A REKLÁMADÓ-TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA. Piac & Profit Konferencia június 25. dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A REKLÁMADÓ-TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA. Piac & Profit Konferencia 2015. június 25. dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd"

Átírás

1 A REKLÁMADÓ-TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA Piac & Profit Konferencia június 25. dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd

2 MI INDOKOLTA A TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁST? Az Európai Bizottság vizsgálatának irányai : a reklámadó törvény sértheti a letelepedés szabadságát, bizonyos rendelkezései vélhetően előre be nem jelentett, jogellenes állami támogatásnak minősülnek, versenytorzító hatásúak. A reklámadó törvény rendelkezései alapján egyes vállalkozások előnyösebb helyzetbe kerülhetnek más vállalkozásokkal szemben, az előny állami támogatásnak minősül (EUMSZ 107. cikkely) 2

3 MEGFELEL-E A MÓDOSÍTÁS A BIZOTTSÁG HATÁROZATÁBAN RÖGZÍTETTEKNEK? változott az adókulcsok száma, de továbbra is két 0%-os és 5,3%-os kulcs létezik, az árbevétel progresszív adóztatása változatlan maradt; a 0%-os adókulcs 100 millió forintos árbevételig történő meghatározása továbbra sem objektív alapú, mert - az árbevételre alkalmazott adókulcsok progresszív jellege és az adósáv meghatározásának módja azt eredményezi, hogy a kevesebb reklám árbevételt elérő vállalkozások kevesebb adót fizetnek, indokolatlan megkülönböztetés, - az árbevétel alapú adóztatás esetén a teherviselő képesség nem szolgálhat irányadó elvként; az elfogadott törvény nem foglalkozik az elhatárolt veszteség felhasználhatóságának kérdésével, a kifogásolt szabályozás érintetlen maradt, ez a Bizottság végső döntésére negatív hatással járhat; a 2014-es adóévre vonatkozóan a törvénymódosítás visszamenőlegesen nem rendezi a progresszív kulcsok és a sávhatárok kérdését (a Bizottság az adókötelezettségek rendezetlensége miatt a tervezett intézkedés hatályát vélhetően fenn fogja tartani). A kapcsolt vállalkozások adóalapjának együttes meghatározására vonatkozó új szabály megfelel a Bizottság elvárásainak. 3

4 MEGFELEL-E A MÓDOSÍTÁS A BIZOTTSÁG HATÁROZATÁBAN RÖGZÍTETT ELVÁRÁSOKNAK? A módosítás lehetőséget nyújt ahhoz, hogy az adózó - választása szerint -, élhessen az új adómértékkel, ezt visszamenőleg, a 2014-es adóévre is megteheti. Miért választás függvénye az alkalmazás? Az adómértékben bekövetkezett változás ne járjon visszamenőlegesen adókötelezettség növekedéssel? 4

5 ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE Adóköteles tevékenység Adóalanyiság (elsődleges-másodlagos) Adóalap elérése 5

6 ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE 1. Adóköteles tevékenység - reklám közzététele - médiaszolgáltatásban - Magyarországon kiadott, vagy terjesztett, túlnyomórészt magyar nyelvű sajtótermékben - a reklámtv. szerinti szabadtéri reklámhordozón - bármely járművön, nyomtatott anyagon, ingatlanon - az interneten, túlnyomórészt magyar nyelven, vagy túlnyomórészt magyar nyelvű internetes oldalon - a reklám megrendelése - kivéve, ha a reklám megrendelője rendelkezik a közzétevő nyilatkozatával, melynek két fajtája létezik: a közzétevő eleget tesz a reklámadó fizetési kötelezettségének, vagy a közzétevő nem tartozik a reklámadó hatálya alá ( a nyilatkozat megtehető a reklám közzétételi szerződésben, a kiállított számlán) - nincs nyilatkozattételi kötelezettség, ha a közzétevő a megrendelés időpontjában szerepel a NAV közhiteles reklámközzétevői listáján 6

7 ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE 2. Adóalanyiság (a láncolat 2 szereplőjét érinti): a reklám közzétevője (elsődleges adókötelezettek) - az Mttv. szerint Magyarországon letelepedettnek minősülő médiatartalomszolgáltató - olyan médiaszolgáltató, mely nem minősül Magyarországon letelepedettnek, de napi műsoridejének legalább felében magyar nyelvű médiatartalmat tesz Magyarországon elérhetővé - sajtótermék kiadója - szabadtéri reklámhordozót (bármely kültéri reklám), valamint bármely reklám elhelyezésére szolgáló bármely járművet, nyomtatott anyagot, ingatlant reklám céljára hasznosít - interneten reklámot közzétevő - adóköteles reklám közzétételének megrendelője (másodlagos adókötelezettek) - kivéve magánszemély, amennyiben nem minősül egyéni vállalkozónak 7

8 ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE Elsődleges adókötelezettek: - médium - sales house - kiadóhoz tartozó értékesítő Másodlagos adókötelezettek: - médiaügynökségek: tervezők, vásárlók - komplex feladatokat ellátó integrált kommunikációs ügynökségek - megrendelő 8

9 ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE adóalap elérése (reklámadó alapot 3 tétel képez) - az adóköteles tevékenység adóévi nettó árbevétele megnövelve a reklámértékesítő ügynökség árrésével (jutalékával) - saját célú reklám közvetlenül felmerült költsége (a számviteli törvény nem ismer ilyen fogalmat!) - a reklám megrendelője bármilyen okból nem kapott nyilatkozatot a közzétevőtől, és az összesített reklám közzététele - ide értve a saját célú reklámot és a kompenzációs, vagy barter ügyleteket is - havi 9 ellenértékének 2,5millió forintot meghaladó része

10 ADÓALAP MEGÁLLAPÍTÁSA SAJÁT CÉLÚ REKLÁM ESETÉN Saját célú reklám: a közzétevő saját termékére, árujára, szolgáltatására, vagy tevékenységére vonatkozó reklám (nem tartozik ide a cég neve, logója, elérhetősége, számlalevele, járművön elhelyezett elérhetősége) -Keresztpromóció egyrészt saját célú reklámnak, másrészt más érdekében közzétett reklámnak minősül (adóalap 2 jogcímen keletkezik) Alapja: reklámanyag költsége, a reklám készítésének, gyártásának, gyártatásának, közlésének költsége, de nem tartozik ide például a valamely mutató alapján felosztott közvetett költség (fűtés, világítás költsége). 10

11 AZ ADÓ MÉRTÉKE Közzétevői oldalon (elsődleges adókötelezett) - akik az adóévben 100millió forint alatti el, az adó mértéke 0% reklámárbevételt értek - akik az adóévben 100millió forint feletti reklámárbevételt értek el, az e feletti részre az adó mértéke egységesen 5,3 % (visszaható az adóalany választása szerint) hatályú rendelkezés Megrendelői oldalon (másodlagos adókötelezett) - akik bármilyen okból nem kaptak a közzétevőtől nyilatkozatot és a közzétevő nem szerepel a NAV nyilvános listáján, az összesített havi nettó 2,5 millió forintot meghaladó részre, ennek mértéke 5% (nem visszaható hatályú rendelkezés) - ennek az adóalanynak havonta, a számla kézhezvételét követő hónap 20-ig kell az adót összesítve bevallani és megfizetni - a társasági adó alanyánál a közzététellel összefüggésben elszámolt költség 30 millió forintot meg nem haladó része nem növeli az adóalapot, akkor is ha nem rendelkezik nyilatkozattal (Tao tv 3.sz. melléklet) (visszaható hatályú) 11

12 MENTESÜLÉS MEGRENDELŐI OLDALON rendelkezik nyilatkozattal, vagy a közzétevő szerepel a NAV reklámközzétevői közhiteles adatbázisában. Kérte ilyen nyilatkozat kiadását a közzétevőtől ezt hitelt érdemlően tudja is igazolni), de a számla kézhezvételét követő 10 munkanapon belül nem kapta meg, és ezt a tényt, a közzétevő személyét, és a közzététel ellenértéket a NAV- hoz írásban bejelenti (nincs formakényszer). 12

13 NYILATKOZAT Megrendelő (hirdető ügyfél) Közvetítő (reklámügynökség) Reklám közzétevője (kiadó) Nyilatkozattevő 13

14 NYILATKOZAT SZÖVEGE A közzétevő a reklámadó törvény hatálya alá tartozik: A reklámadó törvény 3. (3) bek alapján nyilatkozom, hogy az adókötelezettség..(számlakiállító cég neve) -t terheli és az adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz. A közzétevő nem tartozik a reklámadó hatálya alá: A reklámadó törvény 3. (3) bek alapján nyilatkozom, hogy a.. (számlakiállító cég neve)..-t az adóévben, reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli. 14

15 KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK A kapcsolt vállalkozásoknál az adóalapot csak abban az esetben kell összeszámítani, ha a kapcsolt jogviszony augusztus 15-e után, szétválással jött létre. (visszaható hatályú rendelkezés) 15

16 AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG ÉS AZ ADÓFIZETÉS TELJESÍTÉSE (ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK) Már működő társaságok adóelőleg bevallás és fizetés adóelőleg kiegészítés bevallás és befizetés az adókötelezettség bevallása határideje - adóév 7. hónapja 20. napja - adóév 10.hónapja 20. napja - az adóév 12.hónapja 20.napja - az adóévet követő 5. hónap utolsó napja 16

17 AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG ÉS AZ ADÓFIZETÉS TELJESÍTÉSE (ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK) Alakuló társaság: - az adóköteles tevékenységet kezdő adóalanyok a tevékenység megkezdését követő hónap 15. napjáig, illetve - az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kötelesek adóelőleg bevallást benyújtani, illetve az adóelőleget két egyenlő részletben megfizetni. 17

18 SPECIÁLIS SZABÁLYOK A MÓDOSÍTÁST KÖVETŐEN A módosítást megelőzően már a reklámadó hatálya alá tartozó adóalanyok esetében: - az adómérték változást az adózó választása alapján már a 2014-es és a 2015-ös adóévre visszamenőlegesen is alkalmazhatja. - Amennyiben az adózó úgy dönt, hogy nem él ezzel a lehetőséggel, úgy a 2015-ös adókötelezettsége teljesítése során az adóévi adóalapját arányosan meg kell osztania a törvény hatályba lépéséig eltelt naptári napoknak, valamint az adóév fennmaradó naptári napjainak az adóév naptári napjai számában képviselt hányadára, és az ennek megfelelő adóalaprészek után kell a régi, valamint az új adómértéket alkalmaznia. 18

19 SPECIÁLIS SZABÁLYOK A MÓDOSÍTÁS HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN A módosítást követően a reklámadó hatálya alá kerülő adóalanyok esetében: - A törvénymódosítás adó mértékére vonatkozó részei július 5-én lépnek hatályba, így mindazon vállalkozásokat, amelyek korábban nem tartoztak a törvény hatálya alá, úgy kell tekinteni, mint az adóköteles tevékenységet az adóévben jogelőd nélkül kezdő adóalanyt. (7. (2)). - Az adóhatósághoz történő bejelentkezésre július 5-től számított 15 nap áll rendelkezésre, azaz július 20-ig a megfelelő formanyomtatványon a be kell jelentkezni az adó hatálya alá és ezzel együtt teljesíteni kell az első adóelőleg fizetését is. - A második bevallást és adóelőleg részletet december 20-ig kell teljesíteni. Az adóelőleg összege az adóévre becsléssel megállapított várható adó összege. 19

20 SPECIÁLIS SZABÁLYOK A MÓDOSÍTÁS HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN Az újonnan az adó hatálya alá kerülő társaságoknál 2015-ben az adóév 12 hónapnál rövidebb lesz, ezért a számítás módja a következő: - a fizetendő adó összege a 100millió forint feletti adóalapnak az adóév naptári napjai alapján 12 hónapos időszakra számított összegéből - az 5,3%-os adómértékkel megállapított adóösszegnek az adóév naptári napjaival arányos részének megfelelő nap (178 nap) 20

21 21 KÖSZÖNÖM SZÍVES FIGYELMÜKET! Dr. Szilágyi Zsuzsanna Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda 8000 Székesfehérvár Petőfi utca 5 Mail: