EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat"

Átírás

1 I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: / 0,88 = Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet = Az állományváltozás Követel jellegű!! 1. feladatrész Eredménykimutatás összeállítása: EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat ezer forintban Sorszám Megnevezés zás Tárgyév Ponto- 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állományváltozása pont 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek pont Ebből: visszaírt értékvesztés pont 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások pont Ebből: értékvesztés pont A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott pont 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 2

2 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése pont 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai pont B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE pont C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY pont E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY pont XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre pont 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0 Pontozás: A feladatrészre összesen tizenhárom pont adható! A feladat értékelése során más pontozás, részpontozás nem alkalmazható! 2. Feladatrész kidolgozása: A Társasági adóalap és az adó megállapítása, könyvelése: Adózás előtti eredmény: EFt Kapott osztalék: EFt Elszámolt értékvesztés EFt Visszaírt értékvesztés EFt Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés EFt Adótörvény szerinti értékcsökkenés EFt Adóalap: Társasági adó: x 10 % = forint EFt Könyvelés forint KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 3

3 Az osztalék alapjának (működő tőkének) a megállapítása: Jegyzett tőke: EFt Jegyzett, de még be nem fizetett tőke EFt Visszavásárolt saját részvény EFt Összesen: EFt EFt x 9 % = forint Az osztalékfizetési korlát számítása: Adózott eredmény EFt Pozitív eredménytartalék EFt Osztalékfizetéshez rendelkezésre áll: EFt Jegyzett, de még be nem fizetett tőke EFt Negatív eredménytartalék - 0 EFt Kifizethető osztalékot csökkenti Tőketartalék bevonása Kifizethető osztalék EFt EFt EFt Az osztalék könyvelése: Eredménytartalék igénybevétele forint Osztalék könyvelése forint Pontozás: Az osztalék alapjának a megállapítására, a könyvelésekre és a társasági adóalap megállapítására adjunk egy egy pontot, az osztalékfizetési korlát számítására pedig három pontot, összesen nyolc pontot. Amennyiben az osztalékfizetési korlát számításának a menetét a vizsgázó helyesen írta fel, de a számok rosszak, úgy a felírásra egy pont adható! A feladat értékelése során más pontozás, részpontozás nem alkalmazható! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 4

4 3. Feladatrész kidolgozása: ESZKÖZÖK: MÉRLEG A változat adatok ezer forintban Tárgyév Pontozás Sorszám Megnevezés 01. A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése pont 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések gépek, járművek Egyéb berendezések felszerelések, járművek pont 14. Tenyészállatok Beruházások, felújítások pont 16. Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése pont 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok pont 30. Befejezetlen termelés és félkész termékek pont 31. Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek pont 33. Áruk pont 34. Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból pont 37. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 5

5 41. Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek pont 51. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Egyéb követelések: EFt EFt EFt ÁFA EFt Összesen: EFt Pontozás: Az egyéb követelések értékének soronkénti meghatározására adjunk fél fél pontot, összesen tizenkettő pontot. A feladat értékelése során más pontozás, részpontozás nem alkalmazható! 4. Feladatrész kidolgozása: FORRÁSOK: MÉRLEG A változat ezer forintban Tárgyév Pontozás Sor- Megnevezés szám 57. D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken pont 60. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( -) III. TŐKETARTALÉK pont 62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK pont 63. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka pont 66. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 6

6 68. E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési 0 viszonyban lévő vállalkozással szemben 76. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 0 lévő vállalkozással szemben 85. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek pont 90. Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból pont 92. Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 95. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: EFt EFt EFt EFt 0 Összesen: EFt KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 7

7 Pontozás: Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értékének soronkénti meghatározására adjunk fél fél pontot, összesen tíz pontot. A feladat értékelése során más pontozás, részpontozás nem alkalmazható! II. Feladatcsoport megoldása: 1. Feladatrész megoldása: április 01. Bruttó érték kivezetése Halmozott terv szerinti értékcsökkenés kivezetése Terven felüli értékcsökkenés kivezetése Értékesítés ÁFA Pontozás: A mindenben tökéletes könyvelésre adjunk egy egy pontot, összesen öt pontot. A feladat más számlaösszefüggésekkel is megoldható. A feladat értékelése során más pontozás, részpontozás nem alkalmazható! 2. Feladatrész megoldása: április 01. Bruttó érték elszámolása Halmozott értékcsökkenés: ( / 5 év) x 2 év = Halmozott értékcsökkenés kivezetése ÁFA elszámolása Pontozás: A mindenben tökéletes könyvelésre adjunk egy egy pontot, összesen három pontot. A feladat értékelése során más pontozás, részpontozás nem alkalmazható! 3. Feladatrész megoldása: május 10. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenés kivezetése Halmozott értékcsökkenés kivezetése Levonás dolgozó béréből ÁFA Pontozás: A mindenben tökéletes könyvelésre adjunk egy egy pontot, összesen öt pontot. A feladat más számlaösszefüggésekkel is megoldható. A feladat értékelése során más pontozás, részpontozás nem alkalmazható! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 8

8 4. Feladatrész megoldása: december 01. Vételárban lévő kamat: 40 db x (( x 12 %) / 12 hó) x 2 hó = forint Államkötvény állományba vétele Vételárban elismert kamat december 31. Három havi kamatelhatárolás: 40 db x (( x 12 %) / 12 hó) x 3 hó = forint Egy évi törlesztő részlet áthelyezése: / 4 év = forint Névértéken: (40 db x ) / 4 év = forint Kamatelhatárolás Átsorolás január 01. Elhatárolás feloldása október 01. Kamatbevétel: 40 db x ( x 12 %) = Törlesztés Árfolyamveszteség Kamatbevétel december 31. Három havi kamatelhatárolás: 30 db x (( x 12 %) / 12 hó) x 3 hó = forint Kamatelhatárolás Átsorolás Pontozás: A mindenben tökéletes könyvelésre adjunk egy egy pontot, összesen tíz pontot. A feladat más számlaösszefüggésekkel is megoldható. A feladat értékelése során más pontozás, részpontozás nem alkalmazható! Ha a vizsgázó 973. helyett a 975. (vagy fordítva) számlákat használja, ne vegyük hibának! 5. Feladatrész megoldása: január 01. Személygépkocsi beszerzése ÁFA (!) KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 9

9 2014. január 04. ÁFA átutalása Első törlesztő részlet átutalása március 31. Aktiválásig felmerült kamat Aktiválás december 31. Kamatfizetés Kamatfizetés Törlesztés Terv szerinti értékcsökkenési leírás: ((( ) x 4) / 10) /12 hó) x 9 hó = Terv szerinti értékcsökkenési leírás Pontozás: A mindenben tökéletes könyvelésre adjunk egy egy pontot, összesen tíz pontot. A feladat más számlaösszefüggésekkel is megoldható. A feladat értékelése során más pontozás, részpontozás nem alkalmazható! III. Feladatcsoport megoldása: 1. feladatrész megoldása: Megnevezés Norma szerinti Normaváltozás Folyó norma Normaeltérés forintban Tényleges előállítási költség Közvetlen anyagköltség Közvetlen bérköltség Közvetlen bérek járulékai Gyártási különköltség Egyéb közvetlen költség Előállítási költség: Norma szerinti közvetlen bérköltség: 900 Ft/nó x 15 nó = forint Normaváltozás közvetlen bérköltség: 50 Ft/nó x 15 nó = 750 forint Tényleges közvetlen bérköltség: (900 Ft/nó + 50 Ft/nó + 45 Ft/nó) x 13 nó = forint Normaeltérés közvetlen bérköltség: Ft Ft = forint Norma szerinti közvetlen bérek járulékai: Ft x 30 % = forint Normaváltozás közvetlen bérek járulékai: 750 Ft x 30 % = 225 forint Tényleges közvetlen bérek járulékai: Ft x 40 % = forint Normaeltérés közvetlen bérek járulékai: Ft Ft = forint KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 10

10 Norma szerinti egyéb közvetlen költség: Tervezett összes egyéb költség: x (1 + ((0,6 x 8) / 100) = Ft Egy nó-ra eső tervezett egyéb közvetlen költség: / = 80 Ft/nó Egyéb tervezett közvetlen költség 1 nó-ra: 80 Ft/nó x 15 nó = forint Tényleges egyéb közvetlen költség: Egy nó-ra eső tényleges egyéb közvetlen költség: / = 92 Ft/nó Egyéb tényleges közvetlen költség 1 nó-ra: 92 Ft/nó x 13 nó = forint A közvetlen reklámköltség nem része az előállítási költségnek!! Pontozás: Mind a hat norma szerinti, a folyó norma és a tényleges előállítási költség sorok pontos beírására adjunk egy egy pontot, összesen tizennyolc pontot. A feladat értékelése során más pontozás nem alkalmazható! Mellékszámítások nélkül a feladatra pont nem adható! 2. feladatrész megoldása: Egyéb közvetlen költség változás okai: A változás: Ft Ft = - 4 Ft Normaóra változás hatása: (13 nó 15 nó) x 80 Ft/nó = Ft Fajlagos költségváltozás hatása: (92 Ft/nó 80 Ft/nó) x 13 nó = Ft Összesen: - 4 Ft Pontozás: Mindkettő változás hatásának mindenben pontos meghatározására adjunk három három pontot, összesen hat pontot. A feladat értékelése során más pontozás nem alkalmazható! Mellékszámítások nélkül a feladatra pont nem adható! Felhasznált irodalom: 1. A évi C. törvény a Számvitelről és módosításai 2. Sándor Lászlóné dr. - Dr. Pucsek József - Dr. Sztanó Imre: A vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzése. Perfekt Rt. 696/ Sándor Lászlóné dr. - Dr. Pucsek József - Dr. Sztanó Imre Dr. Birher Ilona Takácsné Lengyel Andrea Kresalek Péter Blumné Bán Erika: Példatár a vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzéséhez. Perfekt Rt P/2001. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 11

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló,

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 JÚN 2 2. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Számvitel alapjai Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Eredmény a mérlegben (nyereség esetén) Mérleg Saját tőke Kötelezettségek Mérleg szerinti eredmény Nyereségadó Osztalék,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 14369164191225 Cg: 5-2-266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 213év 214év a b c d 1 1Kapott kamatok

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról 2013.02.08. 10:11:40 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 116 Vagyonkezelésbe átvett immat.javak 116 Vagyonkezelésbe átvett immat.javak 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK

Részletesebben

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás 4.. Eredménytartalék 4.. Lekötött tartalék 40.000.000 1 Beruházás 4.. Kötelezettség 40.000.000 A költségnemek, egyéb bevételek és ráfordítások 2015. évi gyakorlati kérdései 2. Eredménykimutatás egyéb bevétel,

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1. Kaposvár, 2014. június 12.

VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1. Kaposvár, 2014. június 12. VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1 Kaposvár, 2014. június 12. NEGYEDÉVES TENDENCIÁK 2012-2013-2014TERV (MFT) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Árbevétel 2012 Árbevétel

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOK ALAPJÁN 1997. december 31. Független könyvvizsgálói jelentés A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. tulajdonosainak: Elvégeztük

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben