Rövidített kiemelések a Számviteli változások Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló kiadványból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rövidített kiemelések a Számviteli változások Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2014. kiadványból"

Átírás

1 Rövidített kiemelések a Számviteli változások Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló kiadványból A számvitelről szóló évi C. törvény módosítása január 1-jétől 1. Újabb könyvvizsgálati kötelezettség november 30-ától módosult a könyvvizsgálati kötelezettségre vonatkozó szabályozás. 2. Közbenső mérleg összeállítása saját tőke igazolására november 30-ától bővült a közbenső mérleg összeállításának kötelezettségére vonatkozó rendelkezés. 3. Hiteltartozás egyösszegű visszafizetésekor megszüntetendő halasztott ráfordítás több részletben való elszámolási lehetősége november 30-ától 1. Devizaalapú hitel határidő előtti teljes visszafizetése november 19-én Devizaalapú beruházási hitelek 384. Elszámolási betétszámla 1/ E E 1/ / Árfolyamveszteség időbeli elhatárolása alapján képzett céltartalék 965. Céltartalék felhasználása 4/ E / Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség 393. Halasztott ráfordítások 2/ E / / Lekötött tartalék 413. Eredménytartalék 5/ E E. 5/ Devizaalapú beruházási hitel visszafizetése bankkivonat alapján T Devizaalapú beruházási hitelek K 384. Elszámolási betétszámla évi adózás előtti és adózott eredményre gyakorolt hatás Halasztott ráfordítás egyharmadának feloldása esetén (újszerű megoldás) Eredménycsökkenés csak Ft Ft Ft Halasztott ráfordítás teljes összegének feloldása esetén Eredménycsökkenés Ft. Realizált árfolyamveszteség Ft Realizált árfolyamveszteség Ft Visszakönyvelt árfolyamveszteség Ft Visszakönyvelt árfolyamveszteség Ft Egyéb bevétel (feloldott céltartalék) Ft Egyéb bevétel (feloldott céltartalék) Ft 4. Összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésének változó feltételei január 1-jétől 5. A Polgári törvénykönyv szerint fizetendő behajtási költségátalány könyvelése 6. Éves beszámoló USA dollárban január 1-jétől az Európai Központi Bank hivatalos devizaárfolyama is választható 8. Üzleti év kényszertörlési eljárásnál

2 9. Online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép könyvelése Online pénztárgép értékesítésének könyvelése a pénztárgép vásárlójánál A Kereskedő Kft. online pénztárgépének üzembe helyezéséig a beszerzési áron kívül más, bekerülési értéket érintő tétel nem merült fel Szállítók 161. Befejezetlen beruházások 8/368) /161) E 5/131) /384) /466) /454) Műszaki berendezések, gépek, 466. Előzetesen felszámított áfa járművek 5/161) /454) Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás 368. Egyéb követelések 4/483) /368) /9894) /862) /483) /962) /454) Halasztott bevételek 11/9894) /9894) /368) Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke 384. Elszámolási betétszámla 962. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke E. 9/454) /368) Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 10/571) /139) Terv szerinti értékcsökkenési leírás 1. Online pénztárgép vételárának könyvelése számla alapján T 161. Befejezetlen beruházások K 454. Szállítók Ft Ft 3

3 Változások a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítésénél december 30-án hirdették ki a 222. Magyar Közlönyben a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó módosításokat. A módosítások január 1-jétől azonnal hatályba léptek. A módosított rendelkezések a 2013-as üzleti évre is alkalmazhatóak, kivéve a *nyilatkozatra vonatkozó rendelkezést. 1. *Nyilatkozat a mikrogazdálkodói beszámoló választásáról A mikrogazdálkodói beszámolót első üzleti évre készítő vállalkozó képviseletére jogosult személynek a mikrogazdálkodói beszámoló választásáról legkésőbb az üzleti év első napjával írásban nyilatkoznia kell. A nyilatkozatot a bizonylatok megőrzésére vonatkozó határidőig meg kell őrizni. 2. Kisértékű eszközök fogalmának pontosítása, mikrogazdálkodó választási lehetősége Miért érdemes választani a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót? Egyszerűsítések a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóban A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót sok vállalkozás választotta 2013-ban től tovább fog növekedni a mikrogazdálkodók száma. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozásokat mikrogazdálkodóknak nevezték el. A mikrogazdálkodók lényegesen egyszerűbben tudják elvégezni a könyvelést és a beszámolójuk összeállítása is sokkal egyszerűbb. Nem kell kiegészítő mellékletet összeállítani A mikrogazdálkodói beszámoló mérlegből és eredménykimutatásból áll. A mikrogazdálkodónak kiegészítő mellékletet, üzleti jelentést nem kell készítenie. A mikrogazdálkodónak egyik számviteli szabályzatot sem kell elkészítenie. A mikrogazdálkodó mentesül a számlarend-készítési kötelezettség alól, számviteli politikát és számviteli szabályzatokat nem készít. A számviteli törvény alapján a számviteli politika keretében kell elkészíteni az alábbi szabályzatokat: a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát; b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát; c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot; d) a pénzkezelési szabályzatot. Emiatt nincs számviteli szabályzat készítési kötelezettsége a mikrogazdálkodónak. A mikrogazdálkodónál ritkán fordul elő időbeli elhatárolás Mikrogazdálkodónál nem kell jelentős összegű hibaként javítani Egyszerűbben állapítható meg az eszközök bekerülési értéke A devizás tételeknél nincs év végén árfolyam alapján értékelés Céltartalék képzése Egyszerűsítés a behajthatatlan követeléseknél Egyszerűsítések a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál Hiba javítása, önrevíziója mikrogazdálkodónál Mikrogazdálkodónál az ellenőrzés megállapítása minden esetben nem jelentős összegű hibának minősül, jelentős összegű hiba nem állapítható meg. Emiatt a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolónak nincs középső (előző évek korrekciója) oszlopa, amely a jelentős összegű hiba bemutatására szolgál. Példa hiba javítására, önrevíziójára mikrogazdálkodónál 4

4 398/2012. számú kormányrendelet szerinti eset Külön bizonyítás nélkül a 100 ezer forintot meg nem haladó bekerülési értékű, 180 napja lejárt esedékességű követelés behajthatatlannak minősül. Behajthatatlan követelések esetei a mikrogazdálkodónál *Végrehajtás során nincs rá fedezet; Csődeljárásnál, felszámolási eljárásnál egyezségi megállapodás keretében elengedett követelés; Számviteli törvény szerinti esetek Felszámoló írásbeli nyilatkozata szerint nincs fedezet a követelésre; Felszámolásnál, adósságrendezésnél átvett eszköz nem nyújt fedezetet a követelésre; **Fizetési meghagyás, végrehajtás költsége nincs arányban a behajtható összeggel; adós nem lelhető fel; Bíróság előtt nem érvényesíthető követelés; Jogszabály alapján elévült követelés. Valutával való fizetés és külföldi vevőkövetelés könyvelése mikrogazdálkodónál A beszerzés ellenértékének valutában történő kiegyenlítése esetén a termék, a szolgáltatás értékének meghatározásához az ellenértékként fizetett valuta könyv szerinti árfolyamát kell alkalmazni. Az egyszerűsített könyvelés alapján nem keletkezik árfolyamkülönbség. [398/2012. számú kormányrendelet 7. (1)] Valutával való fizetés és külföldi vevőkövetelés könyvelése 382. Valutapénztár 523. Karbantartási költség E. 1/523) /382) /224) Fizetendő áfa 466. Előzetesen felszámított áfa 4/466) /467) Építési anyagok 2/382) Külföldinek nyújtott szolgáltatás Külföldi vevőkövetelések árbevétele 4/ / Német vállalkozástól készpénzért (euróért) igénybe vett szolgáltatás a felhasznált valuta könyv szerinti árfolyamán T 523. Karbantartási költség Ft K 382. Valutapénztár Ft 5

5 Tárgyi eszközök bekerülési értékébe tartozó tételek (X): Sorsz. Megnevezés Éves (egyszerűsített éves) beszámolót készítőnél Mikrogazdálkodónál 1. + Vételár X X 2. + Felár X X 3. Engedmény X X 4. + Szállítási, rakodási költség X X 5. + Szerelési, üzembehelyezési költség X X 6. + Beszerzéshez kapcsolódó közvetítői költségek, bizományi díj X X + Rendeltetésszerű használathoz, biztonságos üzemeltetéshez szükséges X X 7. tartozékok értéke 8. + Aktiválásig vásárolt tartalék alkatrészek értéke X X 9. + Vám, vámkezelési díj és egyéb vámterhek X X *Tárgyi eszközt terhelő illetékek (kivetett és ki nem vetett) X X + Előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó X X 11. (pl.: személygépkocsinál) Jogszabályon alapuló hatósági díjak, egyéb hatósági díjak X X + Saját vállalkozásban végzett tevékenység esetén a közvetlen költség X X 13. aktivált értéke, kivéve a 13/a pont szerinti tétel + A beruházás kapcsán az új technológia elsajátítás (a betanítás) X 13/a közvetlen költségei + A beruházás kapcsán az új technológia elsajátítás (a betanítás) díja X 14. számlázás esetén A beruházás tervezési, előkészítési, lebonyolítási díja X Hitel, kölcsön felvételénél a felvétel előtt fizetett bankgarancia díj X Hitel, kölcsön igénybevétele miatt fizetett jutalék X Hitel, kölcsön igénybevétele miatt fizetett kezelési költség X + Hitel, kölcsön igénybevétele miatt fizetett folyósítási, rendelkezésre X 19. tartási jutalék Hitel, kölcsön szerződés közjegyzői hitelesítési díja X Üzembehelyezésig a beszerzéshez kapcsolódó biztosítási díj X + Az üzembehelyezésig a felvett hitel, kölcsön miatt felmerült fizetett, X 22. fizetendő kamat Üzembehelyezésig a beruházási előleg után kapott kamat (maximum X 23. az üzembehelyezésig a felvett hitel miatt felmerült fizetendő kamat összege) + Beruházást finanszírozó, devizában felvett hitel, kölcsön aktiválásig X 24. felmerült realizált árfolyamkülönbsége ** + Beruházáshoz tartozó, devizában felmerülő egyéb (például szállítói) X 25. kötelezettség aktiválásig felmerült realizált árfolyamkülönbsége ** + Beruházást finanszírozó, devizában felvett hitel, kölcsön aktiválásig X 26. felmerült év végi nem realizált árfolyamkülönbsége ** + Beruházáshoz tartozó, devizában felmerülő egyéb (például szállítói) X 27. kötelezettség aktiválásig felmerült év végi árfolyamkülönbsége ** Próbaüzemelés során értékesített termékek, teljesített X X 28. szolgáltatások előállítási költsége *** 6

6 Példák mikrogazdálkodók és nem mikrogazdálkodók könyvelésének összehasonlítására A példákban a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót, az egyszerűsített éves beszámolót és az éves beszámolót készítők évközi és év végi könyvelése kerül összehasonlításra. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót, továbbá egyszerűsített éves beszámolót és éves beszámolót készítők (a továbbiakban: nem mikrogazdálkodók) könyvelésének összehasonlításánál jól látható, hogy hogyan hatnak a gazdasági események könyvelési tételei az adózás előtti eredményre, hol és milyen esetekben fordulnak elő eltérések az eredményhatásban. Mivel az eredményhatás sok esetben eltér, emiatt szükséges gondolni a társasági adóban, a helyi iparűzési adóban okozott eltérésekre is. Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót és éves beszámolót készítők könyvelésének összehasonlítása 34 példa a mikrogazdálkodók évközi és év végi könyvelésére, összehasonlítva a nem mikrogazdálkodó könyvelésével 1. A magyar határállomás és a külföldi rendeltetési hely közötti útszakaszra jutó szállítási és rakodási-raktározási költség könyvelése 1.1. Mikrogazdálkodónál T 521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei K 454. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) A magyar határállomás és a külföldi rendeltetési hely közötti útszakaszra jutó szállítási és rakodásiraktározási költséggel nem lehet csökkenteni az exportértékesítés árbevételét, azt igénybe vett szolgáltatások értékeként kell elszámolni. (398/2012. Kormányrendelet, továbbiakban 398/2012. K. r.) 1.2. Nem mikrogazdálkodónál T 93. Export értékesítés árbevétele K Külföldi anyag- és áruszállítók A helyi iparűzési adó alapjánál jelentősége van az eltérő könyvelésnek évi adózás előtti eredményre gyakorolt hatás Mikrogazdálkodónál Eredménycsökkenés. Nem mikrogazdálkodónál Eredménycsökkenés. 7

7 33. Bónusz könyvelése A kereskedelmi forgalom alapján a 2014 negyedik negyedévét megillető, nem számlázott, utólag kapott engedmény összege szerződés alapján Mikrogazdálkodónál Járó bónusz könyvelése szerződés alapján, december 31-ei dátumon T 365. Különféle egyéb követelések K 965. Utólag kapott, nem számlázott engedmény Nem mikrogazdálkodónál T 368. Különféle egyéb követelések K 964. Utólag kapott, nem számlázott engedmény évi adózás előtti eredményre gyakorolt hatás Mikrogazdálkodónál Eredménynövekedés Nem mikrogazdálkodónál Eredménynövekedés A pénzügyileg nem rendezett, kereskedelmi forgalom és a szerződés alapján megállapított, a 2014 negyedik negyedévét megillető, nem számlázott, utólag kapott engedményt nem elhatárolásként kell könyvelni, hanem egyéb követelésként. Emiatt a mikrogazdálkodónak is azonosan kell könyvelnie. Hasonlóképpen nem elhatárolt tétel az adott bónusz sem, hanem rövid lejáratú kötelezettség. 34. Villamosenergia felhasználás költségének elhatárolása december 31-ei dátummal ELMŰ számláján a számla kelte: Teljesítés időpontja: Fizetési határidő: Számlázott időszak: (tényleges teljesítés ) Mikrogazdálkodónál A mikrogazdálkodónak nem kell elhatárolnia a 2014es évet terhelő költséget Nem mikrogazdálkodónál Számlázott költség arányos, éig eltelt időszakot terhelő költségének elhatárolása december 31-ei dátummal T Villamosenergia felhasználás és vízfelhasználás költségei K 482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Ft Ft 3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez A mikrogazdálkodói számlatükör 8

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

Számviteli törvény változása 2013.

Számviteli törvény változása 2013. Számviteli törvény változása 2013. A mikrogazdálkodói beszámoló választása Január 1-jétől választható a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. Ezzel egyidejűleg megszűnik a sajátos egyszerűsített

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) összesen 31 szakaszát érintően, több mint hetven helyen módosították és egészítették ki. A Sztv. szerint a

Részletesebben

Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló

Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló Számviteli törvény változásai és gyakorlati alkalmazása Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) módosításai

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) összesen 34 szakaszát érintően, több mint nyolcvan helyen módosították és egészítették ki. A Sztv. szerint

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője A jövedelem-minimum alkalmazásának szabályai 2014-re még a korábbi szabály

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Az elszámolás szabályai 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. A számlarend 1.1. A számviteli politika 1.2. A számlatükör

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

SZÁMVITELI HÍREK Számviteli kisokos (egyesületi tájékoztató) Lezárva 2012. február 15-ével. Összeállította: Botka Erika főtitkár.

SZÁMVITELI HÍREK Számviteli kisokos (egyesületi tájékoztató) Lezárva 2012. február 15-ével. Összeállította: Botka Erika főtitkár. 1 SZÁMVITELI HÍREK Számviteli kisokos (egyesületi tájékoztató) Lezárva 2012. február 15-ével. Összeállította: Botka Erika főtitkár Tartalma: 1) Devizás tételek 2011. mérlegfordulónapi átértékelése 2) Devizakötelezettség

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@igmail.com Honlap:

Részletesebben

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása Helyi adók Helyi iparűzési adó A helyi adókról szóló törvény 2013. év január 1-jén hatályba lépő módosításai között a leglényegesebb, hogy korlátozták az iparűzési adóalap megállapítása során az eladott

Részletesebben

HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései)

HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései) 1 Tisztelt Egyesületi tag! HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései) Tájékoztatásul megküldjük hírlevelünk következő számát, amely általános tájékoztatást ad az eva adóalanyiságból visszatérés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

KÖNYVELŐKLUB GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKAT KÖNYVELŐK KLUBJÁNAK SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJÁBÓL KIEMELT RÉSZ

KÖNYVELŐKLUB GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKAT KÖNYVELŐK KLUBJÁNAK SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJÁBÓL KIEMELT RÉSZ Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság 1075 Budapest, Wesselényi utca 4. IV. emelet 27. Telefon: 9 00 17 00 : 341 02 02 fax: 413 17 16 www.tomcsanyierzsebet.hu e-mail: tomcsanyi.erzsebet@t-online.hu

Részletesebben

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben