1. melléklet a 299/2011. (XII. 22.) Korm.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "http://apeh.hu/magyar_oldalak/adoinfo/szocialis_hozzajarulasi_ado/elvart_beremeles_2012.html 1. melléklet a 299/2011. (XII. 22.) Korm."

Átírás

1 1. MINIMÁLBÉR: Minimálbér: Ft Garantált bérminimum: Ft Az elvárt béremelésrıl szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának és így a szociális adóból érvényesíthetı adókedvezmény érvényesítésének elısegítéshez kapcsolódó útmutató az alábbi linkre kattintva elérhetı: 1. melléklet a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez A évi munkabéremelés elvárt mértéke 1. Az elvárt munkabéremelés mértéke a évi havi munkabér 26%-a, ha a évi munkabér nem haladja meg az forint/hó összeget. 2. Az elvárt munkabéremelés mértéke, ha a évi havi munkabér meghaladja az forint/hó összeget, de nem haladja meg a forint/hó összeget: évi munkabér (Ft/hó) évi elvárt munkabéremelés (Ft/hó)

2

3 2. SZJA (Személyi jövedelemadó): A Szja mértéke 2012-ben is 16 % marad. Az adójóváírás január 1-tıl megszőnik. Az adóalap kiegészítés közismertebb nevén szuperbruttó január 1-tıl részlegesen szőnik meg. ez azt jelenti, hogy amennyiben az összevont adóalapba tartozó bruttó éves jövedelem ,- Ft alatt van, úgy nem kell adóalap kiegészítéssel számolni. A ,- Ft-ot meghaladó rész után kell adóalap kiegészítéssel adózni, melynek mértéke nem változott, maradt 1,27 %. Kedvezményes adózással adható nem pénzbeli juttatások: (Kedvezményes adózással adható juttatások.) 2012-ben két kategóriába sorolhatjuk a kedvezményes adózással adható nem pénzbeli juttatásokat, melyeknek adómértéke jelentısen emelkedett 2011-hez képest. a) Béren kívüli juttatások(adó mértéke: a juttatás * 1,19 után 16 % szja és 10% eho) - Munkahelyi étkeztetés, mely kizárólag a munkáltató telephelyén üzemi étkezdéjében használható fel (havonta max ,- Ft adhat). - Erzsébet utalvány, havi max ,- Ft készétel vásárlására adható. - Széchenyi pihenıkártya (max. 450 ezer Ft adható évente) - Vendéglátás szolgáltatásra felhasználható ,- Ft évente - Szálláshely szolgáltatásra ,- Ft adható évente - Szabadidı eltöltésre, egészségmegırzésre fordítható ,- Ft évente - Iskolakezdési támogatás, gyermekenként a min. bér 30%-a adható - Helyi utazási bérlet (a munkáltató nevére számlát kell kérni) - Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári befizetések, min bér 50%-ig támogatható - Önkéntes egészségpénztári befizetések, minimálbér 30%-ig adható b) Egyes meghatározott juttatások(adó mértéke:a juttatás * 1,19 után 16 % szja és 27 % eho) - az a) csoporton belüli juttatások ,- Ft-ot meghaladó része - Cégtelefon magáncélú használata, - Üzleti úthoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás, - Reklámcélú juttatás, - Reprezentációs költség vagy üzleti ajándék Családi kedvezmény: A családi kedvezménnyel kapcsolatos lényegi változás nem történt az elızı évhez képest. Bıvült azoknak a köre, akik jogosultak igénybe venni a gyereket saját háztartásukban nevelı gyámokkal és nevelıszülıkkel. Emlékeztetıül: - a családi kedvezmény a szuperbruttóval növelt adóalap kedvezménye (2012-tıl a ,- Ft alatti jövedelmeket nem kell bruttósítani) és nem adókedvezmény - Mértéke: - 1 és 2 eltartott esetén: ,- Ft / kedvezményezett eltartott / hó - 3 vagy több eltartott esetén ,- Ft/ kedvezményezett eltartott / hó - nincs jövedelemkorlát azaz, bármekkora éves kereset mellett igénybe vehetı -a magzatra is jár a családi kedvezmény a fogantatástól számított 91. naptól

4 Adómentes juttatások A munkáltató által a munkavállalónak végtörlesztéshez adott vissza nem térítendı támogatás 7,5 millió forintig adómentes lesz, feltéve, hogy a támogatást a munkáltató közvetlen a jogosult (azaz a bank) részére utalja át. Ha a munkavállaló már elıbb végtörlesztett, akkor a munkáltató banki igazolás birtokában neki is átutalhatja a támogatást. A sporteseményre szóló belépıjegy, bérlet juttatása a korábbi feltételek mellett továbbra is adómentes juttatás marad. (max Ft-ig) 3. Járulékok: Munkaadót terhelı járulék -Legfontosabb változás tıl, hogy a munkaadót terhelı társadalombiztosítási járulékot felváltja, a szociális hozzájárulási adó. A szociális hozzájárulási adó alapja megegyezik a társadalombiztosítási járulék alapjávalmértéke 27 % (megegyezik a korábbi munkaadói nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék és munkaerı-piaci járulék mértékével) -Szakképzési hozzájárulás (1.5%) Kedvezıtlen változás, hogy a saját munkavállalók képzési költségeinek szakképzési hozzájárulás terhére történı elszámolására a jövıben nem lesz lehetıség. Egyéni járulékok Mértéke: - 10 % nyugdíjjárulék (vagy 10 % magánnyugdíj-pénztári tagdíj, melyet közvetlenül az adott pénztárnak kell megfizetni, illetve bevallani) - 4 % természetbeni egészségbiztosítási járulék - 3 % pénzbeli egészségbiztosítási járulék (2011.-ben 2% volt!) - 1,5 % munkaerı-piaci járulék Alapja: biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján kifizetett járulékalapot képezı jövedelem. Megszőnt a szabadságmegváltás, végkielégítés, jubileumi jutalom, újrakezdési támogatás, illetve az Mt. 88. (2) bekezdése valamint a Kjt. 27. (2) bekezdése alapján járó díjazás egészségbiztosítási és munkaerı-pici járulék alóli mentessége. Szintén az egyéni járulékfizetést érinti, hogy egyidejőleg fennálló többes jogviszony esetén valamennyi jogviszonyban meg kell fizetni január 1-jétıl a a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és a munkaerı piaci járulékot. (Eddig heti 36 órás foglalkoztatás esetén a további jogviszonyokban csak 4 %-os természetbeni egészségbiztosítási járulékot kellett a biztosítottnak egyéni járulékként a nyugdíjjárulékon túl fizetnie.)

5 Egyéni és társas vállalkozó minimum járulékfizetése A többes jogviszonyban nem álló fıfoglalkozású egyéni, illetve társas vállalkozó minimum járulékfizetésének alapja magasabb, megállapításának módja pedig bonyolultabb lesz. -A 27 %-os szociális hozzájárulási adó minimális alapja a minimálbér 112,5 %-a. -A 10 %-os nyugdíjjárulék alapja a minimálbér. -A 8,5 ( ,5) %-os egészségbiztosítási és munkaerı-piaci járulék minimális alapja pedig a minimálbér 150 %-a lesz. Egészségügyi szolgáltatási járulék A kiegészítı tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozókat érintı, illetve a Tbj. 39. (2) bekezdése alapján a magánszemélyt terhelı egészségügyi szolgáltatási járulék napi összege 213 forintra, havi összege pedig forintra nı. Táppénz-hozzájárulás Változatlanul a munkáltató fizeti a táppénz egyharmadát. Egészségügyi hozzájárulás A 27 és 14 %-os mérték változatlan. Viszont 10 %-os EHO terheli a kifizetıt az Szja.tv a szerinti béren kívüli juttatás adóalapként meghatározott összege után. 4. ÁFA: Az ÁFA 25 %-os adókulcsa tıl 27%-ra emelkedik. Átmeneti szabályok: - esedékes díjfizetés 2012 januárjában van, de 2011-es teljesítést számlázunk, úgy az Áfa 25%. - esedékes díjfizetés januárjában van, 2011-es és 2012-es teljesítést is számlázunk ugyanazon a számlán, úgy ebben az esetben arányosítanunk kell és a 2011-re esı részt 25%-os áfa, míg a 2012-es részt 27% áfa terheli - esedékes díjfizetés januárjában van és a 2012-es teljesítést számlázzuk, úgy ebben az esetben már 27% az áfa. Pénztárgépek átállása és az éves kötelezı szerviz: Az áfa kulcs változása miatt a pénztárgépeket ig kell átállítani. Amíg a pénztárgép nincs átállítva, nem használható és kézi nyugtaadással kell helyesbíteni. A pénztárgép átállításakor ne feledkezzünk meg az elızı éves zárás kinyomtatásáról és ennek a ténynek a pénztárkönyvbe történı bejegyeztetésérıl a szerviz által.

6 5. Cégautó adó A cégautó adó évi havi mértéke személygépkocsira vonatkozóan: Nem kell cégautó adót fizetni a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott mezıgazdasági vontatóra, a négykerekő segédmotoros kerékpárra, a munkagépre, a lassú jármőre, valamint a lassú jármő pótkocsijára, a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betőjelő rendszámtáblával ellátott gépjármőre, valamint a külön jogszabály szerinti méhesházas gépjármőre, A törvényjavaslat értelmében a személygépkocsik után fizetendı cégautó adó összege a gépjármő piaci értékükét leginkább kifejezı négy kw kategória kombinációja és környezetre gyakorolt hatása (kedvezı, kevésbé kedvezı, káros) a környezetvédelmi osztályba sorolás szerint kategorizálva eredményeként létrehozott 12 adótétel havi összegének eredıjeként számítandó majd. A cégautó adó csak cég tulajdonában levı személygépkocsik után esedékes. 6. Egyéb változások Kötelezı kamarai tagság tıl A törvény kihírdetésekor már meglévı vállalkozás (cég és egyéni vállalkozó) február 28-ig köteles székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamaránál nyilvántartásba vételét kérni. A január 1. után alakult vállalkozások pedig a megalakulástól számított illetve az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltását követı 5 munkanapon belül kötelesek kamarai tagságot létesíteni.a kamarai feladatok ellátásához a tagnak kamarai hozzájárulást kell fizetni, melynek összege évi Ft. A tagdíj összegét tárgyév március 31-ig kell megfizetni. A kamarai hozzájárulás meg nem fizetése köztartozásnak minısül. A kamarai nyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezet részére kötelezıen nyújtandó térítésmentes kamarai alapszolgáltatások: - tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben, - üzleti partnerkeresés, - pályázatfigyelés Készpénzkészlet A készpénz-készletet a Szt.-ben szabályozott 2%-ról felemelik 10%-ra, pl. 10Mft bevételnél 1Mft lehet a havi átlagos készpénz állomány.

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től

Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től Munkavállalót terhelő adók és járulékok: SZJA (16 %) Nyugdíjjárulék (10%) MNYP tag esetén is! Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) Pénzbeli

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden 2012. évi adó- és járulékváltozások röviden Az alábbiakban megpróbáltuk a gyakran módosuló törvényekből a vállalkozásokat leginkább érintő 2012 évi változásokat összeállítani. Személyi jövedelemadó 2012.-től

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december

PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december November végén kihirdetésre került a módosító törvény, amely a 2012-es, valamint részben az azt követı évekre vonatkozó adó- és járulékszabályokat tartalmazza. A személyi

Részletesebben

Fontosabb változások 2012-ben

Fontosabb változások 2012-ben Fontosabb változások 2012-ben ÁFA Az ÁFA mértéke 2012-től 27 százalék lesz. A pénztárgépeket február 29-ig kell átállítani, addig kézzel írt nyugtát vagy számlát kell kiállítani. 2012-től levonható a bérelt

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2012. év január 1-től hatályos fontosabb személyi jövedelemadó és járulékváltozásokról, és a készpénzfizetéssel, házipénztárral, pénztárgépekkel, nyilvántartásokkal

Részletesebben

Személy jövedelemadó 2014. évi változásai. Minimálbér: 101.500.- Ft. Garantált bérminimum: 118.000.- Ft

Személy jövedelemadó 2014. évi változásai. Minimálbér: 101.500.- Ft. Garantált bérminimum: 118.000.- Ft ADÓVÁLTOZÁSOK 2014 Vasas Szakszervezeti Szövetség Somodiné Magyari Krisztina 2014. január 23. Személy jövedelemadó 2014. évi változásai Minimálbér: 101.500.- Ft Garantált bérminimum: 118.000.- Ft 2 1 Családi

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2015. JANUÁR 01-TŐL

VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2015. JANUÁR 01-TŐL VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2015. JANUÁR 01-TŐL ADÓKEDEZMÉNYEK Első házasok kedvezménye: Új adókedvezmény 2015. január 1-től az első házasok kedvezménye. Mindenkinek jár, ahol az egyik fél legalább

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

A munkabér bruttó-nettóegyebek

A munkabér bruttó-nettóegyebek A munkabér bruttó-nettóegyebek Személyi jövedelemadó Egészségbiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Munkaerő-piaci járulék (régen munkavállalói járulék) Szociális hozzájárulási adó (régen 2011

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2012 2013 2014 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 93.000,-

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2010. 2011. 2012. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 SZJA 2009.10.07 Samling 1 2009.01.01-én: Szja 2009 Az adótábla változatlan, 1,7 mft-ig az adó 18%, felette 36%. A különadóval együtt a legfelsı adókulcs lényegében 40%. 2009.07.01 Adótábla

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Általános forgalmi adó Számla kötelező adattartalma kibocsátás kelte teljesítés kelte a számlázott gazdasági teljesítés tényleges

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Dr. Nink Gabriella 2011. december 1. Személyi jövedelemadó Adóalap 2012 január 1-től nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni, amennyiben az éves összevont

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

SZJA általános jellemzői

SZJA általános jellemzői személyi jellegű általános önadózás SZJA általános jellemzői több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható,

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 295/2009. (XII. 21.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. (1) bek. 73.500

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben