Nemzetközi adóoptimalizálás és elszámoló árak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi adóoptimalizálás és elszámoló árak"

Átírás

1 Nemzetközi adóoptimalizálás és elszámoló árak Siklós Márta 211. április 26. Budapesti Corvinus Egyetem

2 Alultıkésítettség Az eset ismertetése Anyavállalat Ausztria 25% társasági adó Hitel AU HU Kamat 4% Leányvállalat Magyarország 1% társasági adó

3 Alultıkésítettség Kapcsolódó jogszabályi háttér és következményei Tao. törvény A kölcsönök összegének a saját tıke háromszorosát meghaladó része utáni kamat adóalap-növelı tétel (8 (1) j)) Kölcsön: minden mérlegben kimutatott kapott kölcsön, zárt körben forgalomba hozott, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír, melynek terhére az adózó kamatot fizet (kivéve: hitelintézetnél fennálló tartozás) - napi átlagos állomány Saját tıke: jegyzett tıke, tıketartalék, eredménytartalék és lekötött tartalék adóévi napi átlagos állománya Következmények Az alultıkésítettség következtében a vállalat adóalapjában nem tudja érvényesíteni a kamatokat A kamat Ausztriában bevételnek számít, 25%-kal adózik, Magyarországon nincs forrásadó

4 Alultıkésítettség Számítások MAGYARORSZÁG Saját tıke Bejövı hitel Saját tıke által fedezett hitel Saját tıke által nem fedezett hitel Hitelkamat (4%) Magyarországon levonható kamat Magyarországon nem levonható kamat Adófizetési kötelezettség Magyarországon (1%) AUSZTRIA Kamatbevétel 6. x x 4% 1.8. x 4% 6.2. x 4% 248. x 1% Adófizetési kötelezettség Ausztriában TELJES ADÓTEHER TEUR TEUR

5 Alultıkésítettség Megoldási lehetıség 2 lépésben 1. Hitel visszafizetése Magyarország Megfelel az alultıkésítettségre vonatkozó szabálynak Nincs többlet adófizetetési kötelezettség DE finanszírozási/likviditási probléma Ausztria Nincs adófizetési kötelezettség (ha a teljes hitelösszeg visszafizetésre kerül) 2. Tıkeemelés Hitelkövetelés apportálása a tıkébe Tıke hozamának kifizetése osztalékként Osztalék adózása Magyarország: % Ausztria: % (international participation exemption)

6 Alultıkésítettség Kapcsolódó további jogszabály Gt. Szerinti tıkekövetelmények Saját tıke nem csökkenhet a jegyzett tıke alá Következmény: a jegyzett tıke emelésével vigyázni kell!

7 Alultıkésítettség Számítások MAGYARORSZÁG (TEUR) Saját tıke Bejövı hitel Eredeti :1 arány Teljes tıkeátrendezés 8.6. Saját tıke által fedezett hitel Saját tıke által nem fedezett hitel 6.2. Hitelkamat (4%) Magyarországon levonható kamat Magyarországon nem levonható kamat 248. Adófizetési kötelezettség Magyarországon (1%) 24.8 AUSZTRIA (TEUR) Kamatbevétel Adófizetési kötelezettség Ausztriában TELJES ADÓTEHER

8 Az eset ismertetése Anyavállalat Magyarország Nyereség: 1 TEUR Társ. adó: 1 TEUR HU SK Csoportszinten: Nyereség: 2 TEUR Adó: 29 TEUR Leányvállalat Szlovákia Nyereség: 1 TEUR Társ. adó: 19 TEUR

9 Adóoptimalizálás Menedzsmentdíjak számlázása Magyarországi vállalat, mint csoporton belüli szolgáltató központ szolgáltatási és menedzsment díjat szed Logisztikai szolgáltatás Pénzügyi és számviteli szolgáltatások Tanácsadási szolgáltatás Menedzsment szolgáltatás A díj tervezett összege: 8 TEUR A szolgáltatás piaci értéke: 5 TEUR

10 Kapcsolódó jogszabályi háttér menedzsment díj: OECD Transzferár Irányelvek Kapcsolt felek közötti, belföldi és külföldi tranzakciók során a szokásos piaci ár alkalmazásának alátámasztása Adóalap-kiegészítés, ha az alkalmazott ár nem felel meg a független felek között alkalmazott árnak Módszerek Összehasonlító árak módszere Viszonteladási árak módszere Költség és jövedelem módszer Hagyományos ügyleti módszerek Nyereség-megosztásos módszer Ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer (TNMM) Ügyleti nyereségen alapuló módszerek

11 Kapcsolódó jogszabályi háttér szolgáltatási díj: Magyar szabályozás OECD Modellegyezményen alapul A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartási kötelezettségrıl szóló 22/29.(X.16.) sz. PM Rendelet és a Társasági- és osztalékadóról szóló évi 81. tv. 18. szabályozza Szigorú dokumentációs kötelezettség kapcsolt vállalkozások között kötött minden szerzıdésre Egyszerősített vagy teljes dokumentáció Önálló vagy összevont dokumentáció 21-tıl lehetıség van a Masterfile magyar szabályoknak megfelelı átvételére (EU-TPD koncepció) Kivétel: mikro- és kisvállalkozások

12 Kapcsolódó jogszabályi háttér szolgáltatási díj: Magyar szabályozás Adóalap módosítás a nem piaci ár alkalmazásával Növelési kötelezettség: ha az alkalmazott transzferár mellett az adóalap alacsonyabb, mint független felek között lenne Kapcsolt bevétel < Piaci Bevétel Kapcsolt költség > Piaci költség Csökkentési lehetıség: ha az alkalmazott transzferár mellett az adóalap magasabb, mint független felek között lenne Kapcsolt bevétel > Piaci Bevétel Kapcsolt költség < Piaci költség Feltételei A vele szerzıdı kapcsolt vállalkozás belföldi illetıségő adóalany, vagy külföldi illetıségő adóalany (nem CFC!) Dokumentáció: amely tartalmazza a különbözet összegét Szlovákiában a szabályok megfelelnek az OECD alapelveknek

13 Megoldás Magyarország Kapcsolt bevétel: 8 TEUR > Piaci Bevétel: 5 TEUR Teljes adóalap: 1 8 TEUR Csökkentési lehetıség: 3 TEUR,!feltételekkel Végsı adóalap: 1 5 TEUR Adó: 15 TEUR Szolgáltatás Menedzsment díj Csoportszinten: Eredmény: 2 TEUR Adó: 245 TEUR Kapcsolt költség (8 TEUR) > Piaci költség (5 TEUR) Szlovákia Teljes adóalap: 2 TEUR + 3 TEUR (nem elismert) * 2 év után Végsı adóalap: 5 TEUR Adó: 95 TEUR

14 Megoldás piaci árak mellett Anyavállalat Magyarország Nyereség: 1 TEUR + 5 TEUR Társ. adó: 15 TEUR HU SK Csoportszinten: Nyereség: 2 TEUR Adó: 245 TEUR Leányvállalat Szlovákia Nyereség: 1 TEUR 5 TEUR Társ. adó: 95 TEUR

15 Az eset ismertetése Anyavállalat Ausztria Nyereség: 3 TEUR Társ. adó: 75 TEUR AU HU Csoportszinten: Nyereség: 2 TEUR Adó: 75 TEUR Leányvállalat Magyarország Nyereség: -1 TEUR Társ. adó: TEUR* * Tekintettel arra, hogy a társaság operatív tevékenységet végez, nyilatkozattal kiváltható a minimumadó fizetési kötelezettség

16 Kapcsolódó jogszabályi háttér - Magyarország Vesztségelhatárolás szabályai Magyarországon Tao. tv. szerinti negatív adóalap összegével, az adózó döntése szerinti megosztásban csökkenthetı az adózás elıtti eredmény (AEE) a következı adóévekben Amennyiben a negatív adóalap a rendeltetésszerő joggyakorlás elvének betartásával keletkezett Legfeljebb olyan összegben vehetı figyelembe, hogy az AEE csökkentésével az adóalap ne váljon negatívvá Elıször a korábbi adóévekrıl áthozott veszteségeket kell figyelembe venni

17 Kapcsolódó jogszabályi háttér - Ausztria Csoportos adóalanyiság Feltételei Egy osztrák vállalat vagy egy Ausztriában állandó telephellyel rendelkezı EU-s vállalat direkt vagy indirekt módon több, mint 5%-os szavazati részesedéssel rendelkezik egy belföldi vagy külföldi vállalatban Lényege A belföldi csoporttag (leányvállalat) minden nyeresége és vesztesége az anyavállalathoz átcsoportosítható, majd együttesen adóztatható A külföldi csoporttag vesztesége a csoport adóalapjából a külföldi vállalatban való közvetlen részesedés arányában levonható mindaddig, amíg azt a leányvállalat fel nem használja A korábban érvényesített veszteséget vissza kell adni, amikor a leányvállalat azt felhasználja

18 Megoldás Anyavállalat Ausztria Nyereség: 2 TEUR Társ. adó: 5 TEUR AU HU Csoportszinten: Nyereség: 2 TEUR Adó: 5 TEUR Leányvállalat Magyarország Nyereség: -1 TEUR Társ. adó: TEUR* * Tekintettel arra, hogy a társaság operatív tevékenységet végez, nyilatkozattal kiváltható a minimumadó fizetési kötelezettség

19 Mikor érdemes alkalmazni ezt a struktúrát? Ha a magyar leányvállalat Tartósan veszteséges Vagy egyéb okok miatt a korábban képzıdött veszteséget felhasználni nem tudja Adóarbitrázs Veszteség érvényesítése Ausztriában 25%-os adókulccsal kedvezıbb, mint a magyarországi felhasználás Kérdés: a veszteség fel nem használásáról lehet dönteni Magyarországon?

20 Praha TSCHECHIEN SLOWAKEI Linz Wien Bratislava Salzburg ÖSTERREICH UNGARN Budapest SLOWENIEN Ljubljana Zagreb KROATIEN BOSNIEN UND HERZEGOWINA Sarajevo RUMÄNIEN Bucureşti

21 BMB Leitner, k.s. SK BRATISLAVA, Zámocká 32 T , F , E Leitner + Leitner Consulting SRL RO 2334 BUCUREŞTI S2, Str. Gara Herastrau Nr. 2-4, Et. 7 T , F , E Leitner + Leitner Kft H 127 BUDAPEST, Kapás utca 6-12, Víziváros Office Center B/IV T , F , E LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 44 LINZ, Ottensheimer Straße 32 T , F , E Leitner + Leitner d.o.o. SI 1 LJUBLJANA, Dunajska cesta 159 T , F , E VORLÍČKOVÀ & LEITNER s.r.o. CZ 11 PRAHA 1, Jungmannova 31 T , F , E LeitnerLeitner Salzburg GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 52 SALZBURG, Hellbrunner Straße 7+7a T , F , E Leitner + Leitner Revizija d.o.o. BIH 71 SARAJEVO, Kranjčevićeva 4a/I T , F , E LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 13 WIEN, Am Heumarkt 7 T , F , E Leitner + Leitner Consulting doo Zagreb HR 1 ZAGREB, Radnička cesta 47/II T , F , E

22 Köszönöm a figyelmet!

Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai. Siklós Márta

Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai. Siklós Márta Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai Siklós Márta 2009. 09. 03-04. MKVK XVII. Országos Könyvvizsgálói Konferenciája Balatonalmádi Áttekintés Jogszabályi háttér

Részletesebben

A legfontosabb adóváltozások

A legfontosabb adóváltozások A legfontosabb adóváltozások 2010-2011. Siklós Márta 2011. január 5. FİVOSZ PMSZ Építési tagozat Jogszabályok jegyzéke Jogszabályi háttér 2010. évi XC. tv. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények

Részletesebben

Adózásról érthetően. Workshop. Siklós Márta, partner Jancsa-Pék Judit, partner. 2013.11.29. Budapest

Adózásról érthetően. Workshop. Siklós Márta, partner Jancsa-Pék Judit, partner. 2013.11.29. Budapest Adózásról érthetően Workshop Siklós Márta, partner Jancsa-Pék Judit, partner 2013.11.29. Budapest - Transzferár - Helyi iparűzési adó - Catetéria - Egyéb Áttekintés 2. Maximális hatékonyság az adókedvezmények

Részletesebben

Kézműves és népművészeti termékek értékesítése

Kézműves és népművészeti termékek értékesítése Kézműves és népművészeti termékek dr. Menczel-Kiss Gellért, LeitnerLeitner 2014. március 19. Budapest Általános forgalmi adó Helyi iparűzési adó külföldön Általános alapelvek Mire érdemes figyelni? Általános

Részletesebben

Helyi adók a könyvvizsgálatban

Helyi adók a könyvvizsgálatban Helyi adók a könyvvizsgálatban Siklós Márta 2014. június 18. Budapest A helyi adók jellemzői (1990. évi C. törvény a helyi adókról) Bevezetéséről az önkormányzat dönt - csak az önkormányzat illetékességi

Részletesebben

Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései

Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései Siklós Márta 2014. november 25. MKVK Szolnok A helyi adók jellemzői (1990. évi C. törvény a helyi adókról) Bevezetéséről az önkormányzat dönt - csak az önkormányzat

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai Változások Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak Adóalap módosító tételek, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft.

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AZ ELŐADÁS KIEMELT TERÜLETEI SZOKÁSOS PIACI ÁR A KAPCSOLÓDÓ KORREKCIÓK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK SZOKÁSOS PIACI ÁR ELVE (nyilvántartás

Részletesebben

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ 2006. évi LXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT, VALAMINT AZ EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓT ÉRINTİ MÓDOSÍTÁSOK

Részletesebben

Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?!

Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?! Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?! A társasági adó törvény 2014-től lehetőséget nyújt arra, hogy egy cég a kapcsolt vállalkozása által elszámolt kutatás-fejlesztési tevékenységéhez

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

ADÓFÓKUSZ. 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı

ADÓFÓKUSZ. 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı InterTax Pro Kft. ADÓFÓKUSZ 2010 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı InterTax Pro 2010 1 Tartalom 1. Fıbb adóváltozások 2010 a) Személyi jövedelemadó

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı December, az évzárás, a visszatekintés és egyben a jövı tervezésének idıszaka. Engedjétek meg, hogy évzáró lapszámunk bevezetıjében mi is ezt

Részletesebben

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.)

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Bevallás Társasági adó 2011. - 1129. számú bevallás - a KETTŐS könyvvitelt, valamint az EGYSZERES könyvvitelt vezető adózók számára (a nonprofit

Részletesebben

Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók

Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók Társasági adó, Eva, különadók 2010. 2011.-2013. - 1996. évi LXXXI. torvény (Tao. tv.) 2010. évi XC. törvény (2010. évközi módosítások) 2010. évi CXXIII. törvény (2011.-2013.) Társasági adó 2010 Naptári

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben