Hatékony legjobb teljesítés (best execution) a MiFID rezsimben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatékony legjobb teljesítés (best execution) a MiFID rezsimben"

Átírás

1 TŐKEPIACI INTÉZMÉNYEK FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYA Hatékony legjobb teljesítés (best execution) a MiFID rezsimben Konzultációs anyag október

2 Tartalomjegyzék 1. A követelmény tartalma Minden ésszerű lépést megtesz A teljesítési helyek lehetséges halmaza A végrehajtási láncolatban való elhelyezkedés felelősség a legjobb eredmény elérésében A teljesítés színvonalát meghatározó faktorok A best execution dimenziói a faktorok relatív súlyozása Kivételek A best execution részleges alkalmazása az ügyfél által megadott instrukció(k)nak megfelelően Elfogadható partnerekkel kötött ügyletek A best execution policy A best execution visszamérése A policy szerini teljesítés hatékonyságának vizsgálata Felülvizsgálat A best execution bizonyítása A rendszeres internalizálók és a best execution Rendszeres internalizálók mint teljesítési helyek Internalizáció transzparencia best execution Best execution a portfoliókezelésben A best execution alkalmazhatóságának korlátai Mellékletek sz. melléklet: A teljesítési hely kiválasztása sz. melléklet: Kérdések listája... 14

3 Bevezetés A MiFID ügyvitelre vonatkozó előírásainak pilléreit az ügyfelek tájékoztatása, a suitability/appropriateness teszt és a best execution képezik. Az utóbbi a befektető-védelem legszigorúbb feltételét (elemét) jelenti majd a befektetési szolgáltatók működése ügyfélkezelése tekintetében, amennyiben előírja, hogy a befektetési szolgáltatóknak minden ésszerű lépést meg kell tenniük annak érdekében, hogy az ügyfél számára a lehető legjobb eredményt érjék el bármilyen pénzügyi eszközre vonatkozó megbízás teljesítése során. Ez a követelmény első olvasásra éppoly súlyosnak tűnik, mint amilyen megfoghatatlannak. Mi tekinthető minden ésszerű lépésnek, illetve a lehető legjobb eredménynek? Milyen keretek között értelmezendő a best execution? Ezek olyan kérdések, melyeket a direktívák részletekbe menően, kimerítően nem rendeznek, megválaszolásuk szubjektív alapon lehetséges, tisztázásuk azonban szükséges a hatékony legjobb teljesítés követelményének teljesítéséhez. Az alábbi konzultációs anyag célja, hogy a best execution egyfajta megközelítését bemutassa, melyhez kapcsolódóan várjuk az érintettek hozzászólását, véleményformálását. Az anyag elkészítése során figyelembe vettük a CESR 1 és az FSA 2 által megfogalmazottakat, azonban azokat a magyar tőkepiac sajátosságainak szem előtt tartásával kezeltük. Megjegyezzük továbbá, hogy tekintettel a best execution kapcsán fennmaradó számos nyitott, a direktívákból egyértelműen nem megválaszolható kérdésre, a CESR a közeljövőben rendelkezések értelmezését segítő, kiegészítő iránymutatást kíván publikálni, mely a jelen anyagban kifejtett álláspontot módosíthatja. 1. A követelmény tartalma A MiFID 21. cikke előírja, hogy a befektetési szolgáltatók az ügyfélmegbízások végrehajtása során minden ésszerű lépést tegyenek meg annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt elérjék, figyelemmel az árra, a költségekre, a gyorsaságra, a végrehajtás és teljesítés valószínűségére, a megbízások nagyságrendjére, jellegére, illetve más, a végrehajtás szempontjából releváns tényező(k)re. 1.1 Minden ésszerű lépést megtesz A MiFID, illetve a kapcsolódó magyarázó dokumentumok (Background notes) a megbízások végrehajtását a teljesítési hely kiválasztásának folyamataként értelmezik (lásd 1. sz. melléklet), melynek minden lépése (a teljesítést befolyásoló tényezők feltárása, megjelölése, a faktorok megfelelő relatív súllyal való figyelembe vétele, tekintettel a teljesítés többi dimenzióira) során a befektetési szolgáltatónak törekednie kell az optimális megoldás kiválasztására. A fenti követelmény értelmezése kapcsán kiemeljük, hogy a befektetési vállalkozásoknak értelmezésünk szerint nem az abszolút legjobb teljesítés kritériumának kell megfelelniük; az ésszerűség határain belül elvárt a megbízások végrehajtásának optimalizálása. 1.2 A teljesítési helyek lehetséges halmaza A MiFID rendelkezései jelentős hatással jár(hat)nak a magyar tőkepiac struktúráját, a szolgáltatók tevékenységi körét illetően. Egyfelől utat nyitnak a szabályozott piacra bevezetett értékpapírokra érkező megbízások eddig meg nem engedett módon 3 való teljesítésének: a befektetési szolgáltatóknak lehetősége nyílik saját számláról teljesíteni az ügyfelek megbízását. Vagyis a nem állampapír pénzügyi eszközök vonatkozásában is a szabályozott piac mellett megjelennek a rendszeres internalizálók, valamint bármely pénzügyi eszköz vonatkozásában a multilaterális kereskedési platformok (MTF-ek) mint lehetséges teljesítési helyek, amely viszont a best execution 1 CESR s Draft Technical Advice on Possible Implementing Measures of the Directive 2004/39/EC on Markets in Financial Instruments március. 2 Implementing MiFID s best execution requirements május. 3 A jelenleg hatályos Tpt. rendelkezéseinek értelmében a befektetési szolgáltató tőzsdén bevezetett papírok tekintetében saját számláról kizárólag az állampapírokra (illetve a magyar állam készfizető kezességvállalásával forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra) vonatkozó megbízásokat teljesítheti.

4 keretei között azt jelenti, hogy a legjobb eredmény elérése érdekében tett ésszerű lépéseknek e teljesítési helyek mérlegelését is magukban kell foglalniuk. A végrehajtási direktíva 44. cikkének (1) bekezdése értelmében a fentieknek megfelelően teljesítési helynek minősülnek a szabályozott piacok, az MTF-ek, a rendszeres internalizálók, az árjegyzők és más, az adott pénzügyi eszköz piacán likviditást biztosító vállalkozások. Mivel a MiFID alapvető célja az egységes, hatékony európai tőkepiac létrehozása, a nemzeti piacok közötti határok lebontása, a megbízások teljesítésekor a best execution elv alkalmazásánál további kérdést vet fel az is, hogy mennyire tágan kell értelmezi, meghatározni a lehetséges teljesítési helyek halmazát, vagyis az EU-n belül működő, illetve harmadik országbeli befektetési szolgáltatók, szabályozott piacok milyen körét kell bevonni a teljesítési csatornák lehetséges halmazába. Értelmezésünk során az ésszerűség elvét összekapcsoltuk a más MiFID rendelkezéseknél (szervezeti követelmények) alkalmazott arányosság elvével, mert értelmezésünk szerint a hatékony legjobb teljesítés lehetőségét alapvetően befolyásoló kereskedési-teljesítési helyekhez való hozzáférés nem lehet korlátlan például az egyes befektetési szolgáltatók méretétől, tevékenységi körétől függően. A MiFID teljesítésekre vonatkozó kritériumának való megfelelés azonban semmiképp sem jelentheti a teljesítési helyek önkényes leszűkítését, azt a közgazdasági racionalitás talaján lehet megtenni (melyet bizonyítani is tudni kell). (Az attól eltérő gyakorlat egyébként egy átlátható piacon nem is lenne versenyképes.) A teljesítési helyek alkalmazott, alkalmazandó halmazát intézményi (szektorszintű, illetve egyedi, sajátos) jellemzők határozzák meg, így véleményünk szerint egyedi mérlegelést igényel a szóban forgó kérdés megítélése. Nem várható el például a kis befektetési szolgáltatóktól például a külföldi partnerekkel való vagy saját számlás kereskedés, azonban külföldi tulajdonosi körrel rendelkező, illetve piacvezető befektetési szolgáltatók esetén ésszerűnek tekinthető. Egyetértünk az FSA azon álláspontjával, hogy a MiFID keretein belül lehetősége van a befektetési szolgáltatónak, hogy mindössze egyetlen teljesítési helyet alkalmazzon a megbízások teljesítésére, abban az esetben, ha igazolni tudja, hogy megfelel a fentiekben megfogalmazott best execution követelménynek, vagyis hogy az a csatorna konzisztensen a legjobb eredményt biztosítja az ügyfél számára. A kérdés a kereskedők/rendszeres internalizálók szempontjából releváns: a beérkező megbízások teljesíthetőek-e kizárólag saját számláról? Mivel azonban a teljesítés eredményét több tényező befolyásolja (lásd 2.3. pont), úgy véljük, ez az eset leginkább homogén, illetve speciális megbízások esetén állhat fenn, s felhívjuk a figyelmet a bizonyíthatóságra. (Lásd még 5.1. pont) Másfelől releváns a kérdés azon befektetési szolgáltatók számára, akik folytatva a jelenlegi gyakorlatot, csak a tőzsdén keresztül kívánják a megbízásokat teljesíteni. A szabályozott piac egyetlen teljesítési helyként való alkalmazását nem tekintjük a fentiek szerinti igazolandó, verifikálandó tényezőnek. A közgazdasági megfontolások stratégiaiakkal is keveredhetnek, melyek szintén befolyásolhatják a lehetséges (alkalmazott) teljesítési helyek körét (pl. a fokozottnak ítélt partnerkockázat miatt külföldi befektetési szolgáltatók kihagyása). A best execution kapcsán a direktíva tartalmaz bizonyos faktorokat ár, költségek, gyorsaság, végrehajtás és teljesítés valószínűsége, megbízás nagyságrendje, jellege, melyek figyelembe vétele szükséges az optimális teljesítésihely-választáshoz. Azokon kívül lehetőség van más tényezők mérlegelésére is. A partnerkockázat egy ilyen faktor lehet, azonban csakis az ügyfél szempontjából lehet e tényezőt figyelembe venni és a best execution policy-ba felvenni. 1. Melyek azok az intézményi tényezők, melyek az arányosság elvének alkalmazásában a lehetséges (alkalmazandó) teljesítési helyek körének meghatározásában segítséget nyújthatnak? 2. Ön szerint melyik a teljesítési helyek legszűkebb, illetve legtágabb köre, amelyben a best execution elv érvényesítendő, szem előtt tartva a Direktíva céljait? 1.3 A végrehajtási láncolatban való elhelyezkedés felelősség a legjobb eredmény elérésében Az FSA által kiadott konzultációs anyag javaslata, hogy a best execution alkalmazása az adott befektetési szolgáltató teljesítési láncban való elhelyezkedése szerint történjék, figyelembe véve tehát azt, hogy az adott befektetési szolgáltató a teljesítésre (illetve a teljesítés színvonalára) milyen mértékű 4

5 befolyással bír (kizárólag a megbízások fogadásával és továbbításával foglalkozik azaz a megbízások végrehajtására nincs befolyással, illetve a végrehajtást érdemben befolyásolni tudja vagy a megbízásokat maga a befektetési szolgáltató hajtja végre). Egyetértünk azzal, hogy a befektetési szolgáltatónak azon tevékenysége során, mely az ügyfélmegbízás teljesítésének irányába mutat, a best execution elvet megfelelő mélységben kell alkalmazni, azaz az ésszerű lépéseket az általa végzett feladat relációjában kell értelmezni. Úgy véljük azonban, hogy a magyar tőkepiac struktúrájából adódóan a piaci szereplőknek (befektetési szolgáltatóknak) a best execution hagyományosnak (teljesnek) tekinthető követelményét kell teljesíteniük, mivel ezen cégek hajtják végre az ügyletek teljesítését, vagy azok végrehajtását jelentős mértékben befolyásolni tudják 4. (Ettől eltérően értelmezzük a portfoliókezelést végző befektetési alapkezelők best execution-höz kapcsolódó felelősségét, melyet a 6. pontban tárgyalunk.) 3. Egyetért-e azzal, hogy a magyar piacon jelenleg működő befektetési szolgáltatók a MiFID hagyományosnak tekinthető hatékony legjobb teljesítés követelményét kell teljesítsék? 1.4 A teljesítés színvonalát meghatározó faktorok A MiFID által használt hatékony legjobb teljesítés követelménye tulajdonképpen a megbízások végrehajtása színvonalának maximalizálását jelenti. A megbízások teljesítése során az ár kiemelt fontosságú, de nem az egyetlen tényező, amelyet figyelembe kell venni. A hatékony legjobb teljesítés központi eleme, kiindulópontja a legjobb nettó ár (best net price; a költségekkel csökkentett eladási ár, illetve a költségekkel növelt vételi ár). A vételi, illetve eladási árfolyam önmagában nem képezheti a megbízások legjobb teljesítésének alapját, hiszen a befektetők nyeresége csak a költségek (ráfordítások) figyelembe vételével határozható meg, melyek egyfelől közvetlen, másfelől közvetett, implicit formában jelen(het)nek meg. Az explicit költségek magukban foglal(hat)ják a tranzakciós költségeket (pl. elszámolás díja), a kereskedési hely elérésének költségét (pl. szoftver-, hardverköltségek), míg az implicit költségek elsősorban a teljesítés módjához kapcsolódnak (azonnali teljesítés, részteljesítés, fix ügyletek) Véleményünk szerint a nettó ár meghatározásakor legalább az alábbi költségeket kell figyelembe venni: az elszámolás díja, a tőzsdei díj, a befektetési szolgáltató által kiszámlázott díj és jutalék, harmadik fél igénybevételéhez kapcsolódó költségek. Ezen tényezők figyelembe vétele a reális nettó ár megállapításához szükséges, de nem elégséges; az egyedi ügyletek jellege más felmerülő költségek számításba vételét is indokol(hat)ja. A kereskedési helyek kiválasztásában, illetve az elérhető legjobb árak tekintetében is befolyásoló tényezőt jelent(het) a megbízások nagyságrendje. (Az adott teljesítési hely által elfogadott az ott szokásos ügyletkötési nagyságrendek, nagyobb megbízások eltérő áron történő részteljesítése, illetve szokásosnál kisebb volumenű megbízások kedvezőtlenebb árfolyamon történő teljesíthetősége) A teljesítések gyorsasága jelentősen befolyásolhatja azt az árat (és ezzel együtt az ügylet eredményét), amelyet a befektetési szolgáltató el tud érni a befektető számára. Különösen volatilis piacon kap kiemelt jelentőséget a gyorsaság, a kevéssé likvid eszközökre adott, illetve nagy méretű megbízások esetén a gyorsaság bizonyos piaci feltételek mellett helyett más tényezők kapnak prioritást. A végrehajtás és az elszámolás valószínűsége szintén olyan tényezők, amelyek figyelembe vétele szükséges a megbízások reális teljesítéséhez. (Hiába kínálja a legjobb árat egy kereskedési hely, ha a megbízás végrehajtása vagy az elszámolás nehézségekbe ütközik.) A megbízás típusa (vétel, eladás, limitáras stb.) szintén befolyásolhatja, hogy mely teljesítési hely tekinthető a legjobbnak. A retail ügyfelek számára elérhető legjobb eredményt a végrehajtási direktíva a fent bemutatott nettó árral méri (total consideration), vagyis a best execution elsődleges tényezője a nettó ár. A MiFID-ben megfogalmazott további tényezők, úgy mint a gyorsaság, a végrehajtás és az elszámolás 4 Úgy véljük, hogy az esetleges strukturális átalakulás nem vezet majd a teljesítés színvonalára gyakorolt befolyás csökkenéséhez. 5

6 valószínűsége, a megbízás nagyságrendje, jellege, piaci hatás, egyéb implicit költségek akkor kaphatnak nagyobb súlyt a nettó árral szemben lakossági ügyfelek megbízásainak teljesítésekor, ha azok az elért (elérhető) eredményt jelentős befolyásolhatják. (Végrehajtási direktíva preambulum 67. pont) Megjegyezzük, hogy a MiFID 21. cikkének (1) bekezdése az összes felsorolt tényező figyelembe vételét írja elő, ügyfélbesorolástól függetlenül. Miután a MiFID által felsorolt tényezők elsősorban az áron keresztül befolyásolják a teljesítést, a best execution követelmény teljesítése vonatkozásában jó kiindulópontjának tartjuk a nettó árat, mely mellett esetenként indokolt a további tényezők közvetlen hatását is vizsgálni (pl. gyorsaság, implicit költségek), hozzátesszük azonban, hogy a nettó áron kívüli tényezők véleményünk szerint szakmai ügyfelek esetén (nagyobb) relevanciával bírnak. 4. Egyetért-e a fent felsorolt tényezők relevanciájával a megbízások teljesítése vonatkozásában, illetve hogy a fő tényező a nettó ár? 5. Mely a felsoroltakon kívüli további tényezők figyelembe vételét tartja indokoltnak a hatékony legjobb teljesítmény megítéléséhez? 6. Véleménye szerint melyek azok a költségösszetevők, amelyek a reális nettó ár meghatározásához szükségesek? Milyen implicit költségek figyelembe vételét tartja lehetségesnek? 7. A szakmai ügyfelek esetében indokolt-e a lakosságitól eltérő végrehajtási politika (eltérő relatív súly, tényezők stb)? 1.5 A best execution dimenziói a faktorok relatív súlyozása A végrehajtási direktíva preambulumának 66. pontja értelmében a best execution policy-ban rögzítenie kell a befektetési szolgáltatónak a teljesítés színvonalát meghatározó faktorokhoz rendelt relatív (fontossági) súlyokat, vagy legalább azt az eljárást, mely alapján a relatív súlyokat meghatározza. A faktorok (tényezők) relatív fontosságának meghatározásakor a befektetési szolgáltatónak az alábbi tényezőket figyelembe kell vennie a végrehajtási direktíva 44. cikke alapján: Ügyfélbesorolás (client classification); A megbízás jellege (részajánlat, limitáras megbízások stb.); Pénzügyi eszköz jellege, amely befolyásolja a teljesítés valószínűségét, teljesítési helyek alkalmazhatóságát; A teljesítési hely jellemzői. A dimenziók számosságából következően a best execution policy részleteinek standardizálása (relatív fontosság rögzítése) nehézségekbe ütközhet; a Direktíva által felsorolt számos tényező figyelembe vétele leginkább ugyanis a megbízások egyedi elbírálásával valósulna meg (a relatív súlyokat kialakító mechanizmus rögzítése). Véleményünk szerint azonban kidolgozhatók a megbízások egyes típusaira (ügyfél-ügylet mátrixban, homogén megbízásokra) végrehajtási modellek, melyek azonban rugalmasan kezelendők, az egyes paraméterek alaptípustól való eltérése esetén. (Az ügyféltípusra figyelemmel a standardizálást elsősorban a homogénnek tekinthető lakossági ügyfelek esetén tartjuk alkalmazhatónak.) 8. Az ügyfél-ügylet mátrix mely rácspontjain tartja megfontolandónak végrehajtási modell alkalmazását? Hol tartja mindenképpen szükségesnek a megbízás egyedi megítélés alapján való végrehajtása? 1.6 Kivételek A best execution részleges alkalmazása az ügyfél által megadott instrukció(k)nak megfelelően A MiFID 21. cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy ha az ügyfél a megbízás teljesítésére vonatkozóan speciális instrukció(ka)t ad (a teljesítés egy vagy több paramétere tekintetében), a megbízást annak megfelelően kell végrehajtani. Ez nem jelenti azt, hogy a befektetési szolgáltatót mentesül a hatékony 6

7 legjobb teljesítés kötelezettsége alól; ez esetben a best execution policy-t megfelelően (a teljesítés ügyfél által meg nem adott paramétereire) alkalmazni kell Elfogadható partnerekkel kötött ügyletek A MiFID 24. cikke értelmében a best execution feltételeket nem kell teljesíteni az elfogadható partnerekkel kötött tranzakciók során, vagyis lehetséges a befektetési vállalkozás, hitelintézet, biztosítótársaság, nyugdíjalap és annak vagyonkezelője, kollektív befektetési alap és annak vagyonkezelője, a pénzügyi intézmény ügyfelek (illetve más, elfogadható partnerként elismert vállalkozások) megbízásainak akár saját számlás, akár más teljesítési helyen való teljesítése a best execution követelmények teljesítése nélkül. 2. A best execution policy A megbízások hatékony legjobb teljesítésének eljárását rögzíteni kell a teljesítési politikában (best execution policy), mely tartalmazza legalább az eszközök valamennyi osztálya tekintetében a befektetési szolgáltató által használt teljesítési helyeket, valamint a legjobb eredmény elérését lehetővé tevő teljesítési hely kiválasztásának szempontjait (a teljesítés eredményét befolyásoló faktorokat és azok relatív fontossági súlyát, vagy az utóbbit meghatározó eljárást). A MiFID a teljesítési helyek körét jelentősen bővíti, különösen a tőzsdekényszer megszüntetésével. Az egyes befektetési szolgáltatók ugyanakkor méretüktől, tevékenységi körüktől, tulajdonosi struktúrájuktól stb. függően a teljesítési helyek eltérő köréhez férhetnek hozzá; ebből adódóan eltérő eredménnyel 5 (árfolyamon, illetve költséggel) teljesíthetik az ügyfelek megbízásait. Az ügylet eredményének relatív összetevői (implicit költségek, kvalitatív elemek stb.) szintén kevéssé átláthatóak a befektetők számára. Mindezek alapján véleményünk szerint a best execution policy-nak transzparens és ellenőrizhető módon kell tartalmaznia a megbízások teljesítésének (a teljesítési hely kiválasztásának) módját, feltüntetve azt is, hogy az 1.5 pontban felsorolt tényezők hogyan befolyásolják a relatív fontossági súlyok kialakítását. 9. Egyetért-e azzal, hogy az 1.5. pont szerinti tényezők hatását is rögzítse a policy? A végrehajtási direktíva 46. cikkének (2) bekezdése tartalmazza, hogy a befektetési szolgáltatónak a megbízások teljesítésére vonatkozó eljárásának (a best execution policy-nak) mely elemeit (részleteit) kell megismertetni a lakossági ügyfelekkel a befektetési szolgáltatás nyújtása előtt megfelelő időben, tartós adathordozón: A best execution policy-ban is rögzített, a teljesítés színvonalát meghatározó tényezők relatív fontossága, illetve az azt meghatározó eljárás; Azon teljesítési helyek, melyeket a befektetési szolgáltató a megbízások teljesítése során leginkább használ (significant reliance) annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt elérje az ügyfél számára. Az ügyfél figyelmeztetése arra vonatkozóan, hogy ha a megbízás vonatkozásában speciális instrukciót ad a befektetési szolgáltatónak, az megakadályoz(hat)ja a szolgáltatót, hogy a megadott paraméterek tekintetében a legjobb eredmény elérését célzó, policy-ban rögzített eljárást kövesse. A MiFID 21. cikke alapján további feladat a befektetési szolgáltató számára a policy ügyfelekkel való megismertetése, illetve azok előzetes hozzájárulásának beszerzése. Tájékoztatni kell továbbá az ügyfeleket, ha a megbízásuk a policy értelmében szabályozott piacon vagy MTF-en kívül végrehajtható, illetve előzetes hozzájárulásukat beszerezni, ha ezen teljesítési helyeken kerül teljesítésre a megbízásuk. (A hozzájárulás történhet ügyletenként külön-külön, vagy egy általános nyilatkozat formájában.) Az execution policy egy összetett, a lakossági ügyfelek számára bonyolultnak tekinthető útmutatója lesz annak, hogy a befektetési szolgáltató milyen szempontokat és milyen módon érvényesít a leadott 5 Az ügyletkötések adatainak nyilvánosságra hozatalával legfeljebb kis mértékű, illetve átmeneti különbségek alakulhatnak ki. 7

8 megbízások teljesítése során. A befektetőnek meg kell tudnia ítélni, hogy a policyban megfogalmazott eljárások (szempontok) megfelelnek-e személyes preferenciáinak figyelembe véve azt, hogy speciális instrukciókat is megadhat a befektetési szolgáltatónak. Mivel elsődleges szempontnak a költségekkel korrigált árat tekintjük, véleményünk szerint a policy-kban (illetve a megbízások teljesítésének folyamatában) jelentős különbséget a teljesítési csatornák eltérő köre indukálhat. 3. A best execution visszamérése A MiFID a megbízások teljesítésére vonatkozóan az eredményoldalról közelítve tartalmaz előírásokat; nem rögzíti azt az egyetlen jó eljárást (nem tartalmaz best practice-t, csupán keretelvet), melyet a befektetési szolgáltatónak követnie kell a megbízások teljesítésénél. Annak megítélése, hogy a befektetési szolgáltató eljárása valóban megfelel-e a MiFID követelményeknek, a megvalósult ügyletek teljesítésének utólagos értékelésével, illetve az alkalmazott eljárás policy-val való összhangjának vizsgálatával lehetséges. Az ügyfélmegbízások hatékony legjobb teljesítéséhez szükséges, hogy az eljárás elméletben (szabályzat szintjén) és gyakorlatban is jól működjön, vagyis hogy a hatékony execution policy-t a befektetési vállalkozás a gyakorlatban is megfelelően alkalmazza. Ennek megfelelően egyfelől szükséges annak vizsgálata, hogy a policy-ban rögzített eljárással valóban a legjobb eredményt érte-e el a befektetési szolgáltató (a teljesítési hely kiválasztásának módja megfelelő-e, illetve e kiválasztott csatorna a legjobb eredményt biztosította-e), másfelől pedig össze kell vetni a befektetési szolgáltató tényleges eljárását (gyakorlatát) a policy-val. A direktíva 21. cikke (4) bekezdésének rendelkezései 6 a best execution követelmény teljesítése kapcsán az alábbi vizsgálatokat indukálják a befektetési szolgáltatóknál: Monitoring: A megbízások teljesítésére vonatkozó policy és eljárás hatékonyságának rendszeres vizsgálata (és a feltárt hatékonytalanság javítása) Felülvizsgálat (review): A megbízások végrehajtására vonatkozó eljárás (policy) legalább évente egyszeri, továbbá minden olyan esetben történő felülvizsgálata, amikor érdemi (lényeges) változás áll be a hatékony legjobb teljesítés (illetve a vonatkozó policy szerinti eljárás) feltételeiben, körülményeiben. 3.1 A policy szerinti teljesítés hatékonyságának vizsgálata A direktíva, valamint a végrehajtási direktíva a best execution policy, illetve a befektetési szolgáltató eljárása hatékonyságának rendszeres monitoringját írja elő. E kötelezettség értelmezésünk szerint annak a rendszeres értékelése, hogy a best execution policy-ban rögzített, illetve az adott tranzakcióban használt kereskedési hely(ek) az adott pénzügyi eszköz vonatkozásában lehetőséget nyújtanak-e (nyújtottak-e) a lehető legjobb eredmény elérésére, amely magában foglalja a tényleges eljárás szabályzattal való összevetését is. Az FSA által javasolt ellenőrzési modell lépései: A lefedettség meghatározása (a tranzakciótípusok és a hozzájuk tartozó mintanagyságok meghatározása); Összehasonlító adatok kiválasztása; Értékelési kritériumok meghatározása; A tranzakciók kiértékelése, a szignifikáns eltérések (negatív irányban) vizsgálata. A best execution teljesülésének vizsgálata múltbeli tranzakciókon alapszik; a pontos összehasonlítást a múltbeli adatok (árfolyamok, költségek, díjak) használata teszi lehetővé. Ez a módszer visszatekintő 6 A tagállamok megkövetelik a befektetési vállalkozásoktól, hogy kísérjék figyelemmel a megbízások telesítésére vonatkozó szabályaik és végrehajtási politikájuk hatékonyságát [ ] [ ] rendszeresen értékelniük kell, hogy a megbízások teljesítésére vonatkozó politikában rögzített teljesítési helyek a legjobb eredményt biztosítják-e az ügyfél számára, illetve, hogy szükséges-e a vonatkozó eljárásrend módosítása. 8

9 szemléletű, amennyiben nem veszi figyelembe a teljesítést befolyásoló a vizsgálat értéknapját követő változásokat (pl. új teljesítési helyek megjelenése, az egyes teljesítési helyekhez kapcsolódó költségek, díjak változása). Mivel azonban a direktíva 21. cikkének (4) bekezdése a befektetési szolgáltatók számára a policy hatékonyságának rendszeres vizsgálatát írja elő, a hatékonyság monitorálásnak megfelelő eszköze lehet megfelelő gyakorisággal elvégezve. Álláspontunk szerint a hatékonyság-vizsgálat gyakoriságát és mélységét (mintanagyság) a befektetési szolgáltató tevékenységi köréhez, lebonyolított forgalmához, a tranzakciók típusához kell igazítani. Szükségesnek találjuk rögzíteni, meghatározni a hatékonyságvizsgálat gyakoriságának minimumát. Tekintettel arra, hogy a megbízások végrehajtásának szerves része a monitoring és a felülvizsgálat, azok alapelveit indokoltnak tartjuk megjelentetni a best execution policy-ban is, valamint megismertetni az ügyfelekkel. 10. Véleménye szerint milyen gyakorisággal indokolt a hatékonyságvizsgálat? 3.2 Felülvizsgálat A befektetési szolgáltatónak a policy-t legalább évente egyszer, illetve minden olyan lényeges (material) piaci változás esetén át kell tekintenie, amely a hatékony legjobb teljesítést befolyásolja (a policy-ban rögzített eljárásra hatást gyakorol, abban változást generálhat). A befektetési szolgáltató jellemzőinek, sajátosságainak figyelembe vételével lehet a változások lényegességének voltát megállapítani. Egy kevés teljesítési helyet használó bróker cég esetén egy új teljesítési csatorna megjelenése indokolhatja a policy felülvizsgálatát, míg a teljesítési helyek széles körét alkalmazó portfoliókezelő esetén az nem feltétlenül minősül lényeges változásnak. A teljesítési politikában bekövetkezett lényeges változásokról az ügyfeleket is értesíteni kell. A felülvizsgálat alapját természetesen a rendszeres monitoring eredményei jelentik, melyeket a teljesítés környezetének (illetve annak változásainak) figyelembe vételével kell kezelni. Azok alapján át kell tekinteni a befektetési szolgáltató teljesítésekre vonatkozó eljárás, folyamat lépéseit. 11. Egyetért-e a MiFID és a végrehajtási direktíva a hatékony legjobb teljesítés visszamérésére vonatkozó rendelkezéseinek fentiek szerinti értelmezésével (monitoring és review, különösen a rendszeres monitoring tekintetében)? 12. A best execution folyamatba épített ellenőrzését mennyiben tartja reálisnak? 3.3 A best execution bizonyítása A MiFID 21. cikkének (5) bekezdése értelmében a befektetési szolgáltatónak az ügyfél kérésére be kell mutatnia, hogy a megbízást az execution policy-nak megfelelően hajtotta-e végre. Ez tehát egyirányú bizonyítást jelent, nem terjed ki a policy keretein túlmutató teljesítési csatornák alkalmazásával elérhető eredmény bemutatására. 4. A rendszeres internalizálók és a best execution 4.1 Rendszeres internalizálók mint teljesítési helyek A MiFID best execution követelménye értelmében a befektetési szolgáltatóknak az ügyfélmegbízásokat úgy (azon a teljesítési csatornán keresztül) kell végrehajtaniuk, hogy az ügyfelek számára a lehető legjobb eredményt érjék el. Világos, hogy ezen követelménynek való megfelelés a megbízásoknak a befektetési szolgáltató saját számlájáról való teljesítése esetén ellentétbe kerül a szolgáltató profitmaximalizálási törekvéseivel. A rendszeres internalizálók az adott pénzügyi eszköz tekintetében egy-egy teljesítési helynek tekintendők, így tekintettel a MiFID követelményekre az ügyfél megbízását a befektetési szolgáltató rendszeres internalizálóként akkor teljesítheti saját számláról, ha az az ügyfél számára a legjobb eredményt biztosítja. A best execution policy-ban tehát csak akkor szerepelhet az adott befektetési szolgáltató egyetlen teljesítési helyként, ha annak használata bizonyíthatóan és konzisztensen a legkedvezőbb az ügyfél számára, vagyis a befektetési szolgáltató által jegyzett 9

10 árfolyam és a kapcsolódó költségek (a befektetési szolgáltató díja) által determinált eredmény a többi teljesítési helyen elérteket meghaladja. Az FSA véleménye, hogy az alábbiakban részletezett modell alkalmazásával (annak megfelelő árfolyamok jegyzésével) a MiFID best execution követelmények teljesíthetőek. Az árfolyamok képzésénél verifikálható benchmark alkalmazása, amely az adott pénzügyi eszköz valós (piaci) árfolyamát reprezentálja. (A benchmark az adott pénzügyi eszköz, egy megfelelő likvidást képviselő tömegének (pool) referencia árfolyamából származik. 7 ) A befektetési szolgáltató a befektetők számára nyilvánossá teszi a benchmark-ot (referenciárfolyamot), illetve az abból levezetett jegyzési árfolyamot. Mivel a referenciárfolyam eltérítésekor az egyes befektetési szolgáltatók különböző tényezőket vesznek figyelembe hitelezési kockázat, partnerkockázat, pozíció zárásának lehetősége stb., a befektetőknek meg kell ismerniük a jegyzési árfolyamok képzésének módját. A jegyzett árfolyam benchmark-ból való levezetésének folyamata nem tartalmaz szubjektív elemeket. (Véleményünk szerint a jegyzési árfolyamok teljes objektivitása korlátokba ütközik, mert a benchmark eltérítésénél figyelembe vett tényezők, kockázatok számszerűsíthetősége nem biztosítható.) A fenti modell alkalmazását akkor tartjuk szükségesnek, ha a best execution policy-ban a befektetési szolgáltató saját számlája (illetve más befektetési szolgáltató(k) saját számlái ) kizárólagosan használt kereskedési hely(ek)ként szerepel(nek), ha a best execution-t lényegében előzetesen kell verifikálni. Az adott pénzügyi eszköz esetén szokásos teljesítési helyek használata esetén azonban ezt nem tartjuk szükségesnek. 13. A fent vázolt modell mellett milyen lehetőségeket lát a befektetési szolgáltató mint teljesítési hely hatékonyságának bizonyítására? 14. Egyetért-e azzal az értelmezéssel, hogy az adott pénzügyi eszköz tekintetében szokásos teljesítési helyek (összessége) használata esetén el lehet tekinteni a verifikálástól, azonban a teljesítési helyek szűk körének alkalmazását alá kell támasztani? 4.2 Internalizáció transzparencia best execution A best execution elv érvényesítésének feltétele, hogy az optimális teljesítési csatorna kiválasztásához szükséges információk mindenekelőtt az egyes teljesítési csatornákon érvényes árfolyamok, illetve a csatorna használatának költségei (beleértve a bizományosi és az elszámolási díjakat is) alacsony költséggel hozzáférhetőek legyenek. Az általunk a best execution legfontosabb mutatójának (faktorának) tekintett nettó ár árfolyam összetevője az átláthatósági követelmények nyomán könnyen hozzáférhető egyes pénzügyi eszközök esetében, de amint az alábbi táblázatból is látszik, a MiFID transzparencia követelményei korlátozott mértékben biztosítják a best execution megvalósításának feltételeit. 7 Az FSA indirekt benchmark alkalmazását is elképzelhetőnek tartja nem eléggé likvid pool-ok esetén. Bizonyos pénzügyi eszközök tekintetében a benchmark más pénzügyi eszköz árfolyama vagy gazdasági mutató (devizaárfolyam, kamatláb, index) is lehet. 10

11 Szabályozott piacra bevezetett likvid részvény Részvények Szabályozott piacra bevezetett nem likvid részvény Szabályozott piacra be nem vezetett részvény Nem részvény pénzügyi eszköz Tőzsde (folyó árfolyam, kereskedési érdeklődés mértéke) Tőzsde (folyó árfolyam, kereskedési érdeklődés mértéke) Pre-trade transzparencia MTF (folyó árfolyam, kereskedési érdeklődés mértéke) MTF (folyó árfolyam, kereskedési érdeklődés mértéke) Nincs Nemzeti diszkréció Rendszeres internalizálók árfolyamjegyzése Tőzsde Tőzsde Post-trade transzparencia MTF Befektetési szolgáltatók (tőzsdén, MTF-en kívüli tranzakciók) MTF Befektetési szolgáltatók (tőzsdén, MTF-en kívüli tranzakciók) Nincs Nemzeti diszkréció A kereskedés előtti információk a legjobb teljesítési hely kiválasztásához, míg a kerskedés utáni információk elsősorban a best execution monitoringjához hasznosak. A szabályozott piacra bevezetett likvid részvények vonatkozásában a minden teljesítési csatornára (szabályozott piacok, MTF-ek, internalizálók) vonatkozó pre- és post-trade transzparencia lehetővé teszi az árakhoz való hozzáférést mind a megbízások legjobb teljesítésének folyamatában, mind a best execution teljesülésének ellenőrzése, monitoringja során. A szabályozott piacra bevezetett likvid részvényeken kívüli pénzügyi eszközök piacai esetében azonban a MiFID nem biztosítja a teljes átláthatóságot; így a best execution érvényesítése is korlátokba ütközhet: A szabályozott piacra bevezetett nem likvid részvények tekintetében nem teljes a kereskedés előtti transzparencia, amennyiben a lehetséges teljesítési helyeken a rendszeres internalizálók által alkalmazott árfolyamok nem teljes körűen ismertek. Sőt, ha az adott részvény tekintetében nincs tőzsdei vagy MTF-en zajló kereskedés, a befektető érdekei jelentős mértékben sérülhetnek azáltal, hogy nem érhető el az összehasonlító adat (a befektetési szolgáltató számára sem). (Természetesen a kérdés akkor releváns, ha lesznek nem likvid részvényekkel saját számlára kereskedő befektetési szolgáltatók rendszeres internalizálók.) A megbízás teljesítésének eredményessége piaci összehasonlításban utólag is csak akkor értékelhető (a best execution akkor igazolható), ha több, hasonló paraméterekkel rendelkező ügylet köttetett. A szabályozott piacra be nem vezetett részvényekre, illetve a nem részvény pénzügyi eszközökre a MiFID nem fogalmaz meg átláthatósági követelményeket, vagyis sem a kereskedési érdeklődés és a kínált ár, sem a teljesült ügyletek adatai nem kerülnek nyilvánosságra. Tehát a best execution megállapítása mind ex ante, mind ex post erősen korlátozott. (A Direktíva lehetőséget ad a transzparencia követelmények nem részvény pénzügyi eszközökre való kiterjesztésére nemzeti diszkréció keretében. 8 ) Megjegyzés: Az Európai Bizottság októberig jelentést készít a transzparencia-követelmények kiterjesztésének lehetőségéről a nem részvény pénzügyi eszközök vonatkozásában. (A nem likvid, 8 Az állampapírok esetében a jelenlegi hozamalapú árfolyamjegyzési rendszer kevéssé átlátható, mindenképp szükségesnek tartjuk a MiFID szerinti post-trade transzparencia követelmények nem részvény pénzügyi eszközökre való kiterjesztését. 11

12 illetve tőzsdére be nem vezetett részvények esetében tehát egyelőre nem várható teljes transzparencia.) 5. Best execution a portfoliókezelésben A végrehajtási direktíva 45. cikkének értelmében a portfoliókezelési tevékenység során is meg kell felelnie a befektetési szolgáltatónak a MiFID 19., illetve 21. cikkének. Az ügyfél besorolásának, a megbízás, a pénzügyi eszköz, illetve a teljesítési hely jellemzőinek figyelembe vételével, meghatározva az ár, a költség, a gyorsaság stb. faktorok relatív fontosságát, törekedni kell a lehető legjobb eredmény elérésére. A faktorok relatív fontosságát is a korábban ismertetett szabályok szerint kell meghatározni. A portfoliókezelési tevékenység során is irányadó az a szabály, miszerint az ügyféltől kapott utasítás esetén a best execution policy-t megfelelően kell alkalmazni. A portfoliókezelők közül külön említést érdemelnek azon befektetési szolgáltatók, akik a meghozott befektetési döntések végrehajtását nem maguk végzik (pl. befektetési alapkezelők). A végrehajtási direktíva 45. cikkének (4) bekezdése értelmében ezen portfoliókezelők is felelősek azért, hogy az ügyletek az ügyfél számára a legjobb eredmény biztosított legyen (figyelembe véve a különböző, MiFID által előírt faktorokat) megfelelően ugyanakkor a 2.3. pontban foglaltaknak. Vagyis a portfoliókezelők (alapkezelők) akkor teljesítik a legjobb teljesítéshez kapcsolódó kötelezettségüket, ha az ügyletek végrehajtásában közreműködő befektetési szolgáltatók kiválasztásakor a felszámított díjak (vagyis a végrehajtás költségei), valamint azok teljesítési politikája (best execution policy) alapján döntenek. A kiválasztott befektetési szolgáltatók végrehajtási eljárásának (execution arrangement) A best execution policy-t a portfoliókezelőknek (befektetési alapkezelőknek) is el kell készíteniük, melyben rögzíteni kell az egyes befektetési eszközcsoportok vonatkozásában az ügyletek végrehajtásában alkalmazott, a fenitek alapján kiválasztott befektetési szolgáltatókat. A politikát meg kell ismertetniük az ügyfelekkel is. A portfoliókezelők best execution policy-ja a végrehajtási direktíva 45. cikkének (6) bekezdése értelmében mind monitoringnak, mind felülvizsgálat tárgyát kell képezze. A felülvizsgálat tekintetében elvárásként fogalmazható meg a policy-ban felsorolt, illetve a teljesítésbe bevonható potenciális befektetési szolgáltatók best execution policy-jának, illetve díjainak áttekintése, revíziója. A monitoring tevékenység a hivatkozott bekezdés értelmében biztosítania kell policy hatékonyságának vizsgálatát. 15. A fentiekben felvázolton kívül (közreműködő kiválasztása) milyen más módja van a portfoliókezelőnek (befektetési alapkezelőnek) arra, hogy legjobb teljesítést biztosítsa? 16. Milyen tartalommal lehet feltölteni a portfoliókezelő (befektetési alapkezelő) best execution policy-ja hatékonyságának vizsgálatát (monitoring), illetve felülvizsgálatát (review)? 6. A best execution alkalmazhatóságának korlátai A best execution elv érvényesüléséhez szükséges biztosítani az alapjául szolgáló információkhoz való hozzáférést, vagyis mindenekelőtt az egyes teljesítési csatornákon érvényes árfolyamokhoz, a csatorna használatának költségeihez (beleértve a bizományosi és az elszámolási díjakat is). A 4.2 pontnak megfelelően már az árfolyamokhoz való hozzáférés is nehézségekbe ütközhet, amely a fokozottan igaz a best execution faktorok szoft elemeire. Továbbá minél tágabb (nemzetközi) körét tekintjük a teljesítési helyeknek egy adott pénzügyi eszköz vonatkozásában, annál komolyabb korlátokkal kell szembe nézni a szükséges információk összegyűjtése során. 12

13 7. Mellékletek 1. sz. melléklet: A teljesítési hely kiválasztása Forrás: Background notes 13

14 2. sz. melléklet: Kérdések listája 1. Melyek azok az intézményi tényezők, melyek az arányosság elvének alkalmazásában a lehetséges (alkalmazandó) teljesítési helyek körének meghatározásában segítséget nyújthatnak? 2. Ön szerint melyik a teljesítési helyek legszűkebb, illetve legtágabb köre, amelyben a best execution elv érvényesítendő, szem előtt tartva a Direktíva céljait? 3. Egyetért-e azzal, hogy a magyar piacon jelenleg működő befektetési szolgáltatók a MiFID hagyományosnak tekinthető hatékony legjobb teljesítés követelményét kell teljesítsék? 4. Egyetért-e a fent felsorolt tényezők relevanciájával a megbízások teljesítése vonatkozásában, illetve hogy a fő tényező a nettó ár? 5. Mely a felsoroltakon kívüli további tényezők figyelembe vételét tartja indokoltnak a hatékony legjobb teljesítmény megítéléséhez? 6. Véleménye szerint melyek azok a költségösszetevők, amelyek a reális nettó ár meghatározásához szükségesek? Milyen implicit költségek figyelembe vételét tartja lehetségesnek? 7. A szakmai ügyfelek esetében indokolt-e a lakosságitól eltérő végrehajtási politika (eltérő relatív súly, tényezők stb)? 8. Az ügyfél-ügylet mátrix mely rácspontjain tartja megfontolandónak végrehajtási modell alkalmazását? Hol tartja mindenképpen szükségesnek a megbízás egyedi megítélés alapján való végrehajtása? 9. Egyetért-e azzal, hogy a pont szerinti tényezők hatását is rögzítse a policy? 10. Véleménye szerint milyen gyakorisággal indokolt a hatékonyságvizsgálat? Felvetődik a folyamatba épített ellenőrzés lehetősége, amelynek előnye az adatok könnyebb hozzáférhetősége és a vizsgálat aktualitása, hátránya, hogy a napi munkavégzést lassít(hat)ja. 11. Egyetért-e a MiFID és a végrehajtási direktíva a hatékony legjobb teljesítés visszamérésére vonatkozó rendelkezéseinek fentiek szerinti értelmezésével (monitoring és review, különösen a rendszeres monitoring tekintetében)? 12. A best execution folyamatba épített ellenőrzését mennyiben tartja reálisnak? 13. A fent vázolt modell mellett milyen lehetőségeket lát a befektetési szolgáltató mint teljesítési hely hatékonyságának bizonyítására? 14. Egyetért-e azzal az értelmezéssel, hogy az adott pénzügyi eszköz tekintetében szokásos teljesítési helyek (összessége) használata esetén el lehet tekinteni a verifikálástól, azonban a teljesítési helyek szűk körének alkalmazását alá kell támasztani? 15. A fentiekben felvázolton kívül (közreműködő kiválasztása) milyen más módja van a portfoliókezelőnek (befektetési alapkezelőnek) arra, hogy legjobb teljesítést biztosítsa? 16. Milyen tartalommal lehet feltölteni a portfoliókezelő (befektetési alapkezelő) best execution policy-ja hatékonyságának vizsgálatát (monitoring), illetve felülvizsgálatát (review)? 14

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya Tájékoztató a KBC Securities végrehajtási politikájáról lakossági ügyfelek részére 1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya A KBC Securities összhangban az EU pénzügyi eszközök piacairól szóló

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt-nek (a továbbiakban: Bank), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2016. szeptember

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra A Üzletszabályzatának 1.sz. melléklete Felelős Felelős terület Készítette

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Végrehajtási politika 1. Az eljárásrend célja... 2 2. Az legkedvezőbb végrehajtás alanyai... 2 3. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 3.1 A végrehajtás szempontjai... 2 3.2 A végrehajtás helyszíne...

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 20164. december

Részletesebben

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az Erste Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény)

Részletesebben

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási Politika 1. oldal A Társaság a 2007. évi CXXXVIII. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

TŐKEPIACI INTÉZMÉNYEK FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYA. Internalizáció. Avagy a tőzsdekényszer megszűnése. Konzultációs anyag. 2006. október

TŐKEPIACI INTÉZMÉNYEK FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYA. Internalizáció. Avagy a tőzsdekényszer megszűnése. Konzultációs anyag. 2006. október TŐKEPIACI INTÉZMÉNYEK FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYA Internalizáció Avagy a tőzsdekényszer megszűnése Konzultációs anyag 2006. október Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Internalizáció vs. rendszeres internalizáció

Részletesebben

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 1. Általános alapelvek A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások Ügyfelek számára következetesen legjobb végrehajtása érdekében a Bank az itt bemutatott

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika A szabályzat típusa: A szabályzat jóváhagyója: A szabályzat hatályba léptetője: Ügyviteli utasítás Strategon Zrt. Igazgatósága Üzleti Területek Ügyvezetője Végrehajtási politika Szabályzat száma: 25/2010

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL)

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 1. Végrehajtási Politika célja Végrehajtási politika meghatározza, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység és a kiegészítő

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. figyelemmel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Hungária Értékpapír Zrt. Szabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Igazgatóság 1_VH/2014.01 2014.01.02. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (BEST EXCECUTION POLICY) I. Általános

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája I. Bevezetés Jelen Végrehajtási Politika célja az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK 2004. április 21-i irányelvének a pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2014. június 1. TARTALOM 1. Az eljárásrend

Részletesebben

A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Készült: 2015. június 1. 2015. június 1. Jelen politika tartalmazza az Concorde Értékpapír Zrt-nek (a továbbiakban: Concorde) a 2007. évi CXXXVIII.

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája I. Bevezetés Jelen Végrehajtási Politika célja az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK 2004. április 21-i irányelvének a pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata 115 A üzletszabályzata 4.SZ. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA ÉS ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZAT 1. ELŐZMÉNYEK ÉS A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA 1.1. A (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 44.) (a továbbiakban:

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 19-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika 1. sz. melléklet Random Capital Zrt. Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2014. 11. 18. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás

Részletesebben

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról Hirdetmény F. melléklet: A Végrehajtási politikáról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. december 4. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 OTP BANK NYRT. VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2 A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. szeptember 12-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 04 Végrehajtási szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2013.december 6 Hivatkozás 1 Jelen politikát a Solar

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

A VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. végrehajtási politikája (best execution policy)

A VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. végrehajtási politikája (best execution policy) A VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. végrehajtási politikája (best execution policy) Hatályos: a Társaság befektetési alapkezelésre vonatkozó felügyeleti engedélyének jogerőre emelkedése napjától 1 1.

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

Tőkepiacra vonatkozó szabályzás változása 2008. január 1. napját követően. dr. Török Ilona torok.ilona@pszaf.hu

Tőkepiacra vonatkozó szabályzás változása 2008. január 1. napját követően. dr. Török Ilona torok.ilona@pszaf.hu Tőkepiacra vonatkozó szabályzás változása 2008. január 1. napját követően dr. Török Ilona torok.ilona@pszaf.hu 2007, november 28. A MiFID irányelv és végrehajtási jogszabályai Első szintű szabályozás:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

2. Az ügyfelek által megfogalmazott külön rendelkezések

2. Az ügyfelek által megfogalmazott külön rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A Megbízások Legjobb Teljesítésére Vonatkozó Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) írja elő azokat a feltételeket és alapelveket, melyek alapján az Admiral Markets UK

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre

Részletesebben

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Az egyes strukturált ÁÉKBV-k kockázatának mérésére és teljes kitettségének számítására vonatkozó iránymutatások ESMA/2012/197

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS (MIFID) IRÁNYELVRŐL

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS (MIFID) IRÁNYELVRŐL ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS (MIFID) IRÁNYELVRŐL A hatékony és egységes európai tőkepiac kialakítása érdekében az Európai Unió fő döntéshozó szervei 1999-ben akciótervet fogadtak

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei I. A dokumentum célja és alkalmazási területe A Kockázatkezelési Irányelvek az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest,

Részletesebben

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT MIFID ÉRTÉKELÉSI POLITIKA I. Értékelési politika célja A Hungária Értékpapír Zrt. Alkalmassági és Megfelelőségi kérdőívei (Kérdőív magánszemély részére, ill. Kérdőív Jogi személyek

Részletesebben

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy 2007. november 1-tıl minden befektetési vállalkozás

Részletesebben

EBA/GL/2015/ Iránymutatások

EBA/GL/2015/ Iránymutatások EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 39. cikkének (4) bekezdése értelmében azon tényszerű körülményekről, amelyek lényegi veszélyt jelentenek a pénzügyi stabilitásra, valamint

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA Biztosító neve: Eszközalap neve: Az ellenőrző lista készítésének időpontja: Az ellenőrző lista készítője: 1. ESZKÖZALAP ELNEVEZÉSE

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5.

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 2015. május 5. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Jelen végrehajtási politika (a továbbiakban: Végrehajtási Politika) azokat az általános szabályokat

Részletesebben

Az Alapforgalmazó Zrt. Végrehajtási politikája és Allokációs szabályzata

Az Alapforgalmazó Zrt. Végrehajtási politikája és Allokációs szabályzata Az Alapforgalmazó Zrt. Végrehajtási politikája és Allokációs szabályzata Hatályos: 2015. december 21. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az Alapforgalmazó Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1123 Budapest,

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy)

A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy) A Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A POLITIKA CÉLJA... 3 2. FOLYAMATLEÍRÁS... 3 2.1. A mindenkori legkedvezıbb végrehajtás meghatározása érdekében figyelembe

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Commerzbank Zrt. Végrehajtási politika Megbízások ügyfél számára legkedvezőbb feltételek mellett történő végrehajtása 1. Általános ismertetés Az Európai Parlament és Tanács pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Utolsó frissítés: 2012. November 29. A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Társaság a hatályos jogszabályoknak, továbbá a nyilvánosság

Részletesebben

A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok

A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok Szabó Gergely partner Ernst & Young Az előadás tartalma és a hozzátartozó dokumentáció általános jellegű

Részletesebben

Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek

Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek Megbízás-végrehajtási irányelvek A megbízás-végrehajtási irányelvek az ügyféllel kötött megállapodás részét képezik, ahogy azt meghatározza a felhasználói

Részletesebben

Végrehajtási Politika Tájékoztató. Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe 1 / 12

Végrehajtási Politika Tájékoztató. Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe 1 / 12 Végrehajtási Politika Tájékoztató Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe 1 / 12 Tartalomjegyzék 1. A politika hatálya 3 2. A politika alkalmazása 5 3. Legkedvez bb eredmény 5 4. Megbízások kezelése

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

A Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság

A Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság A Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság Végr ehaj tási politika (BEST EXECUTION POL ICY) A H ungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2014. év január

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. február 1-től TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 1. Preambulum 3 2. A szabályzat célja 3 3. A szabályzat

Részletesebben

U-235 M01. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy)

U-235 M01. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) U-235 M01. sz. melléklet A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA... 3 2. A LEGKEDVEZİBB VÉGREHAJTÁS MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1

Részletesebben

Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től

Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től Végrehajtási politika Hatályos 2014. február 14-től Tartalomjegyzék 3 1 Bevezetés 6 2 Megbízások végrehajtásához kapcsolódó alapelvek 8 3 Záró rendelkezések 9 4 Hatálybalépés 10 1 Melléklet Végrehajtási

Részletesebben

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége MPTSZ NONPROFIT KFT. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9. II/5., Budapest H-1051, Hungary P: (+36)30944426 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org Működési

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Engedéllyel rendelkezők száma

Engedéllyel rendelkezők száma A hitelintézetek, befektetési vállalkozások és a befektetési alapkezelők felkészültsége a MiFID alkalmazására Az érintettek körében végzett kérdőíves felmérés eredménye 2007. november 1 I. ELŐZMÉNYEK A

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája 4. sz. melléklet az OTP Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzatához Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája Hatályos: 2016. június 10. napjától 1. A politika célja Az OTP Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő

Részletesebben

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Hatálybalépés napja: 2012. szeptember 01. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

U-232 M32. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy)

U-232 M32. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) U-232 M32. sz. melléklet A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA... 3 2. A LEGKEDVEZİBB VÉGREHAJTÁS MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Jelen terméktájékoztatóra vonatkozóan a Terméktájékoztató devizaárfolyamhoz kötött kétdevizás strukturált befektetésekről elnevezésű terméktájékoztatóban

Részletesebben

Iránymutatások. a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről EBA/GL/2014/ július 18.

Iránymutatások. a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről EBA/GL/2014/ július 18. EBA/GL/2014/06 2014. július 18. Iránymutatások a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről 1 Az EBH iránymutatásai a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

A módszertani útmutatóban megfogalmazott véleménynek sem jogi ereje, sem kötelező tartalma nincs.

A módszertani útmutatóban megfogalmazott véleménynek sem jogi ereje, sem kötelező tartalma nincs. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 1/2012. számú felülvizsgált módszertani útmutatója a biztosítók letétkezelői és portfóliókezelői szerződéseinek minimális tartalmi elemeire vonatkozóan

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL EBA/GL/2014/09 2014. szeptember 22. Iránymutatások azon tesztek, vizsgálatok vagy eljárások típusairól, amelyek a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 32. cikke (4) bekezdése (d) pontjának

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

GLOBALFX INVESTMENT ZRT. EMIR TÁJÉKOZTATÓ

GLOBALFX INVESTMENT ZRT. EMIR TÁJÉKOZTATÓ GLOBALFX INVESTMENT ZRT. EMIR TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2014. 01.01. European Market Infrastructure Regulation: EMIR Tájékoztató a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat Érvényes: 2014. szeptember 15 től Elfogadva az ALTERA Nyrt. Igazgatóságának 4/2014. (IX.15.) sz.határozatával. 1 1. Általános keretek A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

Részletesebben

Befektetési szolgáltatások

Befektetési szolgáltatások Bank - Tőkepiaci alaptan Befektetési szolgáltatások Tőkepiac szerepe Tőkepiac szabályozása Tőkepiaci tevékenység Tőkepiac felügyelete 2014 ősz MsC képzés 1 Bank Pénzügyi közvetités Fizetések bonyolítása

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: május 31.

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: május 31. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 31. A jelen szabályzatot a GlobalFX Investment Zrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Bemutatkozás Burány Gábor 2014-től SZÉCHENYI Kereskedelmi Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások, vezető üzletkötő 2008-2013 Strategon Értékpapír Zrt. üzletkötő, határidős

Részletesebben

01/2009/08. számú. Vezérigazgatói Utasítás. Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika

01/2009/08. számú. Vezérigazgatói Utasítás. Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika 01/2009/08. számú VU Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási 01/2009/08. számú Vezérigazgatói Utasítás Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika Sorszám Időpont Módosított rendelkezések A

Részletesebben

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Tartalom 1. fejezet Fogalommeghatározások... 3 2. fejezet Szerződéses viszony... 3 3. fejezet Execution only (Csak végrehajtás)... 3 4. fejezet Ügyleti

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE

ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE Profitáljon a legmeghatározóbb német részvényeket tartalmazó DAX index teljesítményéből! 1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste DAX Twin-Win Note-ot? Azon ügyfeleinknek, akik profitálni

Részletesebben

Az EBH iránymutatása. a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4

Az EBH iránymutatása. a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4 Az EBH iránymutatása a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4 London, 2012.07.27. Az EBH iránymutatása a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA-BoS-15/106 HU Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁS A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK MINIMUMLISTÁJÁRÓL EBA/GL/2015/ Iránymutatások

IRÁNYMUTATÁS A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK MINIMUMLISTÁJÁRÓL EBA/GL/2015/ Iránymutatások EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 42. cikkének (14) bekezdése értelmében annak meghatározásáról, hogy az eszközök vagy kötelezettségek rendes fizetésképtelenségi eljárás keretében

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Befektetési Politika Kivonata A Befektetési Politikát a Honvéd Közszolgálati Önkéntes

Részletesebben

ÉVI 12%-OS HOZAM ELÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE AZ ERSTE OTP BÓNUSZ CERTIFIKÁTTAL

ÉVI 12%-OS HOZAM ELÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE AZ ERSTE OTP BÓNUSZ CERTIFIKÁTTAL ÉVI 12%-OS HOZAM ELÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE AZ ERSTE OTP BÓNUSZ CERTIFIKÁTTAL Az Erste OTP Bónusz Certifikáttal rövid távon a kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó extra profit érhető el, amennyiben az

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA(BoS(13/164 HU A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Részletesebben