói határozatával, amely hatályon kívül helyezi a korábbi az Alapkezelő Végrehajtási Politikájáról rendelkező 12/2012. sz. vezérigazgatói határozatot. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének E-I-735/2007. sz. határozatával megállapította, hogy a Takarék Alapkezelő Zrt. összevont alapú felügyelet alá tartozik a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-vel (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.). Az Alapkezelő jelen szabályzata mind az összevont alapú felügyeletre vonatkozó jogszabályi, mind pedig a Takarékbank Zrt. összevont alapú felügyeletre vonatkozó belső szabályzatok előírásainak figyelembevételével készült. KÉSZÜLT/KIADVA: DECEMBER HÓ 28. NAPJÁN HATÁLYOS: JANUÁR HÓ 01. NAPJÁTÓL

2 Tartalomjegyzék Bevezetés A Politika célja A Politika hatálya Termékskála Kivételek A legjobb teljesítés meghatározása A legkedvezőbb végrehajtás Teljesítési csatornák, közvetítők Felülvizsgálat Transzparencia Az ügyfelek megbízásainak kezelése Limitáras megbízások Megbízások Összevonása Az allokáció Az Ügyfelek jogai Záró rendelkezések /13

3 Bevezetés Az Alapkezelő által végzett befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Végrehajtási Politika A 2004/39/EK Irányelv és a kapcsolódó 2006/73/EK Irányelv előírásainak megfelelően a Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: ) (a továbbiakban: Alapkezelő) kötelessége, hogy minden ésszerű lépést megtegyen annak érdekében, hogy ügyfelei számára a legjobb teljesítést érje el bármilyen pénzügyi eszközre vonatkozó megbízás teljesítése során. Az Alapkezelő, mint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti portfóliókezelési tevékenységet végző befektetési alapkezelő a megbízás ügyfelei számára következetesen legkedvezőbb végrehajtása ("best execution") érdekében a jelen végrehajtási politikát (a továbbiakban: Politika) készítette el. Ennek érdekében az Alapkezelő eljárásrendjét, és politikáit úgy alakítja, hogy elérje a lehető legjobb teljesítési eredményt, figyelembe véve a megbízás jellegét, illetve az adott terméket és piacot. A jelen Politika hivatott egyensúlyt biztosítani az egymással esetlegesen ellentétes befolyásoló tényezők között. Az Alapkezelő a vele portfóliókezelési megbízási szerződést kötött ügyfelei pénzeszközeinek kezelése során a Portfóliókezelési Megbízási Szerződésben leírtak szerint jár el. Ennek megfelelően a Bszt. szabályai által megadott kereteken belül a lehető legkedvezőbb hozam elérése céljából folyamatosan befekteti és kezeli az ügyfelei portfóliókezelésbe bevont pénzeszközeit. Az Alapkezelő a következők eseteket sorolja a megbízás fogalmába: 1.) A Portfóliókezelési Megbízási Szerződés (mint a szolgáltatásra vonatkozó keretszerződés) Ügyféllel történő megkötését. 2.) A Portfóliókezelési Megbízási Szerződés keretein belül az Ügyfél egyedi konkrét megbízásait, amikor az Ügyfél kizárólag írásban megtett rendelkezése szerint az Alapkezelő utasítást kap meghatározott pénzügyi eszköz, befektetési instrumentum vételére, vagy eladására. A Portfóliókezelési Megbízási Szerződés keretein belül - a meghatározott feltételeknek eleget tevő - tőkebevonásra vagy tőkekivonásra adott Ügyfél általi rendelkezést az Alapkezelő nem minősíti megbízásnak, amennyiben az a tőkemozgásra vonatkozó szokásos eljáráson és az Ügyfélszándékon kívül nem tartalmaz konkrétan, az Ügyfél által megjelölt pénzügyi eszközre vonatkozóan megfogalmazott Ügyfél igényt. 1. A Politika célja Jelen Politika célja, hogy tájékoztassa az ügyfeleket az Alapkezelő által alkalmazott standard eljárásról az ügyfelek pénzeszközeire vonatkozó megbízások végrehajtása során. Az Alapkezelő megfelelően tájékoztatja az ügyfeleket a jelen Politika tartalmáról és annak lényeges változásairól. 2. A Politika hatálya Az Alapkezelő minden ügyfelét besorolta a három ügyfél-kategória egyikébe. Az Alapkezelő értesíti az ügyfeleket arról, hogy Elfogadható Partner, Szakmai-, vagy Lakossági Ügyfél kategóriába lettek 3/13

4 besorolva. Ez a Politika a lakossági és a szakmai ügyfelek, valamint az elfogadható partnerek részére végrehajtott megbízások kezeléséről szól. A jelen Politikát az Alapkezelő valamennyi ügyfele vonatkozásában, az általa végzett valamennyi szolgáltatási tevékenység során egyöntetűen alkalmazza. 3. Termékskála Jelen Politika az alábbi termékeket érinti: a) Átruházható Értékpapírok b) Pénzpiaci eszközök c) Befektetési jegyek d) Teljesítéses, vagy elszámolásos deviza-, kamat-, értékpapír-, pénzügyi index és hozam opciós-, tőzsdei, és tőzsdén kívüli határidős-, és csere ügyletek 4. Kivételek A Végrehajtási Politikában foglalt legkedvezőbb végrehajtás elve az alábbi esetekben nem alkalmazandó: a) Azon esetekben, amikor a piaci szokvány a kedvező ár keresése, és az ügyfél nem várja el az Alapkezelőtől a legjobb teljesítést (pl. nagy összegű kötvénykereskedés, tőzsdén kívüli, egyedi ügyféligény alapján kialakított derivatívák vagy strukturált ügyletek esetén) b) Amennyiben az ügyfél külön rendelkezik a kereskedési helyszínre vonatkozóan, az Alapkezelő a rendelkezés alapján hajtja végre a megbízást. Az ügyfél rendelkezése a teljesítési faktorok fölé helyezendő. c) Az egyedi jellemzőkkel rendelkező pénzügyi eszközök esetén, illetve az ügyfél speciális igényei szerint az ügyfél javára kialakításra kerülő pénzügyi eszközök esetén. d) Amennyiben az Alapkezelő által bonyolított ügylet kizárólag egy teljesítési helyhez köthető. Az Alapkezelő nem javasolja, hogy az ügyfelek a teljesítési politikában foglaltaktól eltérő kereskedési helyeket válasszanak, mert utasítása megakadályozhatja a befektetési vállalkozást a megbízás ügyfél számára legkedvezőbb módon történő végrehajtásában, de amennyiben ez mégis megtörténik, tiszteletben tartja az ügyfél rendelkezését. Az Alapkezelő érdekkörén kívül álló események felmerülésekor (például a kereskedési rendszer meghibásodása, a távközlési vonalak túlterheltsége stb.) az Alapkezelőnek nincs lehetősége a legkedvezőbb végrehajtás elve alapján meghozott döntése szerint végrehajtani az ügyfél megbízását. Az Alapkezelő ezekben az esetekben is törekszik arra, hogy a körülményekhez képest a legelőnyösebb módon hajtsa végre az ügyfél megbízását. Előfordulhat olyan eset, mikor az ügyfél nem rendelkezik a végrehajtási helyszín felől, de tekintettel arra, hogy az ügyfelet jelentős anyagi veszteség, hátrány érné a politikában meghatározott helyszínen történő teljesítésből kifolyólag, így az Alapkezelő az ügyfél érdekeit szem előtt tartva eltérhet a végrehajtási politikában foglalt teljesítési helyszíntől. Az Alapkezelő jogosult azon megbízások visszautasítására, melyek olyan termékre vonatkoznak, melyeknek végrehajtási helyszínéhez az Alapkezelőnek nincs hozzáférése és az ügyfél nem fogadja el az ügyfél számára ajánlott teljesítési helyszínt, továbbá amennyiben a megbízás végrehajtását a felállított alapkezelői belső limit kihasználtsága ezt nem teszi lehetővé. 5. A legjobb teljesítés meghatározása 4/13

5 Az Alapkezelő biztosítja, hogy ügyfélmegbízás végrehajtásakor a következő kritériumokat veszi figyelembe a 2004/39/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdésében felsorolt tényezők viszonylagos fontosságának meghatározásánál: a) az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is; b) az ügyfélmegbízás jellemzői; c) a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői; d) azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható. A legjobb teljesítés megítélésekor a Takarék Alapkezelő Zrt. ún. teljesítési faktorokat állapít meg. Az értékelés úgy történik, hogy minden egyes faktor tekintetében a terméket (pénzügyi eszközt) a különböző kereskedési helyre vonatkozóan 1-től 5-ig terjedő pontozással értékelni kell. A különböző faktorok súlya határozza meg, hogy az így kialakult eredmények alapján milyen mértékben teljesül a best execution elve. A best execution értékelésénél figyelembe veendő faktorok és azok súlya: Faktor relatív fontossága Faktor Lakossági Szakmai Legjobb nettó ár 60% 50% Megbízás nagyságrendje 10% 15% Teljesítés gyorsasága 5% 20% Végrehajtás és elszámolás valószínűsége 25% 15% Egy adott megbízás során az ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtás kiválasztása során lakossági ügyfeleknél elsődlegesen az ár és a költségek képezik a meghatározó tényezőt, míg szakmai ügyfelek vagy elfogadható partnerek esetén az ár mellett időszükséglet súlya nagyobb. Az Alapkezelő több szempont figyelembe vételével mérlegeli a jelen Politikában rögzített feltételeket és annak alapján dönt a konkrét végrehajtási helyszínekről. 6. A legkedvezőbb végrehajtás A legkedvezőbb végrehajtás megítéléséhez az Alapkezelő a következő szempontokat vizsgálja (Bszt. 62. ): a) a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát (nettó ár), b) a megbízás költségét, c) a megbízás végrehajtásának időigényét, a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét, és d) a megbízás nagyságrendjét. Az Alapkezelő a fentiekben felsorolt tényezők fontosságának meghatározásánál a következő szempontokat vizsgálja: a) az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését (Bszt ) is; b) az ügyfélmegbízás természetét; c) a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök tulajdonságait; d) azon szabályozott piac, MTF, rendszeres internalizáló, árjegyző vagy egyéb más, a likviditás biztosítására létrejött személy vagy szervezet, illetve ezekhez hasonló funkciót ellátó harmadik 5/13

6 országbeli személy vagy szervezet (végrehajtási helyszín) tulajdonságait, amelyekhez a megbízás továbbítható. Ha az Alapkezelő lakossági ügyfél megbízását hajtja végre, akkor minden, az ügyfelet terhelő költséget figyelembe vesz a fentiekben meghatározott, az ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtási lehetőség megállapításakor. 7. Teljesítési csatornák, közvetítők A Takarék Alapkezelő Zrt. a megbízások teljesítését az alábbi helyszíneken végzi: Takarék Bank, OTP Bank, ING Bank, K&H Bank, Raiffeisen Bank, MKB, BNP, Unicredit Bank, Erste Bank, Citibank, Unicredit Bank Austria, Barclays, GFT UK, Saxobank. Az Alapkezelő meghatározta azon csatornák (közvetítők), kereskedési helyszínek körét, melyek biztosítják a Legjobb Teljesítési Politikában foglaltak teljesítését az ügyfelek számára. Az Alapkezelő a kereskedési hely kiválasztása során a teljesítési faktorok alapján dönt. Az ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtási lehetőség megállapítására vonatkozó vizsgálat során, ha a megbízás több, a jelen Politika 1. számú mellékletében felsorolt végrehajtási helyszínen is teljesíthető, az Alapkezelő az összehasonlításban figyelembe veszi az egyes végrehajtási helyszínekhez kapcsolódó saját jutalékait és egyéb, a végrehajtással összefüggő költségeit. Az Alapkezelő az egyes végrehajtási helyszínekhez kapcsolódó saját jutalékait és egyéb, a végrehajtással összefüggő költségeit nem határozhatja meg úgy, hogy azzal a fenti összehasonlítás során az egyes végrehajtási helyszínek között indokolatlan és méltánytalan különbséget eredményezzen. Az Alapkezelő a lakossági és a szakmai ügyfelekre vonatkozóan egy végrehajtási politikát alkalmaz, mivel mindkét csoport számára azonos jogokat biztosít. Jelen politika 1. számú melléklete tartalmazza az Alapkezelő által legjobbnak minősített kereskedési helyszíneket pénzügyi eszközönként. Jelen politika 2. számú melléklete tartalmazza az Alapkezelő által alkalmazott közvetítők (teljesítési csatornák), és az általuk elérhető végrehajtási helyszínek listáját. A teljesítési csatornák értékelése során azok összetettsége miatt nem vettük figyelembe az adózási szempontokat. 8. Felülvizsgálat Az Alapkezelő jelen politikáját folyamatosan figyelemmel kíséri, és évente legalább egyszer felülvizsgálja a kereskedési helyszíneket, és csatornákat. Az Alapkezelő felülvizsgálja végrehajtási politikáját, amennyiben jelentős változás következik be az üzleti környezetben vagy a megbízások kezelésének menetében. Ez esetben haladéktalanul kezdeményezi az esetlegesen tapasztalt hiányosságok javítását. Az Alapkezelő jelen politikáját akkor is felülvizsgálja, ha olyan tényszerű változás következik be, amely a megbízások ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtására vonatkozó kötelezettségét befolyásolja. Az Alapkezelő a végrehajtási politika módosulása esetén a hatálybalépést megelőzően legalább 15 nappal értesítést küld az ügyfeleknek. A felülvizsgálat tartalmazza azokat az eseteket, hogy lehetett-e volna kedvezőbb feltételekkel végrehajtani az ügyfél megbízásait a Végrehajtási politikában megjelölt helyszíneken kívül, továbbá 6/13

7 költség/haszon-elemzést alkalmazva megvizsgálásra kerül egyes pénzügyi eszközökhöz tartozó, igénybe vett végrehajtási helyszínek megfelelőssége, igénybe vehető helyszínek alkalmazhatósága. 9. Transzparencia Ügyfél kérésére az Alapkezelő köteles ésszerű időn belül bemutatni, hogy a megbízás(ok) jelen teljesítési politikában meghatározott elvek alapján lett(ek) végrehajtva. 10. Az ügyfelek megbízásainak kezelése Az Alapkezelő az ügyfél által adott megbízás végrehajtása során azonnal és pontosan rögzíti és allokálja a végrehajtott megbízást, és az egyébként összehasonlítható ügyfélmegbízásokat a megbízás felvételének sorrendjében azonnal végrehajtja, és haladéktalanul tájékoztatja a lakossági ügyfelet, ha a megbízás végrehajtását akadályozó körülményről szerez tudomást. Nem kell az ügyfél által adott megbízást azonnal végrehajtani, ha a) az ügyfél által adott megbízás limitáras megbízás, b) az aktuális piaci feltételek között a megbízást nem lehet végrehajtani, vagy c) azzal az ügyfél érdekei sérülnének. Az Alapkezelő jogosult harmadik fél felé továbbítani a megbízást, illetve harmadik felet igénybe venni a megbízás teljesítése érdekében. Amennyiben az Alapkezelő a végrehajtott megbízás teljesítését is maga végzi, vagy annak nyomonkövetéséért is felelősséget vállal, minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a végrehajtott megbízás teljesítése során kapott, az ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz a megfelelő ügyfél megfelelő számláján haladéktalanul és pontosan jóváírásra kerüljön. 11. Limitáras megbízások Limitáras megbízás meghatározása: valamely pénzügyi eszköz meghatározott limitáron vagy annál jobb áron, meghatározott mennyiségben történő vételére vagy eladására irányuló megbízás. Az Alapkezelő a limitáras megbízást a megbízás jellegéből fakadóan - nem tudja végrehajtani azonnal a megbízások felvételének sorrendjében. Az Alapkezelő a limitáras megbízás lehető leghamarabb történő végrehajtásának elősegítését azzal éri el, hogy a limitáras megbízást továbbítja az ajánlati könyves kereskedési rendszert működtető szabályozott piac vagy MTF felé, ahol is az adott piac, illetve MTF ajánlati könyvében más piaci szereplők számára az ajánlat könnyen hozzáférhető. Az Alapkezelő a szabályozott piacra bevezetett részvényre vonatkozó nem teljesült limitáras megbízást a szabályozott piac vagy MTF ajánlati könyvében a megbízás adásának módjától függő ideig szerepelteti. A telefonon adott megbízás esetén adott napon, míg az írásban adott megbízás esetén az ügyfél által megadott időpontig, de legfeljebb egy hónapig. 12. Megbízások Összevonása Az Alapkezelő a lentiekben meghatározott kivétellel nem hajthat végre megbízást vagy ügyletet úgy, hogy egy kollektív befektetési forma megbízást egy másik kollektív befektetési forma vagy egy másik ügyfél megbízásával vagy egy sajátszámlás megbízással összevonja. 7/13

8 Az Alapkezelő a fentiektől eltérően akkor vonhat össze megbízásokat, ha a) ezzel összességében egyetlen olyan kollektív befektetési forma vagy ügyfél sem szenved hátrányt, akinek a megbízását egy másik fél megbízásával összevonták, és b) rendelkezik olyan allokációs szabályzattal (Allokációs Politika), amely részletesen szabályozza a megbízások és ügyletek összevont végrehajtásának szabályait, ideértve azt is, hogy a megbízás vagy ügylet mérete és ára hogyan befolyásolja az allokációt, valamint, hogy a részleges végrehajtás esetében az allokáció milyen szabályok szerint történik. Az Alapkezelő minden esetben az ebben foglaltak szerint jár el. Az Alapkezelő Működési Szabályzata és Allokációs Politikája, valamint a jelen Végrehajtási Politika Allokáció c. fejezete részletesen szabályozza a megbízások és ügyletek összevont végrehajtásának szabályait, ideértve azt is, hogy a megbízás vagy ügylet mérete és ára hogyan befolyásolja az allokációt, hogy a részleges végrehajtás esetében az allokáció milyen szabályok szerint történik. Az Alapkezelő az azonos tartalmú megbízásokat az időrendi nyilvántartás szerint teljesíti. 13. Az allokáció Az Alapkezelő az értékpapírokra (pénzügyi eszközökre) adott megbízások végrehajtását követően (üzletkötés vagy Trade day ) - ami nem azonos az elszámolással - allokációt végez. Az allokáció időpontja lehetőség szerint a végrehajtást követően azonnal, de legkésőbb a végrehajtás napján meg kell, hogy történjen az Alapkezelő által használ alapkezelői rendszer Front oldalán. Értékpapírokra (pénzügyi eszközökre) adott megbízások végrehajtását és az allokációt kizárólag az Alapkezelő Felügyelethez bejelentett portfóliókezelő munkavállalója végezheti el. Az Alapkezelő portfóliók közötti ügyletet nem hajt végre! Az Alapkezelő az allokáció során az egyes ügyfelekre az egyedileg meghatározott befektetési korlátokat (limiteket és befektetési politikát) köteles figyelembe venni. Az Alapkezelő kizárólag az alábbi Allokációs szabályok szerint járhat el az allokáció során, azzal, hogy az allokációs szabályok alkalmazása során az Alapkezelő Működési Szabályzatában és az Allokációs Politikájában foglalt rendelkezések és korlátozások mindenkor szem előtt tartja Az allokáció legfontosabb kritériumai (elvei) (a) az egyenlő elbírálás elve (b) az időrendiség (c) az azonos értéknapra és instrumentumra, de különböző árfolyamon megkötött ügyletek árfolyamainak átlagolása Állampapírokra és egyéb hitelviszonyt megtestesítő pénzügyi eszközökre (együttesen: kötvény) vonatkozó allokációs szabályok A kötvény-portfólió(rész) összetételének (és/vagy kockázati szintjének: duration) változtatására az alábbi esetekben kerülhet sor: (a) közép- és hosszú távú stratégiai befektetési döntések változtatásakor (elsősorban fundamentális modellezésen alapul, portfóliókezelési eszköze a passzív portfóliókezelési metodika) (b) lejáratok megújításakor 8/13

9 (c) időközi tőkebevonások vagy tőkekivonások alkalmával (a tőkemozgatásra az Ügyfélnek bármikor joga van) (d) prompt piaci hozamgörbe-arbitrázs esetén (a napi üzletmenet során a hozamgörbe egyes pontjain indokolatlan árazási anomáliák léphetnek fel, realizálásra vonatkozó portfóliókezelési eszköz az aktív portfóliókezelési metodika). (e) Írásba foglalt egyedi Ügyfélmegbízás esetén Az egyes kötvényes portfóliókezelési szerződések (függetlenül attól, hogy tisztán kötvény vagy vegyes szerződésről van szó) referenciahozamai (benchmark) meghatároznak egy duration-t (hátralévő átlagos futamidő) a portfólió kötvényrészére. Az azonos benchmarkkal (így azonos duration-nal) rendelkező portfóliókezelési szerződések esetén a portfóliókezelés feladata, hogy ezen duration szintek az egyes piaci vételek és eladások során a es pont szerinti eseteknél - egymáshoz konvergáljanak A meghatározott ügyfélcsoportok közötti (ami nem azonos az ügyfelek közötti ügyletkötésekkel!) és az egyes ügyfélcsoporton belüli allokáció legfontosabb kritériumai: (a) az egyenlő elbírálás elve (b) az üzletek közötti időrendiség elve (c) az azonos értéknapra és instrumentumra, de különböző árfolyamon megkötött üzletek (pl. aukció) árfolyamainak átlagolása A szétosztáskor figyelembe kell venni az egyes ügyfelek befektetési politikáján belüli korlátozásokat (limiteket). A korlátozás vonatkozhat instrumentumokra (portfólió osztályokra) vagy egyes lejárati szakaszok közötti relatív viszonyra Részvényekre, vagy részvény típusú pénzügyi eszközökre (együttesen: részvény) vonatkozó allokációs szabályok A részvény portfóliókezelő - a limitek mértékéig - megállapítja, hogy az adott napon melyik ügyfél/portfólió részére, milyen tranzakciókat (részvény neve, darabszám, vétel/eladás) kíván végrehajtatni a meghatározott stratégia alapján. Stratégiai befektetési variációk (aktív befektetési politika): (a) alulsúlyozás, (b) limitmaximumig történő feltöltés, (c) neutrális pozíció felvétele. Ezeken belül a passzív portfóliókezelési metodikával a benchmark papírok relatív súlyától való eltérés kerül meghatározásra. A limiteket a napi eszközértékelés alapján a portfóliókezelési szerződésekben foglalt mérték és mód szerint a limitszámításnál az értékelés alapja a piaci ár vagy a beszerzési ár - kell figyelembe venni Egyéb pénzügyi eszközökre vonatkozó allokációs szabályok Az egyéb pénzügyi eszközökre vonatkozóan a 13.1 és a 13.2 fejezetekben leírt allokációs szabályok együttesen alkalmazandók. Amennyiben a 13.1 és a 13.2 együttesen nem használhatók, úgy vagy a 13.1, vagy pedig a 13.2 fejezetekben leírt allokációs szabályokat kell alkalmazni. Más allokációs szabály nem használható! Összevont megbízások allokálása. Részteljesítés. A megbízás vagy ügylet méretének és árának allokációra történő lehetséges hatásai 9/13

10 Az Alapkezelő a megbízások összevonását és allokációját kizárólag a Működési Szabályzat és az Allokációs Politika vonatkozó rendelkezéseiben foglalt korlátozásokkal végezheti. Az Alapkezelő a megbízásokat a jelen Politika 12. pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén összevontan is teljesítheti, valamint az egyes megbízásokat összevonhatja a saját számlára végrehajtásra kerülő ügylettel, amennyiben az ügylet tárgya (a pénzügyi eszköz), a megbízás iránya (vétel vagy eladás) és az elszámolás napja (settlement) azonos. Ha az Alapkezelő az ügyfél megbízását egy az Alapkezelő saját számlájára végrehajtásra kerülő ügylettel vonja össze, és az ügylet végrehajtására csak részben kerül sor, akkor az allokáció során az ügyfél megbízása alapján létrejött ügylet részesül előnyben. Ha az alapkezelő egy kollektív befektetési forma megbízást összevon más kollektív befektetési formák vagy ügyfelek egy vagy több megbízásával és az összevont megbízást részlegesen hajtja végre, akkor az Alapkezelő a kapcsolódó kereskedéseket az Alapkezelő mindenkor hatályos Allokációs Politikájával összhangban hajtja végre. Kivételt képez ez alól, ha az Alapkezelő hitelt érdemlő módon igazolja, hogy az ügyfél által adott megbízás alapján az Alapkezelő saját számlájára végrehajtott ügylet az összevonás nélkül nem, vagy kedvezőtlenebb feltételekkel teljesült volna. Ebben az esetben az összevont megbízásokat részteljesülés esetén az Alapkezelő Allokációs Politikájával összhangban az Allokáció szabályai szerint allokálja. Amennyiben több Ügyfél által, a fentiekben meghatározott kritérium szerinti azonos Ügyfélmegbízás kerül összevonásra, akkor részteljesülés esetén az Alapkezelő az Allokációs Politikájával összhangban a 13. pontban foglalt Allokáció szabályai szerint köteles allokálni. Amennyiben az egyedi megbízás mérete kisebb, mint az adott pénzügyi termék kereskedési piacán a legkisebb már oszthatatlan egység (pl.: kontraktus, névérték, címlet stb.), akkor erre a tényre az Alapkezelőnek kötelessége az Ügyfél figyelmét felhívni és a megbízást visszautasítani. Amennyiben az egyedi megbízás mérete nagyobb, mint az adott pénzügyi termék kereskedési piacán a szokásos vagy a végrehajtás napján az elérhető likviditás, vagy a megbízás mérete miatt a végrehajtás irreális mértékben torzítaná az adott termék piacát, akkor erre a tényre az Alapkezelőnek kötelessége az Ügyfél figyelmét felhívni, egyúttal jelezni, hogy az adott körülmények között a megbízás a megadott feltételek mentén nem, vagy csak módosításokkal együtt hajtható végre. Az ügylet méretétől függetlenül is előfordulhat piaci likviditási probléma, amikor az Alapkezelőnek szintén kötelessége az Ügyfél figyelmét felhívni, hogy az adott körülmények között a megbízás a megadott feltételek mentén nem, vagy csak módosításokkal együtt hajtható végre. Amennyiben a megbízás - a fentiekben leírt esetekben csak részben teljesül (részteljesülés/részteljesítés), akkor az Alapkezelő a mindenkor hatályos Allokációs Politikájával összhangban, az Allokáció szabályai szerint köteles allokálni. Az allokáció szabályait jelen rendelkezések mellett az Alapkezelő Működési Szabályzata, valamint Allokációs Politikája és az ügyfelekkel kötött Portfóliókezelési megbízási szerződések is tartalmazzák. 14. Az Ügyfelek jogai Ügyfeleinknek jogosult bővebb felvilágosítást kérni a politikával kapcsolatban az alábbi címen és telefonszámon: Takarék Alapkezelő Zrt Budapest, Pethényi köz 10. Tel: Fax: /13

11 15. Záró rendelkezések A jelen Politika az Alapkezelő mindenkori Üzletszabályzatának mellékletét képezi, és a jelen Politikában nem szabályozott kérdésekben az Alapkezelő Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók. Hivatkozva a Társaság Alapító Okiratában megnevezett döntési jogkörökre és hatáskörökre jelen szabályzatot a Takarék Alapkezelő Zrt. igazgatóságának jogkörében eljáró vezérigazgató hagyta jóvá december hó 28. napján kelt 34/2012. számú vezérigazgatói határozatával, amely hatályon kívül helyezi a korábbi az Alapkezelő Végrehajtási Politikájáról rendelkező 12/2012. sz. vezérigazgatói határozatot. Készült/Kiadva: napján Hatályos: napjától Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dézsi Tamás vezérigazgató 11/13

12 A Végrehajtási Politika 1. sz. melléklete: Végrehajtási helyszínek Az Alapkezelő az 1. sz. mellékletben nem nevesített termékekre megbízást nem fogad el. Az Alapkezelő a kereskedési hely kiválasztása során a Végrehajtási Politikában nevesített ún. teljesítési faktorok alapján döntött. A döntés eredményét az alábbi táblázat foglalja össze. Kiegészítés: Azon termékek esetében, ahol a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ( Bank ) érvényes jogosultságokkal rendelkezik és a megbízásra vonatkozóan az egyéb külsős partnerektől - ha az adott termék vonatkozásában az adott külsős partnerre az Alapkezelő beállított limittel rendelkezik - kapott árakéval legalább megegyező, vagy kedvezőbb árat ad (az egyéb teljesítési faktorok egyezősége mellett), úgy a teljesítés elsődleges helyszíne a Bank. Termékek (pénzügyi eszközök) Elsődleges helyszín Másodlagos helyszínek KÖTVÉNYTERMÉKEK Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. OTP Bank, ING Bank, K&H Bank, Raiffeisen Bank, MKB, BNP, Unicredit Bank, Erste Bank, Citibank, Unicredit, Bank Austria, Barclays DEVIZAVÁLTÁS Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - HAZAI RÉSZVÉNYTERMÉKEK Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - KÜLFÖLDI RÉSZVÉNYTERMÉKEK Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Erste Bank, OTP Bank KAMATTERMÉKEK Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - BEFEKTETÉSIJEGY TERMÉKEK Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - TŐZSDÉN KÍVÜLI SZÁRMAZTATOTT TERMÉKEK GFT UK Saxobank TŐZSDEI SZÁRMAZTATOTT TERMÉKEK Saxobank GFT UK 12/13

13 A végrehajtási politika 2. sz. melléklete: Az Alapkezelő által alkalmazott közvetítők (teljesítési csatornák)*, és az általuk elérhető végrehajtási helyszínek listája Ország Végrehajtási helyszínek (tőzsdék ) Saxo Bank A/S Australia Australian Stock Exchange Ltd. X Austria Wiener Börse (Vienna) Stock Exchange X Belgium Euronext Brussels X Canada Toronto Stock Exchange X Denmark OMX Copenhagen - First North X Denmark OMX Copenhagen X Finland OMX Helsinki X France Euronext Paris X Germany Frankfurt Stock Exchange X Hong Kong Hong Kong Stock Exchange X Italy Milano Stock Exchange X Japan Tokyo Stock Exchange X Luxemburg Luxemburg Stock Exchange X Netherlands Euronext Amsterdam X Norway Oslo Stock Exchange X Portugal Euronext Lisbon X Singapore Singapore Exchange Securities Trading Limited X Spain Sistema De Interconexion Bursatil Espanol X Sweden OMX Stockholm - First North X Sweden OMX Stockholm X Switzerland Swiss Exchange X Switzerland SWX Europe ( formerly Virt-X ) X United Kingdom London International Exchange X United Kingdom London Stock Exchange SETS Market X United States AMEX X United States NASDAQ Capital Market X United States NASDAQ Global Markets X United States New York Stock Exchange X United States NYSE ARCA X United States OTC Bulletin Board on NASDAQ X United States Other OTC on NASDAQ (Pink Sheets) X * Az Alapkezelő jogosult a megbízások visszautasítására, amennyiben a megbízás végrehajtását fenti közvetítőkre felállított alapkezelői belső limit kihasználtsága nem teszi lehetővé. 13/13

Végrehajtási Politika

Végrehajtási Politika 4. sz. melléklet Bevezetés A 2004/39/EK Irányelv és a kapcsolódó 2006/73/EK Irányelv előírásainak felelően a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. kötelessége, hogy minden ésszerű lépést tegyen annak érdekében,

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika A befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat 4. sz. melléklete 1) Bevezetés Végrehajtási politika Hatályos: 2012. szeptember 1. A 2004/39/EK Irányelv

Részletesebben

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási Politika 1. oldal A Társaság a 2007. évi CXXXVIII. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2016. szeptember

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika A befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat 4. sz. melléklete 1) Bevezetés Végrehajtási politika Hatályos: 2013.06.17. A 2004/39/EK Irányelv és

Részletesebben

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata 115 A üzletszabályzata 4.SZ. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA ÉS ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZAT 1. ELŐZMÉNYEK ÉS A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA 1.1. A (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 44.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Végrehajtási politika 1. Az eljárásrend célja... 2 2. Az legkedvezőbb végrehajtás alanyai... 2 3. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 3.1 A végrehajtás szempontjai... 2 3.2 A végrehajtás helyszíne...

Részletesebben

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL)

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 1. Végrehajtási Politika célja Végrehajtási politika meghatározza, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység és a kiegészítő

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika 1) Bevezetés Végrehajtási politika Hatályos: 2013.12.06. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII.

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika 1) Bevezetés Végrehajtási politika Hatályos: 2015. március 16. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2 A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. szeptember 12-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 19-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

Jelen Politika kiterjed a Buda-Cash Brókerház Zrt.-nél az alábbi termékkörre:

Jelen Politika kiterjed a Buda-Cash Brókerház Zrt.-nél az alábbi termékkörre: BSZ-15/32 melléklet VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Bevezetés A 2007/138 számú A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól törvény előírásainak

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 20164. december

Részletesebben

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 1. Általános alapelvek A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások Ügyfelek számára következetesen legjobb végrehajtása érdekében a Bank az itt bemutatott

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

A Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság

A Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság A Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság Végr ehaj tási politika (BEST EXECUTION POL ICY) A H ungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2014. év január

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Hungária Értékpapír Zrt. Szabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Igazgatóság 1_VH/2014.01 2014.01.02. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (BEST EXCECUTION POLICY) I. Általános

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt-nek (a továbbiakban: Bank), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az Erste Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény)

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika 1. sz. melléklet Random Capital Zrt. Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2014. 11. 18. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika 1) Bevezetés Végrehajtási politika Hatályos: 2017. január 1. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CVIII.

Részletesebben

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya Tájékoztató a KBC Securities végrehajtási politikájáról lakossági ügyfelek részére 1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya A KBC Securities összhangban az EU pénzügyi eszközök piacairól szóló

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra A Üzletszabályzatának 1.sz. melléklete Felelős Felelős terület Készítette

Részletesebben

A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Készült: 2015. június 1. 2015. június 1. Jelen politika tartalmazza az Concorde Értékpapír Zrt-nek (a továbbiakban: Concorde) a 2007. évi CXXXVIII.

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika A szabályzat típusa: A szabályzat jóváhagyója: A szabályzat hatályba léptetője: Ügyviteli utasítás Strategon Zrt. Igazgatósága Üzleti Területek Ügyvezetője Végrehajtási politika Szabályzat száma: 25/2010

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája I. Bevezetés Jelen Végrehajtási Politika célja az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK 2004. április 21-i irányelvének a pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról Hirdetmény F. melléklet: A Végrehajtási politikáról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. december 4. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 OTP BANK NYRT. VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

01/2009/08. számú. Vezérigazgatói Utasítás. Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika

01/2009/08. számú. Vezérigazgatói Utasítás. Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika 01/2009/08. számú VU Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási 01/2009/08. számú Vezérigazgatói Utasítás Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika Sorszám Időpont Módosított rendelkezések A

Részletesebben

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2014. június 1. TARTALOM 1. Az eljárásrend

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 04 Végrehajtási szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2013.december 6 Hivatkozás 1 Jelen politikát a Solar

Részletesebben

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. figyelemmel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája I. Bevezetés Jelen Végrehajtási Politika célja az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK 2004. április 21-i irányelvének a pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től

Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től Végrehajtási politika Hatályos 2014. február 14-től Tartalomjegyzék 3 1 Bevezetés 6 2 Megbízások végrehajtásához kapcsolódó alapelvek 8 3 Záró rendelkezések 9 4 Hatálybalépés 10 1 Melléklet Végrehajtási

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Commerzbank Zrt. Végrehajtási politika Megbízások ügyfél számára legkedvezőbb feltételek mellett történő végrehajtása 1. Általános ismertetés Az Európai Parlament és Tanács pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

Végrehajtási politika/a legjobb végrehajtás A kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása

Végrehajtási politika/a legjobb végrehajtás A kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása Végrehajtási politika/a legjobb végrehajtás A kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása A Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.)

Részletesebben

Legjobb Végrehajtási Politika kiegészítés - az Internet Trader Szabályozásra vonatkozóan -

Legjobb Végrehajtási Politika kiegészítés - az Internet Trader Szabályozásra vonatkozóan - Legjobb Végrehajtási Politika kiegészítés - az Internet Trader Szabályozásra vonatkozóan - A jelen kiegészítés az Internet Trader Szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatások tekintetében irányadó. Amennyiben

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA 1/1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak...3 2. Az eljárásrend célja...4 3. A legkedvezőbb végrehajtás alanyai...4 4. A legkedvezőbb végrehajtás elve...4 4.1

Részletesebben

Az Alapforgalmazó Zrt. Végrehajtási politikája és Allokációs szabályzata

Az Alapforgalmazó Zrt. Végrehajtási politikája és Allokációs szabályzata Az Alapforgalmazó Zrt. Végrehajtási politikája és Allokációs szabályzata Hatályos: 2015. december 21. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az Alapforgalmazó Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1123 Budapest,

Részletesebben

Az Erste Alapkezelő Zrt. SZABÁLYZATA A LEGJOBB VÉGREHAJTÁSRÓL (Végrehajtási Politika) Hatály: október 25.

Az Erste Alapkezelő Zrt. SZABÁLYZATA A LEGJOBB VÉGREHAJTÁSRÓL (Végrehajtási Politika) Hatály: október 25. Az Erste Alapkezelő Zrt. SZABÁLYZATA A LEGJOBB VÉGREHAJTÁSRÓL (Végrehajtási Politika) Hatály: 2016. október 25. Az Erste Alapkezelő Zrt. a befektetési alapkezelés, valamint a portfóliókezelési szolgáltatás

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy)

A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy) A Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A POLITIKA CÉLJA... 3 2. FOLYAMATLEÍRÁS... 3 2.1. A mindenkori legkedvezıbb végrehajtás meghatározása érdekében figyelembe

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási politika

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási politika A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási politika (BEST EXECUTION POLICY) A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.. év hónap.. napján

Részletesebben

eqtrader A nemzetközi tőzsdei kereskedés proffesszionális eszköze

eqtrader A nemzetközi tőzsdei kereskedés proffesszionális eszköze eqtrader A nemzetközi tőzsdei kereskedés proffesszionális eszköze Előadó: Závodni Zsolt PTP alkalmazásgazda zsolt.zavodni@quaestor.hu eqtrader Az eqtrader segítségével a világ minden fontos piacához és

Részletesebben

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5.

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 2015. május 5. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Jelen végrehajtási politika (a továbbiakban: Végrehajtási Politika) azokat az általános szabályokat

Részletesebben

U-235 M01. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy)

U-235 M01. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) U-235 M01. sz. melléklet A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA... 3 2. A LEGKEDVEZİBB VÉGREHAJTÁS MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

A VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. végrehajtási politikája (best execution policy)

A VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. végrehajtási politikája (best execution policy) A VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. végrehajtási politikája (best execution policy) Hatályos: a Társaság befektetési alapkezelésre vonatkozó felügyeleti engedélyének jogerőre emelkedése napjától 1 1.

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: május 31.

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: május 31. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 31. A jelen szabályzatot a GlobalFX Investment Zrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi Bíróság

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról Hirdetmény F. melléklet: A Végrehajtási politikáról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos [1] : 2018. január 02. napjától Közzétéve: 2017. november 15. napján Székhelye: 1051

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Kiadás: 02 Ügyfélminősítési szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2011. 03. 01. Módosítás: Hivatkozás 1 A Solar

Részletesebben

U-232 M32. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy)

U-232 M32. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) U-232 M32. sz. melléklet A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA... 3 2. A LEGKEDVEZİBB VÉGREHAJTÁS MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. július 1-től TARTALOJEGYZÉK Preambulum... 3 1. egbízás felvétele... 3 1.1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek

Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek Megbízás-végrehajtási irányelvek A megbízás-végrehajtási irányelvek az ügyféllel kötött megállapodás részét képezik, ahogy azt meghatározza a felhasználói

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Budapest, 2015. május 11. 1. A jelen üzleti feltételek alapján kötendő repóügyletek célja

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén -

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén - Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális könnyedén - Az Erste DPM Szolgáltatás olyan Erste által végzett, melynek során az Erste, Ügyfél által meghatározott portfólió (továbbiakban Referencia-Portfólió)

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed 2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás

Részletesebben

Kondíciós Lista Érvényes: 2016. 06. 02-től

Kondíciós Lista Érvényes: 2016. 06. 02-től Kondíciós Lista Érvényes: 2016. 06. 02-től KBC Securities Magyarországi Fióktelepe A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe a Kondíciós Lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE. Érvényes: december 09. napjától.

A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE. Érvényes: december 09. napjától. 141 7.SZ. MELLÉKLET A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE Érvényes: 2016. december 09. napjától. A jelen Díjjegyzék a által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az Ügyfél által fizetendő,

Részletesebben

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust.

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust. 1 450 különböző termék kereskedhető, 21 különböző tőzsdéről érhetők el kontraktusok. Energiahordozók (pl.: olaj, földgáz), nemesfémek (arany, ezüst) devizák, kötvények, mezőgazdasági termények (búza, narancs),

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Az egyes strukturált ÁÉKBV-k kockázatának mérésére és teljes kitettségének számítására vonatkozó iránymutatások ESMA/2012/197

Részletesebben

Tőkepiacra vonatkozó szabályzás változása 2008. január 1. napját követően. dr. Török Ilona torok.ilona@pszaf.hu

Tőkepiacra vonatkozó szabályzás változása 2008. január 1. napját követően. dr. Török Ilona torok.ilona@pszaf.hu Tőkepiacra vonatkozó szabályzás változása 2008. január 1. napját követően dr. Török Ilona torok.ilona@pszaf.hu 2007, november 28. A MiFID irányelv és végrehajtási jogszabályai Első szintű szabályozás:

Részletesebben