Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI Témakörök 1. Rendező mérleg 2. Követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolás 3. Időbeli elhatárolások 4. Eszközök és források értékelési szabályai 5. Beszámolási kötelezettség 6. Pályázatok elszámolásai 3 2. NAP I. Rendező mérleg 1. Az átfordító, rendező mérleggel kapcsolatos feladatok A folyamat három irányú Megjelent! 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet Módosítás: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet zárás előtti feladatok rendező tételek átfordítás 2 4 1

2 2013. zárás előtti feladatok Leltározási feladatok o Fordulónap XII. 31. o Nincs felmentés, korábbi felmentések nem érvényesek Selejtezési lehetőségek felülvizsgálata Függő, átfutó tételek rendezése Követelés, kötelezettség megbontása Zárótételek részletezése 5 7 RENDEZŐ TÉTELEK, AMIT A ÉVI SZABÁLYOK NEM ÉRTELMEZNEK Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek Azonosítás XII. 31-ig, ha ez nem lehetséges akkor XII. 31-én dologi kiadásként, vagy intézményi működési bevételként kell elszámolni, Ennek maradványra gyakorolt hatása, Téves elszámolásból adódó függő tételeket is el kell számolni dologi kiadásként és intézményi működési bevételként, DE ezeket a tételeket fel kell venni követelésnek vagy kötelezettségnek, Idegen pénzeszközöknek és támogatási 6 programok lebonyolítási számláknak ne maradjon egyenlegük RENDEZŐ, TECHNIKAI TÉTELEK o Kiindulás évi beszámoló lezárt mérlege, évi számlához kell az átvezetéseket végrehajtani ezek a tételek nem képezik részét sem a évi, sem a évi folyó könyveléseknek o A rendező, technikai tételek lekönyvelése után megszűnnek azoknak a számláknak az egyenlege, melyek megfeleltetésére nincs mód 8 2

3 Rendező, technikai tételek során kötelező a kivezetés o Alapítás-átszervezés aktivált értéke, o Kísérleti fejlesztés aktivált értéke, o Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adás értékeit, o Közvetített szolgáltatások értékét, o Támogatási program előlegek és az előfinanszírozások miatti követeléseket, és kötelezettségeket és ezek értékvesztéseit 9 Költségvetési számvitelben Költségvetési szervet megillető idegen pénzeszköz T 09(2) K 0041 T 005 K 09(3) Pénzügyi számvitelben T 368 K 34 (nem a költségvetési szervet illető) T 32/33 K 367 Költségvetési szervet megillető idegen pénzeszköz T 368 K 34 T 32/33 K 9 11 o Rendező, technikai tételeknél be kell hozni olyan követeléseket és kötelezettségeket, melyeket évben nem kellett könyvelni, de évtől kell pl. működési célú, felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközökkel kapcsolatos követelés, kötelezettség Idegen pénzeszközök, melyek évtől már költségvetési pénzeszközök Átfordulásnál idegen pénzeszköz marad évben nyitás után 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VII. fejezet K pont alpontja szerint kell könyvelni Egyéb mérlegrendezési számla 41, 42. számlacsoport számláinak egyenlege (ha "T" egyenleg volt) 41, 42. számlacsoport számláinak egyenlege (ha "K" egyenleg volt) alapítás-átszervezés támogatási program és előfinanszírozás miatti kötelezettség kísérleti fejlesztés új kötelezettségek államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adás közvetített szolgáltatás támogatási program és előfinanszírozás miatti követelés új követelések Átvezetési szabályok Rendezés 4111-re 4211-re 4121-re 4171-re évi számla elnevezések 12 3

4 Átfordítás Megfeleltetés évi számlák évi számláknak II. KÖVETELÉS JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK Követelés jellegű sajátos elszámolások Áhsz. 48. Kizárólag a pénzügyi számvitelben szabad könyvelni a keletkezését és rendezését Ha ezekkel kapcsolatban keletkezik költségvetési bevétel és kiadás költségvetési számvitelben kell rögzíteni 15 RENDEZŐ MÉRLEGGEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 1. Meg kell nyitni a rendező mérleg évi adatait, melyek már tartalmazzák a év végi rendező, technikai tételeket (költségvetési szerveknél, fejezeti kezelésnél az új NGM rendelet 1 számú melléklete) 2. Határidő március Aláírások 14 Ide tartoznak 365 főkönyvi számla és alszámlái Előlegek o Immateriális javakra adott előlegek o Beruházásokra adott előlegek o Készletekre adott előlegek o Foglalkoztatottaknak adott előlegek o Egyéb adott előlegek o Értékvesztés és annak visszaírása 16 4

5 Egyéb jogcímek o Továbbadási célból folyósított támogatás, ellátás o Más által beszedett bevételek elszámolása o Forgótőke elszámolás o Vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlás o Nem társadalombiztosítási alapokat terhelő ellátások megtérítésének elszámolása 17 Gyakoribb elszámolások o Beruházási előleg Pénzügyi számvitel Keletkezés T K 32/33 nettó összeg T T 3641 K 32/33 áfa vagy T 843 K 32/33 áfa 19 o Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása o Előlegekben nem lehet áfa 18 Rendezés T 11/151 K 4216 előleggel növelt számla T 3641 K 4216 áfa levonható T 843 K 4216 áfa le nem vonható T 4216 K K T 4216 K 3641 T 4216 K 843 Számla kiegyenlítés előleg nélkül történik 20 5

6 Költségvetési számvitelben Rögzíteni kell beruházási kiadásként és áfa kiadásként az előleg kifizetését Az előleg számlát el kell számolni végleges kötelezettségvállalásként 21 Költségvetési számvitel Felhasznált összeg végleges kötelezettségvállalás T 0022 K 05(2) T 05(2) K 0021 Teljesítéshez T 05(3) K 003 Pénzügyi számvitel T 1-2/5-8 K 421 áfa is T 421 K 32/33 23 o Vásárlási előleg o Fizetési előleg Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Előleg kiadása Elszámoláshoz bruttó módon visszavett előleg T K 32/33 T 32/33 K Előleg kifizetés Előleg rendezés (illetményből való levonás) T 051(3) K 003 T K 32/33 T 4211 K

7 2. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Áhsz. 48. Kapott előlegek (áfa nélküli összeg) Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása Más szervet megillető bevételek elszámolása Forgótőke elszámolás (Kincstár) További tételek Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (finanszírozó szervnél megtérítéséig) Korengedményes nyugdíj nyugdíj alap Kapott előlegek könyvelése pénzügyi számvitel szerint T 32/33 K 3671 nettó összeg T 32/33 K 3642 áfa T 35 - K 9 teljes összeg T 35 - K 3642 áfa teljes összeg T 32/33 K 35 előleg nélkül T 3671 K 35 nettó előleg rendezés T 3642 K 35 áfa előleg rendezés 26 III. IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Eredményt növelő Aktív Időbeli elhatárolás Passzív Eredményt csökkentő Bevételeknél (371) Bevételeknél (441) Költségeknél, ráfordításoknál (372) Költségeknél, ráfordításoknál (442) Halasztott ráfordítások (373) Halasztott bevételek (443) o Ellenérték nélküli tartozás átvállalás (teljesítésnek megfelelően kell kivezetni) o Fejlesztési célra véglegesen átvett pénzeszközök o Elengedett vagy átvállalt kötelezettségeket, ha az beszerzett eszközhöz kapcsolódik o Térítés nélkül átvett eszközök, ajándék, hagyaték 28 7

8 Leggyakoribb könyvelési tételek kizárólag pénzügyi számvitelben o Aktív időbeli elhatárolás December havi kifizetőhelyi költségtérítés T 371 K 923 Olyan költségek, melyek nem a tárgyévet terhelik T 372 K 52 T 591 K Térítésmentes átvétel, ajándék, hagyaték készletnél T 211/212 K 942 T 942 K 443 (felhasználás arányában) Fejlesztési célú támogatásnál T 941 K o Passzív időbeli elhatárolás December illetmények T 53/54/55 K 442 T 6-7 K 591 Térítésmentes átvétel, ajándék, hagyaték befektetett eszköznél T 11/ K 9421/9422 T 9421/9422 K 443 (rendezés értékcsökkenés elszámolás után) 30 IV. ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYAI 1. Bekerülési érték Vagyonkezelői jog más vagyonkezelőtől való átvétellel, költségvetési szerv átalakításával, jogutód nélküli megszűnésével kapcsolatban keletkezik, akkor a bekerülési érték az átadónál kimutatott bruttó érték, itt is van értékcsökkenés nyilvántartásba vételi kötelezettség Önkormányzaton belüli vagyonátadásoknál 32 bruttó érték és értékcsökkenés 8

9 K 62 rovat, K 63, K 64 rovatokon elszámolt vételár, kisajátításnál a kártérítés + üzembe helyezésig felmerült tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe-helyezési munkák vételára (vételár: felár és engedmény áfa nélkül) Saját előállításnál Szt a alapján megállapított közvetlen önköltség Bekerülési érték újbóli megállapítása [8/A. ] Törvény vagy kormányrendelet előírhatja a bekerülési érték újbóli megállapítását obruttó érték nemzeti vagyon változásaival szemben oértékcsökkenés felhalmozott eredménnyel szemben Használatban lévő eszközök, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelésével összefüggésben idegen vállalkozó által végzett munkák bekerülési értéke, mely a megfelelő rovatokon elszámolt vételár (beruházási fogalomkör) Felújításnál idegen vállalkozó által végzett felújítási munkák bekerülési értéke a felújítási rovatokon elszámolt vételár (felújítási fogalomkör) Devizás tételek o Árfolyam választási lehetőség megszűnt o Valuta vásárlás o Év végi értékelés 3. Értékcsökkenés elszámolási szabályok o Maradványérték megállapítása a következő: Ingatlanok 25 millió feletti gépek, járművek o Leírási kulcsok TAO 2. számú melléklet + Áhsz. módosításában (szellemi termék, vagyoni értékű jogok) 36 9

10 o Értékcsökkenés elszámolási tilalmak o Kisértékű eszközök értékcsökkenés elszámolásának sajátosságai 4. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása o Évközi elszámolás Selejt Hiány Vagyoni értékű jog 5. Értékvesztés elszámolási szabályok Szt ezt kellett korábban is alkalmazni Eltérések o Kötelező értékvesztést elszámolni Részesedések; Értékpapírok; o Év végi értékelésen alapuló terven felüli értékcsökkenés elszámolási tilalom év végi értékelés nem lehetséges! 38 Készlet Követelések esetén, ha az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték 10%-át, de legalább a 100 e Ft-ot, tulajdonosi joggyakorlóknál a 10 millió Ft-ot. o Tartóssággal kapcsolatos új előírás o Közhatalmi bevételekre vonatkozó követeléseknél egyszerűsített értékelési eljárás Kiegészült az adók módjára behajtható kisértékű követelésekkel

11 o Értékvesztés nem számolható el Kincstári fizetési számlára; Működési és felhalmozási támogatásokra. 6. Értékhelyesbítési szabályok Szt. 57. (3) bekezdése és 58. (1) és (5)-(9) bekezdések. 2. Beszámoló részei általános szabályok o főkönyvi kivonat; oleltári alátámasztás; omagyar nyelven; o forintban, illetve ezer Ft-ban; ofebruár 28.; oleadási szabályok V. BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG 1. Zárási feladat havi zárás tárgyhót követő hó 15. napjáig negyedévente tárgynegyedévet követő hó 15. napjáig évente számviteli politikában megjelölt időpontig minden időponthoz meghatározásra kerültek a konkrét feladatok 42 csak éves költségvetési beszámoló lesz, megszűnik a féléves, de marad a negyedéves mérleg; alapok (marad az V. 31., illetve irányító szervi döntés); fejezeti kezelésű előirányzatoknál előirányzatonként; ÁKK; tulajdonosi joggyakorló szervezetek; 44 11

12 részei o költségvetési számvitelnél költségvetési jelentés; maradvány-kimutatás; személyi és létszám; társadalombiztosítási alapokból ellátások; önkormányzati sajátosságok Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele ( ) 04. Saját termelésű készletek állományváltozása 05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05) 06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III. Egyéb eredményszemléletű bevételek ( ) 09. Anyagköltség 10. Igénybe vett szolgáltatások értéke 11. Eladott áruk beszerzési értéke 12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) 13. Bérköltség 14. Személyi jellegű egyéb kifizetések 15. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.) 16. Kapott (járó) osztalék és részesedés 17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei - ebből: árfolyamnyereség VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ( ) 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai - ebből: árfolyamveszteség IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.) C) Szokásos eredmény (±A±B) 22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23) XI. Rendkívüli ráfordítások D) Rendkívüli eredmény (X-XI) E) Mérleg szerinti eredmény (±C±D) 47 o pénzügyi számvitelnél mérleg; eredmény-kimutatás; költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás; kiegészítő melléklet. o eredmény-kimutatás új Áhsz. 6. számú melléklete szerint kapcsolat a rovat/tételrenddel; egyéb ráfordítások köre kizárólag az új Áhsz. 26. (11) bekezdésében foglaltak mutathatók ki pl. le nem vonható áfa, behajthatatlan követelés; pénzügyi műveletek költségvetési szervek többségénél ez csak korlátozottan jelenik meg

13 VI. PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK o költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás új Áhsz. 7. számú melléklet szakfeladatok szerinti bontás Egyéb működési célú és felhalmozási kiadások 1. Rovatrend (15. számú melléklet) Működési célú K501. Nemzetközi kötelezettségek költségekről eredményszemléletű bevételekről K502. Elvonások és befizetések K503. Garancia- és kezességvállalás államháztartáson belülre o mutatószámok 49 K504. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 51 o kiegészítő melléklet immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása (hasonló a jelenlegi 38. űrlaphoz); eszközök értékvesztésének alakulása; tájékoztató adatok (nagyon részletes) 10. számú melléklet. 50 K505. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (végleges támogatások, végleges támogatási bevétel visszafizetése tárgyéven túl) K507. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K508. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 52 13

14 K509. Árkiegészítések, ártámogatások (pl. gyógyszer, menetdíj) K510. Kamattámogatás K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges támogatás, végleges támogatási bevétel visszafizetése tárgyéven túl) K512. Tartalékok (csak előirányzat!) 53 K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 55 Felhalmozási célú K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Könyvelési tételek Költségvetési számvitel Kötelezettségvállalás T 0021 K 05506(2) T 0021 K 0584(2) Kifizetés esedékességével T 05506(2) K 0021 T 0584(2) T 0022 K 05506(2) K 0584(2) Pénzügyi számvitel T 843 K 4215/4218 T

15 Költségvetési számvitel Kifizetés T 05506(3) K 003 T 0584(3) T 031 K 006 (követelés!!!) Pénzügyi számvitel T 4215/4218 K B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési és felhalmozási célú bevételek 1. Rovatrend (15. számú melléklet) Működési célú támogatások államháztartáson belülről B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 58 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 60 15

16 B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Könyvelési tételek Működési és felhalmozási bevételek fogadása államháztartáson belülről Költségvetési számvitel Követelésként T 0925(2) K (2) Támogatás folyósítása T K 0925(3) 0916(3) Pénzügyi számvitel T 3511 K 922/ T 33 - K Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 62 Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési számvitel Követelésként T 0963(2) K (2) Támogatás folyósítása T K 0963(3) 0973(3) Kapcsolódó tételek: visszafizetések, kötelezettségkénti elszámolás Pénzügyi számvitel T 3516 K 922/ T 33 - K

17 Működési és felhalmozási bevételekhez kapcsolódó kiegészítő, kapcsolódó tételek 1. Támogatási előlegnél elszámolási kötelezettség előírása és kivezetése (Csak költségvetési számvitelben) T 044 K 006 T 006 K Közvetlen szállítói finanszírozás elszámolása Költségvetési számvitel szerint Követelés előírása T 0916(2) K 0041 T 0925(2) Teljesítés T K 0916(3) K 0925(3) Pénzügyi számvitel szerint T 3511 K 922 T 3512 K 941 T K (követelés, kötelezettség összevezetése) 67 2.Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatásoknál (Csak pénzügyi számvitelben) T 941 K Költségvetési számvitel szerint Kötelezettségvállalás elszámolása általános szabályok szerint Végleges kötelezettségvállalás elszámolása általános szabályok szerint Pénzügyi teljesítés T 05(3) - K 003 Pénzügyi számvitel szerint T 5 - K

18 4. Visszafizetési kötelezettség tárgyévben bevételcsökkentésként 5. Visszafizetés tárgyéven túl o Tárgyéven túl Költségvetési számvitel szerint Pénzügyi számvitel szerint Költségvetési számvitel szerint Kötelezettség előírása T 0022 K 05502(2) K 05506(2) K 0584(2) Visszafizetés T 05502(3) - K 003 T 05506(3) T 0584(3) Pénzügyi számvitel szerint T 843 K 4215 T 86 K 4218 T K 33 T Követelés előírása T 0912(2) K 0041 T 0916(2) T 0925(2) Pénzügyi teljesítés T K 0912(3) K 0916(3) K 0925(3) T 3511 K 922 T 3512 K 941 T 33 - K Működési és felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiegészítő, kapcsolódó tételek 1. Támogatási előlegnél elszámolási kötelezettség előírása (Csak költségvetési számvitelben) T 006 K 031 Visszafizetési kötelezettség o Tárgyéven belül kiadás csökkentő tétel (költségvetési számvitel) T K 843/846 és T33 - K (pénzügyi számvitel) KONZULTÁCIÓS KÉRDÉSEK 18

19 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gazdasági ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály Szamkó Józsefné főosztályvezető Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1. Telefon: (06 1) Mobil: (06 30) KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 74 19

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9.

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Belső Ellenőrök Társasága V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Ma, amikor az üzleti kimutatások korát éljük, elengedhetetlen

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZARÁSI SZÁMVIEL ÚJ ÁHSZ Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. Új Áhsz. 3. 2 MINDEN A 0. SZÁMLA- OSZÁLYBAN ELLENSZÁMLÁVAL SZEMBEN ERÜL ELSZÁMOLÁSRA!

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. VI. 17-TŐL Az értékelési szabályzat elkészítésének célja, hogy a számvitelről szóló, többször módosított

Részletesebben

Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602

Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602 Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602 410 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL 2014 ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!! Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet Új Áhsz. 2 ÚJ ÁHSZ Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

1s-S~. szárnú előterjesztés

1s-S~. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1s-S~. szárnú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az államháztartási számviteit érintő 2014. évi változásokról I. Tartalmi

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának. K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának. K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról 1. A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a Számlarendről szóló szabályzatot. 2. Jelen határozat

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Számviteli változások

Tartalomjegyzék I. Számviteli változások Tartalomjegyzék I. Számviteli változások 1. Jogszabályi alapok................................................... 9 2. Az Áhsz. 2015-ös változásai............................................ 9 2.1. A mérlegtételeket

Részletesebben

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Kzítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17. dr. Szigethy Balázs jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLAREND

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) Bevezetés... 4 A főkönyvi nyilvántartás... 4 A számlaosztályok tartalma... 4 Eszközök és források... 4

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa.

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. I. évfolyam 5. szám Tisztelt Olvasó! Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. Havonta megjelenő elektronikus szaklapunkban megtalálja a közpénzt felhasználó gazdálkodási szerveket érintő

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA SOPRON 2014 1. Bevezető A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai Magyar Könyvvizsgáló Kamara budapesti szervezete Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai 2014. március 20. I. Tárgyi eszközök és immateriális javak 1.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig Tartalomjegyzék I. Általános rész... 3

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Számlarend. Érvényes: 2011. július 01-től

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Számlarend. Érvényes: 2011. július 01-től Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Számlarend Érvényes: 2011. július 01-től SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. SZÁMLAREND Készült

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számlarend Hatályos: 2014. augusztus 1. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 1/96 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 2/96 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI A

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségveti szerv vezetője 1 TARTALOMJEGYZÉK I. II. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA... 5 1. A számlarend

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere 1 A Pécsi Tudományegyetem számlarendjének 1. sz. melléklete Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere Befektetett eszközök

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 4. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben