Befektetések üzleti gazdaságtan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Befektetések üzleti gazdaságtan"

Átírás

1 Befektetések üzleti gazdaságtan

2 Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről, annak reményében, hogy később több pénze legyen. Befektetés lehet Pénzügyi tevékenység (pénzeszköz lekötés) Beruházás (tárgyi eszköz létesítése, bővítése)

3 Tárgyi eszköz Csoportjai: Ingatlanok (termőföld, épület, ültetvény) Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Beruházásra adott előleg

4 Tárgyi eszköz állományváltozásai Növekedés Apportként történő átvétel Beruházás Felújítás Térítés nélküli átvétel Többlet Csökkenés Kiselejtezés Értékesítés Átadás hiány

5 Tárgyi eszközök bruttó/bekerülési értéke Tartalamazza: Vételár -engedmény +felár +szállítási költség +alapozási, szerelési költség +üzembehelyezési költség +beszerzéshez kapcsolódó adók +vámköltség +biztosítási díj +igénybe vett hitel után az üzembe helyezésig fizetett kamat Beszerési ár=bekerülési költség Nem tartalamzza az ÁFÁT, illetéket, hatósági díjat.

6 Tárgyi eszköz nettó értéke Bruttó érték- értékcsökkenés= Nettó érték A tárgyi eszközök a mérlegben a nettó értéken szerepelnek. A főkönyvi nyilvántartása az 1-es számlaosztályban történik. Az adott könyvviteli számlán a befektetett eszközöket bekerülési értéken (B értéken) tartjuk nyilván. Külön számlán mutatjuk ki az adott eszköz terv szerinti értékcsökkenését, és terven felüli értékcsökkenését. Így a könyvekben az adott eszköz könyv szerinti értéke (N értéke) 2-3 számla összevont egyenlegeként határozható meg.

7 Tárgyi eszköz nyilvántartás T 123.Épületek K B érték (bekerülési érték) T 129.Ingatlanok. terv szerinti értékcsökkenése K T 128.Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése elszámolt értékcsökkenés K Terven felüli értékcsökkenés

8 Tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások Minden tárgyi eszköz beszerzés beruházás. Az elszámolást meghatározó tényezők. A beruházás pénzügyi fedezete (finanszírozása) kizárólag saját pénzeszközből, vegyes pénzügyi forrásból. Kivitelezés / kivitelező szerint idegen kivitelezővel végeztetett (beruházási szállítóval végeztetett) saját vállalkozásban végzett.

9 Beruházások pénzügyi forrásai Saját forrás Amikor a meglévő szabad pénzeszközt használjuk fel Hitel A banktól kölcsönvett pénzeszköz kamatért cserében Egyéb forrás Kötvénykibocsátás (kötvény: hitelviszonyt megtestesítő értékpapír)

10 Beruházás főkönyvi számla +T 16 Beruházások -K Nyitó állomány Beszerzés bruttó bekerülési értéken Elkészült beruházások aktiválása Záró állomány

11 Saját forrásból, idegen kivitelezővel megvalósuló beruházás Gazdasági műveletek: 1. a beruházási szállítók számlái alapján a beruházási ráfordítások könyvelése T: 161. Befejezetlen beruházások K: 455. Beruházási szállítók 1/a. a számlákban szereplő áfa T: 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó K: 455. Beruházási szállítók 2.biztosítási díj T: 161. Befejezetlen beruházások K: Biztosító intézetekkel szembeni kötelezettségek

12 3.egyéb, pl. hatósági díj, szerelési ktg T: 161. Befejezetlen beruházások K: Beszerzési árba beletartozó előírt egyéb kötelezettségek 4. tartozások kiegyenlítése saját pénzeszközből T: 455. Beruházási szállítók Biztosító intézetekkel szembeni kötelezettségek Beszerzési árba beletartozó előírt egyéb kötelezettségek K: 384.Elszámolási betétszámla 5. aktiválás, üzembe helyezés, használatba vétel a beruházás befejezését követően jegyzőkönyv alapján T: megfelelő tárgyi eszköz számla pl ; 141. K: 161. Befejezetlen beruházások

13 Főkönyvi számlákon Példa: Vállalkozásunk saját pénzeszközből bővíti gépparkját. A termelőgép számla szerinti értéke ft +áfa. A szállítást egy fuvarozó végezte, a kapott számla végösszege ft. A szerelést végző cég számlája ft+áfa. 1. Beruházás számlák alapján 2. Beruházási szállító számlájának kiegyenlítése 3. A vásárolt gép aktiválása

14 Példa a saját forrásra, könyvelés számlasorosan Számítsd ki a tárgyi eszköz bekerülési értékét, ha a vételár ft+áfa, a szállítói számla végösszege ft. A beruházási szállítótól kaptunk 10% kedvezményt a vételárból, üzembe-helyezésig felmerült biztosítási díj ft. Vámköltség ft. Bekerülési érték: /1, = ft Gazdasági események: 1. Beruházási szállító számlája alapján történő vásárlás (1/a vételár, 1/b áfa) 2. A fuvaros számlájának elszámolása (2/a fuvardíj, 2/b áfa) 3. Az engedmény elszámolása, áfa is!! 4. Biztosítási díj elszámolása 5. Vámköltség elszámolása 6. Aktiválás 384 Elszámolási betétszámla 455 Beruházási szállítók 161Befejezetlen beruházások Tárgyi eszközök /b /a /b /a /a Szállítók 47 Egyéb kötelezettségek 466 Előzetesen felszámított áfa 2/a /b /b /b /b Könyveljétek le a gazdasági eseményeket számlasorosan, majd idősorosan és elemezzétek a főkönyvi számlák egyenlegét!!!

15 Példa a saját forrásra, könyvelés idősorosan Sors zám 1/a Főkönyvi számlaszám Szöveg (gazdasági esemény, bizonylat) Összeg Tartozik Követel Tartozik Követel 1/b 2/a 2/b 3 3/b 4 5 6

16 Beruházás idegen kivitelezővel, vegyes pénzügyi forrásból Előfeltétele, hogy a saját pénzeszközt el kell különíteni a számlán. Amíg ez nem történik meg, a bankhoz nem lehet hitelkérelmet benyújtani. Elkülönítés könyvelése (saját pénzeszköz elkülönítése átvezetési megbízás alapján) terhelési értesítés alapján T: 389. Átvezetési számla K: 384. Elszámolási betét jóváírási értesítés alapján T: Beruházási célra elkülönített pénzeszközök K: 389. Átvezetési számla amíg rendelkezésre áll elkülönített pénzeszköz; addig a bankhitel nem használható fel, az elkülönített pénzösszeg csak az adott beruházásra használható fel.

17 a bekerülési érték alkotóelemei bővülnek az előző beruházáshoz képest, mert itt már vegyes pénzügyi forrásról van szó, az üzembe helyezés előtt felmerült bankgarancia, rendelkezésre tartási jutalék, kezelési költség, hitelkamat is része a B értéknek (bekerülési érték). beruházási ráfordítások könyvelése T: 161. Befejezetlen beruházások K: 455. Beruházási szállítók Biztosító intézetekkel szembeni kötelezettségek T: 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó K: 455. Beruházási szállítók bankgarancia, rendelkezésre tartási jutalék, kezelési költségek könyvelése a hitel folyósítása miatt (a bank leemeli az elszámolási betétszámlánkról) T: 161. Befejezetlen beruházások K: 384. Elszámolási betét a tartozások kiegyenlítése mindig a saját fejlesztési pénzeszköz felhasználására kerül sor először, ezután vesszük igénybe a hitelt - beruházási szállító kiegyenlítése vegyes forrásból T: 455. Beruházási szállítók K: (és ha ez nem elegendő, akkor vesszük igénybe a hitelt) K: 444. Beruházási és fejlesztési hitelek - biztosító kiegyenlítése T:4791. Biztosító intézetekkel szembeni kötelezettségek K: 384. Elszámolási betét

18 az üzembe helyezés előtt felmerült kamat is része a beruházásnak, a bankgaranciával egyező módon könyveljük T: 161. Befejezetlen beruházások K: 384. Elszámolási betét aktiválás T: a megfelelő tárgyi eszköz pl K: 161. Befejezetlen beruházások a hitel törlesztése (két számla közötti művelet, ezért közbeékelem az átvezetési számlát) T: 389. Átvezetési számla K: 384. Elszámolási betét jóváírási értesítés alapján a hiteltartozás csökken T: 444. Beruházási és fejlesztési hitelek K: 389. Átvezetési számla üzembe helyezés után fizetett kamat (pénzügyi műveletek ráfordítása) T: Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata K: 384. Elszámolási betét

19 Példa a vegyes forrásra Vásárolunk egy gépet jan 1-én ft-ért+áfa vegyes pénzügyi forrásból. A bank ft hitelt ad. A hitelkamat 24%. Biztosítási díj üzembe helyezésig ft. Üzembe helyezés május 1-én. Gazdasági események: 1. A saját rész elkülönítése, terhelési és jóváírási értesítés szerint 2. A gépbeszerzés számla szerint (áfa) 3. Biztosítási díj elszámolása 4. Kamat elszámolása aktiválásig 5. Aktiválás 6. Szállító kiegyenlítése 7. Kamatfizetés év végéig 384 Elszámolási betétszámla 389 Átvezetési számla E: 1/a /a /b Beruh. célra elk. betét 455 Beruházási szállítók 161Befejezetlen beruházások Tárgyi eszközök 1/b Beruházási és fejlesztési hitelek 466 Előzetesen 8722 Kölcsönök kamata felszámított áfa 47 Egyéb kötelezettségek

20 Kötvénykibocsátás a beruházás finanszírozásához Eltérés a hitelhez képest: hitel folyósítása folyamatosan történik, kötvény esetén egy összegben jutunk pénzhez Más a lejárat, a kamat, és a törlesztés A kötvénykibocsátásnak törvényi előírásai és feltételei vannak.

21 Beruházás kötvénykibocsátásból 1. Kibocsátott kötvény névértékének és a befolyt összegnek a könyvelése T 385 Elkülönített betét K 434 Tartozások kötvénykibocsátásból 2. Lebonyolítási díj a bank terhelési értesítése alapján T 56 Bankköltség K 384 Elszámolási betét 3. Kamatfizetés a bank terhelési értesítése alapján T 87 Pénzügyi műveletek ráfordításai K 384 Elszámolási betét 4. Törlesztés könyvelése a bank terhelési értesítése alapján T434 Tartozások kötvénykibocsátásból K 384 Elszámolási betét Ha a befolyt összeg nagyobb a névértéknél T 3692 Értékpapír elsz. számla- 434 Tartozások kötvénykibocsátásból n évérték T 385 Elkülönített betét 3692 Értékpapír elsz. Számla befolyt összeg T 3692 Értékpapír elsz. Számla 97 Pénzügyi műveletek bevétele haszon

22 Tárgyi eszköz értékcsökkenési leírása Amortizáció számításának módjai: Időarányos (lineáris) Teljesítményarányos Lineáris számítási mód Leírási kulcs= értékcsökkenés éves összege/ bekerülési érték*100 1/használati idő Éves értékcsökkenési leírás= (Bekerülési érték-maradványérték)/a használati évekkel Teljesítményarányos számítási mód Teljesítményegységre jutó écs= (Bekerülési érték-maradványérték)/ tervezett teljesítmény Időszak écs= időszak tényleges teljesítés* egységnyi écs

23 Tárgyi eszköz értékcsökkenési leírás könyvelése Időszakra jutó értékcsökkenési leírás T 57 Értékcsökkenési leírás K Tárgyi eszköz értékcsökkenése Mérlegérték Mérlegérték =A tárgyi eszköz bekerülési értékeeddig elszámolt értékcsökkenés

24 Befektetett pénzügyi eszközök Lehetnek: más vállalkozásba tartós jövedelemszerzés céllal, adott kölcsön hosszú lejáratú bankbetét A mérlegben vételi értéken szerepelnek. Értékpapír fogalma: valamilyen vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő dokumentum. csoportosítása: az értékpapírban foglalt jog szerint: tulajdonviszonyt, hitelviszonyt testesít meg hozam szerint : nem kamatozó fix kamatozású változó kamatozású

25 A befektetés hozamai Kamat: egyszerű= alap*kamat/100= éves kamat kamatos kamat= alap*(1+kamat/100) lekötési évek száma Részvény hozam= időszak végi árfolyam+osztalék-időszak eleji árfolyam időszak eleji árfolyam Könyvelés 1. Hosszú lejáratú bankbetét T 389 Átvezetési számla terhelési értesítés K 384 Elszámolási betét T19 Hosszú lejáratú bankbetét jóváírási értesítés K 389 Átvezetési számla T 384 Elszámolási betét kamat K 97 Pénzügyi műveletek bevételei

26 2. Kötvény T 17 Értékpapírok K 384 Elszámolási bankbetét T 384 Elszámolási bankbetét K 97 Pénzügyi műveletek bevételei T 384 Elszámolási bankbetét K 17 Értékpapírok 3. Részvény T 16 Részesedések K 384 Elszámolási bankbetét T 384 Elszámolási bankbetét K 97 Pénzügyi műveletek bevételei beszerzés névértéken Kamat törlesztő részlet beszerzés névértéken osztalék

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

I. Gyakorló feladat. II. gyakorló feladat

I. Gyakorló feladat. II. gyakorló feladat IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK Értékcsökkenési leírási módszerek I. Gyakorló feladat Egy ügyvitelszervezéssel foglalkozó társaság számítógépet vásárolt adóköteles tevékenység végzéséhez. A beruházás

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 1/96 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 2/96 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI A

Részletesebben

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Segédanyagok Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt

Részletesebben

KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK PÉLDATÁR

KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK PÉLDATÁR KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI tárgyból MINTA FELADATOK ELŐADÁSHOZ ELŐADÓ: Véghné Dr. Bálint Katalin ( Tel: 20/3887440) Gödöllő 2012 1 1.Példa 1. MINTA feladat Vállalkozásunk vagyon egy adott

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. Függelék Gazdálkodási Szabályzat 4 számú melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ESZKÖZÖK

Részletesebben

1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Befektetett eszközöknek kell tekinteni azt az eszközt, amely tartósan, de legalább egy éven túl szolgálja az Egyetem tevékenységét. A befektetett eszközök elszámolása

Részletesebben

SZÁMVITEL ALAPJAI PÉLDATÁR

SZÁMVITEL ALAPJAI PÉLDATÁR SZÁMVITEL ALAPJAI PÉLDATÁR Kedves Hallgatók! Az alábbi feladatsoron megismertetem veletek a kettős könyvvitel alapelveit. A számvitel egy olyan tudomány, amelynek átfogó ismerete elengedhetetlen felelős

Részletesebben

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere 1 A Pécsi Tudományegyetem számlarendjének 1. sz. melléklete Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere Befektetett eszközök

Részletesebben

Számviteli politika 7 különböző ajánlott változata

Számviteli politika 7 különböző ajánlott változata Számviteli politika 7 különböző ajánlott változata A 2012. március 10-ei Főkönyvelők lapjában található változat kiegészítése különböző feltételekkel, amelyek választhatóak a számviteli törvény szerint.

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 4. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2) melléklete 1/d) függeléke. Értékelési Szabályzat

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2) melléklete 1/d) függeléke. Értékelési Szabályzat A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2) melléklete 1/d) függeléke Értékelési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék: I. Általános értékelési előírások II. III. Az eszközök értékelésére vonatkozó

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, TARTALMA Jelen Szabályzat hatálya kiterjed Felcsúti

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben