Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel"

Átírás

1 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások fajtáit és hatásukat a vállalkozás vagyonára és eredményére! Tárgyi eszközök: azok az anyagi eszközök, amelyek tartósan, közvetlenül vagy közvetetten szolgálják a vállalkozási tevékenységet, függetlenül attól, hogy üzembe helyezésre kerültek-e vagy sem. (A számlacsoportban tartjuk nyilván.) Mérleg szerinti csoportosítás: Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok: olyan anyagi eszközök, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek: földterület, telek, telkesítés, épület, építmény, erdő, ültetvény. Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés, kivéve: ha bányaművelésre vagy vegyi hulladék tárolására igénybevett földterület. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok: földhasználat, haszonélvezet, bérleti jog, szolgalmi jog. Műszaki gépek, berendezések, járművek: a vállalkozási tevékenységét közvetlenül és tartósan szolgáló gépek, berendezések, szállítóeszközök, szerszámok, hírközlő berendezések, számítástechnikai eszközök, járművek, stb. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek: a vállalkozás tevékenységét közvetetten szolgáló gépek, berendezések, járművek, irodai berendezések, üzleti felszerelések, berendezési tárgyak. Tenyészállatok: azok az állatok, amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket termelnek, és ezen termékek értékesítése vagy a tenyészállatok egyéb hasznosítása biztosítja a tartási költségek megtérülését, függetlenül attól, hogy meddig szolgálják a vállalakozási tevékenységet (igateljesítmény, őrzési feladat, lovagoltatás). Beruházás, felújítás: Beruházás: - tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költsége, míg nem helyezik üzembe; - a meglévő tárgyi eszközök bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, élettartamának, teljesítőképességének növelését eredményező tevékenység. Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő tevékenység. Akkor kell elvégezni, amikor a rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz olyan mértékben elhasználódott, hogy az a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti. Bekerülési értéke alatt az esetleges terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett, és visszaírásokkal növelt bekerülési (bruttó) értéket kell érteni. Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés az üzembe nem helyezett tárgyi eszközre. Beruházásokra adott előleg: a beruházási szállítónak, import beszerzéseknél az importálást végző vállalkozónak, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog eladójának, az ilyen címen átutalt, a levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó összege. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése: az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a műszaki és egyéb tárgyi eszközök, tenyészállatok értékhelyesbítése mutatható ki. A tárgyi eszközök piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözetet (ha a piaci érték magasabb) az értékelési tartalékkal azonos összegben.

2 Bekerülési érték (Bruttó érték): vételár + felár (pl. extráért fizetett többet költség) - engedmény + szállítási, rakodási költség + alapozási, szerelési, üzembe helyezési költség + közvetítői díj + bizományi díj + beszerzéshez kapcsolódó adók (fogyasztói adó, jövedéki adó) + vámterhek + biztosítási díj + hatósági díjak + aktiválásig felmerülő hitelkamat + bankgarancia díj + rendelkezésre tartási jutalék + szerződés közjegyzői hitelesítési díja + az üzembe helyezésig beszerzett tartozékok és tartalék alkatrészek - a próbaüzemelés során előállított termék értéke - a beruházási előleg után kapott kamat - a beruházásra elkülönített pénzösszeg felhasználásig kapott kamata + előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható része A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel Az értékelésük szabályai: Bruttó érték értékcsökkenés = Nettó érték (Mérlegérték) Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése terven felüli értékcsökkenése E.. E E A három főkönyvi számla összevont egyenlege adja a tárgyi eszközök nettó értékét. A mérlegben szereplő érték alátámasztása: leltárral, analitikus nyilvántartással, (Tárgyi eszköz egyedi nyilvántartókarton vezetése) 2

3 BERUHÁZÁSOK, TÁRGYI ESZKÖZÖK (műszaki és egyéb berendezések, gépek, felszerelések, járművek) egyedi nyilvántartó lapja A főkönyvi szla száma: Év, n.-év, hó Megnevezés: A vállalkozó megnevezése: Lineáris leírási ITJ száma: Nyilvántartási (lejárati) sz. kulcs % Gyártó Szállító Degresszív Leírási Kulcs % Gyártási száma, jele: A beruh. kezd.: Az értékcsökkentési leírás módja és változásai Az adótörvényben meghatározott értékcsökkenés leírása, időtartama: A várható használati idő terv szerint: év Maradványérték: Abszolút összeg számv. tv. szerint adótv szerint bruttó értékre vetítve nettó értékre vetítve Beérkezés kelte Üzembe helyezés kelte, okmánysz. Állományba vételi biz. száma Felújítás utáni használatbavétel időpontja Teljesítményarányos leírás egységkulcsa: Tényleges teljesítmény mennyisége Tömege, teljesítménye, mérete: Rendszám, alvázszám, motorszám: 0 -ra leírás éves terv szerint Oldalszám: A A bizonylat Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó Napló. könyvelés Szöveg Db érték kelte száma növekedés csökkenés egyenleg növekedés csökkenés egyenleg hiv év 3

4 Üzembe helyezés, aktiválás: rendeltetésszerű használatba vétel, amelyre akkor kerül sor, ha az adott eszköz a műszaki feltételek teljesülése mellett a tényleges használatra alkalmas, a próbaüzemeltetés sikeresen befejeződött, illetve a szükséges jogi és hatósági engedélyek meg vannak (használatba vételi, érintésvédelmi, munkavédelmi, forgalmi engedély). A feltételek teljesülését dokumentálni kell. Az üzembe helyezés időpontjától számolható el a terv szerinti értékcsökkenési leírás. Tárgyi eszközök állomány- és értékváltozásai Növekedések Beszerzés, létesítés (beruházás) Saját előállítás (saját rezsis beruházás) Apportba vétel Térítés nélküli átvétel (ajándék, hagyaték) Többlet Növekedések: Csökkenések Értékcsökkenés Értékesítés Apportba adás Térítés nélküli átadás Káresemény Selejtezés Hiány Beruházás: (= tárgyi eszköz beszerzése) Saját pénzeszközből vagy vegyes pénzügyi forrásból (saját és idegen tőke) megvásárolt tárgyi eszközök elszámolásának eredményeként nő a vállalkozás tárgyi eszközeinek állománya ( ) és értéke, csökken a pénzeszköze. (Vagyonra gyakorol hatást.) Saját rezsis beruházás: Az előállítás közvetlen költségei az számlákon kerülnek elszámolásra. A bruttó elszámolás elve szerint az összköltségeljárással készített eredménykimutatásnál nem az elszámolt költséget csökkentjük, hanem a hozamokat növeljük (582.). Apportba vétel: A vállalkozás jegyzett tőkéje (411.) és a tárgyi eszközállománya (12-14.) is növekszik. Térítés nélküli átvétel: A térítés nélkül, visszaadási kötelezettség nélkül átvett tárgyi eszköz bekerülési (bruttó) értéke az átadó által közölt könyv szerinti nettó érték, amely legfeljebb az átadáskor érvényes forgalmi, piaci érték. Ha az átadó nem közöl értéket, akkor a forgalmi, piaci érték a bekerülési érték. Többlet: Nyilvántartása maximum piaci értéken történhet. 4

5 Csökkenések: Értékcsökkenés: A tárgyi eszköz használatbavétele óta bekövetkezett elhasználódás, korszerűtlenné válás és gazdasági avulás pénzben kifejezett értéke az értékcsökkenés. A tárgyi eszközök értékelésének az eredményre gyakorolt hatása az értékcsökkenés költségként való elszámolásában jelenik meg. Értékesítés: Az eszközökön belül a tárgyi eszközök értéke az értékesített tárgyi eszköz nettó értékével csökken (egyéb ráfordítások között számolják el 861.), míg a vevőkövetelés, ill. pénzeszközök növekednek (egyéb bevételként számolják el 961.). Így változik a vállalkozás vagyona és eredménye is (utóbbi az eladási ár és a nettó érték különbözetével). Apportba adás: A könyv szerinti értéket rendkívüli ráfordításként (88.), a társasági szerződésben elismert értéket pedig rendkívüli bevételként (98.) kell elszámolni. Így változik a vállalkozás vagyona és eredménye is (utóbbi a részesedés és a nettó érték különbözetével). Térítés nélküli átadás: A térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értékét a rendkívüli ráfordítások (88.) között kell elszámolni. Így változik a vállalkozás vagyona és eredménye is (utóbbi a nettó értékkel). Káresemény, hiány, selejtezés: Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, így a vállalkozás eredménye ezzel az értékkel csökken. A kivezetés során a vállalkozás vagyona is csökken. 5

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai Magyar Könyvvizsgáló Kamara budapesti szervezete Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai 2014. március 20. I. Tárgyi eszközök és immateriális javak 1.

Részletesebben

1. tétel. A) A számvitel fogalma, feladata, területei, jellemzői. A vagyon csoportosítása, a mérleg és a leltár fogalma, összefüggései

1. tétel. A) A számvitel fogalma, feladata, területei, jellemzői. A vagyon csoportosítása, a mérleg és a leltár fogalma, összefüggései 1. tétel A) A számvitel fogalma, feladata, területei, jellemzői. A vagyon csoportosítása, a mérleg és a leltár fogalma, összefüggései B) Immateriális javak fogalma, jellemzői, fajtái, értékelése, aktiválás,

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 1/96 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 2/96 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI A

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Befektetett eszközöknek kell tekinteni azt az eszközt, amely tartósan, de legalább egy éven túl szolgálja az Egyetem tevékenységét. A befektetett eszközök elszámolása

Részletesebben

Számlarend. Magyar Röplabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Számlarend. Magyar Röplabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószám: 18158713-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Törvényszék Regisztrációs szám: 30 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Kelt: Budapest, 2014.09.04 P.h. A gazdálkodó képviselője -1- Bevezető Jelen számlarend

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ... (társaság neve)... (adószám) Eszközök és források értékelési szabályzata Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az értékelési szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Az

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Számlarend. Érvényes: 2011. július 01-től

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Számlarend. Érvényes: 2011. július 01-től Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Számlarend Érvényes: 2011. július 01-től SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. SZÁMLAREND Készült

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számlarend Hatályos: 2014. augusztus 1. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás

Részletesebben

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika ... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A számviteli politika célja...4 2. Társaság bemutatása...5 3. Alkalmazott számviteli alapelvek...6

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Az elszámolás szabályai 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. A számlarend 1.1. A számviteli politika 1.2. A számlatükör

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök Alba Volán Zrt 2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése Eszközök Mérlegsorok Megnevezés 2011.12.31 2012.12.31 23. Dolgozók kölcsöntartozásai 28 078 23 245-1 éven belül törlesztendő

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. VI. 17-TŐL Az értékelési szabályzat elkészítésének célja, hogy a számvitelről szóló, többször módosított

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

55 481 02 0000 00 00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

55 481 02 0000 00 00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND. 2012. március

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND. 2012. március SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2012. március 1 Tartalom Bevezetés 5 1. Számlaosztály...6 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK...6 11 IMMATERIÁLIS JAVAK...12 12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK...17 13 GÉPEK,

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa.

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. I. évfolyam 5. szám Tisztelt Olvasó! Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. Havonta megjelenő elektronikus szaklapunkban megtalálja a közpénzt felhasználó gazdálkodási szerveket érintő

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben