Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet. Mindenki kap kölcsön forintot. Hatása a mérlegre (mindenki saját mérlegére):

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet. Mindenki kap kölcsön 10.000 forintot. Hatása a mérlegre (mindenki saját mérlegére):"

Átírás

1 FIGYELEM! A szemináriumi anyagok nem helyettesítik az előadás anyagát!!! Számvitel alapjai A vállalkozás vagyona a mérleg. A mérlegcsoportok tartalma. Barts Gábor Kodolányi János Főiskola A beszámoló részei (ismétlés) Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet A mérleg A mérleg a vállalkozás vagyonát bemutató számviteli okmány. adott időpontra készül (ez a mérleg fordulónapja) (ezáltal statikus vagyoni helyzetet fejez ki) a vagyont kettős vetületben tartalmazza: és források szerint általában december 31. összevontan és értékben (ezer forintban) Barts 15 Barts 16 A vállalkozás vagyona (aktívák) a vagyon megjelenési formája szerint a vagyonelem rendeltetése szerint a vagyon vállalkozásban betöltött szerepe alapján (passzívák) a vagyon eredete szerint honnan származik? Példa Mindenki kap kölcsön forintot Hatása a mérlegre (mindenki saját mérlegére): MI VÁLTOZOTT? pénz (mint pénzeszköz) de egyúttal tartozás (kötelezettség, mint forrás) A mérleg Pénz Tartozás Összesen Összesen Ha törlesztünk et? Pénz Tartozás Összesen Összesen Barts 17 Barts 18 Barts 19 A mérlegegyezőség elve Mivel ugyanarról van szó a vállalkozás vagyonáról: ÖSSZES ESZKÖZ = ÖSSZES FORRÁS!!! Az összes eszköz (vagy összes forrás) más néven a MÉRLEGFŐÖSSZEG A mérleg A) BEFEKTETETT II. Tárgyi B) FORGÓ IV. Pénz mérlegfőcsoport mérlegcsoport I. Hátrasorolt BEFEKTETETT Olyan, amelyek a vállalkozási tevékenységet tartósan (1 éven túl) szolgálják Immateriális javak Tárgyi Befektetett pénzügyi FORGÓ A besorolást a vállalkozó végzi el: ami az egyiknél befektetett, a másiknál forgóeszköz is lehet! Olyan, amelyek a vállalkozási tevékenységet éven belül szolgálják Készletek Követelések Értékpapírok Pénz Barts 20 Barts 21 Barts 22

2 SAJÁT TŐKE (saját források) Olyan forrás, amelyet a tulajdonosok bocsátanak rendelkezésre és/vagy amelyet az adózott eredményből bennhagynak a vállalkozásban A vállalkozás eszközeinek tartós, saját forrása Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem (-) Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény KÖTELEZETTSÉGEK (idegen források) Tartozások, amelyek különféle szerződésekből vagy jogszabályi előírásokból adódnak Hátrasorolt Hosszú lejáratú Rövid lejáratú Barts 23 BEFEKTETETT A) BEFEKTETETT II. Tárgyi Barts 24 Immateriális javak Nem anyagi (immateriális), forgalomképes, tartós Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Barts 25 Vagyoni értékű jogok: Azok a megszerzett tartós jogok, melyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz és nem tartoznak a szellemi termékek közé. Idetartoznak például: ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok játékjog márkanév (a konkrét ügylettől függően lehet szellemi termék is) licencek vagyonkezelői jog szellemi termék használati joga Szellemi termékek: Olyan tartós, nem anyagi javak, amelyek alkalmazásával anyagi/nem anyagi javak állíthatók elő. Idetartoznak például: ipari jogvédelem alá tartozó találmány szabadalom ipari minta szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek egyéb szellemi alkotások jogvédelemben nem részesülő, de titkosság révén monopolizált know-how gyártási eljárás védjegy Tárgyi Olyan anyagi, amelyek közvetlenül vagy közvetve szolgálják a vállalkozási tevékenységet. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érétkű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi értékhelyesbítése Barts 26 Barts 27 Barts 28 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok: Földterület és olyan, amelyeket a földdel tartós kapcsolatban létesítettek. Idetartoznak például: Földterület, telek, ültetvény, erdő Épület, épületrész, egyéb építmény Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (pl. ingatlan bérleti joga, közműfejlesztési hozzájárulás) Műszaki berendezések, gépek Egyéb berendezések, felszerelések A vállalkozási tevékenységet közvetlenül, illetve közvetetten szolgáló. Közvetlenül. Pl. termelőgép: többet termel, várhatóan több bevétel Közvetetten Pl. vezetők személygépkocsija: minél többet viszi a főnököt, attól várhatóan nem lesz több a bevétel Barts 29 Barts 30 Barts 31

3 Tenyészállatok: Állatok, amelyek leválasztható terméket termelnek és ezen termékek értékesítése vagy az állatok egyéb hasznosítása biztosítja a tartási költségek megtérülését. Például: versenyló tenyészbika fejőstehén Barts 32 Beruházások, felújítások: még használatba nem vett tárgyi (ingatlanok, műszaki és egyéb berendezések) a már használatba vett tárgyi eszközön végzett bővítéssel, átalakítással, felújítással összefüggő munkák bekerülési értéke Barts 33 Hol tartunk? A) BEFEKTETETT II. Tárgyi B) FORGÓ IV. Pénz I. Hátrasorolt Barts 34 Befektetett pénzügyi más vállalkozásban tartósan lekötött hitelviszonyt vagy tulajdonviszonyt megtestesítő (pénz), amelyek elsődleges célja tartós jövedelemszerzés vagy irányítás és ellenőrzés (befolyásolás). Befektetett pénzügyi Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi értékelési különbözete Részesedések: Más gazdasági társaságba történő befektetés. Idetartoznak jellemzően: részvény (Rt.) üzletrész (Kft.) vagyoni betét (Bt.) Adott kölcsönök: Olyan tartósan (1 éven túl) adott kölcsönök, amelyeket más vállalkozásnak, tagoknak, munkavállalóknak adtunk. Ide tartozik a tartós (éven túl lekötött) bankbetét is (az Egyéb tartósan adott kölcsönök között kell kimutatni). Barts 35 Barts 36 Barts 37 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: Idetartoznak a megvásárolt, befektetési céllal (tartósan, éven túl) tartani szándékozott államkötvények, vállalati kötvények, stb. A részvények nem itt, hanem a részesedések között vannak kimutatva! A részvény tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír! Barts 38 KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS: Anyavállalat Leányvállalat Közös vezetésű vállalat Társult vállalkozás EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁS: 20 %-ot el nem érő részesedés más vállalkozásban Barts 39 Hol tartunk? A) BEFEKTETETT II. Tárgyi B) FORGÓ IV. Pénz I. Hátrasorolt Barts 40

4 FORGÓ B) FORGÓ II. III. IV. Követelések Értékpapírok Pénz Készletek Olyan vagyonelemek, amelyeket felhasználási céllal szereztünk be (anyagok); a termelési folyamat valamelyik fázisában vannak (befejezetlen termelés, félkész termékek); elkészült termékek, értékesítési céllal (késztermékek); értékesítési céllal szereztünk be (áruk). Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek VÁSÁROLT KÉSZLETEK SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK Barts 41 Barts 42 Barts 43 Anyagok: termék előállításhoz vagy szolgáltatásnyújtáshoz szerezték be Például: alapanyagok segédanyagok üzemanyagok fűtőanyagok fogyó Áruk: továbbértékesítési céllal szerezték be Idetartoznak: kereskedelmi áruk közvetített szolgáltatások göngyölegek Növendék-, hízó- és egyéb állatok: Specialitás: a beszerzett (vásárolt) növendék-, hízóés egyéb állat saját termelésű készletnek minősül. Miért? Késztermékek: a vállalkozás által előállított, valamennyi termelési folyamaton átment termék Befejezetlen termelés: még megmunkálás alatt álló termékek Félkész termékek: már egy megmunkálási fázison legalább átesett termékek Barts 44 Barts 45 Barts 46 Követelések Jogszerű, elismert fizetési igények. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Vevői követelések) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete Értékpapírok Forgatási célú, rövid távú, árfolyamnyereség és/vagy kamatbevétel realizálása céljából. Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete Pénz Tartósan le nem kötött, különféle pénznemben megjelenő, fizetési eszközként felhasználható. Pénztár, csekkek Bankbetétek Elszámolási betét (Ft) Devizabetét Forintpénztár Valutapénztár Barts 47 Barts 48 Barts 49

5 Hol tartunk? A) BEFEKTETETT II. Tárgyi B) FORGÓ IV. Pénz (-) I. Hátrasorolt Barts 50 SAJÁT TŐKE VI. VII. Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Olyan forrás, amelyet a tulajdonosok bocsátanak rendelkezésre és/vagy amelyet az adózott eredményből bennhagynak a vállalkozásban A vállalkozás eszközeinek tartós, saját forrása. Barts 51 Jegyzett tőke A tulajdonosok a vállalkozás alapításakor, illetve tőkeemeléskor időbeli korlátozás nélkül bocsátottak a vállalkozás rendelkezésére. A tulajdonosi hozzájárulás alapításkor történhet: pénzbeli vagyoni hozzájárulásként nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (apportként) Az így megszerzett jog után (tulajdonviszony) a tulajdonosok részesedést, osztalékot kapnak. Törvényi előírások a Jegyzett tőke minimális összegére. Barts 52 Kapcsolódó cégjogi ismeretek Gazdasági tevékenység különböző cégformákban; egyéni vállalkozóként vagy; mezőgazdasági őstermelőként folytatható. Gazdasági társaságok jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok Közkereseti társaság (kkt.) Betéti társaság (bt.) jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok Korlátolt felelősségű társaság (kft.) Részvénytársaság (rt.) Közös vállalat (kv.) új közös vállalat július 1-től nem alapítható Kapcsolódó cégjogi ismeretek Részvénytársaság (rt.) Nyilvánosan működő rt. (nyrt.) Olyan rt., amelynek részvényei részben vagy egészben nyilvánosan kerülnek forgalomba hozatalra Zártkörűen működő rt. (zrt.) Olyan rt., amelynek részvényei nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra Kapcsolódó cégjogi ismeretek Társasági vagyon keletkezhet pénzbeli hozzájárulással nem pénzbeli hozzájárulással (apport) Megnevezés Jegyzett tőke minimuma Cégalapítás minimális feltételei Kft. 500 ezer Ft Rt. Nyrt.: 20 millió forint; Zrt.: 5 millió forint Barts 53 Barts 54 Barts 55 Példa cégalapításra/1. Kft.-t alapítanak, eft jegyzett tőkével, amelyből eft pénzbeli hozzájárulás, a maradék apport (gép). A tulajdonosok átutalják a pénz, átadják az apportot. Tárgyi Bankszámla Eszközök Jegyzett tőke Források Jegyzett, de még be nem A jegyzett tőkére a tulajdonosok által még be nem fizetett (nem teljesített) összegek. Követelések a tulajdonosokkal szemben, ezért: itt a forrás-oldalon negatív előjellel szerepel. Példa cégalapításra/2. Kft.-t alapítanak, eft jegyzett tőkével, amelyből eft pénzbeli hozzájárulás, a maradék apport (gép). A tulajdonosok átutalják a pénz felét és átadják az apportot. Tárgyi Bankszámla Eszközök Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Források Barts 56 Barts 57 Barts 58

6 Tőketartalék A tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott, de be nem jegyzett saját tőke-elem. Idetartozik tipikusan az ázsió (azaz a részvény kibocsátási értéke és névértéke közötti különbözet). Tőketartalék (és egy kis cégalapítás) Pl. az Rt. alapításkor kibocsátott 10 db névértékű részvényt, a részvényt ért vették meg, azaz befolyt 10*1.100= A céget bejegyezték. Mérleg Bankszámla Jegyzett tőke Tőketartalék Összesen Összesen Eredménytartalék Alapvetően a vállalkozás előző éveinek halmozott nyeresége (vagy vesztesége, ekkor negatív összegben szerepel a mérlegben) Nyitás után, nyitás utáni rendezőtételként a Mérleg szerinti eredményt (nyereséget vagy veszteséget) ide kell átvezetni. Barts 59 Barts 60 Barts 61 Mérleg szerinti eredmény A tárgyévi tevékenység eredményének hozzájárulása a társaság saját tőkéjéhez. Veszteség esetén negatív előjellel szerepel. Következő év elején, nyitás után át kell vezetni az Eredménytartalékba. Számítása: Bevételek Ráfordítások = Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredmény Adó = Adózott eredmény Adózott eredmény Osztalék = Mérleg szerinti eredmény Barts 62 Hol tartunk? A) BEFEKTETETT II. Tárgyi B) FORGÓ IV. Pénz I. Hátrasorolt Barts 63 KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt Tartozások, amelyek különféle szerződésekből vagy jogszabályi előírásokból adódnak. Barts 64 Hosszú lejáratú Olyan tartozások, melyek kifizetése a mérleg fordulónapjától számítva 1 évnél később esedékes. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kapcsolt vállalkozással szemben Tartós egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú Barts 65 Rövid lejáratú Olyan tartozások, melyek kifizetése a mérleg fordulónapjától számítva 1 évnél előbb esedékes. Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítói ) Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll. szemben Rövid lejáratú köt. egyéb rész. váll. szemben Egyéb rövid lejáratú Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Barts 66

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Segédanyagok Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Természetben keletkezik Változatás nélkül vagy minimális változtatással kerül a folyamatba Természeti erőforrások Munka A szaktudás A képességek A szakmai tapasztalatok

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

Könyvviteli alapismeretek

Könyvviteli alapismeretek Könyvviteli alapismeretek Gazdálkodás Az a céltudatos tevékenység, amely keretében a társadalom erőforrásainak (termelőeszközök, munkaerő) ésszerű felhasználása megvalósul. Gazdálkodó Az a természetes

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

A vállalat pénzügyi tevékenysége

A vállalat pénzügyi tevékenysége Vállalati pénzügyek Pénzügyek A vállalat működésének egészét átfogja A vállalati pénzügyi stratégia alapvető feladata: a) az eredményes működéshez szükséges források biztosítása b) a rendelkezésre álló

Részletesebben

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban

A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban 23702033-9001-572-02 Statisztikai számjel 02-09-078213 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI tárgyból MINTA FELADATOK ELŐADÁSHOZ ELŐADÓ: Véghné Dr. Bálint Katalin ( Tel: 20/3887440) Gödöllő 2012 1 1.Példa 1. MINTA feladat Vállalkozásunk vagyon egy adott

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

1. A számviteli információs rendszer

1. A számviteli információs rendszer 1. A számviteli információs rendszer 1.1. A számviteli információk helye és szerepe a vállalkozás vezetésében A számvitel, a bürokrácia a köztudatban sok esetben összetartozó fogalomként élnek - pedig

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014..-től 1 BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében a törvény

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2006. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben