Transzferár Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft."

Átírás

1 Transzferár Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft.

2 AZ ELŐADÁS KIEMELT TERÜLETEI SZOKÁSOS PIACI ÁR A KAPCSOLÓDÓ KORREKCIÓK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK SZOKÁSOS PIACI ÁR ELVE (nyilvántartás tartalmi kérdései) DOKUMENTÁCIÓS KÖTELEZETTSÉG (nyilvántartás formai kérdései)

3 SZOKÁSOS PIACI ÁR A KAPCSOLÓDÓ KORREKCIÓK

4 Nemzetközi szabályozás OECD Modellegyezmény Fő célja a jogi kettős adóztatás (aluladóztatás) kiküszöbölése A kapcsolt vállalkozások közötti árazás megfelelő jogi szabályozása híján gazdasági kettős adóztatás, vagy aluladóztatás állhat elő A vállalatcsoport célja: nyereségoptimalizáció Az adóhatóságok célja: az adott állam költségvetési bevételeinek növelése 4

5 OECD Modellegyezmény 9. cikk (1) Amennyiben a kapcsolt vállalkozások kereskedelmi, vagy pénzügyi kapcsolataik során más feltételek alapján cselekszenek, mint azt független felek tették volna, azt a nyereséget, mely e feltételek miatt jelent meg az egyik társaságnál, a másik társaság nyereségébe kell beleérteni. Összehasonlítható ügyletek, összehasonlítható körülmények között, független vállalkozások között 5

6 OECD IRÁNYELVEK Transzferár irányelvek a multinacionális vállalkozások és az adóhatóságok számára júliusában jelentős módosítás 6

7 NEMZETI SZABÁLYOZÁS Az OECD Modellegyezmény szabályozására épül Amennyiben a kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerződésükben, megállapodásukban magasabb vagy alacsonyabb ellenértéket alkalmaznak annál, mint amilyen ellenértéket független felek összehasonlítható körülmények között egymás között érvényesítenek vagy érvényesítenének (szokásos piaci ár), a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözetnek megfelelő összeggel az adózó függetlenül a Tao. törvényben előírt más módosító tételektől adózás előtti eredményét növeli vagy csökkenti. 7

8 NEMZETI SZABÁLYOZÁS Növelés: ha az alkalmazott ellenérték miatt aee szokásos piaci ár alkalmazása mellett lett volna Csökkentés: ha az alkalmazott ellenérték miatt aee szokásos piaci ár alkalmazása mellett lett volna vele szerződő kapcsolt vállalkozás belföldi illetőségű adózó, vagy külföldi személy (illetősége szerinti államban társasági adónak megfelelő adó alanya de nem CFC!!!) másik fél igazolást bocsát ki a növelés összegéről 8

9 NEMZETI SZABÁLYOZÁS Alkalmazási területek termékbeszerzés, -értékesítés; szolgáltatásnyújtás, -igénybevétel; jogdíj, know-how ügyletek; hitelügyletek, cash-pool; közvetített szolgáltatások továbbszámlázása Speciális alkalmazási területek alapítás apporttal (2010-től) jegyzett tőke emelés apporttal (2005-től) jegyzett tőke leszállítás nem pénzben történő vagyonkiadással jogutód nélküli megszűnés miatti nem pénzben történő vagyonkiadás osztalék nem pénzben történő teljesítése (2007. dec. 31-ét követő teljesítés) 9

10 NEMZETI SZABÁLYOZÁS Mikor nem kell alkalmazni a Tao. módosító előírásait? nem kell a növelést alkalmazni, ha a szerződő fél magánszemély (nem egyéni vállalkozó!) kkv és közös beszerzés és értékesítés érdekében létrehozott kapcsolt vállalkozása közötti tartós szerződés esetében, ha a kapcsolt vállalkozásban a kkv-k szavazati joga az 50%-ot meghaladja 2012-től a belföldi illetőségű adózó külföldi telephelye és kapcsolt vállalkozása közötti ügyletre, ha a belföldi illetőségű adózó nemzetközi szerződés rendelkezése alapján a társasági adóalapját úgy módosítja, hogy az ne tartalmazza a külföldön adóztatható jövedelmet 10

11 NEMZETI SZABÁLYOZÁS ART. ART 1. (8) bekezdés: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások ügyleteit adózási szempontból a szokásos piaci ár alapulvételével kell minősíteni. Nem alkalmazható e rendelkezés, ha a kapcsolt vállalkozások magatartása megfelel a független felektől az adott esetben elvárható piaci magatartásnak. Helyi iparűzési adó 11

12 KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK

13 KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS adózó és az a személy, amelyben az adózó többségi befolyással rendelkezik (közvetlen/közvetett) adózó és az a személy, amely az adózóban többségi befolyással rendelkezik (közvetlen/közvetett) adózó és más személy, ha harmadik személy mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik (közvetlen/közvetett) a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni (először a évi adókötelezettségre) 13

14 KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS többségi befolyás (Ptk.) = olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik meghatározó befolyás (Ptk.) = ha jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, visszahívására, vagy a jogi személy más tagjaival, részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával 14

15 KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS ANYA FIÚ 99% 100% 1% 100% TÁRS. 1 TÁRS. 2 TÁRS. 3

16 KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye; a külföldi vállalkozó belföldi telephelyei egymással; a belföldi telephely és az a személy, amely kapcsolt viszonyban van a külföldi vállalkozóval adózó és külföldi telephelye; adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval kapcsolt viszonyban áll Tao. 18. külön kiemeli 2010-től! 16

17 KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS Bejelentési kötelezettség (ART 23. (4) bekezdés b)): az első szerződéskötést követő 15 napon belül kapcsolt vállalkozás neve (elnevezése); székhelye (telephelye); adóazonosító szám Kijelentési kötelezettség (ART 23. (4) bekezdés b)): a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését követő 15 napon belül kapcsolt vállalkozási viszony megszűnése 12T201C Bejelentő és változás-bejelentő lap főoldalának 3. pontja 17

18 SZOKÁSOS PIACI ÁR ELVE (egy nyilvántartás tartalmi kérdései)

19 A SZOKÁSOS PIACI ÁR ELVE ANYA KÖZPONT FIÓK LEÁNY LEÁNY gazdasági szempontból: egység jogi szempontból: egység (kp. fiók) adózási szempontból: különálló entitások elve 19

20 A SZOKÁSOS PIACI ÁR ELVE Szokásos piaci ár: az az ellenérték, amelyet független felek összehasonlítható körülmények között egymás között érvényesítenek vagy érvényesítenének Összehasonlító elemzés Alapfeltevések: 1. A kapcsolt felek és a független felek közötti ügyletek feltételeinek összevetése 2. Független felek mit tettek volna azonos helyzetben? 20

21 ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS 9 LÉPÉS 1. a vizsgálandó évek behatárolása 2. a vizsgált társaság körülményeinek vizsgálata (piac, szabályozási környezet, méret stb.) 3. a vizsgált ügylet elemzése az összehasonlító elemzés kategóriái alapján (különös tekintettel a funkcionális elemzésre); az elemzést a választani kívánt módszer, mutató és a gazdaságilag releváns tényezők szem előtt tartásával kell elvégezni; 4. belső összehasonlító adatok keresése (ha léteznek); 5. a külső összehasonlító adatok forrásának meghatározása; 6. a megfelelő transzferár módszer, valamint a módszer függvényében, a megfelelő nyereségszint mutató kiválasztása; 7. a lehetséges összehasonlító adatok kiválasztása: azon kulcsjellemzők behatárolása, melyeknek mindenképp meg kell felelnie a független adatnak az összehasonlíthatósághoz (gazdaságilag releváns faktorok); ezek alapján az összehasonlító elemzés elvégzése; 8. kiigazítás szükségességnek meghatározása, majd a kiigazítás végrehajtása; 9. a szokásos piaci ár megállapítása a kiválasztott módszerrel, a választott független adatok, valamint a kapott szokásos piaci ár szöveges alátámasztása 21

22 ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS fő szempont: a gazdaságilag releváns tényezők összevethetőek legyenek megegyeznek, vagy a különbségek kiigazíthatóak összehasonlítás tényezői: az 5 faktor elemzése kétoldalú! - az elemzés során mind az ügylet jellegét, mind az alkalmazni kívánt módszert szem előtt kell tartani termék/szolgáltatás jellemzői funkcióelemzés szerződési feltételek gazdasági körülmények üzleti stratégia 22

23 FUNKCIÓELEMZÉS funkciók azonosítása Funkciók gyártás X tagvállalat Y tagvállalat Z tagvállalat XXX funkciók gazdasági jelentősége csomagolás X XX szállítás XX Kockázatok garancia X bevont eszközök készletezés Eszközök X vállalt kockázatok ingatlan tárgyi eszközök X X X XX immat. javak X 23

24 FORRÁSOK adózó független féllel kötött szerződése; adózó kapcsolt vállalkozása és annak független féllel kötött szerződése; harmadik; független felek egymás közti szerződése; összehasonlítható termékre, szolgáltatásra vonatkozó nyilvános, vagy az adóhatóság által ellenőrizhető adatbázisban tárolt, vagy egyéb forrásból elérhető, nyilvánosan hozzáférhető, vagy az adóhatóság által ellenőrizhető adatok (pl. iparági mutatók, piacelemzés) 24

25 ADATBÁZISOKRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK az adatbázisokat jellemzően nem transzferár-célból hozzák létre; leginkább beszámoló-szintű adatok, ügyletalapon ritkán; kereskedelemi vs. tanácsadók által kialakított adatbázisok (veszély: piac kis részét fedi le); veszély: mennyiség a minőség rovására; adatbázis adatokat érdemes egyéb nyilvános forrásból származó adatokkal kiegészíteni 25

26 TRANSZFERÁR MÓDSZEREK ÚJ MEGKÖZELÍTÉS mind a hagyományos, mind a tranzakciós módszerek elismert módszerek összehasonlító árak módszere viszonteladási árak módszere költség és jövedelem módszer ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer (TNMM) nyereségmegosztásos módszer 2011-től a Tao. tv.-ben is! 26

27 TRANSZFERÁR MÓDSZEREK A legalkalmasabb módszer alapelve cél: mindig az adott eset körülményeinek legmegfelelőbb módszer megtalálása i) az OECD által elismert valamennyi módszer előnyének és hátrányának mérlegelése; ii) iii) iv) a választott módszer alkalmasságának (az ellenőrzött ügylet természetére tekintettel) funkcionális elemzéssel történő alátámasztása; az elérhető és megbízhatónak minősített információk; és az ellenőrzött ügylet és a független tranzakciók közötti összehasonlíthatóság minőségével is számolni kell 27

28 TRANSZFERÁR MÓDSZEREK Nevesített módszerek 2011-től Kétoldalú módszerek a) összehasonlító árak módszere; e) Ügyleti nyereségmegosztás módszere Egyoldalú módszerek b) viszonteladási árak módszere; c) költség és jövedelem módszer; d) ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer (TNMM) 28

29 ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MELYIK VÁLLALKOZÁS LEGYEN A TESZTELT FÉL? OECD 3.18: az egyoldalú módszerek (RPM, CP, TNMM) alkalmazása előtt el kell dönteni, hogy melyik félen végezzük el az elemzést. A tesztelt fél kiválasztásának konzisztensnek kell lennie a funkcionális elemzéssel. Általános szabály, hogy az a kapcsolt vállalkozás a tesztelt fél, amelyre a transzferár módszer a legjellemzőbben és megbízhatóbban alkalmazható és amelyikre a legmegbízhatóbb információ áll rendelkezésre rendelkezésre álló adatok funkcióelemzés 29

30 TRANSZFERÁR SZOKÁSOS PIACI ÁR 1. transzferár = szokásos piaci ár nincs adózás előtti eredmény módosítás 2. transzferár a szokásos piaci ársávon belül található nincs adózás előtti eredmény módosítás 3. transzferár szokásos piaci ár aee módosítása a szokásos piaci ár alapján 4. transzferár a szokásos piaci ársávon kívül található aee módosítása a szokásos piaci ársáv valamely tipikus pontja alapján 30

31 DOKUMENTÁCIÓS KÖTELEZETTSÉG

32 ALAPELVEK Az adózó a nyilvántartás elkészítése, módosítása során köteles figyelembe venni minden, az ellenőrzött ügylet megkötése, a szerződés módosítása, illetve legkésőbb a teljesítés időpontjában rendelkezésre álló és a tőle elvárható gondossággal megismerhető, a szokásos piaci ár meghatározása szempontjából jelentős tényt és körülményt. kompenzációs módosítás 32

33 ALAPELVEK Magyarországon kompenzációs módosítás: adóalany maga állapítja meg a vizsgált ügylet szokásos piaci árát és adóbevallásában érvényesíti az esetleges módosítást Számos országban elsődleges módosítás: az adóhatóság egyoldalúan módosít(tat)ja a vizsgált kapcsolt vállalkozás adózás előtti eredményét A két elv ütközhet egymással!! Kompenzációs módosítás, elsődleges módosítás viszontmódosítás 33

34 SZEMÉLYI HATÁLY Kire vonatkozik a dokumentációs kötelezettség? Tao. alanya és - gazdasági társaság; - egyesülés; - európai részvénytársaság; - szövetkezet; - európai szövetkezet; - külföldi vállalkozó; - belföldi telephely ha nem kisvállalkozás Ki a kisvállalkozás??? 34

35 SZEMÉLYI HATÁLY Ki a kisvállalkozás? 22/2009. PM Rendelet Tao. 18. (5) Tao A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény Foglalkoztatotti létszám Nettó árbevétel Mérlegfőösszeg 50 fő 10 millió euró 10 millió euró partnervállalkozás: 25% kapcsolódó vállalkozás: 50% NAV: ellenőrzési irány 2011 KKV-k transzferár gyakorlata!!! 35

36 SZEMÉLYI HATÁLY Kire nem vonatkozik a dokumentációs kötelezettség? kisvállalkozás (!); Tao. 18. (3) bek. szerinti kkv; társaság külföldi telephelye és kapcsolt vállalkozása (feltételek!) 2011-től közhasznú nonprofit gazdasági társaság; kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság; ha az állam rendelkezik többségi befolyással (közvetlenül/közvetve); jan. 1-től, de már adóévre is lehetett alkalmazni 36

37 TÁRGYI HATÁLY valamennyi hatályos szerződés, megállapodás alapján, ha a felek már a szerződés kötésekor kapcsolt vállalkozások, vagy független vállalkozások, de később kapcsolt viszony keletkezik közöttük és külső/belső változás áll be és amely alapján az adóévben teljesítés történt nyilvántartás készítése: ellenőrzött ügyletenként 37

38 TÁRGYI HATÁLY Nem kell nyilvántartás (2011-től!!) ha nem vonatkozik rá a Tao. módosítási kötelezettség; o magánszeméllyel nem egyéni vállalkozóként kötött szerződés alapján; o Tao. 18. (3) és (8) bekezdések alkalmazásakor; előzetes ármegállapítás (APA) esetén a határozat érvényességének időtartama alatt; költségátterhelés; ingyenes pénzeszköz-átadás; 50 millió Ft-ot el nem érő ügyletértékű szerződés; tőzsdei ügylet; rögzített hatósági ár, jogszabályban meghatározott ár 38

39 TÁRGYI HATÁLY Költségátterhelés nem főtevékenység keretében nyújtott szolgáltatás, termékértékesítés; ellenérték változatlan összegben történő átterhelése; az eredeti szolgáltatásnyújtó, termékértékesítő nem kapcsolt vállalkozás 39

40 TÁRGYI HATÁLY 50 millió Ft-ot el nem érő ügyletek 2011 előtt ezekről egyszerűsített nyilvántartás; érték vizsgálata a szerződés megkötésétől az adóév végéig; értékelés szokásos piaci áron; összevonható szerződésekben szereplő ügyletek értékét együttesen kell figyelembe venni 40

41 TELJESÍTÉS Főszabály: valamennyi hatályos szerződés, megállapodás alapján ellenőrzött ügyletenként, ha teljesítés történt az adóévben Összevonhatóság (a szabály nem változott) több szerződésről akkor készíthető egy nyilvántartás, ha tárgyuk azonos; teljesítésük minden lényeges feltétele előre rögzített, azonos vagy az eltérések nem jelentősek; az összevonás az összehasonlíthatóságot nem veszélyezteti vagy egymással szorosan összefüggnek; az összevonás az összehasonlíthatóságot nem veszélyezteti 41

42 ÖNÁLLÓ NYILVÁNTARTÁS TARTALMA (PM Rendelet 4. ) kapcsolt vállalkozás neve, székhelye, adószám (annak megfelelő azonosító); szerződés tartalma: o o o o tárgy, megkötés/módosítás időpontja, szerződés időbeli hatálya; termék, szolgáltatás jellemzői, teljesítés módja, feltétele; funkcionális elemzés; releváns piac összehasonlításhoz felhasznált adatok meghatározása, forrása, kiválasztásuk menete (indoklással!), azok tartalma; alkalmazott módszer megnevezése, egyéb módszernél jellemzői, módszer kiválasztásának indokai; eltérések meghatározása, kiigazítás; szokásos piaci ár = számított ár, árrés, haszon, egyéb érték, tartomány; az ármegállapítással kapcsolatos folyamatban lévő, vagy lezárt bírósági, hatósági eljárások adatai; elkészítés, módosítás időpontja Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó E L E M Z É S 42

43 TELJESÍTÉS ALACSONY HOZZÁADOTT ÉRTÉKŰ, CSOPORTON BELÜLI SZOLGÁLTATÁSOK Új fogalom: alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások A Tao. szerinti kapcsolt vállalkozások közötti olyan alacsony kockázattal járó, rutinjellegű szolgáltatások, amelyekre teljesül, hogy a vállalatcsoport valamely tagja nem főtevékenysége (főszolgáltatása) keretében nyújtja; az igénybevevő fél fő üzleti tevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolódik; a nyújtott/igénybe vett szolgáltatás értéke az előírt mértéket nem haladja meg; a szolgáltatás az igénybevevő számára gazdasági/üzleti értékkel bír Különösen a PM Rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységek 43

44 TELJESÍTÉS ALACSONY HOZZÁADOTT ÉRTÉKŰ, CSOPORTON BELÜLI SZOLGÁLTATÁSOK Értékhatár A szerződések alapján történő teljesítések értéke az adóévben nem haladja meg a 150 millió Ft-ot (szokásos piaci áron); nem haladja meg a szolgáltatást nyújtó fél adóévi nettó árbevételének 5%-át; nem haladja meg a szolgáltatást igénybe vevő fél adóévi üzemi költségeinek és ráfordításainak 10%-át; a nyilvántartást készítő adózó vonatkozásában kell vizsgálni Összevonható ügyletek értékét együttesen kell figyelembe venni, de a különböző jellegű, alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások nem tekintendők összevonhatónak. 44

45 TELJESÍTÉS ALACSONY HOZZÁADOTT ÉRTÉKŰ, CSOPORTON BELÜLI SZOLGÁLTATÁSOK Nyilvántartás Szokásos piaci ár safe harbour alapján nem kell összehasonlító elemzés (~ korábbi egyszerűsített nyilvántartás) safe harbour: 3%-7% tartományba eső haszonkulcs; ennek meghatározásához: költség és jövedelem módszer (bruttó haszonrés) Mégis kell összehasonlító elemzés, ha a költség és jövedelem módszer alkalmazása a szokásos piaci ártól eltérő ár megállapításához vezetne; a szolgáltatás nyújtója a 3%-7%-os tartományon kívül eső haszonkulcsot alkalmaz az adóévben, vagy a megelőző két adóévben összehasonlítható körülmények között alacsony hozzáadott értékű szolgáltatást nem kapcsolt vállalkozás részére nyújtott vagy ilyentől vett igénybe és a szolgáltatás ellenértéke alapján megállapítható, hogy a 3%-7% haszonkulcs alkalmazása a szokásos piaci ártól eltérő ár megállapítására vezetne. 45

46 TELJESÍTÉS - MÓDOSÍTÁS Mikor kell a nyilvántartáshoz hozzányúlni? ELVILEG csak akkor, ha olyan változás következik be (külső/belső), amelyet független felek az ár meghatározásánál érvényesítenek vagy érvényesítenének. 46

47 TELJESÍTÉS - NYELV Art. 95. (2): Ha az adózó a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló külön jogszabály szerinti nyilvántartást, illetve az azt alátámasztó dokumentációkat nem magyar, angol, német vagy francia nyelven készíti el, és az adójogi tényállás tisztázása másként nem lehetséges, az adózó köteles a nyilvántartás (dokumentáció), vagy azok egy része magyar nyelvű szakfordítását az adóhatóság felhívására a megjelölt határidőn belül átadni. A felhívástól a kötelezettség teljesítéséig eltelt időtartamot az ellenőrzés határidejének számításánál figyelmen kívül kell hagyni. hatálybalépés: már a 2011-ről 2012-ben készített nyilvántartásokra is vonatkozik 47

48 HATÁRIDŐK elkészítés a társasági adó bevallásának határidejéig nem kell benyújtani, nem kell aláírni az elkészítés (és módosítás) időpontját szerepeltetni kell a nyilvántartásban (!) megőrzés az általános szabályok szerint 48

49 BÍRSÁGOK adminisztratív feladatok elmulasztásához kapcsolódó bírságok adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása: Ft (kapcsolt vállalkozásonként) nyilvántartás elkészítésének elmulasztása, iratmegőrzési kötelezettség megsértése: 2 millió Ft nyilvántartásonként nyilvántartás elkészítésének elmulasztása, iratmegőrzési kötelezettség megsértése ismételt esetben: 4 millió Ft nyilvántartásonként ugyanazon nyilvántartáshoz kapcsolódó ismételt mulasztás: eredeti bírság nyolcszorosa korlátlanul mérsékelhető ismételt jogsértésre vonatkozó szabályok 2 éven belül alkalmazható adóalap módosításhoz kapcsolódó bírságok a meg nem fizetett adó 50%-a (adóhiány) 49

50 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban I. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

Adóhatósági állásfoglalások

Adóhatósági állásfoglalások Adóhatósági állásfoglalások A rendkívül rövid, ugyanakkor tág kereteket biztosító törvényi szabályozás értelmezését egyre több adóhatósági állásfoglalás egészíti ki. 2008/13. Adózási kérdés a kapcsolt

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Támogatások. Rezsabek Angéla

Támogatások. Rezsabek Angéla Támogatások Támogatások Kapott támogatások keretösszeg szerinti vizsgálata Kívülről jött támogatások számviteli elszámolása Belülről meg nem fizetett támogatásnak minősülő összegek Mikro, kis, középvállalkozások

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?!

Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?! Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?! A társasági adó törvény 2014-től lehetőséget nyújt arra, hogy egy cég a kapcsolt vállalkozása által elszámolt kutatás-fejlesztési tevékenységéhez

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.)

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Bevallás Társasági adó 2011. - 1129. számú bevallás - a KETTŐS könyvvitelt, valamint az EGYSZERES könyvvitelt vezető adózók számára (a nonprofit

Részletesebben

JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015

JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 Budapest, 2015 Szerzők: Ácsné Molnár Judit Dr. Császárné dr. Balogh Dóra Dr. Németh Nóra

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban

A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban 2009. november 18 Akkor találtam ki, hogy átfogó tanulmányt írok valami olyanról, amiről nem illik írni Édesapám szerint elég

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az

Részletesebben

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki:

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki: 2011. évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI 120 perc

III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI 120 perc Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben