AO 155/2 1/11. Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:. Az adóhatóság azonosító száma:.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AO 155/2 1/11. Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:. Az adóhatóság azonosító száma:."

Átírás

1 AO 155/2 1/11 HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS adóévrl Zalaegerszeg önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg iparzési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:. Az adóhatóság azonosító száma:... Az átvev aláírása AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye): telephelye: levelezési címe: adószáma: adóazonosító jele: statisztikai szjele: bankszámlaszáma:. a bevallás kitöltjének neve, telefonszáma: 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelel négyzetbe x-szel jelölje.) 2.1. Éves bevallás 2.2. Záró bevallás 2.3. Eltársasági bevallás 2.4. Naptári évtl eltér üzleti évet választó adózó bevallása 2.5. Évközben kezd adózó bevallása 2.6. Naptári évtl eltér üzleti évet választó adózó áttérésének évérl készült évközi bevallása 2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezgazdasági stermel bevallása 2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jelleg iparzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás 3. A záró bevallás benyújtásának oka: (A megfelel négyzetbe tegyen egy X-et.) 3.1. Felszámolás 3.2. Végelszámolás 3.3. Átalakulás 3.4. A tevékenység saját elhatározásból történ megszüntetése 3.5. Hatósági megszüntetés 3.6. Eltársaságként mköd társaság cégbejegyzés iránti kérelmét elutasították vagy kérelmét a bejegyzés eltt visszavonta 3.7. Székhely áthelyezése 3.8. Telephely megszüntetése 3.9. Egyszerüsített vállakozói adó alanyiság megsznése Települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése Egyéb 4. Bevallási idszak év hó.. naptól. év hó.. napig, 20 év..hó.. nap

2 AO 155/2 2/11 5. A B C D E F G A kiegészít lapok jelölésének megfelel négyzetbe tegyen egy x-et. 6. Az adó alapjának egyszerüsített meghatározási módját választók nyilatkozata A adóévre az adóalap egyszersített meghatározási módját választottam (személyi jövedelemadóban átalányadózást választó adózók, és azon egyéb magánszemély adóalanyok részére, akik évben 4 millió Ft nettó árbevételt nem értek el). Ha igen a négyzetben x-szel jelölje A adóévre az adóalap egyszersített meghatározásának módját választom (személyi jövedelemadóban átalányadózást választó adózók, azon vállalkozási tevékenységet folytató adóalanyok részére, akik évben 4 millió Ft nettó árbevételt nem értek el). Ha igen a négyzetben x-szel jelölje A Adóévben, mint az egyszersített vállalkozói adó alanya az adóalap egyszerüsített megállapítási módját választottam. Ha igen, a négyzetbe X-szel jelölje A adóévre mint az egyszersített vállalkozói adó alanya az iparzési adónál az egyszersített adóalap meghatározási módot választom. Ha igen, a négyzetbe X-szel jelölje. 7. Könyvvezetés módja: (A megfelel kockába tegyen egy x-et!) 1. egyszeres 2. ketts 3. bevételi és költségnyilvántartás 4. bevételi nyilvántartás 8. ALKALMAZOTT ADÓALAP MEGOSZTÁS MÓDSZERE: (A Htv. mellékletének 2.2. pontjában szerepl vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergiaszolgáltatást közvetlenül a végs fogyasztó részére nyújtó szolgáltatóknak ezt a pontot nem kell kitölteni.) (A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) - személyi jelleg ráfordítással arányos - eszközérték arányos - személyi jelleg ráfordítás és eszközérték arányos együtt. 9. AZ ADÓ KISZÁMÍTÁSA 911. A Htv. szerinti - vállalkozás szint - éves nettó árbevétel (részletezés külön lapon található) 912. Eladott áruk beszerzési értéke 913. Közvetített szolgáltatások értéke A 913. sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke 914. Anyagköltség 915. Htv. szerinti - vállalkozás szint - adóalap /911 - ( )/ 916 A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolodó adóalap-mentesség 917. A 916. pontban szerepl mentességgel csökkentett Htv. szerinti - vállalkozási szint - adóalap ( ) 918. Az önkormányzat illetékességi területére jutó - a 917. alatti alatti adóalap megosztása szerinti települési szint - adóalap Az adatokat forintban kell megadni Az adóhatóság tölti ki!, 20 év..hó.. nap

3 AO 155/2 3/ Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján összesen ( ) 9191 ha a vállalkozás vállalkozás szint adóalapja az 1 millió Ft-ot nem haladja meg gyermek és diákétkeztetésbl származó adóalap 9193 betegek otthoni szakápolási szolgálatának TB. finanszírozásból származó adóalapja 9194 a vállalkozó külföldön végzett termék-elállító tevékenységébl, valamint a külföldön elállított termék külföldön történ forgalmazási, tárolási, elosztási tevékenységébl származó, az önkormányzatra jutó adóalapja. 920 Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap ( ) 921 Adóalapra jutó iparzési adó összege ( 920x2% ) 922 Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény összesen (az önkormányzat rendeletében megállapított, az iparzési adóból levonható adókedvezmény) ( ) 9221 Csökkent munkaképeség, közhasznú munkavégzés keretében foglalkoztatott ill. munkanélküli járadékban részesültek utáni kedvezmény Ft/f. f után 9222 Szakmunkástanulók utáni kedvezmény 5.000,-Ft/f.. f után 9223 Els munkahelyes pályakezd után igénybe vehet kedvezmény (12.000,-Ft/f/év) 9224 Beruházáshoz kapcsolódó adókedvezmény (Önk. rendelet 6. (2) bek. k.) pontja) 9225 Beruházáshoz kapcsolódó adókedvezmény (Önk. rendelet 6. (2) bek. l.) pontja) 923 Az ideiglenes jelleg iparzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege 924 Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható kedvezmény össszege (1995.évi XCVIII.tv.10. (2)bek.alapján) 925 Iparzési adófizetési kötelezettség /921 - ( )/ (100,-Ft-ra kerekítve) 926 Adóellegre befizetett összeg 927 Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg 928 Még fizetend adó / 925-( ) 929 Adótúlfizetés összege / ( ) - 925/ 10. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege: 1. Más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál, illetékhivatalnál) nincs tartozásom. (Ha nincs tartozás, azt x-szel jelölje.) Amennyiben tartozása van, a G jel kiegészít lapot is ki kell tölteni! 2. Amennyiben az adótúlfizetés egész összegét visszakéri azt a négyzetben x-szel jelölje. 3. Az adótulfizetés összegébl visszatéríthet adót az alábbi összegben kérem esedékességkor, helyi adó-fizetési, helyi adóelleg-fizetési kötelezettségemre elszámolni. Ft 4. Az adótulfizetés fennmaradó összegét kérem visszatéríteni, 20 év..hó.. nap

4 AO 155/2 4/11 A évi adóelleg megállapításához szükséges tájékoztató adat Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap összege: Ft Felelsségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek......, év..... hó.. nap A bevallás ellenjegyzése esetén az ellenjegyz személy neve:.. adószáma, vagy adóazonosító jele:. adótanácsadói oklevelének száma, kelte, vagy adószakért engedélyének száma, kelte:... Ellenjegyzés dátuma:. év hó.. nap A bevallást ellenjegyzem:.. adótanácsadó, adószakért aláírása, 20 év..hó.. nap

5 AO 155/2 5/11 A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása adóévrl Zalaegerszeg önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg iparzési tevékenység utáni adókötelezettségrl szóló helyi iparzési adóbevalláshoz kapcsolódó "A" jel kiegészít lap Az adózó neve, cégneve:..... Adószáma: Adóazonosító jele (vagy technikai száma): A Htv. szerinti - vállalkozás szint - éves nettó árbevétel ( ) - ( ) 9111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel 9112 Befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok 50 %-a 9113 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek 50 %-a 9114 Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó, 9115 Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó összege 9116 Felszolgálási díj árbevétele Az adatokat forintban kell megadni Az adóhatóság tölti ki!, év.. hó. nap.

6 AO 155/2 6/11 Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása B adóévrl Zalaegerszeg önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg iparzési tevékenység utáni adókötelezettségrl szóló helyi iparzési adóbevalláshoz kapcsolódó "B" jel kiegészít lap Az adózó neve, cégneve:.. Adószáma: Technikai száma:. 911 A Htv. szerinti - vállalkozás szint - éves nettó árbevétel ( ) 9111 Kapott kamatok és kamatjelleg bevételek 9112 Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei 9113 Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele 9114 Befektetési szolgáltatás bevétele 9115 Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjelleg különbözete 9116 Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/ veszteségének nyereségjelleg különbözete 9117 Fizetett kamatok és kamatjelleg ráfordítások Az adatokat Ft-ban kell megadni Az adóhatóság tölti ki!.,.. év. hó nap..

7 AO 155/2 7/11 Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása C adóévrl Zalaegerszeg önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg iparzési tevékenység utáni adókötelezettségrl szóló helyi iparzési adóbevalláshoz kapcsolódó "C" jel kiegészít lap Az adózó neve, cégneve:.. Adószáma: Technikai száma:. 911 A Htv. szerinti - vállalkozás szint - éves nettó árbevétel ( ) 9111 Biztosítástechnikai eredmény 9112 Nettó mködési költségek 9113 Befektetésekbl származó biztosítástechnikai ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítás-technikai ráfordítások együttes összege 9114 Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjelleg különbözete 9115 Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/ veszteségének nyereségjelleg különbözete 9116 Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Htv c.) alpontja szerint egyéb növel tételek 9117 Htv c.) alpontjában foglalt csökkentések Az adatokat Ft-ban kell megadni Az adóhatóság tölti ki!, év. hó.. nap

8 AO 155/2 8/11 Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása D adóévrl Zalaegerszeg önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg iparzési tevékenység utáni adókötelezettségrl szóló helyi iparzési adóbevalláshoz kapcsolódó "D" jel kiegészít lap Az adózó neve, cégneve:.. Adószáma: Technikai száma:. 911 A Htv. szerinti - vállalkozás szint - éves nettó árbevétel ( ) 9111 Kapott kamatok és kamat jelleg bevételek együttes összege 9112 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 9113 Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele 9114 Fedezeti ügyletek nyereségének / veszteségének nyereségjelleg különbözete 9115 Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének / veszteségének nyereségjelleg különbözete Az adatokat forintban kell megadni Az adóhatóság tölti ki!,.. év. hó nap

9 AO 155/2 9/11 Kockázati tketársaságok és kockázati tkealapok nettó árbevételének a kiszámítása E adóévrl Zalaegerszeg önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg iparzési tevékenység utáni adókötelezettségrl szóló helyi iparzési adóbevalláshoz kapcsolódó "E" jel kigészít lap Az adózó neve, cégneve:.. Adószáma: Technikai száma:. 911 A Htv. szerinti - vállalkozás szint - éves nettó árbevétel ( ) 9111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel 9112 Befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok 50 %-a 9113 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek 50 %-a 9114 Befektetett pénzügyi eszközöknek minsül részvények, részesedések a mérlegkészítés idpontjáig pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott (járó) osztalék és részesedés együttes összege 9115 Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó, fogyasztási adó 9116 Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó összege Az adatokat Ft-ban kell megadni Az adóhatóság tölti ki!, év hó. nap (cégszer aláírás)

10 AO 155/2 10/11 F A vállalkozási szint adóalap megosztása adóévrl Zalaegerszeg önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg iparzési tevékenység utáni adókötelezettségrl szóló helyi iparzési adóbevalláshoz kapcsolódó "F" jel kiegészít lap Az adózó neve, cégneve:.. Adószáma: Technikai száma: A vállalkozás által az adóévben - a Htv. melléklete szerint - figyelembeveend összes személyi jelleg ráfordítás összege 102. Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben - a Htv. melléklete szerint - figyelembeveend személyi jelleg ráfordítás összege 103. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó - a Htv. melléklete szerinti - összes eszközérték összege 104. Az önkormányzat illetékességi területén figyelembeveend - a Htv. melléklete szerinti - eszközérték összege 105. Vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergiaszolgáltatást közvetlenül a végs fogyasztó részére nyújtó vállalkozásoknak az összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele 106. Vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergiaszolgáltatást közvetlenül a végs fogyasztó részére nyújtó vállalkozásoknak az önkormányzat illetékességi területére jutó szolgáltatásnyújtásból származó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele Az adatokat forintban kell megadni, év. hó nap (cégszer aláírás)

11 AO 155/2 11/11 G Nyilatkozat a fennálló köztartozásokról adóévrl Zalaegerszeg önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg iparzési tevékenység utáni adókötelezettségrl szóló helyi iparzési adóbevalláshoz kapcsolódó "G" jel kiegészít lap Az adózó neve: Adószáma, adóazonosító jele: Kijelentem, hogy az adóbevallás benyújtásának napján az alábbi lejárt esedékesség köztartozásaim állnak fenn: A tartozást nyilvántartó szervezet megnevezés számlavezet pénzintézetének neve bankszámla pénzforgalmi jelzszáma A tartozás összege (Ft) Felelsségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.. az adózó aláírása

12 Kockázati tketársaságok és kockázati tkealapok nettó árbevételének a kiszámítása adóévrl Zalaegerszeg önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg iparzési tevékenység utáni adókötelezettségrl szóló helyi iparzési adóbevalláshoz kapcsolódó "E" jel kigészít lap Az adózó neve, cégneve:.. Adószáma:.. Technikai száma: 911 A Htv. szerinti - vállalkozási szint - éves nettó árbevétel ( ) 9111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel 9112 Kapott kamatok és kamat jelleg bevételek együttes összege 9113 Befektetett pénzügyi eszközöknek minsül részvények, részesedések a mérlegkészítés idpontjáig pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott osztalék és részesedés együttes összege 9114 Kamatozó értékpapírok eladási árában érvényesített kamat bevételként elszámolt összeg 9161 Az önkormányzat illetékességi területére jutó Htv. szerinti nettó árbevétel ( ) (Ebbl az adóalap-megosztás arányának megfelelen) A számviteli törvény szerinti nettó Az adatokat Ft-ban kell megadni Az adóhatóság tölti ki!

13 árbevétel Kapott kamatok és kamat jelleg bevételek együttes összege Befektetett pénzügyi eszközöknek minsül részvények, részesedések a mérlegkészítés idpontjáig pénzügyileg realizált árfolyamnyeresége, továbbá az ilyen befektetések után kapott osztalék és részesedés együttes összege Kamatozó értékpapírok eladási árában érvényesített kamat bevételként elszámolt összeg, év hó. Nap (cégszer aláírás)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Etyek Község Önkormányzata.

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Etyek Község Önkormányzata. HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrl ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg iparzési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről tölti ki! Benyújtás, postára adás napja év hó

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Gyöngyösoroszi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20. adóévről Márianosztra önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Az adóhatóság címe: 2213 Monorierdő, Béke köz 13. Az iparűzési adószámla

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS... adóévről Márkó Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről FŐLAP Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele:

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele: HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévrıl Salgótarján önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. Tel.: 77/507-106 Fax.: 77/507-131 ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:......

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén Flap 2010. adóévben SÁROSD önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrl (Benyújtandó

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévről VÁMOSÚJFALU önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Iparűzési adó beszedési számla: 11734169-15545813-03540000

Részletesebben

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap Bevallási határidő: 2009. 06. 02. Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: Tokaj Város Jegyzője Adóiroda ev hó.nap Adóhatóság azonosító száma: 1. AZONOSÍTÓ AATOK

Részletesebben

Lesence Völgye Településk Körjegyzősége 8319. Lesenceistvánd, Kossuth u. 145. Tel/Fax.: 87/436-151 Az adóhatóság tölti ki!

Lesence Völgye Településk Körjegyzősége 8319. Lesenceistvánd, Kossuth u. 145. Tel/Fax.: 87/436-151 Az adóhatóság tölti ki! HELYI I PARŰZÉSI A D ÓBEVA L L Á S 200.. adóévről Lesencetomaj Önkormányzata illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Lesence Völgye Településk

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2011. adóévről Tolna Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Bevallás a helyiparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2009. évben Pannonhalma önkormányzat illetékességi területén folytatott

Bevallás a helyiparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2009. évben Pannonhalma önkormányzat illetékességi területén folytatott Bevallás a helyiparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2009. évben Pannonhalma önkormányzat illetékességi területén folytatott Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve): Számláját vezető pénzintézet(ek) megnevezése, címe:... Bankszámlaszáma(i):...

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve): Számláját vezető pénzintézet(ek) megnevezése, címe:... Bankszámlaszáma(i):... Ravazd-Ravazd Körjegyzőség 9091 Ravazd, Országút u. 119/a. Tf: 96/474-087 Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, átvétel napja:... átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről RAVAZD önkormányzat

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve): Statisztikai számjele: Számláját vezető pénzintézet(ek) megnevezése, címe:... Bankszámlaszáma(i):...

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve): Statisztikai számjele: Számláját vezető pénzintézet(ek) megnevezése, címe:... Bankszámlaszáma(i):... Écs-Ravazd körjegyzőség 9083 Écs, Fő u. 94. Tf: 96/473-168 Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, átvétel napja:... átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Écs önkormányzat illetékességi

Részletesebben

6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3. Tel./Fax: 79/451-501,451-562 e-mail: korj.b.borsod@t-online.hu

6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3. Tel./Fax: 79/451-501,451-562 e-mail: korj.b.borsod@t-online.hu Bácsborsód és Katymár Községi Önkormányzatok K ö r j e g y z ő s é g é n e k B á c s b o r s ó d i H i v a t a l a 6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3. Tel./Fax: 79/451-501,451-562 e-mail: korj.b.borsod@t-online.hu

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévrıl OZORA KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi ipar zési adóról állandó jelleg ipar zési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi ipar zési adóról állandó jelleg ipar zési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi ipar zési adóról állandó jelleg ipar zési tevékenység esetén lap 2008. adóben a Diósjen Község önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségr l (Benyújtandó

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki: Benyújtás, postára adás napja:. átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki: Benyújtás, postára adás napja:. átvevő aláírása Az adóhatóság tölti ki: Benyújtás, postára adás napja:..... átvevő aláírása BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. adóévben a Szalkszentmárton Önkormányzat

Részletesebben

Beadás dátuma, átvevő aláírása: év hó nap Ügyintéző:

Beadás dátuma, átvevő aláírása: év hó nap Ügyintéző: HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS 2009. ÉVRŐL EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK részére Iparűzési adóval kapcsolatban telefonszám: 77/523-186 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2010. május

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi ipar zési adóról állandó jelleg ipar zési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi ipar zési adóról állandó jelleg ipar zési tevékenység esetén 36956 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 179. szám 14. melléklet a 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez 18. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a helyi ipar zési adóról állandó jelleg

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi ipar zési adóról állandó jelleg ipar zési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi ipar zési adóról állandó jelleg ipar zési tevékenység esetén 36956 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 179. szám 14. melléklet a 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez 18. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a helyi ipar zési adóról állandó jelleg ipar zési

Részletesebben

EGER1087 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

EGER1087 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén EGER1087 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben az Eger Megyei Jogú Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni

Részletesebben