Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban"

Átírás

1 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés Egyéb ráfordítás sorból értékvesztés összege értékvesztés vevők értékvesztés készletek Befektetett eszköz (kivétel kölcsön) értékesítésének bevétele Ebből pénzügyileg rendezetlen tétel állományváltozása 0 Befektetett eszköz (kivétel kölcsön) értékesítésének könyv szerinti értéke Befektetett eszköz (kivétel kölcsön) értékesítés eredménye Befektetett eszköz (kivétel kölcsön) beszerzése Beruházási szállítók záró értéke Beruházási szállítók nyitó értéke Jogszabály alapján eredménytartalékkal szemben átadott pénzeszköz Passzív elhatárolásokból fejlesztési célra kapott támogatások növekedése Tartós bankbetét feloldása 0 Tartós bankbetét lekötése Hitel, kölcsön felvétel Hitel, kölcsön törlesztés

2 Mérleg eszköz oldal A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Beruházásokra adott előlegek III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések árusz.-ból és szolg.-ból (vevők) Váltókövetelések 0 0 Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPIROK Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 Egyéb részesedés 0 0 Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 0 0 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

3 Mérleg forrás oldal D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZ.TŐKE (-) 0 0 III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 0 0 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 Átváltoztatható kötvények 0 0 Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek árusz.-ból és szolg.-ból (szálíitók) Váltótartozások 0 0 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 Költségek, ráford. passzív időbeli elhat Halasztott bevételek FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN

4 Eredménykimutatás Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésú készletek állomány változása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE Kapott (járó) osztalék és részesedés Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamny Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatj. bevételek VIII. Pénzügyi műveletek bevételei Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytart. igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0 Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

5 2. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás sorból Értékvesztés összege értékvesztés - vevők értékvesztés - készletek Befektetett eszközök (kivétel kölcsön) értékesítésének bevétele Ebből pénzügyileg rendezetlen tétel állomány változása 0 Befektetett eszközök (kivétel kölcsön) értékesítésének könyv szerinti értéke Befektetett eszközök (kivétel kölcsön) értékesítés eredménye Befektetett eszközök (kivétel kölcsön) beszerzése Beruházási szállítók záró értéke Beruházási szállítók nyitó értéke Jogszabály alapján eredménytartalékkal szemben átvett pénzeszköz Passzív elhatárolásokból fejlesztési célra kapott támogatások növekedése Tartós bankbetét feloldása 665 Tartós bankbetét lekötése 0 Hitel, kölcsön felvétel Hitel, kölcsön törlesztés

6 Mérleg eszköz oldal A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Beruházásokra adott előlegek III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 25 0 Áruk Készletekre adott előlegek 0 26 II. KÖVETELÉSEK Követelések árusz.-ból és szolgáltatásból (vevők) Váltókövetelések 0 0 Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPIROK Forgatási c. hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 0 0 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

7 Mérleg forrás oldal D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 Átváltoztatható kötvények 0 0 Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben 0 0 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények 0 0 Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek árusz.-ból és szolg.-ból (szállítók) Váltótartozások 0 0 Rövid lejáratú köt. kapcs. vállalk.-kal szemben 0 0 Rövid lejáratú köt. egyéb r. visz.-ban l. vállalk.-kal sz. 0 0 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN

8 Eredmény kimutatás Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésú készletek állomány változása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE Kapott (járó) osztalék és részesedés Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamny Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatj. bevételek VIII. Pénzügyi műveletek bevételei Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytart. igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0 Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

9 3. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Mérleg eszköz oldal A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK Követelések árúszállításból és szolgáltatásból (vevők) Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPIROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Mérleg forrás oldal D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE IV. EREDMÉNYTARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszáll-ból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN

10 Eredmény kimutatás A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevételek osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Tájékoztató adatok Tervszerinti értékcsökkenési leírás Terven felüli értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás sorból Értékvesztés összege értékvesztés - vevők Egyéb bevételek sorból Visszaírt értékvesztés összege értékvesztés - vevők Befektetett eszközök (kivétel kölcsön) értékesítésének bevétele Ebből pénzügyileg rendezetlen tételek Befektetett eszközök (kivétel kölcsön) értékesítésének könyv szerinti értéke Befektetett eszközök (kivétel kölcsön) beszerzése Ebből pénzügyileg rendezetlen tételek Jogszabály alapján eredménytartalékkal szemben átvett pénzeszköz Passzív elhatárolásokból fejlesztési célra kapott támogatások Kapott járó osztalék, részesedés Tartós bankbetét feloldása Tartós bankbetét lekötése Hitel, kölcsön felvétel Hitel, kölcsön törlesztés

11 4. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Mérleg eszköz oldal A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Egyéb tartósan adott kölcsön B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPIROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Mérleg forrás oldal Adatok e Ft-ban D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE IV. EREDMÉNYTARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszáll-ból és szolgáltatásból(szállítók) Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN

12 Eredmény kimutatás A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevételek osztalékra, részesedésre 0 0 Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés 0 0 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Tájékoztató adatok Megnevezés Előző év Tárgy év Tervszerinti értékcsökkenési leírás Terven felüli értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás sorból Értékvesztés összege értékvesztés - vevők Egyéb bevételek sorból Visszaírt értékvesztés összege értékvesztés - vevők Befektetett eszközök (kivétel kölcsön) értékesítésének bevétele Ebből pénzügyileg rendezetlen tételek Befektetett eszközök (kivétel kölcsön) értékesítésének könyvszerinti értéke Befektetett eszközök (kivétel kölcsön) beszerzése Ebből pénzügyileg rendezetlen tételek Jogszabály alapján eredménytartalékkal szemben átadott pénzeszköz Passzív elhatárolásokból fejlesztési célra kapott támogatások Kapott járó osztalék, részesedés Tartós bankbetét feloldása Tartós bankbetét lekötése Hitel, kölcsön felvétel Hitel, kölcsön törlesztés

13 5. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Mérleg A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Egyéb tartósan adott kölcsön B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPIROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszáll-ból és szolgáltatásból(szállítók) Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN

14 Eredmény kimutatás A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevételek osztalékra, részesedésre 0 0 Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Tájékoztató adatok Megnevezés Előző év tárgyév Tervszerinti értékcsökkenési leírás Terven felüli értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás sorból Értékvesztés összege értékvesztés vevők értékvesztés készletek Egyéb bevételek sorból Visszaírt értékvesztés összege értékvesztés - vevők értékvesztés - készletek 54 Befektetett eszközök (kivétel kölcsön) értékesítésének bevétele Ebből pénzügyileg rendezetlen tételek Befektetett eszközök (kivétel kölcsön) értékesítésének könyv szerinti értéke Befektetett eszközök (kivétel kölcsön) beszerzése Ebből pénzügyileg rendezetlen tételek Jogszabály alapján eredménytartalékkal szemben átvett pénzeszköz Jogszabály alapján eredménytartalékkal szemben átadott pénzeszköz Passzív elhatárolásokból fejlesztési célra kapott támogatások Kapott járó osztalék, részesedés Apportként átvett eszközök társasági szerződés szerinti értéke Tartós bankbetét feloldása Tartós bankbetét lekötése Hitel felvétel Hitel törlesztés

15 6. feladat Mutassa be a MANI Zrt. 20X1. IV. negyedévben bekövetkezett gazdasági eseményeinek hatását a cash flow-kimutatásra: 1. A eft értékű belföldi szállítói tartozás fele eft névértékű 4 hónapos lejáratú váltó kiállításával kerül rendezésre 20X1. november 1-jén. 2. Dolgozóknak 20X0. november 1-jén 10 évre folyósított eft kölcsönből az első törlesztő részlet és a folyósított kölcsön 20 %-os kamata 20X1. november 1-jén visszafizetésre kerül (a törlesztés egyenlő részletekben történik). 3. A zrt. alapanyagot szerez be szállítótól adóköteles tevékenységhez 240 eft + 25% ÁFA értékben. 4. A külföldi vevőkövetelésből 20X1. november 15-én devizaszámlára befizetésre kerül DEV (követelés keletkezésekori árfolyam 210 Ft/DEV; pénzügyi teljesítéskori árfolyam 215 Ft/DEV). 5. Egy korábbi import készletbeszerzéshez kapcsolódó vám most ismertté vált összege eft. A beszerzéshez kapcsolódó ÁFA összege eft. 6. Az 50 db, 10 eft névértékű, 90%-on visszavásárolt saját részvény bevonása. 7. Számítógép vásárlása 150 eft értékben adómentes tevékenységhez, amelyből 100 eft-ot kifizettek 20X1. november 22-én. 8. A zrt. termelő gépsoráról az alábbi információk ismertek: a. Leírás módja: teljesítményarányos b. bruttó értéke: eft c. tervezett maradványérték: eft d. várható hasznos élettartam: gépóra e. tárgynegyedévi teljesítmény: 250 gépóra 7. feladat Mutassa be a STEX Zrt. 20X1. IV. negyedévben bekövetkezett gazdasági eseményeinek hatását a cash flow-kimutatásra: eft +25% ÁFAértékű irodaszer vásárlása készpénzért (raktárra véve) eft passzív időbeli elhatárolás visszavezetése, 310 eft passzív időbeli elhatárolása eft hiteltartozásból eft törlesztése és 700 eft hitelkamat átutalása 4. Immateriális javak elszámolt értékcsökkenése 270 eft 5. Termelő gép értékesítése készpénzért beszerzési érték: eft eladásig elszámolt halmozott értékcsökkenés: 450 eft bruttó eladási ár: eft (ÁFA 25%) 6. A fennálló eft adótartozás átutalása, következő időszakban fizetendő megállapított társasági adótartozás összege eft. 7. Részesedések után kapott bankszámlára befolyt osztalék eft eft értékű céltartalék képzése garanciális kötelezettségekre, korábban végkielégítésre képzett céltartalékból eft feloldása. 8. feladat Mutassa be a LÉÉ Zrt. 20X1. IV. negyedévben bekövetkezett gazdasági eseményeinek hatását a cash flow-kimutatásra: 1. Tartós INVEST részvények után elszámolt értékvesztés összege 850 eft, SHARE részvények után korábban elszámolt eft értékvesztés 10%-ának visszaírása db szobapapucs vásárlása december 10-én, értékesítési céllal. Beszerzési ár 400 Ft/db + 25% ÁFA, szállítási határidő december 15, fizetési határidő 20X2. január eft értéken nyilvántartott tartós LOAN kötvény értékesítése eft-ért, kamatfizetést követő napon éves lejáratra eft hitel felvétele 20X1. december 20-án, éves szintű kamat 12%. 15

16 db szobapapucs értékesítése december 22-én 700 Ft/db+25% ÁFA eladási áron. Pénzügyi teljesítés határideje 20X2. január A zrt. termelő gépsorának ára 3 évvel ezelőtt eft volt, amelynek értékét a vállalat döntése alapján 4 év alatt, időarányosan, degresszív módon kívánja leírni. (A lineáris kulcsokat módosító súlyok rendre 1,6; 1,4; 0,6; 0,4). Az értékcsökkenés elszámolása negyedévente történik. 7. A vállalat egy évvel ezelőtt eft fejlesztési hitelt vett fel. Az első törlesztő részletet már korábban kifizette, az adott időszakban átutalt törlesztő részlete a felvett hitel 30%-a, a fizetett kamat 900 eft, a következő évben esedékes törlesztő részlet eft, amelyet a mérlegben átsoroltak a rövid lejáratú hitelek közé. 8. Az értékesített szobapapucs ellenértékének fele 20X1. december 28-án megérkezett a bankszámlára. 9. feladat Mutassa be a LÓ-VÉ Zrt. 20X1. IV. negyedévben bekövetkezett gazdasági eseményeinek hatását a cash flow-kimutatásra: 1. Tartós bankbetét után kapott 450 eft betéti kamat a bankszámlára megérkezett. 2. Leányvállalat alapítás eft készpénzzel. 3. Fizetett késedelmi kamat 180 eft, kapott késedelmi kamat 130 eft eft adótartozás átutalása eft bértartozás rendezése, valamint 700 eft fizetési előleg átutalása eft vevőkövetelése fejében 4 hónapos lejáratú eft névértékű váltó elfogadása 20X1. október 1-jén. 7. Bérelt raktárhelyiség 20X1. IV. negyedévi és 20X2. I. negyedévi bérleti díjáról szóló számla 20X1. december 10-én megérkezett. Számla összege eft+25% ÁFA/félév eft értékű tartós bankbetét beváltása, kapott betéti kamat 350 eft, fizetett bankköltség 50 eft. 16

17 1. feladat megoldás A tétel megnevezése Mellékszámítás Tárgy év I. (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása + -( ) 10. Forgóeszközök vált. (vevőköv. és pénzeszk. nélkül) + -( ) 11. Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés III. (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelvisz. megt. értékp. kibocs. bevétele Hitel és kölcsön felvétele H. lej. ny. kölcs., bankb, törleszt, megsz., beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megt. értékp. visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lej. nyújtott kölcsönök, bankbetétek ell: -( ) Véglegesen átadott pénzeszköz - ell: Alapítókkal sz., ill. egyéb h. lej. köt. változása IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) Nyitó pénzeszköz Záró pénzeszköz Pénzeszközök változása

18 2. feladat megoldás A tétel megnevezése Mellékszámítás Tárgy év I. (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása + -( ) 10. Forgóeszközök vált. (vevőköv. és pénzeszk. nélkül) + -( ) 11. Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés III. (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelvisz. megt. értékp. kibocs. bevétele Hitel és kölcsön felvétele H. lej. ny. kölcs., bankb, törleszt, megsz., beváltása + ell: Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megt. értékp. visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lej. nyújtott kölcsönök, bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal sz., ill. egyéb h. lej. köt. változása IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) Nyitó pénzeszköz Záró pénzeszköz Pénzeszközök változása

19 3. feladat megoldás A tétel megnevezése Mellékszámítás Tárgy év I. (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása + -( ) 10. Forgóeszközök vált. (vevőköv. és pénzeszk. nélkül) + -( ) 11. Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés III. (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelvisz. megt. értékp. kibocs. bevétele Hitel és kölcsön felvétele H. lej. Ny. kölcs., bankb, törleszt, megsz., beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megt. értékp. visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lej. nyújtott kölcsönök, bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal sz., ill. egyéb h. lej. köt. változása + 0 IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) Nyitó pénzeszköz Záró pénzeszköz Pénzeszközök változása

20 4. feladat megoldás A tétel megnevezése Mellékszámítás Tárgy év I. (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása + -( ) 10. Forgóeszközök vált. (vevőköv. és pénzeszk. nélkül) + -( ) 11. Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 0 II. (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés III. (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelvisz. megt. értékp. kibocs. bevétele Hitel és kölcsön felvétele H. lej. ny. kölcs., bankb, törleszt, megsz., beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megt. értékp. visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lej. nyújtott kölcsönök, bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal sz., ill. egyéb h. lej. köt. változása + 0 IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) Nyitó pénzeszköz Záró pénzeszköz Pénzeszközök változása

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI tárgyból MINTA FELADATOK ELŐADÁSHOZ ELŐADÓ: Véghné Dr. Bálint Katalin ( Tel: 20/3887440) Gödöllő 2012 1 1.Példa 1. MINTA feladat Vállalkozásunk vagyon egy adott

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló. Éves Zárómérleg Időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31.

Éves beszámoló. Éves Zárómérleg Időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék száma FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt.

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév. Készült: 2011/04/06

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév. Készült: 2011/04/06 Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév Készült: 2011/04/06 Vezetőségi jelentés A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelen időközi vezetőségi

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

Csepeli Hőszolgáltató Kft. Csepeli Hőszolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet a 2014. évi éves beszámolóhoz 1 I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A

Részletesebben

KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK PÉLDATÁR

KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK PÉLDATÁR KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

Számlatükör (Teljes lista)

Számlatükör (Teljes lista) Számlatükör (Teljes lista) Főkönyvi szám 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ 1 Előterjesztés 1. számú melléklete TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ ÜZLETI BESZÁMOLÓ 2013. ÉVI MÉRLEGHEZ 2 ÜZLETI JELENTÉS I.A vállalkozás fontosabb adatai: a TIVA-Szolg Kft. 2013.

Részletesebben

Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi Közhasznúsági jelentése 2011. április 13. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai szám: 11683991-6810-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046538 Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. 1022 Budapest, Bég utca 3-5. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Éves beszámolóhoz 1 1. A vállalkozás

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21.

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Féléves beszámoló 2013 I. félév ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Az első negyedéves beszámoló szöveges értékelése Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. ismét nyereséget tudott felmutatni

Részletesebben