Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. A felnőtt tanuló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. A felnőtt tanuló"

Átírás

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar A felnőtt tanuló Oktató: Novák Géza Máté Készítette: Huszka Eszter

2 1. Bevezetés Jelen dolgozatom témájaként, egy a mai napra egyre inkább terjedő és a hétköznapokba beépülő témát, a felnőttoktatásban résztvevő diákok kompetenciáit, motivációit, egész jellemüket választottam. Manapság egyre több jelentőséget kap a téma, mivel számos továbbképzésen, nyelvtanfolyamon, kurzuson kell részt vennie a kor emberének ahhoz, hogy megfelelő szintű megélhetést biztosíthasson magának, esetenként családjának is. Manapság már sok helyen nem elegendő egy diploma, nyelvvizsgák kellenek és elegendő ismeret a világról. Valljuk be, ez sokszor nem könnyű feladat. De vajon csak ez lehet a motiváló erő? Vagy ennél komplexebb a téma? És mik azok az elengedhetetlen tulajdonságok, amivel rendelkeznünk kell, ahhoz, hogy sikeresen elvégezzünk valamilyen képzést? Az elkövetkezőkben többek között erre is megpróbálok választ találni. A sikeres munka érdekében a témához kapcsolódó szakirodalmat, illetve az általam összeállított kérdőív eredményeit fogom felhasználni. 2. A felnőtt tanuló kompetenciái, jellemzői Ebben a bekezdésben a felnőtt diákok jellemzőit fogom az Olvasóval ismertetni. De ki is az a felnőtt? A kérdést több szempontból lehet megközelíteni. Jogi szempontból a tizennyolcadik életévét betöltött személy felnőttnek tekinthető. Társadalmi szempontból az, aki tanulmányait befejezte és kilépett a munkaerő piacra, vagy valamilyen szakképesítést szerzett, és így munkatapasztalatot szerezhet, szintén a felnőtt kategóriába tartozik. Pszichológiai megközelítésben felnőtt az úgynevezett érett személyiség. (Dinnyés- Rakaczkiné-Lada, 2001) Minden egyén más és más jellemzőket, tulajdonságokat, tapasztalatokat tud magáénak, nem találunk két teljesen ugyanolyan embert a világon. Ebből következik, hogy tanuláshoz való hozzáállásuk is gyakran eltérő. Azt azonban elmondhatjuk, hogy aki felnőtt fejjel is a tanulás felé orientálódik, bizonyosan rendelkezik olyan alap kompetenciákkal, mint tanulótársai. Ilyen kompetencia például az önállóság. A felnőttképzésben résztvevőknek legtöbbször önállóan kell feldolgozniuk egy-egy hosszabb anyagrészt, fejezetet a tananyagból. Kisgyermekek oktatásánál ez teljesen máshogy működik, mivel általános iskola alsó osztályaiban egyrészt nem ismerik még a tananyag feldolgozásának különböző módszereit,

3 másrészt nincs is még szükségük rá, hogy teljesen önállóan tegyék ezt meg, hiszen tanáraik és családjuk ilyen szempontból állandó hátteret nyújtanak. Egy felnőttnek önállóan kell reggel felkelni, elmenni az intézménybe, ott (lehetőleg) aktívan jelen lenni és végül elsajátítani az anyagot. Elengedhetetlen a hálózati gondolkodás a kompetenciák közül, hiszen a megszerzett tudást rendszerezni kell a fejünkben ahhoz, hogy hosszútávon is elő tudjuk hívni, és ne kopjon el rövid időn belül. A tanulónak tudnia kell egyszerre több összefüggést átlátnia, újabb dolgokat kapcsolnia a meglévőkhöz, illetve ha szükséges, módosítani azokat. Az előző kompetenciához köthető a szintén kulcsfontosságú jellemző, a megszerzett tapasztalatok. A munkatevékenység tapasztalatok felhalmozódásával jár. Ebből következik, hogy a tanulók szelektív módon reagálnak az elhangzott ismeretekre. Előfordulhat, hogy nem fogadják el azok jelentős részét, ha nem illeszkednek tapasztalataikhoz, vagy ha nem találnak megfelelő magyarázatot arra, hogyan illeszthetők az ismeretek a meglévő tapasztalatokhoz. (Szitó, letölt. dátuma: ) További fontos kompetencia a nyitottság és a problémamegoldó képesség. A kettő együtt jelenik meg, és szorosan összefügg, hiszen gerjesztik egymást. A nyitottság kulcspontja a sikerek elérésének, mert, ha valaki nem rendelkezik azzal a bizonyos b terv -vel, elkezd stresszelni, nincs több megközelítési módja, akkor könnyen ráfázhat egy adott problémás szituációra. Dieter Mertens négy formáját említi a kulcsképességeknek: az alapképességeket, horizontális képességeket, szélesítő elemeket és a szüreti tényezőket. Az alapképességek sokféle helyzetben alkalmazhatók, például a kooperációs helyzetekben a kreatív, logikus, konstruktív gondolkodás. A horizontális képesség az ember önállóságára irányul, azaz, hogy önállóan tudjunk információt szerezni, feldolgozni. A szélesítő elemek szakmánként alkalmazhatók, gyakorlati követelményként jelennek meg. Végül a szüreti tényezők olyan képességek, amelyek abban nyújtanak segítséget, hogy saját és mások tudása között áthidalják a szakadékot. (Maróti, 1997) 3. A felnőtt tanulók tanulása ezt. A következőkben, miután már tudjuk, ki végzi a tanulást, nézzük meg, hogy hogyan végzi

4 Kálmán Ildikó a céltudatos tanulásnak három kategóriáját különbözteti meg. Az első az iskolarendszerű tanulás, amely oktatási intézményekben zajlik, akkreditált diplomával és szakképesítéssel zárul. Ezzel szemben a nonformális tanulás nem feltétlenül ad bizonyítványt. Munkahelyeken, szervezetek keretein belül, illetve az iskolarendszert kiegészítő egyéb művészeti- és sportkörök, nyelvi kurzusok alkotják. A harmadik kategória, az informális tanulás, a mindennapok része. Az előző két kategóriával szemben ez nem szándékos tanulás, hanem a tapasztalatszerzésen alapuló. Így tehát megeshet, hogy maga a felnőtt sem észleli, hogy tudása növekszik. (Kálmán, 2006) Dinnyés János könyvében találkozunk a Peter Honey és Alan Muumford által meghatározott négy alapvető tanulói stílussal. A képzési és fejlesztési módszereknek ehhez a négy stílushoz való igazodása sokban hozzájárul a sikerhez. Az a módszer a hangsúlyos, amelynek alapján az egyén tanul. A stílusok a következők: aktivista, reflektáló, teorista és pragmatista. Elsőként az aktivista tanulói magatartást mutatom be egy pár mondattal. Erre a csoportra jellemző, hogy leginkább az új tapasztalatokból, gyakorlati tevékenységekből tanulnak. Ők általában extrovertált személyek, akik nem riadnak vissza attól, ha hirtelen kell orvosolniuk egy nagynak tűnő problémát, sőt ez motiválja őket. Energikusak, az itt és most szituációk kedvelői, akik nem hívei a rutinnak és a hosszú távú konszolidáltságnak. A reflektáló személyek csoportjába tartoznak azok, akik inkább csak a háttérből figyelnek meg több perspektívából bizonyos történéseket. Óvatosság, meggondoltság jellemzi őket, és kifejezetten jók az adatgyűjtésben és az elemzésben. Ezzel szemben a határidős munkákat, a stresszt, a nyomást nem kedvelik, és próbálják is kerülni. A teoristák a modellek, koncepciók, teóriák kedvelői, ha összefüggések feltárásáról van szó. A logikát és a racionalitást helyezik előtérbe, ezért preferálják az intellektuális erőfeszítéseket. Általában ők is a dolgok szélén szeretnek tevékenykedni egy elkülönült pozícióban, és kerülik azokat a szituációkat, amikor a dolgok sűrűjében kell dolgozni. A pragmatista személyek mottója: Ha működik, akkor az jó.. Gyakorlatias egyénekről van szó, akik élvezik, ha gyakorlati döntéseket hozhatnak meg. Két lábbal élnek a földön és örömet okoz nekik a problémamegoldás. A hangsúlyt az eredményre és az alkalmazásra fektetik. (Dinnyés-Rakaczkiné-Lada, 2001) Nem hagyhatjuk figyelmen kívül ebben a témakörben a különböző tanulási stílusokat sem. Mint azt már bizonyára sokan felismerték magukon is, érzékszerveink más-más arányban vesznek részt a tanulási folyamatokban. E szerint különböztetünk meg auditív, vizuális és kinesztetikus tanulási stílust. Az itthon legelterjedtebb frontális oktatás az auditív típusnak

5 kedvez a legjobban, hiszen az ebbe a kategóriába tartozó személyek hallás után jegyzik meg a megtanulandó, megértendő dolgokat. Az ezt a stílust kedvelők között gyakori a zenére tanulás, ez is segíti rögzíteni a különböző információkat. A vizuális stílust követő személyek jegyzetelésnél, otthoni tanulásnál a legkülönbözőbb színű ceruzákat és filctollakat használják, hogy az esetleges számonkéréskor így könnyítsék meg helyzetüket. Egy-egy szín jelölhet egy külön témát, de azonos adatokat is jelölhet ugyanaz az árnyalat. Ennek a típusnak fontos, hogy leírja a tanulandó szöveget, esetleg többször átírja. A kinesztetikus stílus a tanulás közbeni mozgásra alapozza a sikerességet. A tanuló megeshet, hogy fel-alá járkál egy szobában és úgy memorizál. Ezeknek a személyeknek nagy a mozgásigényük is általában, és nagyon aktív életmódot élnek. Sok olyan egyént láthattunk már életünk során, aki hangosan olvassa az adott tananyagot. Ez azért van, mert az ajkak mozgása segíti a későbbi felidézést. (Mayer, 2003) 4. A felnőtt tanuló motivációi A legjobb módszer, az anyag leggondosabb tálalása is múló erőfeszítés, ha a tanuló nem küzd meg érte, s nem nagy, személyes érdek enyvezi oda az agyába. (Németh László) A következőkben áttérek a felnőttoktatásban résztvevő diákok motivációira. A motiváció a latin eredetű movere (mozogni) és motio (mozgás) szavakból származik. A motiváció összetett jelenség, eltérő erejű és irányú motívumok összessége, a motívum maga a cselekvésre késztető erő. (Kerülő, letölt. dátuma: ) Ez egy nagyon összetett és sokrétű téma. Én csak egy szeletét kívánom bemutatni, hiszen rengeteg oldalon keresztül lehetne taglalni. Felnőttkorban már nem olyan egyértelmű és behatárolt a tanulás oka, mint a gyermekkorban. Vannak, akik azért járnak különböző képzésekre, mert abban bíznak, hogy ezt szakmájukban hasznosíthatják. Vannak, akik csupán azért, mert a kurzus vezetője egy szimpatikus ember, vannak, akik szeretnék megszűntetni képzési hiányosságaikat. (Matiszlovicsné, 2001) Manapság már nem feltétlenül azért kezd valaki egy második szakmát, vagy egy kiegészítő képzést, hogy előbbre jusson szakmailag, hanem pusztán azért, hogy addigi munkakörét továbbra is betölthesse. Egy-egy ilyen képzés olyan kompetenciákhoz juttathatja a résztvevőt, ami aztán valószínűleg biztos megélhetésének egy kulcsfontosságú eleme lesz. Ezért aztán az élethosszig tartó, azaz permanens tanulás a társadalom tagjai számára folyamatos, legalább az aktív kor végéig tartó kihívást jelent. A felnőttek tanulási motivációit több szempontból lehet

6 vizsgálni: a kiváltó ok szerint, a tartósság szerint és az iránya szerint. (Mészáros, letölt. dátuma: ) Elsőként a kiváltó okokat veszem górcső alá. E szerint megkülönböztetünk primer, illetve szekunder motivációt. Primernek, azaz elsődlegesnek nevezzük azokat a motivációkat, amelyeknek hajtóereje a tanulási cél, a kifejtett tevékenység. Szekunder, másodlagos motiváló erőnek azokat a helyzeteket, amikor a téma, az oktató, személyes érdeklődésünk, vagy a kíváncsiság tartja életben a figyelmünket. A motiváció tartóssága szerint három kategóriát különböztetünk meg: lehet tartós, habituális vagy aktuális. Tartós motivációnak azt nevezzük, ami az egész tanulás folyamán fennáll, az egész tanulás mozgatóereje. Ide soroljuk a tudásvágyat, a tanulás öröméért végzett tevékenységeket. Habituális motivációról akkor beszélünk, amikor a tanulást a kívánt cél elérése, valamilyen végzettség, bizonyítvány megszerzése tartja életben, nem pedig maga a tanulás öröme. Végül, az aktuális motiváció az, ami a legrövidebb ideig tart, csak a tanulás egy adott szakaszában van jelen. Ekkor egy konkrét feladat elvégzése indokolja a tevékenység elvégzését. A motiváció iránya szerint megkülönböztetünk külső, illetve belső motivációt. A belső, azaz szubjektív motiváció az egyén személyiségéből ered, valamilyen személyes érzésből. Ide tartozhat a tudásvágy, a pénz, az elismertség, a siker, bizonyos előnyök elérése érdekében történő tanulás. Ide sorolható még a magányból, a kommunikációs hiányból fakadó hajtóerő is, amely egyedül álló embereknél, különösen időskorban lesz meghatározó. Azért vállalkozik tanulásra az egyén, mert ilyenkor csoportban, társaságban lehet, és ez által társas szükségleteinek kielégítésére is alkalma lesz. (Kerülő, letölt. dátuma: ) Kiváltható ok lehet továbbá az ismeretek hiányából származó szégyenérzet, az egyént ért megszégyenítő negatív hatás vagy egy ironikus megjegyzés. A szégyenérzet sok esetben erős motiváló tényező, ha a kiváltó ok erős és időben is tartós. Ezzel szemben a külső, azaz objektív motiváció a személy környezete által kiváltott indítékokat foglalja magába. Ekkor a barátok, a család, a munkahely ösztönzi az érintettet a tanulásra. Ilyen szituáció lehet például, ha a munkáltató szankciókat állít fel a tanulás elmaradásának esetére (alacsonyabb jövedelem, áthelyezés, elbocsátás, stb.). A tanulás indítéka annál erősebb, minél keményebbek a kilátásba helyezett következmények. Ennek a példának a pozitív megközelítése, ha a munkáltató nem megvonásokkal fenyegetőzik, hanem előreléptetést, több fizetést ígér. Továbbá elengedhetetlen megemlíteni a munkanélküliség jelenségeként kialakuló, csupán a megélhetés feltételeit biztosító tanulási motiváció. Ilyenkor gyakorlatilag csak addig van jelen, amíg az egyén meg nem szabadul a kényszerhelyzetből, vagyis ameddig nem talál munkát. A felnőttek túlnyomó része az állás betöltésével

7 felfüggeszti tanulmányait, ha más indítéka nem volt a tanulásra. (Mészáros, letölt. dátuma: ) A tanulási folyamat hatásossága a thorndike-i hatástörvény alapjain nyugszik, miszerint valamely viselkedés annál erősebben vésődik az emlékezetbe, és reprodukálódik a megfelelő inger hatására, minél inkább kielégítette az alapvető szükségleteket. A hatástörvény és a tanulás öngerjesztő jellegének köszönhetően a felnőttek tanulási motivációja egyre magasabb szintre emelkedik, ez által nő az eredményesség. Megerősítés Eredmény Erősebb motiváció A tanulás öröme Magasabb igénynívó Nagyobb önbizalom (Mészáros, letölt. dátuma: ) 5. Kérdőíves kutatás eredményei A következő, és egyben utolsó bekezdésben, nem a szakirodalomból megszerzett információkat közlöm az Olvasóval, hanem az általam összeállított kérdőív eredményeit. A kérdőív tizenkét állításból áll, melyet a válaszadóknak úgy kellett kitölteniük, hogy egy egytől ötig tartó skálán be kellett jelölniük azt, hogy mennyire jellemző rájuk az adott állítás. Ha a kitöltő úgy érezte, hogy nagyon igaz rá az állítás, akkor az ötöst kellett megjelölnie, ha pedig úgy, hogy egyáltalán nem jellemzi, akkor értelemszerűen az egyest. A kitöltők között 8 férfi és 6 nő volt. Életkorilag rendkívül széles skálán mozognak az értékek, a legfiatalabb válaszoló 19 éves (nő), míg a legidősebb 54 éves (férfi). Átlagszámítás alapján kiderült, hogy a kitöltők

8 átlag életkora körülbelül 33 év. A munkámat segítő 14 ember a Baktay Ervin Gimnázium és Szakközépiskolában tanul, a négy évfolyamos esti tagozaton. Céljuk az érettségi megszerzése. Az első állítás, amelyet értékelnie kellett a társaságnak a következő: Azért tanul, mert személyesen érdekli a képzés. Ahogy azt már írtam, egytől ötig lehetett pontozni. A válaszok átlagolt értéke 4,14 lett, ami a második legmagasabb érték az összes válaszátlag közül. A tizennégyből csupán két személy jelölte a semleges hármas választ, a többiek a négyes és az ötös választ karikázták. E szerint a nagy többséget nem a kényszer hajtja, hanem személyes indíttatás. A második állítás így szól: Azért tanul, hogy szinten tartsa ismereteit. Mind a férfi, mind a nő válaszadók között volt, aki az egyest jelölte meg, és jellemző a hármas és négyes érték karikázása is. Az átlagolt eredmény így 3,2 lett. Azt láthatjuk tehát, hogy vannak, akiket a szinten tartás motivál, de nem ez a fő jellemző. A harmadik állítás: A tanulás öröme miatt tanul. Az egyik legrosszabb eredményt ennél a kérdésnél kaptam, számokban kifejezve ez a 2,42-es átlagot jelenti. Érdekes megjegyezni, hogy míg a férfiaknál csupán egy darab hármas lett bejelölve ( a többi válasz ennél alacsonyabb számot jelölt), addig a nőknél az dominál, sőt egyikük négyest karikázott (nő, 38 éves). Ötös választ senki nem jelölt, tehát elsősorban senki sem azért vesz részt a képzésen, mert boldogságot jelent neki a tanulás, a tudás megszerzése. A negyedik kijelentés már áttér az anyagiakra: Azért tanul, hogy sok pénzt kereshessen. Ennél az állításnál mindkét nemnél nagy válaszbeli különbségek vannak. Mindkét nemben van egyes és ötös válasz is, az átlag így 2,92. Ez az eredmény jól tükrözi a megosztottságot, hiszen majdnem eléri a 3 egészes kerek értéket. Látható tehát, hogy nem egységesek a tanulók részvételi indokai. Az ötödik állítás a következő: Azért tanul, hogy mindig legyen munkahelye. Ez a kijelentés nem konkrétan az anyagiakra, illetve annak mértékére utal, csupán a biztonságot adó gondolatra, hogy állandó, biztos állása lesz az illetőnek. Az eredmény egy egésszel több, mint az előző állításnál volt, 3,92. Figyelemre méltó, hogy a férfiak körében nem jelölt senki

9 négyesnél rosszabbat, míg ez a nőkről nem mondható el. Ebből az a levonható következtetés, hogy egy férfinak fontosabb, hogy állandó munkahellyel bírjon, és így esetleges családját eltartsa, ő legyen a pénzhozó a családban. A hatodik állítás: Azért tanul, hogy jól fizető munkája legyen. Az eredmény, illetve a válaszok megoszlása is hasonló az előző kijelentéssel. Az átlagolt eredmény nem sokkal kevesebb, mint az előző, 3,85. Ennél az állításnál is elmondhatjuk, hogy a férfiak nagyobb százalékban jelöltek magasabb értéket, mint a nők. Ez annyiban különbözik az előző állítástól, hogy itt nem általában a munka megléte a kérdéses, hanem a kifejezetten jó keresetet magával vonzó állás. A hetedik kijelentés a külső motivációra világít rá: Azért tanul, mert a munkahelye kötelezővé tette. A második legalacsonyabb értéket ennél a pontnál kaptam, 1,78-ot. Ez a kapott érték párhuzamban áll az elsőként leírt állításommal, ahol ennek tulajdonképpen a megfordított változatát olvashatjuk. A képzésen résztvevők tehát nem külső nyomás hatására vannak jelen, hanem önmaguk akaratából. A nyolcadik állítás is a külső motiváló erőkre utal: A család, a barátok ösztönzésére kezdett tanulni. A kapott átlagolt érték itt sem magas, 2,5. Sok a hármas lehetőség megjelölése, de néhány helyen az egyes válasz karikázása is megjelenik. Ez a férfiaknál és a nőknél is igaz egyaránt, de a nőknél többször. A kilences állítás áttér konkrétan az oktatásra: Az oktató módszerei, hozzáállása motiválja. A válaszok itt szélsőségesek. Megjelenik néhány köztes válasz is, de jellemzőbb, hogy vagy az ötös vagy az egyes számot karikázták a kitöltők. Az átlag így lett egy közepes érték, 3,64. Kiderült, hogy a diákok egyik része hagyja, hogy pozitívan/negatívan befolyásolja tanulmányait az, hogy hogyan adják át a tudást, az információkat, míg a másik fele ezt egyáltalán nem érzi kulcsfontosságúnak. Ez tehát egyén függő, nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy melyik jellemzőbb. A tizedik állítás a következő: A képzésen jó a légkör, és ez motiválja. Erre a kijelentésre kaptam a legmagasabb átlagot, 4,24-et. Szinte kivétel nélkül mindenki egyértelműen úgy érzi, hogy a képzésen résztvevő csoport pozitív hatással van a tanulmányaira. Ez egy nagyon fontos tényező, hiszen a jó csoport jó hangulatot és pozitív élményeket hordoz magával, ami a sikeres előre menetel alapja lehet. Az utolsó előtti kijelentés az előző megfordítottja: A képzésen rossz a légkör, és ez hátráltatja tanulmányait. Nem meglepő módon itt a legalacsonyabbak a megjelölt értékelőpontok, az átlag is csak 1,28. Ez sejthető volt, hiszen az előző állítás ennek a pozitív

10 tükörképe. Látható a két érték különbségéből, hogy ez a csoport nagyon jó összhangban van, a közös munka jól működik. Végül az utolsó, a tizenkettedik kijelentés így szól: A képzésen használt felszerelés és szemléltető eszközök ösztönzően hatnak a tanulmányokra. A válaszként megjelölt szám javában a hármas. Kevés ennél rosszabb vagy jobb eredmény karikázását láthatjuk, amiből arra következtetek, hogy ez nem játszik fontos szerepet a tanulás folyamán. A semleges válaszok miatt így az átlag is 2,71. Ha összevetjük a jelenlegi és a kilences állítást, láthatjuk, hogy az oktatónak és jellemének nagyobb jelentősége van, mint a használt eszközöknek. 6. Összegzés Mint az kiderült eme dolgozat alapján, a felnőttkori tanulást rengeteg dolog, tényező befolyásolja, irányítja, formálja. A mai embernek mondhatjuk, hogy létfeltétele az, hogy naprakész legyen. A bámulatosan gyorsan fejlődő technika és tudományok sajnos már csak kevés esetben teszik lehetővé azt, hogy egy felnőtt, dolgozni vágyó egyénnek alap-, vagy középszintű végzettség mellett biztos és megfelelő színvonalú megélhetése legyen. Lassan mindenkinek be kell látnia, hogy nem elegendő egy idegen nyelven beszélni vagy egy szakmunkás bizonyítvánnyal megpályázni egy állást. A mi generációnk és a következő generációk már ténylegesen az élethosszig tartó tanulás világában élnek. Ha valaki szinten kívánja tartani magát szellemileg, újabb és újabb ismereteket szeretne elsajátítani, ma már ezt számtalan helyen, számtalan formában megteheti. Az igény egyre nő, és ezzel párhuzamban az ezt biztosító létesítmények száma is. Véleményem szerint ezeknek az intézményeknek az lenne a legfontosabb feladatuk a tananyag lehető legpontosabb átadása mellett, hogy ezt örömmel és lendülettel tegyék. Ha az oktatónak sikerül felkeltenie az esetleg nem túl tartós figyelmet, és jó kapcsolatot tud kiépíteni a diákjaival, akkor valószínűbb, hogy a közös munka egészen a sikerekig gördülékenyen fog menni.

11 Bibliográfia: Dinnyés János - Rakaczkiné Tóth Katalin - Lada László (2001): Felnőttképzés. Gödöllő. SZIE GTK Humán Erőforrás Menedzser szak Távoktatási Központ. Kálmán Anikó (2006): Tanári szerepek-tanulási stílusok. A felnőtt tanulás folyamata. Budapest. OKKER Oktatási és Kiadó Rt. Kerülő Judit: A felnőttek tanulási motívumai. (letöltés dátuma: ) %91ttek%20tanul%C3%A1si%20mot%C3%ADvumai&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjA A&url=http%3A%2F%2Fwww.mmi.hu%2Fszin%2Fszin11_5%2Fkerulo_judit.rtf&ei=yPjFT _GnGIrbsgaM_cn6Ag&usg=AFQjCNEg4cYefmC7ZWYvDQO1uu_Gcrn24w Matiszlovicsné Horváth Éva (2001): A felnőttnevelés fejlesztésének stratégiája a művelődési intézményekben. Hatvan. Grassalkovich Művelődési Központ. Mayer József (alkotószerk.) (2003): Módszertani stratégiák. Tanári kulcskompetenciák. Budapest. Országos Közoktatási Intézet. Mészáros Attila: Felnőttek szakképzése. (letöltés dátuma: ) 91ttek%20szakk%C3%A9pz%C3%A9se&source=web&cd=1&ved=0CFwQFjAA&url=http %3A%2F%2Frs1.szif.hu%2FMT%2Ffelnottek_szakkepzese_meszaros_a.doc&ei=6vnFT6e4 OoPVtAar6ISGAw&usg=AFQjCNFScb7mZjLJZTTJn6KNksjo8VdWOg Tennant, Mark (1990): Tanulási stílusok. London. Routledge. In.: Maróti Andor (szerk.) (1997): Andragógiai szöveggyűjtemény II. Válogatás a felnőttoktatás elméletének külföldi szakirodalmából. Budapest. Nemzetközi Tankönyvkiadó. Szitó Imre: A felnőtt tanuló. (letöltés dátuma: )

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN dr. jur. Ábrahám Katalin Témavezetők: Prof. Dr. Baranyi Béla az

Részletesebben

Pedagógusok a munkaerőpiacon

Pedagógusok a munkaerőpiacon 1 Györgyi Zoltán Pedagógusok a munkaerőpiacon Szabó László Tamás, vagy ahogy mindenki ismeri SZLT vagy SZLT professzor úr, régi kollégám. A sors úgy hozta, hogy bár két munkahelyünk is közös volt, közös

Részletesebben

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 154 kutatás közben W Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 A kutatásban azt vizsgáljuk, hogy az észak-alföldi konvergencia régió két felsőoktatási intézményében (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 VIDÉKI FELSŐOKTATÁS HELYZETE AZ ALFÖLDÖN A Szent István Egyetem hálózatos felépítése, térbelisége, többkarúsága ideális

Részletesebben

A gyakorlati képzés a szakképzésben

A gyakorlati képzés a szakképzésben MIHUCZ Sándorné Bevezető A gyakorlati képzés a szakképzésben Az iskolai rendszerű szakképzés átalakítása az 1990-es évek elejétől folyamatosan napirenden lévő téma, minden oktatáspolitikához kapcsolódó

Részletesebben

Wesley János Lelkészképző Főiskola A DEÁK DIÁK ÁLTALÁNOS ISKOLA 7. ÉS 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK PÁLYAORIENTÁCIÓS DÖNTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Wesley János Lelkészképző Főiskola A DEÁK DIÁK ÁLTALÁNOS ISKOLA 7. ÉS 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK PÁLYAORIENTÁCIÓS DÖNTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK Wesley János Lelkészképző Főiskola A DEÁK DIÁK ÁLTALÁNOS ISKOLA 7. ÉS 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK PÁLYAORIENTÁCIÓS DÖNTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK szakdolgozat Szerző: Mulik Tünde Pedagógia Szak Témavezető:

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Kispálné Horváth Mária A FELNŐTTKÉPZÉS HATÉKONY MÓDSZERTANA A TANULÓI ELVÁRÁSOK. 1. Bevezetés

Kispálné Horváth Mária A FELNŐTTKÉPZÉS HATÉKONY MÓDSZERTANA A TANULÓI ELVÁRÁSOK. 1. Bevezetés A FELNŐTTKÉPZÉS HATÉKONY MÓDSZERTANA A TANULÓI ELVÁRÁSOK TÜKRÉBEN 1. Bevezetés Az elmúlt évtizedekben az euro-atlanti centrum országaiban így hazánkban is radikális változások történnek mind a gazdaságban,

Részletesebben

VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS

VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS 2. fejezet VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS Földházi Erzsébet Főbb megállapítások» A párkapcsolatok két alapvető típusa a házasság és egyre növekvő arányban az élettársi kapcsolat. A házasságok válással, az élettársi

Részletesebben

A SZAKMAI FELNŐTTKÉPZÉS EREDMÉNYEI ÉS FELADATAI A CONFINTEA VI. TÜKRÉBEN

A SZAKMAI FELNŐTTKÉPZÉS EREDMÉNYEI ÉS FELADATAI A CONFINTEA VI. TÜKRÉBEN Zachár László A SZAKMAI FELNŐTTKÉPZÉS EREDMÉNYEI ÉS FELADATAI A CONFINTEA VI. TÜKRÉBEN Köszönöm a lehetőséget, hogy a Kihívások, kérdések és feladatok a magyar felnőttképzésben elnevezésű konferencián

Részletesebben

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI MSZMP KB TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET MSZMP POLITIKAI FŐISKOLA SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI KÉRDŐÍV A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! A kérdezés

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

Tankönyv-választás. pedagógus kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... perctől

Tankönyv-választás. pedagógus kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... perctől iskola sorszáma pedagógus sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 alsó tagozatos tanár 2 felső tagozatos tanár Tankönyv-választás A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy

Részletesebben

a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja.

a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja. Bevezető A kilencvenes években komoly szemléletváltás történt Európában a társadalmi hátrányok megítélésében, a segítés céljaiban és formáiban. Az alkalmazkodás helyett egyre inkább a megmaradt képességek

Részletesebben

A felnőttek tanulási problémái

A felnőttek tanulási problémái Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék, Andragógia MA szak Kurzus: Andragógiai kutatások és fejlesztések Tanár: dr.

Részletesebben

Az egészségügy emberi erőforrásai

Az egészségügy emberi erőforrásai Az egészségügy emberi erőforrásai Felmérés az orvosok migrációs szándékairól és azok motivációs erőteréről 2008. április Gyorsjelentés Dr. Szócska Miklós, Dr. Eke Edit, Girasek Edmond Ebben a gyorsjelentésben

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A támogatott képzések vizsgálata a résztvevők szemüvegén keresztül egy Csongrád megyei felnőttképzési intézményben

A támogatott képzések vizsgálata a résztvevők szemüvegén keresztül egy Csongrád megyei felnőttképzési intézményben Kovács Anett Jolán A támogatott képzések vizsgálata a résztvevők szemüvegén keresztül egy Csongrád megyei felnőttképzési intézményben Bevezető Napjainkban az oktatás, a képzés a társadalmunk legfontosabb

Részletesebben

PÁZMÁNDI MARIETTA. Messziről magasra, de milyen módon? 1 Az Arany János Tehetséggondozó Program vizsgálata

PÁZMÁNDI MARIETTA. Messziről magasra, de milyen módon? 1 Az Arany János Tehetséggondozó Program vizsgálata PÁZMÁNDI MARIETTA Messziről magasra, de milyen módon? 1 Az Arany János Tehetséggondozó Program vizsgálata Jelen szövegben az Arany János Tehetséggondozó Programot (AJTP-t) érintő kutatásomat foglalom össze.

Részletesebben

A médiatudatosság a tanárképzésben

A médiatudatosság a tanárképzésben Szíjártó Imre: A médiatudatosság a tanárképzésben BEVEZETÉS Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy egy intézményben a tanárképzési területen mi és hogyan támogatja az adott horizontális NAT tartalmak megalapozását,

Részletesebben

Rácz Andrea Idősellátásban dolgozók jellemzői Svédországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Magyarországon

Rácz Andrea Idősellátásban dolgozók jellemzői Svédországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Magyarországon Rácz Andrea Idősellátásban dolgozók jellemzői Svédországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Magyarországon Jelen tanulmány a Care Work 1 nemzetközi idősellátás-kutatás interjús részében

Részletesebben

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi szervek számára adódó konzekvenciák Tartalomjegyzék 1 Kutatási

Részletesebben

TANULÁSI ORIENTÁCIÓS KÉRDŐÍV EREDMÉNYEI, ÖSSZEHASONLÍTÁSOK

TANULÁSI ORIENTÁCIÓS KÉRDŐÍV EREDMÉNYEI, ÖSSZEHASONLÍTÁSOK TANULÁSI ORIENTÁCIÓS KÉRDŐÍV EREDMÉNYEI, ÖSSZEHASONLÍTÁSOK A vizsgálati minta A vizsgált csoportom kiválasztásának okai: A 2012/2013-as tanévet új intézményben kezdtem, új helyszínen, új kollégákkal, új,

Részletesebben

Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Hatodik rész. Dolgozó nők a magánéletben

Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Hatodik rész. Dolgozó nők a magánéletben Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Hatodik rész Dolgozó nők a magánéletben A válaszolók 52%-a gyermektelen, 19-19%-nak egy vagy két gyermeke van, legkevesebben (1%) a 3-nál több gyermekes családanyák

Részletesebben

Válaszkeresés a társadalmi problémákra Bugán Antal pszichológussal Balogh József beszélget

Válaszkeresés a társadalmi problémákra Bugán Antal pszichológussal Balogh József beszélget 2008 / Tél F o r s p o n t S z o c i o l ó g i a, p s z i c h o l ó g i a, p e d a g ó g i a Válaszkeresés a társadalmi problémákra Bugán Antal pszichológussal Balogh József beszélget A 21. század pszichológiája

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLV.) Új folyam I. 2010. 2. szám folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/foldvary-miklos-a-bajortortenelemerettsegi/

Részletesebben

9. évfolyam 2011/3-4. szám Volume 9. issue 3-4/December 2011

9. évfolyam 2011/3-4. szám Volume 9. issue 3-4/December 2011 T ANUL MÁNY OK HOMOKI ANDREA A pedagógus-továbbképzési rendszer jellemzői a kereslet és a kínálat függvényében egy dél-alföldi kisváros integrált alapfokú közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok

Részletesebben

A matematikai kompetencia elemeinek alkalmazása a történelmi feladatok megoldásában

A matematikai kompetencia elemeinek alkalmazása a történelmi feladatok megoldásában Iskolakultúra, 26. évfolyam, 2016/2. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2016.2.63 Szeged Nógrádi Pléh Csaba Stella A matematikai kompetencia elemeinek alkalmazása a történelmi feladatok megoldásában Az iskolai

Részletesebben

Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen

Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen HORVÁTH KITTI, KÓSA RITA DIÁNA, MAKAI VIVIEN, NAGY PÉTER, OLÁH KORNÉLIA, OLÁH TÍMEA, OLÁH - PUCSOK ESZTER, SZEDER DÓRA VALÉRIA, TIMKÓ ANIKÓ Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen Bevezetés

Részletesebben

Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés. Eredmények/Felnőtt

Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés. Eredmények/Felnőtt Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés Bevezetés Magyarországon a lakosság egészségi állapota rosszabb, mint ami az ország fejlettsége alapján elvárható lenne, ehhez hozzájárul többek között a

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012.

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012. Kézikönyv egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz 1 Mi az, amin a legtöbbet bosszankodunk? Az értékesítőink teljesítményének hektikusságán és az állandóan jelenlévő fluktuáción. Nincs elég létszámunk

Részletesebben

Amit a magas vérnyomásról még tudni kell

Amit a magas vérnyomásról még tudni kell Amit a magas vérnyomásról még tudni kell Amit a magas vérnyomásról még tudni kell: tudnivalók és tippek Napjainkban a magas vérnyomás sajnos egyre több és több embert érint. Mára már úgy nevezett népbetegséggé

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL Minőség és innováció menedzsment Megjegyzés [b1]: MODUL /TANTÁRGY CÍME Szerkesztette: Szabó Imre László Egyetemi tankönyv Megjegyzés [b2]: HA VAN KIADÓ, VAGY BÁRMILYEN EGYÜTTMŰKÖDŐ

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (L.) Új folyam VI. 2015. 1 2. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/szabo-hajnalka-piroska-altalanos-iskolai-tortenelemtankonyvek-noi-temainak-osszehasonlito-elemzese-06-01-06/

Részletesebben

MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN

MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN Papp Z. Attila Csata Zsombor Külhoni magyar doktoranduszok: nemzetközi kontextusok és Kárpát-medencei jellegzetességek 1 1. Bevezető Talán nem szükséges bizonyítani,

Részletesebben

Tanulási stílus kérdőív

Tanulási stílus kérdőív Tanulási stílus kérdőív Ezt a kérdőívet azért állítottuk össze, hogy rávilágítsunk kedvelt tanulási stílusára. Az alábbi kérdőív segítségével kiderítheti, hogy tanuláskor milyen szempontokat részesít előnyben,

Részletesebben

A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium kompetenciaméréseken elért eredményei

A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium kompetenciaméréseken elért eredményei A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium kompetenciaméréseken elért eredményei Az országos kompetenciamérésen minden tanévben iskolánk 10. évfolyamos diákjai vesznek részt. A 2013. évi mérésen

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem diplomás pályakövető kutatásainak néhány eredménye munkaadók számára

A Szegedi Tudományegyetem diplomás pályakövető kutatásainak néhány eredménye munkaadók számára HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK A MUNKAERŐPIACRÓL PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁSOK A MUNKAERŐPIACON A Szegedi Tudományegyetem diplomás pályakövető kutatásainak néhány eredménye munkaadók számára Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban

Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban 46 Kurucz Orsolya Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban A szakpolitika és a gazdaság szereplői által gyakran hangoztatott igény, miszerint a fiatalok gyakorlati képzése a felsőbb évfolyamokon

Részletesebben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben Iskolakultúra 1999/6 7 Hoffmann X Rózsa A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben A mögöttünk álló év legtöbbször hallott-olvasott, oktatásüggyel kapcsolatos kifejezése minden bizonnyal a minőségbiztosítás

Részletesebben

Az Országos Közoktatási Intézet keretében szervezett obszervációs vizsgálatok

Az Országos Közoktatási Intézet keretében szervezett obszervációs vizsgálatok Iskolakultúra 005/10 Radnóti Katalin Általános Fizika Tanszék, TTK, ELTE Hogyan lehet eredményesen tanulni a fizika tantárgyat? Szinte közhelyszámba megy, hogy a fizika az egyik legkeésbé kedelt a tantárgyak

Részletesebben

Pedagógus továbbképzések. a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás. intézményeiben

Pedagógus továbbképzések. a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás. intézményeiben Pedagógus továbbképzések a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás intézményeiben A képzések hatékonyságának felmérése, javaslattétel a pedagógus kompetencia fejlesztési terv aktualizálására Készítette:

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében

Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében Márton János Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében 1. Bevezető, előzmények A kisebbségi iskolaválasztás kérdéskörét egy 2012-ben készült kutatás keretében már vizsgáltuk:

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Diákönkormányzat és Művészeti Iskola DÖK Intézményvezetői pályázatok értékelése Javaslattétel

Diákönkormányzat és Művészeti Iskola DÖK Intézményvezetői pályázatok értékelése Javaslattétel ETYEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: titkarsagetyek@fibermail.hu Ügyiratszám: 860-32/2009 Ügyintéző: Palotai

Részletesebben

VESZTESEKBŐL NYERTESEK?

VESZTESEKBŐL NYERTESEK? BENEDEK ANDRÁS: VESZTESEKBÕL NYERTESEK? 26 VESZTESEKBŐL NYERTESEK? S ZIMBOLIKUS JELENTŐSÉGŰ, hogy az 1990-es években zajló átalakulás legjelentősebb változásai privatizáció, foglalkoztatási válság, gazdasági

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV

TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV 1. A tanulási mintázat kérdőív... 215 2. A hallgatói élettörténetek gyűjtésének kutatási eszköze... 223 3. A tanulási orientációk állításainak újrarendezési kísérlete faktoranalízis segítségével (N=1004)...

Részletesebben

Nemzeti szakképzés-politikai jelentés a ReferNet számára. 2008. május

Nemzeti szakképzés-politikai jelentés a ReferNet számára. 2008. május Nemzeti szakképzés-politikai jelentés 2008. május Tartalom 1. Társadalmi-kulturális és gazdasági környezet... 5 1.1. Hazai szakpolitikai kontextus... 5 1.2. Társadalmi-gazdasági környezet... 7 1.2.1. Példák

Részletesebben

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy 1. Bevezetés Problémafelvetés Jelen tanulmány a Pozsony és környéke agglomerációjában lakó szlovák állampolgárok helyzetét vizsgálja az oktatás és egészségügy

Részletesebben

A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze

A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze A kultúra megjelenése és átörökítése a szociális tanulás formáira támaszkodik. A kultúra lényegi jellemzője az ismeretek felhalmozása, melyhez találmányokra,

Részletesebben

A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója

A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója Szerepváltozások A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója Bukodi Erzsébet Az utóbbi néhány évtizedben a modern társadalmak legtöbbjében a házasság nélküli együttélés deviáns

Részletesebben

Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Második rész. Karrier és iskola viszonya

Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Második rész. Karrier és iskola viszonya Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Második rész Karrier és iskola viszonya Iskola-választási tényezők Bár a kérdőív fő témája a dolgozó nők élethelyzetének felmérése volt, az első kérdéskör mégis

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

Motiváció hátrányos helyzetűek körében. Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény

Motiváció hátrányos helyzetűek körében. Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény Motiváció hátrányos helyzetűek körében Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Szenczi Beáta Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos Norbert

Részletesebben

A múzeumok oktatást támogató tevékenysége*

A múzeumok oktatást támogató tevékenysége* KÖZGYŰJTEMÉNYEK ÉS OKTATÁS A múzeumok oktatást támogató tevékenysége* Bereczki Ibolya Magyar múzeumok a XX. század végén a múzeumpedagógia szempontjából Amikor visszatekintünk az elmúlt néhány évtized

Részletesebben

Idegen nyelvoktatás iskolánkban

Idegen nyelvoktatás iskolánkban Idegen nyelvoktatás iskolánkban Iskolánk profiljában az informatika emelt szintű oktatása mellett az idegen nyelv oktatása is hangsúlyozottan szerepel. Amit kínálunk: a Helyi Kerettanterv alapján megvalósuló

Részletesebben

FODOR MÓNIKA 1 RÁBAI DÁNIEL 2

FODOR MÓNIKA 1 RÁBAI DÁNIEL 2 FODOR MÓNIKA 1 RÁBAI DÁNIEL 2 Milyen a jó munkáltató: toborzási és foglalkoztatási kérdések mérnökhallgatók és HR-szakértők körében végzett primer kutatás eredményei alapján Szekunder kitekintés Generációs

Részletesebben

A nagykanizsai felsőfokú, középfokú és emelt szintű szakképzésben résztvevő felnőttek tanulási motivációinak összehasonlítása *

A nagykanizsai felsőfokú, középfokú és emelt szintű szakképzésben résztvevő felnőttek tanulási motivációinak összehasonlítása * BALASSA MÓNIKA A nagykanizsai felsőfokú, középfokú és emelt szintű szakképzésben résztvevő felnőttek tanulási motivációinak összehasonlítása * Bevezetés Míg a tankötelezettség betöltése előtt a szülői

Részletesebben

A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata

A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata a Debreceni Egyetem végzettjeinek utókövetésén keresztül Fónai Mihály Kotsis Ágnes Szűcs Edit Tanulmányunkban a Debreceni Egyetemen a Diplomás Pályakövető Rendszer

Részletesebben

A szerb nemzeti kisebbség jogainak érvényesítése a magyarországi köznevelésben (2014)

A szerb nemzeti kisebbség jogainak érvényesítése a magyarországi köznevelésben (2014) HERCZEGHNÉ Orbán Éva Melinda A szerb nemzeti kisebbség jogainak érvényesítése a magyarországi köznevelésben (2014) Több mint harminc éve tanítok, és mint pedagógust mindig is érdekelt milyen lehet egy

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA A HEGYHÁTI KISTÉRSÉGBEN C. PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSE (HIVATKOZÁSI SZÁM: ROP-3. 2. 1.-2004-09-0005/32) A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

Vukovich Gabriella: Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban

Vukovich Gabriella: Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban Vukovich Gabriella: Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich Gabriella (2004) Népesedési folyamataink

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002. " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002.  Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu TÁMOP-.4.5-2/.-202-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása Lakossági véleményfeltárás Székesfehérváriak véleménye a külföldi munkavállalásról 204. október 30. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Interjú Szántó Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával

Interjú Szántó Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával Interjú Szántó Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával E.: Az Educatio folyóirat aktuális számához kapcsolódva Az összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok angol nyelvű közös mesterszakról

Részletesebben

Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között

Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között Simonovits Bori 1. Bevezetés Ebben a tanulmányban a nemzeti identitás, a bevándorlókkal

Részletesebben

Felnőttképzési Szemle V. évfolyam, 1 2. szám 2011. november

Felnőttképzési Szemle V. évfolyam, 1 2. szám 2011. november Pordány Sarolta ANDRAGÓGIA FELSŐFOKON ÖSSZEFOGLALÓ ÉS JAVASLATOK EGYSÉGBE SZERKESZTVE A HOZZÁSZÓLÓK KIEGÉSZÍTÉSEIVEL Hozzászólók: Cserné Adermann Gizella, Farkas Éva, Juhász Erika, Kovács Ilma, Maróti

Részletesebben

Tehetséggondozás a munkahelyen

Tehetséggondozás a munkahelyen Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagosat

Részletesebben

Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években

Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években Bevezető A nyolcvanas évek elején egyik megjelent tanulmányában J. Pahl az angol családok pénzkezelési szokásairól írt. A szerző hipotézise

Részletesebben

Tanulási stílus kérdőív

Tanulási stílus kérdőív Szitó Imre(1987) A tanulási stratégiák fejlesztése, Iskolapszichológiai füzetek, 2.sz. ELTE Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik

Részletesebben

Euro. A grár, halászat, erdőgazdaság 1,3 (2) 29,4 (2) S zolgáltatások (nem piaci szolgáltatások) 69,3 (2)

Euro. A grár, halászat, erdőgazdaság 1,3 (2) 29,4 (2) S zolgáltatások (nem piaci szolgáltatások) 69,3 (2) Botos Katalin (szerk.) : Pénzügyek és globalizáció SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress Az Édentől keletre Botos Katalin Itt, a Lajtán innen, mindnyájan az Édentől keletre vagyunk. Hány

Részletesebben

Felkészültség és elkötelezettség

Felkészültség és elkötelezettség Felkészültség és elkötelezettség A támogatott lakhatásban az életminőség javítása a legfőbb cél. Az életminőséget, minőséget mindig az adott környezetben kell vizsgálni. A földrajzi elhelyezkedés, az urbanizálódás,

Részletesebben

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25 DPR és Motivációs Felmérések 0 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 0 (a végzés követő éven belül) (DPR_A_FSZ_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Részletesebben

Utasi Ágnes: Baráti kapcsolatok

Utasi Ágnes: Baráti kapcsolatok (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Utasi Ágnes (1990): Baráti kapcsolatok in: Társadalmi riport 1990, Andorka Rudolf, Kolosi Tamás, Vukovich György (szerk.).

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 726 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv Érvényességi terület: Jelen kézikönyvben megfogalmazottakat alkalmazni kell a Szentannai Sámuel Gimnázium,

Részletesebben

Lehoczky Mária * AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS GENERÁCIÓJÁNAK TANULÁSI MAGATARTÁSA

Lehoczky Mária * AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS GENERÁCIÓJÁNAK TANULÁSI MAGATARTÁSA Lehoczky Mária * AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS GENERÁCIÓJÁNAK TANULÁSI MAGATARTÁSA 2003-ban kerestek meg egy fıiskoláról, hogy van-e kedvem egy tanulásmódszertani tankönyv megírásában részt venni. Örömmel

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők Forray R. Katalin Híves Tamás A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők Az OFA/6341/26 sz. kutatási összefoglaló Budapest, 2008. március 31. Oktatáskutató

Részletesebben