A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló nyilvántartás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló nyilvántartás"

Átírás

1 Ha transzferár-nyilvántartás mintánkra word formátumban tart igényt, kérem írjon egy t az címre, és mi örömmel elküldjük Önnek. A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló nyilvántartás az Önkormányzati Kft., továbbiakban: Társaság, és az Önkormányzat, továbbiakban: Önkormányzat, között létrejött, hirdetési feladatok ellátására vonatkozó ügylet tárgyában

2 Tartalom 1. Bevezetés A kapcsolt vállalkozások azonosító adatai A szerződés tartalmának bemutatása A szerződéskötés időbelisége, hatálya A szerződés megkötésének időpontja A szerződés módosításának időpontja A szerződés időbeli hatálya A szerződés tárgyának jellemzői (minősége, mennyisége, jellege, terjedelme), a teljesítés módja és feltételei Funkcionális elemzés A Társaság által ellátott funkciók vizsgálata Az Önkormányzat által ellátott funkciók vizsgálata A piac meghatározása és jellemzői Az összevont nyilvántartás készítésének indoka A szokásos piaci ár meghatározásának módszere A kiválasztott módszer megnevezése (egyéb módszer esetén annak bemutatása) valamint a módszer kiválasztásának indokai Összehasonlító árak módszere Viszonteladási árak módszere Költség és jövedelem módszer Ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer Nyereségmegosztásos módszer Egyéb módszerek Az alkalmazott árképzési módszer Az összehasonlító adatok meghatározása, kiválasztásuk menete, a választás indoka Kiigazítások és a szokásos piaci ártartomány meghatározása A szerződés tárgyában folyamatban levő hatósági, bírósági eljáráshoz kapcsolódó kérdések A nyilvántartás elkészítésének és módosításának időpontja... 13

3 1. Bevezetés A Társaság és az Önkormányzat között létrejött megállapodás értelmében a Társaság hirdetési feladatokat végez az Önkormányzat megbízásából. A Társaság és az Önkormányzat az évi LXXXI. tv. (Tao.) bekezdése alapján kapcsolt vállalkozásnak minősülnek. Tekintettel arra, hogy a Társaság a évi XXXIV. tv. 3. (4) alapján nem minősül kisvállalkozásnak, a Tao tv. 18. (5) bekezdésre figyelemmel kiadott 22/2009. PM rendeletben előírt nyilvántartási kötelezettségnek a jelen (22/2009. PM rendelet 4. leírt tartalmú) dokumentációval kívánunk eleget tenni. 2. A kapcsolt vállalkozások azonosító adatai Az ügyletben résztvevő felek neve Az ügyletben résztvevő felek székhelye A résztvevő felek adószáma NÉV CÍM ADÓSZÁM NÉV CÍM ADÓSZÁM 3. A szerződés tartalmának bemutatása 3.1. A szerződéskötés időbelisége, hatálya A szerződés megkötésének időpontja A hirdetési szolgáltatás nyújtását magában foglaló szerződést DÁTUM-án kötöttök a felek A szerződés módosításának időpontja A szerződés nem került / DÁTUM-án került módosításra A szerződés időbeli hatálya A szerződés határozatlan ideig / DÁTUM-ig hatályos.

4 3.2. A szerződés tárgyának jellemzői (minősége, mennyisége, jellege, terjedelme), a teljesítés módja és feltételei Az Önkormányzat és a Társaság szerződése keretében megállapodott, hogy a Társaság a szerződésben foglaltaknak megfelelően hirdetési szolgáltatásokat nyújt az Önkormányzat megbízásából. Az ügylet feltételeinek pontos és részletes leírását a jelen nyilvántartáshoz csatolt, a felek között létrejött megállapodás tartalmazza. 4. Funkcionális elemzés A jelen funkcióelemzésben azt vizsgáljuk, hogy a Társaság által a hirdetési feladatokhoz kapcsolódóan végzett tevékenységek, az általa felhasznált erőforrások, és viselt kockázatai hogyan viszonyulnak egy olyan vállalkozás funkcióihoz, amely vállalkozás hasonló tevékenységet végez független megbízói részére. Az elemzés második részében arra keressük a választ, hogy az Önkormányzat mint megrendelő jelen ügylethez kapcsolódó funkciói mennyiben különböznek egy független, hasonló munkákat megrendelő szervezet által végzett tevékenységtől, felhasznált erőforrásaitól, viselt kockázataitól A Társaság által ellátott funkciók vizsgálata A Társaság tevékenysége nagyban hasonlít a független megbízók részére hirdetési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások tevékenységére. Mind a Társaság, mind a független, hasonló területen működő társaságok foglalkoznak marketingkommunikációs programok kidolgozásával és megvalósításával, hirdetési tanácsadással, hirdetési kampányok tervezésével és lebonyolításával, a hirdetések elhelyezésével, hirdetési felületek bérlésével, a szolgáltatás nyújtásához szükséges szakképzett munkaerő beszerzésével, az alkalmazottak tevékenységének összehangolásával, szervezésével, a teljesítéshez esetlegesen szükséges alvállalkozók versenyeztetésével, megbízásával, az elvégzett feladatok folyamatos ellenőrzésével, adminisztrációs feladatok ellátásával (pl. számviteli, adózási, munkaügyi előírásoknak való megfelelés), stb. A független vállalatok a Társaság jelen ügylethez kapcsolódó tevékenységével szemben végeznek még marketing tevékenységet, így részt vesznek pályázatokon és potenciális megbízóik körében hirdetik

5 magukat. E tevékenységeket a Társaság jelen ügylethez kapcsolódóan nem végzi, mivel az Önkormányzat és a Társaság között mindezek nélkül a kapcsolt vállalkozási viszony miatt is szoros az együttműködés. A Társaság és a független, hasonló tevékenységet végző vállalatok ügylethez kapcsolódó erőforrásfelhasználása is nagyban hasonlít egymásra. Mind a független feleknek, mind a kapcsolt vállalkozásnak végzett tevékenység esetében felmerülnek közvetlen anyagköltségek (elsősorban irodai költségek), közvetlen személyi jellegű ráfordítások (pl. szakemberek bére és juttatásai), a munka elvégzéséhez szükséges szoftverek, egyéb eszközök megszerzésének, üzemeltetésének költségei, a munka elvégzéséhez közvetlenül szükséges szolgáltatási díjak, alvállalkozókhoz kapcsolódó esetleges költségek, ügyviteli- és adminisztrációs költségek: o irodai anyagköltség, o az adminisztráció segítéséhez igénybevett külső szolgáltatások, o irodai- és egyéb általános használatú eszközök költségei, o az ügyvezetés és adminisztráció személyi jellegű ráfordításai, stb. A végzett tevékenységek között bemutatott egyetlen lényeges eltérés, hogy a nyíltpiacon működő, független felek megbízásából hasonló tevékenységet végző vállalatoknak el kell látniuk marketing tevékenységet, míg a Társaságnak erre nincs szüksége a munka megszerzéséhez. Ennek megfelelően a Társaságnak marketing költségei sem merülnek fel. A végzett tevékenységek, a viselt költségek és más erőforrás-felhasználások mellett vizsgálnunk kell a munka elvégzéséhez kapcsolódó kockázatokat is: Ezen a területen nem jellemző az ár külföldi fizetőeszközben történő meghatározása, ezért sem a Társaság, sem a független marketing és hasonló tevékenységgel foglalkozó vállalkozások nem viselnek árfolyamkockázatokat. A független, hasonló tevékenységet végző vállalkozások folyamatosan harcolnak versenytársaikkal, újabb és újabb munkákat pályáznak meg, ahol a pályázat megnyerése nem minden esetben sikerül. Ennek megfelelően a hirdetési tevékenységet végző független cégek nagyobb piaci kockázattal szembesülnek, mint a Társaság, és a kapacitáskihasználtságukból eredő kockázataik is magasabbak. A fentiek összefoglalásaként elmondható, hogy a független hirdetési tevékenységet végző cégek tevékenységi köre minimálisan ugyan, de bővebb, költségei és kockázatai ennek megfelelően némileg magasabbak, mint a Társaságé.

6 4.2. Az Önkormányzat által ellátott funkciók vizsgálata Az Önkormányzat az ügyletben, mint megrendelő szerepel. A dokumentáció e részében azt vizsgáljuk, hogy az Önkormányzat, és egy hasonló hirdetési szolgáltatásokat megrendelő független szervezet mennyiben lát el eltérő tevékenységeket az ügylethez kapcsolódóan. A jelen, illetve egy hasonló ügylethez kapcsolódóan mind az Önkormányzat, mind a független megrendelők végeznek adminisztrációs feladatokat: o a feladat definiálása, o a munka tervezése és leírása, o a feladat elvégzéséhez szükséges információk átadása, o a szerződés megkötése, biztosítják a folyamatos rendelkezésre állást, az elvégzett munka minőségét ellenőrzik, a teljesítést igazolják, stb. A független megrendelők és az Önkormányzat tevékenysége közötti egyetlen eltérést a pályáztatási folyamatban találjuk: Mert míg az Önkormányzat törekszik a munka kapcsolt vállalkozással történő elvégeztetésére, és ennek megfelelően nem versenyezteti meg a potenciális vállalkozókat, addig a független szervezetek pályáztatással, illetve a beérkezett ajánlatok elbírálása alapján választják ki partnerüket. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevő kiválasztása, mint feladat jelenik meg a független szervezeteknél. Hasonlóan a 4.1. fejezetben foglaltakra, az Önkormányzat esetében is meg kell vizsgálnunk, hogy az ügylethez kapcsolódóan felmerült költségei mennyiben térnek el azoknak a szervezeteknek a költségeitől, amelyek hasonló ügyletben, hasonló pozícióban vesznek részt. Az Önkormányzat és a hasonló munkákat megrendelő független szervezetek erőforrás-felhasználása elsősorban adminisztrációs tevékenységükhöz kapcsolódik. Ennek megfelelően elsősorban ügyviteli és adminisztrációs költségeik merülnek fel, úgy mint irodai anyagköltség, az adminisztráció segítéséhez igénybevett külső szolgáltatások, irodai- és egyéb általános használatú eszközök költségei, az ügyvezetés és adminisztráció személyi jellegű ráfordításai, stb. Az előző bekezdésekben már feltárásra került, hogy a kapcsolt vállalkozási viszonyból adódóan az Önkormányzat nem pályáztat, nem versenyezteti meg a potenciális partnereket. Ennek megfelelően az e tevékenységek végzéséhez kapcsolódóan független feleknél felmerült költségei sem merülnek fel, így tehát kijelenthető, hogy az önkormányzat erőforrás-felhasználása valamivel kisebb, mint a független, hasonló munkákat megrendelő szervezetek erőforrás-felhasználása.

7 A kockázatok összehasonlításából kiderül, hogy az Önkormányzat pontosan ugyanolyan kockázatokat visel, mint azok a szervezetek, amelyek független felektől rendelik meg hasonló munkák elvégzését. Pénzügyi kockázatról megrendelőként nem beszélhetünk, árfolyamkockázatot a felek szintén nem vállalnak. A hibás teljesítésből fakadó kockázat ezen a területen nehezen értelmezhető. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a kapcsolt vállalkozással megkötött szerződés esetén a megrendelő (jelen esetben az Önkormányzat) a tevékenységek szűkebb körét látja el a független megrendelőkhöz képest, ennek megfelelően költségei némileg alacsonyabbak. 5. A piac meghatározása és jellemzői A Társaság tevékenységéhez hasonló szolgáltatások piaca liberalizált, versenyző piac, amelyen hatósági megkötésektől mentesen lehet árazni az egyes szolgáltatásokat. A Társasághoz hasonló cégek piacra lépésének korlátai alacsonyak, mivel a tevékenység sem magasan képzet munkaerő, sem speciális gépek rendelkezésre állását nem igényli. Ennek megfelelően a piacon egyszerre ezernyi kisebb társaság, és néhány nagy szereplő verseng a potenciális megbízók kegyeiért. Habár a Társaság szolgáltatásai jól helyettesíthetők más e piacon működő társaságok szolgáltatásaival, a munka elvégzésének a benne résztvevő szakemberektől való nagyfokú függősége miatt sosem fordulhat elő az, hogy két szolgáltató pontosan ugyanolyan módon teljesíti az adott felkérést. A hasonló szolgáltatások piacának méretére vonatkozóan nem rendelkezünk megbízható információval, azt azonban biztosan tudjuk, hogy e szolgáltatások piacának növekedése erősen összefügg az általános konjunkturális helyzettel. 6. Az összevont nyilvántartás készítésének indoka A 22/2009. PM rendelet 3. (2) és (3) bekezdése alapján a 3. pontban hivatkozott megállapodás alapján megvalósult hasonló megrendelésekre vonatkozóan összevont nyilvántartást kívánunk készíteni, mivel az ügyletek tárgya azonos, teljesítésük minden lényeges feltétele azonos, valamint aránytalanul nagy költséget okozna számunkra ennek a típusú nyilvántartásnak az elkészítése megrendelésenként. Mindez egybeesik a 22/2009. PM rendelet 2. (2) bekezdésében foglaltakkal, amely szerint az adózótól nem várható el, hogy aránytalanul nagy költséget fordítson a nyilvántartás elkészítésére.

8 7. A szokásos piaci ár meghatározásának módszere A jelen, szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartás e részében a piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek közül kiválasztásra kerül egy, amelynek segítségével e dokumentáció keretein belül meghatározzuk az ellenőrzött ügylet szokásos piaci árát, árrését, hasznát, vagy az ezekből számított piaci tartományt A kiválasztott módszer megnevezése (egyéb módszer esetén annak bemutatása) valamint a módszer kiválasztásának indokai A dokumentáció e részében megvizsgáljuk az OECD irányelvek által javasolt egyes módszereket, alkalmazási lehetőségüket, és ezek figyelembe vételével választjuk ki a szokásos piaci ár, árrés, haszon, illetve ezek tartományának meghatározására leginkább alkalmas módszert Összehasonlító árak módszere Az összehasonlító árak módszere használata esetén szokásos piaci árnak azt az árat tekintjük, amelyet független felek alkalmaznak összehasonlítható eszköz vagy szolgáltatás értékesítésekor. Az összehasonlíthatóság akkor áll fenn, ha az összehasonlítandó ügyletek vagy az adott ügyleteket bonyolító vállalkozások közötti különbségek egyike sem érinti lényegesen a szabadpiaci árat, vagy meglehetősen pontos helyesbítések végezhetők az ilyen különbségek torzító hatásainak kiküszöbölésére. Az összehasonlító árak módszere belső összehasonlító adatok felhasználásával nem alkalmazható, mert sem a Társaság nem végez összehasonlítható körülmények között hasonló tevékenységet független fél részére, sem az Önkormányzat nem vesz igénybe összehasonlítható szolgáltatást független féltől. Külső összehasonlító adatok felhasználásával biztosan meg lehetne határozni az ügylet szokásos piaci árát, ám független felek között létrejött hasonló szerződések egyes részleteiről nem rendelkezünk megbízható és ellenőrizhető nyilvános információval. Mindezekre tekintettel az összehasonlító árak módszerének alkalmazására nincs módunk.

9 Viszonteladási árak módszere A viszonteladási árak módszere szerint a szokásos piaci ár az eszköznek, szolgáltatásnak független felek felé változatlan formában történő értékesítése során alkalmazott ár, csökkentve a viszonteladó költségeivel és a szokásos haszonnal. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat nem értékesíti tovább a Társaságtól megvásárolt szolgáltatást független feleknek, a viszonteladási árak módszerének alkalmazására nincs módunk Költség és jövedelem módszer A költség és jövedelem módszer alkalmazása során a kapcsolt félnek, a kapcsolt ügyletben értékesített termék vagy szolgáltatás önköltségéhez adják hozzá a független ügyleteknél alkalmazott haszonkulcsot. A költség és jövedelem módszer a társaság felmerülő költségeiből kiindulva, azokat egy megfelelő költségarányos (bruttó) haszonnal növelve határozza meg a szokásos piaci árat. Tekintettel arra, hogy nem rendelkezünk arra vonatkozó információval, hogy összehasonlítható körülmények között független felek milyen bruttó jövedelmezőséggel végeznék a Társaság tevékenységét, a költség és jövedelem módszert nem tudjuk alkalmazni Ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer Az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer azt a megfelelő vetítési alapra (költségek, árbevétel, eszközök) vetített nettó nyereséget vizsgálja, amelyet az adózó az ügyleten realizál. A jelen ügylet szokásos piaci árának meghatározására, az OECD transzferár irányelveiben leírt 1 ügyleti nettó nyereségen alapuló módszert (TNMM) kívánjuk alkalmazni. A módszer alkalmazása keretében azt vizsgáljuk, hogy a Társaság adott ügylethez kapcsolódóan elért jövedelmezősége megfelel-e a független, hasonló tevékenységű vállalatok jövedelmezőségének. Amennyiben a Társaság jövedelmezősége megfelel a hasonló tevékenységet végző vállalatok jövedelmezőségéből számolt iparági átlagoknak, abban az esetben nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy az ellenőrzött ügyletben alkalmazott ár megfelel a szokásos piaci árnak. 1 OECD: Transzferár irányelvek a multinacionális vállalkozások és az adóhatóságok számára

10 Nyereségmegosztásos módszer Azokban az esetekben, amikor az ügyletek szorosan összefonódnak, előfordulhat, hogy elkülönült kezelésük korlátokba ütközik. Ilyen esetekben független vállalkozásoknak megvan a lehetőségük közös vállalat létrehozására, és a nyereség társasági szerződésben foglalt arányok szerinti megosztására. A nyereségmegosztásos módszer célja, hogy kiküszöbölje a kapcsolt ügyletben teremtett vagy kikötött különleges feltételek nyereségre gyakorolt hatását. A módszer keretében először megvizsgálják az ellenőrzött ügyletből fakadóan, közösen elért nyereséget, majd gazdaságilag indokolható alapon olyan arányban osztják szét a kapcsolt vállalkozások között, ahogy független felek járnának el az ügyletben. Tekintettel arra, hogy a módszer rendkívül nagy szubjektivitást tartalmaz és alkalmazását az OECD irányelvek is csak a funkciók értékének jó számszerűsíthetősége esetén javasolják, a nyereségmegosztásos módszer alkalmazását elvetjük Egyéb módszerek Az egyéb módszerek abban az esetben alkalmazhatók az arm s length ár, illetve ártartomány meghatározására, ha a pontokban felsorolt módszerek nem vezettek eredményre. Esetünkben ezek használata nem válik szükségessé, mivel az ügylet szokásos piaci árának meghatározásához az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer rendelkezésünkre áll Az alkalmazott árképzési módszer Az alkalmazott árképzési módszer: ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer Az összehasonlító adatok meghatározása, kiválasztásuk menete, a választás indoka A Társaság 3. fejezetben bemutatott ügyletén elért jövedelmezősége összehasonlítható a reklámügynöki tevékenység végzésével foglalkozó, cégek jövedelmezőségének iparági átlagával amely kijelöl egy arm s length tartományt -, és ilyen módon bizonyítható, hogy a Társaság és az Önkormányzat ellenőrzött ügylete keretében piaci árat alkalmaz. Az iparági átlag meghatározásához a nyilvánosan hozzáférhető DATAX adatbázis évi adatait használtuk, mivel úgy ítéljük meg, hogy az adatbázisban szereplő iparági átlagok és kvartilisek felhasználásával megbízhatóan meghatározható az egyes iparágakban elvárt piaci jövedelmezőség.

11 Az adatbázis a társasági adóbevallásoknak a KSH-nál lévő állományából készült. Az adatbázis létrehozása során többszázezer kettős könyvvitelt vezető magyar társaság adatai kerültek feldolgozásra. A törvényi szabályozás szerint az adóhatóságnál illetve a Központi Statisztikai Hivatalnál található egyedi adóbevallások adatai nem hozhatók nyilvánosságra. A belőlük származatott adatok is csak akkor közölhetőek, ha legalább 3 különböző vállalkozás adatainak aggregálásából származnak. Emiatt az adatbázisban csak azokban az esetekben szerepelnek adatok, ha legalább 3 vállalkozás tartozott egy adott csoportba. Az adatbázisban az adóbevallást benyújtott vállalkozások mérlegadataiból statisztikai módszerekkel képzett mutatószámok szerepelnek a vállalkozások főtevékenysége szerinti TEÁOR számonkénti csoportosításban. A DATAX adatbázis rendszere ágazati (TEÁOR) hovatartozás és az árbevétel nagysága szerint bontja szét a vállalkozásokat. A szélsőséges értékek kiküszöbölésére az átlagszámítás során mindegyik csoportban (illetve ágazatban), minden egyes mutatószám esetén kihagyásra került az értékek legalsó és legfelső 10%-a (kerekítve), a csoport- illetve az ágazati átlag számítása pedig fennmaradó értékekből történt. (A kvartilisek számítása viszont az eredeti sokaságból történt.) Az átlagok és a kvartilisek számítása egy kétszakaszos folyamattal történt. Az első szakaszban az adott csoportba tartozó minden egyes vállalkozásnál a cég adóbevallásából kerültek kiszámításra a pénzügyi mutatószámok, a második szakaszban az így megkapott egyedi értékek átlagának kiszámításával álltak elő a csoportokat jellemző átlagok. Hasonlóképpen alakultak ki a kvartilisek is, a megfelelő statisztikai képletek alkalmazásával. A Társaság 3.2 fejezetben bemutatott tevékenysége piaci jövedelmezőségének meghatározásához az adatbázisból a 7311-es TEÁOR számú Reklámügynöki tevékenység megnevezésű tevékenységcsoport végzőinek iparági adatait használtuk. A mutatószámok közül a Tevékenység haszonkulcsa I. mutatót választottuk. Tevékenység haszonkulcsa I. Üzemi tevékenység eredménye Értékesítés nettó árbevétele Az OECD iránymutatás elvei szerint, amennyiben a Társaság adott ügyleten elért jövedelmezősége az adatbázisban kijelölt kvartilisek közé esik, úgy az ellenőrzött ügyletben alkalmazott ár piacinak minősül.

12 7.3. Kiigazítások és a szokásos piaci ártartomány meghatározása A 7.2. fejezetben bemutatottakból kiindulva feltételezhetjük, hogy ha a Társaság adott ügyleten elért jövedelmezősége (Tevékenység haszonkulcsa I.) a DATAX által közölt kvartilisek közé esik, akkor az általa alkalmazott ár piacinak minősül. (A DATAX releváns adatait az 1. sz. Melléklet tartalmazza.) Habár a DATAX által összegzett adatokból sok helyen az derül ki, hogy a vállalkozások igen nagy számban veszteségesen működtek saját területükön (ez a magyar kisvállalkozások sajátossága), mégsem tartjuk elfogadhatónak a veszteséges ügyletek bonyolítását, hiszen ez ellentétes a közgazdasági racionalitással. A 4. fejezetben bemutatott funkcionális elemzés során nem tártunk fel olyan lényeges, megbízhatóan számszerűsíthető különbségeket, amelyek a jövedelmezőség szokásos piaci tartományának további kiigazítását indokolnák. Mindezekre figyelemmel úgy becsüljük, hogy a 3.2. pontban bemutatott ellenőrzött ügylet piaci jövedelmezősége az 50 millió Ft-nál kisebb árbevétellel rendelkező vállalatok esetében 0%-13,4% között mozog, az millió Ft közötti árbevétellel rendelkező vállalatok esetében 0,2%-6,0% között mozog, az millió Ft közötti árbevétellel rendelkező vállalatok esetében 0,3%-6,6% között mozog, az 500 millió Ft feletti árbevétellel rendelkező vállalatok esetében 0,0%-5,5% között mozog. Amennyiben a Társaság adott ügyleten elért jövedelmezősége a fenti, árbevételének megfelelő piaci jövedelmezőségi tartományba esik, úgy kijelenthetjük, hogy az ellenőrzött ügylet során alkalmazott ár piaci. Abban az esetben, ha az elért jövedelmezőség eltér a fent bemutatott piaci jövedelmezőségi szinttől, abban az esetben azt az árat tekintjük piacinak, amelynek alkalmazása mellett a Társaság ellenőrzött ügyletéből fakadó jövedelmezősége a piaci tartományba esett volna. 8. A szerződés tárgyában folyamatban levő hatósági, bírósági eljáráshoz kapcsolódó kérdések A szerződés tárgyában nincs lezárt, vagy folyamatban levő hatósági vagy bírósági ügyről információnk, ennek megfelelően e dokumentációban nem tudjuk rögzíteni az eljáró hatóság vagy bíróság nevét és székhelyét, az eljárás ügyszámát, az eljárás megkezdésének és lezárásának időpontját, valamint a jóváhagyásra benyújtott, a hatóság által vitatott vagy megállapított szokásos piaci árat.

13 9. A nyilvántartás elkészítésének és módosításának időpontja A nyilvántartás DÁTUM-án került elkészítésre. A nyilvántartás módosítására nem / DÁTUM-án került sor.

14 1. sz. Melléklet A DATAX releváns adatai 7311 Reklámügynöki tevékenység ÁTLAGOS ÉRTÉKEK KVARTILISEK (OSZTÓPONTOK) vállalati csoportok vállalati csoportok teljes 0-50 M M M 500 M - teljes ágazat 0-50M M M 500M - ágazat 25% 50% 75% 25% 50% 75% 25% 50% 75% 25% 50% 75% 25% 50% 75% Vállalkozások száma (db) Tevékenység haszonkulcsa I. -2,8% 2,6% 3,5% 2,2% -1,7% -17,4% 2,2% 13,4% 0,2% 2,0% 6,0% 0,3% 2,2% 6,6% 0,0% 1,2% 5,5% -10,3% 2,1% 11,3% Forrás: QD DATAX ágazati pénzügyi mutatószámrendszer

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló nyilvántartás Ha transzferár-nyilvántartás mintánkra word formátumban tart igényt, kérem írjon egy e-mailt az info@kolchis.hu címre, és mi örömmel elküldjük Önnek. A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló nyilvántartás Ha transzferár-nyilvántartás mintánkra word formátumban tart igényt, kérem írjon egy e-mailt az info@kolchis.hu címre, és mi örömmel elküldjük Önnek. A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló nyilvántartás Ha transzferár-nyilvántartás mintánkra word formátumban tart igényt, kérem írjon egy e-mailt az info@kolchis.hu címre, és mi örömmel elküldjük Önnek. A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló

Részletesebben

nyilvántartás 2012. üzleti évre

nyilvántartás 2012. üzleti évre A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartás 2012. üzleti évre a XXX, mint EZ és a YYY, mint AZ között létrejött ILYEN szerződés tárgyában DÁTUM Tax Revolutions Kft. Székhely: 2030 Érd,

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban II. A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek A szokásos piaci ár meghatározásának módszerei az OECD transzferár

Részletesebben

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET 22/2009. (X. 16.) PM RENDELET A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL HATÁLYOS: 2010.01.01 2011.12.31 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?!

Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?! Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?! A társasági adó törvény 2014-től lehetőséget nyújt arra, hogy egy cég a kapcsolt vállalkozása által elszámolt kutatás-fejlesztési tevékenységéhez

Részletesebben

Transzferár nyilvántartás minta

Transzferár nyilvántartás minta Transzferár nyilvántartás minta Társaság neve Dokumentált év Készítés időpontja: Felülvizsgálat időpontja: Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A Társaság transzferár képzési gyakorlata... 3

Részletesebben

Egy kereskedelmi tevékenységet végző társaság transzferár kiigazításaival kapcsolatos adóhatósági megállapítások

Egy kereskedelmi tevékenységet végző társaság transzferár kiigazításaival kapcsolatos adóhatósági megállapítások Egy kereskedelmi tevékenységet végző társaság transzferár kiigazításaival kapcsolatos adóhatósági megállapítások Kiss Tamás Szokásos Piaci Ár-megállapítási és Transzferár Ellenőrzési Főosztály Szokásos

Részletesebben

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása Az összehasonlíthatóság problémája FOTIADI ÁGNES osztályvezetı NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály 2012. Október

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Transzferár aktualitások. Veszprémi István szeptember 7.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Transzferár aktualitások. Veszprémi István szeptember 7. Transzferár aktualitások Veszprémi István 2012. szeptember 7. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International

Részletesebben

Összehasonlító adatok és adatbázisok a transzferárazásban

Összehasonlító adatok és adatbázisok a transzferárazásban Összehasonlító adatok és adatbázisok a transzferárazásban A transzferárazás legnehezebb, és egyben legizgalmasabb feladata a piaci ár meghatározására alkalmas módszer kiválasztása, és a módszer alkalmazásához

Részletesebben

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban I. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket

Részletesebben

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET 22/2009. (X. 16.) PM RENDELET A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL HATÁLYOS: 2012.01.01 től A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

Részletesebben

Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához

Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához Vállalatok, melyek a transzferárazási szabályok hatálya alá esnek A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazott módszerek A rendelkezésre álló

Részletesebben

TRANSZFERÁR-ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Herczegh Zsolt igazgató NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

TRANSZFERÁR-ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Herczegh Zsolt igazgató NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága TRANSZFERÁR-ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK Herczegh Zsolt igazgató NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága A transzferárazás ellenőrzésének jelentősége Szabad piac, szabad áralkalmazás Szabad jövedelem-, nyereségátcsoportosítás?

Részletesebben

TRANSFER PRICING. TransferPricingServices Komplex transzferár szolgáltatások. Szigorodó adatbázisszűrési szabályok

TRANSFER PRICING. TransferPricingServices Komplex transzferár szolgáltatások. Szigorodó adatbázisszűrési szabályok TRANSFER PRICING Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok Szigorodó adatbázisszűrési szabályok TransferPricingServices Komplex transzferár

Részletesebben

Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok. Szigorodó adatbázis-szűrési szabályok

Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok. Szigorodó adatbázis-szűrési szabályok 2015 Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok Szigorodó adatbázis-szűrési szabályok TransferPricingServices Komplex transzferár szolgáltatások

Részletesebben

Adóhatósági állásfoglalások

Adóhatósági állásfoglalások Adóhatósági állásfoglalások A rendkívül rövid, ugyanakkor tág kereteket biztosító törvényi szabályozás értelmezését egyre több adóhatósági állásfoglalás egészíti ki. 2008/13. Adózási kérdés a kapcsolt

Részletesebben

Hazai transzfer ár szabályozás. WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest

Hazai transzfer ár szabályozás. WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest Hazai transzfer ár szabályozás WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest Miről lesz szó? Az adózók által leggyakrabban feltett kérdések elemzése» I. Hogyan változott a magyar szabályozás 2003

Részletesebben

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z 1.) KKV A Tao. tv. szerint a transzferár dokumentálási kötelezettség nem vonatkozik kisvállalkozásokra. 1996. évi LXXXI. tv. / Tao. tv. 18. (5) Az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági

Részletesebben

A Gépész Kft. szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartása

A Gépész Kft. szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartása A Gépész Kft. szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartása A Gépész Kft., mint vállalkozó és a Beruházó Kft., mint megrendelı között létrejött vállalkozási szerzıdés tárgyában 2009. május

Részletesebben

Transzferárról magyarul

Transzferárról magyarul Transzferárról magyarul 2012. április 18. Transzferár nyilvántartásokat érintő változások Nagy Gabriella Gbill Transzferárakhoz kapcsolódó változások Nyilvántartási kötelezettség (22/2009. számú PM rendelet)

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban

A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban 2009. november 18 Akkor találtam ki, hogy átfogó tanulmányt írok valami olyanról, amiről nem illik írni Édesapám szerint elég

Részletesebben

Transzferáras kerekasztal

Transzferáras kerekasztal Transzferáras kerekasztal Kerényi Máté Fülöp Budapest, 2011. július 8. A megbeszélés javasolt témái I. Mikor lehet/kell összevont nyilvántartást készíteni és mikor nem? Mi a piaci kamatláb a hátrasorolt

Részletesebben

A vállalatcsoport megnevezése szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı közös nyilvántartása. Fıdokumentum (Masterfile)

A vállalatcsoport megnevezése szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı közös nyilvántartása. Fıdokumentum (Masterfile) A vállalatcsoport megnevezése szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı közös nyilvántartása Fıdokumentum (Masterfile) KOLCHIS Kft. 2 5 1. Az üzleti vállalkozás és a üzleti stratégia általános leírása...3

Részletesebben

Kedvezményezett célok támogatása a társasági adó rendszerében új szabályok alapján

Kedvezményezett célok támogatása a társasági adó rendszerében új szabályok alapján Kedvezményezett célok támogatása a társasági adó rendszerében új szabályok alapján 2015 Közhasznú tevékenység, felsőoktatás támogatása esetén ADÓALAP-KEDVEZMÉNY(adózás előtti eredmény csökkentése) Filmalkotás,

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Ellenőrzési Osztály 5. 1 Jövedelem transzfer

Részletesebben

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft.

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AZ ELŐADÁS KIEMELT TERÜLETEI SZOKÁSOS PIACI ÁR A KAPCSOLÓDÓ KORREKCIÓK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK SZOKÁSOS PIACI ÁR ELVE (nyilvántartás

Részletesebben

Kiemelt ellenőrzési terület

Kiemelt ellenőrzési terület Kiemelt ellenőrzési terület Kapcsolt vállalkozások egyre nagyobb forgalmat bonyolítanak egymás között (nemzeti adóalap védelme); Amennyiben ezek a jogügyletek nem szokásos piaci áron történnek adókülönbözetek

Részletesebben

Adminisztráció-csökkentés a transzferárazásban

Adminisztráció-csökkentés a transzferárazásban Adminisztráció-csökkentés a transzferárazásban A két ünnep közötti időszakban került kihirdetésre az 54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet, amely jelentősen átszabta a transzferár-nyilvántartások készítésére

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

Transzferárról magyarul Köszöntő Szmicsek Sándor

Transzferárról magyarul Köszöntő Szmicsek Sándor 2 3 4 5 Transzferárról magyarul Köszöntő Szmicsek Sándor Transzferárról magyarul 2012. április 18. Transzferárról magyarul azaz a cégcsoporton belüli elszámoló árakról (köz)érthetően az új, magyar nyelvű

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Hír-ADÓ. Transzferár dokumentációs változások. 2012. január 10.

Hír-ADÓ. Transzferár dokumentációs változások. 2012. január 10. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Transzferár dokumentációs változások Hír-ADÓ 2012. január 10. Transzferár dokumentációs változások Az 54/2011. (XII.

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai

A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai Október 16-án kihirdetésre került a transzferár-nyilvántartás készítési kötelezettségről szóló új PM rendelet, melynek egyes egyszerűsítő rendelkezéseit

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások évi adókedvezmények március 14.

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások évi adókedvezmények március 14. Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások 2017. március 14. 1 Jogszabályi háttér 2010/75/EU Irányelv az ipari kibocsátásokról 2012/27/EU Irányelv az energiahatékonyságról Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

IV/4. sz. melléklet: Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció

IV/4. sz. melléklet: Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció IV/4. sz. melléklet: Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

A transzferár ellenırzések gyakorlati tapasztalatai

A transzferár ellenırzések gyakorlati tapasztalatai A transzferár ellenırzések gyakorlati tapasztalatai dr. Tóth Alexandra Marianna KAIG Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály Adózói Klub 2012. október 17. Témák: 1. Adózói transzferár-profil az

Részletesebben

Projekt adatlap 1. számú melléklete. I. A költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció

Projekt adatlap 1. számú melléklete. I. A költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció Projekt adatlap 1. számú melléklete I. A költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció Kérjük, hogy ebben a mellékletben ismertessék a projekt során beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások, valamint

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról 2014.01.01-től BERKESDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2000. (XII.01.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Veresegyház Nagyközségi Önkormányzat módosított 5/1991.(IV.01.)számú rendelete az iparűzési adóról, egységes szerkezetben

Veresegyház Nagyközségi Önkormányzat módosított 5/1991.(IV.01.)számú rendelete az iparűzési adóról, egységes szerkezetben Veresegyház Nagyközségi Önkormányzat módosított 5/1991.(IV.01.)számú rendelete az iparűzési adóról, egységes szerkezetben (A rendeletet módosították a 10/2000. (XII.28.), 12/2003. (XII.17.), 11/2002. (XII.

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

A recesszió hatása a transzferárazásra

A recesszió hatása a transzferárazásra A recesszió hatása a transzferárazásra Az amerikai jelzálogpiaci válság globális recesszióvá fejlődése jelentős kihívásokat tartogat a transzferárazással foglalkozó szakemberek számára. A multinacionális

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program Projekt adatlap a Környezet és Energia Operatív Program A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek A komponens c. pályázati felhívásához

Részletesebben

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:.

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:. Polgármesteri Hivatal Adóirodájának 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.:58.Tel: 63/510-326 Iparűzési adó számla : 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számla: 12066007-00373020-00100008 Késedelmi

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

News Flash. August, Transzferárazás: 5 dolog, amire mindenkinek figyelnie kell

News Flash. August, Transzferárazás: 5 dolog, amire mindenkinek figyelnie kell News Flash August, 2016 Transzferárazás: 5 dolog, amire mindenkinek figyelnie kell Transzferárazás: 5 dolog, amire mindenkinek figyelnie kell A transzferár-nyilvántartás készítési kötelezettséget megfogalmazó

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

A transzferárazás recessziós környezetben

A transzferárazás recessziós környezetben A transzferárazás recessziós környezetben A gazdasági válság kiteljesedése és a várva várt gyors fellendülés elmaradása új kérdéseket hozott felszínre a transzferárazás területén. Jelen írásomban a 2009-es,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Aktualitások az adózásban november 27. dr. Funtek Zsolt KMRAFI Tájékoztatási Főosztály

Aktualitások az adózásban november 27. dr. Funtek Zsolt KMRAFI Tájékoztatási Főosztály Aktualitások az adózásban 2014. november 27. dr. Funtek Zsolt KMRAFI Tájékoztatási Főosztály A reklámadó szabályai Jogszabályi háttér A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény + a reklámadóról szóló

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Adótörvény változások 2015-től Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Adótanácsadók Egyesülete alelnök Személyi jövedelemadó SZJA 1 Alapelv az szja-ban A magánszemélynek bérként adott juttatás nem tartozhat

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

1. Regisztráció: A pályázni szándékozó vállalkozásoknak első körben regisztrálniuk szükséges magukat az alábbi portálon keresztül:

1. Regisztráció: A pályázni szándékozó vállalkozásoknak első körben regisztrálniuk szükséges magukat az alábbi portálon keresztül: A pályázatok benyújtásának folyamata: 1. Regisztráció: A pályázni szándékozó vállalkozásoknak első körben regisztrálniuk szükséges magukat az alábbi portálon keresztül: www.energiatudatossag.mvmp.hu A

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003. számú Ügyviteli Utasítás - ingatlanrészek,

Részletesebben

AZ ÖSSZEHASONLÍTÁST TORZÍTÓ TÉNYEZŐK ÉS KISZŰRÉSÜK

AZ ÖSSZEHASONLÍTÁST TORZÍTÓ TÉNYEZŐK ÉS KISZŰRÉSÜK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR KONTROLLING-ELLENŐRZÉS INTÉZETI TANSZÉK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BLUMNÉ BÁN ERIKA ADJUNKTUS ELEMZÉS-ELLENŐRZÉS MÓDSZERTANA ÉS RENDSZERE 2. ELŐADÁS MUNKAVEZÉRLŐ

Részletesebben

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása. B jelű betétlap

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása. B jelű betétlap Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása B B jelű betétlap 1. Adóalany neve (cégneve):... 2. Adószáma:... II. A nettó árbevétel 711. Htv. szerinti - vállalkozási szintű

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás. Eltéréselemzés I.

Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás. Eltéréselemzés I. Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás Eltéréselemzés I. Kiindulópont Információk a tulajdonosok számára a vállalkozás vezetői számára Cél folyamatosan ismerni a vállalkozás tevékenységét a gazdálkodás

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége:

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége: Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz Cég neve: Cég fő tevékenysége: 1. Tudás megszervezése 1.1. Általános adatok Vállalkozásban foglalkoztatottak létszáma: Vezetők száma: Fejlesztést végzők

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben