Vállalkozási ismeretek 6.EA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozási ismeretek 6.EA"

Átírás

1 Vállalkozási ismeretek 6.EA Vállalkozás fogalmának kibontása új és értékes dolog --> valami új létrehozásra kerül folyamat --> nem egyeszeri lépéssort követ időt és erőfeszítést igényel --> alapötlettől megvalósításig: kemény munka kockázat --> immateriális /materiális erőforrás megelégedettség --> anyagi haszonszerzés miatt vállalkozunk valaki felismer és kihasznál egy üzleti lehetőséget haszon reményében vállalja a kockázatot (egyéni és társadalmi konfliktusok) Mikor kezd az egyén vállalkozásba? 1. Ötlete van 2. van bátorsága 3. érdekelt a tőke növekedésében 4. lehetősége van önálló döntések hozatalára 5. ösztönző politikai, gazdasági rendszer veszi körül évi tv.: Vállalkozási tevékenység a jövedelem-és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező gazdasági tevékenység. A vállalkozás négyes gazdasági szereprendszere 1. fizetőképes kereslet kielégítése 2. munkaalkalom teremtése (vállalkozónak és családjának) 3. adófizetés, társadalmi és egyéni jövedelem létrehozása 4. különböző szociális és kulturális hozzájárulások teljesítése Létrehozásuk szükségességének szempontjai 1. egyéni szempont 2. gazdasági szempont 3. társadalmi szempont -1-

2 1. egyéni szempont lehetőség egyéni / családi boldoguláshoz kiteljesedés / önmegvalósítás elkezdhet valamit, önálló lehet 2. gazdasági szempont gazdaság élénkítése, hatékonysága jövedelem létrehozása, adófizetés 3. társadalmi szempont egyéni kezdeményezések munkahelyet teremt, társadalmi teher csökkentése A vállalkozó erőforrásokat, munkaerőt, anyagokat stb.. egyesít azért, hogy értéküket növelje változások, innováció, új rend bevezetése jelentős kockázatok termékeket, új értékkel ruház fel (tudás és forrás segítségével) erőforrás egyesítés: erőforrásrendszer felépítése és azokat folyamatosan működteti értéknövelés: új érték létrehozása, vevői igényeknek megfelelően változtatás, innováció, új rend: újítás kockázat: károk minimalizálása tudás, források Siker stressztűrés eredmény lefölözése, nincs túlzott szociális érzékenység extrovertált személyiség, racionális beállítottságú, sikerkereső pozitív beállítottságú, önálló "A vállalkozásokat nem rendkívüli emberek hozzák létre, hanem rendkívüli dolgokra képes hétköznapi emberek." Vállalkozási formák ezen szempontok alapján befektetés jellege, formája tevékenység jellege szervezeti struktúrája -2-

3 keletkezett eredmény szétosztása felelősségek és kötelezettségek megoszlása Vállalkozási formák és jogi szabályozások gazdasági jog szervezeti formák között a tulajdonlás mikéntje szerint egyéni szövetkezet gazdasági VAGY önálló jogi személlyel rendelkező önálló jogi személlyel nem rendelkező Vállalkozó és jogi személy kapcsolata Jogi személy nélküli vállalkozási formák: egyéni vállalkozás közkereseti vállalkozás (KKT) betéti társaság (BT) Vállalkozási formák a személyiség jellege alapján Jogi személy Alap minimális tőke meglétét írja elő Felelősség: bevitt vagyon erejéig felel Nem jogi személy Nincs minimális alaptőke Korlátlan felelősség Vállalkozási formák a felelősség szempontjai alapján Korlátlan Vállalat kötelezettségeiért felel + bevitt vagyonért Cég felszámolása esetén magánvagyonával is felel a vállalkozás kötelezettségeiért Korlátolt Vállalat kötelezettségeiért NEM felel, de a bevitt vagyonért korlátlanul felel Csak a bevitt vagyonával felel a vállalkozás kötelezettségeiért -3-

4 Vállalkozás eszközgazdálkodása Szükséges eszközök: erőforrások eszközök igénybevétele forgóeszközök befektetett eszközök (tartósan szolgálják a gazdálkodást) időtényező Az eszközök besorolása a vállalkozó feladata. Befektetett eszközök immateriális: vagyoni értéket megtestesítő nem tárgyiasultak 1. vagyoni értékű jog 2. üzleti vagy cégérték 3. szellemi termék 4. kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5. alapítás, átszervezés értéke 1. általában ingatlanhoz kapcsolódó, de nem tulajdonból származó jogok bérleti jog szolgalmi jog koncessziós jog (pl.: ppp projektek) védjegy földhasználat haszonélvezeti jog 3. vásárolt vagy saját előállítású szellemi alkotások találmány iparjogvédelemben részesülő javak közül a szabadalom és az ipari minta védjegy szerzői jogvédelemben részesülő javak szoftver termékek know-how-ok és a gyártási eljárások -4-

5 Befektetett tárgyi eszközök kevésbé mobil, naturális formában megjelenő több oldaltól hatnak a gazdálkodásra technikai színvonaluk --> munkaerő termelékenység 1. ingatlan föld, minden anyagi eszközök, amelyet a földdel kapcsolatban létesítettek termőföld építmény létrehozása, lehetséges föld különleges rendeltetésű föld ültetvények, telkek 2. műszaki berendezések, gépek tartós, közvetlen hatás gépek, erőgépek szerszámok, szállító eszközök informatikai eszközök 3. egyéb berendezések, felszerelések közvetetten hatnak és tartósan irodai berendezések Beruházás Beruházásként kell kimutatni az a beszerzett / előállított tárgyi eszközt, amely még nem került aktiválásra, üzembe helyezésre. Tárgyi eszköz elhasználódása Amortizáció(értékcsökkenés): Befektetett javak elhasználódásának, műszaki, gazdasági avulásának pénzben kifejezett értéke. Költséget jelent a folyó gazdálkodásban. -5-