Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére"

Átírás

1 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be, az előtársaság ideje alatt a nettó árbevétel 10 millió forint volt, a mérlegben a mérleg főösszege 80 millió forint, míg a foglalkoztatott létszám 5 fő. A vállalkozás november 1. és december 31. közötti időszakban 50 millió forint árbevételre tett szert, míg a mérleg főösszege december 31-én 150 millió forint volt, a foglalkoztatott létszám 25 fő. (Az adatok alapján a nettó árbevétel értékét kell éves szintre átszámítani, amely az előtársasági időszakban 120 millió forint, a november 1. és december 31. közötti időszakra 300 millió forint.) Nézzük meg, hogy a vállalkozás mikor készíthet egyszerűsített éves beszámolót? Megnevezés (mutatók) Mérlegfőösszeg (millió Ft-ban) Éves nettó árbevétel Átlagosan foglalkoztatottak létszáma Előtársaság nov.-dec Minősítés Készíthet Készíthet Készíthet Készíthet Készíthet Nem készíthet Nem készíthet A továbbiakban viszont már 2012-ben ismét készíthet a vállalkozás egyszerűsített éves beszámolót, mert a és a évben már a három mutató közül kettő alatta marad az előírt szintnek. 2. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának összeállítása: Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának összeállításához a vállalkozás üzleti évében a mérleg fordulónapjára vonatkozó főkönyvi kivonatából az alábbi záró-egyenlegeket ismertek. (A főkönyvi kivonat már tartalmazza a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között elszámolt tételeket is.): Érték: ezer forintban Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése K Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése K Ingatlanok Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenés K Termelő gépek, berendezések, szerszámok Termelő gépek, berendezések, szerszámok terv szerinti értékcsökkenése K Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Egyéb gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése K Befejezetlen beruházások Egyéb tartós részesedés Részesedések értékvesztése és annak visszaírása K Egyéb tartósan adott kölcsönök 800 Számvitel 2007/2008 Gyakorlati üzleti útmutató CD 1

2 1. számlaosztály összesen: Anyagok Anyagok értékvesztése és annak visszaírása K Befejezetlen termelés Félkész termékek raktáron Félkész termékek készletérték-különbözete K Késztermékek raktáron Késztermékek készletérték-különbözete K Áruk beszerzési áron Saját boltban lévő áruk eladási áron Saját boltban lévő áruk árrése K Betétdíjas göngyölegek beszerzési áron számlaosztály összesen: Belföldi követelések Külföldi követelések Követelések értékvesztése és annak visszaírása K Immateriális javakra adott előlegek Beruházásokra adott előlegek Készletekre adott előlegek Munkavállalókkal szembeni követelések Költségvetési kiutalási igények Költségvetési igények teljesítése K Rövid lejáratú kölcsönök Pénztár Valutapénztár Elszámolási betétszámla Devizabetét számla Átvezetési számla T Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások időbeli lehatárolása Halasztott ráfordítások számlaosztály összesen: Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék K Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény K Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Beruházási és fejlesztési hitelek Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Belföldi szállítók Külföldi szállítók Társasági adó elszámolása T Személyi jövedelemadó elszámolása Költségvetési befizetési köztelezettségek Költségvetési befizetési köztelezettségek teljesítése T Előzetesen felszámított áfa T Fizetendő áfa Áfa elszámolási számla T Helyi adók elszámolása Jövedelem elszámolási számla Társadalombiztosítási kötelezettség Szakképzési hozzájárulás Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Bevételek passzív időbeli elhatárolása Számvitel 2007/2008 Gyakorlati üzleti útmutató CD

3 482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek számlaosztály összesen: Saját termelésű készletek állományváltozása K Saját előállítású eszközök aktivált értéke számlaosztály összesen: K Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Terv szerinti értékcsökkenés Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés Adók, illetékek, hozzájárulások Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamveszteség Társasági adó számlaosztály összesen: Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele Utólag kapott engedmények Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés visszaírása Kapott (járó) osztalék és részesedés Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamnyeresége számlaosztály összesen: Kiegészítő információk: a.) A 389. Átvezetési számla egyenleg a beruházási és fejlesztési hitelek törlesztő részletének átutalása miatt keletkezett, melyről a hitelező bank értesítése csak a mérlegfordulónap után érkezett meg. b.) A 444. Beruházási és fejlesztési hitelek tárgyévet követő évi törlesztő részletre 2000 E Ft. c.) Az egyszerűsítés miatt a fizetett (jóváhagyott) osztalék E Ft. és a mérleg szerinti eredmény összegét átvezették a 493. Eredményelszámolási számlával szemben, míg az eredményszámlákat csak később zárták le. Számvitel 2007/2008 Gyakorlati üzleti útmutató CD 3

4 Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege ( A változat) Adatok e Ft-ban Sor- Elöző év Elöző év(ek) Tárgyév szám A tétel megnevezése módosítsai a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (2-4) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök (6-9) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) D. Saját tőke (13-19) I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (22-24) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Megjegyzés: az Előző év adatai nem szerepelnek a példában, ezért azok csak beírásra kerültek. 4 Számvitel 2007/2008 Gyakorlati üzleti útmutató CD

5 Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére Adatok e Ft-ban Tételszám Előző év Előző Tárgyév A tétel megnevezése év(ek) korrekciója a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés ---- IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés --- A.. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Megjegyzés: az Előző év adatai nem szerepelnek a példában, ezért azok csak beírásra kerültek. Számvitel 2007/2008 Gyakorlati üzleti útmutató CD 5

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI tárgyból MINTA FELADATOK ELŐADÁSHOZ ELŐADÓ: Véghné Dr. Bálint Katalin ( Tel: 20/3887440) Gödöllő 2012 1 1.Példa 1. MINTA feladat Vállalkozásunk vagyon egy adott

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez 1. Általános rész A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (továbbiakban: társaság) 1996. április 30-án a HORIZON-MULTIPLAN

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Számlatükör (Teljes lista)

Számlatükör (Teljes lista) Számlatükör (Teljes lista) Főkönyvi szám 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben