A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló nyilvántartás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló nyilvántartás"

Átírás

1 Ha transzferár-nyilvántartás mintánkra word formátumban tart igényt, kérem írjon egy t az címre, és mi örömmel elküldjük Önnek. A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló nyilvántartás az Önkormányzati Kft., továbbiakban: Társaság, és az Önkormányzat, továbbiakban: Önkormányzat, között létrejött, temetőüzemeltetésre vonatkozó ügylet tárgyában

2 Tartalom 1. Bevezetés A kapcsolt vállalkozások azonosító adatai A szerződés tartalmának bemutatása A szerződéskötés időbelisége, hatálya A szerződés megkötésének időpontja A szerződés módosításának időpontja A szerződés időbeli hatálya A szerződés tárgyának jellemzői (minősége, mennyisége, jellege, terjedelme), a teljesítés módja és feltételei Funkcionális elemzés A Társaság által ellátott funkciók vizsgálata Az Önkormányzat által ellátott funkciók vizsgálata A piac meghatározása és jellemzői Az összevont nyilvántartás készítésének indoka A szokásos piaci ár meghatározásának módszere A kiválasztott módszer megnevezése (egyéb módszer esetén annak bemutatása) valamint a módszer kiválasztásának indokai Összehasonlító árak módszere Viszonteladási árak módszere Költség és jövedelem módszer Ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer Nyereségmegosztásos módszer Egyéb módszerek Az alkalmazott árképzési módszer Az összehasonlító adatok meghatározása, kiválasztásuk menete, a választás indoka Kiigazítások és a szokásos piaci ártartomány meghatározása A szerződés tárgyában folyamatban levő hatósági, bírósági eljáráshoz kapcsolódó kérdések A nyilvántartás elkészítésének és módosításának időpontja... 13

3 1. Bevezetés A Társaság és az Önkormányzat között létrejött megállapodás értelmében a Társaság temetőüzemeltetési szolgáltatást nyújt az Önkormányzat részére. A Társaság és az Önkormányzat az évi LXXXI. tv. (Tao.) bekezdése alapján kapcsolt vállalkozásnak minősülnek. Tekintettel arra, hogy a Társaság a évi XXXIV. tv. 3. (4) alapján nem minősül kisvállalkozásnak, a Tao tv. 18. (5) bekezdésre figyelemmel kiadott 22/2009. PM rendeletben előírt nyilvántartási kötelezettségnek a jelen (22/2009. PM rendelet 4. leírt tartalmú) dokumentációval kívánunk eleget tenni. 2. A kapcsolt vállalkozások azonosító adatai Az ügyletben résztvevő felek neve Az ügyletben résztvevő felek székhelye A résztvevő felek adószáma NÉV CÍM ADÓSZÁM NÉV CÍM ADÓSZÁM 3. A szerződés tartalmának bemutatása 3.1. A szerződéskötés időbelisége, hatálya A szerződés megkötésének időpontja A temetőüzemeltetést magában foglaló szerződést DÁTUM-án kötöttök a felek A szerződés módosításának időpontja A szerződés nem került / DÁTUM-án került módosításra A szerződés időbeli hatálya A szerződés határozatlan ideig / DÁTUM-ig hatályos.

4 3.2. A szerződés tárgyának jellemzői (minősége, mennyisége, jellege, terjedelme), a teljesítés módja és feltételei Az Önkormányzat és a Társaság szerződése keretében megállapodott, hogy a Társaság a szerződésben foglaltaknak megfelelően temetőüzemeltetési feladatokat végez. Az ügylet feltételeinek pontos és részletes leírását a jelen nyilvántartáshoz csatolt, a felek között létrejött megállapodás tartalmazza. 4. Funkcionális elemzés A jelen funkcióelemzésben azt vizsgáljuk, hogy a Társaság által a temetőüzemeltetés során végzett tevékenységek, az általa felhasznált erőforrások, és viselt kockázatai hogyan viszonyulnak egy olyan vállalkozás funkcióihoz, amely vállalkozás hasonló tevékenységet végez független megbízói részére. Az elemzés második részében arra keressük a választ, hogy az Önkormányzat mint megrendelő jelen ügylethez kapcsolódó funkciói mennyiben különböznek egy független, hasonló munkákat megrendelő szervezet által végzett tevékenységtől, felhasznált erőforrásaitól, viselt kockázataitól A Társaság által ellátott funkciók vizsgálata A Társaság tevékenysége nagyban hasonlít a temetőüzemeltetést végző független vállalkozások tevékenységére. Mind a Társaság, mind a független, hasonló területen működő vállalkozások foglalkoznak a temetőkert gondozásával, tisztántartásával, a temető és a kiszolgáló helységek kezelésével és karbantartásával, sírhelygazdálkodási feladatok elvégzésével, a kegyeletgyakorlás rendjének kialakításával, a feladatok elvégzéséhez szükséges munkaerő beszerzésével, a munkások tevékenységének összehangolásával, szervezésével, a teljesítéshez esetlegesen szükséges alvállalkozók versenyeztetésével, megbízásával, adminisztrációs feladatok ellátásával (pl. számviteli, adózási, munkaügyi előírásoknak való megfelelés), stb. A független vállalatok a Társaság jelen ügylethez kapcsolódó tevékenységével szemben végeznek marketing tevékenységet, részt vesznek pályázatokon és potenciális megbízóik körében hirdetik magukat. E tevékenységeket a Társaság jelen ügylethez kapcsolódóan nem végzi, mivel az

5 Önkormányzat és a Társaság között mindezek nélkül a kapcsolt vállalkozási viszony miatt is szoros az együttműködés. A Társaság és a független, hasonló tevékenységet végző vállalatok ügylethez kapcsolódó erőforrásfelhasználása is nagyban hasonlít egymásra. Mind a független feleknek, mind a kapcsolt vállalkozásnak végzett tevékenység esetében felmerülnek közvetlen anyagköltségek (pl. üzemanyagok, rezsiköltségek, díszítéshez felhasznált anyagok, stb..) közvetlen személyi jellegű ráfordítások (pl. munkások bére és juttatásai) a munka elvégzéséhez szükséges gépek megszerzésének, fenntartásának, üzemeltetésének költségei, a munka elvégzéséhez közvetlenül szükséges szolgáltatási díjak, alvállalkozókhoz kapcsolódó költségek, ügyviteli- és adminisztrációs költségek: o irodai anyagköltség, o az adminisztráció segítéséhez igénybevett külső szolgáltatások, o irodai- és egyéb általános használatú eszközök költségei, o az ügyvezetés és adminisztráció személyi jellegű ráfordításai, stb. A végzett tevékenységek között bemutatott egyetlen lényeges eltérés, hogy a nyíltpiacon működő, független felek megbízásából hasonló tevékenységet végző vállalatoknak el kell látniuk marketing tevékenységet, míg a Társaságnak erre nincs szüksége a munka megszerzéséhez. Ennek megfelelően a Társaságnak marketing költségei sem merülnek fel. A végzett tevékenységek, a viselt költségek és más erőforrás-felhasználások mellett vizsgálnunk kell a munka elvégzéséhez kapcsolódó kockázatokat is: Ezen a területen nem jellemző az ár külföldi fizetőeszközben történő meghatározása, ezért sem a Társaság, sem a független temetőüzemeltetéssel foglalkozó vállalkozások nem viselnek árfolyamkockázatokat. A független, hasonló tevékenységet végző vállalkozások folyamatosan harcolnak versenytársaikkal, újabb és újabb temetőüzemeltetési és e területhez kapcsolódó munkákat pályáznak meg, ahol a pályázat megnyerése nem minden esetben sikerül. Ennek megfelelően a független temetőüzemeltetéssel foglalkozó cégek nagyobb piaci kockázattal szembesülnek, mint a Társaság. A fentiek összefoglalásaként elmondható, hogy a temetőüzemeltetéssel foglalkozó független cégek tevékenységi köre minimálisan ugyan, de bővebb, költségei és kockázatai ennek megfelelően némileg magasabbak, mint a Társaságé.

6 4.2. Az Önkormányzat által ellátott funkciók vizsgálata Az Önkormányzat az ügyletben, mint megrendelő szerepel. A dokumentáció e részében azt vizsgáljuk, hogy az Önkormányzat, és egy hasonló temetőüzemeltetést megrendelő független szervezet mennyiben lát el eltérő tevékenységeket az ügylethez kapcsolódóan. A jelen, illetve egy hasonló ügylethez kapcsolódóan mind az Önkormányzat, mind a független megrendelők végeznek adminisztrációs feladatokat: o a feladat definiálása, o a munka tervezése és leírása, o a feladat elvégzéséhez szükséges információk átadása, o a szerződés megkötése, biztosítják a folyamatos rendelkezésre állást, az elvégzett munka minőségét ellenőrzik, stb. A független megrendelők és az Önkormányzat tevékenysége közötti egyetlen eltérést a pályáztatási folyamatban találjuk: Mert míg az Önkormányzat törekszik a munka kapcsolt vállalkozással történő elvégeztetésére, és ennek megfelelően nem versenyezteti meg a potenciális vállalkozókat, addig a független szervezetek pályáztatással, illetve a beérkezett ajánlatok elbírálása alapján választják ki partnerüket. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevő kiválasztása, mint feladat jelenik meg a független szervezeteknél. Hasonlóan a 4.1. fejezetben foglaltakra, az Önkormányzat esetében is meg kell vizsgálnunk, hogy az ügylethez kapcsolódóan felmerült költségei mennyiben térnek el azoknak a szervezeteknek a költségeitől, amelyek hasonló ügyletben, hasonló pozícióban vesznek részt. Az Önkormányzat és a hasonló munkákat megrendelő független szervezetek erőforrás-felhasználása elsősorban adminisztrációs tevékenységükhöz kapcsolódik. Ennek megfelelően elsősorban ügyviteli és adminisztrációs költségeik merülnek fel, úgy, mint irodai anyagköltség, az adminisztráció segítéséhez igénybevett külső szolgáltatások, irodai- és egyéb általános használatú eszközök költségei, az ügyvezetés és adminisztráció személyi jellegű ráfordításai, stb. Az előző bekezdésekben már feltárásra került, hogy a kapcsolt vállalkozási viszonyból adódóan az Önkormányzat nem pályáztat, nem versenyezteti meg a potenciális vállalkozókat. Ennek megfelelően az e tevékenységek végzéséhez kapcsolódóan független feleknél felmerült költségei sem merülnek fel, így tehát kijelenthető, hogy az önkormányzat erőforrás-felhasználása valamivel kisebb, mint a független, hasonló munkákat megrendelő szervezetek erőforrás-felhasználása.

7 A kockázatok összehasonlításából kiderül, hogy az Önkormányzat pontosan ugyanolyan kockázatokat visel, mint azok a szervezetek, amelyek független felektől rendelik meg hasonló munkák elvégzését. Pénzügyi kockázatról megrendelőként nem beszélhetünk, árfolyamkockázatot a felek szintén nem vállalnak, a hibás teljesítésből fakadó kockázat pedig ezen a területen nehezen értelmezhető. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a kapcsolt vállalkozással megkötött szerződés esetén a megrendelő (jelen esetben az Önkormányzat) a tevékenységek szűkebb körét látja el a független megrendelőkhöz képest, ennek megfelelően költségei is némileg alacsonyabbak. 5. A piac meghatározása és jellemzői A temetőüzemeltetési szolgáltatásokat nyújtó vállalatok liberalizált piacon működnek. A piacon mind a szolgáltatók, mind a potenciális megrendelők (pl. önkormányzatok) nagy számban vannak jelen, versenyző piacról beszélhetünk tehát. A szolgáltatások nyújtásához elsősorban emberi erőforrásra van szükség, a gépek és egyéb tárgyi eszközök e területen kisebb jelentőséghez jutnak. Mivel a terület nem igényli magasan kvalifikált munkaerő foglalkoztatását, és magas tőkeigényről sem beszélhetünk, a temetőkezeléssel és -üzemeltetéssel foglalkozó vállalatok piacra lépésének korlátai alacsonyak. Ezzel együtt a különféle e piacon működő vállalatok tevékenységei és szolgáltatásai jól helyettesíthetők egymással. A piac méretére vonatkozóan nem rendelkezünk megbízható információval. Tudjuk azonban, hogy mivel a piac keresleti oldalát elsősorban az önkormányzatok adják, a gazdasági ciklusok nincsenek lényeges hatással e terület fejlődésére. 6. Az összevont nyilvántartás készítésének indoka A 22/2009. PM rendelet 3. (2) és (3) bekezdése alapján a 3. pontban hivatkozott megállapodás alapján megvalósult temetőüzemeltetés körébe tartozó ügyletekre vonatkozóan összevont nyilvántartást kívánunk készíteni, mivel az ügyletek tárgya azonos, teljesítésük minden lényeges feltétele azonos, valamint aránytalanul nagy költséget okozna számunkra ennek a típusú nyilvántartásnak az elkészítése ügyletenként. Mindez egybeesik a 22/2009. PM rendelet 2. (2) bekezdésében foglaltakkal, amely szerint az adózótól nem várható el, hogy aránytalanul nagy költséget fordítson a nyilvántartás elkészítésére.

8 7. A szokásos piaci ár meghatározásának módszere A jelen, szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartás e részében a piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek közül kiválasztásra kerül egy, amelynek segítségével e dokumentáció keretein belül meghatározzuk az ellenőrzött ügylet szokásos piaci árát, árrését, hasznát, vagy az ezekből számított piaci tartományt A kiválasztott módszer megnevezése (egyéb módszer esetén annak bemutatása) valamint a módszer kiválasztásának indokai A dokumentáció e részében megvizsgáljuk az OECD irányelvek által javasolt egyes módszereket, alkalmazási lehetőségüket, és ezek figyelembe vételével választjuk ki a szokásos piaci ár, árrés, haszon, illetve ezek tartományának meghatározására leginkább alkalmas módszert Összehasonlító árak módszere Az összehasonlító árak módszere használata esetén szokásos piaci árnak azt az árat tekintjük, amelyet független felek alkalmaznak összehasonlítható eszköz vagy szolgáltatás értékesítésekor. Az összehasonlíthatóság akkor áll fenn, ha az összehasonlítandó ügyletek vagy az adott ügyleteket bonyolító vállalkozások közötti különbségek egyike sem érinti lényegesen a szabadpiaci árat, vagy meglehetősen pontos helyesbítések végezhetők az ilyen különbségek torzító hatásainak kiküszöbölésére. Az összehasonlító árak módszere belső összehasonlító adatok felhasználásával nem alkalmazható, mert sem a Társaság nem végez összehasonlítható körülmények között hasonló tevékenységet független fél részére, sem az Önkormányzat nem vesz igénybe összehasonlítható szolgáltatást független féltől. Külső összehasonlító adatok felhasználásával biztosan meg lehetne határozni az ügylet szokásos piaci árát, ám független felek között létrejött hasonló szerződések egyes részleteiről nem rendelkezünk megbízható és ellenőrizhető nyilvános információval. Mindezekre tekintettel az összehasonlító árak módszerének alkalmazására nincs módunk.

9 Viszonteladási árak módszere A viszonteladási árak módszere szerint a szokásos piaci ár az eszköznek, szolgáltatásnak független felek felé változatlan formában történő értékesítése során alkalmazott ár, csökkentve a viszonteladó költségeivel és a szokásos haszonnal. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat nem értékesíti tovább a Társaságtól megvásárolt szolgáltatást független feleknek, a viszonteladási árak módszerének alkalmazására nincs módunk Költség és jövedelem módszer A költség és jövedelem módszer alkalmazása során a kapcsolt félnek, a kapcsolt ügyletben értékesített termék vagy szolgáltatás önköltségéhez adják hozzá a független ügyleteknél alkalmazott haszonkulcsot. A költség és jövedelem módszer a társaság felmerülő költségeiből kiindulva, azokat egy megfelelő költségarányos (bruttó) haszonnal növelve határozza meg a szokásos piaci árat. Tekintettel arra, hogy nem rendelkezünk arra vonatkozó információval, hogy összehasonlítható körülmények között független felek milyen bruttó jövedelmezőséggel végeznék a Társaság tevékenységét, a költség és jövedelem módszert nem tudjuk alkalmazni Ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer Az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer azt a megfelelő vetítési alapra (költségek, árbevétel, eszközök) vetített nettó nyereséget vizsgálja, amelyet az adózó az ügyleten realizál. A jelen ügylet szokásos piaci árának meghatározására, az OECD transzferár irányelveiben leírt 1 ügyleti nettó nyereségen alapuló módszert (TNMM) kívánjuk alkalmazni. A módszer alkalmazása keretében azt vizsgáljuk, hogy a Társaság adott ügylethez kapcsolódóan elért jövedelmezősége megfelel-e a független, hasonló tevékenységű vállalatok jövedelmezőségének. Amennyiben a Társaság jövedelmezősége megfelel a hasonló tevékenységet végző vállalatok jövedelmezőségéből számolt iparági átlagoknak, abban az esetben nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy az ellenőrzött ügyletben alkalmazott ár megfelel a szokásos piaci árnak. 1 OECD: Transzferár irányelvek a multinacionális vállalkozások és az adóhatóságok számára

10 Nyereségmegosztásos módszer Azokban az esetekben, amikor az ügyletek szorosan összefonódnak, előfordulhat, hogy elkülönült kezelésük korlátokba ütközik. Ilyen esetekben független vállalkozásoknak megvan a lehetőségük közös vállalat létrehozására, és a nyereség társasági szerződésben foglalt arányok szerinti megosztására. A nyereségmegosztásos módszer célja, hogy kiküszöbölje a kapcsolt ügyletben teremtett vagy kikötött különleges feltételek nyereségre gyakorolt hatását. A módszer keretében először megvizsgálják az ellenőrzött ügyletből fakadóan, közösen elért nyereséget, majd gazdaságilag indokolható alapon olyan arányban osztják szét a kapcsolt vállalkozások között, ahogy független felek járnának el az ügyletben. Tekintettel arra, hogy a módszer rendkívül nagy szubjektivitást tartalmaz és alkalmazását az OECD irányelvek is csak a funkciók értékének jó számszerűsíthetősége esetén javasolják, a nyereségmegosztásos módszer alkalmazását elvetjük Egyéb módszerek Az egyéb módszerek abban az esetben alkalmazhatók az arm s length ár, illetve ártartomány meghatározására, ha a pontokban felsorolt módszerek nem vezettek eredményre. Esetünkben ezek használata nem válik szükségessé, mivel az ügylet szokásos piaci árának meghatározásához az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer rendelkezésünkre áll Az alkalmazott árképzési módszer Az alkalmazott árképzési módszer: ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer Az összehasonlító adatok meghatározása, kiválasztásuk menete, a választás indoka A Társaság 3. fejezetben bemutatott ügyletén elért jövedelmezősége összehasonlítható a temetkezéssel, temetők zöldterületi gondozásával és ingatlankezeléssel foglalkozó cégek beszámoló adataiból számolt jövedelmezőségi mutatókkal amelyek kijelölnek egy arm s length tartományt -, és ilyen módon bizonyítható, hogy a Társaság és az Önkormányzat ellenőrzött ügylete keretében piaci árat alkalmaz.

11 Az iparági átlag meghatározásához a nyilvánosan hozzáférhető DATAX adatbázis évi adatait használtuk, mivel úgy ítéljük meg, hogy az adatbázisban szereplő iparági átlagok és kvartilisek felhasználásával megbízhatóan meghatározható az egyes iparágakban elvárt piaci jövedelmezőség. Az adatbázis a társasági adóbevallásoknak a KSH-nál lévő állományából készült. Az adatbázis létrehozása során többszázezer kettős könyvvitelt vezető magyar társaság adatai kerültek feldolgozásra. A törvényi szabályozás szerint az adóhatóságnál illetve a Központi Statisztikai Hivatalnál található egyedi adóbevallások adatai nem hozhatók nyilvánosságra. A belőlük származatott adatok is csak akkor közölhetőek, ha legalább 3 különböző vállalkozás adatainak aggregálásából származnak. Emiatt az adatbázisban csak azokban az esetekben szerepelnek adatok, ha legalább 3 vállalkozás tartozott egy adott csoportba. Az adatbázisban az adóbevallást benyújtott vállalkozások mérlegadataiból statisztikai módszerekkel képzett mutatószámok szerepelnek a vállalkozások főtevékenysége szerinti TEÁOR számonkénti csoportosításban. A DATAX adatbázis rendszere ágazati (TEÁOR) hovatartozás és az árbevétel nagysága szerint bontja szét a vállalkozásokat. A szélsőséges értékek kiküszöbölésére az átlagszámítás során mindegyik csoportban (illetve ágazatban), minden egyes mutatószám esetén kihagyásra került az értékek legalsó és legfelső 10%-a (kerekítve), a csoport- illetve az ágazati átlag számítása pedig fennmaradó értékekből történt. (A kvartilisek számítása viszont az eredeti sokaságból történt.) Az átlagok és a kvartilisek számítása egy kétszakaszos folyamattal történt. Az első szakaszban az adott csoportba tartozó minden egyes vállalkozásnál a cég adóbevallásából kerültek kiszámításra a pénzügyi mutatószámok, a második szakaszban az így megkapott egyedi értékek átlagának kiszámításával álltak elő a csoportokat jellemző átlagok. Hasonlóképpen alakultak ki a kvartilisek is, a megfelelő statisztikai képletek alkalmazásával. A Társaság 3.2 fejezetben bemutatott tevékenysége piaci jövedelmezőségének meghatározásához az adatbázisból a 6832-es TEÁOR számú Ingatlankezelés, a 8130-as TEÁOR számú Zöldterületkezelés, valamint a 9603-as TEÁOR számú Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás megnevezésű tevékenység végzőinek iparági adatait használtuk. A mutatószámok közül a Tevékenység haszonkulcsa I. mutatót választottuk. Tevékenység haszonkulcsa I. Üzemi tevékenység eredménye Értékesítés nettó árbevétele Az adatbázisban kimutatott tevékenységek kvartiliseiből számított átlagok figyelembe vételével képeztük meg a kívánt tartomány minimumát és maximumát. Az OECD iránymutatás elvei szerint, amennyiben a Társaság adott ügyleten elért jövedelmezősége az adatbázisban kijelölt kvartilisek közé esik, úgy az ellenőrzött ügyletben alkalmazott ár piacinak minősül.

12 7.3. Kiigazítások és a szokásos piaci ártartomány meghatározása A 7.2. fejezetben bemutatottakból kiindulva feltételezhetjük, hogy ha a Társaság adott ügyleten elért jövedelmezősége (Tevékenység haszonkulcsa I.) a DATAX által közölt kvartilisek átlagai közé esik, akkor az általa alkalmazott ár piacinak minősül. (A DATAX adatokból számított átlagokat az 1. sz. Melléklet, a DATAX releváns adatait a 2. sz. Melléklet tartalmazza.) Habár az összegzett adatokból sok helyen az derül ki, hogy a vállalkozások igen nagy számban veszteségesen működtek saját területükön (ez a magyar kisvállalkozások sajátossága), mégsem tartjuk elfogadhatónak a veszteséges ügyletek bonyolítását, hiszen ez ellentétes a közgazdasági racionalitással. A 4. fejezetben bemutatott funkcionális elemzés során nem tártunk fel olyan lényeges, megbízhatóan számszerűsíthető különbségeket, amelyek a jövedelmezőség szokásos piaci tartományának további kiigazítását indokolnák. Mindezekre figyelemmel úgy becsüljük, hogy a 3.2. pontban bemutatott ellenőrzött ügylet piaci jövedelmezősége az 50 millió Ft-nál kisebb árbevétellel rendelkező vállalatok esetében 0%-16,7% között mozog, az millió Ft közötti árbevétellel rendelkező vállalatok esetében 0,1%-12,2% között mozog, a 100 millió és 500 millió Ft közötti árbevétellel rendelkező vállalatok esetében 0,9%-8,9% között mozog, az 500 millió Ft feletti árbevétellel rendelkező vállalatok esetében 2,0%-9,3% között mozog. Amennyiben a Társaság adott ügyleten elért jövedelmezősége a fenti, árbevételének megfelelő piaci jövedelmezőségi tartományba esik, úgy kijelenthetjük, hogy az ellenőrzött ügylet során alkalmazott ár piaci. Abban az esetben, ha az elért jövedelmezőség eltér a fent bemutatott piaci jövedelmezőségi szinttől, abban az esetben azt az árat tekintjük piacinak, amelynek alkalmazása mellett a Társaság ellenőrzött ügyletéből fakadó jövedelmezősége a piaci tartományba esett volna. 8. A szerződés tárgyában folyamatban levő hatósági, bírósági eljáráshoz kapcsolódó kérdések A szerződés tárgyában nincs lezárt, vagy folyamatban levő hatósági vagy bírósági ügyről információnk, ennek megfelelően e dokumentációban nem tudjuk rögzíteni az eljáró hatóság vagy bíróság nevét és székhelyét, az eljárás ügyszámát, az eljárás megkezdésének és lezárásának időpontját, valamint a jóváhagyásra benyújtott, a hatóság által vitatott vagy megállapított szokásos piaci árat.

13 9. A nyilvántartás elkészítésének és módosításának időpontja A nyilvántartás DÁTUM-án került elkészítésre. A nyilvántartás módosítására nem / DÁTUM-án került sor.

14 1. sz. Melléklet A DATAX releváns adataiból számított átlagok TEÁOR Megnevezés 0-50 millió Ft millió Ft millió Ft 500 millió Ft felett Alsó kvartilis Felső kvartilis Alsó kvartilis Felső kvartilis Alsó kvartilis Felső kvartilis Alsó kvartilis Felső kvartilis 6832 Inagtlankezelés -4,5% 29,3% -1,6% 16,4% 0,4% 9,6% 0,1% 12,9% 8130 Zöldterület-kezelés -21,8% 10,0% 1,1% 9,9% 0,7% 7,7% 3,0% 9,1% 9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás -5,8% 10,9% 0,8% 10,4% 1,5% 9,3% 3,0% 5,8% Átlag -10,7% 16,7% 0,1% 12,2% 0,9% 8,9% 2,0% 9,3%

15 2. sz. Melléklet A DATAX releváns adatai 6832 Ingatlankezelés ÁTLAGOS ÉRTÉKEK KVARTILISEK (OSZTÓPONTOK) Vállalkozások száma (db) vállalati csoportok vállalati csoportok teljes 0-50 M M M 500 M - teljes ágazat 0-50M M M 500M - ágazat 25% 50% 75% 25% 50% 75% 25% 50% 75% 25% 50% 75% 25% 50% 75% Tevékenység haszonkulcsa I. 9,7% 5,2% 5,5% 8,6% 9,2% -4,5% 7,1% 29,3% -1,6% 2,1% 16,4% 0,4% 2,7% 9,6% 0,1% 3,4% 12,9% -3,4% 6,0% 27,4% Forrás: QD DATAX ágazati pénzügyi mutatószámrendszer 813 Zöldterület-kezelés ÁTLAGOS ÉRTÉKEK KVARTILISEK (OSZTÓPONTOK) Vállalkozások száma (db) vállalati csoportok vállalati csoportok teljes 0-50 M M M 500 M - teljes ágazat 0-50M M M 500M - ágazat 25% 50% 75% 25% 50% 75% 25% 50% 75% 25% 50% 75% 25% 50% 75% Tevékenység haszonkulcsa I. -6,4% 5,0% 4,5% 5,7% -4,8% -21,8% 1,7% 10,0% 1,1% 3,1% 9,9% 0,7% 3,0% 7,7% 3,0% 4,0% 9,1% -16,7% 2,0% 9,9% Forrás: QD DATAX ágazati pénzügyi mutatószámrendszer 9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás ÁTLAGOS ÉRTÉKEK KVARTILISEK (OSZTÓPONTOK) Vállalkozások száma (db) vállalati csoportok vállalati csoportok teljes 0-50 M M M 500 M - teljes ágazat 0-50M M M 500M - ágazat 25% 50% 75% 25% 50% 75% 25% 50% 75% 25% 50% 75% 25% 50% 75% Tevékenység haszonkulcsa I. 2,4% 5,0% 5,4% 4,4% 3,1% -5,8% 2,9% 10,9% 0,8% 3,6% 10,4% 1,5% 3,7% 9,3% 3,0% 3,2% 5,8% -1,5% 3,2% 10,4% Forrás: QD DATAX ágazati pénzügyi mutatószámrendszer

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban II. A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek A szokásos piaci ár meghatározásának módszerei az OECD transzferár

Részletesebben

A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban

A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban 2009. november 18 Akkor találtam ki, hogy átfogó tanulmányt írok valami olyanról, amiről nem illik írni Édesapám szerint elég

Részletesebben

Transzferár nyilvántartás minta

Transzferár nyilvántartás minta Transzferár nyilvántartás minta Társaság neve Dokumentált év Készítés időpontja: Felülvizsgálat időpontja: Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A Társaság transzferár képzési gyakorlata... 3

Részletesebben

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban I. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket

Részletesebben

Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?!

Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?! Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?! A társasági adó törvény 2014-től lehetőséget nyújt arra, hogy egy cég a kapcsolt vállalkozása által elszámolt kutatás-fejlesztési tevékenységéhez

Részletesebben

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z 1.) KKV A Tao. tv. szerint a transzferár dokumentálási kötelezettség nem vonatkozik kisvállalkozásokra. 1996. évi LXXXI. tv. / Tao. tv. 18. (5) Az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft.

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AZ ELŐADÁS KIEMELT TERÜLETEI SZOKÁSOS PIACI ÁR A KAPCSOLÓDÓ KORREKCIÓK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK SZOKÁSOS PIACI ÁR ELVE (nyilvántartás

Részletesebben

Adóhatósági állásfoglalások

Adóhatósági állásfoglalások Adóhatósági állásfoglalások A rendkívül rövid, ugyanakkor tág kereteket biztosító törvényi szabályozás értelmezését egyre több adóhatósági állásfoglalás egészíti ki. 2008/13. Adózási kérdés a kapcsolt

Részletesebben

napi munkába járás és hazautazás a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye

napi munkába járás és hazautazás a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye TARTALOM KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ADÓELLENÕRZÉS 1 SINKA JÚLIA: A munkába járással kapcsolatos költségek megtérítése 10 DR. MOHAI KÁROLY: Kapcsolt vállalkozások közötti áralkalmazás ellenõrzése SZOKÁSOS PIACI ÁR

Részletesebben

A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai

A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai Október 16-án kihirdetésre került a transzferár-nyilvántartás készítési kötelezettségről szóló új PM rendelet, melynek egyes egyszerűsítő rendelkezéseit

Részletesebben

A növekedési hitelprogram hatása a szokásos piaci kamatlábakra

A növekedési hitelprogram hatása a szokásos piaci kamatlábakra A növekedési hitelprogram hatása a szokásos piaci kamatlábakra A Magyar Nemzeti Bank új mennyiségi lazítást elősegítő programja durva beavatkozást jelent a tőkepiac eddigi működésébe, így a hosszú évek

Részletesebben

A transzferárazás recessziós környezetben

A transzferárazás recessziós környezetben A transzferárazás recessziós környezetben A gazdasági válság kiteljesedése és a várva várt gyors fellendülés elmaradása új kérdéseket hozott felszínre a transzferárazás területén. Jelen írásomban a 2009-es,

Részletesebben

Adóparadicsom és offshore

Adóparadicsom és offshore Adóparadicsom és offshore A médiában időről időre felbukkannak közismert emberek offshore cégeiről szóló hírek, amelyeket ki-ki a maga szájíze szerint igyekszik többnyire prekoncepciók alapján magyarázni.

Részletesebben

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac)

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac) Ügyiratszám: DH-10903-2 /2007. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a

Részletesebben

határozatot. A Tanács az érintett piacon jelentős piaci erejűként azonosított szolgáltatóra az alábbi kötelezettségeket rója ki:

határozatot. A Tanács az érintett piacon jelentős piaci erejűként azonosított szolgáltatóra az alábbi kötelezettségeket rója ki: Ügyiratszám: DH-664-174/2005. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács)

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 2012

A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 2012 SZÁMVITELI TANÁCSADÁS A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12 kpmg.hu 2 Section or Brochure name Tartalomjegyzék

Részletesebben

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma:

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: EN-III-50343/2011. Dátuma: 2012. január 10. Hatálybalépés dátuma: 2015. január 01. Díjtáblázat hatályos:

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2010. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. június 27. Bedő Zoltán főigazgató I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1047 Budapest, Baross utca 91-95. investor.relations@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

Az egyéni vállalkozók hozzáadott értékének számítása

Az egyéni vállalkozók hozzáadott értékének számítása Az egyéni vállalkozók hozzáadott értékének számítása Ritzlné Kazimir Ildikó, a Központi Statisztikai Hivatal vezető tanácsosa E-mail: Ildiko.Ritzlne@ksh.hu A tanulmány célja, hogy bemutassa az egyéni vállalkozók

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog I. fejezet Számviteli jog Alapvető fogalmak, kérdések - a számvitel fogalma, funkciója - a számviteli alapelvek - a Számviteli törvény szerkezete - az éves beszámoló - a mérleg - az eredménykimutatás -

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben