Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására"

Átírás

1 Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel március 12-én (a évi mérlegkészítés napját megelőzően). A hibát június 30.-án követték el, amikor üzembe helyeztek (használatba vettek) egy az alaptevékenységet szolgáló termelő-berendezést, melynek beszerzési ára eft + áfa volt, az üzembe helyezés költsége a kiállított számla alapján eft + 25% áfa, a szállítási költsége eft + 12% áfa volt. Az aktiváláskor elkövetett hiba: az üzembe helyezés költségét és a szállítási költséget az Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások között költségként számolták el és ennek következtében nem aktiválták a berendezés bekerülési értékében. A berendezés 2008-ban is üzemel. A berendezés várható használati idejét az aktiváláskor 5 évben állapították meg, az értékcsökkenést lineáris módszerrel a vállalkozás minden negyedévben a negyedév első napján meglévő állomány után számolja el. A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerint az értékcsökkenési leírási kulcs 14,5%. A jegybanki alapkamat az egyszerűsítés miatt június 1-ig évi 7%, június 1-től a hiba feltárásáig évi 6%. A vállalkozás a költségeit kizárólag költségnemek szerint (tehát csak az 5. számlaosztályban) könyveli. Egyszerűsített éves beszámolót készít (2001. január 1-jétől a mérleg A változatát választotta) és az -kimutatását önköltség eljárással készíti el. A vállalkozás évi mérlegének főösszege ezer forint volt és a vállalkozás számviteli politikájában az ellenőrzések, az önellenőrzések által megállapított hibák a mérleg főösszegének 1%-át meghaladó összegét jelentősnek minősíti, ugyanakkor a évi saját tőke összege eft volt, a hibahatások által saját tőkét 15%-kal meghaladó módosítását lényegesnek jelöli meg. A vállalkozásnak 2004-ben, 2005-ben és 2006-ben is az adóalapja pozitív volt. Az önellenőrzés megállapításairól a bevallást a vállalkozás határidőn belül megküldte az APEH illetékes Igazgatóságának és az önrevíziós pótlékot befizette. Feladat: elvégezni a szükséges módosításokat. Megoldás: A) A hiba megállapítása: a) hibásan könyvelt tételek 2004-ben: T 512. Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások eft T 466. Előzetesen felszámított áfa eft K 454. Belföldi szállítók eft T 512. Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások eft T 466. Előzetesen felszámított áfa 120 eft K 454. Belföldi szállítók eft b) a helyes könyvelés lett volna 2004-ben: T 161. Befejezetlen beruházások eft T 466. Előzetesen felszámított áfa eft K 454. Belföldi szállítók eft T 161. Befejezetlen beruházások eft T 466. Előzetesen felszámított áfa 120 eft K 454. Belföldi szállítók eft és T 131. Műszaki berendezések, gépek eft K 161. Befejezetlen beruházások eft T 571. Értékcsökkenési leírás 600 eft K 139. Műszaki berendezések, gépek értékcsökkenése 600 eft c) a hibahatások és teendők évre vonatkozóan: 1) a hibásan könyvelt tételeket helyesbítjük - a műszaki berendezések, gépek aktivált értéke nő eft-tal - az Anyagjellegű ráfordítások elszámolt költsége eft-tal csökken Számvitel 2007/2008 Gyakorlati üzleti útmutató CD 1

2 2) az értékcsökkenési leírás összegét helyesbítjük a II. félévi összeggel 600 eft-tal 3) az változás miatt változik a évre az adófizetési kötelezettség is Adózás előtti eft Adóalap növelő tétel (az elszámolt értékcsökkenés) eft Adóalap csökkentő tétel (az elismert értékcsökkenés) eft Adóalap eft 16 % adó e Ft - az adófizetési kötelezettség növelése 890 eft-tal 4) ezek alapján a mérleg szerinti növekszik eft-tal 5) megállapítjuk, hogy az önellenőrzés során feltárt hibák hatásai rendezésének együttes összege (előjeltől függetlenül) meghaladja-e a évi mérleg főösszeg 1%-át, ezt követően a további évekre is megállapítjuk az elkövetett hiba hatásainak viszonyát az adott év mérleg főösszegeihez évi hatások: - t módosító tételek Anyagjellegű szolgáltatások eft Értékcsökkenési leírás 600 eft Adófizetési kötelezettség 890 eft Együtt eft - saját tőkét módosító hatás eft Mindösszesen: eft A kapott összeg alapján megállapítható, hogy a hibahatás meghaladta a évi mérleg főösszeg 1 %-át, így a hiba jelentősnek minősül. A évi saját tőke módosulása viszont alatta marad a saját tőke változásának 15 %-ánál, így a jelentős hiba nem minősül lényegesnek is. B) A hibahatás rendezéseként könyvelhető tételek évre vonatkozóan: T 161. Befejezetlen beruházások eft K 521. Igénybe vett szolgáltatások eft T 131. Műszaki berendezések, gépek eft K 161. Befejezetlen beruházások eft T 571. Terv szerinti értékcsökkenés 600 eft 600 eft T 59/52. Igénybe vett szolgáltatások átvezetési számla eft K 812. Igénybe vett szolgáltatások eft T 83. Értékcsökkenési leírás 600 eft K 59/51. Értékcsökkenési leírás átvezetési számla 600 eft T 891. Társasági adó 890 eft K 463. Költségvetéssel szembeni fizetési kötelezettség 890 eft T 812. Igénybe vett szolgáltatások eft K 494. Előző évi adózott elszámolása eft T 494. Előző évi adózott elszámolása eft K 83. Értékcsökkenési leírás 600 eft K 891. Társasági adó 890 eft T 494. Előző évi adózott elszámolása 4 510eFt K 418. Előző évek helyesbítéséből származó mérleg szerinti eft 2 Számvitel 2007/2008 Gyakorlati üzleti útmutató CD

3 C) A hiba hatásaként könyvelendő évre vonatkozóan: T 571. Terv szerinti értékcsökkenés eft eft T 83. Értékcsökkenési leírás eft K 59/57. Értékcsökkenési leírás átvezetési számla eft T 362. Költségvetési kiutalási igények, vagy T 463. Költségvetéssel szembeni fizetési kötelezettség 139 eft K 891. Társasági adó 139 eft (Adóalap: = 870 eft) (6.000 x 0,145 = 870 eft) T 494. Előző évi adózott elszámolása eft K 83. Értékcsökkenési leírás eft T 891. Társasági adó 139 eft K 494. Előző évi adózott elszámolása 139 eft T 418. Előző évek helyesbítéséből származó mérleg szerinti eft K 494. Előző évi adózott elszámolása eft D) A hiba hatásaként könyvelendő évre vonatkozóan: T 571. Terv szerinti értékcsökkenés eft 1 200eFt T 83. Értékcsökkenési leírás eft K 59/57. Értékcsökkenési leírás átvezetési számla eft T 362. Költségvetési kiutalási igények, vagy T 463. Költségvetéssel szembeni fizetési kötelezettség 139 eft K 891. Társasági adó 139 eft (Adóalap: 870 eft) T 494. Előző évi adózott elszámolása eft K 494. Értékcsökkenési leírás eft T 891. Társasági adó 139 eft K 494. Előző évi adózott elszámolása 139 eft T 418. Előző évek helyesbítéséből származó mérleg szerinti eft K. 494 Előző évi adózott elszámolása eft E) A hibahatás évet érintő tételei: 1.) Az előző évek (2004., és 2006.) mérleg szerinti e módosulásának átvezetése: T 418. Előző évek helyesbítéséből származó mérleg szerinti eft K 413. Eredménytartalék eft ( = eft) 2.) Az önellenőrzési pótlék (2005. május 31-étől március 12-éig) A hibát évben követték el, az adóhiány május 31-étől keletkezett 890 eft évben 7 hónap évben 12 hónap június 1-ig 5 hónap Összesen: 24 hónap (Jegybanki alapkamat legyen évi 7%) Számvitel 2007/2008 Gyakorlati üzleti útmutató CD 3

4 2007. június 1-től december 31-ig 7 hónap március 12-ig 2,4 hónap Összesen: 9,4 hónap (Jegybanki alapkamat legyen évi 6 %) Az önellenőrzési pótlék kiszámítása: 1890 x 0,07 x x 0,06 x 9,4 = 264,6 + 41,83 = 306,43 ~ 306 eft T 863. Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések 306 eft K 463. Költségvetéssel szembeni fizetési kötelezettség 306 eft 3.) A évi terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolása már a folyamatos könyvelés keretében számolandó el. 4.) A hibahatások összesítése: Mérleget érintően: - Műszaki berendezések, gépek eft ( = - Mérleg szerinti eft - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek eft Eredmény-kimutatást érintően: - Anyagjellegű ráfordítások eft - Értékcsökkenési leírás eft - Adófizetési kötelezettség eft - Mérleg szerinti eft. F) Az önellenőrzés által feltárt jelentős összegű hiba hatásának bemutatása a mérlegben és az -kimutatásban EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE (...) Adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző Előző év(ek) Tárgyév év módosításai a. b. c. d. e. 01. A. Befektetett eszközök (2-4) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök (6-9) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) D. Saját tőke (13-19) I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE III. TŐKETARALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok - 4 Számvitel 2007/2008 Gyakorlati üzleti útmutató CD

5 21. F. Kötelezettségek (22-24) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNY-KIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Adatok eft-ban Tételszám A tétel megnevezése Előző Előző év(ek) Tárgyév év módosításai a. b. c. d. e. I. Értékesítés nettó árbevétele - II. Aktivált saját teljesítmények értéke - III. Egyéb bevételek - III. sorból: visszaírt értékvesztés - IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások - VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások - VII. sorból: értékvesztés - A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.IV.-V.-VI.VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei - IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai - B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX) - C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A ±B.) X. Rendkívüli bevételek - XI. Rendkívüli ráfordítások - D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) - E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±d.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Számvitel 2007/2008 Gyakorlati üzleti útmutató CD 5

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez 1. Általános rész A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (továbbiakban: társaság) 1996. április 30-án a HORIZON-MULTIPLAN

Részletesebben

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2004. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. (33) 517-912 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 21819274-8531-571-11 Cégjegyzék

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 1 8 1 0 6 0 9 2 5 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Pilisi Gerje Horgász Egyesület egyéb szervezet megnevezés az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi A számviteli

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-POFIT KFT.

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-POFIT KFT. KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-POFIT KFT 2012 december 31-ei fordulónapra készített egyszerűsített éves beszámolójához Zuglói Cserepes Kft A társaság története A Zuglói Cserepes

Részletesebben