2014. szeptember 25. Budapest, Adótanácsadók Egyesülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. szeptember 25. Budapest, Adótanácsadók Egyesülete"

Átírás

1 Reklámadó - Elmélet és gyakorlat Jancsa-Pék Judit szeptember 25. Budapest, Adótanácsadók Egyesülete Tematika A reklámadó története és bevezetésének körülményei A reklámbevétellel kapcsolatos Az önreklámmal kapcsolatos Az adóalap és az adó meghatározása Bevallási kötelezettségek Reklámadó vs. társasági adó Bevallási kötelezettség

2 A reklámadó története és bevezetésének körülményei A reklámadó ötlete: először 2013 nyarán majd 2014 nyár elején újra 2014/XXII. számú törvény a reklámadóról A Parlament kivételes eljárásban megszavazza június 11. A Köztársasági Elnök aláírása után június 17-én jelenik meg a Magyar Közlönyben Tervezett hatályba lépés: július 18-án július 4-én, még a tervezett hatálybalépés előtt, a Parlament elfogadta a reklámadó-törvény módosítását és életbe lépésének halasztását E módosítást július 15-én hirdették ki Módosított hatályba lépés: augusztus 15. Párhuzamosan változnak a társasági adóról és a személyi jövedelemadóról szóló törvények is. A reklámadó története és bevezetésének körülményei NAV-NGM állásfoglalások Tájékoztató a reklámadó szabályainak életbe lépéséről, augusztus számú információs füzet a reklámadó legfontosabb szabályairól, augusztus 15. Bevallás (1494) A reklámadó bevallás és kitöltési útmutató tervezetének közzé tétele: augusztus 4. Elérhető a rendszerben: augusztus 15. Közben voltak változások

3 Érintettek Más reklámját ellenérték fejében közzétevő gazdálkodó Saját reklámját közzétevő gazdálkodó Reklámfelületeket (szabadtéri reklámhordozó, ingatlan, jármű, nyomtatott anyag stb.) ad ellenérték fejében bérbe 500 millió Ft reklámbevétel/év felett Mástól reklámszolgáltatást megrendelő gazdálkodó, nyilatkozat hiányában 2,5 millió forint reklámkiadás/hó felett, Tao szempontjából 1Ft-tól Reklám közzétevők (Ratv. 2. (1) és 3. (1)) Médiaszolgáltatásban való reklám közzététel, ahol az adóalany lehet az Mttv. szerint Magyarországon letelepedettnek minősülő médiatartalom-szolgáltató, vagy olyan médiaszolgáltató, amеlу napi műsoridejének legalább felében magyar nyelvű médiatartalmat tesz Magyarország területén elérhetővé; Magyarországon kiadott vagy Magyarországon terjesztett, túlnyomórészt magyar nyelvű sajtótermékben való reklám közzététel, ahol az adóalany a Magyarországon letelepedett médiatartalom-szolgáltató mellett а sajtótermék más kiadója is lehet; Rеklámtv. szerinti szabadtéri reklámhordozón, bármely járművön, nyomtatott anyagon, ingatlanon való reklám közzététel, ahol az adó alanya az ezeket reklám céljára hasznosító személy vagy szervezet; Interneten, túlnyomórészt magyar nyelven vagy túlnyomórészt magyar nyelvű internetes oldalon való reklám közzététele, amely esetben az adó alanya а reklám közzétevője.

4 Mi is az a reklám? Reklámtv. (3. d) szerinti gazdasági reklám olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy ár, árujelző ismertségének növelésére irányul. ÉS Mttv. szerinti kereskedelmi közlemény olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés. Azonosítási cél vs. Népszerűsítési cél Reklám közzététel Reklám közzététele (Reklámtv. 3. f) a reklám megismerhetővé tétele, akár nagyobb nyilvánosság, akár egyedi címzett számára. A Ratv. nem definiálja ugyan a reklám közzétevőjét, azonban mivel az adóalanyiság ehhez fűződik, érdemes ezt is meghatároznunk a Reklámtv. alapján. A reklám közzétevője (Reklámtv. 3. k) aki a reklám közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi. Hasznosító személy: aki a reklám közzétételével kapcsolatos döntéseket meghozza, a felület értékesítése, használata felett rendelkezik ( diszponál )

5 Médiaszolgáltatásban való reklám közzététel Területi hatály: nincs Nyelvi kikötés: nincs* Adóalany: Mttv. szerint Magyarországon letelepedettnek minősülő médiatartalom-szolgáltató, vagy olyan médiaszolgáltató, amеlу napi műsoridejének legalább felében magyar nyelvű médiatartalmat tesz Magyarország területén elérhetővé Gyakorlatilag: Magyar kereskedelmi és köz- tv, rádió Nem magyar, de magyar tartalmat sugárzó tv, rádió (pl. gyermek tv adások) Fizetett hirdetések, saját hirdetések, szponzoráció Sajtótermékben való reklám közzététel Területi hatály: Magyarországon kiadott vagy Magyarországon terjesztett Nyelvi kikötés: túlnyomórészt magyar nyelvű sajtótermékben Adóalany: Magyarországon letelepedett médiatartalom-szolgáltató, illetve а sajtótermék más kiadója is lehet; Gyakorlatilag: Napilapok, magazinok Szakmai újságok Áruházak, Bevásárló központok újságjai Nagykereskedők újságai Ide tartozik a nem nyomtatott sajtó is: internetes újság, hírportál DE: kétnyelvű, idegen nyelvű sajtótermékek nem

6 Szabadtéri reklámhordozón, járművön, nyomtatott anyagon, ingatlanon való reklám közzététel Területi hatály: nincs Nyelvi kikötés: nincs Adóalany: hasznosító személy vagy szervezet DE: Jogalkotásról szóló törvény Gyakorlatilag: Szabadtéri reklámhordozó = építményen kívüli eszköz : bevásárló központ reklám oszlopa, irodaház zászlói, benzinkutak óriás táblái, cukrászda előtt kihelyezett fagyis-tábla Jármű: teherautó, busz, villamos, autó, motor, bicikli Ingatlan: épületek (kívül/belül) Szponzoráció Reklám vs. Nem reklám: cégnév, logó, elérhetőség vs. további közlés a cég tevékenységének, termékének népszerűsítésére Interneten való reklám közzététel Területi hatály: nincs* Nyelvi kikötés: túlnyomórészt magyar nyelven vagy túlnyomórészt magyar nyelvű internetes oldalon Adóalany: közzétevő Gyakorlatilag: Facebook, google hírdetések A cég saját honlapja Szakmai szerveződések, szervezetek honlapja (saját és idegen reklám) Rendezvények honlapja Speciális esetek Direkt hirdetés Hirdetésszolgáltató programming buying

7 Reklám közzététel adóalapja (Ratv. 3. (1)) Az adóköteles tevékenységből származó nettó árbevétel Bele kell számítani a Ratv. szerinti adóalannyal a Szvt. szerinti kapcsolt viszonyban lévő reklámértékesítő ügynökségek hasznát is Ratv. 4. (1) a reklámértékesítő ügynökségnek a megrendelővel kötött, az adóalany médiatartalom-szolgáltatásán belüli reklám közzétételére irányuló szerződés szerinti szolgáltatásból származó nettó árbevételének és ezen ügylet kapcsán a reklámértékesítő ügynökségtől az adóalanynak járó ellenértéknek a különbözete Nettó árbevétel alatt a Szvt. hatálya alá tartozó adóalany esetén az Szvt.-ben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (a társaságok és például kisvállalati adó alanyának minősülő adózók esetén), az Szja tv. hatálya alá tartozó adóalany esetén az Szja tv. szerinti általános forgalmi adó nélküli bevétel, aki nem tartozik egyik pont hatálya alá sem, az Szt. szerinti nettó árbevételének megfelelő bevétel (például a bevételi nyilvántartást vezető egyszerűsített vállalkozó adóalany, kisadózó vállalkozások tételes adója szerint adózó adóalany, a Mo-i fiókteleppel nem rendelkező külföldi adóalanyok). Ø Saját célú reklámozók Saját célú reklámozók (Ratv ) A saját célú reklám tárgya lehet minden a cég saját terméke, áruja, szolgáltatása, tevékenysége, neve vagy egyéb megjelenése. Minden a jogszabályi kötelezettségen túlmenő tájékoztatási, marketing vagy értékesítési tevékenység Mindent a Ratv. 2. (1) és 3. (1) szűrőjével kell nézni Gyakorlatban: Tv, rádió és egyéb média megjelenések Sajtó megjelenések, beleértve a saját újságokat Internetes reklám költségei Szabadtéri reklámhordozó, ingatlan, jármű reklám költségei Nyomtatott anyagok: Brosúrák, katalógusok, szórólapok, prospektusok, reklám poszterek; Továbbá a nem papíralapú: póló, molinó, reklámtoll, kitűző, karszalag Reklám vs. Nem reklám: azonosítási céllal használt cégnév: pl. logó, levélpapír, névjegykártya, számlalevél, boríték, munkaruha Szponzoráció

8 Ø Saját célú reklámozók Saját célú reklám adóalapja (Ratv. 3. (2)) A reklám közzétételével kapcsolatban közvetlenül felmerült költség Közvetlenül felmerült költség : a Szvt. szerinti közvetlen önköltség fogalma alapján, de nem feltétlenül azonos A közvetlenül felmerült költségek körébe tartozik a szó szerinti értelmezéssel minden olyan költség, amely a közzététellel összefüggésben közvetlenül merül fel a saját reklámot közzétevőnél, azaz például az ilyen a reklámanyag költsége, a reklám készítésének, gyártásának, gyártatásának, közlésének költsége De nem tartozik ide például a valamely mutató alapján felosztott közvetett költség (fűtés, világítás költsége) A közvetlen költségek még akkor is ide tartoznak, ha arányosítani kell őket (pl. munkavállalók költsége) A költségként elszámolt le nem vonható áfa is ide tartozik. Adóalap és adó meghatározás A reklámbevételek és az önreklámhoz tartozó költségek együttesen alkotják a Ratv. 5. (1) bekezdése szerinti adóalapot Adóalap = Ratv. 3. (1) szerinti nettó árbevétel + Ratv. 3. (2) szerinti a saját célú reklámmal kapcsolatban közvetlenül felmerült költségek 2014-ben a Tao/Szja tv. szerinti veszteség 50%-kával lehet csökkenteni a reklámadó alapját, ha az adóalany 2013-ban számvitelileg is veszteséges volt (azaz ha az adózás előtti eredmény is nulla vagy negatív volt). Az így felhasznált veszteséget a Tao/Szja tv. szerint még egyszer felhasználni már nem lehet.

9 Kapcsolt felek adóalapja A Tao szerinti kapcsolt felek adóalapját összevontan kell meghatározni DE csak a reklámadó alanyának minősülő belföldi és/vagy külföldi csoporttagokat Az egyedi adóalapokat össze kell adni, az adót a magasabb összeg után megállapítani, majd a csoporttagok között az egyedi adóalapok arányában megosztani Az adóév bármely napján fennálló kapcsoltsági viszony alapján Ratv. 6. (4): az elsődleges és a másodlagos et nem keverjük Adómérték Sávos adózás az adóalap 0,5 milliárd forintot meg nem haladó része után 0%, az adóalap 0,5 milliárd forintot meghaladó, de 5 milliárd forintot meg nem haladó része után 1%, az adóalap 5 milliárd forintot meghaladó, de 10 milliárd forintot meg nem haladó része után 10%, az adóalap 10 milliárd forintot meghaladó, de 15 milliárd forintot meg nem haladó része után 20%, az adóalap 15 milliárd forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó része után 30%, az adóalap 20 milliárd forintot meghaladó része után 40%.

10 Bevallási kötelezettség Ø Bevallási kötelezettség Bevallási kötelezettség Ø Bevallási kötelezettség

11 Bevallási kötelezettség Ø Bevallási kötelezettség Ø Bevallási kötelezettség Bevallási kötelezettség, 2014 Csak tényleges mellett kell, nullás bevallás nincs 2014-es adóelőleg bevallás: augusztus 21-ig Naptári év szerint adózóknak a 2013-as tényadatok alapján Naptári évtől eltérő adózóknak IS a 2013-as tényadatok alapján Éves arányosítással: 139/365 Előlegfizetés: augusztus 21-ig + november 20-ig Feltöltés: december 20-ig Végleges adófizetési kötelezettség: május 31-ig

12 Ø Bevallási kötelezettség Bevallási kötelezettség, 2015 Csak tényleges mellett kell, nullás bevallás nincs A következő évtől a reklámadót az általános szabályok szerint május 31-ig kell bevallani. Adóelőleg fizetési kötelezettség két részletben jelentkezik július 20-ig és október 20-ig Feltöltési kötelezettség: december 20-ig Ø Nyilatkozatok Ø Adóalany, adóalap és adó / Megrendelői Nyilatkozatháború Reklámadó: Ha az adófizetésre elsődlegesen kötelezett adóalany nem nyilatkozik arról, hogy bevallja és befizeti az adót, vagy arra egyébként nem kötelezett, adókötelessé válik a reklám megrendelése is Adókötelezettség: havi 2,5 millió Ft-os költés felett Adó: 20%, melyet havonta kell megállapítani Tao: a Ratv. szerinti reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költség (így különösen a reklám közzétevőjének vagy a reklám közzétételében közreműködőnek járó ellenérték), de legalább a reklám közzétételének szokásos piaci értéke, ha az adóalany nem rendelkezik a reklámadó alanyának olyan nyilatkozatával, miszerint a reklám közzétételével összefüggésben felmerült reklámadó kötelezettségét teljesíti vagy reklámadó-kötelezettség teljesítésre nem kötelezett Ezt a szabályt a 2,5 milliós havi korláttól függetlenül, az alatt is alkalmazni kell.

13 Ø Nyilatkozatok Ø Adóalany, adóalap és adó A nyilatkozat formája Nyilatkozatot lehet tenni Számlán záradékoltatás formájában Külön nyilatkozattal A felek közötti írásos szerződésbe foglaltan Érdemes azonban a nyilatkozatban mind a Ratv. 3. (1), mind a 3. (2) szerinti eket lefedni Minden egyes reklámadó tényállást beazonosítható módon le kell fedni, a számla átadásáig a láncolaton ráadásul végig kell követni a nyilatkozatokat Elévülési időn belül pótolható, de nem módosítható és nem is vonható vissza A megrendelőt önmagában a nyilatkozat megléte mentesíti az alól Nyilatkozat hiányában adóköteles a közzétevő és a megrendelő is Ø Nyilatkozatok Ø Adóalany, adóalap és adó Adóalany A reklám közzétételének megrendelője: aki a reklám közzétevőjével szerződést köt a reklám közzétételének megrendelésére Média szolgáltató Sajtó Google Facebook Sales house Média ügynökség Média ügynökség Média tanácsadó Áruház Bevásárló központ

14 Ø Nyilatkozatok Ø Adóalany, adóalap és adó Adóalap és adó meghatározása A nyilatkozattal le nem fedett reklám közzététel megrendelések havi összesített ellenértékének 2,5 m Ft-ot meghaladó része Ellenérték = nettó, azaz áfa nélküli összeg! A Ratv. Hatályba lépése napjától, azaz augusztus 14- ét követően megkötött szerződések alapján!!! Utólagos engedmény: ha a nettó árbevételben is megjelenik számlázott vs. nem számlázott engedmény Ø Nyilatkozatok Ø Adóalany, adóalap és adó Ø Bevallási kötelezettség Bevallási kötelezettség Először szeptember 20-ig kell bevallani ( ) és befizetni, majd ezt követően havonta rendezni. Nullás bevallást itt sem kell tenni! Bevallásban a főlap (C) blokkjában Bevallás kódja: 5, Bevallás gyakorisága: H az 1. sor a) oszlopában a reklám-közzététel havi összesített ellenérték adóalapját kell feltüntetni (csak a 2,5 millió Ft feletti összeget kell beírni); a 2. sor a) oszlopában pedig a fizetendő adót kell szerepeltetni, amely az 1. sor a) oszlopában feltüntetett adóalap 20%-a.

15 Elsődleges / Közzétevői, esettanulmányok Cégünk magyarországi gyógyszergyártó Zrt. aki külföldre is exportálja termékeit. Romániában létrehoztunk egy kapcsolt vállalkozásnak minősülő Kft-t, aki Romániában a magyar cégünknek marketing tevékenységet, mint szolgáltatást végez. Termékeinket népszerűsíti, patikákba kiviszi a román nyelvű plakátokat, hirdetést rendel az ottani médiában, reklámoz, stb. Számunkra nem egyértelmű a területi hatály, és kérdésként az merült fel, hogy ezen tevékenységéből származó bevételének (ami nálunk marketing, reklám költség) szerepelnie kell-e a kapcsolt felek adatainak összeadásánál? Média gyártása reklámfilm, kültéri plakát stb. gyártása - minek minősül? Közzétett reklámhoz sorolandó, vagy saját médiához? A csomagolóanyagon a cég nevén és logóján felül, még szlogen is megjelenik, ez saját reklámmá teszi azt? Mi az adó alapja? Elsődleges / Közzétevői, esettanulmányok Áruházlánc saját reklámújságot készít és terjeszt. A saját márkák mellett a beszállítók térítési díj (marketing hozzájárulás) ellenében szintén bekerülhetnek az újságba. Hogyan kell az újsággal kapcsolatos reklámadót megállapítani? Adva van a beszállítók által fizetett díj, ami értelmezésünk szerint reklám közzétételből származó nettó árbevételnek minősül az áruházlánc számára. Azaz az adóalap része. Adva van a reklámújság készítésével és terjesztésével kapcsolatos költség, ami azonban tartalmazza a fizetett hirdetés előállítási költségeit és a saját célú reklám előállítási költségeit is. Jól értjük-e, hogy ezeket el kell különíteni és csak a saját célú reklámmal kapcsolatos költségek képeznek majd adóalapot? Milyen arányosítást lát célszerűnek a fentiek kapcsán? Az üzletpolitikai reklám céllal juttatott egyes meghatározott juttatásként (szja 70. (3).d.) adózott termékek is reklámadó kötelesek?

16 Elsődleges / Közzétevői, esettanulmányok A saját célú reklám közzétételének közvetlen költsége megállapításához milyen költségeket kell figyelembe venni és mi az elfogadott megosztási alap? Egy társaság szóróanyagokkal, saját weboldallal, DM levelekkel, telemarketinges munkatársakkal népszerűsíti termékeit. Ilyen esetben a szóróanyagok, levelek közvetlen anyagköltsége és nyomdai, illetve terjesztési díjai képezik a saját célú reklám közvetlen költségét? Egy társaságnak (egyesület, Kft., stb ) juttatott szponzori támogatás alapja-e a reklámadónak? / Megrendelői, esettanulmányok Adva van egy cégcsoporttól független reklám szolgáltató ( A ), aki reklámtevékenységet számláz a cégcsoport egyik ( B ) tagjának, aki a cégcsoport egy másik tagja részére rendelte meg a szolgáltatást ( C ). A nyilatkozik B -nek hogy a reklámadó tv. szerinti bevallási kötelezettségének eleget tesz. B ezt a szolgáltatást a hozzáadott marketing munkájának és árrésének értékével növelve kiszámlázza C -nek. B társaság a teljes kiszámlázott ( A által már bevallott közvetített szolgáltatást is tartalmazó) nettó árbevételt bevallja-e az Adóhatóság felé? B milyen nyilatkozatot ad C -nek? C társaság szintén bevallja-e mint saját célú reklám közvetlen költségét? B és C társaság kapcsolt felek lévén együttesen állapítják meg a reklámadó alapját, így ezen ügylet duplán fog szerepelni az adóalapban? Mint B reklámbevétele és mint C saját célú reklám költsége?

17 / Megrendelői, esettanulmányok Egy reklám közzétételénél, ha a közzétevő nyilatkozatot ad, mely szerint az elsődleges őt terheli, akkor ez a reklámköltség a megrendelőnél ugyan a másodlagos (megrendelői) nek nem képezi majd alapját, de mint saját célú reklám vajon az elsődleges nek alapja lesz-e? A másodlagos nél a 2014.aug.14-ét követően megrendelt reklám illetve ezen dátum után kötött szerződések esetében kell a nyilatkozat. független a szerződés kötés dátumától? Pl.: cégcsoportunknál az egyik cégünk bonyolítja a cégcsoport marketing megjelenéseinek 90%-át. A megrendelt reklámok, megjelenések, reklámanyagok költségét továbbhárítja, mint közvetített szolgáltatást a reklámozandó cégre, és számláz még emellé + x% marketing tanácsadás díjat. Ezt egy évekkel ezelőtt kötött, határozatlan idejű szerződés alapján teszi, havonta (folyamatos szolgáltatásként). Konzultáció Várom a kérdéseiket

18 Köszönöm a figyelmet! Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre! Jancsa-Pék Judit LL.M. H 1027 Budapest, Kapás u 6-12 B/IV T , F E

19 Elérhetőségeink LeitnerLeitner Consulting d.o.o. SRB BEOGRAD, Knez Mihajlova Street 1-3, III Floor T , F E BMB Leitner k.s. SK BRATISLAVA, Zámocká 32 T , F E STALFORT Legal. Tax. Audit. RO BUCUREŞTI, Str. Lt. Av. Vasile Fuica Nr. 15 T , F E Leitner + Leitner Tax Kft H 1027 BUDAPEST, Kapás utca 6-12, Viziváros Office Center B IV T , F E LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 4040 LINZ, Ottensheimer Straße 32 T , F E Leitner + Leitner d.o.o. SI 1000 LJUBLJANA, Dunajska cesta 159 T , F E VORLÍČKOVÀ PARTNERS s.r.o. CZ PRAHA 1, Jungmannova 31 T , F E LeitnerLeitner Salzburg GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 5020 SALZBURG, Hellbrunner Straße 7 T , F E Leitner + Leitner Revizija d.o.o. BIH SARAJEVO, Kranjčevićeva 4a/I T , F E Tascheva & Partner BG 1303 SOFIA, Ulitsa Marko Balabanov 4 T , F E MDDP PL WARSZAWA, 49 Mokotowska Street T , F E LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 1030 WIEN, Am Heumarkt 7 T , F E Leitner + Leitner Consulting d.o.o. HR ZAGREB, Heinzelova 70/IV T , F E LeitnerLeitner Zürich AG CH 8001 ZÜRICH, Bahnhofstrasse 69a T , F E 37

A reklámadó. 2014. október 6. dr. Németh Nóra

A reklámadó. 2014. október 6. dr. Németh Nóra A reklámadó 2014. október 6. dr. Németh Nóra 1 Jogforrás A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én jelent meg, rendelkezései a 2014. évi XXXIV.

Részletesebben

Reklámadó 2014. Reklámadó 2014

Reklámadó 2014. Reklámadó 2014 Törvényi háttér: a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.], Módosította: a 2014. évi XXXIV. törvény Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én jelent meg. 2014. augusztus 15-étől hatályos.

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én megjelent a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.], amelynek rendelkezései a 2014. évi XXXIV. törvény

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai, figyelemmel a 2015-ös évközi változásokra. 2015. június 25. dr. Németh Nóra

A reklámadó legfontosabb szabályai, figyelemmel a 2015-ös évközi változásokra. 2015. június 25. dr. Németh Nóra A reklámadó legfontosabb szabályai, figyelemmel a 2015-ös évközi változásokra 2015. június 25. dr. Németh Nóra 1 Jogforrás A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] o Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2015-ben is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám,

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja: 1. Értelmező rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában: 1. médiaszolgáltatás:

Részletesebben

A reklámadó. Adóvilág 2014. október XVIII. Évfolyam 11. szám. I. Az adóköteles tényállások és az értelmezésükhöz szükséges fogalmak

A reklámadó. Adóvilág 2014. október XVIII. Évfolyam 11. szám. I. Az adóköteles tényállások és az értelmezésükhöz szükséges fogalmak Adóvilág 2014. október XVIII. Évfolyam 11. szám A reklámadó A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én megjelent a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. tör - vény [Ratv.], amelynek rendelkezéseit már

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXII. törvény 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 2014.8.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések 1 2. Az adókötelezettség, az adóalany 1 3.

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus

Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA A számla és a nyugta azonosításáról,

Részletesebben

Helyi adók a könyvvizsgálatban

Helyi adók a könyvvizsgálatban Helyi adók a könyvvizsgálatban Siklós Márta 2014. június 18. Budapest A helyi adók jellemzői (1990. évi C. törvény a helyi adókról) Bevezetéséről az önkormányzat dönt - csak az önkormányzat illetékességi

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja: 1. Értelmező rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában: 1. médiaszolgáltatás:

Részletesebben

RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira

RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira Magyar Szállodák és Éttermek Szövetség 2014konferencia 2014.09.10. Előadó: dr. Fekete Zoltán Titusz Tartalom 1.

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról (a módosításokkal - piros színnel jelölve - egységes szerkezetben)

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról (a módosításokkal - piros színnel jelölve - egységes szerkezetben) 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról (a módosításokkal - piros színnel jelölve - egységes szerkezetben) Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja: 1.

Részletesebben

Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései

Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései Siklós Márta 2014. november 25. MKVK Szolnok A helyi adók jellemzői (1990. évi C. törvény a helyi adókról) Bevezetéséről az önkormányzat dönt - csak az önkormányzat

Részletesebben

Kézműves és népművészeti termékek értékesítése

Kézműves és népművészeti termékek értékesítése Kézműves és népművészeti termékek dr. Menczel-Kiss Gellért, LeitnerLeitner 2014. március 19. Budapest Általános forgalmi adó Helyi iparűzési adó külföldön Általános alapelvek Mire érdemes figyelni? Általános

Részletesebben

E-útdíj adózási, elszámolási kérdések

E-útdíj adózási, elszámolási kérdések E-útdíj adózási, elszámolási kérdések Jancsa-Pék Judit LL.M. 2013. október 30. Magyar Logisztikai Egyesület E-útdíj Benchmark Konferencia 2013 Jogszabályi változások - gépjárműadó Az e-útdíj 2013. július

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

A REKLÁMADÓ-TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA. Piac & Profit Konferencia 2015. június 25. dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd

A REKLÁMADÓ-TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA. Piac & Profit Konferencia 2015. június 25. dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd A REKLÁMADÓ-TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA Piac & Profit Konferencia 2015. június 25. dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd MI INDOKOLTA A TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁST? Az Európai Bizottság vizsgálatának irányai : a reklámadó törvény

Részletesebben

1. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépés e

1. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépés e ,,,,, : aev r.~ala 2,. :anybzii1 : 74 ' 6A, Érkezett : 2014 JÚN 3 0. 2014. évi törvény a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről és azzal összefügg ő egyes adótörvények

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Jancsa-Pék Judit 2015. Január 14. Budapest 1 EKAER döntési fa / 1. *2015. január 1-i állapot szerint Nem kockázatos termék Útdíj

Részletesebben

wts hírlevél # 7.2014

wts hírlevél # 7.2014 2014. augusztus wts hírlevél # 7.2014 WTS Klient. A híd. fókuszban Reklámadó kérdezz, felelek! Az adóhatóság közzétette a reklámadó bevallás és a kitöltési útmutató tervezetét, teendők 2014. augusztus

Részletesebben

Ёrkezе t{ : 2014 JuN 0 2.

Ёrkezе t{ : 2014 JuN 0 2. ОАвú$gyiálés Hivatala lrcлщdnr^z аan: к,~f 2014. évi törvény а reklámadóról Ёrkezе t{ : 2014 JuN 0 2. Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel а következő törvényt alkotja : 1. Értelmező

Részletesebben

A legfontosabb adóváltozások

A legfontosabb adóváltozások A legfontosabb adóváltozások 2010-2011. Siklós Márta 2011. január 5. FİVOSZ PMSZ Építési tagozat Jogszabályok jegyzéke Jogszabályi háttér 2010. évi XC. tv. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények

Részletesebben

Transzferár szabályozás

Transzferár szabályozás Transzferár szabályozás Aktualitások a transzferár szabályozásban Siklós Márta 2013. november 25. Budapest Jogforrások Nemzetközi transzferár joganyagok OECD Transzferár irányelvek EU JTPF (Joint Transfer

Részletesebben

Antalóczy Györgyné: 30 35 020 35, info@triant.hu

Antalóczy Györgyné: 30 35 020 35, info@triant.hu 2014 november 11 Antalóczy Györgyné: 30 35 020 35, info@triant.hu Reklámadóról van már a NAV által közzétett információs kiadvány, de sok esetben továbbra sem egyértelmű, hogy fennáll-e az adókötelezettség.

Részletesebben

Adózásról érthetően. Workshop. Siklós Márta, partner Jancsa-Pék Judit, partner. 2013.11.29. Budapest

Adózásról érthetően. Workshop. Siklós Márta, partner Jancsa-Pék Judit, partner. 2013.11.29. Budapest Adózásról érthetően Workshop Siklós Márta, partner Jancsa-Pék Judit, partner 2013.11.29. Budapest - Transzferár - Helyi iparűzési adó - Catetéria - Egyéb Áttekintés 2. Maximális hatékonyság az adókedvezmények

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 9. szám 2014. szeptember

Szakmai folyóirat X. évfolyam 9. szám 2014. szeptember E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 9. szám 2014. szeptember Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Nem szerződésszerű teljesítés korrekciójának

Részletesebben

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 Budapest, 2014. augusztus 29. 8. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 1568 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 2014. évi XXXIV. törvény 165/2014. (VII. 17.)

Részletesebben

Törvények pénzügyi és számviteli hatása 2014 évben

Törvények pénzügyi és számviteli hatása 2014 évben Törvények pénzügyi és számviteli hatása 2014 évben I. Reklámadó (nemcsak) a médiaszolgáltatók szemével II. III. IV. Új PTK kontra Szt.:Törzstőke emelés saját tőke arány PTK: Lízing fogalom bevezetése Behajtási

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary OLDAL 1/6 JÚLIUS 2014 PAGE 1/6 JULY 2014 oldal/pagee 2 Tisztelt Ügyfeleink! Idén nyáron az adótörvények kapcsán több módosító csomagot is tárgyalt a magyar Parlament, illetve voltak olyan korábbi jogszabályváltozások

Részletesebben