Transzferár szabályozás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Transzferár szabályozás"

Átírás

1 Transzferár szabályozás Aktualitások a transzferár szabályozásban Siklós Márta november 25. Budapest

2 Jogforrások Nemzetközi transzferár joganyagok OECD Transzferár irányelvek EU JTPF (Joint Transfer Pricing Forum) által kiadott irányelvek Magyar transzferár joganyagok évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 22/2009. (X. 16.) PM rendelet a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről (előzmény jogszabály: 18/2003. (VII. 16.) PM rendelet) 2

3 Jogforrások Anyagi jog - adóalap módosítás követelménye Szokásos piaci ár elve Nemzetközileg (OECD országokban) alkalmazandó alapelv Adóalap módosítás esetei a szokásos piaci árazástól eltérő árazásnál Magyarországon Kisebb adóalap: kötelező növelni Magasabb adóalap: lehetőség csökkenteni - feltételek! Eljárási jog - nyilvántartás követelményei OECD transzferár irányelve csak ajánlás Egyes országok szuverén joga a nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályok kijelölése 3

4 4

5 Elfogadott módszerek Jogforrások Dokumentációs kötelezettség Nyilvántartás tárgya Alkalmazható adatbázisok Transzferárnyilvántartás kamat + Szankciók Módszerek Folyamat Tartalom Előzetes hatósági ármegállapítás (APA) APA érvényesség ideje APA díja *Forrás: 5 leitnerleitner Guidelines to taxation 2013 Regionális összehasonlítás* Magyarország Ausztria Csehország Németország Románia Szlovákia kötelező a vonatkozó PM rendelet alapján (részletes transzferárszabályozás 2003 óta) minden (belföldi és határon átnyúló) összeghatár feletti, kapcsolt féllel kötött ügylet adóalap-kiegészítés + bírság, késedelmi nyilvántartás elkészítésének elmulasztása esetén max. 2 millió Ft/tranzakció (ismételt mulasztás esetén 4 millió Ft a ) Hagyományos, ügyleti nettó nyereségen alapuló és nyereségmegosztásos, illetve egyéb módszerek kötelező az osztrák törvények és az OECD irányelv figyelembevételével minden kapcsolt féllel kötött, határon átnyúló ügylet adóalap-kiegészítés + késedelmi kamat (nincsenek speciális transzferár nyilvántartás hiányosságára vonatkozó szankciók) nem kötelező, de ajánlott minden (belföldi és határon átnyúló) kapcsolt féllel kötött ügylet adóalap-kiegészítés + késedelmi kamat (nincsenek speciális transzferárra vonatkozó büntetési tételek) + bírság (a hiány mértékétől függően 20% vagy 1%) kötelező minden kapcsolt féllel kötött, határon átnyúló ügylet adóalap-kiegészítés + késedelmi kamat (max. 1 millió EUR; min. 100 EUR/nap) + nyilvántartás elkészítésének elmulasztása esetén Ügyletérték 5% vagy 10%-a, de min EUR / tranzakció (kb eft) kötelező (masterfile-countryfile) kötelező (2009 óta van belső szabályozás) teljes nyilvántartást csak határon átnyúló, IFRS minden (belföldi és beszámolóra kötelezett határon átnyúló) kapcsolt partner esetén kell féllel kötött ügylet készíteni (a többi adózónak egyszerűsített is elegendő) adóalap-kiegészítés + késedelmi kamat + nyilvántartás elkészítésének elmulasztása esetén EUR /tranzakció (kb eft) adóalap-kiegészítés + késedelmi kamat és/vagy max EUR/tranzakció (kb eft) (nincsenek speciális transzferárra vonatkozó büntetési tételek) P P P P P P 3-5 év (további 3 évvel meghosszabbítható) egyoldalú megállapítás 0,5 7 millió Ft kétoldali megállapítás 3 8 millió Ft többoldalú megállapítás 5 10 millió Ft az adott tranzakció sajátosságaitól függ EUR (kb eft) a forgalom függvényében maximum 3 év 10,000 CZK (kb. 120 eft) 3-5 év EUR (kb eft) maximum 5 év éves jelentés mellett (további 5 évvel meghosszabbítható) EUR (kb millió Ft) ügyletértékig EUR (kb eft) fenti összeghatár felett EUR (kb eft) maximum 5 év (további 5 évvel meghosszabbítható) díjtalan

6 Nemzetközi trendek, irányvonalak Transzferárazás jelentősége nő Növekvő számú és alaposabb adóellenőrzések Növekvő bírságtételek Adózók válasza Szokásos piaci ár megállapítási kérelmek száma nő (APA) Transzferár tudatosság nő körültekintőbb dokumentálás Ellenőrzések fókuszában: szolgáltatások és pénzügyi tranzakciók A társaságok másra fókuszálnak: más ügyletekre (pl. áruértékesítés) készítenek alaposabb elemzést Csak a határon átnyúló kapcsolt felekkel kötött ügyletek esnek nyilvántartási kötelezettség alá 6 EU Masterfile koncepció széleskörű alkalmazása

7 Magyar transzferár szabályozás Magyar eltérések a globális trendtől Biztonságos adómenedékek (safe harbours) Jelentése: hatóság által nyilvánosan közzétett, adott ügylettípusra vonatkozó elfogadott piaci ársávok Más pl. EU tagállamban többféle ügylettípusra elérhetőek Nagykereskedelmi, bérmunka ügyletekre javasolható lenne a bevezetésük Magyarországon is Belföldi ügyletek is nyilvántartás kötelesek A dokumentáció készítés alól mentesítést javasolnánk Magyarországon 7

8 Magyar transzferár szabályozás Magyar trendek, irányvonalak napjainkig Több lépcsőben megvalósított harmonizációs törekvések, egyszerűsítések EU Masterfile koncepció bevezetése Angol-német-francia nyelvű dokumentációk elfogadása Alacsony hozzáadott értékű szolgáltatásokra egyszerűsített nyilvántartás Főbb feltételek Költség és jövedelem módszer 3-10%-os felár Teljes mentesítés Haszonkulcs nélküli költségátterhelésekre Adóévi szinten 50 millió Ft alatti ügyletekre 8

9 Magyar transzferár szabályozás Magyar trendek, irányvonalak - folytatás Egyszerűsítések következménye Kevesebb nyilvántartás Egységnyi nyilvántartásra jutó revizori idő jelentősen megnő! Adókockázat minimalizálás egyre inkább nélkülözhetetlen eszköze a komolyabb adatbázis Kevésbé aránytalan teher a fizetős adatbázis! Kötelező alkalmazása egyelőre nincs előírva 9

10 Alkalmazható adatbázisok Díj fizetéséhez kötött adatbázis (Amadeus) Nemzetközi adatbázis Széleskörű szűrési és keresési feltételeket biztosít NAV által preferált, ismert Nyereségalapú módszerekhez alkalmazható Viszonteladási árak módszer Költség és jövedelem módszer Ügyleti nettó nyereség módszer Tartalmazza: beszámolóadatok (mérleg, eredménykimutatás) egységesített formátum több évre elérhető adatok megközelítőleg 2 millió társaság adata Európából Nem tartalmazza: független összehasonlító árak kamatmértékek jogdíjak 10

11 Alkalmazható adatbázisok Kamat esetében Bloomberg NAV által kevésbé ismert, drága LoanConnector NAV is jól ismeri, drága MNB statisztikák NAV is jól ismeri, sok esetben jó megoldás, ingyenes Jogdíj esetében USA eredetű jogdíj adatbázisok NAV ismeri, viszont nem preferált! Helyette: DCF megoldások, esetleg más, nyereségességet vizsgáló módszerrel kombinálva Kisebb ügyletekre Amadeus helyett ingyenes adatbázisok CompLex Céginfo Ingyenes e-beszámoló, stb. 11

12 Alkalmazható adatbázisok Amadeust helyettesítő ingyenes adatbázisokkal kapcsolatos problémák Szoftver alapú szűrés Nem érhető el vagy nem megfelelő szerkezetben érhető el Elemzés munkaigényessége Amadeus automatikusan számol ingyenes adatbázisok esetében sok manuális munka segédprogramokkal (Excel) Földrajzi probléma Magyar cégekre érhető el általában EU piacból kell kiindulni Kiválasztás menetét érintő probléma Ingyeneseknél nem érhető el szoftveres szűrés a mintánkat szándékoltnak minősíthetik NAV elvégzi az elemzést Amadeus-sal eltérő eredménynél transzferár korrekció! Manuális szűrés Egyes adatbázisok esetén lehetetlen, mivel a mintába kerülő társaságok cégneve sem jelenik meg! Ilyet a NAV nem is fogad el! 12

13 az adatbázisokon túl Szigorú magyar szabályozás, szankciók Tranzakciók feltárása Mi a tranzakció, létrejött-e és kivel? Láthatatlan ügyletek (ingyenes, elhatárolásban vagy vegyes tételek közötti, stb.) Dokumentáció kell a tisztán belföldi tranzakciókra is Háttér-információ körültekintő összegyűjtése időigényes (szervezeti ábra, iparági elemzés, funkciók megosztása) Csoporton belüli információ áramlási problémák Pl. viszonteladási árak módszeréhez sokszor nem érkezik információ, mivel csoporton belüli üzleti titok Egyébként is lassú az információ áramlás 13

14 az adatbázisokon túl Ellenőrzés-önellenőrzést nehezítő körülmény Régi az ügylet és nem áll rendelkezésre (kellően részletes) írásos szerződés Felek funkciói-kockázatai már nem tárhatók fel EU Masterfile koncepció alkalmazása Külföldi dokumentáció sok ponton kiegészítésre szorul magyar szempontból Kapcsoltsági viszony tisztázása is nehézségekbe ütközik Nincs cégcsoport ábra vagy nem teljes Összeszámítási szabályok! Kapcsolt vállalkozások ki-bejelentésével kapcsolatos adminisztráció 14

15 Kapcsolt vállalkozási viszony megállapítása a gyakorlatban Anya 2 Anya 65% 35% 40% Leány Leány 30% 45% Unoka 60% Anya-Unoka: 65% 100%*30%+40%*45%=48% Anya2-Unoka: 35%*30%+60% 100%*45%=56% 15

16 Kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó bejelentési szabályok Kapcsoltság bejelentése Az első szerződéskötést követő 15 napon belül Kapcsoltság végének bejelentése január 1-jét követően a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését is be kell jelenteni a megszűnést követő 15 napon belül Mulasztási bírság 500 ezer forint, ha nem teljesül vagy késedelmes 16

17 Transzferárnyilvántartás Módszerek Folyamat Tartalom Módszerek a szokásos piaci ár megállapítására Hagyományos ügyleti módszerek Összehasonlító árak módszere Viszonteladási árak módszere Költség és jövedelem módszer január 1-től már tovább bővült Ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer Nyereség-megosztásos módszer Módszer-bővítés háttere Átdolgozott évi OECD Transzferár Irányelv Módosítás oka Számtalan esetben az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer adja a legjobb gyakorlati megoldást Az adózók már korábban is alkalmazták, de körülményes magyarázkodással 17

18 Transzferárnyilvántartás Módszerek Folyamat Tartalom Módszerek a szokásos piaci ár megállapítására Ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer bemutatása A nettó nyereség valamilyen mutatószámának (pl.: költségek / árbevétel) hasonlítása az összehasonlítható nem kapcsolt tranzakciók megfelelő mutatószámához Előnyök Összehasonlító árak módszerével szemben A nettó nyereséget kevésbé érintik az egyedi termék/szolgáltatás tulajdonságainak kisebb eltérései A bruttó nyereségen alapuló viszonteladási árak módszere, költség és jövedelem módszerével szemben A nettó nyereségeket kevésbé érintik a kisebb funkciókockázatbeli eltérések pontosabb eredmény Kevesebb időráfordítást igényel, csak egy tesztelt fél kell 18

19 Transzferár nyilvántartás készítés folyamata Transzferárnyilvántartás Módszerek Folyamat Tartalom Az érintett évek meghatározása Az adózó körülményeinek széleskörű vizsgálata A vizsgált tranzakció(k) megértése Belső összehasonító adatok áttekintése, ha rendelkezésre áll A külső összehasonlításhoz szükséges információk forrásának meghatározása A transzferár módszer és a pénzügyi mutatók kiválasztása A lehetséges összehasonlító adatok kiválasztása 8 Az összehasonlíthatósághoz szükséges korrekciók meghatározása 19 9 Az adatok értelmezése, a szokásos piaci ár megállapítása

20 Transzferárnyilvántartás Módszerek Folyamat Tartalom A transzferár nyilvántartás tartalma 1. Szerződő felek Kapcsolt felek azonosításához szükséges adatok A tranzakcióban résztvevő felek bemutatása A tranzakció alapjául szolgáló szerződés tartalma A szerződés tárgya, jellemzői, teljesítés módja és feltételei A szerződés megkötésének, módosításának időbeli hatálya A szerződés tárgyát képező termék/szolgáltatás bemutatása Funkcionális elemzés A felek által végzett tevékenységek/funkciók azonosítása (pl.: termelés, logisztika, adminisztráció, K+F, marketing, stb.) A felek által felhasznált erőforrások azonosítása (pl.: költségek, ráfordítások, beruházások) A felek által vállalt üzleti kockázatok számbavétele (pl.: árfolyam-, pénzügyi-, piaci-, készletezési-, stb.) Releváns piac meghatározása és annak jellemzői 20

21 Transzferárnyilvántartás Módszerek Folyamat Tartalom A transzferár nyilvántartás tartalma 2. Az összehasonlításhoz felhasznált adatok meghatározása Adatok forrása Kiválasztás menete és indoklása Összehasonlításra vonatkozó tények, körülmények Szokásos piaci ár meghatározása Alkalmazott módszer megnevezése (egyéb módszer esetén, annak bemutatása) Az összehasonlításhoz kiválasztott módszer indoklása Esetleges kiigazítások A szokásos piaci ár, árrés, haszon vagy egyéb érték A nyilvántartás elkészítésének és módosításának időpontja Folyamatban lévő vagy lezárt hatósági eljárások Vizsgáló hatóság megnevezése, székhelye, illetve az ügy száma Az eljárás megkezdésének és lezárásának időpontja A jóváhagyott (végleges) piaci ár 21

22 Funkcionális elemzés Magyarországi leányvállalat számára külföldi (német) anyavállalata kölcsönt nyújt Háttér: leány nehéz pénzügyi helyzete, likviditási gond Alkalmazott kamatmérték 3%, folyósított összeg EUR, futamidő: 1 év Funkcionális elemzés Tevékenység és ahhoz kapcsolódó kockázat elemzése Jelentősége Vizsgált társaságunkhoz hasonló ügylet / társaság felkutatása Módszer választás megalapozásához is szükséges Kijelöli, hogy az ügyletben mely társaság(ok) szemszögéből vizsgálódjunk (általában kevésbé komplex tevékenységet érdemes) Gyakorlatban Szöveges bemutatás, és Szemléltetés táblázattal 22

23 Funkcionális elemzés Funkcionális elemzés kölcsönügylet Funkció elnevezése Rövid magyarázat Anyavállalat Leányvállalat Kölcsön nyújtás Kölcsön igénybevétel Az igényelt összeg a kapcsolt vállalkozás részére történő felszámítása kamat késedelmes fizetés esetén addicionális késedelmi kamat felszámítása fejében. A kölcsön igénybevétele után fennálló kamatés tőketörlesztési kötelezettség. XXX XXX Adminisztráció A hitel folyósításához és visszafizetéséhez kapcsolódó adminisztratív teendők elvégzése (pl.: ütemezés megtervezése, analitikus és főkönyvi nyilvántartások vezetése). XX XX 23

24 Funkcionális elemzés Kockázatelemzés kölcsönügylet Árfolyam Nemfizetési A különböző devizanemek árfolyamváltozásából eredő kockázat. A kölcsön igénybevevőjének késedelmes, illetve nem törlesztése esetén fennálló kockázat. A piaci kamatlábak változásából eredő Kamat * devizanemtől függ kockázat. X XX Kockázat típusa Rövid magyarázat Anyavállalat Leányvállalat XX XX 24

25 - Módszerválasztás Lehetséges módszerek a piaci ár megállapításához Összehasonlító árak módszere Banki hitelek MNB statisztika Független felekkel kötött ügyletek Bloomberg adatbázis 25 Belső összehasonlító adatok Külső összehasonlító adatok

26 Összehasonlító adatok értékelése Módszer Kölcsönügylet jellemzően az összehasonlító árak módszerével vizsgálható és értékelhető Összehasonlító adatok értékelése Banki hitelek elvetjük A magyar társaság független féltől (bank) nem vett fel kölcsönt, illetve hitelt Más, független társaságok banki hiteleinek feltételei nem nyilvánosak (legalábbis ingyenes adatbázisból nem elérhető) Független felekkel kötött kölcsönügyletek elvetjük Nem volt ilyen a cégcsoportban Bloomberg, LoanConnector adatbázis elvetjük A csekély ügyletértékre tekintettel, más fizetős adatbázis használatával együtt elvetettük 26 MNB statisztika alkalmazzuk! Kizárólag ezt az adatbázist használtuk fel

27 Összehasonlító adatok értékelése Eredmények A releváns időszakban az MNB statisztika szerint alkalmazott átlagos kamatmérték 4% Ügyletben alkalmazott fix kamat 3% Az ügylet árazása szokásos piaci ár alatti (3% vs. 4%) A további vizsgálódástól eltekintünk, mivel a szokásos piaci ár alatti árazás nem érinti hátrányosan a magyar társaság adóalapját A szokásos piaci kamatmérték és az alkalmazott kamatmérték különbözetére alkalmazhatnánk társasági adóalap csökkentést Egyik feltétele: nyilatkozat a másik féltől, hogy ő társasági adóalap növelést alkalmaz Feltétel nem teljesül társasági adóalap csökkentéssel nem élünk Mindent egybevetve, az ügylet árazása magyar szempontból a szokásos piaci ár elvének megfelel 27

28 Funkcionális elemzés Magyarországi leányvállalat külföldi (német) anyavállalatától szerez be terméket magyar piacon történő továbbértékesítés céljából Funkció elnevezése Rövid magyarázat Gyártás A termékek létrehozása. XXX Anyavállalat Leányvállalat K+F A termékek fejlesztése a piaci pozíció fenntartása céljából. X Logisztika Termékek raktározása, szállítása. XX X Értékesítés A termékek értékesítése külső független felek és belső kapcsolt vállalkozások számára. X XX Marketing Piackutatás, reklám, PR tevékenységek a termékek népszerűsítése és a piaci kereslet növelésének érdekében. XX X Menedzsment A vállalati stratégia vállalatcsoporton belül történő érvényesítése. XX X Adminisztráció Az értékesítésekhez kapcsolódó adminisztratív teendők elvégzése (számlázás, leltározás, visszáru nyilvántartás) XX XX 28 IT Az értékesítéssel kapcsolatos informatikai rendszerek rendelkezésre bocsátása. X

29 Funkcionális elemzés Vállalt kockázatok elemzése Árfolyam* Hitelezési Piaci A különböző devizanemek árfolyamváltozásából eredő kockázat. A vevő késedelmes, illetve nem fizetése esetén fennálló kockázat. A termék iránti kereslet ingadozásából adódó kockázat. A termékek készletforgási sebességének Készletezési * értékesítés devizanemétől elhúzódásából függ. fakadó kockázat. X X X Kockázat típusa Rövid magyarázat Anyavállalat Leányvállalat X* XX XX X 29

30 Módszerválasztás Összehasonlító árak módszere Egységárat hasonlítunk egységárral Összehasonlítható (belső vagy külső) ár meglétét feltételezi jellemzően nincs ilyen Túl széles termékkör miatt sem alkalmazható Viszonteladási árak módszere, költség és jövedelem módszer, tranzakcionális nettó nyereség módszere Nyereségességet vizsgálunk, ez könnyebben el is érhető Termékkör szélessége nem bonyolítja az alkalmazhatóságot Kiindulópont: ügyleten realizált nyereségesség vizsgálata Ügyleti szintű adatot hasonlítunk független társaságok beszámoló szintű adataival Felmerül komplex, fizetős adatbázisok használata 30

31 Adatbázis kutatás Adott példában a ügyleti nettó nyereség módszerét választjuk ki Nettó szintű nyereségességet fogunk vizsgálni Független társaságok beszámoló szintű adatait az Amadeus adatbázisból nyerjük Keresési folyamat Két szakaszra bontható szoftver-alapú szűrés egyedi, kézi szűrés 31

32 Adatbázis kutatás Földrajzi szűkítés Kapcsoltsági szűkítés A keresési szoftver-alapú lépései Irreleváns földrajzi régiók figyelmen kívül hagyása A nem összehasonlítható piacon működő vállalkozások kizárása. Kritérium: Az adott társaság az Európai Unió valamely tagállamában tevékenykedik. Kapcsolt viszony kizárása Kapcsolt vállalkozással rendelkező vállalkozások kizárása. Kritérium: Más társaság nem rendelkezik az adott társaságban többségi befolyást biztosító (50%-ot meghaladó) részesedéssel, valamint az adott társaság sem rendelkezik más társaságban 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal. Tevékenységi kör szerinti szűkítés Működési szűkítés Működési időtáv szerinti szűkítés Nem megfelelő tevékenységi körrel rendelkező társaságok kiszűrése Kritérium: Az adott társaság a dokumentálandó ügylettel összehasonlítható főtevékenységgel rendelkezik, továbbá tevékenységi leírása nem zárja ki az összehasonlítást. Nem működő társaságok kiszűrése Kritérium: Az adott társaság aktív, gazdasági tevékenységet folytat. Elégtelen pénzügyi adatokkal rendelkező társaságok kizárása Kritérium: A vizsgált időszakot legalább három évvel megelőzően alapították. 32 Beszámoló típusa szerinti szűkítés A nem megfelelő pénzügyi adatokkal rendelkező társaságok kizárása Kritérium: Kizárásra kerülnek azon társaságok, amelyek korlátozott mértékben vagy egyáltalán nem rendelkeznek pénzügyi adatokkal.

33 Adatbázis kutatás A keresés egyedi lépései Adathiány szerinti szűkítés Nyereségesség vizsgálat Tevékenységleírás szerinti szűkítés Internetes honlap szerinti szűkítés Internetes szűkítés Elégtelen pénzügyi adatokkal rendelkező társaságok kizárása Kritérium: Az adott társaság az elmúlt 5 évben legalább három évre vonatkozóan rendelkezik releváns pénzügyi adatokkal. A veszteségesen működő társaságok kizárása Kritérium: Az adott társaság adózás előtti eredménye maximum két üzleti évben negatív, továbbá a vizsgálatot megelőző 5 évben az egyes évek adózás előtti eredményeinek átlaga pozitív. Nem megfelelő tevékenységi körrel rendelkező társaságok kiszűrése Kritérium: Az adott társaság tevékenységi leírása nem zárja ki az összehasonlítást. A saját honlappal nem rendelkező társaságok kizárása Kritérium: Az adott társaság rendelkezik saját, működő és rendszeresen frissülő honlappal. (Esetlegesen: A honlap elérhető magyar, angol vagy német nyelven.) Internetes források (pl.: vállalat honlapja) alapján történő kizárás Kritérium: Az elvárható mértékű internetes kutatás során nem található olyan információ, amely a vizsgált ügyletet össze nem hasonlíthatóvá teszi az adott társasággal (pl.: kapcsolt fél meglétére való utalás). 33

34 Adatbázis kutatás Fenti lépések eredményeként adódik egy 16 társaságból álló minta Kiemelt szerep jut az elemzéshez használt képletnek TP Irányelv II. fejezet, III. rész B alpont bekezdés A kapcsolt vállalkozástól független vevőknek történő viszonteladás céljából beszerzett áruk szokásos piaci ára meghatározásához gyakran használt nettó nyereségmutató az árbevétel arányos nyereség. A mutató a nettó nyereség és az árbevétel hányadosa. Vizsgált ügyletünk nyereségmutatója a magyar társaságnál Adózás előtti eredmény / Értékesítés nettó árbevétele = 5% A mintába kerülő társaságok esetében a beszámoló szintű adatokból kiszámítjuk ugyanezt 34

35 Összehasonlító adatok értékelése A vizsgálandó mutatószám eredményei a 16 elemszámú mintánkra Alsó kvartilis: 2,76% Medián: 4,02% Felső kvartilis: 6,25% Az ügyletünkre vonatkozó következtetés Ügyletünk 5%-os árbevételarányos nyereségmutatója a 2,76% - 6,25% interkvartilis tartományon belül helyezkedik el Árazás tehát a szokásos piaci árnak megfelel Medián feletti értéknél szöveges indokolás szükséges Iparági medián feletti jövedelmezőségnél itt most el is hagyható Mi történik, ha az árazás nem piaci? Mikor nem piaci egyáltalán? Itt: ha a mutatószámunk a magyar társaságnál a minta interkvartilis tartományán kívülre esik, pl. 2% 35

36 Összehasonlító adatok értékelése Mit tehetünk ilyenkor? I. Kiigazítás Egzakt módon és számszerűsíthetően ki kell mutatni a piaci ártartománytól történő eltérés indokoltságát Szöveges magyarázat kevés Általában nem lehetséges vagy nem biztonságos II. Önellenőrzés Ki kell számítani az árazás eltérésének hatását az adóalapra, és dönteni Mikor nem szükséges az önellenőrzés? piaci ártól történő eltérés egy magasabb adóalapot eredményez 36

37 Összehasonlító adatok értékelése Elemzésre vonatkozó konklúzió Az összehasonlítás alapját képező mintába magyar társaság nem került be Ingyenes, kizárólag magyar adatbázissal nem lehetett volna ugyanezt a megoldási menetet követni (Amadeus!) Az adókockázat további csökkentésére jóváhagyás kérhető az adóhatóságtól a transzferár nyilvántartásra Egyetlen hatékony eszköz Szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem (Advanced Pricing Agreement, APA) 37

38 Adókockázat minimalizálása, APA APA lényege Adóhatóság határozatban rögzíti a piaci árat/ártartományt A határozat egy adóellenőrzésben is kötő erővel bír! NEM helyettesíti a transzferár nyilvántartás elkészítését! Díj egyoldalú eljárás esetén A szokásos piaci ár 1%-a, de legalább Ft millió forint egyoldalú eljárás esetén, ha összehasonlító árak módszere, viszonteladási árak módszere, költség és jövedelem módszer alkalmazható. 2-7 millió forint egyoldalú eljárás esetén, ha a fenti módszerek nem alkalmazhatóak. Díj többoldalú eljárás esetén 3-8 millió forint kétoldalú eljárás 5-10 millió forint többoldalú eljárás 38

39 Köszönöm a figyelmet! Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre! Siklós Márta H 1027 Budapest, Kapás u 6-12 B/V T , F E Jancsa-Pék Judit LL.M. H 1027 Budapest, Kapás u 6-12 B/IV T , F E

40 Praha TSCHECHIEN SLOWAKEI Linz Salzburg Wien Bratislava Budapest Zürich ÖSTERREICH UNGARN SCHWEIZ RUMÄNIEN SLOWENIEN Ljubljana Zagreb KROATIEN BOSNIEN UND HERZEGOWINA Sarajevo Beograd SERBIEN Bucureşti

41 Elérhetőségeink LeitnerLeitner Consulting d.o.o. SRB BEOGRAD, Uzun Mirkova 3 T , F , E BMB Leitner k.s. SK BRATISLAVA, Zámocká 32 T , F , E Adevaris Romania RO BUCUREŞTI, Str Gara Herastrau 2-4, Et 7 T , F , E Leitner + Leitner Kft H 1027 BUDAPEST, Kapás utca 6-12, Viziváros Office Center T , F , E LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 4040 LINZ, Ottensheimer Straße 32 T , F , E Leitner + Leitner d.o.o. SI 1000 LJUBLJANA, Dunajska cesta 159 T , F , E VORLÍČKOVÀ PARTNERS s.r.o. CZ PRAHA 1, Jungmannova 31 T , F , E LeitnerLeitner Salzburg GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 5020 SALZBURG, Hellbrunner Straße 7 T , F , E Leitner + Leitner Revizija d.o.o. BIH SARAJEVO, Kranjčevićeva 4a/I T , F , E LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 1030 WIEN, Am Heumarkt 7 T , F , E Leitner + Leitner Consulting d.o.o. HR ZAGREB, Radnička cesta 47/II T , F , E LeitnerLeitner Zürich AG CH 8001 ZÜRICH, Bahnhofstraße 69a T , F , E 41

Adózásról érthetően. Workshop. Siklós Márta, partner Jancsa-Pék Judit, partner. 2013.11.29. Budapest

Adózásról érthetően. Workshop. Siklós Márta, partner Jancsa-Pék Judit, partner. 2013.11.29. Budapest Adózásról érthetően Workshop Siklós Márta, partner Jancsa-Pék Judit, partner 2013.11.29. Budapest - Transzferár - Helyi iparűzési adó - Catetéria - Egyéb Áttekintés 2. Maximális hatékonyság az adókedvezmények

Részletesebben

Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség

Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete Jancsa-Pék Judit LL.M. Tatabánya Hotel Árpád azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás

Részletesebben

Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai. Siklós Márta

Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai. Siklós Márta Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai Siklós Márta 2009. 09. 03-04. MKVK XVII. Országos Könyvvizsgálói Konferenciája Balatonalmádi Áttekintés Jogszabályi háttér

Részletesebben

Nemzetközi adóoptimalizálás és elszámoló árak

Nemzetközi adóoptimalizálás és elszámoló árak Nemzetközi adóoptimalizálás és elszámoló árak Siklós Márta 211. április 26. Budapesti Corvinus Egyetem Alultıkésítettség Az eset ismertetése Anyavállalat Ausztria 25% társasági adó Hitel AU HU Kamat 4%

Részletesebben

E-útdíj adózási, elszámolási kérdések

E-útdíj adózási, elszámolási kérdések E-útdíj adózási, elszámolási kérdések Jancsa-Pék Judit LL.M. 2013. október 30. Magyar Logisztikai Egyesület E-útdíj Benchmark Konferencia 2013 Jogszabályi változások - gépjárműadó Az e-útdíj 2013. július

Részletesebben

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft.

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AZ ELŐADÁS KIEMELT TERÜLETEI SZOKÁSOS PIACI ÁR A KAPCSOLÓDÓ KORREKCIÓK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK SZOKÁSOS PIACI ÁR ELVE (nyilvántartás

Részletesebben

Kézműves és népművészeti termékek értékesítése

Kézműves és népművészeti termékek értékesítése Kézműves és népművészeti termékek dr. Menczel-Kiss Gellért, LeitnerLeitner 2014. március 19. Budapest Általános forgalmi adó Helyi iparűzési adó külföldön Általános alapelvek Mire érdemes figyelni? Általános

Részletesebben

Felkészülés a 2014-es TAO bevallásra

Felkészülés a 2014-es TAO bevallásra BERÉNYI MARIANN okl. adószakértő, könyvvizsgáló altamix@altamix.hu Felkészülés a 2014-es TA bevallásra Transzferár a középpontban Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapesti Szervezete Klubnap 1 A FELKÉSZÜLÉS

Részletesebben

ÁFA ügyletek nemzetközi viszonylatban, gyakorlati példákon keresztül

ÁFA ügyletek nemzetközi viszonylatban, gyakorlati példákon keresztül ÁFA ügyletek nemzetközi viszonylatban, gyakorlati példákon keresztül Siklós Márta 2013. november 12. MKVK Békés megyei Szervezete Láncügyletek 2 Láncértékesítés Áfa törvény 27. Def.: A terméket többször

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló nyilvántartás Ha transzferár-nyilvántartás mintánkra word formátumban tart igényt, kérem írjon egy e-mailt az info@kolchis.hu címre, és mi örömmel elküldjük Önnek. A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló

Részletesebben

Transzferár nyilvántartás minta

Transzferár nyilvántartás minta Transzferár nyilvántartás minta Társaság neve Dokumentált év Készítés időpontja: Felülvizsgálat időpontja: Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A Társaság transzferár képzési gyakorlata... 3

Részletesebben

10 HIBA. amit ne kövessen el a Transzferárazásnál. Hogyan kerülje el a több millió forintos bírságot?

10 HIBA. amit ne kövessen el a Transzferárazásnál. Hogyan kerülje el a több millió forintos bírságot? 10 HIBA amit ne kövessen el a Transzferárazásnál Hogyan kerülje el a több millió forintos bírságot? 1 Tartalomjegyzék Mit jelent a Transzferár és kiket érint a Transzferár szabályozás?... 3 Miért kell

Részletesebben

A nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás helyzete nemzetközi kitekintésben

A nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás helyzete nemzetközi kitekintésben A nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás helyzete nemzetközi kitekintésben Ausztria, Németország és az Egyesült Királyság társadalombiztosítási rendszereinek példáján Elek Diána Sopron Tartalom 1.

Részletesebben

A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban

A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban 2009. november 18 Akkor találtam ki, hogy átfogó tanulmányt írok valami olyanról, amiről nem illik írni Édesapám szerint elég

Részletesebben

A legfontosabb adóváltozások

A legfontosabb adóváltozások A legfontosabb adóváltozások 2010-2011. Siklós Márta 2011. január 5. FİVOSZ PMSZ Építési tagozat Jogszabályok jegyzéke Jogszabályi háttér 2010. évi XC. tv. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények

Részletesebben

Önellenőrzés szabályai

Önellenőrzés szabályai Az önellenőrzésre az adózó önadózás esetén jogosult, de nem kötelezett. Az adózónak saját magának kell megállapítania és bevallania az adóját és költségvetési támogatását, ezért az ezekkel kapcsolatos

Részletesebben

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET 22/2009. (X. 16.) PM RENDELET A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL HATÁLYOS: 2010.01.01 2011.12.31 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban I. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket

Részletesebben

napi munkába járás és hazautazás a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye

napi munkába járás és hazautazás a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye TARTALOM KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ADÓELLENÕRZÉS 1 SINKA JÚLIA: A munkába járással kapcsolatos költségek megtérítése 10 DR. MOHAI KÁROLY: Kapcsolt vállalkozások közötti áralkalmazás ellenõrzése SZOKÁSOS PIACI ÁR

Részletesebben

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z 1.) KKV A Tao. tv. szerint a transzferár dokumentálási kötelezettség nem vonatkozik kisvállalkozásokra. 1996. évi LXXXI. tv. / Tao. tv. 18. (5) Az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági

Részletesebben

Helyi adók a könyvvizsgálatban

Helyi adók a könyvvizsgálatban Helyi adók a könyvvizsgálatban Siklós Márta 2014. június 18. Budapest A helyi adók jellemzői (1990. évi C. törvény a helyi adókról) Bevezetéséről az önkormányzat dönt - csak az önkormányzat illetékességi

Részletesebben

Hazai transzfer ár szabályozás. WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest

Hazai transzfer ár szabályozás. WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest Hazai transzfer ár szabályozás WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest Miről lesz szó? Az adózók által leggyakrabban feltett kérdések elemzése» I. Hogyan változott a magyar szabályozás 2003

Részletesebben

A transzferárakhoz kapcsolódó adózási kérdések Magyarországon

A transzferárakhoz kapcsolódó adózási kérdések Magyarországon A transzferárakhoz kapcsolódó adózási kérdések Magyarországon Kerényi Máté Fülöp 2009. március KOLCHIS Kft. 2 59 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, A TÉMA AKTUALITÁSA... 4 2. TUDOMÁNYOS HÁTTÉR... 6 2.1. ARM

Részletesebben

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban II. A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek A szokásos piaci ár meghatározásának módszerei az OECD transzferár

Részletesebben

A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai

A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai Október 16-án kihirdetésre került a transzferár-nyilvántartás készítési kötelezettségről szóló új PM rendelet, melynek egyes egyszerűsítő rendelkezéseit

Részletesebben

Adóhatósági állásfoglalások

Adóhatósági állásfoglalások Adóhatósági állásfoglalások A rendkívül rövid, ugyanakkor tág kereteket biztosító törvényi szabályozás értelmezését egyre több adóhatósági állásfoglalás egészíti ki. 2008/13. Adózási kérdés a kapcsolt

Részletesebben

Téma ajánló. II. évfolyam 1. szám / 2012. április. Cikkek és tanulmányok. H.Nagy Mária. Kalmár Emőke. Kerényi Máté Fülöp. dr.

Téma ajánló. II. évfolyam 1. szám / 2012. április. Cikkek és tanulmányok. H.Nagy Mária. Kalmár Emőke. Kerényi Máté Fülöp. dr. Elektronikus szaklap / hírlevél II. évfolyam 1. szám / 2012. április Téma ajánló Cikkek és tanulmányok Magyar munkavállalók, külföldről származó, nem önálló jövedelmének adókötelezettsége H.Nagy Mária

Részletesebben

Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései

Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései Siklós Márta 2014. november 25. MKVK Szolnok A helyi adók jellemzői (1990. évi C. törvény a helyi adókról) Bevezetéséről az önkormányzat dönt - csak az önkormányzat

Részletesebben

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı December, az évzárás, a visszatekintés és egyben a jövı tervezésének idıszaka. Engedjétek meg, hogy évzáró lapszámunk bevezetıjében mi is ezt

Részletesebben