TŐKEPIACI INTÉZMÉNYEK FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYA. Internalizáció. Avagy a tőzsdekényszer megszűnése. Konzultációs anyag október

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TŐKEPIACI INTÉZMÉNYEK FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYA. Internalizáció. Avagy a tőzsdekényszer megszűnése. Konzultációs anyag. 2006. október"

Átírás

1 TŐKEPIACI INTÉZMÉNYEK FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYA Internalizáció Avagy a tőzsdekényszer megszűnése Konzultációs anyag október

2 Tartalomjegyzék Bevezetés Internalizáció vs. rendszeres internalizáció (systematic internalizer) Az internalizáció és a transzparencia követelmények Árfolyamjegyzés Likvid részvények Árfolyamok nyilvánosságra hozatala Kivételek az árfolyamjegyzési kötelezettség alól standard piaci méret Internalizáció, megbízások szelekciója, kockázatkezelés Megbízások teljesítése saját számláról Megbízások teljesítése a jegyzett, illetve a jegyzettnél kedvezőbb árfolyamon Nagyságrendek teljesítése Piacihoz közeli árfolyamok A Felügyelet nyilvántartása Internalizálókról Likvid részvényekről Mellékletek sz. melléklet: Teljes és részeges transzparencia sz. melléklet: Kérdések listája... 10

3 Bevezetés Az FSAP (Financial Services Action Plan) és azzal együtt a MiFID célkitűzése a hatékony európai tőkepiac feltételeinek, kereteinek megteremtése. A hatékonyan működő piac ismérve, hogy az ügyletek azon a platformon köttethetnek, teljesülhetnek, amelyen a legjobb eredményt lehet elérni, amely feltételezi a szükséges információk és a kereskedési helyek elérhetőségét. E második feltétel elérésének eszközeként szolgál a MiFID-ben a koncentrációs szabály megszüntetése; a szabályozott piacok mellett az MTF-ek (multilateral trading facility) és az internalizálók (az ügyfél-megbízásokat saját számláról teljesítő befektetési szolgáltatók) is megjelennek a lehetséges teljesítési helyek halmazában. Az internalizálókra mint befektetési szolgáltatókra egyfelől vonatkoznak a MiFID szervezetiműködési-engedélyezési követelményei, másfelől pedig a transzparencia követelmények az internalizációs tevékenység rendszerességétől függően. Jelen konzultációs anyag az internalizálókra vonatkozó speciális kötelezettségek (transzparencia, árfolyamjegyzés) koncentrál; célja a Direktíva, illetve a végrehajtási rendelet által támasztott követelmények egyfajta szemszögből való bemutatása - értelmezése, valamint kérdések felvetésével további nézőpontok, egyes rendelkezések gyakorlati alkalmazása lehetőségeinek, korlátainak megismerése. 1. Internalizáció vs. rendszeres internalizáció (systematic internalizer) A 2004/39/EK irányelv szerint a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos saját számlás kereskedés befektetési szolgáltatási tevékenységnek minősül, vagyis üzleti alapon (rendes üzleti tevékenységként, szakmai alapon) való űzése engedélyhez kötött. A MiFID 2. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében azonban az irányelv (és végrehajtási intézkedéseinek) rendelkezései nem alkalmazandók azon személyekre (vállalkozásokra), amelyek a saját számlás kereskedésen kívül nem nyújtanak más befektetési szolgáltatást, és nem végeznek befektetési tevékenységet, kivéve, ha azok árjegyzők vagy a saját számlás ügyletet rendszeres internalizálóként hajtják végre (nem a szabályozott piacon vagy MTF-en). A MiFID tehát már a hatályának, de az egyes rendelkezései kötelezettjeinek megállapításakor különbséget tesz a rendszeres és a nem rendszeres internalizálók, valamint olyan saját számlás kereskedést végzők között, akik nem hajtanak végre ügyfélmegbízásokat. Azon saját számlás kereskedők közül, akik ügyfélmegbízásokat teljesítenek saját számláról (vagyis internalizálók), rendszeres internalizálónak minősülnek azok, akik az ügyfélmegbízásokat szervezett, gyakori, rendszeres (organized, frequent, systematic) alapon teljesítik saját számláról. A MiFID rendelkezései a táblázat szerint vonatkoznak a saját számlás kereskedőkre: A MiFID követelményeinek hatálya Szervezeti működésiengedélyezési követelmények Pre-trade transzparencia Post-trade transzparencia Ügyfélmegbízást nem teljesít saját számláról Más befektetési szolgáltatást nem nyújt Nem terjed ki (MiFID 2. cikk (1) bek. l) pont) Nem terjed ki Más befektetési szolgáltatást is nyújt 1 Ügyfélmegbízást teljesít saját számláról (internalizáló) Rendszeres (MiFID 4. cikk (1) 7.; végreh. rend. 21. cikk) Nem rendszeres Kiterjed Kiterjed Kiterjed Nem terjed ki Kiterjed - likvid részvények (MiFID 27. cikk (1) bekezdés) Nem terjed ki Nem terjed ki Kiterjed Kiterjed Kiterjed 1 A befektetési szolgáltatási tevékenységek a MiFID I. mellékletének A. szakaszában kerültek rögzítésre. 3

4 A végrehajtási rendelet 21. cikke tartalmaz iránymutatást arra vonatkozóan, hogy mely befektetési szolgáltatók internalizációs tevékenysége meríti ki a szervezett, gyakori, rendszeres fogalmakat adott pénzügyi eszköz vonatkozásában: a szóban forgó tevékenység meghatározó gazdasági jelentőséggel 2 bír a társaság számára, és az ügyletek nem egyedi szabályok szerint kerülnek végrehajtásra; a szóban forgó tevékenységet arra kijelölt személy vagy kialakított rendszer végzi (függetlenül attól, hogy ezt kizárólagos feladatként végzi-e); a szolgáltatás az ügyfelek számára rendszeresen vagy folyamatosan elérhető. Véleményünk szerint az internalizációs tevékenység rendszerességének megítélésében az első és a harmadik kritérium fő irányadó. A gazdasági jelentőségre vonatkozó feltételt azonban szűkíteni, illetve pontosítani szükséges, mivel például egy hitelintézet esetében a befektetési szolgáltatási tevékenyég a banki tevékenységhez képest kis gazdasági jelentőséggel bírhat (az összes bevétel kis hányada származik abból), míg az adott pénzügyi eszköz piacát tekintve meghatározó volumenben folytatja tevékenységét. Véleményünk szerint az internalizációt piaci összefüggésben (is) szükséges értékelni, vagyis az árelmozdító hatás és a forgalomból való részesedés figyelembe vételével. 1. Egyetért-e a fent kifejtettekkel? Ha igen, Ön szerint a forgalomból való milyen mértékű részesedés esetén gyakorol jelentős hatást az adott pénzügyi eszköz piacára a befektetési szolgáltató? 2. Milyen más mutató használható a gazdasági jelentőség megítélésére? Értelmezést igényel a harmadik kritérium is: a szolgáltatás az ügyfelek számára rendszeresen (vagy folyamatosan) elérhető. 3. Milyen módon ragadható meg a rendszeresség kritériuma? Nem tekinthető rendszeres internalizációnak a saját számlás kereskedés az adott pénzügyi eszköz vonatkozásában ha: a szóban forgó tevékenységet a befektetési szolgáltató ad hoc módon, nem rendszeresen végzi B2B alapon (bilaterális, szokásos piaci nagyságrendet meghaladó tételek); a tranzakciót nem a rendszeres internalizációs tevékenységhez használt rendszeren keresztül hajtják végre. Az internalizáció a MiFID keretein belül bármely pénzügyi eszköz vonatkozásában lehetőségként jelenik meg, ebből adódóan e tevékenységet (illetve annak rendszerességét) az egyedi pénzügyi eszközök vonatkozásában kell megítélni. A rendszeres internalizáció a befektetési vállalkozás üzleti-stratégiai döntésének eredménye. Annak befejezését (megszüntetését) közölnie kell abban a médiumban, ahol a jegyzett árfolyamokat közzéteszi. Az internalizációs tevékenység megkezdése vonatkozásában a MiFID, illetve a végrehajtási rendelet nem ír elő közzétételt, az illetékes hatóság (Felügyelet) azonban nyilvántartást vezet az általuk engedélyezett rendszeres internalizálókról, amely a Felügyelet felé történő bejelentési kötelezettséget von magával (A CESR honlapján elérhető lesz az EU-szintű konszolidált lista.) 2. Az internalizáció és a transzparencia követelmények A MiFID-rezsim a hatékony piacok alapvető előfeltételeként jelöli meg a transzparenciát; a befektetők megfelelő tájékoztatását, az átlátható árképzést. Annak egyik eszközeként szolgáló, transzparenciaelőírások azonban egyelőre csak féloldalasan, a pénzügyi eszközök típusától függően eltérő 2 A végrehajtási rendelet preambulumának (15) bekezdése értelmében az adott tevékenység meghatározó gazdasági jelentőséggel bír a befektetési szolgáltató számára, ha a bevételek, illetve a ráfordítások meghatározó (materiális) forrását képezi. A materialitás megítélésekor figyelembe kell venni a tevékenység abszolút és relatív súlyát illetve, hogy a tevékenység ellátása beleértve a szervezeti megoldásokat mennyire függetlenül más tevékenységektől. 4

5 mélységben biztosítják ezt. 3 Ennek megfelelően az internalizálók vonatkozásában eltérő nyilvánosságrahozatali követelmények állnak fenn, egyfelől a pénzügyi eszköz jellegétől, másfelől pedig a saját számlás tevékenység rendszerességétől függ: A rendszeres internalizálók árfolyamot jegyeznek (pre-trade transzparencia) a szabályozott piacra bevezetett, likvid részvények vonatkozásában; A post-trade transzparencia biztosítása végett a szabályozott piacra bevezetett részvényekre vonatkozó ügyfélmegbízások saját számlás teljesítésének adatait nyilvánosságra hozzák az internalizálók (függetlenül attól, hogy a rendszeres internalizálónak minősülnek-e 4 ). A szabályozott piacra be nem vezetett részvények, illetve a nem részvény pénzügyi eszközök 5 vonatkozásában egyelőre nem ír elő nyilvánosságrahozatali követelményt a MiFID. 3. Árfolyamjegyzés A MiFID 27. cikke rendelkezéseinek értelmében árfolyamjegyzési kötelezettsége keletkezik a rendszeres internalizálóknak bármely szabályozott piacra bevezetett, likvid piaccal rendelkező részvények vonatkozásában. A jegyzés tartalmazza a vételi és/vagy eladási árfolyamokat és az árfolyamokhoz tartozó nagyságrendeket (melyek a szokásos piaci nagyságrendig terjedhetnek). 6 A nem likvid részvények vonatkozásában a befektetési szolgáltató az alkalmazott árfolyamokat az ügyfél kérésére adja meg. A nyilvános árfolyamjegyzési kötelezettség a fentiek alapján nem terjed ki: A nem likvid részvényekkel, illetve nem részvény pénzügyi eszközökkel rendszeresen internalizálókra Azon rendszeres internalizálókra, akik kizárólag a standard piaci méretet meghaladó nagyságrendben kereskednek 7 A fentiekből következik, hogy ha a befektetési szolgáltató árfolyamot nem jegyez, az adott részvény vonatkozásában saját számláról nem teljesítheti a standard piaci méretet meg nem haladó megbízásokat ha a tevékenység rendszeresnek minősül. Így tekintettel arra, hogy a standard piaci méretet minden esetben meg kell haladnia a teljesített ügyletnek, különösen indokolt esetben (speciális ügyfélkör) tartjuk helytállónak az árfolyamjegyzéstől való eltekintést. A befektetési szolgáltató árfolyamjegyzése egyoldalú 8 is lehet, vagyis vagy csak vételi vagy csak eladási oldalon minősül rendszeres internalizálónak a szabályozott piacra bevezetett részvények vonatkozásában. Ez esetben a befektetési szolgáltató a másik irányban akkor teljesíthet ügyfélmegbízásokat, ha azok a standard piaci méretet meghaladják 9, illetve ha az internalizációs szolgáltatás az ügyfelek számára nem érhető el rendszeresen. 3.1 Likvid részvények Végrehajtási rendelet 22. cikke alapján likvidnek minősül a részvény, ha: Naponta kereskednek vele 10 ; és A közkézhányad 11 nem kisebb, mint 500 millió EUR; és 3 A teljes (pre- és post-trade) transzparencia a szabályozott piacra bevezetett likvid részvények vonatkozásában valósulhat meg. A szabályozott piacra bevezetett részvények esetében a kereskedés utáni átláthatóság biztosított, az előbbieken kívüli pénzügyi eszközök vonatkozásában azonban a transzparenciának még ezen szintje sem valósul meg a MiFID-kereteken belül. (Lásd 1. sz. melléklet) 4 A szabályozott piacra bevezetett részvényekre kötött összes ügylet adatait nyilvánosságra kell ugyanis hozni. (Piaci nagyságrendet meghaladó ügyletek esetén az illetékes hatóság engedélyezheti a halasztott közzétételt.) 5 Nemzeti diszkréció kiterjesztheti a transzparencia követelményeket a nem részvény pénzügyi eszközökre. 6 MiFID 27. cikk (1) bekezdés (3) albekezdés 7 MiFID 27. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés 8 MiFID 27. cikk (1) bekezdés (3) albekezdés alapján 9 Azon befektetési szolgáltatókra, akik csak a standard piaci méretet meghaladó megbízásokat teljesítenek, nem vonatkozik az árfolyamjegyzési kötelezettség. (lásd 3.3. pont) 10 Ha az adott részvénnyel való kereskedést felfüggesztették előre nem látható körülmények miatt, illetve a normál piaci működés fenntartása érdekében, nem jelenti azt - automatikusan, hogy az adott részvény piaca nem tekinthető likvidnek. 5

6 Átlagos napi tranzakciószám nem kisebb, mint 500; vagy Átlagos napi forgalom nem kisebb, mint 2 millió EUR. A fenti feltételek fennállását elvileg az összes lehetséges teljesítési csatornán (nem kizárólag a szabályozott piac(ok)) megkötött ügyletek alapján (tranzakciószám, forgalom) szükséges vizsgálni. Az ehhez szükséges adatok beszerzése komoly korlátokba ütközik addig (kivéve azon országokat, ahol tőzsdekényszer van), amíg nem érvényesülnek a transzparencia követelmények. (A szabályozott piacra bevezetett részvények esetében ugyanis minden ügyletkötés adatát nyilvánosságra kell hozni függetlenül attól, hogy milyen teljesítési csatornán kötötték.) Az adott részvény tekintetében a leginkább érintett piacnak minősülő tagállam dönthet úgy, hogy a vagylagos feltételek mindegyikének teljesülése esetén tekinthető likvidnek a részvény, melyet közleményben jeleznie kell (nyilvánosságra kell hoznia). A tagállam meghatározhatja továbbá a likvid piaccal rendelkező (vagy annak tekintett) részvények minimális számát, amely nem lehet több, mint öt. Ha az adott tagállam ennél kevesebb likvid részvény vonatkozásában minősül a likviditás szempontjából leginkább érintett piacnak, a tagállam illetékes hatósága (a Felügyelet) kijelölhet további részvényeket melyek tekintetében a tagállam a likviditás szempontjából leginkább érintett piac maximum a minimális likvid részvények számának erejéig. Ezen részvényeket likvid részvénynek kell tekinteni. A pótlólagos likvid részvényeket (additional liquid shares) az illetékes hatóság azon részvények közül jelöli ki az átlagos napi forgalom alapján, melyek tekintetében illetékes hatóságnak minősül, és az adott részvényt szabályozott piacra bevezették, és az adott részvénnyel naponta kereskednek. A szabályozott piacra első ízben történő bevezetett részvény hat hónapig nem tekinthető likvidnek, ha a bevezetést követő első kereskedési nap a részvényre vonatkozó kapitalizáció kisebb, mint 500 millió EUR. 3.2 Árfolyamok nyilvánosságra hozatala A MiFID 27. cikkének (3) bekezdése rögzíti, hogy a szabályozott piacra bevezetett likvid részvényekre vonatkozó jegyzéseket rendszeresen és folyamatosan, a szokásos kereskedési időn belül kell közzétenniük a befektetési szolgáltatóknak. A jegyzéseket jogosultak bármikor frissíteni, s kivételes piaci feltételek esetén visszavonni. 3.3 Kivételek az árfolyamjegyzési kötelezettség alól standard piaci méret A MiFID 27. cikke (1) bekezdése (4) albekezdése értelmében a részvényeket az adott piacon végrehajtott megbízások számtani átlagértéke alapján részvényosztályokba kell sorolni 12. Az adott részvényosztályhoz tartozó szokásos piaci nagyságrend a csoportba tartozó részvényekre vonatkozóan végrehajtott megbízások nagyságrendjének számtani átlaga. A végrehajtási rendelet ettől eltérően konkrétan megjelöli azt az értéket, melyet az adott részvényosztályhoz tartozó szokásos piaci nagyságrendnek (standard market size) tekint: A végrehajtott ügyletek átlagos értéke (AVT) szerinti osztály Szokásos piaci nagyságrend AVT< EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ER EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 11 A közkézhányad számítása során nem kell (nem lehet) figyelembe venni a szavazatok 5%-át meghaladó tulajdoni részesedéseket, kivéve, ha azokat befektetési alapok, illetve nyugdíjalapok birtokolják. (A szavazati jogok számításánál azon részvényeket is figyelembe kell venni, amelyek esetén a kapcsolódó szavazati jog felfüggesztésre került. 12 A besorolást a likviditás szempontjából leginkább érintett piac illetékes hatósága végzi el évente legalább egyszer. (MiFID 27. cikk (2) bekezdés) 6

7 Ha a befektetési szolgáltató olyan megbízásokat teljesít saját számláról, amelyek az adott részvényhez (illetve részvényosztályhoz) tartozó szokásos piaci nagyságrendet meghaladják, a pre-trade transzparencia-követelményeket nem kell teljesítenie az adott instrumentum vonatkozásában. (MiFID 27. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés) 4. Internalizáció, megbízások szelekciója, kockázatkezelés A MiFID lehetőséget ad a befektetési szolgáltatónak arra, hogy eldöntse, milyen nagyságrendű 13, illetve milyen ügyféltípusok 14 által adott megbízásokat teljesít saját számláról rendszeres internalizálóként. A megbízások szelekciója csak megkülönböztetés-mentes szabályok alapján történhet, amely nem jelenti azt, hogy a befektetési szolgáltató nem érvényesíthet kockázatvállalási preferenciákat az ügyletek során; objektív szempontok érvényesítésével a rendszeres internalizálók elutasíthatják az üzleti kapcsolat felvételét, vagy megszakíthatják üzleti kapcsolataikat a befektetőkkel olyan üzleti megfontolások alapján, mint a befektető hitelképessége, a partnerkockázat és az ügylet végleges teljesítése. 15 A MiFID által előírt egyértelmű szabályokat hogy melyek azok a feltételek (kockázati korlátok, limitek), amelyek mellett a befektetési szolgáltató saját számláról teljesíti az ügyfelek megbízásait (a hatékony legjobb teljesítés keretein belül) értelmezésünk szerint a teljesítési politikának (best execution policy) tartalmaznia kell. 4. Ön mely kockázati sajátossággal rendelkező ügyfelek megbízásai teljesítésének visszautasítását tartja indokoltnak? 5. Mely tényezők lehetnek a szelekciós szabályok alapjai? A MiFID biztosítja a mennyiségi kockázatvállalás (egy ügyféllel szembeni kitettség) korlátozásának lehetőségét is: A 27. cikk (6) bekezdése értelmében a befektetési szolgáltató megkülönböztetés-mentes szabályok alapján korlátozhatja egyfelől az egy ügyféltől beérkező a jegyzett árfolyamon teljesítendő megbízások számát, másfelől pedig a különböző ügyfelektől egy időben érkező ügyletek számát. (Ez utóbbi esetben feltétel, hogy az ügyfelek által adott megbízások száma és/vagy nagyságrendje lényegesen meghaladja a szokásos nagyságrendet.) Véleményünk szerint a kockázatalapú szemlélet az egy ügyféllel, illetve ügyfélcsoporttal szemben vállalt nagykockázat, vagyis a megbízás/ügylet nagyságrendje (értéke) az, ami a korlátozás alapját kell, hogy képezze. (Ezt a végrehajtási rendelet végrehajtási rendelet 25.cikk 82) bekezdése is alátámasztja. ) A tranzakciószám limitálását nem látjuk indokoltnak, az véleményünk szerint technikai kérdés. 6. Egyetért-e azzal, hogy az internalizáló által vállalt kockázat alapja a megbízások értéke? A végrehajtási rendelet 25. cikkének (2) bekezdése alapján az ügyletek száma, illetve nagyságrendje (értéke) meghaladja a szokásos értéket, ha azok végrehajtásával a befektetési szolgáltató indokolatlan kockázatot vállalna. A befektetési szolgáltatónak a kockázatkezelési politikában rögzítenie kell azon nem diszkriminatív szabályokat, melyek alapján a megbízás nagyságrendje, a befektetési szolgáltató adott kockázati (ügylettípus) fedezetéül szolgáló tőkéjének nagysága, a piaci környezet figyelembe vételével megítéli, hogy az adott megbízás teljesítése indokolatlan kockázatot jelent-e az intézménynek. 13 MiFID 27. cikk (1) bekezdés (3) albekezdés. 14 A MiFID preambulumának (50) bekezdése továbbá rögzíti: a rendszeres internalizálók dönthetnek úgy, hogy kizárólag lakossági ügyfeleknek vagy szakmai ügyfeleknek vagy mindkettőnek lehetővé teszik a jegyzéshez való hozzáférést. Az egyes ügyfél-kategóriákon belüli megkülönböztetés tiltott. 15 MiFID 27. cikk (5) bekezdés 7

8 5. Megbízások teljesítése saját számláról 5.1 Megbízások teljesítése a jegyzett, illetve a jegyzettnél kedvezőbb árfolyamon A MiFID 27. cikk (3) bekezdés (3) albekezdése értelmében a best execution elv keretein belül vagyis ha a saját számlás teljesítés minősül a legjobb teljesítésnek a beérkező lakossági ügyfélmegbízásokat a beérkezés időpontjában jegyzett árfolyamon kell végrehajtani. Szakmai ügyfelek esetén is ezt az alapelvet kell követni, a MiFID 27. cikk (3) bekezdés (4) albekezdése értelmében azonban indokolt esetben kedvezőbb, de a piaci feltételekhez közeli nyilvános intervallumba eső árfolyamon is teljesíthetők azon megbízások, amelyek nagyságrendje nagyobb, mint a lakossági ügyfelek által szokásosan vállalt nagyságrend. E definíció (feltétel) két ponton is értelmezésre (magyarázatra) szorul: mi minősül piaci feltételekhez közeli árfolyamnak, illetve milyen nagyságrend tekinthető a lakosság által szokásosan vállalt megbízásnak? Az első kérdés vonatkozásában a végrehajtási rendelet 24. cikke sem ad pontosabb iránymutatást, mindössze az összehasonlítás egyébként is nyilvánvaló alapját határozza meg: Az árfolyamjegyzés (adott mennyiséghez megbízási nagyságrendhez tartozó árfolyamok) más kereskedési helyeken érvényes (elérhető) árfolyamokhoz közeli az adott likvid részvény tekintetében. Azt, hogy mi a közeli, és mi nem, a szabályozás első két szintje nem határozza meg, azonban a piac átláthatósága és tisztasága fenntartása igényli azt, hogy valamilyen standardok, irányelvek kerüljenek megfogalmazásara (vagy a szabályozás harmadik szintjén vagy felügyeleti irányelvként). 7. Ön szerint hogyan ragadható meg a piachoz közeli definíció? Mi lehet a megítélés alapja? 8. Milyen mértékű eltérést tart elfogadhatónak a jegyzett árfolyamhoz képest? A második kérdésre a végrehajtási rendelet 26. cikke az első kérdéstől eltérően konkrét választ: a 7500 EUR-t meghaladó nagyságrendű megbízásokat a lakosság által szokásosan vállalt nagyságrend fölöttinek kell tekinteni. A fentieken kívül akkor is lehetősége van a befektetési szolgáltatónak arra, hogy a szakmai ügyfél megbízását a jegyzettől eltérő árfolyamon teljesítse, ha a több értékpapírral kapcsolatos teljesítés egy adott ügylet része, illetve olyan megbízások esetén, amelyekre a folyó piaci árfolyamtól eltérő feltételek vonatkoznak 16. Egy megbízás (teljesítés) több értékpapírral kapcsolatos, ha olyan portfolió-ügyletről 17 van szó, amely tíz vagy annál több értékpapírra vonatkozik. Véleményünk szerint az értékpapírcsomagokkal történő tranzakciókat megtestesítő portfolió ügyletek más kockázati karakterisztikával és sajátosságokkal rendelkeznek, mint a hagyományos részvényügyletek, így a jegyzett árfolyamon való végrehajtás követelménye teljesítésének alkalmazhatóságát kétségesnek tartjuk. A fent említett második kivétel (folyó piaci árfolyamtól eltérő feltételek) csak a végrehajtási rendelet 25. cikkének (1) bekezdés (2) albekezdéssel válik egyértelművé: ide tartoznak azon megbízások, amelyek nem piaci, illetve limitáras megbízások. 5.2 Nagyságrendek teljesítése A fent említetteknek megfelelően a befektetési szolgáltató döntése, hogy milyen nagyságrendekre jegyez árfolyamot. Amennyiben a beérkező megbízás nagyságrendje nagyobb a befektetési szolgáltató maximális jegyzésénél, de kisebb a szokásos piaci nagyságrendnél, a befektetési szolgáltató dönthet úgy, hogy a megbízásnak a jegyzett nagyságrend feletti részt is teljesíti, ezt azonban a jegyzett árfolyamon kell megtennie (kivéve, ha a direktíva lehetőséget ad más árfolyam alkalmazására lásd 5.1. pont). Ha a befektetési szolgáltató több nagyságrendhez kapcsolódóan jegyez árfolyamot, és a beérkező megbízás két nagyságrend közé esik, a befektetési szolgáltatónak a megbízást valamely jegyzett árfolyamon kell végrehajtania amennyiben a megbízás teljesítése mellett dönt. 16 MiFID 27. cikk (3) bekezdés (5) albekezdés 17 Portfolió ügylet: több értékpapír pool -ként kerül értékesítésre speciális referencia-árfolyamon, illetve kezelésre. 8

9 5.3 Piacihoz közeli árfolyamok A MiFID 27. cikk (1) bekezdésének 3. albekezdése értelmében a befektetési szolgáltató által jegyzett kétoldali árfolyamoknak tükrözniük kell az adott részvény tekintetében uralkodó piaci feltételeket. A fent említetteknek megfelelően a rendelet annyiban rendezi a kérdést, hogy az árfolyamnak közelinek kell lennie más teljesítési helyeken elért árfolyamokhoz. (lásd 6. és 7. kérdés) 6. A Felügyelet nyilvántartása 6.1 Internalizálókról A Felügyelet nyilvántartást vezet a szabályozott piacokra bevezetett részvények vonatkozásában rendszeres internalizálónak minősülő, általa engedélyezett befektetési szolgáltatókról. A listát megküldi a CESR-nak (Committee of European Securities Regulators), amely honlapján közzéteszi beérkezett listák konszolidált, rendszeresen frissített változatát. A Felügyelet évente legalább egyszer áttekinti, és aktualizálja a rendszeres internalizálókról vezetett listát. 6.2 Likvid részvényekről Minden kompetens hatóság listát tesz közzé (és tart fenn) az összes likvid részvényről (amelyek tekintetében az adott hatóság releváns-kompetens (relevant competent)), és gondoskodik annak aktualitásáról. Az illetékes hatóság köteles évente legalább egyszer felülvizsgálni a listát. A Felügyelet eljuttatja a listát a CESR-nak is (aki a szabályozott piacra bevezetett likvid részvények vonatkozásában közzé teszi az átlagos napi forgalmat és tranzakciószámot, a közkézhányadot, a végrehajtott megbízások átlagos értékét, a szokásos piaci méretet, pótlólagos likvid részvények esetén a kijelölő hatóság nevét, és minden részvény vonatkozásában a kompetens hatóságot). 9

10 7. Mellékletek 1.sz. melléklet: Teljes és részeges transzparencia Szabályozott piacra bevezetett likvid részvény Részvények Szabályozott piacra bevezetett nem likvid részvény Szabályozott piacra be nem vezetett részvény Nem részvény pénzügyi eszköz Tőzsde (folyó árfolyam, kereskedési érdeklődés mértéke) Tőzsde (folyó árfolyam, kereskedési érdeklődés mértéke) Pre-trade transzparencia MTF (folyó árfolyam, kereskedési érdeklődés mértéke) MTF (folyó árfolyam, kereskedési érdeklődés mértéke) Nincs Nemzeti diszkréció Rendszeres internalizálók árfolyamjegyzése Tőzsde Tőzsde Post-trade transzparencia MTF Befektetési szolgáltatók (tőzsdén, MTF-en kívüli tranzakciók) MTF Befektetési szolgáltatók (tőzsdén, MTF-en kívüli tranzakciók) Nincs Nemzeti diszkréció 2. sz. melléklet: Kérdések listája 1. Egyetért-e a fent kifejtettekkel? Ha igen, Ön szerint a forgalomból való milyen mértékű részesedés esetén gyakorol jelentős hatást az adott pénzügyi eszköz piacára a befektetési szolgáltató? 2. Milyen más mutató használható a gazdasági jelentőség megítélésére? 3. Milyen módon ragadható meg a rendszeresség kritériuma? 4. Ön mely kockázati sajátossággal rendelkező ügyfelek megbízásai teljesítésének visszautasítását tartja indokoltnak? 5. Mely tényezők lehetnek a szelekciós szabályok alapjai? 6. Egyetért-e azzal, hogy az internalizáló által vállalt kockázat alapja a megbízások értéke? 7. Ön szerint hogyan ragadható meg a piachoz közeli definíció? Mi lehet a megítélés alapja? 8. Milyen mértékű eltérést tart elfogadhatónak a jegyzett árfolyamhoz képest?

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya Tájékoztató a KBC Securities végrehajtási politikájáról lakossági ügyfelek részére 1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya A KBC Securities összhangban az EU pénzügyi eszközök piacairól szóló

Részletesebben

Hatékony legjobb teljesítés (best execution) a MiFID rezsimben

Hatékony legjobb teljesítés (best execution) a MiFID rezsimben TŐKEPIACI INTÉZMÉNYEK FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYA Hatékony legjobb teljesítés (best execution) a MiFID rezsimben Konzultációs anyag 2006. október Tartalomjegyzék 1. A követelmény tartalma... 3 1.1 Minden ésszerű

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Végrehajtási politika 1. Az eljárásrend célja... 2 2. Az legkedvezőbb végrehajtás alanyai... 2 3. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 3.1 A végrehajtás szempontjai... 2 3.2 A végrehajtás helyszíne...

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt-nek (a továbbiakban: Bank), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA Biztosító neve: Eszközalap neve: Az ellenőrző lista készítésének időpontja: Az ellenőrző lista készítője: 1. ESZKÖZALAP ELNEVEZÉSE

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 1. Általános alapelvek A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások Ügyfelek számára következetesen legjobb végrehajtása érdekében a Bank az itt bemutatott

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2016. szeptember

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási Politika 1. oldal A Társaság a 2007. évi CXXXVIII. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 1-3. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/0034(COD) Jelentéstervezet Markus Ferber (PE576.

MÓDOSÍTÁS: 1-3. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/0034(COD) Jelentéstervezet Markus Ferber (PE576. Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0034(COD) 2.3.2016 MÓDOSÍTÁS: 1-3 Jelentéstervezet Markus Ferber (PE576.963v01-00) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet,

Részletesebben

Tőkepiacra vonatkozó szabályzás változása 2008. január 1. napját követően. dr. Török Ilona torok.ilona@pszaf.hu

Tőkepiacra vonatkozó szabályzás változása 2008. január 1. napját követően. dr. Török Ilona torok.ilona@pszaf.hu Tőkepiacra vonatkozó szabályzás változása 2008. január 1. napját követően dr. Török Ilona torok.ilona@pszaf.hu 2007, november 28. A MiFID irányelv és végrehajtási jogszabályai Első szintű szabályozás:

Részletesebben

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az Erste Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény)

Részletesebben

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL)

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 1. Végrehajtási Politika célja Végrehajtási politika meghatározza, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység és a kiegészítő

Részletesebben

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata 115 A üzletszabályzata 4.SZ. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA ÉS ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZAT 1. ELŐZMÉNYEK ÉS A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA 1.1. A (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 44.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra A Üzletszabályzatának 1.sz. melléklete Felelős Felelős terület Készítette

Részletesebben

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek?

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek? Jelen tájékoztató az ESMA (European Securities and Markets Authority) által készített, 2013 márciusa során közzétett összefoglaló nem hivatalos, magyar nyelvű fordítása, melynek eredeti angol nyelvű változata

Részletesebben

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2014. június 1. TARTALOM 1. Az eljárásrend

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 20164. december

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról Hirdetmény F. melléklet: A Végrehajtási politikáról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. december 4. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 OTP BANK NYRT. VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika A szabályzat típusa: A szabályzat jóváhagyója: A szabályzat hatályba léptetője: Ügyviteli utasítás Strategon Zrt. Igazgatósága Üzleti Területek Ügyvezetője Végrehajtási politika Szabályzat száma: 25/2010

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája I. Bevezetés Jelen Végrehajtási Politika célja az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK 2004. április 21-i irányelvének a pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Hungária Értékpapír Zrt. Szabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Igazgatóság 1_VH/2014.01 2014.01.02. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (BEST EXCECUTION POLICY) I. Általános

Részletesebben

A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Készült: 2015. június 1. 2015. június 1. Jelen politika tartalmazza az Concorde Értékpapír Zrt-nek (a továbbiakban: Concorde) a 2007. évi CXXXVIII.

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Utolsó frissítés: 2012. November 29. A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Társaság a hatályos jogszabályoknak, továbbá a nyilvánosság

Részletesebben

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Seregdi László 2006. december 11. 2006. november 16. Előadás témái I. Bevezetés a hitelintézetek tőkekövetelmény számításába

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2 A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. szeptember 12-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy 2007. november 1-tıl minden befektetési vállalkozás

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 19-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

Engedéllyel rendelkezők száma

Engedéllyel rendelkezők száma A hitelintézetek, befektetési vállalkozások és a befektetési alapkezelők felkészültsége a MiFID alkalmazására Az érintettek körében végzett kérdőíves felmérés eredménye 2007. november 1 I. ELŐZMÉNYEK A

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁS A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK MINIMUMLISTÁJÁRÓL EBA/GL/2015/ Iránymutatások

IRÁNYMUTATÁS A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK MINIMUMLISTÁJÁRÓL EBA/GL/2015/ Iránymutatások EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 42. cikkének (14) bekezdése értelmében annak meghatározásáról, hogy az eszközök vagy kötelezettségek rendes fizetésképtelenségi eljárás keretében

Részletesebben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Ellenőrzési Osztály 5. 1 Jövedelem transzfer

Részletesebben

Az EBH iránymutatása. a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4

Az EBH iránymutatása. a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4 Az EBH iránymutatása a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4 London, 2012.07.27. Az EBH iránymutatása a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott

Részletesebben

Aktualitások az EMIR-rel kapcsolatos kötelezettségekről

Aktualitások az EMIR-rel kapcsolatos kötelezettségekről Aktualitások az EMIR-rel kapcsolatos kötelezettségekről Sándor Benedek Főosztályvezető Tőkepiaci felügyeleti főo. Piacfelügyeleti igazgatóság 2014. Február 5. 1 Tartalom 1. Bevezetés 2. Jelentéstételi

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről a nyilvános kibocsátók, a befektetési alapkezelők és a kockázati tőkealap-kezelők részére 2013. június 24. Bevezetés 2013. május 2. kihirdetésre kerültek egyes

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika 1. sz. melléklet Random Capital Zrt. Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2014. 11. 18. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája I. Bevezetés Jelen Végrehajtási Politika célja az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK 2004. április 21-i irányelvének a pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat Érvényes: 2014. szeptember 15 től Elfogadva az ALTERA Nyrt. Igazgatóságának 4/2014. (IX.15.) sz.határozatával. 1 1. Általános keretek A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek

Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek Megbízás-végrehajtási irányelvek A megbízás-végrehajtási irányelvek az ügyféllel kötött megállapodás részét képezik, ahogy azt meghatározza a felhasználói

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

Nyilvános kibocsátók IFRS vizsgálatainak felügyeleti tapasztalatai

Nyilvános kibocsátók IFRS vizsgálatainak felügyeleti tapasztalatai Nyilvános kibocsátók IFRS vizsgálatainak felügyeleti tapasztalatai Előadó: Farkas Ákos 2010. november 18. Az előadás főbb pontjai Jogszabályi háttér A Felügyelet szerepe IFRS Compliance tevékenység folyamata

Részletesebben

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám).

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám). 34 6. sz. melléklet Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről I. Törvény

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. (1) bekezdés k) pontjában

Részletesebben

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Az egyes strukturált ÁÉKBV-k kockázatának mérésére és teljes kitettségének számítására vonatkozó iránymutatások ESMA/2012/197

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

A Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság

A Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság A Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság Végr ehaj tási politika (BEST EXECUTION POL ICY) A H ungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2014. év január

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Változások a nagykockázatvállalás

Változások a nagykockázatvállalás Változások a nagykockázatvállalás táblákban Konzultáció a hitelintézetek és befektetési vállalkozások számára Adatszolgáltatási és monitoring főosztály 2013. június 20-21. Nagykockázati adatszolgáltatás

Részletesebben

A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok

A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok Szabó Gergely partner Ernst & Young Az előadás tartalma és a hozzátartozó dokumentáció általános jellegű

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

2. Az ügyfelek által megfogalmazott külön rendelkezések

2. Az ügyfelek által megfogalmazott külön rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A Megbízások Legjobb Teljesítésére Vonatkozó Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) írja elő azokat a feltételeket és alapelveket, melyek alapján az Admiral Markets UK

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI ÉVES JELENTÉS

KOCKÁZATKEZELÉSI ÉVES JELENTÉS KOCKÁZATKEZELÉSI ÉVES JELENTÉS A Hungária Értékpapír Zrt., 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése A Hungária Értékpapír Zrt. (továbbiakban Társaság) a 164/2008. (VI.27.)

Részletesebben

Jelentés Március QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés Március QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2012. Március Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2012. Március A hónap Alapja Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes

Részletesebben

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. figyelemmel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. február 1-től TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 1. Preambulum 3 2. A szabályzat célja 3 3. A szabályzat

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Nyitó aukció 08:30-09:00

Tisztelt Ügyfelünk! Nyitó aukció 08:30-09:00 Tisztelt Ügyfelünk! 2013. december 6-án a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) i rendszerének tervezett cseréjével: a XETRA rendszerre való átállással új időszámítás kezdődik a BÉT azonnali piacán. Ügyfeleink ének

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Jelen terméktájékoztatóra vonatkozóan a Terméktájékoztató devizaárfolyamhoz kötött kétdevizás strukturált befektetésekről elnevezésű terméktájékoztatóban

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a befektetési vállalkozások és a befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézetek nyilvántartási kötelezettségeivel összefüggésben A CESR (Európai Értékpapír Szabályozók Bizottsága)

Részletesebben

2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA

2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA 40 2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA Kis- és középvállalkozás fogalma (részletesen lásd általános csoportmentességi rendelet I. melléklet) A vállalkozástípus meghatározása az alkalmazotti

Részletesebben

Tájékoztató az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó új, egységes európai adatszolgáltatásról

Tájékoztató az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó új, egységes európai adatszolgáltatásról Tájékoztató az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó új, egységes európai adatszolgáltatásról Szeles Angelika Felügyeleti statisztikai önálló osztály 2014. november 25. Tartalom I. Jogszabályi

Részletesebben

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Tartalom 1. fejezet Fogalommeghatározások... 3 2. fejezet Szerződéses viszony... 3 3. fejezet Execution only (Csak végrehajtás)... 3 4. fejezet Ügyleti

Részletesebben

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása. a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása. a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5 Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5 London, 2012.07.27. Az iránymutatás jogállása 1. Az e dokumentumban szereplő iránymutatásokat az

Részletesebben

itrend Rendelkező nyilatkozat és feltételek Exkluzív Számla

itrend Rendelkező nyilatkozat és feltételek Exkluzív Számla itrend Rendelkező nyilatkozat és feltételek Exkluzív Számla Ügyféltájékozató az itrend szolgáltatásról Az itrend szolgáltatás kizárólag a SIGNAL Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) azon befektetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál

Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál Egyedi árfolyamos deviza konverzió bemutatása Egyedi árfolyamos devizaügylet esetén az Ügyfél konverziója az aktuális piaci árakhoz igazodik, így a bankok

Részletesebben

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21.

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21. Pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos standardok IAS 32 IFRS 13 2014. január 1-től Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés IFRS 7 2013. január 1-től Megjelenés: 2014. július, Alkalmazás: 2018.

Részletesebben

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei I. A dokumentum célja és alkalmazási területe A Kockázatkezelési Irányelvek az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest,

Részletesebben

Pénz- és tőkepiaci irányelvek FSAP: MiFiD, Market Abuse, IFRS Prospectus, Transparency. Laczkó Tihamér Assistant ECON

Pénz- és tőkepiaci irányelvek FSAP: MiFiD, Market Abuse, IFRS Prospectus, Transparency. Laczkó Tihamér Assistant ECON Pénz- és tőkepiaci irányelvek FSAP: MiFiD, Market Abuse, IFRS Prospectus, Transparency Laczkó Tihamér Assistant ECON FSAP Financial Services Action Plan Pénzügyi Szolgáltatások Akcióterve (FSAP) Egységes

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről KÖZLEMÉNY a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a 2016. május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) a jogszabályi

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy)

A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy) A Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A POLITIKA CÉLJA... 3 2. FOLYAMATLEÍRÁS... 3 2.1. A mindenkori legkedvezıbb végrehajtás meghatározása érdekében figyelembe

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL EBA/GL/2014/09 2014. szeptember 22. Iránymutatások azon tesztek, vizsgálatok vagy eljárások típusairól, amelyek a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 32. cikke (4) bekezdése (d) pontjának

Részletesebben