Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai"

Átírás

1 Magyar Könyvvizsgáló Kamara budapesti szervezete Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai március 20.

2 I. Tárgyi eszközök és immateriális javak 1. Fogalom Immateriális javak: Azokat a nem anyagi jellegű vagyonelemeket foglalják magukba, amelyek tartósan szolgálják a költségvetési szerv működését Tárgyi eszközök: azokat az anyagi javakat foglalják magukba, amelyek tartósan szolgálják a költségvetési szerv tevékenységét 2

3 2. Csoportosítása Immateriális javak Tárgyi eszközök Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Tenyészállatok Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések és járművek Berendezés, felújítás 3

4 3. Az egyes főbb csoportok jellemzői és az ide besorolható eszközök köre Vagyoni értékű jogok: azok a megszerzett jogok, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek lehetnek: o Bérleti jog, o Használati jog, o Vagyonkezelői jog, o Szellemi termékek felhasználási joga, 4

5 o Licencek, o Koncessziós jog, o Játék jog, o Egyéb Szellemi termékek: o Iparjogvédelemben részesülő alkotások (szabadalom, használati minta, know-how, védjegy, földrajzi árujelző, kereskedelmi név) o Szerzői jogvédelemben részesülő szerzői művek és szomszédos jogok (szoftverek, műszaki tervek) 5

6 o Licencek, o Koncessziós jog, o Játék jog, o Egyéb Szellemi termékek: o Iparjogvédelemben részesülő alkotások (szabadalom, használati minta, know-how, védjegy, földrajzi árujelző, kereskedelmi név) 6

7 o Szerzői jogvédelemben részesülő szerzői művek és szomszédos jogok (szoftverek, műszaki tervek) o Szerzői jogvédelembe nem tartozó, de titkosságuk miatt monopolizált szellemi javak, gyártási eljárás Ingatlanok: földterület és minden olyan anyagi eszköz, amelyet földdel tartós kapcsolatban létesítettek. Ilyenek lehetnek: 7

8 o Földterület, telek, telkesítés, épület, épületrész, egyéb építmény (pl. központi fűtési berendezés), üzemkörön kívüli ingatlan (üdülő, sportpálya), a földterületen belül még megkülönböztetünk: szántóföldet, erdőt, nádast, halastavat, ültetvény alatti földterületet, gyepterületet 8

9 o Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (földhasználat, haszonélvezet és használat, bérleti jog, szolgalmi jog, jogszabályban nevesített hozzájárulások, díjak (viziközmű fejlesztési hozzájárulás, villamos energia hálózati csatlakozási díj, gázhálózati csatlakozási díj) megfizetése alapján szerzett használati jog, egyéb jogok 9

10 Gépek, berendezések, felszerelések o Erőgépek, erőművi berendezések, egyéb gépek, berendezések, műszerek, szerszámok, szállítóeszközök, hírközlő berendezések, számítástechnikai eszközök o A költségvetési szerv tevékenységét közvetetten szolgáló gépek, berendezések és felszerelések (igazgatási cél, üzemi eszközök) 10

11 Járművek o A tevékenységi profilt meghatározó vasúti, közúti, vizi- és légiközlekedési eszközök o Közvetetten szolgáló járművek Tenyészállatok o Azok az állatok, amelyek a tenyésztés, tartás során leválasztható terméket (szaporulatot, más leválasztható állati terméket) termelnek és a tartási költségek a termékek értékesítése során megtérülnek 11

12 o Egyéb hasznosítás (igateljesítmény, őrzési feladat, lovagoltatás) biztosítja a tartási költségek megtérítését. Itt a használati idő nem számít. Külön kategória az egyes tárgyi eszközöknél a bérelt eszközön végzett beruházás és felújítás tárgyi eszköz körbe sorolás feltételei Beruházás Rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett, előzőekben felsorolt tárgyi eszközök bekerülési értékét 12

13 Korábban már használatba vett tárgyi eszközök bővítése, átalakítása stb. közvetlen növelésével összefüggő munkák még nem aktivált bekerülési értéke Felújítás eredeti állapot visszaállítása Karbantartás fogalom elkülönítése: Szt. értelmező rendelkezései 13

14 4. Gazdasági események csoportjai és ezek jellemzői Állománynövekedések Beruházás Felújítás Térítésmentes átvételek Ajándék, hagyaték Leltári többlet Követelés fejében átvett eszközök Készletből történő átcsoportosítás Állománycsökkenések Selejtezés Leltári hiány Térítésmentes átadás Értékesítési céllal átsorolt eszközök Értékcsökkenés o Terven felüli o Terv szerinti 14

15 Növekedések Beruházás tartalmi része Szt. fogalmat nem teljes körűen lehet alkalmazni Beruházás lehet: Létesítés Saját vállalkozásban előállítás Meglévő eszköz bővítése Meglévő eszköz rendeltetésének megváltoztatása Meglévő eszköz átalakítása Meglévő eszköz élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység 15

16 Felújítás lehet: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, 16

17 ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától; 17

18 Térítésmentes átvétel: Vagyonkezelésbe vétel: tulajdonosi joggyakorlótól Alapítás, átszervezés Feladat nélküli átvétel: o o Klasszikus átvétel Nvtv. szabályai 18

19 Ajándék, hagyaték: Ennek problémái, Nvtv. idevonatkozó szabályai Leltári többlet: Valóságban több eszközt találtak a leltározás során Leltári többlet könyvelési hiba kapcsolata Követelés fejében átvett eszköz: Megállapodás Rendeltetésszerű használat 19

20 Készletből történő átcsoportosítás: rendeltetés változás Csökkenések Selejtezés: feleslegessé vált elhasználódott, megsemmisült, eltulajdonították Leltári hiány: a valóságban kevesebb eszköz található, mint a könyvekben 20

21 Térítésmentes átadás: Vagyonkezelőnek vissza Vagyonkezelésbe adás Alapítás, átszervezés Fejezeten belül Klasszikus átadás (Nvtv.) Értékesítési céllal átsorolt eszközök: Kötelező az átsorolás ha azokat a használatból kivonták, de az értékesítés 3 hónapnál hosszabb időszakot vesz igénybe Értékcsökkenés értékelési szabályoknál 21

22 5. Értékelési szabályok Bekerülési érték o Új beruházásnál: K61. rovat terhére vétel ár K62., K63., K64. vételár + kártalanítás tervezés, szállítás, rakodás, alapozás, üzembe helyezési munkák vételára az aktiválásig o Meglévő eszközön végzett beruházásnál: a beruházási, közvetlen munkák vételára 22

23 o Felújításnál: Szt. 3. (4) bekezdés 8. pontja szerinti felújítási munkák vételára o Saját kivitelezésnél: Szt a o Térítésmentes átvételnél: bruttó érték + értékcsökkenés Feladat nélküli átvételnél: piaci, forgalmi érték Vagyonkezelésbe vételnél: bruttó érték + értékcsökkenés 23

24 Alapítás, átszervezésnél: bruttó érték + értékcsökkenés o Követelés fejében átvett eszköznél: megállapodás szerint o Ajándék, hagyaték: piaci, forgalmi érték o Leltári többlet: feltaláláskori piaci érték 24

25 Értékcsökkenés o Jelentése: erkölcsi és fizikai elhasználódás o Formái Terv szerinti Terven felüli o Terv szerinti jellemzői, elszámolási szabályok Negyedévente, használattal arányosan 25

26 Maradványérték megállapítás»ingatlan»25 millió feletti gépek Kulcsok»Áhsz. Szellemi termékek 33% Vagyoni értékű jog 16% (nem ingatlannál) Vagyoni értékű jog ingatlannál az ingatlanra vonatkozó kulcsot viszi tovább 26

27 »TAO 2. számú melléklet»nem lehet terv szerinti értékcsökkenést elszámolni Földterület, telek (a bányaművelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybevett földterület, telek kivételével) Erdő 27

28 Képzőművészeti alkotás Régészeti lelet Üzembe nem helyezett beruházás Olyan eszköznél, amely az értékéből a használat során nem veszít, hanem az értéke nő 0-ra leírt eszközök Használatból kivont eszközök 28

29 o Terven felüli értékcsökkenés elszámolási szabályai Immateriális javak, tárgyi eszközök (beruházás is) értéke tartósan lecsökken, mert feleslegessé vált, megrongálódott, megsemmisült vagy hiányzik Vagyoni értékű jognál szerződés módosulás miatt Év végi értékelés alapján nem lehet! 29

30 Értékhelyesbítés o Szt. 57. (39 bekezdés, 58. (1) bekezdés és (5)-(9) bekezdések Korlátozottan a terv szerinti értékcsökkenés miatt Piaci értéken történő értékelés Elszámolási kört Szt. szerint: immateriális javak, tárgyi eszközök (kivétel: beruházás, beruházási előleg), részesedés 30

31 Elkülönített nyilvántartás egyedi eszközönként Forrás: értékelési tartalék 31

32 6. Gazdasági események könyvelési tételei Beruházás Idegen kivitelezésben Költségvetési számvitel Kötelezettségvállalás T 0021 K 056 (2) T 0021 K 0567(2) Számla beérkezése (végleges kötelezettségvállalás) T 056 (2) K 0021 T 0022 K 056 (2) T 0567(2) K 0021 T 0022 K 0567(2) Pénzügyi számvitel T 11/151 K 4216 T 3641 K 4216 vagy T 843 K

33 Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Kiegyenlítés T 056 (3) K 003 T 0567(3) K 003 Aktiválás Saját kivitelezésben Költségek elszámolása Kapcsolódó tétel: kötelezettségvállalás és pénzügyi teljesítés elszámolása T 4216 K 32/33 T K 151 T 5 K 1-4 T 6-7 K

34 Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Előállított eszköz állományba vétele Áfa elszámolása Idegen eszközön végzett beruházás átadása T 11/151 K 572 T 591 K 6-7 T 3641 K 3642 T 86 K 151 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 34

35 Felújítások Mint a beruházások, eltérés: rovatrendi megjelölés 151. helyett 152. számla Kisértékű tárgyi eszköz Mint a beruházás és utána egy összegben el kell számolni a terv szerinti értékcsökkenést, ami megegyezik a bekerülési értékkel 35

36 Fordított áfa Csak pénzügyi számvitelben T 3641 K 3642 vagy T 843 K

37 II. Immateriális javak, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások Növekedések 1. Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Eszköz átvétele Időbeli elhatárolás T 11/ K 9421/9422 T 9421/9422 K

38 Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Kapcsolódó tétel: áfa áthárítása teljesítés T 0022 K T K 003 T 3641/843 K 4213 T 4213 K 32/33 38

39 2. Új készlet átminősítése Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel T 151 K 211/ Tárgyévben használatba vett készlet átminősítése Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel T K 51 T 591 K 6/7 39

40 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök elszámolása Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel T 11/ K 412 bruttó érték T 412 K értékcsökkenés K T 412 K 443 időbeli elhatárolás T 412 K 3675 visszapótlási kötelezettség 40

41 5. Bérbevétel Költségvetési számvitel Kötelezettségvállalás T 0021 K T 0021 K Bérbe vett eszköz állományba vétel Pénzügyi számvitel T 012 K 006 bruttó érték 41

42 Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Számla a bérleti díjról T K 0021 T 0022 K T K 0021 T 0022 K T 52 K 4213 T 6/7 K 591 T 3641 K 4213 vagy T 843 K 4213 Kiegyenlítés T K 003 T K 003 T 4213 K 32/33 42

43 6. Bérbe adott eszközön a bérlő által bérleti díj fejében végzett felújítás elszámolása Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Bérleti díj számlázása (bérleti díj = felújítás) T K 041 Bérlő által végzett felújítás T 0041 K T 3514 K 913 T K

44 7. Idegen eszközön végzett felújítások átadásának elszámolása Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel T 86 K Követelés fejében átvett eszközök Költségvetési számvitel Követelés kivezetése és T 0041 K 09 (2) az eszköz bevételezése Kapcsolódó tétel: MNV Zrt-nek értékesítésre történő átadás Pénzügyi számvitel T 11-15/221 K 35 44

45 Költségvetési számvitel Követelés előírása T K 0041 Kapcsolódó tétel: értékesítési bevétel rendezése Pénzügyi számvitel T 3514 K

46 Csökkenések 1. Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel T 56 K T 6/7 K 591 (ennek problémái) 2. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel T 843 K

47 3. Értékesítés befektetett eszközként Költségvetési számvitel Bruttó érték kivezetése Értékcsökkenés kivezetése Értékhelyesbítés is lehet! Pénzügyi számvitel T 841 K 11/ T K 841 T

48 Költségvetési számvitel Számla kibocsátása T K 0041 T T T K 0041 Pénzügyi számvitel T 3515 K 923 különféle egyéb bevételek T 3514 K

49 Költségvetési számvitel Számla kiegyenlítése T 005 K K K T 005 K Pénzügyi számvitel T 32/33 K 3514 K

50 4. Térítés nélküli átadás Költségvetési számvitel Eszköz kivezetése (esetleg értékhelyesbítés is lehet) Áfa áthárítása T K 004 T K Pénzügyi számvitel T 86 K 11/ bruttó érték T K 86 értékcsökkenés T T 3514 K 3642 T 32/33 K

51 Költségvetési számvitel Ha nem hárítjuk át az áfát Pénzügyi számvitel T 843 K 3642 Áfa törvény szabályai! 51

52 5. Hiány, selejt Költségvetési számvitel Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Eszköz kivezetés Pénzügyi számvitel T 842 K T K 11/ T

53 Költségvetési számvitel Kártérítés T K 0041 T K Lehet visszanyert érték Kártérítés, mint kapcsolódó tétel! Pénzügyi számvitel T 3514 K 923 T 32/33 K 3514 T K 11/ (ezzel az összeggel a terven felüli értékcsökkenést csökkenteni kell) 53

54 6. Használatba nem vett eszköz átminősítése készletté Költségvetési számvitel Átminősítés Pénzügyi számvitel T K 11/151 54

55 7. Tárgyévben használatba vett eszköz átminősítése készletté Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Tárgyévi értékcsökkenés visszavezetése Eszköz kivezetése Készlet bevételezés T K 56 T 591 K 6/7 T K T T K

56 6. Analitikus nyilvántartás vezetésével kapcsolatos szabályok Áhsz. 14. számú melléklet VI. és VII. fejezet Általános nyilvántartási szabályok a részletező nyilvántartásra Speciális szabályok o Piaci értékelés o Kisértékű eszközök o Földterület o Épület, építmény o Gépek, járművek 56

57 7. Beszámolóban történő kimutatás Mérlegben nettó értéken Kiegészítő mellékletben o o Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Eszközök értékvesztése előlegeknél 57

58 Költségvetési jelentés pénzforgalmi adatok Tájékoztató adatok térítésmentesen átadott eszközök államháztartáson belülre 58

59 KONZULTÁCIÓS KÉRDÉSEK 59

60 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gazdasági ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály Szamkó Józsefné főosztályvezető Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1. Telefon: (06 1) Mobil: (06 30) KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 60

61

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számlarend Hatályos: 2014. augusztus 1. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 1/96 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 2/96 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI A

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere A Pécsi Tudományegyetem számlarendjének 1. sz. melléklete Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere I. A számlaosztályok

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Az elszámolás szabályai 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. A számlarend 1.1. A számviteli politika 1.2. A számlatükör

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK I. FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK 1. Kutatás, kísérleti fejlesztés (K+F) Tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés az a tevékenység, amelynek célja az ismeretanyag bővítése, beleértve a természetre, az emberre,

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft.

Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér. 1. 2

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségveti szerv vezetője 1 TARTALOMJEGYZÉK I. II. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA... 5 1. A számlarend

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Elnevezése, működési formája, honlapja, cégjegyzék száma, statisztikai számjele és adószáma: Elnevezése, működési formája:

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere 1 A Pécsi Tudományegyetem számlarendjének 1. sz. melléklete Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere Befektetett eszközök

Részletesebben