címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: A vállalkozás címe:.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:."

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal Adóirodájának 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.:58.Tel: 63/ Iparűzési adó számla : Mulasztási bírság számla: Késedelmi pótlék számla: Beérkezett:.. Átvette:.... Mutató:... Ügyirat száma:. Helyi iparűzési adóbevallás adóévről Szentes város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről 1. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe X-szel jelölje.) 1.1. Éves bevallás 1.2. Záró bevallás Megszűnés dátuma: Előtársasági bevallás 1.4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 1.5. Évközben kezdő adózó bevallása 1.6. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása 2. A záró bevallás benyújtásának oka: (A megfelelő négyzetbe tegyen X-et.) 2.1. Felszámolás 2.2. Végelszámolás 2.3. Átalakulás 2.4. A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése 2.5 Hatósági megszüntetés 2.6. Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelmét elutasították vagy kérelmét a bejegyzés előtt visszavonta 2.7. Székhely áthelyezése 2.8 Telephely megszüntetése 2.9. Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése Egyéb 3. Bevallási időszak év... hó... naptól év... hó... napig 4. Betétlapok A B C D E F G A kiegészítő lapok jelölésének megfelelő négyzetébe tegyen egy X-et. AZONOSÍTÓ ADATOK 5. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):.... telephelye:.... levelezési címe:... adószáma: - - adóazonosító jele: statisztikai számjele: bankszámlaszáma: A bevallás kitöltőjének neve, telefonszáma:... A vállalkozás címe:. 7. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választó adózók nyilatkozata: 7.1. A adóévre az adóalap egyszerűsített meghatározási módját választottam (személyi jövedelemadóban átalányadózást választó adózók, azon egyéb magánszemély adóalanyok részére, akik adóévben 4 millió Ft nettó árbevételt nem értek el). Ha igen, a négyzetben x-szel jelölje A adóévre az adóalap egyszerűsített meghatározási módját választom (személyi jövedelemadóban átalányadózást választó adózók, azon vállalkozási tevékenységet folytató adóalanyok részére, akik a adóévben 4 millió Ft nettó árbevételt nem értek el.) Ha igen négyzetben X-szel jelölje A adóévben, mint az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) alanya az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választottam. Ha igen a négyzetben X-szel jelölje. 7.4 A adóévre mint az EVA alanya az iparűzési adónál az egyszerűsített adóalap meghatározási módot választom. Ha igen, a négyzetben X-szel jelölje. 8. Könyvvezetés módja: (A megfelelő négyzetbe tegyen egy X-et!) 1. egyszeres 2. kettős 3. bevételi és költségnyilvántartás 4. bevételi nyilvántartás

2 9. AZ ADÓ KISZÁMÍTÁSA 911 A Helyi adó törvény (Htv.) szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel (részletezése külön oldalon található) 912 Eladott áruk beszerzési értéke 913 Közvetített szolgáltatások értéke 9131 A 913. sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke 914 Anyagköltség 915 Htv. szerinti vállalkozási szintű - adóalap [911-( )] 916 Az önkormányzat illetékességi területére jutó - megosztás szerinti - adóalap 917 Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján összesen ( ) ,5 millió Ft alatti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (911. sor) miatt mentes adóalap Az önkormányzattal megkötött szerződés alapján végzett eü-i, szociális, oktatási tevékenység miatt mentes adóalap Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap ( ) 919 Adóalapra jutó iparűzési adó összege (918 x 2% ) 920 Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény összesen (az önkormányzat rendeletében megállapított, az iparűzési adóból levonható mentesség, kedvezmény) ( ) évben kezdő és évben veszteséges vállalkozó 25 %-os kedvezménye Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege 922 Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható kedvezmény összege [1995. évi XCVIII. tv. 10. (2) bek. alapján] 923 Iparűzési adófizetési kötelezettség [919-( )] (100 Ft-ra kerekítve) 924 Adóelőlegre befizetett összeg 925 Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg 926 Még fizetendő adó [923-( )] 927 Adótúlfizetés összege ( )-923 Az adatokat forintban! 10 Az önkormányzatra jutó adóátalány összege: 923 Iparűzési adófizetési kötelezettség Fizetési meghagyásban évre előírt előleg összege Fizetési meghagyásban előírandó adókülönbözet Fizetési meghagyásban törlendő adókülönbözet! Adóévi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) évben évben évben várható évben alkalmazott adóalap megosztás módszere: személyi jellegű ráfordítással arányos eszközérték arányos személyi jellegű ráfordítás és eszközérték arányos együtt évre választott adóalap megosztás módszere: Tájékoztató adat: Kizárólag vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül a végső fogyasztónak nyújtó szolgáltatók esetén: az önkormányzat illetékességi területén folytatott szolgáltatásnyújtásból származó számviteli törvény szerinti nettó árbevétel és a szolgáltatásnyújtásból származó összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétel arányában az önkormányzat területére jutó iparűzési adóalap összege: Ft

3 A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 911 A Htv. szerint vállalkozási szintű éves nettó árbevétel ( ) 9111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel 9112 Befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok 50 %-a 9113 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 50%-a 9114 Kamatfedezeti ügyletek ráfordítást csökkentő tételként elszámolt realizált teljes nyeresége összegének 50 %-a 9115 Alapügyletek (fedezeti ügyletek) realizált teljes nyereségének 50%-a amelyet a kamatfedezeti ügylet vesztesége csökkent 9116 Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó, fogyasztási adó összege 9117 Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó összege B Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása 911 A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel ( ) 9111 Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 9112 Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei 9113 Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele 9114 Befektetési szolgáltatás bevétele 9115 Fedezeti ügyletek realizált nyeresége, melyek a befektetési szolgáltatások vagy a pénzügyi szolgáltatások ráfordításait csökkentik 9116 Alapügyletek (fedezett tételek) realizált nyeresége, amelyet a fedezeti ügylet vesztesége csökkent 9117 Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások C Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása 911 A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel ( ) 9111 Biztosítástechnikai eredmény 9112 Nettó működési költségek 9113 Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege 9114 Fedezeti ügyletek realizált nyeresége, mely a ráfordítások értékét csökkenti 9115 Alapügyletek (fedezett tételek) realizált nyeresége, amelyet a fedezeti ügylet vesztesége csökkent 9116 Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Htv c) alpontja szerint egyéb növelő tételek 9117 Htv c) alpontjában foglalt csökkentések D Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása 911 A Htv. szerinti - vállalkozási szintű éves nettó árbevétel ( ) 9111 Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege 9112 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 9113 Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele 9114 Fedezeti ügylet realizált nyeresége, mely a ráfordítások értékét csökkenti 9115 Alapügyletek (fedezett tételek) realizált nyeresége, melyet a fedezeti ügylet vesztesége csökkent

4 E Kockázati tőketársaságok és kockázati tőkealapok nettó árbevételének a kiszámítása 911. A Htv. szerint vállalkozási szintű éves nettó árbevétel ( ) 9111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel 9112 Befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok 50 % Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 50%-a 9114 Kamatfedezeti ügyletek ráfordítást csökkentő tételként elszámolt realizált teljes nyeresége összegének 50 %-a 9115 Alapügyletek (fedezett ügyletek) realizált nyeresége összegének 50 %-a, amelyet a kamatfedezeti ügylet vesztesége csökkent 9116 Befektetett pénzügyi eszközöknek minősülő részvények, részesedések a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott (járó) osztalék és részesedés együttes összege 9117 Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó, fogyasztási adó összege 9118 Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó összege F A vállalkozási szintű adóalap évi megosztása 101 A vállalkozás által az adóévben a Htv. melléklete szerint - figyelembe veendő összes személyi jellegű ráfordítás összege 102 Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben a Htv. melléklete szerint figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás összege 103 A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó - a Htv. melléklete szerinti összes eszközérték összege 104 Az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendő - a Htv. melléklete szerinti - eszközérték összege...,... év... hó... nap Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek!... (cégszerű) aláírás A bevallás ellenjegyzése esetén az ellenjegyző személy neve:. adószáma, vagy adóazonosító jele:. adótanácsadó oklevelének száma, kelte, vagy adószakértői engedélyének száma, kelte:.. Ellenjegyzés dátuma:. A bevallást ellenjegyzem:. adótanácsadó, adószakértő aláírása Adóalap Szentesre jutó része Adókulcs (2 %) Fizetendő adóelőleg 2005-ben évi iparűzési adóelőleg megállapítása Figyelem! Amennyiben túlfizetését visszakéri, ki kell töltenie a Rendelkezés a túlfizetésről, valamint a Nyilatkozat a fennálló köztartozásokról jelölésű lapot.

5 Polgármesteri Hivatal Szentes Adóiroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Pf.:58. G Rendelkezés a túlfizetésről Adózó neve:... Adószáma:... Statisztikai számjele:... Címe:... Kérem, hogy a(z).. számlámon fennálló túlfizetésemet utalják át : - kezeimhez a fenti címre pénzintézetnél vezetett...számú számlámra -...tartozásom rendezése érdekében a.....számú számlaszámra - (név).. (cím) alatti lakos..számlája javára Nyilatkozat a fennálló köztartozásokról Más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál, illetékhivatalnál) nincs fennálló tartozásom: (Ha nincs tartozása, azt a négyzetben X-szel jelölje) Amennyiben tartozása van, az alábbi táblázatot is ki kell töltenie! Az adóbevallás benyújtásának napján a következő köztartozásaim állnak fenn: A tartozást nyilvántartó szervezet Ssz. megnevezése azonosító adata pénzforgalmi jelzőszáma A tartozás összege A hivatal tölti ki Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek....,... év... hó... nap... az adózó aláírása Figyelem! Amennyiben túlfizetését visszakéri, ki kell töltenie a Rendelkezés a túlfizetésről, valamint a Nyilatkozat a fennálló köztartozásokról jelzésű lapot is.

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről tölti ki! Benyújtás, postára adás napja év hó

Részletesebben

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.)

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ZSÁMBÉK VÁROS önkormányzat illetékességi adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:...

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: év hó nap megnevezése:

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Gyöngyösoroszi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS. 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS. 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről VISEGRÁD önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év...

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS... adóévről Márkó Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről FŐLAP Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20. adóévről Márianosztra önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Az adóhatóság címe: 2213 Monorierdő, Béke köz 13. Az iparűzési adószámla

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévről VÁMOSÚJFALU önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Iparűzési adó beszedési számla: 11734169-15545813-03540000

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Helyi iparűzési adó. Az adó alanya:

Helyi iparűzési adó. Az adó alanya: Helyi iparűzési adó Az adó alanya: Az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet végző Az szja törvény szerinti egyéni vállalkozó, egyéni cég Az szja törvényben meghatározott mezőgazdasági

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről Vajta Község Önkormányzat illetékességi adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:...

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap Bevallási határidő: 2009. 06. 02. Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: Tokaj Város Jegyzője Adóiroda ev hó.nap Adóhatóság azonosító száma: 1. AZONOSÍTÓ AATOK

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Bevallás a helyiparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2009. évben Pannonhalma önkormányzat illetékességi területén folytatott

Bevallás a helyiparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2009. évben Pannonhalma önkormányzat illetékességi területén folytatott Bevallás a helyiparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2009. évben Pannonhalma önkormányzat illetékességi területén folytatott Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:

Részletesebben

Lesence Völgye Településk Körjegyzősége 8319. Lesenceistvánd, Kossuth u. 145. Tel/Fax.: 87/436-151 Az adóhatóság tölti ki!

Lesence Völgye Településk Körjegyzősége 8319. Lesenceistvánd, Kossuth u. 145. Tel/Fax.: 87/436-151 Az adóhatóság tölti ki! HELYI I PARŰZÉSI A D ÓBEVA L L Á S 200.. adóévről Lesencetomaj Önkormányzata illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Lesence Völgye Településk

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2011. adóévről Tolna Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

- - Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: (év) (hó) (nap) AZONOSÍTÓ ADATOK

- - Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: (év) (hó) (nap) AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS 2009. adóévről LEVÉL önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: (év) (hó)

Részletesebben

AO 155/2 1/11. Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:. Az adóhatóság azonosító száma:.

AO 155/2 1/11. Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:. Az adóhatóság azonosító száma:. AO 155/2 1/11 HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrl Zalaegerszeg önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg iparzési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve): Statisztikai számjele: Számláját vezető pénzintézet(ek) megnevezése, címe:... Bankszámlaszáma(i):...

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve): Statisztikai számjele: Számláját vezető pénzintézet(ek) megnevezése, címe:... Bankszámlaszáma(i):... Écs-Ravazd körjegyzőség 9083 Écs, Fő u. 94. Tf: 96/473-168 Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, átvétel napja:... átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Écs önkormányzat illetékességi

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: átvevő aláírása

Benyújtás, postára adás napja: átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről KÖKÉNY községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről KÖRJEGYZŐ 7666. Pogány, Széchenyi

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve): Számláját vezető pénzintézet(ek) megnevezése, címe:... Bankszámlaszáma(i):...

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve): Számláját vezető pénzintézet(ek) megnevezése, címe:... Bankszámlaszáma(i):... Ravazd-Ravazd Körjegyzőség 9091 Ravazd, Országút u. 119/a. Tf: 96/474-087 Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, átvétel napja:... átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről RAVAZD önkormányzat

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: átvevő aláírása

Benyújtás, postára adás napja: átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről POGÁNY községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3. Tel./Fax: 79/451-501,451-562 e-mail: korj.b.borsod@t-online.hu

6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3. Tel./Fax: 79/451-501,451-562 e-mail: korj.b.borsod@t-online.hu Bácsborsód és Katymár Községi Önkormányzatok K ö r j e g y z ő s é g é n e k B á c s b o r s ó d i H i v a t a l a 6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3. Tel./Fax: 79/451-501,451-562 e-mail: korj.b.borsod@t-online.hu

Részletesebben