MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA"

Átírás

1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: Adószám: KÖZHASZNÚ beszámoló Budapest, február 21. Slavov Ilia Kanev elnök

2 KIEGÉSZÍTÖ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Magyarországi Gyógyszertörzskönyvezők Társasága MAGYOTT, mely tevékenységét án kezdte, a Fővárosi Bíróság a 14. Pk /2000/2. számú határozattal nyilvántartásba vette én. A társaság székhelye és telephelye: 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. A társaság határozatlan időre alakult. 2. A társaság törzstökéje A társaság alaptőkével nem rendelkezik. 3. A társaság tevékenységi köre A társaság működési köre: foglalkozási csoportot tömörítő szervezet. 4. A társaság TAGSÁGI köre Az egyesület rendes tagjai azok a belföldi vagy külföldi természetes személyek, akik elfogadják az Egyesület célkitűzéseit, megfelelnek a tagsági feltételek követelményeinek és a tagságba felvételt nyernek. 5. A társaság képviselete A társaság képviseletét Slavov Ilia Kanev (1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8..) elnök látja el. 6. A társaság CÉLJA Az Egyesület tevékenysége kiterjed a Magyar Köztársaság teljes területére. Az Egyesület az embergyógyászati készítmények törzskönyvezésével foglalkozó szakemberek első magyarországi, önkéntesen létrehozott, nem profit orientált, politika mentes, önkormányzattal rendelkező szakmai szervezete, amely az alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Célja, hogy a gyógyszertörzskönyvezés, mint alkalmazott tudományág önálló szakmai diszciplinaként történő hazai elismertetését elősegítse. Kezdeményezze és támogassa a gyógyszertörzskönyvezés szakágának a felsőoktatásba, illetve a posztgraduális képzésbe történő beépítését. Célja továbbá, hogy ennek érdekében a gyógyszeriparban vagy gyógyszer engedélyezési munkában dolgozó, megfelelő alapképzettségű szakemberek számára biztosítsa a szakmai továbbképzés kereteit.

3 A SZÁMVITELI POLITIKA FÖBB JELLEMZÖI 1. Immateriális javak Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve, az ismert piaci értéküknél nem magasabb piaci értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása lineáris módszer alkalmazásával történik, az immateriális javak várható hasznos élettartamának megfelelő értékcsökkenési kulcsok alapján. Az immateriális javak várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul: Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 6 év 2 ill. 3 év 2. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. Az eszközök várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul: Ingatlanokon végzett beruházás 16,6 év Műszaki berendezések, számítógépek 3 év Egyéb berendezések 6,8 év Kisértékű (100 ezer forint alatti) egyösszegű 3. Készletek A vásárolt készletek a beszerzési költség és a nettó piaci érték közül az alacsonyabbikon kerülnek kimutatásra. A befejezetlen termelés, a félkész- és a késztermék értéke tartalmazza a közvetlen anyag és munkaköltséget és a felosztott közvetett költségek megfelelően arányosított részét.

4 ESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK, HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK BEMUTATÁSA ezerft BRUTTÓ ÉRTÉK HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS NETTÓ ÉRTÉK ÁTSOROLÁS ÁTSOROLÁS Nyitó Növ Csökk Növ Csökk Záró Nyitó Növ Csökk Növ Csökk Záró Nyitó Záró I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás, átszervezés 02.Kísérleti fejlesztés 03.Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 06.Immateriális javak értékh. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 02.Müszaki berendezések 03.Egyéb berendezések Tenyészállatok 05.Beruházások, felújítások 06.Tárgyi eszköz értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 01.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 02.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak 03.Egyéb tartós részesedés 04. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló 05.Egyéb tartósan adott kölcsön 06.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 07.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbít. ÖSSZESEN A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel a vállalkozás nem rendelkezik.

5 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK É R T É K C S Ö K K E N É S E K T E R V S Z E R I N T I LINEÁRIS DEGRESSZÍV TELJESÍTMÉNY ARÁNYOS 50 EZER ALATTI TERVEN FELÜLI ÖSSZESEN Bázis Tárgy Bázis Tárgy Bázis Tárgy Bázis Tárgy Bázis Tárgy Bázis Tárgy I.IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás, átszervezés 02.Kísérleti fejlesztés 03.Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 05.Üzleti vagy cégérték II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok 02.Müszaki berendezések 03.Egyéb berendezés felszerelés járművek 04. Tenyészállatok Beruházások ÖSSZESEN Készletek A társaság a mérleg fordulónapján készlettel nem rendelkezett. Követelések Követelések szolgáltatásból (vevők) 577 Követelések összesen 577 A mérlegkészítés időpontjában fennálló vevőkövetelés összege ,-Ft, melynek rendezéséről az egyeztetések folyamatban vannak. Pénzeszközök Pénztár 0 Bankbetétek Összesen

6 Aktív idöbeli elhatárolások A társaságnak a mérleg fordulónapján aktív időbeli elhatárolása nem volt. FORRÁSOK Saját töke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen Mérleg szerinti eredmény levezetése Megnevezés Társaság összes tárgyévi bevétele Ebből közhasznú tevékenység bevétele Kapott támogatás Tagdíjbevétel Közhasznú tevékenység bevétele (szakmai rendezvények) Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó egyéb bev. 224 Közhasznú tevékenység ráfordításai Számviteli adózás előtti eredmény TAO. szerinti adóalap növelő tételek összesen 171 *SzTv. Szerinti értékcsökkenés 171 TAO. szerinti adóalap csökkentő tételek összesen 171 *AdóTv szerinti értékcsökkenés 171 TAO. szerinti adóalap Kedvezményezett bevételi arány 100 % Adómentes adóalap 100% Társasági adófizetési kötelezettség én Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok A társaságnak - a Számviteli politika ill. a Számviteli törvény előírásait figyelembe véve - nem kellett céltartalékot képeznie a tárgyidőszakra vonatkozóan.

7 Kötelezettségek A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek *Szállítói kötelezettség 176 *Egyéb adófizetési kötelezettség Összesen Passzív idöbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások 274 *Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 274 Összesen 274

8 EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE TÉTEL E ELŐZőÉV Ezer Ft TÁRGYÉV Ezer Ft Közhasznú tevékenység bevétele Egyéb bevétel Saját előállítású eszközök aktivált értéke Bevétel összesen Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke *Bérleti díjak *Karbantartás *Könyvelési, ügyviteli díj *Ügyvédi díj *Egyéb rendezvényekkel kapcsolatos költségek *Egyéb költségek Egyéb szolgáltatások értéke *Bankköltség Anyagjellegű ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások *Egyéb ráfordítás 10 4 *Behajthatatlan követelések leírt összege 62 *Adott támogatás Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 Rendkívüli bevételek 0 0 Rendkívüli ráfordítások 0 0 Adózás előtti eredmény PÉNZÜGYI MUTATÓK A. JövedelmezÖség %

9 Sorszám Megnevezés Árbevétel arányos nyereség (üzleti eredmény/nettó bevételek) Vagyonarányos jövedelmezőség (adózás előtti eredmény/saját tőke) 03. Tőkearányos nyereség (adózott nyereség/induló tőke) B. Likviditás % Sorszám Megnevezés Likviditási mutató (pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) 02. Likviditási mutató (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A vezetés bruttó keresete A társaság vezetése a tárgy évben jövedelmet nem vett fel.

10 Tárgyidöszakban foglalkoztatott munkavállalók adatai állománycsoportonként: A társaságnak a tárgy évben foglalkoztatott munkavállalója nem volt. BESZÁMOLÓ ALÁÍRÁSÁRA JOGOSULT SZEMÉLY Slavov Ilia Kanev Elnök 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. FelügyelÖ Bizottság A társaságnál Felügyelő Bizottság nem működik. Számviteli feladatok ellátásával megbízott Számviteli feladatok elvégzésével szerződéssel megbízva: Taxprofiteer Kft Budapest Facsemete utca 2/16. Pentzné Barczán Ildikó Mérlegképes könyvelő Regisztrációs szám: Budapest, február 21. Slavov Ilia Kanev elnök

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAK SZER VEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ Kaposvár, 2013.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról illetve a hitelintézetek különadójáról vonalkód helye H IV A T A L (A) Nemzeti

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2009.december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2009.január 01-től 2009.december.31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság neve:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról illetve a hitelintézetek különadójáról vonalkód helye H I V A T A L (A) Nemzeti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2014. Keltezés: Balassagyarmat, 2015. március 17.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben