MEGBÍZÁS-VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBÍZÁS-VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 MEGBÍZÁS-VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés Az ETX Capital néven kereskedő Monecor (London) Limited (a továbbiakban: ETX Capital, mi vagy a mi kifejezés bármely ragozott alakja) működését a Pénzügyi Szabályozó Hatóság (Financial Conduct Authority, röviden FCA) engedélyezte és szabályozza. Az engedélyt a Pénzügyi Szolgáltatások Nyilvántartásában számmal jegyezték be. Az Ön által kért Ügyleteket közvetítő közbenjárása nélkül, közvetlenül hajtjuk végre, és a többi szokásos piaci szereplővel azonos bánásmódot biztosítunk Önnek. Az Ön által kért CFD és egyéb Ügyleteket a különféle Mögöttes Piacok figyelembevételével hajtjuk végre. A jelen Szabályzatban használt kifejezések jelentése: Vételi és Eladási Ár közötti Különbözet (más néven Vételi-Eladási Ár): az adott instrumentum eladási és vételi ára közötti különbözetet mutatja. Limit Megbízás: olyan megbízást jelent, amely során az eladás vagy vétel csak egy adott piaci ár elérésekor realizálódik. Ennek a kereskedési megbízásnak a lényege a jelenleg elérhetőnél kedvezőbb ár kivárása. Piac: a Mögöttes Piac ármozgását alapuló egyedi termékkészlet. Megbízás: egy meghatározott Piaci Ügylet nyitására vagy lezárására irányuló utasítás. Ügylet: olyan Megbízás, amelyet végrehajtottak. Kereskedési Megállapodás: az ETX Capital Különbözeti Spekulációs és CFD Ügyleteinek Általános Feltételei. Stop Loss Megbízás: olyan utasítás, amely szerint akkor kereskedünk egy Piacon, ha az adott Piacon érvényes árunk kedvezőtlenebbé válik az Ön számára. (Ezeknek a Megbízásoknak a célja általában a kockázat elleni védelem biztosítása, amely azonban nem garantált védelem.) Mögöttes Piac: az a releváns pénzügyi instrumentum, index, devizapár vagy egyéb instrumentum, amelynek ára vagy értéke alapján meghatározzuk az Önnek kiajánlott Piaci árat. Jelen szabályzat nem képezi a Kereskedési Megállapodás szerződési feltételeinek részét, és nem hoz létre jogilag kötelező érvényű megállapodást a felek között. Ha a jelen Szabályzattal kapcsolatos kérdése merül fel, vagy szeretne bővebb információkat kapni, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a e- mail címen, illetve a +44 (0) telefonszámon. 2 Megbízások végrehajtása Az ETX Capital az Ön által kért összes Ügyletet szerződő félként hajtja végre. Az egyes Piacokra vonatkozó kereskedési paramétereket (pl. minimálisan és maximálisan elfogadott kötési méretek, normál kereskedési időablak, valamint egyéb kulcsfontosságú információk, úgymint a fedezetigény) a kereskedési platformunkon részletesen megtekintheti, illetve az ügyféltámogató csoporttól is beszerezheti. 1

2 A normál Piaci kereskedési időablakon belül de figyelembe véve a Mögöttes Piac esetleges zárvatartási vagy felfüggesztési időszakát a meghatározott kötésiméretparamétereken belüli, illetve a belátásunk szerint időnként azon kívüli árakat is felkínálunk az Ügyletekhez, feltéve, hogy ügyfeleink erre jogosultak az általános szerződési feltételek szerint. Jogunkban áll a saját kizárólagos belátásunk szerint, saját felelősségünkre végrehajtani olyan tranzakciókat, amelyek célja az Ön kereskedési tevékenységéből származó bármely meghatározott vagy maradék Piaci pozíciók fedezetének biztosítása. Ettől függetlenül soha nem járunk el az Ön ügynökeként, illetve nem tartozzunk Önnek megbízotti kötelezettséggel az Ön ügylete vagy a mi fedezetünk tekintetében, még akkor sem, ha az imént említett tranzakció az Ön adott Ügyletéhez kapcsolódik. A pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat közvetítő nélkül, közvetlenül nyújtjuk Önnek, így az általunk biztosított platform az Ön rendelkezésére álló kizárólagos teljesítési hely, illetve az általunk meghatározott ár az Ön rendelkezésére álló kizárólagos ár. A Megbízásokat tőzsdén kívül (Over the Counter, OTC) hajtjuk végre, nem pedig a tőzsdén vagy más szabályozott piacon. Ha olyan Megbízást ad le, amely az általunk meghatározott méretkorlátot túllépi, amely nem likvid Mögöttes Piachoz kapcsolódik, vagy amelyhez speciális kérés kapcsolódik, akkor megpróbáljuk feldolgozni a Megbízást az ügyfél teljes körű tájékoztatása mellett. Ilyen esetben a saját nevünkben kötünk Ügyleteket a Mögöttes Piacon az Ön leendő Ügyletének fedezete érdekében. Ahogy megszereztük a fedezetet, végrehajthatjuk a Megbízását önálló vagy sorozatos Ügyletként. 3 Végrehajtási tényezők 3.1 Ár Bármely Piac esetében egy vagy két árat kínálunk fel: a kínálati árunk a magasabb ár, amelyen Ön megveheti a Piacot tőlünk, míg a vételi ár az alacsonyabb ár, amelyen eladhatja nekünk a Piacot. A Piac vételi, illetve kínálati árának meghatározása során a rendszer figyelembe veszi a Mögöttes Piac árát. Szükség esetén ezen árak későbbi helyesbítésével lehetőség nyílik, hogy a Piac szerződési időszakára érvényes kamat hatásánál figyelembe vegyék a vállalati eseményeket és egyéb releváns tényezőket, valamint hogy a jutalékot is beépítsék az árakba. A kereskedési platformunkon megjelenő árak meghatározása során a rendszer nem egy, hanem több különböző forrásból szerzi az adatokat, ezért ezek az árak nem feltétlenül egyeznek meg a más felületen látható árakkal. Ha Ön azonnali Megbízást ad a kereskedési platformon látható vételi vagy kínálati áron, akkor a rendszer az árképzési logaritmusunk által kiszámított legfrissebb áron hajtja végre a Megbízást. Ez az eredetileg látott árnál kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb is lehet adott esetben. Ha a Megbízást volatilis Piacokon adják le, és a Megbízás megfelel a tolerancia-ellenőrzéseinknek, akkor az áringadozás még nagyobb lehet. 2

3 Időszakos felülvizsgálatokkal biztosítjuk, hogy az általunk fogadott Mögöttes Piaci áradatok versenyképes és végrehajtható árakat képviseljenek. Előfordulhat, hogy az általunk kínált némely Piac a Mögöttes Piac kereskedésének helyt adó tőzsde vagy egyéb szabályozott piaci normál kereskedési időablakán kívül is érvényes. A normál kereskedési időablakon kívüli Megbízásokat a saját hatáskörünkben, jóhiszeműen meghatározott áron hajtjuk végre, amely ár meghatározása során egy vagy több, éppen kereskedett alternatív Mögöttes Piaci instrumentumot, a világpiaci árak adott időpontban érvényes állapotát és/vagy más ügyfelek keresletét/kínálatát is figyelembe vesszük. Ilyen esetekben áraink szélesebb Vételi-Kínálati Árkülönbözetet mutathatnak, valamint az Ügyletek kötési mérete is korlátozott lehet. Ha a Mögöttes Piac volatilis, így annak ára gyorsan változik, nem tudjuk garantálni, hogy minden egyes ármozgás hatására módosul a Piac kalkulált ára is. Az általunk kínált Piaci ár frissítésének gyakorisága a számítógépes hardverek, szoftverek, adatok és kommunikációs kapcsolatok technikai korlátaitól függ. Ha Ön meghatároz egy árat egy Megbízáshoz (pl. egy Stop Loss vagy egy Limit Megbízáshoz), és a Mögöttes Piac olyan gyorsan változik, hogy áthidalja a meghatározott árat, akkor a Megbízást a lehető legtisztességesebb áron hajtjuk végre. Az adott Stop Loss Megbízási ár elérésekor megpróbáljuk az ésszerű időn belül soron következő áron teljesíteni az Ön Megbízását. A Megbízás teljesítési ára az Ön által meghatározott árral egyenlő, vagy annál rosszabb lehet. A Megbízás végrehajtása tekintetében a rendszer nem a Mögöttes Piac normál kereskedési időablakában érvényes Mögöttes Piaci árat, hanem a mi kereskedési időablakunkban érvényes, általunk meghatározott árat figyeli. Nem tudjuk garantálni, hogy az Ügylet nyitási vagy lezárási időpontjában érvényes ár legalább olyan jó vagy még jobb lesz, mint az Ön által esetlegesen máshol kapott ár. 3.2 Költségek A legtöbb Piac esetében a rendszer jutalékot és Vételi-Kínálati Árkülönbözetet (ún. Spread) is felszámít. A díjakat csak olyan Megbízásoknál számítja fel a rendszer, amelyek végrehajtása új Ügylet nyitására vagy nyitott Ügylet lezárására irányul. A Piacok normál kereskedési időablakában és azon kívül felszámított Vételi-Kínálati Árkülönbözet mértéke megtalálható a weboldalunkon megtekinthető Piaci tájékoztatók című kiadványban, amelyet kérésre el is küldünk. Az Önnel előre leegyeztetett esetekben a rendszer további díjakat és/vagy árkülönbözeteket számíthat fel. 3.3 Megbízási méretkorlátok A végrehajtásra rendszerint nincsenek hatással az Ügyletek kötési méretei, ha a Megbízási érték az előre meghatározott minimális és maximális határértékek között mozog. Az ilyen Megbízásokat a kereskedési platformunk automatikusan végrehajtja. Telefonon keresztül végrehajtott Megbízások esetén rendszerint magasabb maximális 3

4 méretkorlátokat alkalmazunk, amennyiben erről előzetesen megállapodtunk az ügyféllel. Ha az Ön Megbízásának mérete meghaladja az általunk előre meghatározott határértéket, akkor a rendszer ezt fontos tényezőként kezeli a Megbízás végrehajtása során. Ha a Megbízás értéke meghalad egy adott felső korlátot, akkor jogosultak vagyunk a Megbízást kötegekben végrehajtani (a devizatermékek kivételével). Az ilyen Megbízásokat rendszerint a normál Piaci méretnél kisebb vagy azzal egyenlő méretű részletekben hajtjuk végre. Ilyen esetben az egyes kötegek végrehajtási árai között eltérések jelentkezhetnek. Az Önnel kötött megállapodás értelmében az ilyen kötegeket kétféleképpen kezeljük: vagy azonnal továbbítjuk őket Önnek a fogadással egyidejűleg, vagy az összesített átlagáron önálló Ügyletté alakítjuk őket. Ha az Ügyfél olyan Megbízást ad le, amelynek a végrehajtásához kötegekben kell feldolgoznunk a fedezetünket a Mögöttes Piacokon, akkor a Megbízásainkat érkezési sorrendben adjuk le a végrehajtási helyre (ebbe az Ön és a más ügyfelek által leadott Megbízások is beletartoznak), kivéve, ha a Megbízás speciális paraméterei vagy a piaci feltételek figyelembevételével az érkezési sorrendben történő végrehajtás nem lenne praktikus, vagy potenciális negatív hatás kockázatát vonná maga után. Devizatermékek esetén a nagyértékű Megbízásokat rendszerint vagy elfogadjuk vagy elutasítjuk, de rendszerint nem dolgozzuk fel őket kötegekben. Előfordulhat, hogy bár a Stop Loss Megbízás, a Limit Megbízás vagy az Ügylet nyitására irányuló Megbízás mérete a normál kereskedési időablakban automatikusan végrehajtható tartományba esik, a normál kereskedési időablakon túl alkalmazott maximális méretkorlátba már nem fér bele. Ilyen esetben elképzelhető, hogy a rendszer kötegekben hajtja végre a Megbízást, és az egyes kötegek árai között jelentős eltérések mutatkozhatnak. 3.4 Végrehajtási sebesség Ha a Piaci körülmények szokatlanul magas keresletet eredményeznek, akkor az automatikus Piaci árképzési algoritmust részben vagy egészben átmenetileg felválthatja a kézi árképzési és végrehajtási eljárás. Ilyenkor a végrehajtási sebesség lelassulhat, amely tény a Megbízások végrehajtási árait is befolyásolhatja. Ilyen esetekben megfelelő intézkedésekkel igyekszünk minimálisra szorítani a késedelmes végrehajtásból eredő kockázatokat és következményeket. 3.5 Végrehajtási valószínűség A kereskedési platformunkon keresztüli végrehajtás során a képernyőn megjelenő Piaci árak folyamatosan frissülnek, így Ön a kereskedési időablakok és kereskedési méretkorlátok figyelembevételével azonnali Ügyleteket bonyolíthat le nagyon magas bizonyossági fokkal. A nagyértékű, illetve telefonon keresztül leadott Megbízások végrehajtási valószínűségének növelése érdekében megfelelő hozzáféréssel rendelkezünk az olyan kereskedési helyszínekhez és külsős árjegyzőkhöz, amelyek valószínűleg olyan likviditással rendelkeznek, amely alapján beszerezhetjük a fedezetünket a Megbízás végrehajtása előtt. 4

5 3.6 A Megbízás jellege A Megbízás típusa (pl. Stop Loss Megbízás, Limit Megbízás vagy Ügylet nyitására irányuló Megbízás) fontos tényező lehet a végrehajtás szempontjából, hiszen adott esetben meghatározhatja, hogy a Megbízást kézileg vagy automatikusan kell árazni és végrehajtani. 3.7 Piaci körülmények Bizonyos helyzetekben az éppen kereskedett Piac jellege (főként, ha részvényeket is tartalmaz) fontos tényező lehet a Megbízás végrehajtása szempontjából. Habár a Mögöttes Piachoz kapcsolódó körülmények a jövőbeli árat és a Megbízás jövőbeli értékét is befolyásolhatják, ésszerű erőfeszítéseket teszünk, hogy tisztességes feltételekkel hajtsuk végre az Ön Megbízásait. 3.8 Speciális utasítások Ha Ön speciális utasításokat ad egy Megbízáshoz, akkor ezen utasítások elsőbbséget élveznek a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb fontos tényezőkkel szemben. Ha az Ön által adott speciális utasítások miatt a jelen Szabályzatban meghatározottól eltérő folyamatot kell alkalmaznunk a végrehajtás során, akkor az ezzel kapcsolatban közvetlenül felmerült költségeket átháríthatjuk Önre az Önnel kötött Kereskedési Megállapodás feltételeivel összhangban. 4 Megbízások összevonása 4.1 Ügyfélmegbízások Adott esetben összevonhatjuk a különböző ügyfelek Megbízásait egyetlen tranzakcióba. Ezt csak olyan esetben tesszük meg, ha ésszerű indokok alapján úgy látjuk, hogy ez Önnek előnyére válik, és valószínűtlen, hogy az összevonásból Önnek kára keletkezzen. 4.2 Ügyfélmegbízások összevonása a saját Megbízásainkkal Habár a kockázati követelményeink értelmében az egyes Megbízásokat a nekik megfelelő Piachoz kapcsolódó Mögöttes Piacon kell végrehajtanunk, ha egynél több Megbízást kapunk az adott Piac vonatkozásában, akkor a Megbízásokat beérkezési sorrendben hajtjuk végre, kivéve, ha az ügyfélmegbízások összevonásával jobb végrehajtási eredmények biztosíthatók az ügyfelek részére. 5 Megbízotti kötelezettség Habár a célunk a jelen Szabályzat szerinti működés biztosítása és fenntartása, a jelen Szabályzat semmilyen, Önnel szembeni megbízotti vagy egyéb típusú jogi kötelezettséget nem képez ránk nézve a Kereskedési Megállapodásban előírt kötelezettségeken, illetve a Pénzügyi Szabályozó Hatóság (FCA) által előírt egyéb törvényi kötelezettségeken túlmenően. 6 A jelen Szabályzat felügyelete és felülvizsgálata Rendszeres időközönként felülvizsgáljuk a működésünket a jelen Szabályzat fényében. Ezenfelül rendszeres időközönként felülvizsgáljuk azokat a végrehajtási helyeket és adatforrásokat is, amelyek alapján meghatározzuk az árainkat. Ha szükségesnek látjuk a jelen Szabályzat vagy az Önnel kötött Megbízás-végrehajtási megállapodás lényeges módosítását, a módosításokról teljes körűen tájékoztatjuk Önt. 5

6 2014. február 16. 6

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKÜGYFELEINKNEK TARTALOMJEGYZÉK 1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4 7 ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK...

Részletesebben

Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től

Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től Végrehajtási politika Hatályos 2014. február 14-től Tartalomjegyzék 3 1 Bevezetés 6 2 Megbízások végrehajtásához kapcsolódó alapelvek 8 3 Záró rendelkezések 9 4 Hatálybalépés 10 1 Melléklet Végrehajtási

Részletesebben

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. Megbízások és megbízásteljesítési

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. Megbízások és megbízásteljesítési Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ Megbízások és megbízásteljesítési politika Bevezetés A DEGIRO a Befektetési szolgáltatásokról szóló további információkban részletesen ismerteti az

Részletesebben

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5.

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 2015. május 5. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Jelen végrehajtási politika (a továbbiakban: Végrehajtási Politika) azokat az általános szabályokat

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Hungária Értékpapír Zrt. Szabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Igazgatóság 1_VH/2014.01 2014.01.02. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (BEST EXCECUTION POLICY) I. Általános

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika 1. sz. melléklet Random Capital Zrt. Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2014. 11. 18. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás

Részletesebben

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. figyelemmel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. A Pénzügyi eszközök jellemzői és kockázatai

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. A Pénzügyi eszközök jellemzői és kockázatai Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ A Pénzügyi eszközök jellemzői és kockázatai Bevezetés A DEGIRO a Befektetési szolgáltatásokról szóló további információkban részletesen ismerteti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. A Társaság 1.1. A Goldenburg Group Limited (továbbiakban a Társaság ) Ciprusi Értékpapír és Tőzsde Bizottság (Cyprus Securities and Exchange Commission) (továbbiakban a CySEC

Részletesebben

Útmutató Forex és/vagy CFD kereskedési számla nyitása

Útmutató Forex és/vagy CFD kereskedési számla nyitása A számlaszerződést erre a címre küldje: Aktív befektetés egyszerűen WH SELFINVEST Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Belgium Útmutató Forex és/vagy CFD kereskedési számla nyitása Az egyéni

Részletesebben

INTERNETES HIRDETMÉNY Portfolio Online Tőzsde, Portfolio Online Tőzsde Pro és MobilTőzsde

INTERNETES HIRDETMÉNY Portfolio Online Tőzsde, Portfolio Online Tőzsde Pro és MobilTőzsde Erste Befektetési Zrt. Központi Ügyfélszolgálat 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Telefonszám: (06-1) 235-5151 Fax szám: (06-1) 235-5190 INTERNETES HIRDETMÉNY Portfolio Online Tőzsde, Portfolio Online

Részletesebben

HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ

HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ A SOPRON BANK ZRT. BEFEKTETÉSI- ill. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSÁT IGÉNYBE VENNI KÍVÁNÓ ÜGYFELEK ÉS JÖVŐBENI ÜGYFELEK RÉSZÉRE TARTALOM 1. A Sopron Bankra vonatkozó

Részletesebben

MiFID ügyféltájékoztató

MiFID ügyféltájékoztató MiFID ügyféltájékoztató Befektetés pénzügyi eszközökbe Jelen ügyféltájékoztató a CESR 08 003 ref. számú A Consumer s guide to MiFID című anyagának, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

Commercial Banking Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata

Commercial Banking Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata Magyarország ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 1 ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Commercial Banking Befektetési Szolgáltatási a (Hatályos: 2015. június 28. napjától) Jelen ot befektetési szolgáltatás

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

A kockázatkezelés alapjai

A kockázatkezelés alapjai A kockázatkezelés alapjai Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati és Magántőke

Részletesebben

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 1. Általános alapelvek A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások Ügyfelek számára következetesen legjobb végrehajtása érdekében a Bank az itt bemutatott

Részletesebben

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó a Citibank Europe plc (amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe) által LAKOSSÁGI ÜGYFELEK részére nyújtott befektetési szolgáltatásokkal

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT Kiadás: 03 Végrehajtási szabályzat Oldal: 6 Hatályos: 2011. 03. 01. Módosítás: Hivatkozás 1 Végrehajtási politika

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 04 Végrehajtási szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2013.december 6 Hivatkozás 1 Jelen politikát a Solar

Részletesebben

Szerződési feltételek

Szerződési feltételek Szerződési feltételek 1. BEVEZETÉS 1.1 Az alábbi tagsági feltételek kötelező érvényű szerződést képeznek az RCI Europe ( RCI vagy mi ) és azon személyek között, akik jogosultsággal rendelkeznek vagy rendelkeztek

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Letétkezelő:

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL 1 A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: PSZÁF jóváhagyásának száma és kelte: 6/2002/2002.

Részletesebben

1. Mi a Deviza piac és az Online Kereskedés?

1. Mi a Deviza piac és az Online Kereskedés? 1. Mi a Deviza piac és az Online Kereskedés? A Deviza Piac, más néven Forex piac, fizikai és intézményes struktúrát biztosít és tesz lehetővé, amin keresztül egyik nemzet devizáját átválthatjuk egy másikéra.

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Commerzbank Zrt. Végrehajtási politika Megbízások ügyfél számára legkedvezőbb feltételek mellett történő végrehajtása 1. Általános ismertetés Az Európai Parlament és Tanács pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

Tájékoztató kockázatokról

Tájékoztató kockázatokról Tájékoztató kockázatokról A. A Kibocsátó kockázati tényezői 1. Deutsche Bank, mint kibocsátó vagy a tranzakcióban résztvevő másik fél 2. Harmadik fél, mint kibocsátó vagy a tranzakcióban résztvevő másik

Részletesebben