Magyar vállalkozások és magánszemélyek külföldön végzett tevékenységének adózása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar vállalkozások és magánszemélyek külföldön végzett tevékenységének adózása"

Átírás

1 és magánszemélyek külföldön végzett Jancsa-Pék Judit LL.M Adókamara, Budapest Esetfelvetés 2 1

2 regisztráció, keletkezése 3 Áfa kezelés, áfa telephely keletkezése A határon átnyúló munkák egyik első következménye lehet, hogy a kint dolgozó magyar adóalanynak külföldön is áfát kell fizetnie, illetve bevallania, adminisztrálnia. Az előadás első részében ennek eseteit és fokozatait tekintjük át. Áfa regisztráció szükségessége, ügyintézése, határidő Milyen esetekben mikor keletkezhet áfa szerinti telephely Tipikus esetek Fel- és összeszereléssel járó termékértékesítés kapcsán Bérmunka esetén Vevői készlettel kapcsolatban Termékértékesítési vonatkozásokban Kapcsolódó kérdések megválaszolása 4 2

3 Áfa regisztráció szükségessége, ügyintézése, határidő 1. Teljesítés helye termék értékesítése esetén ( ) / szolgáltatás nyújtásakor ( ) Jelentőség: a teljesítési hely határozza meg az ügylet adóztatására jogosult államot és az alkalmazandó szabályokat Ahol a teljesítési hely található, azt az Áfa törvényt kell alkalmazni; A teljesítési hely áfa szabályai alapján kell meghatározni: Az egyes adózási kötelezettségek teljesítését Áfa-regisztráció szükségességét Számlázási kérdéseket Áfa-adminisztrációt 5 Áfa regisztráció szükségessége, ügyintézése, határidő 2. Az adó fizetésére kötelezett személye (137/A ) Jelentőség: az adó fizetésére kötelezett személye határozza meg, hogy a külföldi országban található vevő/megrendelő, vagy a magyar szolgáltatást nyújtó, termékértékesítő fizeti-e az áfát Ha a külföldi vevő/ megrendelő fizeti az áfát, a magyarnak nincs további adminisztrációs kötelezettsége Ha a magyar szolgáltatást nyújtó / termékértékesítő adóalany az áfa fizetésre kötelezett, akkor Áfa regisztrációra van szükség a külföldi fogadó országban Áfa regisztráció: Az adott ország szabályai határozzák meg a teendőket, a szükséges dokumentumok körét, stb. Az EU tagországokban jövedelemadós letelepedés nélkül és jellemzően a tevékenység megkezdésére visszamenőleges hatállyal lehet/kell regisztrálni Áfa-adminisztráció a külföldi országban 6 3

4 Milyen esetekben mikor keletkezhet áfa szerinti telephely Telephely: A székhelyen kívül a gazdasági tevékenység helyhez kötött folytatására huzamosabb időtartamra létesített vagy arra szánt földrajzilag körülhatárolt hely, amelyen a gazdasági tevékenység - székhelyhez képesti - önálló folytatásához szükséges egyéb feltételek is ténylegesen rendelkezésre állnak Általában törvényileg nem szabályozott az az időtartam, melytől már telephely keletkezik, gyakorlatban 3 hónap Az áfa szerinti telephely jelentősége Meghatározza a teljesítés helyét szolgáltatásoknál, illetve felvagy összeszereléssel járó termékértékesítéseknél A nemzeti Áfa törvények alapján vizsgálni kell, hogy telephely fennállta esetén ki az adó megfizetésére kötelezett Múlhat rajta a számlázás és az áfa-adminisztráció is Magyar adóalany külföldi telephelyének fennállását az adott ország szabályai szerint kell megítélni 7 Tipikus esetek Fel-és összeszereléssel járó termékértékesítés Tipikus esete annak, amikor nem egy egyszerű termékértékesítés történik másik tagállamba, hanem ott egy meghatározott ideig tartó tevékenység (szerelés) is kapcsolódik hozzá Elhatárolása a bérmunkától Termékértékesítés Az értékesített termék gazdasági jelentősége meghatározó Szerződés meghatározó eleme: értékesítés (szerelés másodlagos) Bérmunka A termék inkább segédanyagnak minősül; A szerződés elsősorban a megrendelő által biztosított anyag megmunkálására irányul Meghatározó a termék, illetve szolgáltatás értékének aránya is, de ennek szerepe nem lehet kizárólagos!

5 Tipikus esetek Fel-és összeszereléssel járó termékértékesítés Termékértékesítés, speciális szabályok: teljesítési hely és adófizetésre kötelezett személye Def.: A fuvarozással/küldeménykénti feladással értékesített termék fel- vagy összeszerelés tárgyául is szolgál (ezt végezheti az értékesítő vagy más is) Próbaüzem kísérheti, a fuvarozást lebonyolíthatja az értékesítő, a beszerző és javukra más is Teljesítési hely: ahol a fel- vagy összeszerelés/üzembe helyezés történik (Áfa törvény 32. ) A magyar Áfa törvény tehát csak akkor alkalmazható, ha a fel- vagy összeszerelés Magyarországon történik Külföldre történő, fel- vagy összeszereléssel járó termékértékesítés területi hatályon kívüli (tájékoztató adat a magyar áfa bevallásban) Tipikus esetek Fel-és összeszereléssel járó termékértékesítés Amennyiben a fel-vagy összeszerelés Magyarországon történne magyar Áfa törvény szabályai Adófizetésre kötelezett (139. ): fordított adó, azaz a belföldi adóalany (legalább regisztrált) fizeti, ha az értékesítő nincs letelepedve Magyarországon (azaz regisztrált lehet, de telephely kizárt) Ha a feltételek nem teljesülnek, egyenes adózás Figyelem! Ha Eladó tevékenysége tartós, helyhez kötött és ott önállóan gazdasági tevékenységet tud végezni (eszközök, személyzet), akkor állandó telephelye keletkezhet! Amennyiben a fel vagy összeszerelés külföldön történik Áfa törvény területi hatályán kívül A teljesítés helyének szabályai döntenek az adó fizetésére kötelezett személyéről, számlázásról, adminisztrációról Külföldi adótanácsadó bevonása válhat szükségessé

6 Tipikus esetek Fel-és összeszereléssel járó termékértékesítés HU Eladó HU EU EU Vevő HU Alvállalkozó EU Alvállalkozó számla árumozgás HU Eladó fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló terméket értékesít EU Vevőnek (pl. gyártósor). Eladó a termék összeszereléséhez szükséges alkatrészeket Magyarországról, illetve más EU-s tagállamból szállítja az EU-s Vevőhöz. Munkájához alvállalkozókat vesz igénybe Tipikus esetek Bérmunka Bérmunka A bérmunka szolgáltatás, és nem termékértékesítés 2010 előtt szoros kapcsolatban állt a megmunkálásra behozott termékek kezelésével a bérmunka szolgáltatás számlázása is (befolyásolta a saját áru mozgatás megléte) 2010-től az általános szabályok szerinti B2B szolgáltatás (Áfa törvény 37. ), ha a megrendelő adóalany Bérmunkához kapcsolódó árumozgás Készterméket visszaszállítja: az árumozgás áfa körön kívüli (Áfa törvény 22. (2), 12. (2) f)) Egyéb esetben: saját áru mozgatás Megrendelt alap- és segédanyagok: termékbeszerzés

7 Tipikus esetek Bérmunka HU Megrendelő HU EU EU Bérmunkás HU Alvállalkozó EU Alvállalkozó számla árumozgás EU Megrendelő bérmunka keretében összeszerelést végeztet EU Bérmunkással. HU Megrendelő biztosítja a termék elkészítéséhez szükséges alapanyagokat és alkatrészeket Magyarországról, illetve más EU-s tagállamból. Ezeket leszállítja, leszállítatja az EU-s Bérmunkáshoz. A bérmunkát követően a késztermékeket visszaszállítják Magyarországra Tipikus esetek Vevői készlet Vevői készlet külföldön A termékértékesítéshez fűződő joghatás nem áll be, ha az adóalany a terméket a Közösség más tagállamában fenntartott vevői készlete céljára továbbítja, amíg a feltételek fennállnak (Áfa törvény 12. (2)-(3)). Az adót a vevői készletből terméket beszerző fizeti, ha erre a saját tagállamának szabályai lehetőséget adnak! Vevői készlet belföldön Nem minősül a termék közösségen belüli beszerzésének, a termék magyar vevői készletre való továbbítása (Áfa törvény 21. ), feltételekkel: a termék továbbítóját ezzel összefüggésben belföldön adóalanyként nem vették nyilvántartásba, valamint a vevői készletből terméket beszerző képes az áfát felszámítani ha a feltételek bármelyike nem teljesül, a joghatás haladéktalanul beáll. Az adót a vevői készletből terméket beszerző fizeti (Áfa törvény 144. )

8 Tipikus esetek Vevői készlet Vevői készlet (Áfa törvény pont): Belföldön a termék leendő beszerzőjének saját raktárába vagy általa bérelt raktárba készletezésre fizikailag betárolt olyan termék, amely a tárolás tartama alatt a termék leendő értékesítőjének tulajdonosi rendelkezése alatt áll, anélkül, hogy ez idő alatt a termék használatára, egyéb módon történő hasznosítására - ide nem értve a kipróbálást és a próbagyártást - bárki jogosult lenne, továbbá a termékértékesítés teljesítésével egyúttal, amelyet a termék leendő beszerzője kezdeményez, a termék fizikai kitárolása is megtörténik; a Közösség más tagállamában azt a jogintézményt jelenti, amely a tagállam joga szerint a belföldről továbbított termékhez a lényeges szabályozási tartalmat illetően ugyanolyan vagy ahhoz hasonló joghatásokat fűz, mint amelyeket a magyar Áfa törvény a belföldi esetre rendel Tipikus esetek Vevői készlet Külföldi vevői készlet nyilvántartása: a vevői készlet céljára továbbított termékekről folyamatos mennyiségi nyilvántartást kell vezetni, vevőnként és tagállamonként egymástól elkülönülten, tételes leltárral alátámasztva (Áfa törvény 182. ) a nyitó vevői készleten levő termékek mennyisége; a vevői készletre beraktározott termékek mennyisége adómegállapítási időszakonként; a vevői készletből kiraktározott termékek mennyisége adómegállapítási időszakonként; a záró vevői készleten levő termékek mennyisége. Belföldi vevői készlet: a beszerző köteles a vevői készletből beszerzett termékekről folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezetni(áfa törvény 183. )

9 Tipikus esetek Vevői készlet HU Eladó HU EU Vevői készlet EU Vevő számla árumozgás EU Eladó értékesít EU Vevő számára, vevői készletre Tipikus esetek Termékértékesítések HU EU1 EU2 HU Eladó EU1 Vevő EU2 Vevő számla árumozgás

10 19 20 Társasági A munka időbeni tartóssága esetén társasági adó bejelentkezési és fizetési kötelezettség is felmerülhet. Az előadás kitér ezen helyzetek ismérveire, amely alapján a veszély felismerhető, valamint a megfelelő kezelés gyakorlatára. Nemzetközi ügyletek telephely megítélése: teljes körű adókötelezettség vs. korlátozott adókötelezettség A társasági adóról szóló törvény telephely fogalma OECD modellegyezmény 5. cikke szerinti telephely fogalom A telephely fogalom értelmezése A telephely fogalom értelmezése példákon keresztül 2. bekezdés telephely kifejezés értelmezése 3. bekezdés építési telephely 4. bekezdés kivételek 5. bekezdés ügynöki telephely, nem független ügynök 6. bekezdés ügynöki telephely, független ügynök 7. bekezdés leányvállalat Gyakorlati útmutató Kapcsolódó kérdések megválaszolása 10

11 Társasági Teljes körű adókötelezettség vs. korlátozott adókötelezettség Külföldi vállalkozó (Tao törvény 2. (4)): Adóalany a külföldi személy, illetve az üzletvezetése helye alapján külföldi illetőségű, ha belföldi telephelyen végez vállalkozási tevékenységet, feltéve, hogy az üzletvezetésének helyére tekintettel nem tekinthető belföldi illetőségű adózónak Korlátozott adókötelezettség (Tao törvény 3. (1)): a külföldi vállalkozó adókötelezettsége a belföldi telephelyen végzett vállalkozási tevékenységből származó jövedelmére terjed ki OECD ME 7. Cikk, 5. cikk 21 A társasági adóról szóló törvény telephely fogalma Állandó üzleti létesítmény, berendezés, ahol/amellyel az adózó vállalkozási tevékenységet folytat, a használat jogcímétől függetlenül különösen ide tartozik: üzletvezetés helye, belföldi képviselet, iroda, gyár, üzem, műhely, bánya, kőolaj- és földgázkút, természeti erőforrás feltárásának helye Építkezés, vagy összeszerelés helye, ha az összesen legalább 3 hónapig tart (vö. OECD); függetlenül a szerződésektől vagy a megrendelőktől Külföldi személy ingatlant, vagy természeti erőforrást térítés ellenében hasznosít Ha a külföldi személy nevében más személy szerződéseket köt belföldön, illetve áru vagy termékkészletet tart fent Akinek nevében belföldi kockázatra biztosítást kötnek Fióktelep Nem: tárolás, készletezés, áru és termékbeszerzési célra fenntartott létesítmény, előkészítő vagy kisegítő tevékenységre történő fenntartás, független ügynök 22 11

12 A telephely fogalom értelmezése Telephely meghatározásának jelentősége: van-e joga az egyik szerződő államnak adót kivetni a másik szerződő állam vállalkozása által elért nyereségre Állandó: pontosan meghatározott, relatíve tartós átmeneti megszakítás nem szünteti meg rövid, de rendszeres tevékenység is megalapozhatja Üzleti hely: helyiség, épület, felszerelés, berendezés, saját, bérelt elég akár egy bizonyos nagyságú terület is - pl. bányászat, piaci stand, íróasztal, vagy akár annak egy fiókja Amelyen keresztül vállalkozási, gazdasági tevékenységet végez: rendelkezési jog, rendelkezés lehetősége nem kell folyamatosnak lennie, de legyen rendszeres 23 A telephely fogalom értelmezése telephely kifejezés értelmezése Példák telephelyre anyavállalat képviselője számára irodát létesítenek a leányvállalatnál annak üzleti tevékenységével összefüggésben tartósságot vizsgálni szobafestő 2 éven át heti 3 napot festi az ügyfele irodaházát - rendszeresség kereskedő adott város piacán mindig más-más helyen állítja fel standját üzleti tevékenység kizárólagos helyszíne játékgépek beállítása, üzemeltetése és karbantartása Nem telephely kereskedő rendszeresen felkeresi egyik fontos ügyfelét, akinek az irodájában tárgyalásokat folytatnak a helyiségek nem állnak a kereskedő rendelkezésére egy irodaházban 10 irodahelyiséget adnak bérbe, a bérlők pedig ugyanazt a festőt bízzák meg nem összefüggő, nincs kizárólagos helyszín játékgépek beállítása majd bérbeadása 24 12

13 A telephely fogalom értelmezése építési telephely Ha időtartama a 12 hónapot meghaladja, ez alatt akkor sem, ha az egyéb feltételek teljesülnek Példa adott egy iroda, melyet több, egyenként 12 hónapot meg nem haladó építkezési projekthez használnak telephely lesz DE: csak az irodán keresztül ellátott tevékenységből, az ellátott feladatokból és a vállalt kockázatokból származó nyereség tudható be a telephelynek elválik magától az építkezéstől, mert azok közül egyik sem keletkeztet telephelyet Ide tartozik: felújítás, vezetékfektetés, ásás, utak, gép szerelése, helyszíni tervezés, felügyeleti tevékenység 25 A telephely fogalom értelmezése építési telephely A 12 hónapos kritériumot minden helyszínnek/munkának teljesítenie kell, az egyes egyezmények hosszabb időtartamot állapíthatnak meg: AT 24, FR 18 Építési terület egyetlen egységnek, ha összefügg (akkor is ha több szerződésen alapul) pl. lakópark Előkészítés és leállás beleszámít az időtartamba Alvállalkozók idejét a kivitelezőnek kell betudni Egységet képez, ha közben haladnak pl. autópálya építés Példa építkezés január 1-jén kezdődik, de a nagy nyári hőség miatt július 1-je és 31-e között áll a munka, majd augusztus 1-től következő év január 31-éig tart a munkálatok végét kell nézni 13 hónap miatt telephely lesz 26 13

14 A telephely fogalom értelmezése kivételek Nem: tárolás, készletezés, áru és termékbeszerzési célra fenntartott létesítmény, előkészítő vagy kisegítő tevékenységre Példa Raktár Kereskedelmi képviselet 27 A telephely fogalom értelmezése ügynöki telephely, nem független ügynök Egy vállalkozás érdekében tevékenykedik ÉS felhatalmazása van szerződést kötni amivel rendszeresen él alkalmazása alternatív ha egyéb okból telephely van, nincs szükség annak bizonyítására, hogy az ügynöki telephely feltételei teljesülnek-e nem szükséges az állandó üzleti hely nem feltétel, hogy alkalmazásban álljon lehet magánszemély, vagy akár társaság is nem szükséges a belföldi illetőség szükséges, hogy felhatalmazása legyen kötelezi a vállalkozást az adott államban folytatott üzleti tevékenységben való részvételre több, mint átmeneti nem szükséges a közvetlen szerződéskötés, elég, ha megrendelést gyűjt A szerződéskötésnek a tényleges tevékenységre kell vonatkozni ne legyen kisegítő 28 Példa az ügynök nem zárja le a szerződéseket, csupán összegyűjti a megrendelést, majd azokat továbbítja telephely, mert a külföldi vállalkozás rutinszerűen hagyja jóvá azokat 14

15 A telephely fogalom értelmezése ügynöki telephely, független ügynök Alkusz, bizományos, más független képviselő általi tevékenységek nem adóztathatóak, ha az ügynök szokásos üzleti tevékenysége keretében jár el független ügynök nem telephely Feltételek: jogilag és gazdaságilag független, szokásos üzletmenete keretében tevékenykedik Függetlenség a kötelezettségek mértéke alapján mérhető nem független ha részletes utasítások és ellenőrzés mellett jár el kockázatot az ügynök viseli az információszolgáltatás (pl. termékről) nem teszi függővé megbízók száma Példa az ügynök olyan tevékenységeket is végez, amely gazdaságilag a vállalkozás hatáskörébe tartozik és nem saját üzleti tevékenységi körébe nem csak saját nevében értékesít, hanem szerződéskötési joggal bíró ügynökként tevékenysége telephelyet keletkeztet 29 A telephely fogalom értelmezése leányvállalat Önmagában a tény, hogy egy vállalkozásnak leányvállalata van egy másik országban még nem jelent automatikusan telephelyet számára Elkülönült gazdasági egység elve Transzferárazás! 30 15

16 Gyakorlati útmutató Egy magyar vállalkozó (HU) egy Németországban újonnan létesített irodaházban minden belső munkálatot (szerelési munkálatok, padlózat, burkolatok, közfalak, álmennyezet) elvégez Vállalkozó megszakításokkal összesen 24 hónapnál többet tölt az építkezésen Németországban HU HU Vállalkozó DE DE Megrendelő Belső építési munkálatok 31 Gyakorlati útmutató Alapvetően HU az adófizetésre kötelezett, amennyiben telephelye keletkezik A feltételek teljesülésének vizsgálata szükséges fix hely, eszközök, személyzet alkalmassá teszik a gazdasági tevékenység székhelytől elkülönült folytatására Áfa regisztráció szükségessége, esetleges áfa telephely létrejötte Teljesítés helye: ahol az ingatlan fekszik Az adó fizetésére kötelezett személye: a külföldi áfa szabályok szerint (bejelentkezés, fordított vagy egyenes adózás?) Jövedelemadó telephely vizsgálata Telephely keletkezik a kettős adóztatást elkerülő DE-HU egyezmény alapján 12 hónap elteltével Jövedelemadók: társasági adó + iparűzési adó + stb. Kiküldött munkavállalók esetén szja, tb 32 16

17 jövedelemadózás és 33 Magyarok a jövedelemadózás és A munka végül együtt jár az ott dolgozó munkavállalók adózásával és ügyeinek kezelésével is. Az előadás végén ezeket a kérdéseket foglaljuk össze. Kiküldetésben külföldön A tényállás Mi számít kiküldetésnek? Személyi jövedelemadó kötelezettség Példamegoldás Társadalombiztosítási kötelezettség Példamegoldás Speciális esetkörök Határ menti ingázók A tényállás Személyi jövedelemadó kötelezettség Példamegoldás Társadalombiztosítási kötelezettség Példamegoldás Kapcsolódó kérdések megválaszolása 34 17

18 Személyi jövedelemadó elméleti háttér Magyar Szja törvény és a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény ( Egyezmény ) együttes vizsgálata Illetőség meghatározása Illetőség => korlátlan adófizetési kötelezettség Szja tv.: Magyar állampolgár Szabad tartózkodás jogát legalább 183 napig a Magyar Köztársaság területén gyakorló személy Letelepedett vagy hontalan személy Állandó lakhely, a létérdek központja, szokásos tartózkodási hely Létérdek: személyes, családi és gazdasági kapcsolatok alapján Egyezmény: Állandó lakóhely A létérdek központja Szokásos tartózkodási hely Állampolgárság 35 Személyi jövedelemadó elméleti háttér Jövedelem adóztatási helyének meghatározása az Egyezmény 15. cikke alapján: 1) Illetőség államában 2) Ha a tevékenységet másik államban végzik -> tevékenységvégzés államában 3) Illetőség államában, ha az alábbi 3 feltétel együttesen teljesül ( 3-as szabály ): a) a vonatkozó adó-/naptári/pénzügyi évben vagy bármely 12 hónapos időszakban nem tartózkodik 183 napnál tovább a tevékenységvégzés államában és b) a térítést fizető személy nem bír illetőséggel a tevékenységvégzés államában, ill. nem az ő nevében fizetik a juttatást és c) a térítést nem az azt kifizető személy tevékenységvégzés államában levő telephelye viseli Figyelemfelhívás: német-magyar egyezmény 36 18

19 TB elméleti háttér A 883/2004/EK Rendelet a987/2009/ek végrehajtási rendelettel együtt május 1-től alkalmazandó Mit koordinál? (lefedett szociális biztonsági kockázatok) Egészségügyi, anyasági valamint apasági ellátás Öregségi ellátás (nyugdíj) Rokkantsági ellátás Munkanélküli ellátás Családi ellátás Munkahelyi baleset és foglalkozási megbetegedés miatti ellátás Túlélő hozzátartozó számára nyújtott ellátás Haláleseti juttatás 37 A 883/2004 EK Rendelet alapelvei Egy ország jogrendszerének alkalmazása Csak egy országban kell járulékokat fizetni Több érintett ország esetén az alkalmazandó jogrendszer nem választás kérdése, hanem a szabályozás dönti el. Egyenlő bánásmód Minden, adott tagállamban biztosított ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, mint az adott tagállam állampolgárai (akkor is ha ő nem az) Biztosítási idők összeszámítása Ellátás igénylése esetén a korábban más tagállamban eltöltött biztosítási, munkavégzési, illetve tartózkodási időszakokat is figyelembe kell venni. A szerzett jogok megtartása Az egyik tagállamban szerzett jogokat a másik tagállamban élő biztosított magával viheti a másik tagállamba (ellátások exportálhatósága, azaz átvitele, átutalása a másik tagállamba) 38 19

20 A 883/2004/EK Rendelet személyi hatálya Mely országok vonatkozásában alkalmazandó? EU (28) tagállamai től Svájc (2012/195/EU határozat) től Izland, Liechtenstein és Norvégia (76/2011 határozat) A továbbiakban együtt tagállamok A Rendelet alkalmazandó A tagállamok állampolgárai esetében akik a tagállamok valamelyikében biztosítással rendelkeznek és azok családtagjaira; A feltételek teljesülése esetén a hontalan személyekre, menekültekre valamint a nem uniós országbeli állampolgárokra is 39 Mely tagállam szabályait kell alkalmazni? ÁLTALÁNOS szabály a munkavégzés helyének elve: a munkavállaló az alkalmazása szerinti tagállam jogszabályai szerint biztosított, még abban az esetben is, ha a másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel. Eset Munkavégzés huzamosan egy tagállamban, lakóhely egy másik tagállamban, ahol nincs munkavégzés Munkavégzés egy tagállamban, lakóhely egy másikban, ahová hetente legalább egyszer visszatér ( határ menti ingázó ) Alkalmazott szabály Munkavégzés helye szerint Munkavégzés helye szerint Speciális szabályok alkalmazandók egészségügyi és munkanélküli ellátásoknál KIVÉTEL szabályok Kiküldetés Párhuzamos munkavégzés 40 20

21 Kitekintés: Gyakorlati útmutató a munkajövedelmek szempontjából HU Vállalkozó megszakításokkal összesen 24 hónapnál többet tölt az építkezésen Németországban: újonnan létesített irodaházban minden belső munkálatot (szerelési munkálatok, padlózat, burkolatok, közfalak, álmennyezet) elvégez A szerelést végző magyar munkavállalók Személyi jövedelemadózás / Társadalombiztosítás Ha van TAO telephely / Ha nincs TAO telephely HU HU Vállalkozó DE DE Megrendelő Belső építési munkálatok 41 Kiküldetések Kiküldetés esetén: a munkavállaló továbbra is a kiküldő tagállamban marad biztosított, ha a kiküldő vállalkozás nevében végzi a munkáját a fogadó államban a kiküldő vállalkozás a tevékenységét szokásosan a kiküldő államban végzi a munka várható ideje nem haladja meg a 24 hónapot nem olyan munkavállaló felváltására küldték ki, akinek kiküldetési ideje lejárt További feltételek az A2 határozat alapján A1-es (korábbi E101 ill. E102) nyomtatvány Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, az általános szabály alkalmazandó (kivéve egyéb esetek, pl. egyidejűleg két tagállam területén történő munkavégzés) 42 Kivételes szabály: ha a munkavégzés a 24 hónapot meghaladja, a 16. cikk alapján lehetőség van arra, hogy a tagállamok megállapodása alapján a munkavállaló továbbra is a kiküldő tagállamban maradjon biztosított (kérelem) 21

22 Kiküldetésben külföldön - tényállás Szlovák nyelvismerettel rendelkező magyar munkavállalót (K. Péter) munkaadója (HU3 Kft) autóipari alkatrészeket gyártó szlovákiai leányvállalatához (SK s.r.o) küldi minőségbiztosítási, rendszerellenőrzési és karbantartási feladatok ellátása céljából (kvázi próbaidőre). SK s.r.o továbbkölcsönözheti a munkavállalót a Szlovákiában lévő üzleti partnereinek. K. Péter teljesen integrálódik SK s.r.o. munkaszervezetébe SK s.r.o. viseli munkájával járó felelősséget, kockázatot SK s.r.o. gyakorolja az utasítási, ellenőrzési jogot Munkaszerződés HU3 Kft-vel a kiküldetés ideje alatt is él. K. Péter a kiküldetés lejárta után SK s.r.o munkavállalója lesz. A kiküldetés időtartama: (20 hónap) K. Péter állandó lakóhelye, családja Magyarországon marad Munkabérét a kiküldetés időtartama alatt HU3 Kft folyósítja. SK s.r.o. is biztosít havi 500 EUR-t felmerülő költségeinek fedezésére. Jövedelem Összege Költségviselő Munkabér HUF / hó HU3 Kft Devizaellátmány 500 EUR / hó SK s.r.o 43 Személyi jövedelemadó Példamegoldás K. Péter illetősége Magyarországon marad. Adókötelezettség Magyarországon korlátlan Szlovákiában korlátozott Szlovák szja-kötelezettség munkabér HU-SK Egyezmény 15. cikk: munkabér a munkavégzés államában (Szlovákiában) adózik ezt Magyarországon mentesítik az szja alól Szja-kötelezettség teljesítése a szlovák szabályok szerint K. Péter éves szja-bevallási kötelezettsége Szlovákiában a szlovák szabályok szerint Magyarországon: Kizárólag Magyarországon mentesített jövedelem szerzése esetén főszabály szerint nincs adóbevallási kötelezettség (Szja tv 11. (3) a)) 44 22

23 Társadalombiztosítás Példamegoldás K. Péter biztosítási jogviszonya Átminősítési kockázat A2 határozat alapján!: Munkaadó és munkavállaló közötti szerves kapcsolat? (SK s.r.o viseli a munka eredményével kapcsolatos felelősséget, kockázatot, gyakorolja az utasítási, ellenőrzési jogot, bocsátja rendelkezésre a munkavégzéshez szükséges eszközöket, anyagokat) K. Péter teljesen integrálódott SK. s.r.o munkaszervezetébe A2 határozat szerinti munkaerő kölcsönzés? Nem teljesülnek a kiküldetés feltételei A kötelezettség fő szabály szerint átkerülhet Szlovákiába A biztosítási jogviszony külön kérelemmel 5 évig maradhat csak Magyarországon 45 Kiküldetésben külföldön Speciális esetkörök Devizaellátmány Amennyiben a társadalombiztosítás Magyarországon marad. A törzsbéren felül SK s.r.o-tól kapott devizaellátmány főszabály szerint nem képez járulékalapot, azaz sem egyéni járulékokat, sem szociális hozzájárulási adótnem kell fizetni Magyarországon. Átminősítési kockázat! Ha azonban a körülmények alapján megállapítható, hogy a devizaellátmány nem a kiküldetés költségeire fizetett költségtérítés, hanem a munkaszerződés részét képező munkafolyamatokra kifizetett bér (közvetlenül függ a munkaidőtől, vagy a munkavállaló teljesítményétől), akkor mind egyéni járulékokat, mind a munkáltatói közterheket meg kell utána fizetni. 46 Szlovák biztosítási jogviszony esetén a szlovák szabályok vizsgálandóak. 23

24 Határ menti ingázók - tényállás Tényállás Magyar munkavállaló (N. János) tapasztalt gépészmérnök óta Ausztriában dolgozik egy tűzvédelmi berendezéseket gyártó vállalatnál (AT GmbH) osztrák munkaszerződéssel, mely nem tér el a többi, hasonló pozícióban dolgozó osztrák munkavállalóétól. Állandó lakóhelye (és családja) Sopronban (Magyarországon) marad, ahová családjához hetente legalább egyszer visszatér ( határ menti munkavállaló ) Ideiglenes lakhellyel rendelkezik Ausztriában N. János Magyarországon nem végez munkát Jövedelmet Jövedelem egyedül AT GmbH-tól Összegeszerez: Költségviselő Munkabér EUR / hó AT GmbH Prémium EUR / év AT GmbH 47 Személyi jövedelemadó Példamegoldás N. János adójogi illetősége Magyarországon van Adókötelezettség Magyarországon korlátlan Ausztriában korlátozott AT-HU Egyezmény 15. cikk: Munkabér a munkavégzés államában (Ausztriában) adózik ezt Magyarországon mentesítik az szja alól Szja-kötelezettség teljesítése az osztrák szabályok szerint N. János éves szja-bevallási kötelezettsége Ausztriában az osztrák szabályok szerint Magyarországon: Kizárólag Magyarországon mentesített jövedelem szerzése esetén főszabály szerint nincs adóbevallási kötelezettség (Szja tv 11. (3) a)) 48 24

25 Társadalombiztosítás Példamegoldás N. János biztosítási jogviszonya Főszabály szerint a munkavégzés államában, Ausztriában biztosított Járulékfizetés Ausztriában az osztrák szabályok szerint Igénybe vehető tb ellátások Ausztria: teljes körű Magyarország: Teljes körű egészségbiztosítási ellátások vehetőek igénybe a lakóhely államában is, ehhez szükséges az S1 nyomtatvány kiváltása a munkavégzés államának illetékes pénztáránál Több állam (pl UK, IT) máshogy értelmezte a lakóhely fogalmát és megtagadta az S1 kiadását. Megoldást nyújthat az EU Bizottság végén kiadott útmutatója a szokásos (állandó) tartózkodási hely szociális biztonsági történő megállapításához. 49 Köszönöm a figyelmet! Kérdés esetén állok szíves rendelkezésükre! Jancsa-Pék Judit LL.M. H 1027 Budapest, Kapás u 6-12 B/IV T , F E 25

26 Irodáink beograd bratislava brno budapest linz ljubljana praha salzburg sarajevo wien zagreb zürich bucuresti * praha* sofia * warszawa* * kooperation 51 Irodáink LeitnerLeitner Consulting d.o.o. SRB BEOGRAD, Knez Mihailova Street 1-3 t f e BMB Leitner k.s. SK BRATISLAVA, Zámocká 32 t f e LeitnerLeitner CZ, s.r.o. CZ PRAHA, Římská 12 CZ BRNO, Vídeňská 995/63 t t e Leitner + Leitner Tax Kft H 1027 BUDAPEST, Kapás utca 6-12 Viziváros Office Center B/IV t f e LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 4040 LINZ, Ottensheimer Straße 32 t f e Leitner + Leitner d.o.o. SI 1000 LJUBLJANA, Dunajska cesta 159 t f e LeitnerLeitner Salzburg GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 5020 SALZBURG, Hellbrunner Straße 7 t f e LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 1030 WIEN, Am Heumarkt 7 t f e Leitner + Leitner Consulting d.o.o. HR ZAGREB, Heinzelova ulica 70 t f e LeitnerLeitner Zürich AG CH 8001 ZüRICH, Bahnhofstrasse 69a t f e kooperationen Stalfort Legal. Tax. Audit. RO BUCUREŞTI, Str. Lt. Av. Vasile Fuica Nr. 15 t f e Fučík & partneři, s.r.o. CZ PRAHA 1, Klimentská 1207/10 t f e Tascheva & Partner BG 1303 SOFIA, Ulitsa Marko Balabanov 4 t f e MDDP PL WARSZAWA, 49 Mokotowska Street t f e Leitner + Leitner Revizija d.o.o. BIH SARAJEVO, Ul. Džemala Bijedića 162 t e

Magyar állampolgárok külföldről származó jövedelmének bevallása

Magyar állampolgárok külföldről származó jövedelmének bevallása Magyar állampolgárok külföldről származó jövedelmének bevallása Elek Diána 2014. március 27. Budapest 1. Mintapélda 1 - tényállás Osztrák nyelvismerettel rendelkező magyar munkavállalót (K. Péter) munkaadója

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER Jancsa-Pék Judit 2014. december 17. Budapest 1 T.M.JJJJ EKAER döntési fa Kockázatos-e a termék? Igen Nem Meghaladja-e a határértékeket? Útdíj köteles-e

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Jancsa-Pék Judit 2015. Január 14. Budapest 1 EKAER döntési fa / 1. *2015. január 1-i állapot szerint Nem kockázatos termék Útdíj

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer gyakorlati kérdések Jancsa-Pék Judit 2015. Január 22. Budapest 1 döntési fa / 1. *NGM/NAV álláspont szerint Nem kockázatos termék Útdíj -e a gépjármű?

Részletesebben

Mire készüljünk 2016-ban

Mire készüljünk 2016-ban Mire készüljünk 2016-ban EKÁER és nagymértékű változások a termékdíjban, amelyek új feladatot rónak a logisztikára Jancsa-Pék Judit 2016. január 27. Budapest tapasztalatok, kockázatos ügyletek Környezetvédelmi

Részletesebben

Az ÁFA és az EKÁER. Siklós Márta. Visegrád. 2015. szeptember 4.

Az ÁFA és az EKÁER. Siklós Márta. Visegrád. 2015. szeptember 4. Az ÁFA és az EKÁER Siklós Márta 2015. szeptember 4. Visegrád Az ÁFA és az EKÁER kapcsolata EKÁER célja Áfacsalások elleni küzdelem Szállítások dokumentálása, nyomonkövetése, összevetése az áfa bevallásokkal

Részletesebben

Időszaki elszámolás. Áfakulcs változás. 2016. változások

Időszaki elszámolás. Áfakulcs változás. 2016. változások Adótörvény változások 2016 Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó dr. Menczel-Kiss Gellért január 28. Budapest 2 01.28. Általános forgalmi adóval kapcsolatos változások tematika ú ügyletek változások

Részletesebben

Nem realizált árfolyam különbözet

Nem realizált árfolyam különbözet Nem realizált árfolyam különbözet Siklós Márta 2015. január 22. Budapest Tematika 1 A nem realizált árfolyam különbözet elszámolása Devizás tételek a mérlegben Eszköz oldalon Devizás befektetett eszközök

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER új szabályok + gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER új szabályok + gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER új szabályok + gyakorlati kérdések Siklós Márta 2015. március 4. Budapest 1 1 2015 márciustól várható Változások az EKÁER rendszerben, 2015. március

Részletesebben

Kerekasztal beszélgetés aktuális Áfa kérdésekrıl

Kerekasztal beszélgetés aktuális Áfa kérdésekrıl Kerekasztal beszélgetés aktuális Áfa kérdésekrıl Beszélgetés vezetık: Jancsa-Pék Judit Palicz Petra 2011. október 26. Budapest Célkitőzés Elıre összeállított, beszélgetés indító esettanulmányokon keresztül

Részletesebben

Esettanulmányok Magyarországon dolgozó külföldiek és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog

Esettanulmányok Magyarországon dolgozó külföldiek és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog Esettanulmányok és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog Siklós Márta Elek Diána 2015. május 7. Budapest Esettanulmányok Külföldi munkavállalók dolgozó külföldiek Áttekintés

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER új szabályok + gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER új szabályok + gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer új szabályok + gyakorlati kérdések Jancsa-Pék Judit 2015. március 26. Adókamara, Budapest 2015 márciusi változások Változások az EKÁER rendszerben, 2015.

Részletesebben

Kézműves és népművészeti termékek értékesítése

Kézműves és népművészeti termékek értékesítése Kézműves és népművészeti termékek dr. Menczel-Kiss Gellért, LeitnerLeitner 2014. március 19. Budapest Általános forgalmi adó Helyi iparűzési adó külföldön Általános alapelvek Mire érdemes figyelni? Általános

Részletesebben

Esettanulmányok Magyarországon dolgozó külföldiek és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog

Esettanulmányok Magyarországon dolgozó külföldiek és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog Esettanulmányok Magyarországon dolgozó külföldiek és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog Siklós Márta Elek Diána 2015. május 7. Budapest Esettanulmányok Külföldi munkavállalók

Részletesebben

Nemzetközi Adózás - Gyakorlati példák a kettős adóztatás és kettős nem adóztatás területéről

Nemzetközi Adózás - Gyakorlati példák a kettős adóztatás és kettős nem adóztatás területéről Nemzetközi Adózás - Gyakorlati példák a kettős adóztatás és kettős nem adóztatás területéről Jancsa-Pék Judit LL.M. Vezető manager, LeitnerLeitner 2012. október 5. Sopron 1. Bevezetés Eddig áttekintettük:

Részletesebben

E-útdíj adózási, elszámolási kérdések

E-útdíj adózási, elszámolási kérdések E-útdíj adózási, elszámolási kérdések Jancsa-Pék Judit LL.M. 2013. december 10. Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Szeged) E-útdíj Benchmark Konferencia Ellenőrzés 2013 E-útdíj bevezetése Az e-útdíj

Részletesebben

Különadók szerepe az adózásban

Különadók szerepe az adózásban szerepe az adózásban Jancsa-Pék Judit LL.M.. Sopron az Bevezetés Kérdések a különadókkal kapcsolatban Vajon mekkora jelentősége van a különadóknak a magyar gazdaságban Miért ehhez a megoldáshoz nyúlnak

Részletesebben

Nemzetközi adóoptimalizálás és elszámoló árak

Nemzetközi adóoptimalizálás és elszámoló árak Nemzetközi adóoptimalizálás és elszámoló árak Siklós Márta 211. április 26. Budapesti Corvinus Egyetem Alultıkésítettség Az eset ismertetése Anyavállalat Ausztria 25% társasági adó Hitel AU HU Kamat 4%

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

ÁFA ügyletek nemzetközi viszonylatban, gyakorlati példákon keresztül

ÁFA ügyletek nemzetközi viszonylatban, gyakorlati példákon keresztül ÁFA ügyletek nemzetközi viszonylatban, gyakorlati példákon keresztül Siklós Márta 2013. november 12. MKVK Békés megyei Szervezete Láncügyletek 2 Láncértékesítés Áfa törvény 27. Def.: A terméket többször

Részletesebben

A közvetlen adók problémái a nemzetközi ügyletekben az EU-bírósági döntések függvényében

A közvetlen adók problémái a nemzetközi ügyletekben az EU-bírósági döntések függvényében A közvetlen adók problémái a nemzetközi ügyletekben az EU-bírósági döntések függvényében Juhász Márta 2011.10.07. Nyugat Magyarországi Egyetem, Sopron 1 T.M.JJJJ Közvetlen adók és EU jogharmonizáció Közvetlen

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Telephelyek és adózásuk a. kettıs adóztatást kizáró egyezmények tükrében. Jancsa-Pék Judit LL.M. [2011.12.14] [BUDAPEST]

Telephelyek és adózásuk a. kettıs adóztatást kizáró egyezmények tükrében. Jancsa-Pék Judit LL.M. [2011.12.14] [BUDAPEST] és adózásuk a kettıs adóztatást kizáró egyezmények tükrében Jancsa-Pék Judit LL.M. [] [BUDAPEST] Tartalom Telephely 2 Telephely 3 Rövid áttekintés Tao tv. Nemzetközi szerzıdés elsıdlegessége: A nemzetközi

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. március 22. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

A szakmai szkepticizmus

A szakmai szkepticizmus A szakmai szkepticizmus Siklós Márta 2016. Szeptember 9 Visegrád A vállalkozások éves tevékenységükről kötelesek beszámolót készíteni és ezt közzé tenni. Ezen beszámoló a stakeholderek döntési alapját

Részletesebben

Saját tőke elemei és mozgások

Saját tőke elemei és mozgások Saját tőke és Jancsa-Pék Judit LL.M, Partner 2016. november 18. Budapest Saját tőke és Saját tőke és tematika 2 Saját tőke és Saját tőke fogalma, A saját tőke a vállalkozás vagyonának saját forrása Az

Részletesebben

Transzferár a gyakorlatban

Transzferár a gyakorlatban Jancsa-Pék Judit LL.M. 2015.05.05. A téma aktualitása, jelentősége A téma hosszú évek óta töretlenül az adóhatósági vizsgálatok kiemelt célpontja A jogszabályi megfelelés érdekében a vállalkozásoknak fokozott

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. február 8. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

E-útdíj adózási, elszámolási kérdések

E-útdíj adózási, elszámolási kérdések E-útdíj adózási, elszámolási kérdések Jancsa-Pék Judit LL.M. 2013. október 30. Magyar Logisztikai Egyesület E-útdíj Benchmark Konferencia 2013 Jogszabályi változások - gépjárműadó Az e-útdíj 2013. július

Részletesebben

Teendők a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény változása kapcsán

Teendők a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény változása kapcsán Teendők a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény változása kapcsán dr. Stréda Antal adótanácsadó, LeitnerLeitner [.] [Budapest] Törvényváltozás indokai

Részletesebben

Adózás és TB fizetés lehetőségek és csapdák németországi munkavégzés esetén. WTS Klient Adótanácsadó Kft. Gyányi Tamás Partner

Adózás és TB fizetés lehetőségek és csapdák németországi munkavégzés esetén. WTS Klient Adótanácsadó Kft. Gyányi Tamás Partner Adózás és TB fizetés lehetőségek és csapdák németországi munkavégzés esetén WTS Klient Adótanácsadó Kft. Gyányi Tamás Partner 2016.09.28 A WTS szolgáltatásai Teljes körű szolgáltatások:» Adózás» Számviteli

Részletesebben

Munkavállalók adózása

Munkavállalók adózása Munkavállalók adózása Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön 2015/2016. II.. ADÓZÁS II. Leggyakrabban előforduló jövedelmek Nem önálló munkából származó jövedelmek Önálló jövedelmek

Részletesebben

A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai

A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Főbb témák Személygépjárművek egyes gyakorlati

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Nemzetközi szolgáltatások számlázása. Budapest, 2015. április 15.

Nemzetközi szolgáltatások számlázása. Budapest, 2015. április 15. Nemzetközi szolgáltatások számlázása Budapest, 2015. április 15. Előadó: Dr Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Adótanácsadók Egyesülete Szakmai Bizottság tagja külföldi adóalany vevő belföldi adóalany

Részletesebben

Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó

Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó 2010. szeptember 29. Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóév Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

Szolgáltatások ÁFA-ja és számlázása

Szolgáltatások ÁFA-ja és számlázása VEZINFÓ Szolgáltatások ÁFA-ja és számlázása Budapest, 2012. október 9. Előadó: Dr Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Adótanácsadók Egyesülete Szakmai Bizottság tagja Az előadás képei letölthetőek:

Részletesebben

Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései

Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései Siklós Márta 2014. november 25. MKVK Szolnok A helyi adók jellemzői (1990. évi C. törvény a helyi adókról) Bevezetéséről az önkormányzat dönt - csak az önkormányzat

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/1999.(XI.26.) ÖKT sz. R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/1999.(XI.26.) ÖKT sz. R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/1999.(XI.26.) ÖKT sz. R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

2014. szeptember 25. Budapest, Adótanácsadók Egyesülete

2014. szeptember 25. Budapest, Adótanácsadók Egyesülete Reklámadó - Elmélet és gyakorlat Jancsa-Pék Judit 2014. szeptember 25. Budapest, Adótanácsadók Egyesülete Tematika A reklámadó története és bevezetésének körülményei A reklámbevétellel kapcsolatos Az önreklámmal

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI

A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI KIKÜLDETÉS AZ EGT TERÜLETÉRE 883/2004, 987/2009.EK rendelet - Koordináció, nem harmonizáció! Alapelvek: - Egy ország joghatósága - Azonos elbírálás - Szerzett jogok megtartása -

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

I. Adókötelezettség 1..

I. Adókötelezettség 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 33/2007/XII.28./., 23/2002/VIII.14./sz., 17/2002/VI.14./ sz., a 25/2001/XII.12./, a 29/2000/XII.21./sz., a 21/1999./VI.9./sz. és a 35/2011.(XII.20.)számú

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6.

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (XI.20.), 9/2004. (IV.20.), 21/2004. (XII. 07.) 7/2005. (IV.05.) és 16/2007. (XI.27.) rendeletével módosított 5/1999. (VI.29.) számú rendelet

Részletesebben

Adóterhek optimalizálása Magyarországon és Ausztriában WTS Klient Adótanácsadó Kft. Gyányi Tamás Partner tamas.gyanyi@klient.hu

Adóterhek optimalizálása Magyarországon és Ausztriában WTS Klient Adótanácsadó Kft. Gyányi Tamás Partner tamas.gyanyi@klient.hu Adóterhek optimalizálása Magyarországon és Ausztriában WTS Klient Adótanácsadó Kft. Gyányi Tamás Partner tamas.gyanyi@klient.hu Miről lesz szó? A WTS-ről röviden Ausztria általános adózási információk

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (VI.28.) rendelete a helyi iparűzési adóról A Bakonyszentkirály Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai Előadó: RABB Andrea, okl.nki.áfa, adóellenőrzési adószakértő, Moklasz nemzetközi alelnök 1 Folyamatos változások a szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

News Flash. Október, Külföldiek magyarországi letelepedési kötelezettsége Magyarországon 2016-ban

News Flash. Október, Külföldiek magyarországi letelepedési kötelezettsége Magyarországon 2016-ban News Flash Október, 2016 Külföldiek magyarországi letelepedési kötelezettsége Magyarországon Külföldiek magyarországi letelepedési kötelezettsége Magyarországon Az általános forgalmi adó EU-ban harmonizált

Részletesebben

Nemzetközi adózás, nemzetközi egyezmények 2014/2015. II. ADÓZÁS II.

Nemzetközi adózás, nemzetközi egyezmények 2014/2015. II. ADÓZÁS II. Nemzetközi adózás, nemzetközi egyezmények Globalizáció A gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok nemzetközivé válásával, a tőkeáramlás fokozódásával a természetes és jogi személyek, valamint az egyéb szervezetek

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem

Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem Jogdíjak (12.cikk) jogdíjnak minősül minden olyan térítés, amelyet irodalmi, művészeti vagy tudományos művek, beleértve a mozgóképfilmeket

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Adózási trendek az Európai Unióban

Adózási trendek az Európai Unióban Adózási trendek az Európai Unióban Siklós Márta Adóz(z)unk a jövőnek? Modern pénzügyek Uniós kihívások konferencia 2011. október 6-7. Sopron Tartalom 1. Általános trendek 2. 3. zás 4. 2 2011.10.06 Általános

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem

Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem Jogdíjak (12.cikk) jogdíjnak minősül minden olyan térítés, amelyet irodalmi, művészeti vagy tudományos művek, beleértve a mozgóképfilmeket

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (Xll.1.) RENDELETE az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 25/2009.(XII.22.), 1/2011.(II.03.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete/

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Transzferárazás határon átnyúló kérdései

Transzferárazás határon átnyúló kérdései Transzferárazás határon átnyúló kérdései Bevezetı Esettanulmány Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adótagozata Elıadó: Jancsa-Pék Judit LL.M. 2011. március 29. Budapest Transzfer ár = Vállalaton belüli

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben