Olvassunk együtt újságot!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Olvassunk együtt újságot!"

Átírás

1 Olvassunk együtt újságot! Siklós Márta november 6. MKVK

2 Háttér Gyorsan változó, globalizálódó világ Napról-napra sok változás, új információk áradata Tudásalapú társadalom élethosszig tartó tanulás Jogszabályi környezet gyakori változása (főként Magyarországon) A megfelelő jogkövetés és szakmai kompetencia előfeltétele a naprakész tudás

3 Szakmai újságok együttolvasásának célja Válasz a gyorsan változó környezetre Nagyobb információmennyiség rövidebb idő alatt, szélesebb körben ismertté válhat Időtakarékosság, hatékonyság! Egyéni tudás megosztható, illetve hatékonyabban hasznosítható egy szakmai csoport szintjén Írott adatbázis kialakítása a szakmailag nagyobb horderejű cikkekből későbbi keresések megkönnyítése, mindenki számára elérhetővé tétele Csak a lényegi, valóban releváns információ befogadása

4 1. Fontosabb szakmai folyóiratok feltérképezése, lista készítése 2. Az adott cég szempontjából releváns folyóiratok lista szűkítése 3. Egymáshoz hasonló folyóiratok csoportba rendezése (témaspecifikáció) 4. Kollégák között a csoportokba rendezett szakmai folyóiratok felosztása (felelősök kinevezése) 5. Folyóiratok folyamatos nyomon követése: napi/heti rutinba beleépülve 6. Szakmailag nagyobb horderejű, érdekes cikkek kigyűjtése csoportonként 7. Csoportok egyéni listájának összevezetése ismétlődések kiszűrése 8. Fennmaradó cikkek kidolgozása, írásos összefoglalása 9. A kollégáknak (1-1 alkalommal max cikk ismertetése) cikkek bemutatása 10. Személyes találkozó vagy elektronikus forma?

5 Folyóiratok feltérképezése Fontosabb szakmai folyóiratok feltérképezése, lista készítése Elsődleges források: jogszabálytervezetek hivatalos közzététele (http://www.parlament.hu) Másodlagos források: sajtó Nyomtatott és elektronikus sajtó egyaránt Honlapok, adatbázisok, statisztikai anyagok Hazai, külföldi és nemzetközi sajtó egyaránt Ingyenes kontra fizetős folyóiratok, honlapok

6 Néhány hasznos folyóirat számvitel / könyvvizsgálat / adó témakörökben 1. Magyar nyelvű ADÓ szaklap ADÓ-kódex Adó-és Vámértesítő Adó, vám, illeték Adóvilág ÁFA kalauz Szakma Számadó Számviteli levelek Számviteli Tanácsadó Szaklap TB levelek HR & Munkajog szaklap Világgazdaság

7 Néhány hasznos folyóirat számvitel / könyvvizsgálat / adó témakörökben 2. Angol nyelvű IBFD szakmai lapok Bulletin for international taxation European taxation International Transfer Pricing Journal International VAT Monitor World Tax Journal Német nyelvű Internationales Steuerrecht Internationales Steuer- und Wirtschaftsrecht Steuer und Wirtschaft International

8 Néhány hasznos honlap számvitel / könyvvizsgálat / adó témakörökben 1. Magyar nyelvű Adóhivatal hivatalos honlapja: Parlament honlapja: Adó online: Adózóna (HVG): Számvitel / adó / könyvvizsgálat szakmai cikkek: Világgazdaság: HVG: Figyelő: Portfólió: Adókamara: Jogi Fórum

9 Néhány hasznos honlap számvitel / könyvvizsgálat / adó témakörökben 2. Angol nyelvű OECD hivatalos honlapja: IFA szervezet központi honlapja: Európai Bizottság Adó és Vámunió: ec.europa-eu/taxation_customs Nemzetközi adózási szakmai fórum: International Tax Review (legfrissebb hírek): Kulcsadatok különböző országok adómértékeiről, friss hírek: Európai Uniós Jog: Európai Bíróság:

10 Pár szóban a jogszabályfigyelésről A jogszabály az elsődleges forrás a változások megismerésére! A rövid felkészülési idő miatt már a változások hatálybalépése előtt indokolt tájékozódni Sokszor a szakmai cikkek csupán egy bizonyos értelmezést közvetítenek Az indokolások segítenek a törvényalkotói szándék előzetes értelmezésében Irományok Törvényjavaslatok Dokumentumok Jogszabálytervezetek NGM Társadalmi egyeztetés

11 E-útdíj Mérlegképes oktatás Salátatörvény (ÁFA) Új Ptk. Transzferár Pénzmosás EU ÁFA bevallás 1. -E-útdíj továbbszámlázhatósága a vevő részére Évközi változás éves szerződések lehetőséget biztosítanak-e az áthárításra? Költségnövekedés továbbhárítása önálló tételként vagy a fuvardíj részeként? Útdíj közvetített szolgáltatáskénti értelmezése különböző szakmai álláspontok! Teljesül-e az ÁFA tv a (az adott szolgáltatás igénybevevője és nyújtója is)? Alapszolgáltatás a fuvarozás (termék eljuttatása egyik rendeltetési helyről a másikra) Ennek teljesítéséhez szükséges, törvényi kötelezettségen alapuló járulékos költség az útdíj (nem az útdíj, mint önálló szolgáltatás igénybevétele a szerződő felek célja) Az alapszolgáltatás díjának része, de vitatható, hogy önálló szolgáltatás-e A fuvarozó önköltségének része Megfizetésére a fuvarozó (üzembentartó) a kötelezett

12 1. -E-útdíj továbbszámlázhatósága a vevő részére Ha mégis fennáll a továbbszámlázás lehetősége Szigorú követelmények (szerződésből a közvetítés lehetősége, számlából a közvetítés ténye ki kell, hogy derüljön) Akkor 7,5% nem vonható le! (mert közvetített szolgáltatásként levonható a HIPA alapból - kétszeres levonás tilalma) Aki felé továbbszámlázzák, szintén nem vonhatja le, mert nem üzembentartója az adott fuvareszköznek E-útdíj Mérlegképes oktatás Salátatörvény (ÁFA) Új Ptk. Transzferár Pénzmosás EU ÁFA bevallás

13 2. - Mérlegképes oktatás ÁFA kötelezettsége E-útdíj Mérlegképes oktatás Salátatörvény (ÁFA) Új Ptk. Transzferár Pénzmosás EU ÁFA bevallás 2013-tól jelentősen megváltozott a regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzési rendszere: a központi tematikát felváltotta a kreditpont-rendszer Kérdés: a kredit-rendszerű mérlegképes továbbképzés mint oktatási szolgáltatás áfa-kezelése? Áfa tv i) és 2. b) bekezdések: adómentes az ún. egyéb oktatás keretében nyújtott szolgáltatás egyéb jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés NAV-tájékoztató ( ): adómentes az oktatás, ha a képzésre vonatkozó jogszabály legalább a képzés kereteit meghatározza : min. óraszám, tantárgyak (képzési program), oktatók jogszabályi meghatározása egyéb dokumentumokban (tájékoztató, felhívás) történő szabályozás miatt nem adómentes Más értelmezés: csupán a képzés létének jogszabályon alapulása az adómentesség feltétele, a részletszabályok nem jogszabályi szintű rendezése nem vezethető le az Áfa tv-ből jogszabály alapján kötelező a továbbképzés, így adómentes lehet A biztos áfa-kezelést állásfoglalással kell megerősíttetni

14 E-útdíj Mérlegképes oktatás Salátatörvény (ÁFA) Új Ptk. Transzferár Pénzmosás EU ÁFA bevallás es törvényváltozások (salátatörvény tervezet) ÁFA-változások T/ számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról Időszaki elszámolású ügyletek teljesítési időpontja az időszak utolsó napja (kivéve közüzemi szerződések) A vagyoni értékű jogokra is alkalmazandó a tárgyi eszközök input áfa-korrekciós szabálya Érvénytelenítő/módosító számla kibocsátása esetén a fizetendő adó csökkenése soha nem jár önellenőrzési kötelezettséggel (korábbi 77. kiterjesztése) Pénzvisszatérítésre jogosító kupon miatti utólagos adóalapcsökkenés Exportértékesítés: a fizetendő adó utólag csökkenthető, ha az adómentesség a 90 nap túllépése miatt nem volt alkalmazható (ha 360 napon belül kilépteti!) Elektronikus nyugta kibocsátásának lehetősége

15 E-útdíj Mérlegképes oktatás Salátatörvény (ÁFA) Új Ptk. Transzferár Pénzmosás EU ÁFA bevallás 4. -Az új Ptk. hatályba lépésére vonatkozó átmeneti rendelkezések Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése: március 15. Mikortól kell az egyes társaságoknak az új Ptk. szabályait alkalmazni a jelenlegi Gt. helyett? Nyilvántartásba vételi eljárása (átalakulása) március 15. után indul: teljes egészében az új Ptk. szabályai alkalmazandók Már bejegyzett vagy nyilvántartásba vételi eljárás alatt álló társaságok: a március 15-ét követő első létesítő okirat módosításától, de legkésőbb: március 15-től kkt. és bt. esetében június 15-től szövetkezetek esetében március 15-től: kft., rt. és egyesülés esetében A kft-kre jelenleg előírt Ft-os törzstőke-minimum a fenti időponttól 3 millió Ft-ra nő A március 15-ét követő bármely létesítő okirat módosítással egyidejűleg kötelesek a törzstőke-emelésre (akár egy egyszerű székhelyváltozás okán!) Aki nem tud eleget tenni a törzstőke-emelésnek, kényszerátalakulással néz szembe március 15. után nem lehet nyilvánosan működő rt.-t alapítani A már bejegyzett nyrt.-k március 15-ig kötelesek részvényeiket a tőzsdére bevezetni

16 E-útdíj Mérlegképes oktatás Salátatörvény (ÁFA) Új Ptk. Transzferár Pénzmosás EU ÁFA bevallás 5. Transzferár nyilvántartás készítési szabályok változása Folyamatosan változó jogszabályi háttér egyre egyszerűsödő rendelkezések Legutolsó módosítások: 2013 június 21. Nincs nyilvántartási kötelesség költségátterhelések kapcsán függetlenül attól, hogy főtevékenység keretében nyújtja-e az adózó vagy sem Alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások esetén az alkalmazható haszonkulcstartomány 3-10%-ra bővült egyszerűsített nyilvántartás készíthető 50 millió Ft alatti ügyletekről nem kell transzferár nyilvántartást készíteni az 50 millió Ft-os határ adóévenként vizsgálandó Bár egyre szűkül azon ügyletek köre, amelyekről transzferár nyilvántartást kell készíteni, azonban az elkészítendő transzferár dokumentációktól nagyobb szakmai felkészültséget várnak el Benchmark tanulmányok szerepe megnövekszik

17 E-útdíj Mérlegképes oktatás Salátatörvény (ÁFA) Új Ptk. Transzferár Pénzmosás EU ÁFA bevallás 6. A pénzmosás elleni szabályok változása július 1-től: a évi CXXXVI. tv. módosítása Belső szabályzat felülvizsgálata Ha mintaszabályzatot alkalmaz, nincs teendő Egyedi szabályzat esetén felülvizsgálati kötelezettség, de az aktualizált verziót már nem kell a Kamarának megküldeni Ügyfél-átvilágítás során rögzítendő adatkör nem változott, de az ellenőrzési feladatok bővültek, pl.: pl. meghatalmazás érvényessége, rendelkezési jog jogcíme, képviseleti jogosultság Ügyletfinanszírozás megerősítése: a szolgáltató kockázatbecslése alapján kérheti a pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésére bocsátását Ha nem állapítható meg a tényleges tulajdonos (természetes személy), akkor a vezető tisztségviselő minősül annak! dec. 31-ig a korábbi ügyfeleket át kell világítani, amennyiben nem teljesülnek az új tv-ben rögzített feltételek. PEII felé történő bejelentés esetén a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény részletes ismertetését alátámasztó dokumentumokat, amennyiben rendelkezésre állnak

18 E-útdíj Mérlegképes oktatás Salátatörvény (ÁFA) Új Ptk. Transzferár Pénzmosás EU ÁFA bevallás 7. EU ÁFA bevallás Cél: európai szintű egységes ÁFA bevallás készítése Minimum követelmények meghatározása 5 kötelező adat Max. 25 adatra felbővíthető (tagállami kompetencia) Időterv A direktíva elfogadásától számított 24 hónapon belüli bevezetés Áfa irányelv_tervezet_egységes adóbevallásra_com(2013)721_en.pdf Bizottsági összefoglaló_egységes áfa bevallásr_swd(2013)426_en.pdf Bizottsági Javaslat_egységes áfa bevallásra_swd(2013)428_en.pdf Sajtóközlemény_egységes áfabev_ip _en.pdf

19 Téma: adóváltozás Családi napközi és megemelt éves keret - így változhat a cafeteria A parlament elé benyújtott jövő évi adócsomaghoz ahogy az lenni szokott megindult a módosító indítványok folyama. Az eddig beterjesztett 35 indítványból kettő érinti a cafeteria területét. MKIK: A külföldi útdíj egy része is legyen levonható az iparűzési adóból A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) azt javasolja, hogy a külföldön megfizetett útdíj 7,5 százaléka is levonható legyen a helyi iparűzési adóból, hasonlóan a belföldi útdíjhoz. rss ruzesi_adobol html

20 Köszönöm szépen a figyelmet! Kérdés esetén állok szíves rendelkezésükre! Siklós Márta H 1027 Budapest, Kapás u 6-12 B/V T , F E

21 Praha TSCHECHIEN SLOWAKEI Linz Salzburg Wien Bratislava Budapest Zürich ÖSTERREICH UNGARN SCHWEIZ RUMÄNIEN SLOWENIEN Ljubljana Zagreb KROATIEN BOSNIEN UND HERZEGOWINA Sarajevo Beograd SERBIEN Bucureşti

22 Elérhetőségeink LeitnerLeitner Consulting d.o.o. SRB BEOGRAD, Uzun Mirkova 3 T , F , E BMB Leitner k.s. SK BRATISLAVA, Zámocká 32 T , F , E Adevaris Romania RO BUCUREŞTI, Str Gara Herastrau 2-4, Et 7 T , F , E Leitner + Leitner Kft H 1027 BUDAPEST, Kapás utca 6-12, Viziváros Office Center T , F , E LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 4040 LINZ, Ottensheimer Straße 32 T , F , E Leitner + Leitner d.o.o. SI 1000 LJUBLJANA, Dunajska cesta 159 T , F , E VORLÍČKOVÀ PARTNERS s.r.o. CZ PRAHA 1, Jungmannova 31 T , F , E LeitnerLeitner Salzburg GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 5020 SALZBURG, Hellbrunner Straße 7 T , F , E Leitner + Leitner Revizija d.o.o. BIH SARAJEVO, Kranjčevićeva 4a/I T , F , E LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 1030 WIEN, Am Heumarkt 7 T , F , E Leitner + Leitner Consulting d.o.o. HR ZAGREB, Radnička cesta 47/II T , F , E LeitnerLeitner Zürich AG CH 8001 ZÜRICH, Bahnhofstraße 69a T , F , E

E-útdíj adózási, elszámolási kérdések

E-útdíj adózási, elszámolási kérdések E-útdíj adózási, elszámolási kérdések Jancsa-Pék Judit LL.M. 2013. október 30. Magyar Logisztikai Egyesület E-útdíj Benchmark Konferencia 2013 Jogszabályi változások - gépjárműadó Az e-útdíj 2013. július

Részletesebben

Adózásról érthetően. Workshop. Siklós Márta, partner Jancsa-Pék Judit, partner. 2013.11.29. Budapest

Adózásról érthetően. Workshop. Siklós Márta, partner Jancsa-Pék Judit, partner. 2013.11.29. Budapest Adózásról érthetően Workshop Siklós Márta, partner Jancsa-Pék Judit, partner 2013.11.29. Budapest - Transzferár - Helyi iparűzési adó - Catetéria - Egyéb Áttekintés 2. Maximális hatékonyság az adókedvezmények

Részletesebben

Transzferár szabályozás

Transzferár szabályozás Transzferár szabályozás Aktualitások a transzferár szabályozásban Siklós Márta 2013. november 25. Budapest Jogforrások Nemzetközi transzferár joganyagok OECD Transzferár irányelvek EU JTPF (Joint Transfer

Részletesebben

ÁFA ügyletek nemzetközi viszonylatban, gyakorlati példákon keresztül

ÁFA ügyletek nemzetközi viszonylatban, gyakorlati példákon keresztül ÁFA ügyletek nemzetközi viszonylatban, gyakorlati példákon keresztül Siklós Márta 2013. november 12. MKVK Békés megyei Szervezete Láncügyletek 2 Láncértékesítés Áfa törvény 27. Def.: A terméket többször

Részletesebben

Kézműves és népművészeti termékek értékesítése

Kézműves és népművészeti termékek értékesítése Kézműves és népművészeti termékek dr. Menczel-Kiss Gellért, LeitnerLeitner 2014. március 19. Budapest Általános forgalmi adó Helyi iparűzési adó külföldön Általános alapelvek Mire érdemes figyelni? Általános

Részletesebben

Helyi adók a könyvvizsgálatban

Helyi adók a könyvvizsgálatban Helyi adók a könyvvizsgálatban Siklós Márta 2014. június 18. Budapest A helyi adók jellemzői (1990. évi C. törvény a helyi adókról) Bevezetéséről az önkormányzat dönt - csak az önkormányzat illetékességi

Részletesebben

Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség

Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete Jancsa-Pék Judit LL.M. Tatabánya Hotel Árpád azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás

Részletesebben

Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai. Siklós Márta

Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai. Siklós Márta Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai Siklós Márta 2009. 09. 03-04. MKVK XVII. Országos Könyvvizsgálói Konferenciája Balatonalmádi Áttekintés Jogszabályi háttér

Részletesebben

A nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás helyzete nemzetközi kitekintésben

A nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás helyzete nemzetközi kitekintésben A nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás helyzete nemzetközi kitekintésben Ausztria, Németország és az Egyesült Királyság társadalombiztosítási rendszereinek példáján Elek Diána Sopron Tartalom 1.

Részletesebben

2014. szeptember 25. Budapest, Adótanácsadók Egyesülete

2014. szeptember 25. Budapest, Adótanácsadók Egyesülete Reklámadó - Elmélet és gyakorlat Jancsa-Pék Judit 2014. szeptember 25. Budapest, Adótanácsadók Egyesülete Tematika A reklámadó története és bevezetésének körülményei A reklámbevétellel kapcsolatos Az önreklámmal

Részletesebben

Nemzetközi adóoptimalizálás és elszámoló árak

Nemzetközi adóoptimalizálás és elszámoló árak Nemzetközi adóoptimalizálás és elszámoló árak Siklós Márta 211. április 26. Budapesti Corvinus Egyetem Alultıkésítettség Az eset ismertetése Anyavállalat Ausztria 25% társasági adó Hitel AU HU Kamat 4%

Részletesebben

Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései

Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései Siklós Márta 2014. november 25. MKVK Szolnok A helyi adók jellemzői (1990. évi C. törvény a helyi adókról) Bevezetéséről az önkormányzat dönt - csak az önkormányzat

Részletesebben

A legfontosabb adóváltozások

A legfontosabb adóváltozások A legfontosabb adóváltozások 2010-2011. Siklós Márta 2011. január 5. FİVOSZ PMSZ Építési tagozat Jogszabályok jegyzéke Jogszabályi háttér 2010. évi XC. tv. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények

Részletesebben

Válságadó, adóválság?

Válságadó, adóválság? Válságadó, adóválság? Siklós Márta Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara Budapest, 2011.03.09. Bevezetés A törvényváltozások alapja: a Kormány gazdasági akcióterve ( 29 pont ) Jogszabályi háttér 2006.

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Jancsa-Pék Judit 2015. Január 14. Budapest 1 EKAER döntési fa / 1. *2015. január 1-i állapot szerint Nem kockázatos termék Útdíj

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Magánszemélyeket érintő módosítási javaslatok, ideértve a

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2013. december 3.

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2013. december 3. PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2013. december 3. Aktuális Hírlevelünkben az Országgyűlés által elfogadott jövő évi adótörvény változásokat mutatjuk be. A megszavazott törvénymódosítás alapján jelentős változások továbbra

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus

Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA A számla és a nyugta azonosításáról,

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december E-Adótanácsadó Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Áfa tv. 2015. évi változásai Írta: Bonácz

Részletesebben

10 HIBA. amit ne kövessen el a Transzferárazásnál. Hogyan kerülje el a több millió forintos bírságot?

10 HIBA. amit ne kövessen el a Transzferárazásnál. Hogyan kerülje el a több millió forintos bírságot? 10 HIBA amit ne kövessen el a Transzferárazásnál Hogyan kerülje el a több millió forintos bírságot? 1 Tartalomjegyzék Mit jelent a Transzferár és kiket érint a Transzferár szabályozás?... 3 Miért kell

Részletesebben

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK Adóhírlevél 2013/20 2013. 11. 22. KAPCSOLAT Szmicsek Sándor Partner Adó- és jogi szolgáltatások tel.: + 36 1 429 30 10 @: sandor.szmicsek@mazars.hu 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK A parlament november

Részletesebben

A bemutatásra kerülő diák tartalma

A bemutatásra kerülő diák tartalma A bemutatásra kerülő diák tartalma 1. A számviteli törvény kiemelt változásai 2. A kamarai törvény változásai 3. A kamara Alapszabályának módosulásai 4. Uniós irányelvek változásai 5. A Ptk. miatti változások

Részletesebben

Rexinfo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rexinfo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2015. évi fontosabb adóváltozások a teljesség igénye nélkül Minimál bérek: 2015. január 1-jétől 105000 Ft lesz a havi minimálbér A garantált bérminimum azaz a legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörökben

Részletesebben

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft.

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AZ ELŐADÁS KIEMELT TERÜLETEI SZOKÁSOS PIACI ÁR A KAPCSOLÓDÓ KORREKCIÓK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK SZOKÁSOS PIACI ÁR ELVE (nyilvántartás

Részletesebben

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Tartalomjegyzék 2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Cafetéria:... 4 Adómentes lakáscélú juttatások... 5 Családi adókedvezmény... 5 Változik a családi kedvezmény

Részletesebben

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 1/2014 Hírlevél Tartalomból Drágán fizett, ha késve fizett Júliustól legfeljebb 30 napon belül ki kell fizetni a számlákat. Milyen időponttól kell számolni a határidőt, el lehet-e ettől térni, milyen szankció

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 9. szám 2014. szeptember

Szakmai folyóirat X. évfolyam 9. szám 2014. szeptember E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 9. szám 2014. szeptember Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Nem szerződésszerű teljesítés korrekciójának

Részletesebben