Kísérletek Készítette: Kiss Anett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kísérletek. 2010.10.17. Készítette: Kiss Anett"

Átírás

1 Kísérletek A kísérlet ebben a fejezetben úgy jelenik meg, mint a tudományos megfigyelés egyik módja, ahol a társadalomtudósok igyekeznek jelenségeket megérteni, általánosításokhoz jutni. A kísérlet lényege: 1: teszünk valamit, 2: megfigyeljük a tettnek a következményeit. Arról van szó, hogy a kísérletet végző emberek kiválasztják a kísérleti alanyokat, tesznek velük valamit, majd megfigyelik a tett hatásait. Gyakran előfordul az, hogy nem tudományos emberi vizsgálódás során is kísérletezünk. Erre jó példa az, amikor egy robbanószerkezetet akarunk hatástalanítani, először elvágunk egy huzalt, aztán megfigyeljük, hogy robban-e, ha nem, elvágunk egy másikat. Vannak olyan esetek is, amikor azért kísérletezünk, hogy a körülöttünk lévő világot megértsük: így tanulunk meg enni, kerékpározni, úszni, beszélni. Kísérletezés céljára alkalmas témák A kísérletek különösen alkalmasak olyan kutatásokban, amelyek viszonylag kis számú és jól meghatározott fogalommal és feltevéssel dolgoznak. A kísérletezés különösen alkalmas a hipotézisek ellenőrzésére. Példa: Tegyük fel, hogy érdeklődünk az afroamerikaiakkal szembeni előítéletek mértékéről és ezek csökkentésére alkalmas módszerekről. Kiindulásként megvizsgálnánk, hogy mennyire előítéletes az afroamerikaiakkal szemben a kísérleti alanyok kiválasztott csoportja. Ezt követően levetítenénk nekik egy filmet arról, hogy az afroamerikaiak milyen jelentős mértékben járultak hozzá a nemzet tudományos, irodalmi, politikai és társadalmi fejlődéséhez. Végül ismét megmérnénk az alanyok afroamerikai-ellenességének mértékét, hogy ebből megállapítsuk, csökkent-e az előítéletességük a film hatására. Általában úgy képzeljük el, hogy a kísérletet laboratóriumba végzik, és ebben a tanulmányban tényleg ilyen környezetben zajlik le a kísérletek többsége. A klasszikus kísérlet A kísérlet leghagyományosabb típusában 3 fontos összetevő pár szerepel, melyek a kísérletek során kombinálhatóak: Függő és független változók Előzetes és utólagos tesztelés vagy mérés Kontrollcsoportok A függő és független változók Alapvetően minden kísérlet azt vizsgálja, hogyan hat egy független változó egy függő változóra. A független változó a kísérleti inger képében jelentkezik, ami vagy jelen van, vagy hiányzik, tehát kétértékű, dichotóm változó. Egyszerűbben arról van szó, hogy a modellben a kísérleti vezető összehasonlítja, mi történik a kísérleti inger jelenlétében és ennek híján. Példa: az afroamerikai-ellenes előítélet példájában a függő változó az előítélet, a független változó az afroamerikaiak történelmével való megismerkedés. A kutató feltevése szerint az előítélet az afroamerikaiak történelmének hiányos ismeretén alapul. A kísérlet célja, hogy ennek a hipotézisnek az érvényességét ellenőrizze és tesztelje le. A független változó az ok, és 1

2 a függő változó az okozat, ebből következik, hogy a film megnézése okozta az előítéletesség megváltozását. A kísérlet szempontjából elengedhetetlen a függő és független változók operacionális meghatározása. Az afroamerikaiakkal szembeni előítélet meghatározásakor kiindulhatunk például egy kérdőív kérdéseire adott válaszokból. A kérdőív kérdései lehetnek: Ki hányszor szól afroamerikai személyhez? Hányszor ért egyet afroamerikai személlyel? Hányszor nem ért egyet afroamerikai személlyel? Hányszor hagyja figyelmen kívül, amit egy afroamerikai személy mond? Mire a kísérlet megkezdődik, addigra a függő és független változók operacionális meghatározásának készen kell lennie. Végül, a kísérlethez meghatározott mérőeszközök és megfigyelések szükségesek. Előzetes és utólagos mérés A legegyszerűbb kísérleti elrendezések esetén előzetesen megmérjük a függő változó értékét a kísérleti személyeknél, majd kitesszük őket egy ingernek, ezután pedig utólag újra megmérjük a függő változó értékét. Olyan attitűdök kísérleti vizsgálatánál, amilyen az előítélet, egy érvényességgel kapcsolatos, sajátos gyakori problémával kerülünk szembe. Elképzelhető, hogy bár a kísérleti alanyok attitűdje semmit sem változott, mégis mást felelnek a kérdőív kérdéseire a második felvételkor. Azaz, második alkalommal kozmetikázzák a válaszaikat, így úgy tűnhet, hogy a film csökkentette az előítélet szintjét, holott ez nem így van. Kísérleti és kontrollcsoport A legritkább esetben szorítkozik egy laboratóriumi kísérlet az ingerben részesített, egyetlen kísérleti csoport megfigyelésére. Azonban szinte mindig sor kerül egy, az ingerben nem részesülő, kontrollcsoport megfigyelésére. A kontrollcsoport alkalmazása lehetővé teszi, hogy a kísérlet tényleges hatását ellenőrizzük. Az, hogy a társadalomtudományokban kontrollcsoportokra van szükség, F. J. Roethlisberger és W. J. Dickson vizsgálatsorozata (1939) kapcsán lett nyilvánvaló. A 2 kutató az alkalmazotti elégedettséget és teljesítményt vizsgálta Chicago egyik kertvárosában, Hawthorne-ban. Azt igyekeztek kideríteni, hogyan kell a munkafeltételeken változtatni annak érdekében, hogy javuljon az alkalmazottak elégedettsége és nőjön a munka termelékenysége. Javult a termelékenység akkor, amikor javítottak a terem világításán, de ha csökkentették a világítást, akkor is ugyanezt tapasztalták. Rájöttek arra, hogy a szerelőműhely dolgozói inkább a kutatóktól kapott figyelemre reagáltak, nem pedig a javuló munkafeltételekre. Ezt Hawthorne-hatásnak is nevezik. A kontrollcsoportok nélkülözhetetlenné váltak az orvostudományban. Az új gyógyszerek kipróbálásakor a kutatók gyakran placebót (például cukortablettát) adnak egy kontrollcsoportnak. Az ide tartozó betegek sokszor úgy tudják, hogy kísérleti gyógyszereket szednek, ennek hatására sokuk állapota javul. A kontrollcsoport a laboratóriumon kívül bekövetkező események hatása ellen is védelmet nyújthat. (pl.: népszerű afroamerikai nő meggyilkolása előítélet gyengülése) 2

3 Bizonyos kísérleti elrendezésekhez egynél több kísérleti vagy kontrollcsoport szükséges. (pl.: az egyik csoport látja a filmet és olvassa is a könyvet az afroamerikaiakról, a másik csoport csak a filmet látja, a harmadik csak a könyvet olvassa, a kontrollcsoport pedig egyiket sem látja és olvassa. Ebből meghatározható lesz az ingerek befolyása külön-külön és együtt is) A kettős vak kísérlet Az orvosi kísérletekben a kutatók inkább figyelnek meg olyan betegeknél javulást, akik a kísérleti gyógyszert szedik, mint azok között, akik placebót kapnak. A kettős vak kísérlet kiküszöböli ezt a lehetőséget, mert ilyenkor sem a kísérlet alanya, sem a kísérletező nem tudja, hogy melyik a kísérleti és melyik a kontrollcsoport. Példa: a gyógyszerek kiadásáért felelős orvos nem tudhatja, hogy ki kap gyógyszert és ki placebót. Aki pedig tudja, hogy melyik alany, melyik csoportba tartozik, az nem vehet részt a kísérlet lebonyolításában. A társadalomtudományi kísérletekben tovább csökkenti a torzítás veszélyét, ha pontosak és egyértelműek a függő változók operacionális meghatározásai. (Pl.: egy kiscsoport kutató kevésbé téveszti el azt, hogy ki beszél kihez, mint azt, hogy együttműködő vagy versengő szellemű-e valakinek valamilyen megszólalása.) A kísérleti alanyok kiválasztása A társadalomkutatók többsége egyetemeken és főiskolákon dolgozik, így a legtöbb társadalomtudományi tárgyú laboratóriumi kísérlet alanyai alsóbb éves egyetemi hallgatók. A kísérletező, vagy az óráira járó hallgatókat kéri meg, hogy vegyenek részt kísérletben, vagy az egyetemi újságban hirdeti meg, hogy kísérleti személyeket keres. Az alsóéves egyetemista azonban nem jellemzi jól a teljes népességet. Ennek az a veszélye, hogy bár sok mindent meg fogunk tudni az alsóéves egyetemista attitűdjeiről és cselekedeteiről, de alig tudunk meg valamit az attitűdökről és cselekedetekről általában véve. Ez az esetleges fogyatékosság azonban a magyarázó kutatásban kevésbé jelentős, mint a leíróban. Az általánosíthatóság kérdése mellett a kísérleti alanyok kiválogatásának és a kísérletezésnek a fő szabálya a kísérleti és kontrollcsoport összehasonlíthatóságára vonatkozik. A kontrollcsoport azt mutatja meg, hogy milyen lett volna a kísérleti csoport akkor, ha nem hat rá az inger. Fontos az, hogy a kísérleti és kontrollcsoport hasonlítson egymásra. Ennek több biztosítási módja is létezik: a valószínűségi mintavétel, a randomizáció és az illesztés. Valószínűségi mintavétel A kutató, a teljes vizsgált alapsokaságból, mint mintavételi keretből kiindulva, két valószínűségi mintát választ. Ha a két valószínűségi minta mindegyike hasonlít arra az alapsokaságra, melyből vettük őket, akkor egymásra is hasonlítanak. A valószínűségi mintavétellel elérhető hasonlóság foka erősen függ a minta elemszámtól. Ezért ritkán használják a kísérleteknél a valószínűségi mintavételt. 3

4 Randomizáció A randomizáció véghez vihető például úgy, hogy sorban megszámozzuk az alanyokat, és egy véletlenszám-táblázatból számokat választunk, vagy úgy, hogy a kísérletező a páros számúakat a kísérleti, a páratlan számúakat a kontrollcsoportba sorolja. Ha a lehető legkisebb, mindössze 2 alanyt választunk, és őket soroljuk egy érme feldobásával a kísérleti, és a kontrollcsoportba, akkor semmi okunk sincs feltételezni, hogy ők ketten hasonlítanak egymásra. Nagyobb számú alany esetében azonban a randomizáció feltétlenül ajánlható. Illesztés Ha a kísérleti személyeink között 12 fiatal fehér férfi van, akkor közülük hatot kell véletlenszerűen a kísérleti és hatot a kontrollcsoportba sorolni. Az illesztés folyamata úgy végezhető el a leghatékonyabban, ha a legfontosabb jellemzők alapján egy kvóta-mátrixot készítünk. Az ideális kvóta mátrix olyan, hogy minden cellájába páros számú elem kerül. A kezdeti nagy csoportban megvizsgáljuk a résztvevők sok tulajdonságát, és valahányszor egymáshoz hasonló párra akadunk, random módon egyiket a kísérleti, másikat a kontrollcsoportba soroljuk. Azokat, akiknél nincs hasonlóság, kihagyhatjuk a vizsgálatból. A két csoportnak összehasonlítónak kell lennie azon változók mentén, amelyek nagy valószínűséggel kapcsolatban állnak a vizsgált függő változóval, vagyis a kísérleti csoportnak ugyanolyannak kell lennie, mint a kontrollcsoportnak. (Pl.: azonos átlagéletkor, azonos bőrszín, azonos társadalmi nem) Illesztés vagy randomizáció? Két érv szól a randomizáció mellett: Az ember nem mindig tudja előre, melyek lesznek az illesztés szempontjából fontos változók. A kísérleti eredmények értékelésekor szóba jövő statisztikai eljárások legtöbbje randomizációt feltételez. Ezzel szemben elmondható az, hogy a randomizációnak csak akkor van értelme, ha meglehetősen sok alany áll rendelkezésre, kisszámú kísérleti alany esetén az illesztés a jobbik módszer. Lehetséges az is, hogy kombináljuk az illesztést és a randomizációt. Milton Yinger és munkatársai egy kísérletben (1977) fiatal serdülők iskolai előmenetelét vizsgálták, nagyszámú éves diákot kellett különféle kísérleti és kontrollcsoportokba sorolniuk úgy, hogy bármely két csoport összehasonlíthatósága biztosítva legyen. A teljes kísérleti létszámból indultak ki, amelyből először, mintegy 15 változó szerinti, nagyjából egynemű rétegeket képeztek. Majd az egyes rétegekből véletlenszerűen sorolták a különféle kísérleti és kontrollcsoportba a diákokat. Így a hagyományos randomizáció javított kiadását használták. 4

5 Változatok kísérleti elrendezésekre 1. Álkísérletek: olyan kísérletek, melyek nem felelnek meg a kísérleti elrendezésektől elvártaknak. Három elrendezés létezik: a) Egyetlen mérésen alapuló esetelemzés: az, ha valamilyen kísérleti inger alkalmazását követően a kísérleti személyek egyetlen csoportjánál mérik a függő változót. (Pl.: filmvetítés az afroamerikaiak történetéről, majd egy előítéletes kérdőív kitöltése, és végül téves következtetés arról, hogy csökkent a film hatására az előítéletesség.) b) Egycsoportos elő és utóméréses elrendezés: az a hátránya, hogy a függő változónak az előzetes és utólagos mérés között beálló megváltozását okozhatja más tényező is, nemcsak a független változó. (Pl.: tekintélyes afroamerikai nő meggyilkolása, mely után már nem lehetünk biztosak abban, hogy a film, vagy a gyilkosság miatt csökken az előítélet.) c) Statikus csoportok összehasonlítása: egyes kutatásokban van kísérleti és kontrollcsoport, de nincs előteszt. (Pl.: az egyik csoportnak megmutatnánk az afroamerikaiak történetéről szóló filmet, a másiknak nem. Ezután megmérnénk mindkét csoportban az előítéletességet. Lehet, hogy ezek után az eredmény az lenne, hogy a kísérleti csoport előítéletessége az alacsonyabb, mivel ők látták a filmet, azonban nem tudhatjuk azt, hogy a két csoport előítéletszintje kezdetben egyforma volt-e, vagy már a kezdetektől alacsonyabb volt a kísérleti csoporté.) 2. Érvényességi kérdések a kísérletekkel dolgozó kutatásokban: ebben a részben a belső és a külső érvénytelenség forrásait tekintjük át. A belső érvénytelenség forrásai: arra a lehetőségre vonatkozik, hogy a kísérlet alapján levont következtetések esetleg nem mindig pontosan felelnek meg annak, ami a kísérlet során történt. 12 fajta probléma léphet fel: Történelem: a kísérlet idején bekövetkezhetnek olyan történelmi események, amelyek a kísérlet eredményeit megzavarják. (Pl.: tekintélyes afroamerikai nő meggyilkolása) Érés: az ember folyamatosan változik, fejlődik, e változások pedig befolyásolhatják a kísérleti eredményeket. (Pl.: a kísérletekben elfáradnak, elálmosodnak, megéheznek az emberek) Mérés: a mérés és az újramérés maga is befolyásolhatja az emberek viselkedését, s így összezavarhatja a kísérleti eredményeket. (Pl.: az első mérésnél megadott válaszok megváltoznak a második mérés után, azért mert a kísérlet folyamán rájönnek arra az emberek, hogy mi a célja a kísérletnek, és így egyre jobb színben szeretnék önmagukat feltüntetni) Mérőeszközök: ha a függő változónak többféle mérőeszközét használjuk, hogy lehetnénk biztosak abban, hogy az eredmények összehasonlíthatók? (Pl.: ha maguk a kísérletezők végzik a mérést, az ő kívánalmaik vagy képességeik is változhatnak a kísérlet során.) Közeledés az átlaghoz: bizonyos kísérleteket olyan személyeken érdemes végezni, akik a kiinduláskor szélsőséges értékeket mutatnak. A veszélye az, hogy az alanyok kezdeti szélsőséges helyzetéből eredő elmozdulásokat tévesen tulajdonítjuk a kísérleti inger hatásának. (Pl.: magas embereknek alacsony gyermekük lesz vagy fordítva.) Kiválasztási hibák: semmi értelme az összehasonlításnak, ha a csoportok nem összehasonlíthatók. (Pl.: nem azonos a bőrszínük, vagy az életkoruk.) 5

6 Elhalálozás a kísérletben: sok kísérletből, még mielőtt a végére érnénk, lemaradnak a kísérleti személyek, ami befolyásolja a statisztikai összehasonlításokat és a levont következtetéseket. (Pl.: akik kitartanak az utótesztig, azok kevésbé lesznek előítéletesek.) Sorrendiség: megeshet, hogy bizonytalanság ébred a kísérleti inger és a függő változó időbeli egymásutánja felől. (Pl.: vajon egy adott személy először előítéletes volt, vagy először inger érte őt, amely inger egy film volt, amivel csökkenteni szerették volna az előítéletességét, vagy fordítva? ) A hatások átterjedése: ha a kísérleti és a kontrollcsoport érintkezik egymással, lehetséges, hogy a kísérleti alanyok a kísérleti inger egy részét továbbadják a kontrollcsoportnak. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy a kontrollcsoport szennyeződik. (Pl.: filmvetítés és utólagos mérés között a kísérleti csoportban lévő alanyok részleteket mesélnek a kontrollcsoportban lévőknek a filmben lévő afroamerikaiak történetéről.) Kárpótlás: a valódi élethelyzetekben végzett kísérleteknél, a kontrollcsoportba tartozó személyeknek sokszor értékesnek tartott dolgokat kell nélkülözniük. Ekkor nyomás léphet fel, valamiféle kárpótlás iránt. (Pl.: orvosi kísérletnél a kórházi személyzet megszánja a kontrollcsoport betegeit és gyengéd szerető gondoskodásban részesíti őket.) Kiegyenlítő versengés: valódi élethelyzetekben zajló kísérleteknél a kísérleti ingerben nem részesülő alanyok az inger hiányát megpróbálják kemény munkával pótolni. (Pl.: a kontrollcsoport keményebben dolgozik a matekkal, hogy felül tudják múlni a kivételezetteket.) Demoralizálódás: a depriváció érzése másrészt ahhoz is vezet, hogy a kontrollcsoport feladja a küzdelmet. (Pl.: a kontrollcsoport tagjai gyakran abbahagyják a tanulást, rendetlenkednek, dühbe jönnek.) A belső érvénytelenség további öt lehetséges fajtája is kiküszöbölhető: a kísérleti elrendezés segíti a függő és független változó pontos meghatározását. A kísérleti és kontrollszemélyek elkülönítése, csökkenti a hatások átterjedésének valószínűségét. Adminisztratív ellenőrzéssel meggátolhatók a kontrollcsoportnak nyújtott kárpótlások, a csak azért is versengés pedig éppúgy, mint a demoralizálódás, megfigyelhető, és ha fellép, az eredmények értékelésekor számításba tudjuk venni. Külső érvényesség forrásai: azzal vannak összefüggésben, hogy a kísérleti eredmények hogyan általánosíthatóak a valós világra, vagyis tudnak-e bármit is mondani nekünk a társadalom vadonában zajló életről? A Solomon-féle négycsoportos kísérleti elrendezés képes az inger és a mérés közötti kölcsönhatás kezelésére. A kísérletben 4 csoport szerepel, melyekbe random módon soroljuk be az előzetesen kiválasztott személyeket. Az 1. és a 2. csoport klasszikus kísérletet alkotnak, a 3. csoport kísérleti ingerben részesül, előtesztet azonban nem vesznek fel velük, a 4. csoporttal pedig csak utótesztet vesznek fel. Ha az afroamerikaiak történelméről szóló film valóban csökkenti az előítéleteket, négy dolgot vártunk: o Az 1. csoportban az utólagos méréskor alacsonyabb előítéletességet, mint az előzetes méréskor. o Alacsonyabb előítéletességet az 1. csoportban való utólagos mérésekor, mint a 2. csoport utólagos mérésekor. o A 3. csoport utómérésében alacsonyabb előítéletességet a 2. csoport előtesztjénél. 6

7 o A 3. csoport utótesztjében alacsonyabb előítéletességet, a 4. csoport utólagos mérési eredménynél. Példa kísérletre 1. példa: Robert Rosenthal és Leonore Jacobson (1968) a Harvardi Modulációs Tanulási Teszt -et vették fel egy egyetem hallgatóival, majd egy összejövetelen megismertették a diákok tanárait a teszt eredményeivel. Megneveztek egyes diákokat, akiknél a teszt eredménye alapján a következő évben a tanulmányi eredmények hirtelen megugrása várható. A kutatói jóslatok, a későbbi pontos IQ eredményekkel egybevetve, pontosnak bizonyultak. A teszt beugratás volt! A kutatói előrejelzés random módon válogatott a jó és a rossz diákok között. Amit a tanároknak mondtak, az valójában nem felelt meg a teszt eredményeinek. A megugrók előmenetele abból fakadt, hogy a tanárok javulást vártak tőlük, bátorították őket. Ezt az elméletet összefoglalva előzetes elvárások elméletének nevezték el. 2. példa: ebben a kísérletben a kutatók azt kívánták megvizsgálni, hogyan befolyásolja a mások véleményének elfogadására való hajlandóságunkat az, ahogyan az ő, és ahogyan a saját képességeinket észleljük. Martha Foschi, G. Keith Warriner, és Stephen D. Hart (1958) a standardok szerepe felől érdeklődött. Kísérletet terveztek négy kísérleti és egy kontrollcsoporttal. Az alanyoknak azt mondták, hogy a kísérletben valamiféle velük született mintafelismerő képességet vizsgálnak, ami egyeseknek van, másoknak nincs. A kísérlet során párokban kellett minta felismerési feladatokon dolgozniuk. A valóságban azonban nem létezik semmiféle minta felismerő képesség. A kísérlet célja az volt, hogy eldöntsék, az információ erről a minta felismerő képességről hogyan befolyásolja a résztvevők viselkedését. Természetes kísérletek Egyes kísérleteket a természet tervez el és hajt végre, s mi megfigyelhetjük és elemezhetjük azokat, máskor társadalmi és politikai döntéshozók veszik át a természet szerepét. Pl.: Hurrikán söpör végig egy városon, és lesznek olyanok, akik súlyos anyagi károkat szenvednek, még mások olcsón megússzák az esetet. Vajon milyen magatartásbeli következményei lesznek annak, ha valakit természeti katasztrófa ér? A második világháború befejezése után számos német városban végeztek retrospektív felméréseket a polgári lakosság háború alatti moráljáról. A kutatás fő célja az volt, hogy megállapítsák, milyen hatást gyakoroltak a bombázások a lakosságra. A kutató a természetes kísérletekben kénytelen úgy venni a dolgokat, ahogyan azok történnek. Stanislaw Kasl, Rupert Chisolm, és Brenda Eskenazi (1981) úgy döntöttek, hogy a Three Mile szigeti (TMI) atombalesetnek az erőmű munkásaira gyakorolt hatását fogják tanulmányozni. A vizsgálata alapjául egy kérdőíves adatfelvétel szolgált, amelyet azokkal vettek fel, akik a szigeten dolgoztak március 28-án, mikor a 2-es reaktor hűtőrendszere felmondta a szolgálatot és az urániummag kezdett megolvadni. A kísérlethez választottak még egy másik nukleáris erőművet, és az ottani munkások felmérését használták kontrollcsoportként. A kutatóknak össze kellett hasonlítani a 2 csoport jellemzőit, és az alapján következtetni, hogy egyformák-e. Végül arra jutottak, hogy a 2 csoport nagy mértékben hasonlít egymásra. 7

8 A kísérleti módszer erősségei és gyengéi A kísérletek a legközvetlenebb eszközök oksági összefüggések tanulmányozására. A kontrollált kísérlet fő előnye az, hogy segítségével a kísérleti változó, illetve a kísérleti változó időbeli hatása az egyéb tényezőktől elkülöníthetővé válik. A másik előnye az, hogy mivel egy-egy kísérlet általában csak szűk területre koncentrál, csak viszonylagosan kevés idő, pénz és kísérleti alany kell hozzá, ezért ugyanazt a kísérletet különböző alanyokkal többször megismételhetjük. A laboratóriumi kísérletek legnagyobb gyengéje mesterséges voltukban rejlik. Nem szükségszerű ugyanis, hogy a laboratóriumi helyzetben kimutatható folyamatok természetes társas helyzetben is bekövetkezik. (Pl.: az afroamerikaiak történetéről szóló film csökkentheti az előítéletet, azonban ha ezt a filmet egy moziban vetítenék le, akkor nem lehetünk benne biztosak, hogy a válogatatlan nézők előítéletét is csökkenti majd.) A kísérletek harmadik előnye az, hogy olyan logikai szigorra nyújtanak alkalmat, amely a megfigyelés egyéb módjainál nehezen érhető el. 8

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Ez a címe annak a kutatási programnak, amely az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban, Légmán Anna szociológus vezetésével mutatja be, hogyan jelennek

Részletesebben

2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla

2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla 2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla Vicsek Lilla a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének docense. Az utóbbi években elsősorban a

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339. megvalósítását segítő támogatásokról

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339. megvalósítását segítő támogatásokról Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339 Iktatószám: I-8214-2/2011. Tárgy: Rendelet-tervezet a lakhatás megvalósítását segítő támogatásokról Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1996): Gyermeket nevelni in: Társadalmi

Részletesebben

Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében

Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében Kovács K.: Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében 89 Kovács Krisztina Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében A tanulmány a Magyarországon folyó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 1 A CME-IMIP modell adaptációját készítette: Általános Iskola Kaposfő Az alkalmazotti közösség elfogadó határozatának

Részletesebben

A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE

A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE SZÉP KATALIN SIK ENDRE A háztartási termelés pénzértékének becslésekor két alapvető elméleti és mérési kérdést kell megoldani: a háztartási termelés volumenének mérését

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban

Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban 46 Kurucz Orsolya Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban A szakpolitika és a gazdaság szereplői által gyakran hangoztatott igény, miszerint a fiatalok gyakorlati képzése a felsőbb évfolyamokon

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

Migránsok és a magyar egészségügy. Kutatási zárótanulmány. Kutatásvezető Dr. Makara Péter. A tanulmányt készítették:

Migránsok és a magyar egészségügy. Kutatási zárótanulmány. Kutatásvezető Dr. Makara Péter. A tanulmányt készítették: Migránsok és a magyar egészségügy Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Dr. Makara Péter A tanulmányt készítették: Dr. Juhász Judit, Dr. Makara Péter, Makara Eszter, Dr. Csépe Péter Panta Rhei Társadalomkutató

Részletesebben

Bácskay Andrea Gondozási formák az idősellátásban a szociális alapellátás

Bácskay Andrea Gondozási formák az idősellátásban a szociális alapellátás Bácskay Andrea Gondozási formák az idősellátásban a szociális alapellátás Az 1990-es években a társadalomban tovább halmozódtak a már meglévő szociális gondok, többek között felgyorsult a népesség elöregedésének

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés)

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Havas Gábor - Liskó Ilona Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Kutatásunk egyik célja az volt, hogy egy lehetőség szerint teljes általános iskolai

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az Európai Uniós pályázatok vizsgálata A vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala Hivatkozási

Részletesebben

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Érettségi vizsgatárgyak elemzése 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Láng György Budapest, 2014. január TARTALOM 1. A vizsgák tartalmi elemzése... 5 1.1. Az írásbeli feladatlapok szakmai jellemzői

Részletesebben

A tudás alapú társadalom iskolája

A tudás alapú társadalom iskolája Ollé János A tudás alapú társadalom iskolája A társadalom iskolája Az oktatásban csak nehezen lehet találni olyan életkori szakaszt, képzési területet, ahol ne lenne állandó kérdés a külvilághoz, környezethez

Részletesebben

OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK. 2.1 A feladat

OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK. 2.1 A feladat 2. Digitális óra 28 OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK 2.1 A feladat Ebben a fejezetben egy viszonylag egyszerő problémára alkalmazva tekintjük át az OO tervezés modellezési technikáit. A feladat

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1997): A

Részletesebben

A Ket. végrehajtási rendeletei

A Ket. végrehajtási rendeletei ELŐADÁSOK NYOMDAKÉSZ ANYAGA A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI RENDSZER BIZTONSÁGI ANALÍZISE Krasznay Csaba, krasznay@ik.bme.hu Szigeti Szabolcs, szigi@ik.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőrzés területének, ezen belül elsősorban a képzési rendszernek a kutatására az EU finanszírozású Leonardo da Vinci

Részletesebben

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk Sági Zoltán Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk A világgal való elsődleges tárgykapcsolatunknak - a szülő-gyermek kapcsolatnak - alapvető szerepe van személyiségünk

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés A Segítő Kéz Kispesti

Részletesebben

napi.hu Törékeny fellendülésban bíznak az exportáló cégek 2012.05.16 05:47.43 - [22767317]

napi.hu Törékeny fellendülésban bíznak az exportáló cégek 2012.05.16 05:47.43 - [22767317] napi.hu Törékeny fellendülésban bíznak az exportáló cégek 2012.05.16 05:47.43 - [22767317] Optimistábbak lettek tavaly októberhez képest a magyar vállalkozások, ami elsősorban a német ipar 2012 második

Részletesebben

Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál?

Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál? 2015.03.23. Körlevél tartalma Forrás: http://www.portfolio.hu/vallalatok/most_akkor_nincs_csod_mi_folyik_a_quaestornal.211744.h tml Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál? 2015. március 23. 10:02

Részletesebben

Teljesítménymotiváció és ösztönzés

Teljesítménymotiváció és ösztönzés TELJESÍTMÉNYMOTIVÁCIÓ Általában a teljesítményünkön keresztül értékel bennünket a környezetünk és mi magunk is. Viszonyítjuk teljesítményünk mások teljesítményéhez, valamint előző teljesítményeinkhez és

Részletesebben

Az észlelt kontroll és a személyiség szerepe az egészségi állapot változásában. Egészségmagatartás Osváth Viola

Az észlelt kontroll és a személyiség szerepe az egészségi állapot változásában. Egészségmagatartás Osváth Viola Az észlelt kontroll és a személyiség szerepe az egészségi állapot változásában. Egészségmagatartás Osváth Viola Az egészség változásaival kapcsolatban észlelt kontroll egyesek gyógyíthatatlannak vélt betegségekből

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA:

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: BENE LAJOS A PIACKUTATÁS MUNKAKÖRE. Az emberi haladás jellemző sajátsága, hogy a jólétét egészen közvetlenül érintő kérdésekre legkésőbben

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

EDUCATIO 1997/1 INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET

EDUCATIO 1997/1 INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET A könyv szerzője a rotterdami pedagógiai intézet és szolgáltató központ igazgatója, s egyben a groningeni egyetem professzora. Témája a címben is megjelölt hátrányos helyzet

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA vázlat 2010 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Az önkormányzatok ifjúságpolitikai feladatai... 4 1.1.1. Európai Ifjúságpolitika... 4 1.1.2. Nemzeti

Részletesebben

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. Kapocs EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KORAI FEJLESZTŐ és GONDOZÓ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Továbbtanulási ambíciók

Továbbtanulási ambíciók 222 FELVÉTELI RENDKÍVÜL SOKSZÍNűVÉ VÁLTOZOTT AZ ELMÚLT évtizedben a középfokú oktatás. A sokszínűség mind az iskolák fenntartói (önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák), mind az oktatás szerkezete

Részletesebben

VII.4. ÚJ UTAK KERESÉSE (SZAKMÓDSZERTAN)

VII.4. ÚJ UTAK KERESÉSE (SZAKMÓDSZERTAN) VII.4. ÚJ UTAK KERESÉSE (SZAKMÓDSZERTAN) MIT TUDNAK A KÖZÉPISKOLÁSOK AZ ENERGIÁRÓL? - EGY FELMÉRÉS EREDMÉNYEI WHAT DO SECONDARY SCHOOL STUDENTS KNOW ABOUT ENERGY? RESULTS OF A TEST Juhász András 1, Nagy

Részletesebben

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II.

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II. Melyik gondolkodási mód elıtt áll történelmi lehetıség? I. Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Hogyan böngésznek a fogyatékkal élő emberek?

Hogyan böngésznek a fogyatékkal élő emberek? Hogyan böngésznek a fogyatékkal élő emberek? A cikket összeállította Dvariecki Bálint (info@alkosoft.hu) a weblaboron megjelent Károly György Tamás írásai felhasználásával Ahhoz, hogy megértsük az akadálymentesség

Részletesebben

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS Készítette: Mártháné Megyesi Mária SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi Regionális Módszertani

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. Az OKA tizenkettedik üléséről (2007. szeptember 11. 14:00, SZMM, Tükörterem)

EMLÉKEZTETŐ. Az OKA tizenkettedik üléséről (2007. szeptember 11. 14:00, SZMM, Tükörterem) EMLÉKEZTETŐ Az OKA tizenkettedik üléséről (2007. szeptember 11. 14:00, SZMM, Tükörterem) Napirend előtt Fazekas Károly helyett Kertesi Gábor vezeti a kerekasztal ülését. Köszönti a kerekasztal tagjait

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET Dr. Buda András Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete buda@delfin.unideb.hu A konferencia címében szereplő multimédia kifejezés fogalmának meghatározásakor

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

Pedagógus továbbképzések. a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás. intézményeiben

Pedagógus továbbképzések. a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás. intézményeiben Pedagógus továbbképzések a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás intézményeiben A képzések hatékonyságának felmérése, javaslattétel a pedagógus kompetencia fejlesztési terv aktualizálására Készítette:

Részletesebben

SZÁNDÉKOK ÉS MEGVALÓSULÁS

SZÁNDÉKOK ÉS MEGVALÓSULÁS DOI: 10.15773/EKF.HABIL.2015.001 Einhorn Ágnes SZÁNDÉKOK ÉS MEGVALÓSULÁS Az idegen nyelvi érettségi vizsga reformja 2005-ben Habilitációs dolgozat Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskola

Részletesebben

A MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

A MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Versenyképességüket befolyásoló külső és belső tényezők feltárása, versenyképességi-index megalkotása Magyarország 2012 Kutatási zárójelentés

Részletesebben

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet 2011/8-9 Tartalom Iskolarendszer, iskolaszerkezet Társadalmi partnerség Média/ szocializáció 2 Garami Erika: Az iskolarendszer szerkezete belső átalakulásának, az 5. és 6. évfolyam szerepváltozásának vizsgálata

Részletesebben

Mennyit termelhetünk a felszín alatti vízkészletekbıl? DR. VÖLGYESI ISTVÁN

Mennyit termelhetünk a felszín alatti vízkészletekbıl? DR. VÖLGYESI ISTVÁN 1 Mennyit termelhetünk a felszín alatti vízkészletekbıl? DR. VÖLGYESI ISTVÁN Kulcsszavak: hidrogeológia, kitermelhetı vízkészletek, víztermelés környezeti korlátai, utánpótlódás, parti szőrés, kolmatáció

Részletesebben

KÖVETKEZETESSÉG ÉS RÉSEK A KÖRNYEZETTUDATOS SZERVEZETI MAGATARTÁSBAN

KÖVETKEZETESSÉG ÉS RÉSEK A KÖRNYEZETTUDATOS SZERVEZETI MAGATARTÁSBAN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KÖVETKEZETESSÉG ÉS RÉSEK A KÖRNYEZETTUDATOS SZERVEZETI MAGATARTÁSBAN PH.D. ÉRTEKEZÉS Nemcsicsné Zsóka Ágnes Budapest 2005 Nemcsicsné Zsóka Ágnes Környezetgazdaságtani és Technológiai

Részletesebben

Öngyógyítás meditációval

Öngyógyítás meditációval Láma Csöpel Öngyógyítás meditációval Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar KIADJA A Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség ISBN 963 86742 3 7 ISSN 1419-9823 Buddhista Meditáció Központ Tar Karma

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA MAGYAR PEDAGÓGIA 0. évf.. szám 5. (00) AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA Csizér Kata és Dörnyei Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem és Nottigham University Az általános

Részletesebben

HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása. A szakképzés rendszere

HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása. A szakképzés rendszere HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása A szakképzés rendszere Budapest, 2008 II. A szakképzés rendszere Tanácsadó Testület elnöke: Dr. Hunyadi György Alkotószerkeszt k:

Részletesebben

Pálfi Andrea. A gyermekek alternatív napközbeni ellátása alá sorolt programok főbb jellemzői

Pálfi Andrea. A gyermekek alternatív napközbeni ellátása alá sorolt programok főbb jellemzői Pálfi Andrea A gyermekek alternatív napközbeni ellátása alá sorolt programok főbb jellemzői Az adatgyűjtés módszere Jelen tanulmány alapjául szolgáló kutatásunk során a vidéki kis és nagy településeken

Részletesebben

A MUNKAVÉDELEM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI

A MUNKAVÉDELEM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI A MUNKAVÉDELEM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI Tisztelettel üdvözlök minden jelenlévőt! Mint az a programban is szerepel az EU-Synchronic Környezetbiztonsági Kft ügyvezetője vagyok. A cégünk éppen 16 éves, úgy hogy

Részletesebben

Útmutató pályaismeretet bővítő csoportfoglalkozások megtervezéséhez és megtartásához Pályaismertető CD/DVD filmek, mint segédanyagok alkalmazásával

Útmutató pályaismeretet bővítő csoportfoglalkozások megtervezéséhez és megtartásához Pályaismertető CD/DVD filmek, mint segédanyagok alkalmazásával Harkányi Adrienne Útmutató pályaismeretet bővítő csoportfoglalkozások megtervezéséhez és megtartásához Pályaismertető CD/DVD filmek, mint segédanyagok alkalmazásával ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ Az oktatásban dolgozó

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére GÉNIUSZ DÍJ - 2006 EcoDryer Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére Működési ismertető Mezőgazdasági Technológia Fejlesztő és Kereskedelmi

Részletesebben

5. évfolyam ERKÖLCSTAN

5. évfolyam ERKÖLCSTAN 5. évf. Erkölcstan 5. évfolyam ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek

Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek Tanulmányok Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek Dr. Fazekas Rozália, a KSH főtanácsosa E-mail: r.fazekas@citromail.hu Tokaji Károlyné, a KSH főosztályvezetője E-mail: karolyne.tokaji@ksh.hu

Részletesebben

Magyarországi lelkigondozó szolgálatok hálózati együttműködésének lehetőségei és kihívásai

Magyarországi lelkigondozó szolgálatok hálózati együttműködésének lehetőségei és kihívásai DOI: 10.18427/iri-2016-0036 Magyarországi lelkigondozó szolgálatok hálózati együttműködésének lehetőségei és kihívásai Somosiné Tésenyi Timea Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet tesenyi.timea@public.semmelweis-univ.hu

Részletesebben

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012.

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. 2 Szerkesztette: Dr. Ács Ferenc A munkában részt vevők: Dr. Ács Ferenc Dr. Sárkány Péterné A mű szerzői jogilag védett. A M.Á.S.T. Kft. és a

Részletesebben

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez

Részletesebben

Magyar termék megjelölés miatt indított GVH fellépések ismertsége a lakosság körében

Magyar termék megjelölés miatt indított GVH fellépések ismertsége a lakosság körében Magyar termék megjelölés miatt indított GVH fellépések ismertsége a lakosság körében Telefonos kvantitatív kutatás eredményei 2012. május Oldal: 2 / 49 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 2 2. BEVEZETÉS

Részletesebben

Mit gondolnak a vállalatvezetők az üzleti kapcsolatok értékéről?

Mit gondolnak a vállalatvezetők az üzleti kapcsolatok értékéről? Mit gondolnak a vállalatvezetők az üzleti kapcsolatok értékéről? MANDJÁK Tibor Marketing professzor, Bordeaux École de Management valamint Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 680,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 141/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Térfelügyeleti rendszer üzemeltetése

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Kedves Kollégák!

Részletesebben

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése C 256/102 HU 2007.10.27. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése (2007/C 256/19) A Tanács jövőbeli

Részletesebben

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató mentorok számára az. Elektronikus írástechnika III. kurzus szakmai gyakorlatához

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató mentorok számára az. Elektronikus írástechnika III. kurzus szakmai gyakorlatához B/V. Külsı szakmai gyakorlat kidolgozása (tananyagának, tematikáinak, módszertani útmutatóinak kidolgozása a mentorok számára) Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató mentorok számára az

Részletesebben

Munkába, de hány keréken?

Munkába, de hány keréken? Munkába, de hány keréken? A Zöld Gondolat Lovagrend közlekedéstudatossági kutatása Újabb zöld kutatás, újabb fejlemények. Az őszi energiatakarékossági kérdőív után Lovagrendünk egy másik témában is feltette

Részletesebben

Társadalompolitika és intézményrendszere

Társadalompolitika és intézményrendszere Társadalompolitika és intézményrendszere 256 Foglalkoztatás, intézményrendszer és foglalkoztatáspolitika Scharle Ágota 1. Bevezetés tendenciák a foglalkoztatásban Tanulmányunkban a foglalkoztatás és a

Részletesebben

A Földről alkotott ismeretek áttekintése és továbbfejlesztése

A Földről alkotott ismeretek áttekintése és továbbfejlesztése szka105_19 É N É S A V I L Á G Kontinensek, országok, emberek 1. A Földről alkotott ismeretek áttekintése és továbbfejlesztése Készítette: nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége Az élet iskolája A félelem általános kezeléséről A félelem formáinak rendszertana

Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége Az élet iskolája A félelem általános kezeléséről A félelem formáinak rendszertana Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége 7 Születés és halálfélelem 10 Az élet iskolája 14 Kibékülni a halandósággal 15 A félelem általános kezeléséről 20 Lefagyás és menekülés 20 Rámenősség

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A Téli közfoglalkoztatási programba bevont panaszos azért fordult hivatalomhoz,

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 7. és 8. osztály német nemzetiségi tagozatos

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK. Doktori (PhD) értekezés 2004.

SZENT ISTVÁN EGYETEM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK. Doktori (PhD) értekezés 2004. SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK BESZERZÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI MAGATARTÁSA Doktori (PhD) értekezés Pénzes Györgyné Gödöllő 2004. A

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK A SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI SZERZŐ: GÖMÖRINÉ KONYHA OLÍVIA IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT KONZULENS: NYITRAI

Részletesebben

13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo TÁJÉKOZTATÓ

13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo TÁJÉKOZTATÓ 13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap TÁJÉKOZTATÓ A NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE SORÁN ALKALMAZANDÓ MÓDSZEREKRŐL II. RÉSZ AZ EFRIR

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

Az üzletrész-átruházási szerződésről

Az üzletrész-átruházási szerződésről Pintér Attila Az üzletrész-átruházási szerződésről 1. Bevezetés A napi gyakorlatban számtalanszor kötnek a felek üzletrész-adásvételi szerződést, jogviszonyukra pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. október 3. 2014. 24. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 28/2014. (IX. 29.) AB határozat a Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.656/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához A lakásszövetkezetek törvényes működésének elengedhetetlen feltétele a tisztségviselők szabályszerű választása. Az alábbiakban áttekintjük

Részletesebben

Egy helytelen törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében

Egy helytelen törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében 6 Dr. Fá z si Lá sz l ó PhD * Egy helytelen törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében 1. Miről van szó A 2012. évi C. törvénnyel elfogadott új Büntető Törvénykönyv [Btk.] Különös Részének

Részletesebben

ÉLŐ VÉRCSEPP ANALIZIS A sötétlátóteres élő vércsepp analízis rendszerint, igen mély benyomást gyakorol a páciensekre. Nem véletlenül, hiszen az

ÉLŐ VÉRCSEPP ANALIZIS A sötétlátóteres élő vércsepp analízis rendszerint, igen mély benyomást gyakorol a páciensekre. Nem véletlenül, hiszen az ÉLŐ VÉRCSEPP ANALIZIS A sötétlátóteres élő vércsepp analízis rendszerint, igen mély benyomást gyakorol a páciensekre. Nem véletlenül, hiszen az érintettek saját szemükkel láthatják a vérükben kimutatható

Részletesebben

Vörösné dr. Keszler Erzsébet * LEMORZSOLÓDÁSOK OKAI A KVIFK FSZ KÉPZÉSÉBEN

Vörösné dr. Keszler Erzsébet * LEMORZSOLÓDÁSOK OKAI A KVIFK FSZ KÉPZÉSÉBEN Vörösné dr. Keszler Erzsébet * LEMORZSOLÓDÁSOK OKAI A KVIFK FSZ KÉPZÉSÉBEN Fıiskolánkon 1998 óta folyik kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi szakon szakmenedzser képzés. A jelentkezık száma

Részletesebben