Antalóczy Györgyné: ,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Antalóczy Györgyné: 30 35 020 35, info@triant.hu"

Átírás

1 2014 november 11 Antalóczy Györgyné: , Reklámadóról van már a NAV által közzétett információs kiadvány, de sok esetben továbbra sem egyértelmű, hogy fennáll-e az adókötelezettség. Első jó tanácsom: A REKLÁMKÖLTSÉGRE ÚJ FŐKÖNYVI SZÁMLÁT KELL KIALAKÍTANI!

2 Jogforrás

3 Reklámadó 1. Adókötelezettség a közzétevőket érinti Pl. Utazási irodáknál reklám Közzététel, ha másokat ellenérték fejében enged fel a honlapjára nem jellemző, >500 millió Ft-nál 2. Adókötelezettség a reklámot megrendelőket érinti Pl. Ha utazásra ösztönző szórólapokat készíttet és vagy pl. ha Tv-ben hirdetést rendel meg, (Kompenzációs, barter ügyletnél is!!!!!!!!!!!!)

4 Miért beszélünk most erről? Mert az utazási irodákat is érinti, és mert arról, hogy a reklámadó törvény egyes rendelkezéseit miként és hogyan kell értelmezni ahhoz, tisztázni kell néhány fogalmat és érdemes az adótanácsokat megfogadni!

5

6

7 Közzétevők adóalapja

8 Az adó alapja a havi összesített reklám ellenérték (reklámköltség) költés 2,5 millió forintot meghaladó része - ha tehát 2,6 millióra jön ki az összeg, akkor 100 ezer forint után kell adót fizetni. Ellenérték: nettó, azaz áfa nélküli összeg. De a saját célú reklám esetében a nem levonható tehát költséget jelentő áfa is az adóalap részét képezi! Az adó mértéke 20 százalék. Ha az adott hónapban a reklám-közzététel havi összesített ellenértéke a 2,5 millió forintot nem haladja meg, nullás adattartalmú bevallást benyújtani nem kell - azaz nem kell bevallást készíteni. De: Egy későbbi ellenőrzés esetére be kell gyűjteni minden papírt és nyilatkozatot, amivel igazolható, hogy 2,5 millió alatt maradt az összeg.

9 Reklámközzétevő: az, aki a reklám megjelenést lehetővé teszi. Ez lehet médiaszolgáltató, internetes oldalt üzemeltető, újság kiadója, ingatlan, gépjármű, internetes oldal tulajdonosa, üzemeltetője. Megrendelő: az, aki a reklámközzétevővel közvetlen szerződéses kapcsolatban áll. Társaság: az Ön cége. Szerződés kelte: az a nap, amikor a szerződést aláírták, interneten a rendelést leadták és az elfogadásra került, vagy az egyedi megrendelést leadták. Nyilatkozat kelte: számlán lévő nyilatkozat esetén a számla kiállítása napja, szerződés, vagy külön nyilatkozat esetén az a nap, ami az iraton szerepel. Nyilatkozat kézhezvétele: az a nap, amikor a nyilatkozatot átvette, akár személyen, akár postán, számla esetén, amikor a számlát befogadta.

10 Miért most fontos? Mert a megrendelőket szankciónálják! A reklámadót akkor kell bevallani és megfizetni, ha nem rendelkeznek a reklámközzétevő, törvényben nevesített nyilatkozatával. Nyilatkozat hiányában 39 százalékos adóteher rakódhat a reklámköltségre. A reklámközzétevő oldalán a mulasztás ára maximum forintig terjedő mulasztási bírság A megrendelői oldalon akár már forint reklámköltség is jelenthet, ha nyilatkozat nélküli, Ft bírságot!

11 A hír szent, a vélemény szabad! A legnagyobb baj, hogy : ha nem is kell fizetni, számolgatni, dokumentálni akkor is kell! (Azt is elöntik a papírok és nyilatkozatok, akinek 0 forint lesz az adója, a számolgatás végeredménye. Véleményem szerint: Jó lenne, ha ez így nem maradna!

12 Mi is ez az adminisztrációs új szabály? A megrendelt reklám esetén, egy utazási iroda (belföldi) egyértelműen hazai adóalany közzétevőtől reklámot rendel meg, akkor a megrendelőnek kell a nyilatkozatot beszerezni arról, hogy az adókötelezettséget a közzétevő (a reklám tevékenységet végző) teljesíti.

13 Egy-egy médiaügynökség több ezer reklámadó-nyilatkozatot fog kiadni! Adminisztrálásról és szükség szerint sokszorosításról van szó! De! Vigyázat! Az elfogadható nyilatkozat csak az, amely dátumot, szerződést azonosít, és eredeti, és cégjegyzési aláírásra jogosult által írt!

14 Az adóhatóság álláspontja szerint Nem reklámadó-köteles a politikai és társadalmi célú reklám, valamint a közérdekű közlemény. Nem közzététel a weboldalkészítés, a nyomdai szolgáltatás, az internet-szolgáltatói tevékenység, valamint önmagában a reklámanyagok kiszállítása, terjesztése vagy más kiadványokba történő behúzása sem. Nem közzététel az ismertető célzatú műsor- program előzetes, valamint termékek tárgyszerű bemutatása webáruházon keresztül. Nem jön létre adóköteles ügylet, ha a közzététel nem a törvényben meghatározott csatornán valósul meg, így például nyomtatott anyagként nem minősül adókötelesnek a hímzett vagy gravírozott reklám. Nem reklámcélú bevétel az áruházak által a kiemelt helyekre (gondolavégekre, raklapos szigetekre) történő árukihelyezés fejében számlázott ellenérték.

15

16 Mintha adómentesek lennénk. Analitika kell, csak a nullás bevallást nem kell benyújtani, A közzététellel kapcsolatban közvetlenül felmerült költség magában foglalja a reklám előállításának, gyártásának költségét is (pl. reklámmatrica gyártásának költsége). A számítás megáll ugyanakkor a közvetlenül hozzárendelhető tételek összeadása után, így a közvetett költségek (pl. fűtés vagy világítás) valamely mutató szerinti felosztása, ezek adóalaphoz rendelése ( ráallokálása ) nem szükséges.

17 Rémtörténet! Előfordulhat, hogy ugyanazon reklám közzétételének ellenértéke után mind a közzétevő (nettó árbevétel), mind pedig a megrendelő köteles lesz adót fizetni. Nyilatkozat hiányában a megrendelt reklám közzétevőjének járó ellenérték értékhatártól függetlenül a megrendelőnél társasági adó szempontból nem minősül vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak.

18 Nyilatkozat Fontos, hogy kellő pontossággal, ne általánosságban, hanem specifikusan, a konkrét ügyletek és azok értékének megjelölésével (pl. 2 db reklámfilm 25 millió Ft értékben) állítsák ki! A reklámadó szabályai csak azokra a reklámokra alkalmazhatók, amelyek beleillenek a reklámadó törvény 2. (1) bekezdésében felsorolt kategóriák valamelyikébe. Így például nem tartozik a reklámadó törvény hatálya alá, amikor a vállalkozás elnevezését, logóját pusztán annak érdekében használja a vállalkozás vagy annak munkavállalója, hogy személyét azonosítsa (népszerűsítési cél nem valósul meg) pl. cégnév feltüntetése levélpapíron, névjegykártyán, munkaruhán; cégnév, logó, elérhetőség feltüntetése járművön.

19 Dilemma a gyakorlatban: Annak eldöntése, hogy egyes esetekben hol húzódik a határvonal az azonosítási célt szolgáló (adómentes), valamint a népszerűsítő jellegű (adóköteles) megjelenítés között.

20 A szponzorációs szerződés: ahol egy kisfilmet finanszírozó a támogatásért cserébe sok esetben reklám szolgáltatást vár el. Ha a gyártó rendelkezik az elkészített anyag filmes jogaival, ezeket egyszerre több médiumnak is értékesíti. A finanszírozó közvetlenül nem rendel reklámot, a gyártó sem értelmezhető közzétevőként, továbbá amennyiben a közzététel létrejön, a közzétevő sem realizál bevételt a közzététel kapcsán.????????????????

21

22 4 témát érdemes megvizsgálni 1. Áll-e az utazási iroda közvetlen szerződéses kapcsolatban olyan személlyel, szervezettel, amelytől reklámközzétételt rendelt meg? Ha nincs közvetlen szerződéses kapcsolat a reklám közzétevőjével, mert akár ügynökségen, akár kapcsolt vállalkozáson keresztül történik a megrendelés, akkor a reklámadó szempontjából nincs további adófizetési teendő. De! ebben az esetben is: Be kell szerezni (elég másolatban) a közreműködőtől a reklám közzétevőjének nyilatkozatát, hogy a társasági adóban ne kelljen az adóalapot megnövelni. Figyelem! A nyomtatott anyag minden olyan reklámhordozó, amelyre a reklámszöveg nyomtatási technikával kerül rá. (Igen, a bögre és a toll is, nem csak a szórólap!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) Az ingatlanon közzé tett reklám az ingatlan kültéri homlokzatán, és belterének bármely felületén elhelyezett reklám is!!!!!!!!!!!

23 Reklámadó szempontjából annak sincs jelentősége, hogy mi a szerződéses áfa szerinti teljesítési időpontja. 2. Befogadott-e az utazási iroda olyan számlát, amely augusztus 15-ét követően kötött szerződés szerinti, és a törvény hatályba lépését követően leadott egyedi reklám megrendelés költségéről szól? A megrendelőnek mindig az adott hónapban kézhez vett számlákat kell vizsgálnia. (Tanácsom: Ne fogadjunk be egy hónapban 2,5 millió Ft-os számlát!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) Csak a törvény hatályba lépését követően kötött szerződések esnek az adó hatálya alá, így a korábban kötött szerződések számlái vonatkozásában nem kell a reklámadó kötelezettséget vizsgálni, függetlenül attól, hogy a megrendelő az erről szóló számlát csak augusztus 15-e után vette kézhez.

24 3. Rendelkezik-e a reklámközzétevő nyilatkozatával, amely szerint a reklámadó kötelezettség a reklám közzétevőjét terheli, aki az adófizetési és bevallási kötelezettségének eleget tesz? A nyilatkozatot a számlán, számviteli bizonylaton vagy egyéb okiraton kell megtenni, a nyilatkozatnak nincs formai kötöttsége. Elég, ha azt a számlázási teendőkkel is megbízott könyvelő vezeti rá a számlára. Egyéb esetben a nyilatkozatot cégjegyzésre jogosultnak kell megtennie. Láncmegrendelések esetén viszont érdemes figyelni arra, hogy a társasági adó-kockázat elkerülése miatt a mögöttünk álló megrendelőnek is szüksége van a nyilatkozatra. Legjobb megoldás egy külön okiraton megtenni a nyilatkozat.

25 A reklámközzétevő nyilatkozatának az alábbi elemeket kell (KÖTELEZŐ!!!!!!) tartalmaznia: az adókötelezettség őt, a közzétevőt, terheli és az adóbevallási és adófizetési kötelezettségének eleget tesz VAGY az adóévben adófizetési kötelezettség nem terheli. Ha a nyilatkozat az adott hónapot követő hónap 20. napjáig nem áll a megrendelő rendelkezésére, havi 2,5 millió forint feletti reklámköltés esetén adóbevallási és adómegfizetési kötelezettség terheli. A bevallási határidő után kézhez vett nyilatkozat birtokában viszont mindenki jogosult önellenőrzésre. Fontos, hogy a reklámközzétevő nyilatkozatának - ha azt nem a számlán teszi meg - a konkrét reklámközzététel beazonosításához kellően részletesnek kell lennie, az általános, konkrétumokat nem tartalmazó nyilatkozat nem elegendő.

26 4. Meghaladja-e havi szinten a 2,5 millió forintot az összesített, áfa összeget nem tartalmazó nettó reklámköltés? A megrendelőnek a havi szintű reklámköltségek számbavételekor csak azokat a reklámköltéseket kell figyelembe vennie, amelyeknél nem rendelkezik a reklám közzétevőjének nyilatkozatával. Ha a kézhez vett számlához van nyilatkozat, akkor az abban szereplő ellenértéket az összesítésnél figyelmen kívül kell hagyni. A nem forintban kiállított számlákra a törvény nem ad külön eligazítást. Az adóalap meghatározásánál mind az áfa törvény, mind a számviteli törvény szerinti árfolyam meghatározás, továbbá extrém esetekben a számla kézhezvétele napján érvényes árfolyam alkalmazása is elfogadhatónak látszik.

27 EU (Áfa) friss hírek! Az Európai Bizottság múlt csütörtökön nyilvánosságra hozta, hogy melyik alternatívát tartja a legéletképesebbnek a vállalkozások közötti (Business to business, B2B) Közösségi termékértékesítésekhez kapcsolódó áfa fizetés helyét és az adó alanyát illetően. Ezt követi majd a szolgáltatások és a végső fogyasztók felé történő értékesítek szabályai.

28 Itthoni friss hírek: 2015 évi adócsomag: 2015 évi csomagban a jogalkotó a reklámadó esetében is alkalmazni kívánja a kapcsolt vállalkozások időarányos összesített adóalapmegállapítási szabályait. A kapcsolt viszony időtartamára jutó időarányos adóalapot kell figyelembe venni. (Ennyi!) Adó

29 TC: 2015 Költségvetésben: 4,9 milliárd Ft a Turisztikai Célelőirányzat (2014-ben 9,9 milliárd forint, a 2013-as 12,5 milliárd tartalmazta a Forma 1 támogatását is. Kb előző évek átlaga Kb 5,6 milliárd) Kalkuláció: Ebből kell az NKA-val közösen kiírt rendezvénypályázatokra, a Hungarofest égisze alatt létrejövő fesztiválokra, kisebb termékfejlesztésekre és néhány célellenőrzésre fordítani valamint a Magyar Turizmus Zrt. éves működési költségére Kb 2 2,5 milliárd marketing költségekre.

30 Ez nem reklámadó köteles: Antalóczy Györgyné, könyvvizsgáló , Ez azonban már igen,reklámadó köteles: Utazási irodákhoz értő könyvvizsgálót szeretne? Válassza Antalóczy Györgynét: ,

31 Végezetül: Csak tájékoztatásul, megjegyzésként! Btk 289. A számviteli fegyelem megsértése Btk 299. Gazdasági adatszolgáltatás elmulasztása 2 évig terjedő szabadság-vesztéssel büntethető

32 Köszönöm, hogy meghallgattak, kérdéseiket várom, most és később is az alábbi címen, telefonon, en Tel: Fax: Web: Az alábbi címeken :

A reklámadó legfontosabb szabályai, figyelemmel a 2015-ös évközi változásokra. 2015. június 25. dr. Németh Nóra

A reklámadó legfontosabb szabályai, figyelemmel a 2015-ös évközi változásokra. 2015. június 25. dr. Németh Nóra A reklámadó legfontosabb szabályai, figyelemmel a 2015-ös évközi változásokra 2015. június 25. dr. Németh Nóra 1 Jogforrás A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] o Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én megjelent a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.], amelynek rendelkezései a 2014. évi XXXIV. törvény

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2015-ben is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám,

Részletesebben

ADÓ SZEKCIÓ ÜLÉSE 2014 NOVEMBER 12.

ADÓ SZEKCIÓ ÜLÉSE 2014 NOVEMBER 12. ADÓ SZEKCIÓ ÜLÉSE 2014 NOVEMBER 12. Könyvelő könyvvizsgáló, adószakértő 2014.02.26. 1 Globalizáció A világ olyan lett, mint egy dob, akárhol ütöm meg, mindenütt megremeg. McDonald s 30 ezer üzlet, 33

Részletesebben

RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira

RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira Magyar Szállodák és Éttermek Szövetség 2014konferencia 2014.09.10. Előadó: dr. Fekete Zoltán Titusz Tartalom 1.

Részletesebben

A REKLÁMADÓ-TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA. Piac & Profit Konferencia 2015. június 25. dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd

A REKLÁMADÓ-TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA. Piac & Profit Konferencia 2015. június 25. dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd A REKLÁMADÓ-TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA Piac & Profit Konferencia 2015. június 25. dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd MI INDOKOLTA A TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁST? Az Európai Bizottság vizsgálatának irányai : a reklámadó törvény

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja: 1. Értelmező rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában: 1. médiaszolgáltatás:

Részletesebben

wts hírlevél # 7.2014

wts hírlevél # 7.2014 2014. augusztus wts hírlevél # 7.2014 WTS Klient. A híd. fókuszban Reklámadó kérdezz, felelek! Az adóhatóság közzétette a reklámadó bevallás és a kitöltési útmutató tervezetét, teendők 2014. augusztus

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja: 1. Értelmező rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában: 1. médiaszolgáltatás:

Részletesebben

j ú l i u s 7 mai fo lyó irat XI. évfolyam 7. szám 2015. július Írta: Bonácz Zsolt segédleteket

j ú l i u s 7 mai fo lyó irat XI. évfolyam 7. szám 2015. július Írta: Bonácz Zsolt segédleteket E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 7. szám 2015. július Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ELLENŐRZÉS Bankszámláról felvett pénzösszeg

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról (a módosításokkal - piros színnel jelölve - egységes szerkezetben)

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról (a módosításokkal - piros színnel jelölve - egységes szerkezetben) 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról (a módosításokkal - piros színnel jelölve - egységes szerkezetben) Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja: 1.

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXII. törvény 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 2014.8.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések 1 2. Az adókötelezettség, az adóalany 1 3.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai

2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai 2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő Időszakos elszámolású ügyletek Mégsem 2015. 01. 01-től Fokozatos bevezetés: 2015. 07. 01-től könyvviteli,

Részletesebben

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ News Flash January, 2015 Adóváltozások 2015 egységes SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Jelen összefoglalónk célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a 2015. évi fontosabb adóváltozásokra a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27.

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27. PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2014. november 27. A november 26-i Magyar Közlönyben közzétett adótörvény módosítások számos területen hoznak jelentős változást a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest. Aktuális hírlevelünkben

Részletesebben

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai Az Áfa-törvény 2010. január 1-től hatályos módosítása a közösségi adószám alkalmazását, az adófizetési kötelezettség

Részletesebben

Elfogadták a 2016-os adócsomagot

Elfogadták a 2016-os adócsomagot Elfogadták a 2016-os adócsomagot Az Országgyűlés 2015. június 16-án elfogadta a Kormány 2016. évre vonatkozó adótörvény javaslatát. Az elfogadott változásokat jelen hírlevelünkben foglaltuk össze, kiemelve,

Részletesebben

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 Budapest, 2014. augusztus 29. 8. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 1568 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 2014. évi XXXIV. törvény 165/2014. (VII. 17.)

Részletesebben

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, a rendelkezés az adóról

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.)

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁSOK, SZAKLAPOKBAN MEGJELENT PÉLDÁK

ÁLLÁSFOGLALÁSOK, SZAKLAPOKBAN MEGJELENT PÉLDÁK MELLÉKLETEK 1 ÁLLÁSFOGLALÁSOK, SZAKLAPOKBAN MEGJELENT PÉLDÁK A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás adómértéke, a szálláshelyszolgáltatással együtt nyújtott szolgáltatások kezelése az áfarendszerben (A

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2008. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2008. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2008. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Levelezési cím: Enying Város Polgármesteri Hivatal 8130 Enying, Kossuth u. 26. Ügyfélfogadás helye:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2013. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 2013. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 2013. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz A 2013. évi iparűzési adóról 2014. május 31-ig kell bevallást benyújtania a naptári évvel azonos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi adóváltozásokról

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi adóváltozásokról TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi adóváltozásokról I. Adózás rendje Áfa bevallási gyakoriság Az újonnan alakuló vállalkozásokat az eddigi negyedéves bevallási gyakoriság helyett havi áfa bevallási kötelezettség

Részletesebben

Törvények pénzügyi és számviteli hatása 2014 évben

Törvények pénzügyi és számviteli hatása 2014 évben Törvények pénzügyi és számviteli hatása 2014 évben I. Reklámadó (nemcsak) a médiaszolgáltatók szemével II. III. IV. Új PTK kontra Szt.:Törzstőke emelés saját tőke arány PTK: Lízing fogalom bevezetése Behajtási

Részletesebben