Számviteli változások Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló"

Átírás

1 Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

2 Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló évi CIII. törvény 26. -a [ ] az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi törvény a [ ] 16/2013. (VI. 3.) NGM r a [ ]

3 Tematika 1 Beszámolókészítést érintő változások beszámoló USA dollárban konszolidált beszámoló: értékhatár-emelés közbenső mérleg a tőkehelyzet megállapításához Könyvviteli elszámolást érintő változások transzferár-különbözet a számvitelben kilépő tagra jutó saját tőke eszközben kiadott osztalék EKB árfolyam is választható behajtási költségátalány devizaátértékelési veszteség fokozatos feloldási lehetősége hitelvisszafizetés esetén

4 Tematika 2 Könyvvizsgálatot érintő módosítások könyvvizsgálat adótartozás esetén könyvvizsgálati értékhatár: 300 millió Könyvviteli szolgáltatással kapcsolatos módosítások a könyvviteli továbbképzők akkreditációs feltételeinek módosítása regisztrált könyvelő törlése adatváltozás bejelentésének elmulasztása miatt Egyéb módosítások

5 Tematika 3 Online pénztárgép beszerzés támogatás elszámolása eladónál, vevőnél Új Ptk. miatti számviteli változások kötelező kft-tőkeemelés szövetkezeti részjegy megszűnik

6 Beszámolókészítés változásai 1 Beszámoló, könyvvezetés USA-dollárban [20. (4)] bármely vállalkozó, számvitelpolitikai döntés alapján bármely üzleti év első napjától létesítő okirat módosítása [ld. Ct. 30. (4)] döntést követő 5 évig nem változtatható 2013-ra még nem alkalmazható Konszolidált beszámoló alóli mentesülés [117. (1)] a mentesülési értékhatár duplájára nőtt mérlegfőösszeg 5,4 mrd, árbevétel 8 mrd létszám 250 fő (nem változott) 2013-ra még nem alkalmazható

7 Beszámolókészítés változásai 2 Tőkehelyzet megállapítására közbenső mérleg készítése [21. (6)] ha jogszabály szerint a saját tőke évközi megállapítására van szükség (pl. tőkepótlási kötelezettség) akkor saját tőke alatt az Szt. szerinti közbenső mérleg szerinti saját tőke értendő (ha a jogszabály nem határozza meg a saját tőkét) bármely más esetben is közbenső mérleget célszerű a tőkehelyzet évközi megállapítására készíteni

8 Könyvvitelt érintő módosítások 1 Transzferárkülönbözet számviteli elszámolása [47. (10), 73. (4), 78. (8)] a bekerülési értéket, az árbevételt, az elszámolt költséget, ráfordítást módosítja a felek között utólag elszámolt a tao. tv a szerinti, a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték különbözete ha a vállalkozó nem a tao. tv. transzferárkorrekciós adóalap-módosítását választja, hanem a számviteli elszámolást a különbözet nem számlázott korrekciónak minősül már a üzleti évre is alkalmazható

9 Könyvvitelt érintő módosítások 2 Kilépő tagra jutó saját tőke elszámolása [37. (2) g)] a tulajdonosnak az arányos JT, TT, ET feletti saját tőke is jár ide értve a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredményt is LT, ÉT összege ezzel nem korrigálható, ezért az ET összegét kell módosítani ha az ET negatív lenne, akkor is már 2013-ra is alkalmazható

10 Könyvvitelt érintő módosítások 3 Eszközben kiadott osztalék elszámolása [39. (2a)] ha az osztalékként előírt kötelezettség teljesítése nem pénzben történik, akkor az eszközkiadásra az értékesítés szabályait kell alkalmazni (már 2013-ra is alkalmazható) Választható árfolyamok bővítése [60. (4)-(5)] az EKB árfolyama is választható (már ra is alkalmazható)

11 Könyvvitelt érintő módosítások 4 Behajtási költségátalány elszámolása [77. (2) b), 81. (2) b)] Ptk től bevezette [301/A. (3)] egyéb bevétel, egyéb ráfordítás (a kártérítéssel azonosan) 33. (3) szerinti halasztott ráfordítás hitelvisszafizetés esetén, döntés alapján 3 egyenlő részletben is feloldható [177. (38)] közötti, lejárat előtti, egyösszegű hitelvisszafizetésre alkalmazható

12 Könyvvizsgálatot érintő módosítások Kötelező a könyvvizsgálat a következő évtől [155. (5a)], ha a tárgyév fordulónapján több, mint 10 mft, 60 napja lejárt, art. szerinti köztartozása van elsőként a üzleti év fordulónapján kell minősíteni A kötelező könyvvizsgálat árbevételi értékhatára a üzleti évtől 200 mft-ról 300 mft-ra nő [155. (3)] könyvvizsgálati megbízás esetleges felmondását a közfelügyeleti hatóságnak be kell jelenteni [155/A. (2)] ekkor a cégjegyzék könyvvizsgálóra vonatkozó adatait is töröltetni kell

13 Könyvviteli szolgáltatást érintő módosítások Könyvviteli szolgáltatást végző személy törlése adatváltozás bejelentésének elmulasztása miatt [151. (6) h)] az adatváltozást 30 napon belül be kell jelenteni [93/2002. Korm. r. 5. (9)] törlés, ha felszólítást követően sem jelentette be Nem lehet könyvviteli továbbképzést végző szervezet [152. (2a)-(2b)], aki EGT-n, OECD-n kívüli országbeli adóilletőségű, vagy továbbképzésből származó jövedelme EGT-n kívül kedvezőbben adózna, mint az ottani jövedelmek adózása, vagy tényleges tulajdonosa nem megismerhető, vagy akiben előbbiek több, mint 25%-os tulajdonrésszel rendelkeznek

14 Egyéb módosítások Megszüntetett végelszámolás, felszámolás esetén az üzleti év végének pontosítása [11. (10)] az üzleti év ekkor az eljárás befejezésének napján végződik Az átváltozó kötvény nevesítése az átváltoztatható kötvényekkel azonosan kell kimutatni Egyéni cégeknél a korlátlan mögöttes felelősséggel működő szöveg törlése [2/A. ] OSZB-re vonatkozó rendelkezések ismételt beiktatása [ ] az OSZB-t a miniszter ig létrehozza

15 Támogatott online pénztárgép beszerzés elszámolása [16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet]

16 Elszámolás az eladónál számlázás teljes áron+áfa a támogatás a fizetendő összeget csökkenti könyvelés pénztárgép támogatással nem csökkentett eladási ára árbevétel fizetendő áfa az általános szabályok szerint támogatás állammal szembeni követelés és vevővel szembeni kötelezettség ennek beszámítása a vevőkövetelésbe

17 Elszámolás a vevőnél könyvelés pénztárgép támogatással nem csökkentett vételára beruházás előzetes áfa az általános szabályok szerint támogatás állammal szembeni követelés és rendkívüli bevétel a bevétel időbeli elhatárolása a követelésért a vevő névértéken engedményezi eladóra ebből eredő követelés beszámítása a szállítói tartozásba

18 Példa: eladó számlázása, könyvelése számlázás 1 db pénztárgép 100 eft+27%áfa eladóra engedményezett követelés beszámítása -50 eft fizetendő 77 eft könyvelés értékesítés: T31-K eft, T31-K eft engedményezés: T36-K47 50 eft beszámítás: T47-K31 50 eft pü-i rendezés: T38-K31 77 eft

19 Példa: vevő könyvelése könyvelés beszerzés: T16-K eft, T466-K45 27 eft támogatás: T36-K98 50 eft időbeli elhatárolás: T98-K48 50 eft aktiválás: T13-K eft engedményezés: T86-K36 50 eft, T36-K96 50 eft beszámítás: T45-K36 50 eft pü-i rendezés: T45-K38 77 eft

20 Új Ptk. miatti számviteli elszámolások [2013. évi V. törvény, évi CLXXVII. törvény]

21 kft kötelező tőkeemelése 3 mft-ra kell emelni a jegyzett tőkét március 15-ig megvalósítható vagyoni hozzájárulással (pénz, eszköz) T1-3 Eszközök K32 J,DE, T32 J,DE K411 JT törzstőkén felüli vagyonból (ha van) T 412 TT, 413 ET K 411 JT szövetkezeti részjegy helyett szövetkezeti részesedés jogilag nem értékpapír, számvitelben olyan, mint az üzletrész

USA dollárban is lehet a könyveket vezetni és a beszámolót készíteni.

USA dollárban is lehet a könyveket vezetni és a beszámolót készíteni. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) és a

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló

Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló Számviteli törvény változásai és gyakorlati alkalmazása Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) módosításai

Részletesebben

Tematika 2010, számviteli nap. A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése. I. Szt. módosítások 2010-től. Lényeges Szt. módosítások 2010-től

Tematika 2010, számviteli nap. A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése. I. Szt. módosítások 2010-től. Lényeges Szt. módosítások 2010-től A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Vállalkozási szakterület 2010 Tematika 2010, számviteli nap Szt. módosítások 2009 Devizaáttérés Devizaügyletek Értékpapírok Támogatások Tóth Mihály Nemzetgazdasági

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) összesen 31 szakaszát érintően, több mint hetven helyen módosították és egészítették ki. A Sztv. szerint a

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) összesen 34 szakaszát érintően, több mint nyolcvan helyen módosították és egészítették ki. A Sztv. szerint

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez

Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez Budapest, 2009 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2005 2009. évi változásai (kiemelve a 2009. I. 1-étől hatályos változások)

Részletesebben

Rövidített kiemelések a Számviteli változások Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2014. kiadványból

Rövidített kiemelések a Számviteli változások Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2014. kiadványból Rövidített kiemelések a Számviteli változások Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2014. kiadványból A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása 2014. január 1-jétől 1. Újabb könyvvizsgálati

Részletesebben

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Bevallás Társasági adó 2012. - 1229. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja Hi.: 2013. május

Részletesebben

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője A jövedelem-minimum alkalmazásának szabályai 2014-re még a korábbi szabály

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb eljárásjogi, számviteli és adózási kérdések Munkácsi Márta okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló A végelszámolási eljárás I. rész KSH adatok 2013.

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2010. A tematika összeállítói dr. Nagy Gábor [1.1. és 1.5. fejezetpont] Tóth Mihály [1.2. fejezetpont]

Részletesebben

HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései)

HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései) 1 Tisztelt Egyesületi tag! HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései) Tájékoztatásul megküldjük hírlevelünk következő számát, amely általános tájékoztatást ad az eva adóalanyiságból visszatérés

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája. Vállalkozási szakterület

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája. Vállalkozási szakterület Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2010. A tematika összeállítói dr. Nagy Gábor [1.1. és 1.5. fejezetpont] Tóth Mihály [1.2. fejezetpont]

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Összeállítás a kisvállalati adóról Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Kihirdetve a 2012. évi CXLVII. törvényben, módosította a 2012. évi CLXXVIII. törvény. 1. Ki választhatja

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

SZÁMVITELI HÍREK Számviteli kisokos (egyesületi tájékoztató) Lezárva 2012. február 15-ével. Összeállította: Botka Erika főtitkár.

SZÁMVITELI HÍREK Számviteli kisokos (egyesületi tájékoztató) Lezárva 2012. február 15-ével. Összeállította: Botka Erika főtitkár. 1 SZÁMVITELI HÍREK Számviteli kisokos (egyesületi tájékoztató) Lezárva 2012. február 15-ével. Összeállította: Botka Erika főtitkár Tartalma: 1) Devizás tételek 2011. mérlegfordulónapi átértékelése 2) Devizakötelezettség

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

Társasági adó 2011-2012.

Társasági adó 2011-2012. Társasági adó 2011-2012. 2011. évközi változások 1. Látvány-csapatsport támogatása (Tao 4. 41-46. pont, 22/C., 30. (10) bek., 3. számú melléklet B/15. pont) Jogszabály: 2011. évi CXXXII. tv. (hatályos

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben