V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, december 9.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9."

Átírás

1 Belső Ellenőrök Társasága V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, december 9.

2 Ma, amikor az üzleti kimutatások korát éljük, elengedhetetlen a könyvvitel alapvető fogalmainak ismerete. Sőt ez az egyik leghasznosabb gyakorlati eszköz, amellyel akár menedzserként, akár szakértelmiségiként, vagy diákként a közgazdaságtan tanulmányozása során megismerkedhetünk. (P. A. Samuelson) 2

3 Témakörök 1. Mi a lényege a két számvitelnek évi rendező mérleg összeállítás 3. Zárás, beszámoló elkészítés 4. Változások év 3

4 I. A kétféle számvitel lényege és egyes rendkívül sajátos elszámolás 1. Kétféle számvitel lényege Költségvetési számvitel Pénzforgalmi elszámolás Maradvány elszámolás alapja Előirányzat csak közgazdasági osztályozás szerint Követelés, kötelezettségvállalás, végleges kötelezettségvállalás Teljesítés, közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint 0. Nyilvántartási számlaosztályban történő könyvelés Kormányzati funkciók Rovatrend jelentősége, lényege, alkalmazása Pénzügyi számvitel Teljesítmény elszámolás Egységes, kötelező értékelési elvek Szakfeladatok eltérő alkalmazása (68/2013. NGM rendelet) 1-9. számlaosztályban történő könyvvezetés kettős könyvvitel szabályai szerint 4

5 Egyeztetési feladatok Áhsz. 17. számú melléklete o Előirányzat, követelés, kötelezettségvállalás, teljesítés kapcsolata o 35. és 42. főkönyvi számlák egyeztetése a költségvetési számvitellel o Nyitó, záró fizetési számlák közötti egyezőség 5

6 Pénzeszközök kapcsolatos egyeztetés a kétféle számvitel között nyitó egyenleg pénzügyi számvitelből - Kiadások (korrigálva ) + bevételek költségvetési maradvány igénybevétel költségvetési számvitelből vállalkozási maradvány igénybevétel bevételek megszüntetése ± átvezetési számla azonosítás alatt álló tételek ± 3651, 3652, 3653, 3654, 3656, 3657, 366, 3672, 3673, 3674, 3676, 3677 tárgyidőszaki forgalma adott előlegek Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások Más által beszedett bevételek elszámolása Forgótőke leszámolása Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (utalvány, decemberi bér decemberi kifizetése) Kapott előlegek Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása Más szervezetet megillető bevételek elszámolása Forgótőke elszámolás (Kincstár) Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása ± tárgyidőszaki forgalma (kivéve 3513 és számlákkal szemben könyvelt T forgalom számlacsoport számlával szemben könyvelt K forgalom számla 4211, 4213, 4216, 4217, 4221, 4223, 4226, 4227 számlákkal szemben könyvelt K forgalom ± számlacsoport számláival szemben könyvelt 31, 3641, 3642, 413, 494, 843, 852 számlák tárgyidőszaki forgalma - 31 számlacsoport számláival szemben könyvelt számlák tárgyidőszaki forgalma számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki T forgalom záró fizetési számlák pénzügyi számvitelből pénzügyi számvitelből 6

7 2. Bekerülési érték, főbb értékelési szabályok Áhsz. 16. Vásárolt immateriális javak esetében K61. rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként nyilvántartott vételár Vásárolt tárgyi eszközök esetén K62, K63, K64. rovatokhoz kapcsolódó nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként nyilvántartott vételár 7

8 K62. rovatnál, ha kisajátítás útján szerzett ingatlanról beszélünk, akkor ide tartozik még a kártalanítás összege Idegen vállalkozó által előállított tárgyi eszközök esetében a beruházás bekerülési értékébe még be kell számítani az eszköz létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezési, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközökhöz egyedileg hozzákapcsolható o Tervezési, o Szállítási, 8

9 o Rakodási, o Alapozási, o Szerelési, o Üzembe helyezési munkák vételárát Már használatba vett tárgyi eszközöknél a közvetlen beruházási munkák vételára Felújítási munkánál vételár Egyéb esetekben Szt. előírása Pályázati elszámolások problémái 9

10 3. Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés elszámolása Értékcsökkenés Terven felüli o Csak évközben Hiány, Selejt, Vagyoni értékű jog o Év végén nem lehet Nincs év végi értékelés 10

11 Terv szerinti o Maradványérték Ingatlan, 25 millió Ft feletti gép, jármű, Tenyészállatok o Használatnak megfelelően, negyedévente o Kulcsok Áhsz. TAO 2. számú melléklet o Ami után nem lehet Szt. előírások szerint 11

12 4. Kis értékű immateriális javak és tárgyi eszközök új elszámolási szabályai Megszűnt a választási lehetőség Értékhatár Vételár! Elszámolási szabály 12

13 II. Rendező mérleg 1. Az átfordító, rendező mérleggel kapcsolatos feladatok a folyamat három irányú Megjelent! 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet Módosítás: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet zárás előtti feladatok rendező tételek átfordítás 13

14 2013. zárás előtti feladatok leltározási feladatok o fordulónap XII. 31. o nincs felmentés, korábbi felmentések nem érvényesek selejtezési lehetőségek felülvizsgálata függő, átfutó tételek rendezése követelés, kötelezettség megbontása zárótételek részletezése 14

15 Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek azonosítás XII. 31-ig, ha ez nem lehetséges akkor XII. 31-én dologi kiadásként, vagy intézményi működési bevételként kell elszámolni, ennek maradványra gyakorolt hatása, téves elszámolásból adódó függő tételeket is el kell számolni dologi kiadásként és intézményi működési bevételként, DE ezeket a tételeket fel kell venni követelésnek vagy kötelezettségnek, idegen pénzeszközöknek és támogatási programok lebonyolítási számláknak ne maradjon egyenlegük 15

16 Rendező tételek, amit a évi szabályok nem értelmeznek 16

17 Rendező, technikai tételek kiindulás évi beszámoló lezárt mérlege, évi számlához kell az átvezetéseket végrehajtani ezek a tételek nem képezik részét sem a évi, sem a évi folyó könyveléseknek a rendező, technikai tételek lekönyvelése után megszűnnek azoknak a számláknak az egyenlege, melyek megfeleltetésére nincs mód 17

18 rendező, technikai tételek során kötelező a kivezetés o alapítás-átszervezés aktivált értéke, o kísérleti fejlesztés aktivált értéke, o államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adás értékeit, o közvetített szolgáltatások értékét, o támogatási program előlegek és az előfinanszírozások miatti követeléseket, és kötelezettségeket és ezek értékvesztéseit 18

19 o rendező, technikai tételeknél be kell hozni olyan követeléseket és kötelezettségeket, melyeket évben nem kellett könyvelni, de évtől kell pl. működési célú, felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel kapcsolatos követelés, kötelezettség idegen pénzeszközök, melyek évtől már költségvetési pénzeszközök átfordulásnál idegen pénzeszköz marad évben nyitás után 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VII. fejezet K pont 3-4 alpontja szerint kell könyvelni 19

20 Költségvetési számvitelben Költségvetési szervet megillető idegen pénzeszköz T 09(2) K 0041 T 005 K 09(3) Pénzügyi számvitelben T 368 K 34 (nem a költségvetési szervet illető) T 32/33 K 367 Költségvetési szervet megillető idegen pénzeszköz T 368 K 34 T 32/33 K 9 A lakásépítési számlánál az ellenszámla a 414-es. 20

21 4922. Egyéb mérlegrendezési számla 41, 42. számlacsoport számláinak egyenlege (ha "T" egyenleg volt) Átvezetési szabályok 41, 42. számlacsoport számláinak egyenlege (ha "K" egyenleg volt) alapítás-átszervezés támogatási program és előfinanszírozás miatti kötelezettség kísérleti fejlesztés új követelések államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adás közvetített szolgáltatás támogatási program és előfinanszírozás miatti követelés új kötelezettségek Rendezés 4111-re 4211-re 4121-re 4171-re évi számla elnevezések 21

22 Átfordítás megfeleltetés évi számlák évi számláknak 22

23 Rendező mérleggel kapcsolatos jogszabályi előírások 1. Meg kell nyitni a rendező mérleg évi adatait, melyek már tartalmazzák a év végi rendező, technikai tételeket (költségvetési szerveknél, fejezeti kezelésnél az új NGM rendelet 1 számú melléklete) 2. Határidő március Aláírások 23

24 III.Zárás, beszámoló elkészítés 1. Zárási feladatok Áhsz. szerint és 38/2013. NGM rendelet szerint Havi zárlat Egyeztetési kötelezettség a 17. melléklet szerint Részletező nyilvántartásokkal egyeztetések Tárgyi eszköz átsorolás 12. (6) bekezdés szerinti esetekben Havi áfa bevallással összefüggő elszámolások Adó, járulék és más közteher kötelezettségek egyeztetése 24

25 Negyedéves zárlat Havi zárlati feladatok 1. és 2. számlaosztályokon belüli állományváltozások o Saját előállítás o Anyagfelhasználás o Selejtezés, hulladék o Térítésnélküli átadás-átvétel Befektetett eszközök és forgóeszközök téves besorolásának helyesbítését 25

26 Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés elszámolását Egyszerűsített értékelési eljárással összefüggő elszámolásokat Helyesbítéseket az előző évi beszámolóval összefüggésben Negyedéves bevallások elszámolása számla felosztása 6. számlaosztályba könyvelt általános költségek felosztása Főkönyvi kivonat alapján a könyvelés helyességének ellenőrzése 26

27 Éves könyvviteli zárlat Havi és negyedéves zárlati feladatok Leltárkülönbözetek Eszközök értékelése Devizás tételek értékelése Behajthatatlan követelések Időbeli elhatárolások Záró befejezetlen termelés készletre vétele ra történő átvezetése 27

28 571. és 572. átvezetése a 492-re 8-9 zárása 492-re 6-os átvezetése 691-re 7. zárása 591-re Zárómérlegre átvezetés ra Költségvetési számvitel szerinti zárások o Pénzügyi teljesítések ellenszámlával szemben 28

29 o Követelések és végleges kötelezettségvállalásokból a pénzügyi teljesítés összegének kivezetése, majd zárás az ellenszámlával szemben o Kötelezettségvállalások ellenszámlával szembeni zárása o Előirányzatok ellenszámlával szemben 29

30 Könyvelési feladatok Költségvetési számvitel szerint 1. Záró befejezetlen termelés átvezetése 2. 6-os számlaosztály számláinak átvezetése, zárása Pénzügyi számvitel szerint T 231 K 571 T 591 K 6-7 T 7 K 691 T 691 K 6 30

31 Költségvetési számvitel szerint 3. 7-es számlaosztály számláinak zárása Pénzügyi számvitel szerint T 591 K 7 31

32 Költségvetési számvitel szerint számlacsoport számláinak átvezetése 81. Anyagjellegű ráfordítások 811. Anyagköltség (51) 812. Igénybevett szolgáltatások értéke (52) 82. Személyi jellegű ráfordítások 821. Bérköltség (53) 822. Személyi jellegű egyéb kifizetések (54) 823. Bérjárulékok (55) 83. Értékcsökkenési leírás (56) Pénzügyi számvitel szerint T K

33 Költségvetési számvitel szerint számlacsoport számláinak átvezetése (egyenlegétől függően) számlaosztály számláinak zárása számlaosztály számláinak zárása Pénzügyi számvitel szerint T 492 K 57 vagy T 57 - K 492 T 492 K 8 T 9 K

34 Költségvetési számvitel szerint 8. Mérlegszámlák zárása 493. Zárómérlegszámla es számla átvezetése egyenlegétől függően 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása 416. Mérleg szerinti eredmény Pénzügyi számvitel szerint T 493 K 1-4 vagy T K 493 T 416 K 492 vagy T 492 K

35 Költségvetési számvitel szerint 10. Pénzügyi teljesítés nyilvántartási számlák zárása T K 05(3) T 09(3) K Kötelezettségvállalás számlák zárása (költségvetési évet követő tételek is) T 05(2) K 0022/0021 T 0041 K 09(2) Pénzügyi számvitel szerint 35

36 Költségvetési számvitel szerint 12. Előirányzati számlák zárása T K 05(1) T 09(1) K , 02., 03., 04. számlák zárása ellenszámlákkal szemben (006) 14. Nem azonosított bevételek átvezetése (363) , számlák átvezetése (éves adóbevallás alapján) 16. Időbeli elhatárolások Pénzügyi számvitel szerint 36

37 2. Beszámolási kötelezettség A költségvetési év kezdetétől a mérlegfordulónapjáig terjedő időtartamra kell készíteni Csak éves beszámoló van! Mérlegfordulónapja általános esetben a költségvetési év utolsó napja Részletező nyilvántartások 37

38 Főkönyvi kivonat Leltározási kötelezettség o Mennyiségi felvétel o Egyeztetés Leltárral történő alátámasztás Magyar nyelven, forintban vagy ezer forintban 38

39 Beszámoló űrlapok Költségvetési számvitelhez kapcsolódó űrlapok kapcsolat a beszámolóval: o költségvetési jelentés: űrlapok szerkezete azonos a rovatrend szerkezetével (sor = rovat, oszlopok = előirányzat, állományi, forgalmi adatok), 39

40 o o előirányzat eredeti módosított követelések tárgyévi költségvetési évet követő évek 40

41 o kötelezettségvállalás kötelezettségvállalás ( előzetes, sima ) végleges kötelezettségvállalás tárgyévi következő évi tárgyévi következő évi 41

42 Funkcionális osztályozás szerinti teljesítési adatok kimutatása a költségvetési jelentésben Kötelező Minden kormányzati funkcióra ki kell tölteni 42

43 o maradvány-kimutatás: bevételi és kiadási teljesítési forgalmi számlák adatai, kiemelten finanszírozási tételek vállalkozási tevékenységnél befizetési kötelezettség költségvetési maradványnál nincs ezen az űrlapon befizetési kötelezettség 43

44 o o o adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről létszám és kifizetett illetmények, munkabérek (korábbi 34-es és 36. űrlapok), tb. alapból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzata és teljesítése (társadalombiztosítási alap), önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások, 44

45 Pénzügyi számvitelhez kapcsolódó űrlapok Mérleg o Áhsz. 5. számú melléklet o Leltári szabályok Eredmény-kimutatás (6. melléklet): o o célja a mérleg szerinti eredmény megállapítása, a vállalkozások számviteléhez hasonló felépítésű: 45

46 01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele ( ) 04. Saját termelésű készletek állományváltozása 05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05) 06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III. Egyéb eredményszemléletű bevételek ( ) 09. Anyagköltség 10. Igénybe vett szolgáltatások értéke 11. Eladott áruk beszerzési értéke 12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) 13. Bérköltség 14. Személyi jellegű egyéb kifizetések 15. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.) 16. Kapott (járó) osztalék és részesedés 17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei - ebből: árfolyamnyereség VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ( ) 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai - ebből: árfolyamveszteség IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.) C) Szokásos eredmény (±A±B) 22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23) XI. Rendkívüli ráfordítások D) Rendkívüli eredmény (X-XI) E) Mérleg szerinti eredmény (±C±D) 46

47 o eredmény-kimutatás sorainak tartalma és a rovatrend kapcsolata, A költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás (7. melléklet): o o o szakfeladatonkénti bontásban készül, 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, technikai szakfeladat. 47

48 Kiegészítő melléklet (8-10. mellékletek) o részletező nyilvántartások kötelező tartalmának meghatározása: immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása (8. melléklet), az eszközök értékvesztésének alakulása (9. melléklet), kiegészítő tájékoztató adatok (10. melléklet). 48

49 IV évi számviteli változások 1. Tartós részesedéseknél Fogalmak pontosítása Alábontások 2. Értékpapíroknál (tartós és forgatási célú) Fogalmak pontosítása (csak önkormányzat) 3. Vagyonkezelés, tulajdonosi joggyakorlás esetén az eszközök átadás-átvételének egységesítése 49

50 4. Bankbetéteknél (csak önkormányzat) Alábontások o Forintban, devizában o Éven belül, éven túl 5. Eredmény-kimutatás egyes sorainak pontosítása a rovatrenddel való összefüggésnek megfelelően 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések tiltása (pl. B8121, B821) 50

51 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalások tiltása (hiteleknél, értékpapíroknál, 43. (6) és (13) a) pontja szerint) 8. Váltó kibocsátás, váltó kiegyenlítés új szabályai (önkormányzat) 51

52 9. Sajátos elszámolásoknál (36. számlacsoport) Más által beszedett bevételeknél dokumentáció Gt-knél cégbírósági bejegyzésig történő állományba vétel nem 412., hanem 36. Kapott előlegeknél túlfizetés, téves és visszajáró befizetések Idegen pénzeszközök megszűnésével összefüggő forráselszámolások 52

53 10. Számlakerettől történő eltérések kezelése Áhsz. 51. (1), (1a) és (1b) bekezdések Kivétel: egyedi (nem dobozos) rendszer 11. Pontosítások normaszövegben és a mellékletekben 53

54 Névjegy Szamkó Józsefné okleveles könyvvizsgáló Mobil: (06 30)

55 Konzultációs kérdések 55

56 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 56

57 57

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZARÁSI SZÁMVIEL ÚJ ÁHSZ Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. Új Áhsz. 3. 2 MINDEN A 0. SZÁMLA- OSZÁLYBAN ELLENSZÁMLÁVAL SZEMBEN ERÜL ELSZÁMOLÁSRA!

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL 2014 ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!! Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet Új Áhsz. 2 ÚJ ÁHSZ Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) Bevezetés... 4 A főkönyvi nyilvántartás... 4 A számlaosztályok tartalma... 4 Eszközök és források... 4

Részletesebben

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Kzítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17. dr. Szigethy Balázs jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLAREND

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségveti szerv vezetője 1 TARTALOMJEGYZÉK I. II. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA... 5 1. A számlarend

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Számviteli változások

Tartalomjegyzék I. Számviteli változások Tartalomjegyzék I. Számviteli változások 1. Jogszabályi alapok................................................... 9 2. Az Áhsz. 2015-ös változásai............................................ 9 2.1. A mérlegtételeket

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számlarend Hatályos: 2014. augusztus 1. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás

Részletesebben

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere 1 A Pécsi Tudományegyetem számlarendjének 1. sz. melléklete Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere Befektetett eszközök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai Magyar Könyvvizsgáló Kamara budapesti szervezete Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai 2014. március 20. I. Tárgyi eszközök és immateriális javak 1.

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere A Pécsi Tudományegyetem számlarendjének 1. sz. melléklete Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere I. A számlaosztályok

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását.

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását. - amelynek rendeltetése tisztázatlan, vagy - olyan feladat ellátásával kapcsolatos, amelynek bevételi előirányzata - ide nem értve a nem társadalombiztosítási alapokat terhelő ellátásokat - nem szerepel

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Számlarend. Érvényes: 2011. július 01-től

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Számlarend. Érvényes: 2011. július 01-től Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Számlarend Érvényes: 2011. július 01-től SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. SZÁMLAREND Készült

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12.

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12. Sorszám Rovatszám Rovatszám I/1. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 1/96 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 2/96 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI A

Részletesebben

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest 2014 I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. 01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása) 01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása 01-R-C

Részletesebben