Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései"

Átírás

1 Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései Siklós Márta november 25. MKVK Szolnok

2 A helyi adók jellemzői (1990. évi C. törvény a helyi adókról) Bevezetéséről az önkormányzat dönt - csak az önkormányzat illetékességi területén vethető ki A helyi adókról az önkormányzat rendeletben határoz, mely nem mondhat ellent a törvényi szabályozásnak A bevétel teljes egészében az önkormányzatot illeti meg Egy adótárgyra csak egyféle helyi adó vethető ki (tilos a többszörözés) A helyi adók alanya Magánszemély Jogi személy Egyéb szervezet Magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése 2

3 A helyi adók fajtái Építményadó, telekadó Kommunális adó, idegenforgalmi adó Tevékenység típusú adó Nem helyi adó a gépjárműadó, de a belőle származó bevétel az önkormányzatot illeti meg 3

4 Kapcsolódó dátumok Adóelőleg fizetés Március 15. Szeptember 15. Bevallási határidők Vállalkozók: február 25. Vállalkozások: május 31. 4

5 5

6 Építményadó Telekadó Gépjárműadó Építményadó Adókötelezett: a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész Adóalanya: aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa (több tulajdonos esetén tulajdoni hányad alapján) Törvényi mentesség: szükséglakás, háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület, műemlék épület Adó alapja M 2 -ben számított hasznos alapterülete, ebben az esetben az adó mértékének felső határa 1100 forint/m 2 vagy Az építmény korrigált forgalmi értékének 3,6%-a 6 Adófelfüggesztés 65. életévét betöltött, vagy Megváltozott munkaképességű, vagy Aki egyedül, ugyanezen feltételeknek megfelelő hozzátartozóval él Az adófelfüggesztés időszaka alatt az adót nem kell megfizetni

7 Építményadó Telekadó Gépjárműadó Telekadó Adókötelezett: önkormányzat illetékességi területén lévő telek (telek: épülettel be nem épített földterület) Adóalanya: aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa Törvényi mentesség Az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész Belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, hogy az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll Az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a Adó alapja M 2 -ben számított hasznos alapterülete, ebben az esetben az adó mértékének felső határa 200 forint/m 2, vagy A korrigált forgalmi érték 3 %-a 7

8 Építményadó Telekadó Gépjárműadó Gépjárműadó Adókötelezett: magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi Speciális szabály A Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű után gépjárműadót A nem kizárólag magánhasználatú személygépkocsi után cégautóadót kell fizetni Adóalanya: gépkocsi tulajdonos, illetve üzembentartó Adófizetési kötelezettség kezdete: a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap első napja 8 Törvényi mentesség A költségvetési szerv tulajdonában lévő gépjármű, Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű Menetrend szerinti tömegközlekedésben résztvevő autóbusz (ÉNÁ 75%-ban ebből származik) Mentességre jogosult adóalany által használt egy darab, 100 kw teljesítményt el nem érő, személygépkocsi után legfeljebb forint erejéig

9 Építményadó Telekadó Gépjárműadó Gépjárműadó 2. Adó alapja Lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni Az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya), Tehergépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya), növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával Különleges esetek: légrugós nyergesvontató, tehergépjármű, autóbusz (megkezdett 100 kilogramm után fizetendő adó 850 Ft, vagy 1380 Ft) Tételes adók: E és P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművek után 9

10 Kommunális jellegű adók 10

11 Kommunális jellegű adók Kommunális adó Idegenforgalmi adó Kommunális adó Adókötelezett Magánszemélyek Akik az önkormányzat illetékességi területén építmény- illetve telekadó fizetési kötelezettség hatálya alá tartoznak Nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkeznek Adófizetési kötelezettség kezdete: lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg (A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik) Az adó évi mértékének felső határa: lakásbérleti jogonként legfeljebb Ft (A fővárosban a kerületi önkormányzat jogosult bevezetni. A magánszemélynek félévenként, két egyenlő részletben kell a kommunális adót megfizetni) 11

12 Kommunális jellegű adók Kommunális adó Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó Adókötelezett: az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt Törvényi mentesség 18. életévét be nem töltött magánszemély Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély Szakképzés, szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy ideiglenes jellegű vállalkozási tevékenység végzése céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély Aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát eltöltő egyházi személy 12

13 Kommunális jellegű adók Kommunális adó Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó 2. Az adó alapja, mértéke Megkezdett vendégéjszakák száma (az adó mértékének felső határa 300 Ft), vagy Megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj, ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen fizetendő ellenérték (pl. üzemeltetési költség) legfeljebb 4%-a Az adó beszedésére a szállásadó kötelezett 13

14 Tevékenység típusú adók 14

15 Tevékenység típusú adók Adókötelezett: az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység Adóalanya: a vállalkozó Törvényi mentesség nincs, de az önkormányzat rendeletében jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára 15

16 Tevékenység típusú adók mentesség 2,5 millió Ft-ot meg nem haladó adóalap esetén A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalapmentesség: adóévi átlagos statisztikai állományi növekménye után 1 millió forint/fő Nem vehető igénybe az adóalap-mentesség azon létszámbővítéshez, amely állami támogatás igénybevételével jött létre Ha az adóévben a vállalkozó átlagos statisztikai állományi létszáma az előző adóév átlagos statisztikai állományi létszámához képest 5%-ot meghaladó mértékben csökken, akkor az adóévet megelőző adóévre igénybe vett adóalapmentesség összegével az adóalapot meg kell növelni 16

17 Tevékenység típusú adók mértéke Adó mértéke: 2% (de ennél önkormányzatonként alacsonyabb mérték is megállapítható) Adó mértéke: ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként legfeljebb 5000 forint 17

18 alapja Tevékenység típusú adók 18 Az adó alapja az értékesítés nettó árbevétele, melyet csökkent (Helyi adó tv. 39. (1)) Alvállalkozói teljesítések értéke Anyagköltség K+F (alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) adóévben elszámolt közvetlen költsége ELÁBÉ és közvetített szolgáltatás értéke a vállalkozó nettó árbevételének összegétől függően, sávosan (Helyi adó tv. 39. (4)) 500 millió forint nettó árbevételig a sávba jutó ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke a nettó árbevétel 100 százalékáig levonható 500 millió forint 20 milliárd forint nettó árbevétel közötti sávba jutó ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke a sávba tartozó nettó árbevétel 85 százalékáig levonható 20 milliárd forint 80 milliárd forint nettó árbevétel közötti sávba jutó ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke a sávba tartozó nettó árbevétel 75 százalékáig levonható 80 milliárd nettó árbevétel felett a sávba jutó ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke a sávba tartozó nettó árbevétel 70 százalékáig levonható

19 Tevékenység típusú adók alapja 2. Kivétel a sávos levonás alól (Helyi adó tv. 39. (7)) Export értékesítéshez kapcsolódó, arra tekintettel elszámolt ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke A közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek, mint áruk belföldi értékesítése utáni nettó árbevétele A fentiek együttes összege teljes egészében levonható a nettó árbevételből Szigorítás azon kapcsolt vállalkozások vonatkozásában, amelyeknél az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások együttes értéke meghaladja az adott adóalany nettó árbevételének 50 százalékát (Helyi adó tv. 39. (6)) Elsőként csoportszinten kell megállapítaniuk az adó alapját, majd az így számított adóalap egészéből az egyes vállalkozásoknak nettó árbevételük arányában kell megállapítaniuk a vállalkozási szintű adóalapjukat Csak a belföldi kapcsolt vállalkozások esetén alkalmazandó 19

20 Tevékenység típusú adók Példa - alapjának számítására Alapadatok (millió Ft) Társaság 1 Társaság 2 Összesen Nettó árbevétel Anyagköltség ELÁBÉ + közvetített szolgáltatások értéke Alvállalkozói teljesítések értéke

21 Egyszerűsített adóalap megállapítás Tevékenység típusú adók A 8 millió forint adóévi nettó árbevételt el nem érő vállalkozók esetén az adó alapja a nettó árbevétel 80 százaléka Az átalányadózó egyéni vállalkozónál pedig az átalányadó 1,2- szerese, de legfeljebb a bevételének 80 százaléka EVA hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját EVA alapjának 50%-ában is megállapíthatja A kisvállalati adó (KIVA) hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját a kisvállalati adója alapjának 20%-kal növelt összegében is megállapíthatja A kisadózó vállalkozások (KATA) tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó esetén az adó adóévi alapja - a székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint 21

22 Tevékenység típusú adók Adóalap megosztás Ha több önkormányzat illetékességi területén is végez a vállalkozó állandó jellegű vállalkozási tevékenységet, a helyi iparűzési adó megosztását el kell végezni Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelőző teljes adóévben az iparűzési adóalapja nem haladta meg a 100 millió forintot, a következő adóalap-megosztási módszer valamelyikét köteles alkalmazni Személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás módszere Eszközérték arányos megosztás módszere Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelőző teljes adóévben az adóalapja meghaladta a 100 millió forintot, köteles a kombinált adóalap megosztási módszert alkalmazni 22

23 Tevékenység típusú adók Évközi változások 2013 Fuvarozóknak új e-útdíj szabály Htv. 40/A július 1-jétől Iparűzési adókedvezmény formájában levonható Székhely, telephely adóévre fizetendő adójából, legfeljebb az adó összegéig levonható 40/A (1) b) a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, az autópályák, autóutak és főutak használatáért (3,5 tonna megengedett össztömegű teherautók után) fizetendő, megtett úttal arányos díj (továbbiakban: útdíj) 7,5%-a 40/A (2) a vállalkozás teljes adóalapja és az egyes önkormányzatokhoz kapcsolódó települési adóalapok arányában Csak a belföldi e-útdíj vonható le Autópálya matrica díja nem vonható le 23

24 Tevékenység típusú adók Központi HIPA-bevallási lehetőség 2014-től (Htv. 42/C. ) A 35/2008. sz. PM-rendelet szerinti központi mintanyomtatványt a mentességre, kedvezményre nem jogosult vagy igénybe nem vevő adóalany alkalmazhatja választása szerint Minden önkormányzathoz benyújtható HIPA bejelentéshez, változás-bejelentéshez is a rendelet szerinti mintanyomtatvány használható DE: elektronikus benyújtás csak akkor, ha az önkormányzati rendelet lehetővé teszi MÁS ADÓNEMRE is a rendelet szerinti mintanyomtatványon teljesíthetők az építményadó, telekadó és magánszemélyek kommunális adóbevallás kötelezettségek 24

25 A helyi adókat érintő módosítások

26 A helyi adókat érintő módosítások Települési adók Telekadó mentesítés alóli kivétel Iparűzési adóalap megállapítás kapcsolt vállalkozásoknál Beszerző, értékesítő szövetkezet mentessége További módosítások, pontosítások 26

27 Települési adók (Htv. 1/A. ) január 1-jétől az önkormányzatok rendelettel települési adókat vezethetnek be Korlátozások Azokat nem tilthatja törvény Az adótárgyakat nem terhelheti más közteher Az adó alanya nem lehet állam, önkormányzat, szervezet valamint vállalkozó 27 Újabb teher a magánszemélyeknek? Minimálisan van leszűkítve az adótárgyak köre! Nincs felső korlát az adómértékre! Nincs korlátozva, hogy egy önkormányzat hány adót vezethet be! További előírások Eljárási kérdésekben az Arta meghatározó (de: önadózás is megállapítható) Az Art-ben nem szabályozott eljárási kérdésekben rendeletet alkothat az önkormányzat A bevétel az önkormányzaté

28 Telekadó mentesítés alóli kivétel (Htv. 19. b)) Módosul a telekadó alól mentesített földterület definíciója 2014-ben mentes a belterületen fekvő, az ingatlannyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll (+ igazolás) Az ágazati jogszabályok alapján mezőgazdasági művelésnek minősül azonban a gyommentesítésis lehetőség a telekadó kijátszására. A 2015-ös módosítás orvosolja a problémát és kiveszi a telket mentesítés alól, ha ott kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésére megakadályozására alkalmas munkát végeznek 28

29 t érintő módosítások Iparűzési adóalap megállapítás kapcsolt vállalkozásoknál (Htv. 39. (9)) A kapcsolt vállalkozások esetében alkalmazandó adóalapösszeszámítási szabályok 2015-től külön rendelkezést tartalmaznak azon adóalanyok számára, ahol a kapcsolt vállalkozási jogviszony nem áll fenn az egész adóévben A összeszámítást napi időarányosítással kell elvégezni a kapcsolt vállalkozási viszony fennállásának idejére Beszerző, értékesítő szövetkezet mentessége (Htv. 39/F. ) A fenti szövetkezetek célja tagjaik támogatása Beszerzési áron adják tovább tagjaiknak a vásárolt árukat Tagjaik termékeit értékesítik saját nyereségszerzési cél nélkül 2015: HIPA-mentesség, ha a nettó árbevétel 95%-a tagjaiknak történő értékesítésből vagy tagjaik termékeinek értékesítéséből származik A rendelkezés alkalmazása De minimis támogatásnak minősül 29

30 Egyéb módosítások Pontosítás az építményadó-kötelezettség kapcsán: Definiálásra kerül a nem lakáscélú épület (Htv ), ami 1991 óta adóköteles a Htv. 11. (1) szerint Pontosítás az új Ptk-nak megfelelően: mivel a hatályos szabályok szerint az átalakulás már nem foglalja magában az egyesülést és a szétválást, a Htv bekezdéseinek módosítása vált szükségessé Kikerül a törvényből, hogy ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló jogszabály másként nem rendelkezik, az adó kizárólag az azt megállapító önkormányzat bevételét képezi, tőle az nem vonható el (Htv. 8. (1)) További, az önkormányzatok számára releváns módosítások (Htv. 42/B., 44. ) 30

31 Központi HIPA-bevallási lehetőség (Htv. 42/C. ) A 2014-es adókötelezettségre is érvényes, hogy a mentességre, kedvezményre nem jogosult vagy igénybe nem vevő adóalany alkalmazhatja választása szerint A 35/2008. sz. PM-rendelet szerinti központi mintanyomtatványt Az érintett önkormányzat által rendszeresített saját nyomtatványt HIPA bejelentéshez, változás-bejelentéshez is használható a rendelet szerinti központi mintanyomtatvány A rendelkezés háttere, hogy egyszerűsítse az adminisztrációt DE: elektronikus benyújtás csak akkor, ha az önkormányzati rendelet lehetővé teszi (Hatályos január 1-től) 31

32 Építményadó Gépjárműadó 32

33 Építményadó Gépjárműadó 33 Építményadó Társasházi problémák Adó alanya Társasház, garázs és üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség Lehetőség: tulajdonostársak írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodás alapján maguk közül kijelöljék azt a személyt, aki az adókötelezettséget teljesíti, azaz azt, aki az adóhatósággal kapcsolatban áll Adóköteles társasházi közös tulajdonú helyiség Raktár, bolt céljára történő bérbeadás A közös tulajdonban álló gépjárműtároló (garázs, teremgarázs) Adómentes társasházi közös tulajdonú helyiség Az a melléképületrész (hasznos alapterülete az 5 négyzetmétert nem haladja meg), amely például szerszámok vagy tüzelő tárolására szolgál Közösen használt (takarítószerek, kertgondozási eszközök, kerékpárok tárolására szolgáló) helyiség, feltéve, hogy az épület alapterületének legalább az 50 százalékát lakások alapterülete teszi ki

34 Építményadó Gépjárműadó Gépjárműadó A cégautó adóból a megfizetett gépjárműadó akkor vonható le, ha ugyanaz a személy az adó alanya július 1-jétől a cégautó adó alanya a személygépkocsit tartós bérletbe vevő is, a tartós bérletbe adott személygépkocsik után mind a cégautó adót, mind a gépjárműadót ugyanaz az adóalany fizeti, így már lehetővé válik a cégautó adóból levonni a határidőre megfizetett gépjárműadót Csak a június 30-át követően megkötött szerződésekre alkalmazható Tartós bérletbe adott személygépkocsi Egy éven túli időszakra vagy határozatlan időre történő bérbeadás A bérbe vevő üzembentartói jogát a hatósági nyilvántartásba bejegyezték 34

35 Építményadó Gépjárműadó Hibás számviteli elszámolások hatása Készletek Vállalkozási szerződés keretében eladásra épített lakások árukénti minősítése Értékesítésükkor a helyi iparűzési adó alapját csökkentő eladott áruk beszerzési értékeként (ELÁBÉ) A helyes számviteli elszámolás szerint az eladásra építetett lakásokat saját termelésű készletként kell kimutatni 35

36 Építményadó Gépjárműadó Hibás számviteli elszámolások hatása Értékvesztés Korábban értékvesztett készlet évközbeni értékesítésekor az értékvesztés kivezetését egyéb bevételekkel szemben számolják el, ELÁBÉ csökkenés helyett A számviteli törvény szerint az értékvesztést évközben visszaírni nem lehet, értékvesztés visszaírása egyéb bevétellel szemben csak fordulónapi értékviszonyok alapján lehetséges 36

37 Építményadó Gépjárműadó Hibás számviteli elszámolások hatása - Engedmények Utólag adott szerződésen alapuló számlához közvetlenül nem kapcsolódó nem számlázott engedmény (forgalmi bónusz) egyéb ráfordításként számolandó el, nem pedig értékesítés nettó árbevétel csökkentésként Számviteli törvény változás! (Hatályos 2013.VI. 30-tól) Sztv. 73. (4): Az értékesítés nettó árbevételét módosítja az a felek között utólag elszámolt, a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözet, amellyel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 18. -a alapján az értékesítőnek az értékesítésre tekintettel a társasági adó alapját módosítani kellene, amennyiben a különbözetet a könyvviteli elszámolásában az értékesítés nettó árbevétele módosításaként nem szerepeltetné 37

38 Építményadó Gépjárműadó Hibás számviteli elszámolások hatása - NETA Bekerülési ár részét képező tételek Környezetvédelmi termékdíj Jövedéki adó Jogdíjak NETA - nem része!!!!! Csak akkor kell megfizetni, ha a termék értékesítésre kerül Nem a beszerzéshez köthető, hanem az értékesítéshez Számvitelben egyéb ráfordításként (nem ELÁBÉ része így nem csökkentheti a HIPA alapot!) 38

39 Építményadó Gépjárműadó Mi számít anyagköltségnek? 1. Csatornadíj, mint anyagköltség téves!!! HIPA kockázat Helyesen: igénybevett szolgáltatás Számviteli törvény 47. -a (4) bekezdésének e) pontjaként január 1-jével beiktatott rendelkezés szerint a földgáz, a villamos energia, az ivóvíz végfelhasználónak (a fogyasztónak) történő értékesítésről kiállított számlában szereplő tételek a bekerülési érték részét képezik. A törvény egyértelművé tette, hogy a fenti közüzemi díjak számlájában felszámított valamennyi járulékos díjtételt, függetlenül attól, hogy a vásárolt anyag értékét képviseli, összefügg-e a fogyasztással vagy egy kapcsolódó szolgáltatáselem, anyagköltségként kell elszámolni, nem igénybevett szolgáltatásként 39

40 Építményadó Gépjárműadó Mi számít anyagköltségnek? 2. Csökkenthető-e az üzemanyagköltség értékével a HIPA alapja? Elszámolva az anyagköltségek között Magánhasználat vélelme miatti kockázatok Személygépkocsi szerviz számla megbontása Téves gyakorlat Anyagfelhasználás számlázott értéke anyagköltség Munkadíj értéke igénybevett szolgáltatás Helyesen A szolgáltatás igénybevevőjénél a számla teljes értéke igénybevett szolgáltatásnak minősül, mert ő a szolgáltatás megrendelője, a felhasznált anyag költsége csak magánál a szerviz cégnél jelent levonható anyagköltséget 40

41 Építményadó Gépjárműadó Mi számít közvetített szolgáltatásnak? 1. Közvetített szolgáltatás: az adóalany a saját nevében megvásárolt és harmadik személlyel (a megrendelővel) írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészében, de változatlan formában (de nem feltétlenül változatlan áron!) továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás értéke Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak. Az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye egyértelműen megállapítható.vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron 41

42 Építményadó Gépjárműadó Mi számít közvetített szolgáltatásnak? 2. Gyakori hibák Nincs írásbeli szerződés a megrendelővel vagy van szerződés, de az nem tartalmazza a közvetítés lehetőségét A számlán nem szerepel a közvetítés ténye, vagyis a számlán szerepeljen, hogy a számla közvetített szolgáltatást tartalmaz Nem csak az általa vásárolt és továbbszámlázott szolgáltatást minősíti közvetített szolgáltatásnak, hanem a továbbszámlázott saját teljesítményét is, pl. a dolgozók bérköltségét számlázza tovább kapcsolt félnek és azt helytelenül közvetített szolgáltatásként könyveli el nyilvántartásában A megvásárolt és közvetített szolgáltatásban nem lehet változtatás, annak formája változatlan kell, hogy maradjon. Ez nem zárja ki, hogy ne lehetne, további, saját szolgáltatást nyújtani a vevő részére, viszont ez már nem a közvetített szolgáltatás kategóriájába tartozik! Lásd előző példát 42 Könyvelésében nem vezet külön nyilvántartást, hogy mely kimenő számlához mely bejövő számla tartozik

43 Építményadó Gépjárműadó Mi számít alvállalkozói teljesítésnek? Alvállalkozói teljesítések értéke:az adóalany által továbbadott (számlázott) olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti - írásban kötött- vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll Gyakori hibák Nincsen írásbeli vállalkozási szerződés mindkét féllel, vagy csak a megrendelővel van írásbeli szerződés, vagy csak az alvállalkozóval Van szerződés, de nem vállalkozási szerződés, hanem megbízási szerződés Az alvállalkozó fogalmát tágan értelmezik. Valójában az csak építési-szerelési munkákhoz kapcsolódik A fővállalkozó által a megrendelő felé továbbszámlázott teljesítményben (számlán) szerepelhet saját teljesítmény is a továbbszámlázott alvállalkozói teljesítmény mellett, de a saját teljesítmény nem minősül alvállalkozói teljesítésnek így az nem vonható le! 43

44 Építményadó Amennyiben az alvállalkozói teljesítés, közvetített szolgáltatás feltételeinek teljesülését a társaság nem tudja egyértelműen dokumentálni, az alvállalkozói teljesítés, közvetített szolgáltatás értékével a helyi iparűzési adó alapja nem csökkenthető. Ez esetben ezen szolgáltatások ellenértékét az igénybe vett szolgáltatások között kell kimutatni Gépjárműadó 44

45 Építményadó Gépjárműadó E-útdíjjal kapcsolatos problémák Az útszakaszt használó gépjárművet terheli az e-útdíj -a továbbszámlázott e-útdíjat a fuvarozást megrendelő nem helyezheti levonásba Fuvarozó által továbbszámlázott e-útdíj: nem számolható el közvetített szolgáltatásként Csak a ténylegesen felhasznált e-útdíj összegét lehet igénybevett szolgáltatásként elszámolni és azzal csökkenteni a fizetendő iparűzési adót (az előre kifizetett, de még fel nem használt útdíj előlegnek minősül) Külföldön megfizetett útdíjjal nem csökkenthető a fizetendő adó 45

46 Építményadó Gépjárműadó Problémák eszközarányos megosztás esetén 1. A megosztási arányszámok meghatározásánál nem veszik figyelembe az elszámolt bérleti- és lízingdíjakat Az immateriális javak értékcsökkenési leírását és ezek bérleti díjait is figyelembe veszik az arányosításnál, holott ezt a törvény csak a tárgyi eszközöknél engedi Az értékcsökkenési leírást a számviteli törvény szerint határozzák meg, pedig a társasági adótörvény szerint kell 46

47 Építményadó Gépjárműadó Problémák eszközarányos megosztás esetén 2. Fejlesztési tartalékból beszerzett eszközök társasági adótörvény szerinti értékcsökkenése? HIPA törvény kisegítő szabályát kell alkalmazni Ingatlanok esetén a beszerzési érték 2%-a Egyéb eszközök esetén a beszerzési érték 10%-a tekintendő eszközértéknek (Htv. Melléklet, 1.2) Nem veszik figyelembe a telek 2%-át az eszközérték számításánál, illetve csak azon telkeket vehetik figyelembe, amelyen bevételszerző tevékenységet folytatnak 47

48 Építményadó Gépjárműadó Egyéb problémák 1. Kerekítési problémák 39. (8-6 tizedesjegy pontossággal kell elvégezni mind a személyi jellegű ráfordítások és az eszközérték alapján képzett arányszám kiszámítása, mind az egyes telephelyekre jutó adóalap arányosítás során HIPA adóalap kedvezmény létszámbővítés után 1 millió Ft/fő. Gyakorlatban kerekítési problémák: pl. ha a létszámnövekmény 1,87 fő akkor 1,87 * 1millióFt = eft 48

49 Építményadó Gépjárműadó Egyéb problémák 2 A külföldi telephely bevételének adókötelezettsége Az általános adóalap-megosztási szabályokat kell alkalmazni A megosztás alapján a külföldi telephely(ek)re jutó magyar IPA-t nem kell bevallani és megfizetni, hisz külföldre nem terjed ki a Htv. hatálya Település Személyi jellegű ráfordítások (HUF) Aránya (%) Megosztott adóalap (HUF) Székhely (IPA 2%) % IPA 1. Belföldi telephely (IPA 2%) % Belföldi telephely (IPA 1%) % Külföldi telephely % Összesen % DE: a külföldi szabályozás állapíthat meg a külföldi telephelyekre vonatkozó adófizetést (pl. német Gewerbesteuer, stb) 49

50 Építményadó Gépjárműadó Egyéb problémák 2. Ideiglenes iparűzési tevékenység eldöntésének nehézségei:a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít, de adott településen, azonos időben több megrendelő számárára végzett munkák napjait csak egyszer kell számításba venni 39. (6) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozások összeszámítási szabály! Csak a belföldi kapcsolt vállalkozást kell figyelembe venni, mert csak arra terjed ki a Htv törvény. És csak azon belföldi kapcsolt vállalkozásokat, amelyek ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások együttes értéke az értékesítés nettó árbevételének 50%-át meghaladja 50

51 Köszönöm a figyelmet! Siklós Márta H 1027 Budapest, Kapás u 6-12 B/V T , F E

52 Elérhetőségeink beograd bratislava brno budapest linz ljubljana praha salzburg sarajevo wien zagreb zürich bucuresti * praha * sofia * warszawa* * kooperation 52

53 Elérhetőségeink LeitnerLeitner Consulting d.o.o. SRB BEOGRAD, Knez Mihailova Street 1-3 t f e BMB Leitner k.s. SK BRATISLAVA, Zámocká 32 t f e LeitnerLeitner CZ, s.r.o. CZ PRAHA, Římská 12 CZ BRNO, Vídeňská 995/63 t t e Leitner + Leitner Tax Kft H 1027 BUDAPEST, Kapás utca 6-12 Viziváros Office Center B/IV t f e LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 4040 LINZ, Ottensheimer Straße 32 t f e Leitner + Leitner d.o.o. SI 1000 LJUBLJANA, Dunajska cesta 159 t f e LeitnerLeitner Salzburg GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 5020 SALZBURG, Hellbrunner Straße 7 t f e Leitner + Leitner Revizija d.o.o. BIH SARAJEVO, Ul. Džemala Bijedića 162 t e LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 1030 WIEN,Am Heumarkt7 t f e Leitner + Leitner Consulting d.o.o. HR ZAGREB, Heinzelova ulica 70 t f e LeitnerLeitner Zürich AG CH 8001 ZüRICH, Bahnhofstrasse 69a t f e kooperationen Stalfort Legal. Tax. Audit. RO BUCUREŞTI, Str. Lt. Av. VasileFuicaNr.15 t f e Fučík & partneři, s.r.o. CZ PRAHA 1, Klimentská 1207/10 t f e Tascheva & Partner BG 1303 SOFIA, Ulitsa Marko Balabanov 4 t f e MDDP PL WARSZAWA, 49 Mokotowska Street t f e 53

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Polgármestere Szentes, Kossuth tér 6. A-21728/2010 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ A helyi iparűzési adó célja, az önkormányzat illetékességi területén folytatott gazdasági tevékenység megadóztathatóságának biztosítása. Helyi iparűzési adó fizetésére kötelezhető

Részletesebben

Adótervezési lehetőségek az iparűzési adóban

Adótervezési lehetőségek az iparűzési adóban Adótervezési lehetőségek az iparűzési adóban www.sinkatax.hu, www.adozas.eoldal.hu, www.otpercszamvitel.webnode.hu 1 Amire a cégvezetők általában nem figyelnek, pedig fontos... Az adótervezés mostohagyermeke

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

13/1991. (V. 21.) PM rendelet

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról A helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben