Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6 Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás rövid elnevezése: Art Motives Kft. A Vállalkozás székhelye: 1225 Budapest, Angeli u. 20. A Vállalkozás fióktelepe: nincs Vállalkozás főtevékenysége: Üzletviteli egyéb vezetési tanácsadás A vállalkozás cégjegyzék száma: A vállalkozás adószáma: A vállalkozás KSH száma: A vállalkozás Bankszámla száma: OTP Bank rt A vállalkozás ügyvezetője: Demény Gyula 1225 Budapest, Angeli u. 20. Budapest, An: Kováts Aranka A vállalkozás törzstőkéje: ,-HUF A vállalkozás tulajdonosa: Demény Gyula 1225 Budapest, Angeli u. 20. Budapest, An: Kováts Aranka A tulajdon mértéke: 100 % A Társaság a december 30--i Alapító Okirat módosításával eleget tett a Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. törvény (GT) és a Cégnyilvántartásról, a bírósági eljárásról és a felszámolásról szóló évi V. törvény (CT) által kötelezően előírt adatok közzétételének és az ehhez kapcsolódó okiratokat a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Közhiteles Cégnyilvántartásba bejegyezte.

7 2 A számviteli politikáról általában A társaság számvitelének célja a valós kép kialakítása a társaság pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetéről. Könyvvezetés pénzneme: forint Könyvelési rend: kettős könyvvitel Üzleti év: Eredmény kimutatás típusa: összköltség eljárás Eredmény kimutatás változata: A Mérleg változata: A Mérlegkészítés időpontja: március 18. A kötelező beszámolás formája: egyszerűsített éves beszámoló Speciális eset: Nem ÁFA alany Értékelési eljárások A vállalkozás a befektetett eszközöket bekerülési áron értékeli, értékcsökkenést pedig az adótörvény normái szerint számol el. A készleteket sem mennyiségben, sem értékben nem tartja nyilván, a leltár készítésekor a tényleges beszerzési árak visszakeresésével értékel. A követelésekről és kötelezettségekről a társaság megbízható nyilvántartásokat vezet. Következetesség, teljes körűség A társaság a számviteli elvektől eltérő értékelési eljárásokat vagy számviteli megoldásokat nem alkalmaz. A bizonylatok teljes körű feldolgozása biztosított. Beszámolási forma A társaság beszámolási kötelezettségét egyszerűsített éves beszámoló formájában teljesíti, eredmény kimutatását összköltség szemléletben készíti. A vagyoni, a pénzügyi és a jövedelmi helyzet alakulása A vagyoni, a pénzügyi és a jövedelmi helyzet alakulásával kapcsolatos mutatószámok a mérlegben és az eredmény-kimutatásban található adatokból egyértelműen, kimunkálhatók ezek külön értékelését s bemutatását nem tartjuk szükségesnek. Art Motives Kft Budapest, Angeli u. 20. Cégj. Fővárosi Törvényszék Cégbírósága:

8 3 TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ Foglalkoztatás és költségei A társaság által 2012-ben foglalkoztatottak statisztikai átlagos létszáma 1 fő volt, az ügyvezető személyes közreműködésével, látta el a vállalkozás teendőit. A MÉRLEG Összehasonlíthatóság és értékelés A társaság értékelési elvein nem változtatott, az összehasonlíthatóság a mérleg tételein belül biztosítható. Valamennyi érték ezer forintban (ehuf) A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. FORGÓESZKÖZÖK 3238 I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK 340 Vevő követelések 174 Társasági Adó túlfizetés 161 Nyugdíjbiztosítási számla túlfizetése 5 III. ÉRTÉKPAPIROK IV. PÉNZESZKÖZÖK 2898 Házipénztár 25 Bankszámlák 2873 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3238 Art Motives Kft Budapest, Angeli u. 20. Cégj. Fővárosi Törvényszék Cégbírósága:

9 4 D. SAJÁT TŐKE 3077 I. JEGYZETT TŐKE 3000 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 1905 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 77 E. CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK 161 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 161 SZJA 20 Nyugdíjbiztosítási járulék 12 Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 11 Szociális hozzájárulási adó 34 Szakképzési hozzájárulás 2 Jövedelem elszámolás 82 G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN 3238 Art Motives Kft Budapest, Angeli u. 20. Cégj. Fővárosi Törvényszék Cégbírósága:

10 5 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele 3535 II. III. Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások 823 anyagköltség o igénybe vett szolgáltatások értéke 767 eladott (közvetített) szolgáltatások értéke eladott áruk beszerzési értéke egyéb szolgáltatások 56 V. Személyi jellegű ráfordítások 2603 bérköltség 1500 személyi jellegű egyéb kifizetések 675 bérjárulékok 428 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 24 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) 85 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 1 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 1 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 0 X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 0 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 86 XII. Adófizetési kötelezettség 9 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 77 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 77 Art Motives Kft Budapest, Angeli u. 20. Cégj. Fővárosi Törvényszék Cégbírósága:

11 6 KIMUTATÁOK Vagyoni helyzet mutatói Előző év Tárgyév Előző év % forgóeszközök aránya 7,11 100, ,10 % (forgóeszköz / összes eszköz) Saját tőke aránya 99,03 95,03 95,96 % (saját tőke / összes forrás) Tőkeigényességi mutató 92,89 00,00 0,00 % (befektetett eszközök / összes eszköz) Eladósodottság 00,97 04,97 513,07 % (összes kötelezettség / összes forrás) Tőkefeszültségi mutató 00,98 05,23 534,68 % (összes kötelezettség / saját tőke) Tárgyi eszközök leírási mutatója 00,00 00,00 00,00 (TE tárgyévi écs / TE bruttó értéke) Pénzügyi helyzet mutatói Előző év Tárgyév Előző év % Likviditási mutató 733, ,18 274,25 % (forgóeszközök / kötelezettségek) Likviditási gyorsráta 733, ,18 274,25 % (pénzeszk.+köv.+értékp. / RL. Kötelezett.) Nettó eladósodottság -3,63-5,82 160,30 % (kötelezett.-követelések / saját tőke) Hitel fedezettségi mutató 470,83 211,18 44,85 % (követelések / RL. Kötelezettségek) Vevő-Szállítóállomány aránya 470,83 211,18 44,85 % (követelések / kötelezettségek) Jövedelmezőségi mutatók Előző év Tárgyév Előző év % Árbevétel-arányos nyereség 89,05 2,43 2,73% (adózás előtti eredmény / Érték.nettó árb.) Sajáttőke-arányos nyereség 62,02 2,79 4,51 % (adózás előtti eredmény / saját tőke) Eszköz arányos nyereség 61,42 2,66 4,32 % (adózás előtti eredmény / összes eszköz) Bruttó termelési érték ,48 % (ért.nettó árbev.+egyéb bevétel+ast) Hozzáadott érték ,57 % (bruttó termelési érték - anyagjellegű ráf.) Export hányad 0,00 0,00 0,00 % (export árbevétel / értékesítés nettó árb.) Budapest, március 18. cégszerű aláírás Art Motives Kft Budapest, Angeli u. 20. Cégj. Fővárosi Törvényszék Cégbírósága:

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez 1. Általános rész A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (továbbiakban: társaság) 1996. április 30-án a HORIZON-MULTIPLAN

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2012. április

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

Tevékenységet lezáró Egyszerűsített Éves Beszámoló 2015. március 31.

Tevékenységet lezáró Egyszerűsített Éves Beszámoló 2015. március 31. 1 3 5 5 8 0 9 1 9 0 0 1 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3-0 9-1 0 4 6 2 0 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Budajenői Vízművek Kft. A vállalkozás címe: 2093 Budajenő, hrsz. 06/2 Tevékenységet

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

2013. évi. kiegészítő melléklete

2013. évi. kiegészítő melléklete KÉBSZ Kft. Csanytelek Volentér János tér 2. Adószám: 11086583-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-002424 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben