1. a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma"

Átírás

1 Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik január 1-jétıl érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy az alábbi szám és adónem jegyzékben a korábban (2012. szeptember 20-tól december 31-ig) érvényes jegyzékhez képest történt változásokat kiemelten szerepeltetjük: - (adónemkód) nyitása, illetve (adónemkód) megnevezésének módosítása esetén eltérı (piros) színnel és félkövéren, - (adónem) lezárása esetén eltérı (piros) színnel és áthúzással. Fontos változás, hogy a magán-nyugdíjpénztári tagdíj, önellenırzési pótlék és késedelmi pótlék beszedési számlákat a Magyar Államkincstár december 31-i hatállyal lezárta, ezért a magán-nyugdíjpénztári számokat a jegyzékbıl töröltük, kérjük azokra befizetéseket ne teljesítsenek! További fontos változás, hogy lezárásra kerültek az illeték beszedési számlák is. Kérjük, hogy a továbbiakban az illetékekkel kapcsolatos befizetéseket egységesen a NAV Illetékek bevételi számlára (adónemkód: 521) teljesítsék. 1. Kötelezettség jellegő számlák, adónemek 1. a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek Költségvetési megnevezése Költségvetési 1. NAV Társasági adó bevételi NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt, ıstermelıt, egyéni vállalkozót, kifizetıt terhelı kötelezettség beszedési 3. NAV Általános forgalmi adó bevételi /Megjegyzés: a 104-es csoportos adónem, ezen belül: - általános forgalmi adó könyvtári dokum. ÁFA visszatérítése 204/ NAV Egyszerősített vállalkozói adó bevételi NAV Rehabilitációs hozzájárulás bevételi NAV Egészségbiztosítási Alapot megilletı bevételek magánszemélyt, ıstermelıt, egyéni vállalkozót, kifizetıt terhelı kötelezettség beszedési 7. NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletı bevételek magánszemélyt, ıstermelıt, egyéni vállalkozót, kifizetıt terhelı kötelezettség beszedési 8. NAV Adóztatási tevékenységgel összefüggı késedelmi pótlék bevételi

2 2 9. NAV Munkaadói járulék beszedési NAV Munkavállalói járulék beszedési NAV Játékadó bevételi NAV Munkáltatói táppénz hozzájárulás beszedési 13. NAV Egészségügyi hozzájárulás magánszemélyt, ıstermelıt, egyéni vállalkozót, kifizetıt terhelı kötelezettség beszedési NAV Nemzeti kulturális járulék bevételi NAV Szakképzési hozzájárulás beszedési NAV Innovációs járulék beszedési NAV Vállalkozói járulék beszedési NAV START-kártya kedvezményes járulékbefizetések beszedési 19. NAV Korkedvezmény-biztosítási járulék beszedési 20. NAV Egészségbiztosítási és munkaerı-piaci járulék magánszemélyt, ıstermelıt, egyéni vállalkozót, kifizetıt terhelı kötelezettség beszedési NAV Kifizetıt terhelı ekho beszedési NAV Magánszemélyt terhelı ekho beszedési NAV Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 11,1 %-os ekho beszedési 24. NAV Nyugdíjas vagy járulékfizetési felsıhatár túllépés esetén fizetendı ekho beszedési NAV Ekho különadó beszedési NAV Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 15 %-os ekho beszedési 27. NAV EGT államban biztosított személytıl levont ekho beszedési NAV Biztosítási adó bevételi NAV Hitelintézeti járadék bevételi NAV Önkéntesen feltárt adókülönbözet bevételi NAV Egyéb kötelezettségek bevételi NAV Átlagadó bevételi

3 33. NAV Adóztatási tevékenységgel összefüggı bírság, mulasztási bírság és önellenırzéssel kapcsolatos befizetések bevételi /Megjegyzés: a 215-ös csoportos adónem, ezen belül: - önellenırzési pótlék bírság mulasztási bírság 226/ NAV Baleseti adó beszedési NAV Adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi 36. NAV Gépjármő vagyonszerzési illeték bevételi 37. NAV TV-készülék üzemben tartási díj beszedési NAV Energiaellátók jövedelemadója bevételi NAV évtıl érvényes gyógyszertár szolidaritási díj beszedési 40. NAV Egyszerősített foglalkoztatásból eredı közteher befizetések beszedési NAV Cégautóadó bevételi NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési 43. NAV Gyógyszer-nagykereskedık gyógyszertárak részére értékesített, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési NAV Gyógyszertár szolidaritási díj beszedési NAV Gyógyszer ismertetés utáni befizetések beszedési 46. NAV Gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések beszedési 47. NAV Gyógyszertámogatás-többlet sávos kockázatviselésébıl eredı befizetések beszedési 48. NAV Egyszerősített foglalkoztatásból eredı magánnyugdíjpénztári tag munkavállalót érintı közteher befizetések beszedési 49. NAV TV-készülék üzemben tartási pótdíj beszedési NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési

4 4 51. NAV Kulturális adó beszedési NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott közfinanszírozott gyógyszerek utáni kiegészítı befizetései beszedési 53. NAV Kisadózó vállalkozások tételes adója bevételi NAV Kisvállalati adó bevételi NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyektıl levont adó, adóelıleg beszedési 56. NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletı bevételek magánszemélyektıl levont járuléka beszedési 57. NAV Egészségbiztosítási és munkaerı-piaci járulék magánszemélyektıl levont járuléka beszedési NAV Tőzvédelmi hozzájárulás bevételi NAV Közmővezeték adó bevételi NAV Jogosulatlanul igénybevett lakásépítési kedvezmény és pótléka bevételi 61. NAV Külföldi vállalkozásnál biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban foglalkoztatott utáni járulék befizetések beszedési 62. NAV Magánszemélyek jogviszony megszőnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója bevételi NAV Pénzügyi tranzakciós illeték bevételi NAV Hitelintézetek 2011-ben kezdıdı üzleti- vagy adóévére vonatkozó különadója bevételi 65. NAV Pénzügyi szervezetek különadója bevételi NAV Környezetterhelési díj bevételi NAV Bolti kiskereskedelmi tevékenység különadója bevételi 68. NAV Távközlési tevékenység különadója bevételi 69. NAV Energiaellátó vállalkozási tevékenységének különadója bevételi NAV Távközlési adó bevételi

5 5 1.b) Illeték Költségvetési megnevezése Költségvetési 1. NAV Illetékek bevételi Támogatás jellegő számlák, adónemek: Költségvetési megnevezése 1. NAV Szociálpolitikai menetdíj-támogatás folyósítási Költségvetési NAV Állami kezességbeváltás folyósítási NAV Agrárgazdasági kezességbeváltás lebonyolítási 4. NAV Közforgalmú gyógyszertárat mőködtetı vállalkozások mőködési célú támogatása lebonyolítási NAV Egyedi támogatás folyósítási NAV Szociális hozzájárulási adókedvezmény visszatérítés lebonyolítási NAV Egyéb vállalati támogatás folyósítási NAV évtıl érvényes közforgalmú gyógyszertárat mőködtetı vállalkozások mőködési célú támogatása lebonyolítási NAV Normatív támogatás folyósítási NAV Agrártermelési támogatás lebonyolítási NAV Agrárfinanszírozás támogatása lebonyolítási 12. NAV Új mezıgazdasági gépvásárláshoz, lízinghez nyújtott támogatás lebonyolítási

6 6 3. Folyószámlán nem megjelenı számlák, adónemek Költségvetési megnevezése 1. NAV Önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási befizetése bevételi 2. NAV Szokásos piaci ár megállapítás díja bevételi Költségvetési NAV Igazgatási szolgáltatási díj bevételi NAV Szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos díj és bírság bevételi 5. NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi