Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai a B c d e I. Értékesítés nettó árbevétele 604 II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek 3 III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások 452 VII. Értékcsökkenési leírás 142 Egyéb ráfordítás 3 VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) Osztalék G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Eger, P.H... vállalkozás vezetője (képviselője)

2 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Egri Törvényszék Cégbírósága HOLLÓHÁZI MANUFAKTÚRA KFT a vállalkozás megnevezése EGER, JÓKAI MÓR U.5.FSZ.2 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló üzleti évről A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte. Keltezés: Eger, A vállalkozás vezetője (képviselője) P. H.

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év, hó, nap ) EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE A VÁLTOZAT ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám módosításai a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 14. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Eger, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év, hó, nap ) EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE A VÁLTOZAT FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév Sor- módosításai szám a b c D e 15. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés 18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 19. III. TŐKETARTALÉK 20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 21. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 28. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások 30. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Eger, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

5 Adószám: Cégbíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: HOLLÓHÁZI MANUFAKTÚRA KFT EGER, JÓKAI MÓR U. 5. FSZ. 2. Kiegészítő melléklet Eger, A vállalkozás vezetője P.H A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

6 - 2 - A társaság bemutatása: A cég neve HOLLÓHÁZI MANUFAKTÚRA KFT Székhelye 3300 EGER, JÓKAI MÓR U. 5. FSZ. 2.. A működés megkezdésének időpontja Tevékenységi kör Bútor, világítási eszk.egyéb háztartási cikk kisker. A társaság egyszerüsített éves beszámolót készít az alábbi tagolásban: Mérleg / A változat /, Eredménykimutatás /A típusú /, Kiegészítő melléklet A mérlegkészítés időpontja: április 30. A mérlegbeszámolót készítette: Bohusné Demján Emerencia PM nyilvántartási szám: A társaság az alábbi értékelési módot alkalmazza: Az immateriális javak esetében az értékelés alapja a beszerzési költség. Terv szerinti leírási módszerrel - a számviteli törvény előírásainak figyelembevételével -, a várható használati idő tervezésével kerülnek leírásra. Terven felüli értékcsökkenési leírásra csak akkor kerül sor, ha az adott jószág erkölcsileg elavul, forgalmi értéke jelentősen csökken. A tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a beszerzési ár. A beszerzési ár részét képezik az aktiválásig felmerült banki költségek, hitelkamat és biztosítási díj, a beszerzéshez kapcsolódó adók, illetékek, a le nem vonható ÁFA, valamint a hatósági és egyéb díjak. A cég a tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenési leírását lineáris leírási módszerrel, a társasági adóról szóló törvény előírásai figyelembevételével állapítja meg. A törtévi leírás az üzemben töltött napokkal arányosan kerül elszámolásra. Az ,-Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök a használatbavételkor egy összegben leírásra kerülnek, nyilvántartásuk a selejtezésig vagy az értékesítésig az analitikában történik. A társaság a vásárolt készleteket beszerzési áron tartja nyilván. A fordulónapon mennyiségi felvétel készül, amely az utolsó beszerzési ár alkalmazásával kerül értékelésre. A vállalkozás főbb mérleg értékeinek bemutatása: Az l. sz. táblázat a mérleg szerinti eredmény levezetését mutatja be. A 2. sz. táblázat az adózás előtti eredményt csökkentő tételeket mutatja be. A 3. sz. táblázat az adózás előtti eredményt növelő tételeket mutatja be. A társaság az adózás szempontjából jellemzően az adótörvény szerinti leírási kulcsokat alkalmazza, ezért az adózás előtti eredményt csökkentő összege megegyezik az adóalapot növelő összeggel. Kivételt képez az olyan nagy értékű tárgyi eszköz, ahol maradványértékkel és a várható használati idő figyelembevételével számoljuk az amortizációt. A 4. sz. táblázat a vállalkozás követeléseit szemlélteti. Az 5.sz. táblázat a vállalkozás kötelezettségeit mutatja be. A 6.sz. táblázat a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulását szemlélteti. A társaság vagyoni és pénzügyi helyzete Saját tőke Jegyzett tőke Eredmény tartalék Mérleg szerinti eredmény eft eft 0 eft eft

7 1. sz. táblázat MEGNEVEZÉS Mérleg szerinti eredmény levezetése Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredményt csökkentő tételek összesen 142 Adózás előtti eredményt növelő tételek összesen 142 Adóalap (minimumadó) Társasági adó (minimumadó) 0 Adókedvezmények évi adókötelezettség évi mérleg szerinti eredmény sz. táblázat Megnevezés Adózás előtti eredményt csökkentő tételek Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, és az 142 eszközök kivezetésekor a számított nyilvántartási érték ÖSSZESEN: sz.táblázat MEGNEVEZÉS Adózás előtti eredményt növelő tételek A számviteli törvény szerint az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként 142 elszámolt összeg ÖSSZESEN: sz. táblázat MEGNEVEZÉS A december 31-i rövidlejáratú követelések részletező bemutatása Óvadék 202 Egyéb követelés 5 ÁFA 645 ÖSSZESEN: sz.táblázat A december 31-i rövidlejáratú kötelezettségek részletező bemutatása MEGNEVEZÉS Szállítók 266 Tagi kölcsön 810 NAV Adók 82 Iparűzési adó 1 Jövedelem elszámolás 70 ÖSSZESEN: 1.229

8 sz. táblázat Vagyoni-,pénzügyi-, jövedelmezőségi helyzet bemutatása A mutató megnevezése és tartalma 1. Saját tőke aránya Saját tőke / Idegen tőke x Tőkefeszültségi mutató Idegen tőke /Saját tőke x Tőkeerősség Saját tőke / Összes tőke x Befektetett eszközök aránya Befektetett eszk / Eszk. összesen x Likviditás Forgóeszk. / Rövidlej.köt. 6. Árbevétel arányos üzemi eredmény Üzemi eredm. / Ért.n.árb.+Egyéb bev x 7. Eszközarányos jövedelmezőség Adózás el.eredm. / Eszk.össz. x Saját tőke növekedés mértéke Mérleg sz.eredm. / Saját tőke x 100 Előző év % Tárgyév % Index % - 153, , , , , , ,2 -

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

Tevékenységet lezáró Egyszerűsített Éves Beszámoló 2015. március 31.

Tevékenységet lezáró Egyszerűsített Éves Beszámoló 2015. március 31. 1 3 5 5 8 0 9 1 9 0 0 1 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3-0 9-1 0 4 6 2 0 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Budajenői Vízművek Kft. A vállalkozás címe: 2093 Budajenő, hrsz. 06/2 Tevékenységet

Részletesebben

Egyszerűsített Éves Beszámoló a 2014. üzleti évről

Egyszerűsített Éves Beszámoló a 2014. üzleti évről 1 3 5 5 8 0 9 1 9 0 0 1 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3-0 9-1 0 4 6 2 0 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Budajenői Vízművek Kft. A vállalkozás címe: 2093 Budajenő, hrsz. 06/2 Egyszerűsített

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2 0 1 4 üzleti évről. Gyöngyös-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 1 0-0 9-0 2 9 3 4 7

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2 0 1 4 üzleti évről. Gyöngyös-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 1 0-0 9-0 2 9 3 4 7 1 4 7 2 2 4 8 0 8 5 6 0 5 7 2 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 2 9 3 4 7 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Gyöngyös-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft A vállalkozás címe,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2011. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536 8899 572 01 Statisztikai számjel 01-09-938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 1 8 1 0 6 0 9 2 5 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Pilisi Gerje Horgász Egyesület egyéb szervezet megnevezés az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi A számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. december 31. Készült: Szekszárd, 2013. március 22. 1 I._Általános kiegészítés A vállalkozás bemutatása A SÁRKÖZ-VÍZ

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben