Számviteli törvény évi módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számviteli törvény 2008. évi módosítása"

Átírás

1 Számviteli törvény évi módosítása Szt. módosítás helye Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló évi tv. A évi költségvetést megalapozó egyes tvek módosításáról szóló évi tv. A cégtv-nek és egyéb tv-eknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról szóló évi tv. 1

2 I. Adó- és járuléktv-ket módosító tv. Szt-t módosító előírásai Egyszerűsítések Beszámolóra és könyvvezetésre a kisvállalkozások esetében Devizakönyvvezetésre Konszolidáció alóli mentesítésre Egyéb módosítások Egyszerűsítés a beszámolóra és könyvvezetésre Sajátos egyszerűsített éves beszámoló Készítheti: a könyvvizsgálatra nem kötelezett, jogi személyiség nélküli gt. (Bt., Kkt.) Beszámoló tartalma: egyszerűsített mérleg és eredménykimutatás (kiegészítő melléklet nem képezi részét) Könyvvezetés során nem lehet elszámolni: ÉV-t, Ct-t, terven felüli leírást, bizonyos időbeli elhatárolásokat, üzleti értéket, écs-hez maradványértéket, ÉH-t, valós értéken történő értékelést (átálláskor visszarendezendők, kivéve a maradványérték); saját termelésű készletek mérleg szerinti értéke a piaci ár hátralévő költségekkel és haszonkulccsal csökkentett értéke alapján is megállapítható. 2

3 Egyszerűsítés a devizakönyvvezetésre A deviza-könyvvezetés feltételeként az adott devizában felmerült pénzügyi eszközök és kötelezettségek, valamint bevételek, ráfordítások és költségek eddig előírt legalább 75%-os részaránya, a jövőben 50%-ra csökken. A feltétel teljesülésekor dönthet úgy a vállalkozás, hogy nem az adott devizában, hanem EUR-ban vezeti a könyveit jan. 1-jétől a fenti mérték 25%-ra csökken. Egyszerűsítés a konszolidáció alóli mentesítésre Nem csak az EGT-tagállamban lévő felettes anya esetén mentesíthető a magyarországi köztes anyavállalat, hanem az EGT-n kívüli országban lévő felettes anyavállalat esetében is, ha az adott ország konszolidált beszámoló készítésére vonatkozó nemzeti joga harmonizált az uniós szabályokkal 3

4 Egyéb módosítások (1) A kapcsolt fél fogalom meghatározásában a vonatkozó uniós jogszabályokra való hivatkozás pontosításra került. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok között a közmű hozzájárulások elnevezése változott: közműfejlesztési hozzájárulás, villamos energia hálózati csatlakozási díj, gázhálózati csatlakozási díj. A fejlesztési támogatás miatti halasztott bevételt a támogatás visszafizetése esetében is meg kell szüntetni (az időbeli elhatárolás feloldásával). A visszafizetett fejlesztési célú támogatást a rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni. Az értékesített és később visszavett tárgyi eszközök és immateriális javak visszavételkori piaci értékével az értékesítéskor elszámolt egyéb bevételeket kell csökkenteni. Egyéb módosítások (2) A bekerülési értékben lévő, visszatérített termékdíj is csökkenti az anyagköltséget (a jövedéki adóhoz hasonlóan). Az 1 és 2 forintos bevonása miatti, illetve egyéb jogszabályok miatti kerekítési különbözeteket ilyen címen nevesítve, jellegük szerint az egyéb bevételek vagy az egyéb ráfordítások között kell elszámolni. A kockázati tőkealap-jegyek hozamát kamatként kell elszámolni. A bizonylat formai kellékei között a gazdasági művelet teljesítésének nem csak időpontban, hanem időszakban megjelölt adata is lehet. Egyszerűsített számla helyett egyszerűsített adattartalmú számla megnevezés. A napi záró Kp-készlet max. az előző évi összbevétel 1,2%-a, illetve 500 e Ft közül a magasabb érték lehet. 4

5 Egyéb módosítások (3) A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásának kötelező, valamint önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adattartalma tételesen meghatározásra került és ehhez igazítva pontosult az ilyen adatok nyilvános jellegéről rendelkező előírás. A mérlegképes továbbképzést a miniszter által akkreditált szervezet végezheti. Igazgatási szolgáltatási díjfizetés terheli a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételi eljárását, valamint a továbbképzés akkreditációs eljárását. A díjfizetés szabályait PM rendelet tartalmazza. Egyéb módosítások (4) A beruházáshoz és vagyoni értékű jogokhoz közvetlenül kapcsolódó devizakötelezettségek árfolyam-különbözete, ha az eszköz üzembe helyezéséig merült fel, módosítja a bekerülési értéket, függetlenül attól, hogy a devizakötelezettség devizakészlettel fedezett vagy sem. A hitelkockázati szempontból kockázatmentesnek minősített értékpapírok meghatározása tekintetében a tőkemegfelelési (fizetőképességi) mutató számításáról szóló jogszabály -ra való hivatkozás törlésre kerül, az idevonatkozó jogszabályi változások miatt. 5

6 II. Ktgvetési tv-hez kapcsolódó tv-ekkel együtt az Szt. módosítása A repóügyletek fogalom meghatározása és elszámolása tekintetében az Szt-ben foglaltakon túl, a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet ezen ügyletekre vonatkozó előírásai értelemszerűen alkalmazhatók más gazdálkodó szervek esetében is. Valós értéken történő értékelés során a kereskedési kategóriából átsorolhatók más kategóriába a pénzügyi eszközök rendkívüli körülmények között, ha a tartásuk szándéka megváltozott III. Cégtv-nyel együttes Szt. módosítás A közzététel a letétbehelyezéssel együtt oly módon teljesül, hogy a beszámolót, a könyvvizsgálói jelentést és záradékot, a Cégtv. szerinti űrlappal együtt a céginformációs szolgálatnak küldik meg a kormányzati portál útján. Átmeneti szabályként a évi beszámoló közzététele április 30-ig teljesíthető papíralapon és elektronikusan is a céginformációs szolgálat felé a régi módon, azonban május 1-jétől a teljesítés csak az új eljárás szerint történhet. 6

7 Kamarai tv évi módosítása Díjfizetéssel járó eljárások Bővül az ügyfél kérelmére indított azon kamarai hatósági eljárások körének hivatkozása, amelyek után nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni a kamara részére. 7

8 Tájékoztatás visszahívás vagy lemondás esetén Egyértelművé válik, hogy a könyvvizsgálói tevékenységre irányuló megbízás időtartama alatt történő visszahívás vagy lemondás esetében a kamarai tag könyvvizsgálót, valamint a könyvvizsgáló céget terhelő, a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság, a cégbíróság, valamint egyéb hatóság felé történő tájékoztatási kötelezettség akkor áll fenn, ha a könyvvizsgálói tevékenységre irányuló megbízás jogszabályi kötelezettségen alapult. Közfelügyeleti Bizottság ktgvetési hozzájárulása A bizottság az őt megillető ktgvetési hozzájárulás felhasználásáról szabadon dönt. A felhasználással összefüggő szerződések kötését, adminisztrációs és pénzügyi feladatok ellátását a PM végzi. 8

9 Hatálybalépés Alapvetően jan. 1-jétől, De! a módosítások döntő része alkalmazható már a évi beszámolónál is. Kizárólag jan. 1-jétől alkalmazhatók: Sajátos egyszerűsített éves beszámoló Kp-záróállomány korlát Deviza-könyvvezetésre az 50%-os határ A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásával kapcsolatos változások A mérlegképes továbbképzésre az akkreditációs eljárás A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételi eljárása és az akkreditációs eljárás utáni szolgáltatási díj Kamarai tv-módosításban a könyvvizsgálói közfelügyeleti bizottságot megillető költségvetési hozzájárulással összefüggő rendelkezés Kamarai tv-módosításban az ügyfél kérelmére indított, díjfizetés nélküli hatósági eljárások körének bővítése 9

Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez

Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez Budapest, 2009 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2005 2009. évi változásai (kiemelve a 2009. I. 1-étől hatályos változások)

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) összesen 31 szakaszát érintően, több mint hetven helyen módosították és egészítették ki. A Sztv. szerint a

Részletesebben

Számviteli törvény változása 2013.

Számviteli törvény változása 2013. Számviteli törvény változása 2013. A mikrogazdálkodói beszámoló választása Január 1-jétől választható a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. Ezzel egyidejűleg megszűnik a sajátos egyszerűsített

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) összesen 34 szakaszát érintően, több mint nyolcvan helyen módosították és egészítették ki. A Sztv. szerint

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

2014.03.19. 3:174. [A saját üzletrész megszerzésének feltételei] 3:201. [A törzstőke felemelése törzstőkén felüli vagyonból]

2014.03.19. 3:174. [A saját üzletrész megszerzésének feltételei] 3:201. [A törzstőke felemelése törzstőkén felüli vagyonból] GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSA ÉS ZÁRÁSI TEENDŐK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Államháztartási szakterület 2012. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalomjegyzék I. Aktuális számviteli kérdések...

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről ~ Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről @ l'mj Tartalomjegyzék 1. Független Könyvvizsgálói Jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás

Részletesebben

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2011 / 6 2011 DECEMBER

KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2011 / 6 2011 DECEMBER KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2011 / 6 2011 DECEMBER SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOK 2012 Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (megjelent a Magyar Közlöny

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014..-től 1 BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében a törvény

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2014. december 31. ildiko.gaspare k@kh.hu Digitally signed by ildiko.gasparek@kh.hu DN: cn=ildiko.gasparek@kh.hu Date: 2015.04.28

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők. továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők. továbbképzésének tematikája Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2006. 2006. A tematika összeállítói dr. Garai Borbála [2.2.] Kapásiné dr. Buza Mária [1.2.1. és 1.2.2. (7)] dr. Nagy

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

USA dollárban is lehet a könyveket vezetni és a beszámolót készíteni.

USA dollárban is lehet a könyveket vezetni és a beszámolót készíteni. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) és a

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa.

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. I. évfolyam 5. szám Tisztelt Olvasó! Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. Havonta megjelenő elektronikus szaklapunkban megtalálja a közpénzt felhasználó gazdálkodási szerveket érintő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.március V. évfolyam 3. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.március V. évfolyam 3. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.március V. évfolyam 3. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2008. 2008. A tematika összeállítói: dr. Nagy Gábor (1. fejezet) Lucz Zoltánné (2. fejezet 1. pont))

Részletesebben