Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek"

Átírás

1 Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek

2 Megbízás-végrehajtási irányelvek A megbízás-végrehajtási irányelvek az ügyféllel kötött megállapodás részét képezik, ahogy azt meghatározza a felhasználói szerződés. 1. Üzleti tevékenység 1.1. Általános kötelezettségünk az, hogy üzleti tevékenységünk keretében becsületesen, méltányosan és professzionálisan járjunk el Önnel szemben, és az Ön legjobb érdekét szolgáljuk a megbízások végrehajtása során. Ez konkrétan azt jelenti, hogy meghatározott irányelveknek megfelelően végezzük munkánkat annak biztosítására, hogy ügyfeleink számára következetesen a lehető legjobb eredményeket érjük el, amikor az Ön nevében megbízást hajtunk végre Jelen irányelvet a befektetési szolgáltatások biztosításáról, a befektetési tevékenységek gyakorlásáról, a szabályozott piacok működtetéséről és egyéb kapcsolódó ügyekről szóló 144(I)/2007. törvény (a továbbiakban Törvény ) és annak mindenkori módosításaival összhangban biztosítjuk Önnek mint ügyfélnek (vagy jövőbeni ügyfélnek) A felhasználói szerződés feltételeinek elfogadásával beleegyezik jelen megbízásvégrehajtási irányelvek (a továbbiaknak: Irányelvek ) feltételeibe. 2. Eszközök 2.1. A Plus500CY Ltd. ( Plus500, mi, társaság ) csak részvények, tőzsdei áruk, tőzsdén kereskedett alapok, indexek és devizapárok kereskedésével és CFDügyletekkel foglalkozik. 3. Kötelesség a legjobb teljesítmény nyújtására 3.1. Az Ön által ránk bízott ügyletek teljesítése során minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el Önnek a megbízásvégrehajtási irányelvekkel és az Ön által adott konkrét utasításokkal összhangban. Megbízás-végrehajtási irányelveink olyan eljárásokat tartalmaznak, amelyek a lehető legjobb eredmény elérésére irányulnak, az Ön által adott megbízások jellegére, az Ön által meghatározott prioritásokra és az érintett piacon érvényesülő gyakorlatokra is figyelemmel a célunk ezáltal az, hogy összességében az általunk legjobbnak tartott eredményt érjük el az egymással gyakran ellentétes folyamatok egyensúlyba hozásával. Irányelveink azonban nem nyújtanak biztosítékot arra, hogy az Ön által ránk bízott ügyletek végrehajtása során áraink mindig jobbak lesznek azoknál, amelyek esetleg máshol érhetők el. Plus500CY Ltd. Order Execution Policy 1. verzió 1

3 4. Annak megállapítása, hogy mi nyújtjuk-e a legjobb teljesítményt Önnek 4.1. Minden ügylet során megbízóként járunk el, és megbízásai végrehajtásának kizárólagos helyszíneként, amelyeket nem szabályozott tőzsdén vagy többoldalú kereskedési rendszerben hajtanak végre. A legjobb végrehajtás biztosításakor bizonyos tényezőket kell figyelembe vennünk. A legfontosabb tényező az ár, utána következnek az alábbiak: költség; méret; a mögöttes piacok likviditása; gyorsaság; és a végrehajtás és rendezés valószínűsége Megbízása legjobb végrehajtásakor a megbízásához kapcsolódó termék piaci árát használjuk fel a CFD vételi és eladási árának meghatározásakor. A piaci áraink meghatározásához különböző adatforrásokat használunk fel; áraink a kereskedők számára elérhető objektív véleményünk szerinti árak. A társaság nem tekinti a teljesítési tényezők fenti listáját teljesnek, és a felsorolt tényezők fenti sorrendje sem jelent prioritási sorrendet A fenti végrehajtási tényezők egymáshoz viszonyított jelentőségét kereskedési tapasztalatunk és ítélőképességünk alapján, a piacon elérhető információk fényében és az alábbi szempontok szerint határozzuk meg: (a) Ár: a társaság minden pénzügyi eszköz esetén két árat szab meg: egy magasabb (vételi) árat, amelyen az ügyfél megvesz (long pozíciót nyit) egy pénzügyi eszközt, és egy alacsonyabb (eladási) árat, amelyen az ügyfél elad (short pozíciót nyit). A társaság az adott pénzügyi termék árát a mögöttes termék ára alapján szabja meg. A társaság a mögöttes árat harmadik felek külső adatforrásaiból szerez. A társaság árai megtalálhatók a társaság honlapján és kereskedési platformján. A társaság az árait a technológiai és kommunikációs kapcsolatok korlátozásai függvényében igyekszik minél gyakrabban frissíteni. A társaság időről időre felülvizsgálja a harmadik felek külső adatforrásait, hogy biztosítsa, a szerzett adatok továbbra is versenyképesek. Ha az ár eléri egy Ön által meghatározott szintet stop loss vagy take profit megbízás, pozíciózárási megbízások, piaci ár, limitáras megbízás azonnal végrehajtjuk a megbízást. Azonban bizonyos kereskedési körülmények között előfordulhat, hogy nem lehet végrehajtani egy megbízást - stop loss vagy take profit megbízás, pozíciózárási megbízások, piaci ár, limitáras megbízás az ügyfél által kért áron. Ez történhet például, amikor az ár rendkívül ingadozik, és egy kereskedési napon olyan sokat emelkedik és esik, hogy a kapcsolódó tőzsde szabályai szerint felfüggesztik vagy korlátozzák a kereskedést, de ez előfordulhat a kereskedési nap nyitásakor is. (b) Költségek: bizonyos típusú CFD-k esetén a pozíció nyitásához jutalékot vagy finanszírozási költséget kell fizetnie az ügyfélnek, ezek összegét a társaság honlapján tesszük közzé. A jutalék meghatározásra kerülhet az ügylet átfogó összegének százalékaként vagy fix összegként. A pénzügyi eszközök spreadje a társaság honlapján és kereskedési platformján olvasható. (c) A végrehajtás gyorsasága: az ügyfél megbízásainak végrehajtásakor a társaság a technológiai és kommunikációs kapcsolatok korlátozásai függvényében jelentős hangsúlyt fektet a végrehajtás gyorsaságára. Plus500CY Ltd. Order Execution Policy 1. verzió 2

4 A társaság az ügyfél CFD-kereskedési tranzakcióinak megbízójaként jár el, tehát az ügyfél megbízásának teljesítése tekintetében a társaság a végrehajtás helyszíne (ahogy azt megfogalmazza a Bizottság 2006/73/EK irányelve a MiFID végrehajtásáról). (d) A végrehajtás valószínűsége: a végrehajtás valószínűsége a piaci árak és pénzügyi intézmények árainak rendelkezésre állásától függ. Egyes esetekben előfordulhat, hogy a megbízást nem lehet végrehajtani, többek között például: a kereskedési nap legelső pillanataiban; a változékony piaci körülmények miatt az árak jelentősen emelkednek, esnek, távolodnak a közzétett áraktól; gyorsan mozog az árfolyam; nincs elég likviditás a meghatározott mértékű ügylet közzétett áron való végrehajtásához; vis maior esetén. Amennyiben a társaság ár, méret vagy egyéb ok miatt nem tud elindítani egy megbízást, a megbízás nem lesz végrehajtva. Emellett a társaság a saját belátása szerint és előzetes értesítés vagy az ügyfélnek adott magyarázat nélkül bármikor jogosult visszautasítani az ügyfél egy megbízásának, kérésének vagy utasításának végrehajtásra továbbítását vagy elintézését olyan esetekben, amelyekről az ügyféllel kötött megállapodás vagy az általános feltételek és kikötések írnak. (e) A rendezés valószínűsége: a társaság által nyújtott pénzügyi eszközök nem foglalják magukban a mögöttes eszközök szállítását, így nincs olyan értelemben vett rendezés, mintha például az ügyfél részvényeket vásárolna. (f) A megbízás mérete: ügyfélszámlánként változhat a megbízások tényleges minimum mérete. (g) Piaci hatás: bizonyos tényezők gyors hatással lehetnek azon mögöttes eszközök/termékek árára, amelyek meghatározzák a társaság árajánlatait, és más ott foglalt tényezőkre is hatással lehetnek. A társaság minden észszerű lépést megtesz azért, hogy ügyfeleinek a legjobb eredményeket érhesse el Minden CFD-ügyletnél figyelembe vesszük a kamatokat, a várható osztalékokat és a mögöttes szerződést a lejárati időpont referenciájának. Ehhez adjuk hozzá a Plus500 különbözetét (spread). A Plus500 spreadje nem lesz magasabb a Plus500 kereskedési platformján lévő eszközökre vonatkozó részletekben közzétett prémiumoknál. Ezeknek a változó tényezőknek az eredményeképpen a mi vételi/eladási áraink általában nem egyeznek meg a mögöttes termék készpénzárával Amikor megkapjuk a megbízását, előfordulhat, hogy nincs működő piac vagy tőzsde nyitva, ahol kereskednek a mögöttes termékkel. Amikor a piac nem likvid, a kereskedés le van állítva vagy fel van függesztve, vagy más tényezők befolyásolhatják az árakat, fenntartjuk a jogot arra, hogy ilyen körülmények között ne hajtsuk végre a megbízását. 5. Pénzügyi eszközökkel kapcsolatos végrehajtási gyakorlatok Figyelmeztetjük, hogy a pénzügyi eszközök kereskedésekor árfolyamcsúszás történhet. Ez akkor történhet, amikor az ügyfél számára nem áll rendelkezésre a helyes ár a megbízás megadásakor; ekkor a megbízás az ügyfél által kért Plus500CY Ltd. Order Execution Policy 1. verzió 3

5 árfolyamhoz közel vagy attól néhány pip távolságra kerül végrehajtásra. Tehát az árfolyamcsúszás a megbízás várt és ténylegesen megkötött ára közti különbség. Ha a végrehajtáskori ár az ügyfél által kért árnál kedvezőbb, akkor pozitív árfolyamcsúszásról beszélünk; ha pedig az ügyfél által várt árnál kedvezőtlenebb, akkor negatív árfolyamcsúszás történt. Kérem, vegye figyelembe, hogy az árfolyamcsúszás a pénzügyi eszközök kereskedésének egyik szokásos eleme. Az árfolyamcsúszás gyakrabban fordul elő, amikor alacsony a likviditás vagy magas az árfolyam-ingadozás (például új hírek érkeznek, gazdasági események történnek, megnyit a piac, és egyéb tényezők miatt), emiatt lehetetlen végrehajtani az ügyletet a meghatározott áron. Más szóval a megbízásait nem a közzétett áron hajtjuk végre. Az árfolyamcsúszás a kínált számláink összes típusa esetén előfordulhat. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy árfolyamcsúszás történhet pozíciózárási megbízások vagy más típusú megbízások adása esetén is. Nem garantáljuk a függőben lévő megbízásai közzétett áron való végrehajtását. Azonban megerősítjük, hogy a függő megbízás alatt meghatározott következő legjobb rendelkezésre álló piaci áron teljesítjük a megbízást. 6. Legjobb végrehajtás feltételei 6.1. A törvény értelmében a társaság a fenti végrehajtási tényezők egymáshoz viszonyított jelentőségét kereskedési tapasztalata és ítélőképessége alapján, a piacon elérhető információk fényében és az alábbi szempontok szerint határozza meg: (a) az ügyfél megbízásának jellemzői; (b) a megbízás tárgyát képező pénzügyi termék jellemzői Lakossági ügyfelek esetében a lehető legjobb eredményt a teljes ellenértékben kifejezve kell meghatározni (hacsak a megbízás végrehajtásának célja máshogy igényli), amely feltünteti a pénzügyi termék árát és a teljesítéssel kapcsolatos költségeket és az összes olyan kiadást is, amely az ügyfél részére közvetlenül a megbízás teljesítésével kapcsolatban merül fel, ideértve a teljesítési helyszín díját (ha van). 7. Konkrét utasítások 7.1. Amennyiben a megbízással kapcsolatban Ön konkrét utasításokat ad nekünk, ideértve a velünk kötött ügylet árát, vagy az árat, amelyen le kívánja zárni az ügyletet a piac kedvezőtlen alakulása esetén, ezek az utasítások előnyt élveznek az irányelveink egyéb szempontjaival szemben. Ha egy ügyletre pozíciózárási vagy limitáras megbízást ad, akkor a limit vagy stop ár elérése esetén lezárjuk. Kérem, vegye figyelembe, hogy a konkrét utasítások megakadályozhatják a társaságot, hogy az irányelvekkel összhangban lépéseket tegyen a legjobb eredmény nyújtásához Általában véve a tőkeinstrumentumokon alapuló CFD-knek nincs lejárati dátuma, azonban ha átvétel vagy átszervezés miatt átalakítást jelentenének be, akkor az átalakítás lehet a lejárat dátuma. Az osztalékokkal együtt számított árakon alapuló tőkeinstrumentumok CFD-jére vonatkozó limitáras és stop loss megbízások Plus500CY Ltd. Order Execution Policy 1. verzió 4

6 érvényesek az osztalék nélkül számított árra (és fordítva), hacsak külön nem törli a vásárló. 8. Az ügyfél megbízásainak teljesítése 8.1. A társaságnak az alábbi feltételeket kell teljesíteni az ügyfél megbízásainak teljesítésekor: 9. Nincs egyesítés (a) gondoskodni róla, hogy az ügyfél nevében végrehajtott megbízásokat azonnal és gondosan rögzítik és allokálják; (b) az egyébként összehasonlítható ügyfélmegbízásokat sorrendben és azonnal végrehajtani, hacsak a megbízás vagy az érvényes piaci feltételek miatt ez kivitelezhetetlen; (c) a megbízás megfelelő végrehajtásával kapcsolatban felmerülő lényeges nehézség észlelésekor azonnal tájékoztatni ügyfelét Az Ön megbízását nem egyesítjük más ügyfeleink megbízásával, hogy azt egy megbízásként hajtsuk végre. 10. Az ügyfél beleegyezése A szolgáltatások érdekében a társasággal kötött ügyfélszerződéssel az ügyfél elfogadja azt, hogy a jelen irányelvek vonatkoznak rá. 11. Megbízás-végrehajtási irányelveink felügyelete és felülvizsgálata Felügyeljük a megbízás-végrehajtási rendszerünk és irányelveink hatékonyságát. Időről időre felmérjük, hogy az ügyletek ármeghatározására vonatkozóan alkalmazott adatforrásaink valóban következetesen lehetővé teszik-e a szabályozási kötelezettségek betartását vagy módosítanunk kell-e a végrehajtási rendszerünkön vagy irányelveinket. Értesíteni fogjuk Önt, ha jelentős változás történne a megbízásvégrehajtási irányelveinkben. 12. Szerződéses feltételek A kereskedési feltételek részleteit, ideértve az adott termékek kereskedési óráit, a Plus500 kereskedési platformján az egyes eszközök mellett látható linkeken éri el Ha további információt szeretne és/vagy kérdése lenne, kérem, forduljon hozzánk: Plus500CY Ltd. Order Execution Policy 1. verzió 5

7 13. Nincs vagyonkezelői kötelezettség Hozzáférést biztosítunk a Plus500 kereskedési platformjához, és nem járunk el semmilyen más minőségben, ideértve a vagyonkezelői szerepet A legjobb végrehajtás melletti elkötelezettségünk nem jelenti azt, hogy a szabályozási kötelezettségeinken vagy a köztünk létrejött szerződésesben előírtakon túl vagyonkezelői kötelezettségünk lenne Önnek szemben. Ciprus, november Plus500CY Ltd. Order Execution Policy 1. verzió 6

8 A Plus500CY Limited a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet engedélyével és szabályai szerint működik, az engedély száma 250/14. Plus500CY Ltd. 1 Siafi Limassol 3042 Plus500CY Ltd. Order Execution Policy 1. verzió 7

MEGBÍZÁS-VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYZAT

MEGBÍZÁS-VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYZAT MEGBÍZÁS-VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés Az ETX Capital néven kereskedő Monecor (London) Limited (a továbbiakban: ETX Capital, mi vagy a mi kifejezés bármely ragozott alakja) működését a Pénzügyi Szabályozó

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Hungária Értékpapír Zrt. Szabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Igazgatóság 1_VH/2014.01 2014.01.02. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (BEST EXCECUTION POLICY) I. Általános

Részletesebben

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5.

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 2015. május 5. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Jelen végrehajtási politika (a továbbiakban: Végrehajtási Politika) azokat az általános szabályokat

Részletesebben

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. Megbízások és megbízásteljesítési

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. Megbízások és megbízásteljesítési Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ Megbízások és megbízásteljesítési politika Bevezetés A DEGIRO a Befektetési szolgáltatásokról szóló további információkban részletesen ismerteti az

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKÜGYFELEINKNEK TARTALOMJEGYZÉK 1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4 7 ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK...

Részletesebben

A MEGBÍZÁSOK VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI (OTC)

A MEGBÍZÁSOK VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI (OTC) A MEGBÍZÁSOK VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI (OTC) 1. Általános rendelkezések 1. A lakossági ügyfelek által az árfolyam-különbözeti szerződésekre (Contracts for Differences, CFD) és az opciós pénzügyi eszközökre

Részletesebben

Legjobb Végrehajtási Politika kiegészítés - az Internet Trader Szabályozásra vonatkozóan -

Legjobb Végrehajtási Politika kiegészítés - az Internet Trader Szabályozásra vonatkozóan - Legjobb Végrehajtási Politika kiegészítés - az Internet Trader Szabályozásra vonatkozóan - A jelen kiegészítés az Internet Trader Szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatások tekintetében irányadó. Amennyiben

Részletesebben

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. figyelemmel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. A Társaság 1.1. A Goldenburg Group Limited (továbbiakban a Társaság ) Ciprusi Értékpapír és Tőzsde Bizottság (Cyprus Securities and Exchange Commission) (továbbiakban a CySEC

Részletesebben

Csak annyi pénzt kockáztasson, amelynek az esetleges elveszítését még megengedheti magának.

Csak annyi pénzt kockáztasson, amelynek az esetleges elveszítését még megengedheti magának. KOCKÁZATTAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS Az ETX Capital néven kereskedő Monecor (London) Limited (a továbbiakban: ETX Capital, mi vagy a mi kifejezés bármely ragozott alakja) működését a Pénzügyi Szabályozó

Részletesebben

A kockázatkezelés alapjai

A kockázatkezelés alapjai A kockázatkezelés alapjai Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati és Magántőke

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika 1. sz. melléklet Random Capital Zrt. Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2014. 11. 18. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Commerzbank Zrt. Végrehajtási politika Megbízások ügyfél számára legkedvezőbb feltételek mellett történő végrehajtása 1. Általános ismertetés Az Európai Parlament és Tanács pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS (MIFID) IRÁNYELVRŐL

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS (MIFID) IRÁNYELVRŐL ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS (MIFID) IRÁNYELVRŐL A hatékony és egységes európai tőkepiac kialakítása érdekében az Európai Unió fő döntéshozó szervei 1999-ben akciótervet fogadtak

Részletesebben

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. A Pénzügyi eszközök jellemzői és kockázatai

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. A Pénzügyi eszközök jellemzői és kockázatai Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ A Pénzügyi eszközök jellemzői és kockázatai Bevezetés A DEGIRO a Befektetési szolgáltatásokról szóló további információkban részletesen ismerteti

Részletesebben

Commercial Banking Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata

Commercial Banking Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata Magyarország ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 1 ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Commercial Banking Befektetési Szolgáltatási a (Hatályos: 2015. június 28. napjától) Jelen ot befektetési szolgáltatás

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től

Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től Végrehajtási politika Hatályos 2014. február 14-től Tartalomjegyzék 3 1 Bevezetés 6 2 Megbízások végrehajtásához kapcsolódó alapelvek 8 3 Záró rendelkezések 9 4 Hatálybalépés 10 1 Melléklet Végrehajtási

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

MiFID ügyféltájékoztató

MiFID ügyféltájékoztató MiFID ügyféltájékoztató Befektetés pénzügyi eszközökbe Jelen ügyféltájékoztató a CESR 08 003 ref. számú A Consumer s guide to MiFID című anyagának, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei

Részletesebben

Deviza ügyletek. Deviza ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak

Deviza ügyletek. Deviza ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak Deviza ügyletek A devizapiac az egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő piacok egyike. Közgazdasági értelemben a devizapiac hatékony piacnak tekinthető, hiszen a szervezett, transzparens, likvid

Részletesebben

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Név/ cégnév: Lakcím / székhely: Ügyfélszámla száma: mint portfoliótulajdonos (továbbiakban: Ügyfél), másrészről a Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató

Részletesebben

Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető

Részletesebben

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 1. Általános alapelvek A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások Ügyfelek számára következetesen legjobb végrehajtása érdekében a Bank az itt bemutatott

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

Fontos információk a tőkeáttételes termékek veszteségkockázatáról és árképzéséről

Fontos információk a tőkeáttételes termékek veszteségkockázatáról és árképzéséről Fontos információk a tőkeáttételes termékek veszteségkockázatáról és árképzéséről 1. Bevezetés 2 2. Tőkeáttételes termékek működési elve 2 3. Marginwatcher funkciója 3 4. Ügyletek kivitelezése 4 5. Tőkeáttételes

Részletesebben

HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ

HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ A SOPRON BANK ZRT. BEFEKTETÉSI- ill. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSÁT IGÉNYBE VENNI KÍVÁNÓ ÜGYFELEK ÉS JÖVŐBENI ÜGYFELEK RÉSZÉRE TARTALOM 1. A Sopron Bankra vonatkozó

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata A TŐZSDÉN KÍVÜLI TREASURY SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (korábbi nevén Üzletszabályzat a származékos pénzügyi

Részletesebben