A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1247/2018. (XI. 13.) számú

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1247/2018. (XI. 13.) számú"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2018. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1247/2018. (XI. 13.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a PANNON-SOPRON Kft.-vel (9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Rádió 1 Sopron 94,1 MHz állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Sopron 94,1 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás július között sugárzott műsorában eltért a magyar zenei művek, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet segítő műsorszámok, a nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő, valamint a közszolgálati műsorszámok arányai kapcsán tett szerződéses vállalásától, ezért a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírságigényét az adóhatóság útján érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A véglegessé vált döntés ellen annak közlésétől számított harminc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz a személyesen eljáró ügyfél esetében választása szerint elektronikus vagy postai úton, a jogi képviselő által kizárólag elektronikusan benyújtott keresetlevéllel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a halasztó hatály elrendelése a Bíróságtól azonnali jogvédelem iránti kérelem keretében kérhető. Tárgyalás tartása a felek bármelyikének kérelmére a Bíróságtól kérhető. A keresetet a Bíróság harminc napon belül bírálja el.

2 I N D O K O L Á S A Médiatanács hivatalból az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 100. (1) bekezdésében és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdésében foglalt hatósági ellenőrzést folytatott le a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Rádió 1 Sopron 94,1 MHz állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű (Sopron 94,1 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás július között sugárzott műsorával kapcsolatban, amelynek során felmerült az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése. A Médiatanács az Ákr (1) bekezdése alapján az Mttv a) és j) pontjaiban foglalt hatáskörében szeptember 11. napján hivatalból közigazgatási hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Ákr (3) bekezdésében foglaltak alapján az 1022/2018. (IX. 11.) számú, MN/ /2018. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) értesítette a Médiaszolgáltatót az eljárás megindításáról, továbbá a hatósági ellenőrzés megállapításairól, valamint az Ákr. 5. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és az Ákr a szerinti az iratbetekintési lehetőségéről. Az Mttv a értelmében a Médiatanács és a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az Ákr (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a jogszabály a Ket. szabályait említi, azon az Ákr. szabályait kell érteni. Az Ákr (3) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján, ahol jogszabály közigazgatási hatóság jogerős döntését említi, azon a hatóság végleges döntését kell érteni. A postai tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató a Végzést szeptember 17. napján átvette, azonban a jelen határozat meghozataláig nem élt a nyilatkozattételi jogával. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót a 164/2012. (I.25.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben, illetve annak módosításaiban médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Sopron 94,1 MHz frekvencia tekintetében, majd a 472/2017. (V. 8.) számú határozatával engedélyezte, hogy e médiaszolgáltatása hálózatba kapcsolódjon a Radio Plus Kft. médiaszolgáltató Budapest 96,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával (a továbbiakban: Hatósági Szerződés). A Médiaszolgáltató által vállalt, a Hatósági Szerződés V-VI. pontjaiban foglalt műsorszerkezeti adatok az alábbiak: 5.1. A Médiaszolgáltató Sopron 94,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága május 15. napjától hálózatba kapcsolódik a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával ugyanazon műsorszám vagy műsor egyidejű vagy csaknem egyidejű szolgáltatására A hálózatos médiaszolgáltatás a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz Rádió 1 állandó megnevezésű jogosultsága A hálózatos médiaszolgáltatásért a Radio Plus Kft., mint hálózatos médiaszolgáltató tartozik felelősséggel. 2

3 5.4. A hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás a Médiaszolgáltató Rádió 1 Sopron 94,1 MHz állandó megnevezésű jogosultsága A hálózatos médiaszolgáltatás napi műsorideje: napi 19 óra 20 perc (00.00 és óra között 300 percben; és óra között 1x3 percben; és óra között fél óránként megszakításokkal 188 percben; és óra között 1x3 percben; és óra között fél óránként megszakításokkal 666 percben) 5.6. A hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás saját műsorideje: napi 4 óra 40 perc (minden nap és óra között 57 percben; és óra között félóránként, 7x7 percben; és óra között 3 percben; és között 117 percben; és óra között 1x4 percben és 4x3 percben; és óra között 2x2 percben és 4x3 percben; és óra között óránként 3x4 percben és 1x2 percben; és óra között óránként 2 percben) 5.7. A Médiaszolgáltató, mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltató kijelenti, hogy megfelel az Mttv. médiaszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseinek, különös tekintettel a 64. (1)-(3) bekezdésben foglalt feltételeknek Amennyiben a Médiaszolgáltató a hálózatos médiaszolgáltatást megszünteti, vagy a hálózatos vagy a hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatási jogosultság megszűnik, úgy a jelen szerződésben biztosított hálózatos médiaszolgáltatáshoz való jog megszűnik A Médiaszolgáltató köteles a Médiatanácsot tájékoztatni, ha a hálózatos médiaszolgáltatást megszünteti. Ezen kötelezettségét a megszűnés megtörténtét megelőző tíz (10) napon belül köteles teljesíteni A médiaszolgáltatás műsorideje: napi 24 óra 6.2. A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Rádió 1 Sopron 94,1 MHz 6.3. A médiaszolgáltatás sajátos arculata: A rádió az ún. main stream nevű európai irányvonalnak megfelelően a közelmúltban megjelent modern könnyűzenei slágerekből (ún. TOP40 slágerekből), továbbá professzionális műsorvezetői megszólalásokból, kulturális információkból és helyi közlekedési információkból, valamint a életet segítő hírekből álló programstruktúrával jellemezhető. A rádió célcsoportja a éves A; B; C1; C2 státuszú, könnyed, minőségi szórakozást igénylő korosztály, ugyanakkor a divatra sokat adó és jelentős vásárlóerővel rendelkező reklámokra fogékony hallgatói réteg. Hosszú távon egy rádió csak akkor tud megfelelő eredményeket elérni, ha helyesen pozícionálja önmagát a piacon és megtalálja azt a célcsoportot, amelynek az információ és szórakozás iránti igényeit állandóan ki tudja elégíteni. Éppen ezért a rádió közszolgálati elemeit olyan hallgató-specifikus rendszerbe állítja, amely a kutatások alapján a legnagyobb hallgatói elérést és a legkisebb kapcsolási faktort biztosítja. A rádió zenei struktúráját az aktuális hazai és európai zenei trendeknek megfelelően alakítja, figyelembe véve a hallgatók folyamatosan változó igényeit, melyeket hetente frissülő professzionális kutatásokkal tesztel. Zenei paneljei mellett helyi híreket, lokális információkat biztosít hallgatóinak, így kívánja fenntartani a személyes kapcsolatot a helyi hallgatóval. Amíg egy országos rádiónak a hallgatói kénytelenek a főműsoridő ideje alatt országos híreket hallgatni, addig egy helyi rádió a legaktuálisabb és legfontosabb lokális hírekkel, információkkal láthatja el hallgatóit, méghozzá a helyi igényeknek megfelelően szervezve. 3

4 6.4. A saját médiaszolgáltatás központi elemei: Műsorsáv reggeli műsorsáv ( ) napközbeni műsorsáv ( ) esti/éjszakai műsorsáv ( ) Központi elemek félóránként hírek, reggeli információs műsorszám zenés műsor, kulturális információkkal, helyi közérdekű magazinműsor műsorvezetői megszólalások, zene, mixműsor, zenés reggeli információs műsorszám 6.5. Az egyes műsorszámok, műsorelemek minimális aránya a saját műsoridőben: havi heti napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok, 41% 41% 41% műsorelemek Helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet segítő műsorszámok, 77% 77% 77% műsorelemek Hírműsorszámok % A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi % minimális műsoridő Szöveg 25% 25% 20% 6.6. Az egyes műsorterv egységek maximális aránya a saját műsoridőben: heti napi Ismétlések 5% 3% Zenei művek 75% 80% 6.7. A magyar zenei művek minimális aránya a zenei művek közzétételére szánt heti/napi saját műsoridőben: heti napi Magyar zenei művek 30% 30% 6.8. Az egyes műsorszámok, műsorelemek minimális aránya az éjszaki órák nélküli ( ) saját műsoridőben: havi heti napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok, 41% 41% 41% műsorelemek Helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet segítő műsorszámok, 77% 77% 77% műsorelemek Hírműsorszámok % A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi % minimális műsoridő Szöveg 25% 25% 20% 6.9. Az egyes műsorterv egységek maximális aránya az éjszakai órák nélküli ( ) saját műsoridőben: heti napi Ismétlések 5% 3% Zenei művek 75% 80% 4

5 A teljesítések alakulása a saját műsoridőben: időtartam/arány vállalás teljesítés (óra:perc/perc/%) nap hét saját műsoridő 4 óra 42 4 óra 41 4 óra 42 4 óra 43 4 óra 40 4 óra 43 4 óra óra 55 4 óra 40 (óra:perc) perc perc perc perc perc perc perc perc perc - szöveg időtartama (perc) szöveg aránya (%) , % 25% zene időtartama (perc) magyar zene időtartama (perc) magyar zene aránya (%) 27, % 30% helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet segítő műsorszámok időtartama (perc) helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet , % 77% segítő műsorszámok aránya (%) hírműsorszámok időtartama (perc) hírműsorszámok aránya (%) , % - nemzetiségi, egyéb kisebbségi műsorszámok időtartama (perc) nemzetiségi, egyéb kisebbségi műsorszámok aránya E körbe sorolható műsorszám a vizsgált adáshéten nem volt fellelhető. - 1% - (%) közszolgálati műsorszámok időtartama (perc) közszolgálati műsorszámok aránya % 41% (%) ismétlések időtartama/aránya (perc/%) Ismételt műsorszám a vizsgált adáshéten nem volt fellelhető. 0 3% 5% A Médiatanács a fentiek alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy 1. a vizsgált adáshét egyetlen napján és heti szinten sem tartotta be a magyar zenei művek zenei művek közzétételére szánt saját műsoridőben irányadó arányai kapcsán tett vállalásait (minimum napi és heti 30%), ugyanis a magyar zenei művek napi aránya 14-27,5% között alakult, heti szinten pedig 20% volt. A Médiatanács a magyar zenei műsorszámok azonosítása során az alábbi törvényi rendelkezéseket vette figyelembe: Az Mttv pontja szerint: Magyar mű: a) azon mű, amely eredetileg teljes egészében magyar nyelven készült, b) azon mű, amely eredetileg több nyelven készült, de időtartamát tekintve eredeti magyar nyelvű része hosszabb, mint bármelyik másik nyelven készült része, c) azon mű, amely eredetileg valamely, Magyarország által elismert nemzetiség nyelvén készült, ha tárgya az adott nemzetiség magyarországi életével, kultúrájával van összefüggésben, 5

6 d) az olyan zenei műsorszám, amely magyar nyelven kerül előadásra, vagy amely Magyarország által elismert valamely nemzetiség nyelvén kerül előadásra, ha az adott nemzetiség Magyarországhoz kapcsolódó kultúrájával van összefüggésben, e) az olyan instrumentális zenei műsorszám, amely a magyar kultúra vagy Magyarország által elismert valamely nemzetiség Magyarországhoz kapcsolódó kultúrájának részét képezi. Az Mttv pontja szerint: Magyar zenei mű: magyar műnek minősülő szöveges vagy instrumentális zenei mű. Amennyiben egy zenei műsorszám nem felel meg a felsorolt kritériumoknak, úgy az nem tekinthető magyar zenei műsorszámnak. A vizsgált adáshéten közreadott magyar zenei műsorszámok azonosítása tehát a hivatkozott jogszabályhelyek alapján történt, melyek a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben, tételesen kerültek megjelölésre. 2. A vizsgált adáshét egyik napján és heti szinten sem teljesítette a helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet segítő műsorszámok, műsorelemek saját műsoridőben irányadó arányai körében irányadó vállalásait (minimum napi és heti 77%), mivel e műsorszámok, műsorelemek napi aránya 4-20% között alakult, heti szinten pedig 7%-ot ért el. A Médiatanács rögzíti, hogy a helyi közélettel foglalkozó, helyi életet segítő műsorszámok vonatkozásában e műsorszámok körének értelmezéséhez a pályáztatási eljárásában alkalmazott gyakorlatát tekinti irányadónak. E gyakorlat, illetve az annak mentén meghatározott elvárások a Hatóság hivatalos honlapján hozzáférhető egyes pályázati felhívásokból ismerhetők meg. E szerint helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet segítő műsorszámoknak az a program felel meg, amely kifejezetten a vételkörzetben működő igazgatási szervek, testületek, civil, vagy egyéb szerveztek közérdekű tevékenységével foglalkoznak, vagy bemutatják valamely a vételkörzetben élő személy, társadalmi csoport életét, tevékenységét, életviszonyait, illetve a vételkörzetben élő valamennyi ember számára szóló helyi információkat szolgáltatnak, tájékoztatnak. ( ) Helyi közélettel foglalkozó, helyi életet segítő műsorszámként az a műsorszám vehető figyelembe, amely időtartamának több mint 50 %- ában ( ) helyi közélettel foglalkozó, a helyi tartalom jelenik meg. ( ) A műsorelem akkor vehető figyelembe a helyi közélettel foglalkozó, helyi életet segítő, az Mttv a szerinti célt szolgáló közszolgálati, vagy nemzetiségi vagy más kisebbségek számára szolgáló műsorelemként, ha az legalább 3 perc időtartamban egybefüggően, ilyen tartalmú egységet alkot. A fentiek értelmében helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet segítő műsorszámnak minősülő műsorszámokat és műsorelemeket a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza. 3. A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt saját műsoridőben irányadó arányára vonatkozó szerződéses vállalásának (minimum napi 1%) a vizsgált adáshét egyetlen napján sem tett eleget, tekintettel arra, hogy ilyen jellegű műsorszám egyáltalán nem került közzétételre. 4. A vizsgált adáshét minden napján és heti szinten is elmulasztotta teljesíteni a közszolgálati műsorszámok, műsorelemek saját műsoridőben irányadó arányai körében tett szerződéses vállalásait (minimum napi és heti 41%), ugyanis e műsorszámok napi aránya 18-34% között alakult, heti szinten pedig 23%-ot ért el. A Médiatanács közszolgálati műsorszámokként azon műsorszámokat vette figyelembe, amelyek megfelelnek az Mttv. közszolgálatiság tartalmát meghatározó, 83. -ában foglaltaknak. A Médiatanácsnak a Hatóság hivatalos honlapján hozzáférhető egyes 6

7 pályázati felhívásokból megismerhető pályáztatási eljárásában alkalmazott gyakorlata továbbá ezen műsorszámok esetében is irányadó, amely szerint: Az Mttv a szerinti célt szolgáló közszolgálati műsorszámként az a műsorszám vehető figyelembe, amely időtartamának több mint 50%-ában az Mttv a szerinti célt szolgáló tartalom jelenik meg. Az Mttv. 63. (12) bekezdése értelmében A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. A jogsértést alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat melléklete tartalmazza, amely melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács által alkalmazott jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szemponokat vette figyelembe: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból feladat- és hatáskörének keretében jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdés értelmében: 187. (4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig még nem állapította meg az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglaltak megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben, amely körülményre tekintettel jelen esetben az ismételtség esete nem áll fenn. 7

8 A jelen eljárásban megállapított jogsértés ugyanakkor nem tekinthető csekély súlyúnak, figyelemmel arra, hogy a Médiaszolgáltató hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatásában a vizsgált adáshéten a magyar zenei művek, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet segítő műsorszámok, valamint a közszolgálati műsorszámok kapcsán a hatósági szerződésben tett napi és heti vállalásait jelentősen alulteljesítette, továbbá egyáltalán nem tett közzé nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámokat, ezért az Mttv (1) bekezdésében foglalt felhívás a Médiaszolgáltatóval szemben nem volt alkalmazható. Erre figyelemmel a Médiatanács bírság kiszabása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. Az Mttv (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt a jogsértés jellegétől függően a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. A Médiatanács a jogsértés nem csekély súlyán túl az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése körében az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértés folyamatosságát is figyelembe vette, miszerint a Médiaszolgáltató a médiaszolgáltatása tekintetében a magyar zenei művek, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet segítő műsorszámok, a nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő, illetve a közszolgálati műsorszámok hatósági szerződésben meghatározott napi arányát a vizsgált adáshét valamennyi napján folyamatosan alulteljesítette. Az Mttv. fentebb idézett 187. (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. Az Mttv (3) bekezdésének b) pontja szerint: A Médiatanács és a Hivatal a (7) bekezdés figyelembevételével a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben A fentiek okán a jogsértés nem csekély súlyára, a Médiaszolgáltató helyi kereskedelmi jellegére, illetve az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése miatt a 187. (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (50 millió Ft) 0,1 %-ának megfelelő összegű ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács a bírság összegének meghatározásakor tekintettel volt arra, hogy egy esetleges újabb jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény meghatározásánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. 8

9 A jelen határozatban kiszabott bírság az Mttv (13) bekezdése értelmében adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Az adózás rendjéről szóló évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 206. (1) bekezdése alapján az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól, késedelmi pótlékot kell fizetni. Az Art (1) bekezdésében foglaltak alapján a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. Az eljárás során az Ákr a szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 81. (1) bekezdésén, a közigazgatási per indításának lehetősége az Ákr (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási per vonatkozásában az Mttv (1)-(3) és a 164. (1)-(2) bekezdései, a közigazgatási perrendtartásról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.), a polgári perrendtartásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) és az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások részletes szabályairól szóló évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) rendelkezései irányadóak. Az Ákr (3) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján, ahol jogszabály a hatóság döntésének bírósági felülvizsgálatát említi, azon közigazgatási pert kell érteni. A keresetlevél benyújtásának szabályait a Kp a, a 29. (1) bekezdése, a 39. -a, a 48. (1) bekezdésének l) pontja, a Pp (1) és 608. (1) bekezdései és az E- ügyintézési tv. 9. (1) bekezdése, az azonnali jogvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a Kp a, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a Kp. 77. (2) bekezdése tartalmazzák. A bírság megfizetésére és behajtására az Art. szabályai irányadóak. A Médiatanács hatáskörét az Mttv a) és j) pontjaiban foglaltak alapozzák meg. Budapest, november 13. a Médiatanács nevében Dr. Karas Monika elnök Dr. Auer János hitelesítő tag Kapják: Személyes adat 9

10 Melléklet a Médiatanács 1247/2018. (XI. 13.) számú végzéséhez A Rádió 1 Sopron 94, július között sugárzott saját műsora Rádió 1 Sopron 94,1 MHz július dátum műsorszám címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar mű Hírek 05:00:09 05:04:09 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k sláger megy) 05:04:09 05:04:35 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem magyar mű közszolgálat kat. ism. helyi Wolf Kati - Szerelem Miért Múlsz? 05:04:35 05:08:37 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:04:02 00:00: műsorvezető beköszönés 05:08:37 05:08:49 00:00:12 00:00:12 00:00:00 00:00:00 00:00: Margaret Island Eso 05:08:49 05:11:59 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:03:10 00:00: Racz Gergo/Der Heni - Rossz ver 05:11:59 05:15:17 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00: Wellhello - Rakpart 05:15:17 05:18:27 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:03:10 00:00: szignál (music promo) 05:18:27 05:19:04 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00: Loving Arms - Never Let You Go 05:19:04 05:22:27 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 00:03: Punnany Massif - Élvezd 05:22:27 05:26:19 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00: Starwhores - Together 05:26:19 05:29:34 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00:00 00:03: dal konferálás 05:29:34 05:29:52 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00: The Biebers/Fluor - Valami Mast 05:29:52 05:32:57 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:03:05 00:00: Hírek 05:32:57 05:36:58 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k sláger megy) 05:36:58 05:37:24 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00: Mohamed Fatima - Ragyog a szívem 05:37:24 05:40:33 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:03:09 00:00: szignál (music promo) 05:40:33 05:41:06 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00: CocoTia - Out Of Touch 05:41:06 05:44:16 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03: Geszti Péter - Miamiba mentem 05:44:16 05:47:52 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00: műsorvezető búcsú 05:47:52 05:48:09 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00: Kozma Orsi - 7nyár (Newik Remix) 05:48:09 05:51:23 00:03:14 00:03:14 00:00:00 00:00:00 00:00: Fábián Juli - Like a child 05:51:23 05:54:08 00:02:45 00:00:00 00:02:45 00:00:00 00:02: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 05:54:08 05:54:17 00:00:09 00:00:09 00:00:00 00:00:00 00:00: Britney Spears Toxic 05:54:17 05:57:23 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 05:57:23 06:01:23 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 06:33:27 06:33:33 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Michael Gray - The Weekend 06:33:33 06:36:39 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 06:36:39 06:40:39 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 07:01:07 07:01:13 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 07:01:13 07:04:20 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 07:04:20 07:08:20 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 07:32:43 07:32:49 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Alex Gaudino - Destination Calabria 07:32:49 07:35:55 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 07:35:55 07:39:55 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k 10

11 szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 08:03:13 08:03:19 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 08:03:19 08:06:25 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 08:06:25 08:10:25 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 08:33:08 08:33:14 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Edward Maya - This Is The Life 08:33:14 08:36:20 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 08:36:20 08:40:20 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 09:00:11 09:00:17 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 09:00:17 09:03:23 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 09:03:23 09:07:23 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 09:33:17 09:33:23 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Bob Sinclair - World Hold On 09:33:23 09:36:30 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03: Hírek 09:36:30 09:39:30 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k reklám 10:01:20 10:03:43 00:02:23 00:02:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sláger megy) 10:03:43 10:04:11 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00: Kygo/Selena Gomez - It Ain't Me 10:04:11 10:07:45 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:03: Bogi - We All (Lotfi Begi Remix) 10:07:45 10:10:40 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:00:00 00:02: Nico & Vinz - Am I Wrong 10:10:40 10:14:43 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 00:04: Lotfi Begi/Radics Gigi/Varga Viktor - Alomutazo 10:14:43 10:17:41 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:02:58 00:00: szignál (music promo) 10:17:41 10:18:17 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00: Charlie Puth - Attention 10:18:17 10:21:38 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00:00 00:03: időjárás 10:21:38 10:22:07 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00: Robin Schulz/Francesco Yates - Sugar 10:22:07 10:25:15 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:00:00 00:03: helyi információk 10:25:15 10:25:35 00:00:20 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00: G-Eazy/Halsey - Him & I 10:25:35 10:29:59 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:00:00 00:04: Janicsák Veca - Most múlik pontosan (No!End vs B-Sensual Remix) 10:29:59 10:34:00 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:04:01 00:00: szignál (music promo) 10:34:00 10:34:36 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00: Rudimental/Macklemore/Jess Glynne - These Days 10:34:36 10:38:04 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 00:03: Camila Cabello - Havana 10:38:04 10:40:57 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:00:00 00:02: Calvin Harris/Disciples - How Deep Is Your Love 10:40:57 10:44:28 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 00:03: New Level Empire - Beled fulladnek (Disco's Hit Mix) 10:44:28 10:47:20 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:02:52 00:00: Selena Gomez x Marshmello - Wolves 10:47:20 10:50:33 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 00:03: Majka - Mindenkitancol (90') 10:50:33 10:55:05 00:04:32 00:00:00 00:04:32 00:04:32 00:00: Avicii - Levels 10:55:05 10:59:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03: közlekedés 10:59:00 10:59:40 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 10:59:40 11:02:04 00:02:24 00:02:24 00:00:00 00:00:00 00:00: sláger megy) 11:02:04 11:02:32 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00: Calvin Harris/Dua Lipa - One Kiss 11:02:32 11:06:01 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 00:03: dal konferálás 11:06:01 11:06:14 00:00:13 00:00:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 11

12 Wellhello - Nem olyan lány 11:06:14 11:09:44 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:03:30 00:00: Alan Walker - Alone 11:09:44 11:12:17 00:02:33 00:00:00 00:02:33 00:00:00 00:02: Wolf Kati - Szerelem Miért Múlsz? 11:12:17 11:16:23 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:04:06 00:00: szignál (music promo) 11:16:23 11:17:09 00:00:46 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00: Marshmello & Anne Marie - Friends 11:17:09 11:20:31 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 00:03: időjárás 11:20:31 11:20:54 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00: Parra for Cuva/Anna Naklab - Wicked Games 11:20:54 11:23:55 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:00:00 00:03: Zoohacker/Judie Jay - Best Friends 11:23:55 11:27:43 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 00:03: programajánló 11:27:43 11:28:12 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k helyi David Guetta/Martin Garrix/Brooks - Like I Do 11:28:12 11:31:28 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 00:03: szignál (music promo) 11:31:28 11:32:01 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00: Sia/Kendrick Lamar - The Greatest 11:32:01 11:34:57 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:00:00 00:02: Lost Frequencies/Zonderling - Crazy 11:34:57 11:37:22 00:02:25 00:00:00 00:02:25 00:00:00 00:02: Zara Larsson - Lush Life 11:37:22 11:40:51 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 00:03: Ed Sheeran - Perfect 11:40:51 11:45:07 00:04:16 00:00:00 00:04:16 00:00:00 00:04: műsorvezető búcsú 11:45:07 11:45:24 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00: VekonyZ - What You Like 11:45:24 11:47:48 00:02:24 00:00:00 00:02:24 00:00:00 00:02: Hírek 11:47:48 11:55:08 00:07:20 00:07:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k helyi szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 11:55:08 11:55:17 00:00:09 00:00:09 00:00:00 00:00:00 00:00: Jennifer Lopez - Jenny From The Block 11:55:17 11:58:23 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: programajánló 11:58:23 12:00:26 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k helyi szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 12:28:45 12:28:51 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: K-Maro - Femme Like You 12:28:51 12:31:54 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 12:56:14 12:56:20 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 12:56:20 12:57:53 00:01:33 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 12:57:53 12:59:23 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 13:29:20 13:29:26 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Black Eyed Peas - Hey Mama 13:29:26 13:32:29 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 13:55:13 13:55:19 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Bob Sinclair - Rock This Party 13:55:19 13:58:26 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03: Hírek 13:58:26 14:00:28 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 14:30:19 14:30:25 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Meghan Trainor - All About That Bass 14:30:25 14:33:28 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 14:57:17 14:57:23 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 14:57:23 15:00:30 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 15:00:30 15:02:32 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 15:29:40 15:29:46 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Alexandra Burke feat. Flo Rida - Bad Boys 15:29:46 15:32:49 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 16:00:16 16:00:22 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 16:00:22 16:01:55 00:01:33 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 16:01:55 16:03:25 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 16:32:22 16:32:28 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Milk And Sugar - Let The Sunshine In (Tocadisco Remix) 16:32:28 16:35:31 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 16:57:08 16:57:14 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 12

13 reklám 16:57:14 16:58:47 00:01:33 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 16:58:47 17:00:16 00:01:29 00:01:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 17:55:27 17:55:33 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Rihanna - Rude Boy 17:55:33 17:58:36 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 18:27:35 18:27:41 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Justin Timberlake - My Love 18:27:41 18:30:44 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 18:59:45 18:59:51 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 18:59:51 19:01:54 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 19:57:02 19:57:08 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 19:57:08 19:59:11 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 20:55:09 20:55:15 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 20:55:15 20:57:18 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 21:58:00 21:58:06 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 21:58:06 22:00:09 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 22:58:01 22:58:07 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 22:58:07 23:00:10 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 05:00:09 05:04:09 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k sláger megy) 05:04:09 05:04:34 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00: Racz Gergo - Hát sok boldogságot 05:04:34 05:07:59 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:03:25 00:00: Kallay Saunders Andras - My Baby 05:07:59 05:10:55 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:00:00 00:02: műsorvezető beköszönés 05:10:55 05:11:07 00:00:12 00:00:12 00:00:00 00:00:00 00:00: Compact Disco - Sound of Our Hearts 05:11:07 05:13:47 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:02:40 00:00: Wellhello - Keso Már 05:13:47 05:17:21 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00: szignál (music promo) 05:17:21 05:17:56 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00: LAND - Miracles 05:17:56 05:21:22 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 00:03: Majka - Mindenkitancol (90') 05:21:22 05:25:57 00:04:35 00:00:00 00:04:35 00:04:35 00:00: New Level Empire - Hold Your Hands So High 05:25:57 05:29:13 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 00:03: Varga Viktor/Lotfi Begi - Nagy utazas 05:29:13 05:31:56 00:02:43 00:00:00 00:02:43 00:02:43 00:00: programajánló 05:31:56 05:32:27 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k helyi Hírek 05:32:27 05:36:27 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k sláger megy) 05:36:27 05:36:55 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00: Spoon 21 - Deák 05:36:55 05:40:12 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00: igazgagatási szünet a Kormányhivatalban 05:40:12 05:40:42 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00: Newik - My Love 05:40:42 05:43:47 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 00:03: szignál (music promo) 05:43:47 05:44:30 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00: Király Viktor - Solo 05:44:30 05:48:07 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:00:00 00:03: Bricklake & Herr Spiegel feat. Petro - Just do it 05:48:07 05:51:04 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:00:00 00:02: műsorvezető búcsú 05:51:04 05:51:22 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00: Lotfi Begi x JumoDaddy feat. Myra Monoka - A parton várlak 05:51:22 05:54:08 00:02:46 00:00:00 00:02:46 00:02:46 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 05:54:08 05:54:17 00:00:09 00:00:09 00:00:00 00:00:00 00:00: Black Eyed Peas - Let's Get The Started 05:54:17 05:57:23 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 05:57:23 06:01:25 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k 13

14 szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 06:33:28 06:33:34 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Robin Shulz - Headlights 06:33:34 06:36:40 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 06:36:40 06:40:40 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 07:02:47 07:02:53 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 07:02:53 07:05:59 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 07:05:59 07:09:59 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 07:32:15 07:32:21 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Milk And Sugar - Let The Sunshine In (Tocadisco Remix) 07:32:21 07:35:27 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 07:35:27 07:39:27 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 08:03:30 08:03:36 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 08:03:36 08:06:43 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 08:06:43 08:10:43 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 08:32:56 08:33:02 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Timbaland - Morning After Dark 08:33:02 08:36:08 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 08:36:08 08:40:08 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 09:00:44 09:00:50 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 09:00:50 09:03:56 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 09:03:56 09:07:56 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 09:33:23 09:33:29 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Katy Perry - Firework 09:33:29 09:36:36 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03: Hírek 09:36:36 09:39:36 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k reklám 10:02:28 10:04:51 00:02:23 00:02:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sláger megy) 10:04:51 10:05:19 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00: Martin Solveig - All Stars 10:05:19 10:08:02 00:02:43 00:00:00 00:02:43 00:00:00 00:02: Halott Penz - Ahol a majus foldet er (JumoDaddy Remix) 10:08:02 10:11:35 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00: műsorvezető beköszönés 10:11:35 10:11:44 00:00:09 00:00:09 00:00:00 00:00:00 00:00: Major Lazer - Light It Up 10:11:44 10:14:18 00:02:34 00:00:00 00:02:34 00:00:00 00:02: Newik - More Than Gold 10:14:18 10:17:14 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:00:00 00:02: szignál (music promo) 10:17:14 10:17:50 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00: Kungs - This Girl 10:17:50 10:20:59 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:00:00 00:03: időjárás 10:20:59 10:21:36 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00: David Guetta/Sean Paul - Mad Love 10:21:36 10:24:45 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:00:00 00:03: Bogi - Feels So Right 10:24:45 10:27:34 00:02:49 00:00:00 00:02:49 00:00:00 00:02: igazgagatási szünet a Kormányhivatalban 10:27:34 10:27:50 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00: Robin Schulz - Unforgettable 10:27:50 10:31:04 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00:00 00:03: szignál (music promo) 10:31:04 10:31:38 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00: Luis Fonsi/Demi Lovato - Echame La Culpa 10:31:38 10:34:23 00:02:45 00:00:00 00:02:45 00:00:00 00:02: Lukas Graham - 7 Years 10:34:23 10:38:14 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 00:03: Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back 10:38:14 10:41:31 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:00 00:03: Lola - Telihold 10:41:31 10:44:12 00:02:41 00:00:00 00:02:41 00:02:41 00:00: Ed Sheeran - Perfect 10:44:12 10:48:29 00:04:17 00:00:00 00:04:17 00:00:00 00:04:17 14

15 dal konferálás 10:48:29 10:48:43 00:00:14 00:00:14 00:00:00 00:00:00 00:00: Rihanna - Only Girl (In The World) 10:48:43 10:52:19 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 00:03: Racz Gergo/Der Heni - Rossz ver 10:52:19 10:55:35 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:03:16 00:00: Asaf Avidan - One Day / Reckoning Song 10:55:35 10:57:45 00:02:10 00:00:00 00:02:10 00:00:00 00:02: reklám 10:57:45 11:00:08 00:02:23 00:02:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sláger megy) 11:00:08 11:00:36 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00: Robin Schulz/James Blunt - OK 11:00:36 11:03:44 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:00:00 00:03: New Level Empire - Wanna Get Over 11:03:44 11:07:23 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:00:00 00:03: dal konferálás 11:07:23 11:07:36 00:00:13 00:00:13 00:00:00 00:00:00 00:00: Lady Gaga - Alejandro 11:07:36 11:11:27 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 00:03: Starwhores - Together 11:11:27 11:14:41 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00:00 00:03: sláger megy) 11:14:41 11:15:26 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00: Avicii/Rita Ora - Lonely Together 11:15:26 11:18:05 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:00:00 00:02: közlekedés 11:18:05 11:18:21 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00: Kygo/Miguel - Remind Me To Forget 11:18:21 11:21:50 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 00:03: Király Linda - Can't Let Go 11:21:50 11:25:38 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 00:03: programajánló 11:25:38 11:26:08 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k helyi David Guetta/Martin Garrix/Brooks - Like I Do 11:26:08 11:29:57 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 00:03: Luis Fonsi & Daddy Yankee/Justin Bieber - Despacito 11:29:57 11:33:52 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03: Jax Jones/Ina Wroldsen - Breathe 11:33:52 11:36:46 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:00 00:02: dal konferálás 11:36:46 11:36:56 00:00:10 00:00:10 00:00:00 00:00:00 00:00: Tove Lo - Habits (Stay High) 11:36:56 11:40:09 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 00:03: Justin Timberlake - Can't Stop The Feeling 11:40:09 11:44:04 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03: Burak Yeter/Danelle Sandoval - Tuesday 11:44:04 11:47:48 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:00:00 00:03: Hírek 11:47:48 11:55:08 00:07:20 00:07:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k helyi szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 11:55:08 11:55:16 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00: Edward Maya - This Is The Life 11:55:16 11:58:23 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03: programajánló 11:58:23 12:00:25 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k helyi szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 12:30:04 12:30:10 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: David Guetta - Love Don't Let Me Go 12:30:10 12:33:13 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 12:57:30 12:57:36 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 12:57:36 12:59:09 00:01:33 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 12:59:09 13:00:39 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 13:27:15 13:27:21 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Alex Gaudino - Destination Calabria 13:27:21 13:30:24 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 13:55:28 13:55:34 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Meghan Trainor - All Abaut The Bass 13:55:34 13:58:40 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 13:58:40 14:00:42 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 14:29:25 14:29:31 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Bob Sinclair - Rock This Party 14:29:31 14:32:34 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 14:57:19 14:57:25 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 14:57:25 15:00:31 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 15

16 Hírek 15:00:31 15:02:33 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 15:31:06 15:31:12 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Usher - Yeah 15:31:12 15:34:15 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 15:55:49 15:55:55 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 15:55:55 15:57:28 00:01:33 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 15:57:28 15:58:58 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 16:26:05 16:26:11 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Ella Henderson - Ghost 16:26:11 16:29:14 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 16:57:15 16:57:21 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 16:57:21 16:58:54 00:01:33 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 16:58:54 17:00:24 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 17:57:26 17:57:32 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Michael Gray - The Weekend 17:57:32 18:00:35 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 18:30:32 18:30:38 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: K-Maro - Femme Like You 18:30:38 18:33:41 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 18:56:38 18:56:44 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 18:56:44 18:58:47 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 19:58:48 19:58:54 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 19:58:54 20:00:57 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 20:59:41 20:59:47 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 20:59:47 21:01:50 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 21:57:59 21:58:05 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 21:58:05 22:00:08 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 22:58:00 22:58:06 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 22:58:06 23:00:09 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 05:00:11 05:04:10 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k sláger megy) 05:04:10 05:04:36 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00: Király Viktor - Fire 05:04:36 05:07:36 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:03: Newik - More Than Gold 05:07:36 05:10:33 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:00:00 00:02: műsorvezető beköszönés 05:10:33 05:10:48 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00: Király Linda - Can't Let Go 05:10:48 05:14:20 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:00:00 00:03: Honeybeast - A legnagyobb hos 05:14:20 05:17:54 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00: szignál (music promo) 05:17:54 05:18:33 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00: Stereo Palma/Craig David - Our Love 05:18:33 05:21:08 00:02:35 00:00:00 00:02:35 00:00:00 00:02: Janicsák Veca - Most múlik pontosan (No!End vs B-Sensual Remix) 05:21:08 05:25:08 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00: Wellhello - Nem olyan lány 05:25:08 05:28:48 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:03:40 00:00: Gáspár Laci - Sosem Vagy Egyedül 05:28:48 05:32:23 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00: igazgagatási szünet a Kormányhivatalban 05:32:23 05:32:53 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 05:32:53 05:36:54 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k sláger megy) 05:36:54 05:37:21 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00: Wawa - Sombrita 05:37:21 05:40:40 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 00:03: Starwhores - Do It 05:40:40 05:43:54 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00:00 00:03:14 16

17 szignál (music promo) 05:43:54 05:44:27 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00: Dér Heni - Ég Veled 05:44:27 05:47:44 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00: műsorvezető búcsú 05:47:44 05:47:57 00:00:13 00:00:13 00:00:00 00:00:00 00:00: Radics Gigi - Daydream 05:47:57 05:51:18 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00:00 00:03: Vekonyz - The Way I Do 05:51:18 05:54:10 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:00:00 00:02: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 05:54:10 05:54:19 00:00:09 00:00:09 00:00:00 00:00:00 00:00: Beyoncé - Crazy In Love 05:54:19 05:57:26 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03: Hírek 05:57:26 06:01:26 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 06:33:27 06:33:33 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: David Guetta - Love Don't Let Me Go 06:33:33 06:36:39 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 06:36:39 06:40:39 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 07:02:53 07:02:59 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 07:02:59 07:06:06 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 07:06:06 07:10:06 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 07:28:42 07:28:48 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Katy Perry - Firework 07:28:48 07:31:55 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03: Hírek 07:31:55 07:35:55 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 08:02:48 08:02:54 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 08:02:54 08:06:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 08:06:00 08:10:00 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 08:33:28 08:33:34 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Orishas - Represent Cuba 08:33:34 08:36:41 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03: Hírek 08:36:41 08:40:41 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 08:55:21 08:55:27 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 08:55:27 08:58:33 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 08:58:33 09:02:33 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 09:28:47 09:28:53 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Wamdue Project - King of My Castle 09:28:53 09:31:59 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 09:31:59 09:34:59 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k reklám 10:01:25 10:04:48 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sláger megy) 10:04:48 10:05:16 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00: Marshmello & Anne Marie - Friends 10:05:16 10:08:38 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 00:03: New Level Empire - Hold Your Hands So High 10:08:38 10:11:45 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03: időjárás 10:11:45 10:12:09 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00: Lilly Wood & The Prick/Robin Shulz - Prayer In C 10:12:09 10:14:53 00:02:44 00:00:00 00:02:44 00:00:00 00:02: Kelemen kabátban/eckü - Maradjatok gyerekek 10:14:53 10:17:54 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:03:01 00:00: szignál (music promo) 10:17:54 10:18:33 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00: Jax Jones/Ina Wroldsen - Breathe 10:18:33 10:21:26 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:00:00 00:02: Lost Frequencies/Janieck Devy - Reality 10:21:26 10:23:55 00:02:29 00:00:00 00:02:29 00:00:00 00:02: igazgagatási szünet a Kormányhivatalban 10:23:55 10:24:24 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00: David Guetta/Martin Garrix/Brooks - Like I Do 10:24:24 10:27:46 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 00:03:22 17

18 Varga Viktor/Lotfi Begi - Nagy utazas 10:27:46 10:30:29 00:02:43 00:00:00 00:02:43 00:02:43 00:00: szignál (music promo) 10:30:29 10:31:01 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00: G-Eazy/Halsey - Him & I 10:31:01 10:35:25 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:00:00 00:04: Ed Sheeran - Shape Of You 10:35:25 10:39:30 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:00:00 00:04: Jess Glynne - Don't Be So Hard On Yourself 10:39:30 10:42:59 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 00:03: Kállay Saunders András - I Don't Really Care 10:42:59 10:46:03 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 00:03: Selena Gomez x Marshmello - Wolves 10:46:03 10:49:16 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 00:03: programajánló 10:49:16 10:49:52 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k helyi Kiraly Viktor - Budapest Girl (Waldo Remix) 10:49:52 10:53:06 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00:00 00:03: Rudimental/Ella Eyre - Waiting All Night 10:53:06 10:56:35 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 00:03: Coldplay - Adventure Of A Lifetime 10:56:35 11:00:13 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00:00 00:03: közlekedés 11:00:13 11:00:52 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 11:00:52 11:03:47 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 00:00: sláger megy) 11:03:47 11:04:15 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00: Nora En Pure - Tears In Your Eyes 11:04:15 11:07:43 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 00:03: időjárás 11:07:43 11:08:08 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00: Ed Sheeran - Perfect (DISCO'S HIT Radio Version) 11:08:08 11:11:43 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 00:03: Maroon 5/Kendrick Lamar - Don't Wanna Know 11:11:43 11:15:10 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 00:03: Newik feat. Berkes Olivér - GoodBye 11:15:10 11:18:32 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 00:03: szignál (music promo) 11:18:32 11:19:17 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00: Kygo/Selena Gomez - It Ain't Me 11:19:17 11:22:56 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:00:00 00:03: Kwabs - Walk 11:22:56 11:26:27 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 00:03: Wellhello - Sokszor volt már így 11:26:27 11:30:03 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00: programajánló 11:30:03 11:31:09 00:01:06 00:01:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k helyi One Republic/Seeb - Rich Love 11:31:09 11:34:14 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 00:03: szignál (music promo) 11:34:14 11:34:48 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00: Bebe Rexha - I Got You 11:34:48 11:37:51 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: David Guetta/Sia - Flames 11:37:51 11:40:59 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:00:00 00:03: Avicii/Sandro Cavazza - Without You 11:40:59 11:43:53 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:00 00:02: műsorvezető búcsú 11:43:53 11:44:14 00:00:21 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00: Rita Ora - Anywhere 11:44:14 11:47:38 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:00 00:03: Hírek 11:47:38 11:55:08 00:07:30 00:07:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k helyi szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 11:55:08 11:55:16 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00: Rihanna - Rude Boy 11:55:16 11:58:23 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03: programajánló 11:58:23 12:00:25 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k helyi szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 12:29:13 12:29:19 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Britney Spears - Toxic 12:29:19 12:32:22 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 12:54:46 12:54:52 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 12:54:52 12:56:25 00:01:33 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 12:56:25 12:57:55 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 13:27:05 13:27:11 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 18

19 Bob Sinclair - World Hold On 13:27:11 13:30:14 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 13:54:16 13:54:22 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Milk And Sugar - Let The Sunshine In (Tocadisco Remix) 13:54:22 13:57:28 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 13:57:28 13:59:28 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 14:28:11 14:28:17 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Robin Shulz - Headlights 14:28:17 14:31:20 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 14:53:25 14:53:31 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 14:53:31 14:56:37 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 14:56:37 14:58:37 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 15:27:31 15:27:37 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Edward Maya - This Is The Life 15:27:37 15:30:40 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 15:56:20 15:56:26 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 15:56:26 15:57:59 00:01:33 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 15:57:59 15:59:29 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 16:28:10 16:28:16 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Alex Gaudino - Destination Calabria 16:28:16 16:31:19 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 16:57:33 16:57:39 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 16:57:39 16:59:12 00:01:33 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 16:59:12 17:00:42 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 17:57:22 17:57:28 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Alexandra Burke feat. Flo Rida - Bad Boys 17:57:28 18:00:31 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 18:28:55 18:29:01 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Timbaland - Morning After Dark 18:29:01 18:32:04 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 18:58:13 18:58:19 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 18:58:19 19:00:22 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 19:59:00 19:59:06 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 19:59:06 20:01:09 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 21:00:20 21:00:26 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 21:00:26 21:02:29 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 21:57:51 21:57:57 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 21:57:57 22:00:00 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 22:57:59 22:58:05 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 22:58:05 23:00:08 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 05:00:10 05:04:10 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k sláger megy) 05:04:10 05:04:35 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00: Starwhores - Together 05:04:35 05:07:50 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00:00 00:03: Racz Gergo/Der Heni - Rossz ver 05:07:50 05:10:59 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:03:09 00:00: műsorvezető beköszönés 05:10:59 05:11:15 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00: VekonyZ - What You Like 05:11:15 05:13:50 00:02:35 00:00:00 00:02:35 00:00:00 00:02: Geszti Péter - Miamiba mentem 05:13:50 05:17:26 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00: szignál (music promo) 05:17:26 05:18:05 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00: Fábián Juli/Zoohacker - Like A Child 05:18:05 05:21:01 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:00:00 00:02: Margaret Island - Eso 05:21:01 05:24:24 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:03:23 00:00: Lotfi Begi/Myra - Pappa Pia (Kell egy kis orultseg) 05:24:24 05:27:47 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:03:23 00:00: Kiraly Viktor - Budapest Girl (Waldo Remix) 05:27:47 05:30:53 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03:06 19

20 programajánló 05:30:53 05:31:31 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k helyi Hírek 05:31:31 05:35:31 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k sláger megy) 05:35:31 05:35:58 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00: Kozma Orsi - 7nyár (Newik Remix) 05:35:58 05:39:21 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:03:23 00:00: műsorvezető búcsú 05:39:21 05:39:36 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00: Wellhello - Sokszor volt már így 05:39:36 05:43:36 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00: ByeAlex - Kedvesem 05:43:36 05:46:40 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:03:04 00:00: Tóth Gabi/Myon/Shane 54 - Éjjel-Nappal Budapest 05:46:40 05:50:32 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00: Heincz Gábor - Easy Loving 05:50:32 05:54:09 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 05:54:09 05:54:18 00:00:09 00:00:09 00:00:00 00:00:00 00:00: Edward Maya - This Is The Life 05:54:18 05:57:25 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03: Hírek 05:57:25 06:01:25 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 06:33:13 06:33:19 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Alex Gaudino - Destination Calabria 06:33:19 06:36:25 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 06:36:25 06:40:25 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 07:03:00 07:03:06 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 07:03:06 07:06:12 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 07:06:12 07:10:12 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 07:33:20 07:33:26 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Rihanna - Pon The Replay 07:33:26 07:36:33 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03: Hírek 07:36:33 07:40:33 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 08:03:21 08:03:27 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 08:03:27 08:06:33 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 08:06:33 08:10:33 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 08:33:29 08:33:35 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: David Guetta - Love Don't Let Me Go 08:33:35 08:36:42 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03: Hírek 08:36:42 08:40:42 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 08:57:13 08:57:19 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 08:57:19 09:00:26 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 09:00:26 09:04:26 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 09:30:15 09:30:21 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Bob Sinclair - Rock This Party 09:30:21 09:33:27 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 09:33:27 09:36:27 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k reklám 10:00:08 10:03:11 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 00:00: sláger megy) 10:03:11 10:03:39 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00: Kygo/Selena Gomez - It Ain't Me 10:03:39 10:07:04 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 00:03: Disco's Hit - Just Another Day 10:07:04 10:09:50 00:02:46 00:00:00 00:02:46 00:00:00 00:02: időjárás 10:09:50 10:10:32 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00: Enrique Iglesias - El Bano 10:10:32 10:14:08 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 00:03: Zoohacker/Judie Jay - Best Friends 10:14:08 10:17:55 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 00:03: szignál (music promo) 10:17:55 10:18:31 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00: David Guetta & Cedric Gervais & Chris Willis - Would I Lie To You 10:18:31 10:21:40 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:00:00 00:03:09 20

21 Lost Frequencies/Zonderling - Crazy 10:21:40 10:24:07 00:02:27 00:00:00 00:02:27 00:00:00 00:02: Király Viktor - Solo 10:24:07 10:27:25 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 00:03: programajánló 10:27:25 10:27:49 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k helyi Ofenbach/Nick Waterhouse - Katchi 10:27:49 10:30:16 00:02:27 00:00:00 00:02:27 00:00:00 00:02: szignál (music promo) 10:30:16 10:30:53 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00: Duke Dumont - Ocean Drive 10:30:53 10:33:55 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:00 00:03: Calvin Harris/Dua Lipa - One Kiss 10:33:55 10:37:22 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 00:03: Ed Sheeran - Perfect 10:37:22 10:41:48 00:04:26 00:00:00 00:04:26 00:00:00 00:04: Lotfi Begi/Radics Gigi/Varga Viktor - Alomutazo 10:41:48 10:44:48 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:03:00 00:00: Camila Cabello - Havana 10:44:48 10:47:40 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:00:00 00:02: programajánló 10:47:40 10:47:58 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k helyi Coldplay - A Sky Full of Stars 10:47:58 10:51:47 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 00:03: New Level Empire - Odafuthatnánk 10:51:47 10:54:49 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:03:02 00:00: Avicii/Nicky Romero - I Could Be The One 10:54:49 10:58:13 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:00 00:03: közlekedés 10:58:13 10:58:49 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 10:58:49 11:01:52 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 00:00: sláger megy) 11:01:52 11:02:20 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00: Rudimental/Macklemore/Jess Glynne - These Days 11:02:20 11:05:49 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 00:03: dal konferálás 11:05:49 11:05:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Bogi - We All (Lotfi Begi Remix) 11:05:49 11:08:54 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 00:03: Clean Bandit/Sean Paul/Anne Marie - Rockabye 11:08:54 11:12:28 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 Sam Feldt & Deepend feat. Teemu - Runaways (Muzzaik & Stadiumx Mix) 11:12:28 11:15:55 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 00:03: szignál (music promo) 11:15:55 11:16:40 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00: Martin Solveig - All Stars 11:16:40 11:19:19 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:00:00 00:02: Charlie Puth - Attention 11:19:19 11:22:45 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 00:03: CocoTia - Speed of Light 11:22:45 11:25:39 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:00 00:02: időjárás 11:25:39 11:26:13 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00: Robin Schulz - Unforgettable 11:26:13 11:29:27 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00:00 00:03: szignál (music promo) 11:29:27 11:29:59 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00: Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back 11:29:59 11:33:12 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 00:03: Pink - What About Us 11:33:12 11:37:06 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 00:03: New Level Empire - Szerteszét 11:37:06 11:40:37 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:03:31 00:00: műsorvezető búcsú 11:40:37 11:40:55 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00: Luis Fonsi/Demi Lovato - Echame La Culpa 11:40:55 11:43:35 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:00:00 00:02: Black Eyed Peas - I Gotta Feeling 11:43:35 11:47:38 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 00:04: Hírek 11:47:38 11:55:08 00:07:30 00:07:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k helyi szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 11:55:08 11:55:17 00:00:09 00:00:09 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 11:55:17 11:58:24 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 00:00: programajánló 11:58:24 12:00:26 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k helyi szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 12:30:01 12:30:07 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 21

22 Madonna/Justin Timberlake/Timbaland - 4 Minutes 12:30:07 12:33:10 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 12:58:12 12:58:18 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 12:58:18 12:59:51 00:01:33 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 12:59:51 13:01:21 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 13:30:53 13:30:59 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Miss-Teeq - Scandalous 13:30:59 13:34:02 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 13:56:19 13:56:25 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Orishas - Represent Cuba 13:56:25 13:59:31 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 13:59:31 14:01:33 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 14:30:35 14:30:41 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Alicia Keys - Girl On Fire 14:30:41 14:33:44 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 14:55:18 14:55:24 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 14:55:24 14:58:31 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 14:58:31 15:00:33 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 15:28:32 15:28:38 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Katy Perry - Firework 15:28:38 15:31:41 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 15:55:56 15:56:02 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 15:56:02 15:57:35 00:01:33 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 15:57:35 15:59:05 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 16:27:34 16:27:40 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Fifth Harmony - Work From Home 16:27:40 16:30:43 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 16:58:03 16:58:09 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 16:58:09 16:59:42 00:01:33 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 16:59:42 17:01:12 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 17:58:10 17:58:16 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 17:58:16 18:01:19 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 18:29:02 18:29:08 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Rihanna - Pon The Replay 18:29:08 18:32:11 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 18:57:02 18:57:08 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 18:57:08 18:59:11 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 19:58:42 19:58:48 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 19:58:48 20:00:51 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 20:57:22 20:57:28 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 20:57:28 20:59:31 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 21:58:42 21:58:48 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 21:58:48 22:00:51 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 22:57:59 22:58:05 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 22:58:05 23:00:08 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 05:00:10 05:04:10 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k sláger megy) 05:04:10 05:04:35 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00: Majka/Kollányi Zsuzsi - Elég lesz 05:04:35 05:07:57 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00: műsorvezető beköszönés 05:07:57 05:08:13 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00: Vekonyz - In My Mind 05:08:13 05:11:34 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00:00 00:03: Lotfi Begi/Radics Gigi/Varga Viktor - Alomutazo 05:11:34 05:14:42 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:03:08 00:00: Sam Feldt & Deepend feat. Teemu - Runaways (Muzzaik & Stadiumx 05:14:42 05:18:08 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 00:03:26 22

23 Mix) szignál (music promo) 05:18:08 05:18:47 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00: Rúzsa Magdi - Tejút 05:18:47 05:21:45 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:02:58 00:00: Király Viktor - Solo 05:21:45 05:25:04 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 00:03: New Level Empire - Odafuthatnánk 05:25:04 05:28:07 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:03:03 00:00: Spoon - Keep Marching On 05:28:07 05:31:06 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:00 00:02: programajánló 05:31:06 05:31:43 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k helyi Hírek 05:31:43 05:35:43 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k sláger megy) 05:35:43 05:36:11 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00: LAND - Miracles 05:36:11 05:39:59 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 00:03: Heincz Gábor - Learning To Let Go 05:39:59 05:42:57 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:00:00 00:02: szignál (music promo) 05:42:57 05:43:31 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00: Bricklake/Sean Darin/Herr Spiegel - Don't You Mind 05:43:31 05:46:47 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 00:03: műsorvezető búcsú 05:46:47 05:47:57 00:01:10 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00: CocoTia - Love Got Me Like 05:47:57 05:50:48 00:02:51 00:00:00 00:02:51 00:00:00 00:02: külföldi zene 05:50:48 05:54:08 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 05:54:08 05:54:17 00:00:09 00:00:09 00:00:00 00:00:00 00:00: The Black Eyed Peas - Shut UP 05:54:17 05:57:24 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03: Hírek 05:57:24 06:01:24 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 06:33:26 06:33:32 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Bob Sinclair - World Hold On 06:33:32 06:36:38 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 06:36:38 06:40:38 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 07:03:15 07:03:21 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 07:03:21 07:06:27 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 07:06:27 07:10:27 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 07:32:13 07:32:19 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Alexandra Burke feat. Flo Rida - Bad Boys 07:32:19 07:35:25 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 07:35:25 07:39:25 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 07:58:38 07:58:44 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 07:58:44 08:01:50 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 08:01:50 08:05:50 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 08:31:46 08:31:52 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Michael Gray - The Weekend 08:31:52 08:34:58 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 08:34:58 08:38:58 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 09:01:20 09:01:26 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 09:01:26 09:04:33 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 09:04:33 09:08:33 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 09:33:19 09:33:25 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Alex Gaudino - Destination Calabria 09:33:25 09:36:31 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 09:36:31 09:39:31 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k reklám 10:03:55 10:05:59 00:02:04 00:02:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sláger megy) 10:05:59 10:06:27 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00: Rudimental/Macklemore/Jess Glynne - These Days 10:06:27 10:09:55 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 00:03: műsorvezető beköszönés 10:09:55 10:10:02 00:00:07 00:00:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 23

24 New Level Empire - Wanna Get Over 10:10:02 10:13:35 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 00:03: Imany feat. Filatov & Karas - Don't Be So Shy 10:13:35 10:16:27 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:00:00 00:02: Wellhello - Sokszor volt már így 10:16:27 10:20:11 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:03:44 00:00: szignál (music promo) 10:20:11 10:20:49 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00: Avicii/Sandro Cavazza - Without You 10:20:49 10:23:41 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:00:00 00:02: Zara Larsson - Lush Life 10:23:41 10:26:58 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:00 00:03: programajánló 10:26:58 10:27:31 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k helyi Robin Schulz - Unforgettable 10:27:31 10:30:46 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00:00 00:03: Wolf Kati - Szerelem Miért Múlsz? 10:30:46 10:34:52 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:04:06 00:00: szignál (music promo) 10:34:52 10:35:37 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00: Luis Fonsi/Demi Lovato - Echame La Culpa 10:35:37 10:38:26 00:02:49 00:00:00 00:02:49 00:00:00 00:02: Selena Gomez x Marshmello - Wolves 10:38:26 10:42:04 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00:00 00:03: Felix Jaehn - Ain't Nobody 10:42:04 10:45:29 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 00:03: időjárás 10:45:29 10:45:52 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00: Dér Heni - Meghalok 10:45:52 10:49:20 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00: Bruno Mars - Grenade 10:49:20 10:53:00 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:00:00 00:03: Cooky & Drawen - Love Again 10:53:00 10:55:53 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:00:00 00:02: igazgagatási szünet a Kormányhivatalban 10:55:53 10:56:10 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00: Rihanna/Mikky Ekko - Stay 10:56:10 10:59:43 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 00:03: Justin Timberlake - Can't Stop The Feeling 10:59:43 11:03:37 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 00:03: közlekedés 11:03:37 11:04:06 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 11:04:06 11:06:19 00:02:13 00:02:13 00:00:00 00:00:00 00:00: sláger megy) 11:06:19 11:06:47 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00: Jax Jones/Ina Wroldsen - Breathe 11:06:47 11:09:40 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:00:00 00:02: dal konferálás 11:09:40 11:10:13 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00: Rúzsa Magdolna - Éden 11:10:13 11:13:41 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00: Kygo - Stay 11:13:41 11:17:35 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 00:03: Janicsák Veca - Most múlik pontosan (No!End vs B-Sensual Remix) 11:17:35 11:21:36 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:04:01 00:00: szignál (music promo) 11:21:36 11:22:21 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00: Marshmello & Anne Marie - Friends 11:22:21 11:25:59 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00:00 00:03: Avicii - Addicted To You 11:25:59 11:28:21 00:02:22 00:00:00 00:02:22 00:00:00 00:02: közlekedés 11:28:21 11:28:36 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00: Caramel - Lélekdonor 11:28:36 11:32:26 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:03:50 00:00: Robin Schulz/Jasmine Thompson - Sun Goes Down 11:32:26 11:35:16 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:00:00 00:02: szignál (music promo) 11:35:16 11:35:53 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00: David Guetta/Martin Garrix/Brooks - Like I Do 11:35:53 11:39:33 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:00:00 00:03: G-Eazy/Halsey - Him & I 11:39:33 11:43:57 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:00:00 00:04:24 24

25 műsorvezető búcsú 11:43:57 11:44:03 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Calvin Harris/Ellie Goulding - Outside 11:44:03 11:47:38 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 00:03: Hírek 11:47:38 11:55:09 00:07:31 00:07:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k helyi szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 11:55:09 11:55:19 00:00:10 00:00:10 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 11:55:19 11:58:25 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00: programajánló 11:58:25 12:00:27 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k helyi szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 12:28:49 12:28:55 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Edward Maya - This Is The Life 12:28:55 12:31:58 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 12:57:00 12:57:06 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 12:57:06 12:58:09 00:01:03 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 12:58:09 12:59:39 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Justin Timberlake - Cry Me A River 12:59:39 13:00:09 00:00:30 00:00:00 00:00:30 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 13:31:29 13:31:35 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Underdog Project - Summer Jam 13:31:35 13:34:38 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 13:55:56 13:56:02 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 13:56:02 13:58:29 00:02:27 00:02:27 00:00:00 00:00:00 00:00: OneRepublic - Love Runs Out 13:58:29 13:59:08 00:00:39 00:00:00 00:00:39 00:00:00 00:00: Hírek 13:59:08 14:01:10 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 14:30:11 14:30:17 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Beyoncé - Crazy In Love 14:30:17 14:33:20 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 14:55:01 14:55:07 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 14:55:07 14:58:13 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 14:58:13 15:00:15 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 15:29:04 15:29:10 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Milk And Sugar - Let The Sunshine In (Tocadisco Remix) 15:29:10 15:32:13 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 15:57:37 15:57:43 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 15:57:43 15:59:16 00:01:33 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 15:59:16 16:00:46 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 16:29:11 16:29:17 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Bruno Mars - Locked Out Of Heaven 16:29:17 16:32:20 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 16:57:00 16:57:06 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 16:57:06 16:58:09 00:01:03 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 16:58:09 16:59:39 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Rihanna - Rude Boy 16:59:39 17:00:09 00:00:30 00:00:00 00:00:30 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 17:57:05 17:57:11 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 17:57:11 18:00:14 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 18:31:04 18:31:10 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Madonna/Justin Timberlake/Timbaland - 4 Minutes 18:31:10 18:34:13 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 18:59:58 19:00:04 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 19:00:04 19:02:07 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 19:58:05 19:58:11 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 19:58:11 20:00:14 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 21:00:15 21:00:21 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 21:00:21 21:02:24 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 21:57:59 21:58:05 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 25

26 reklám 21:58:05 21:59:37 00:01:32 00:01:32 00:00:00 00:00:00 00:00: azonosítatlan zene 21:59:37 22:00:08 00:00:31 00:00:00 00:00:31 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 22:57:59 22:58:05 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 22:58:05 22:59:38 00:01:33 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:00: azonosítatlan zene 22:59:38 23:00:08 00:00:30 00:00:00 00:00:30 00:00:00 00:00: Hírek 05:00:09 05:04:08 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k sláger megy) 05:04:08 05:04:33 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00: Metzker Viktória - Close to You 05:04:33 05:08:03 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03: műsorvezető beköszönés 05:08:03 05:08:10 00:00:07 00:00:07 00:00:00 00:00:00 00:00: New Level Empire - Wanna Get Over 05:08:10 05:11:42 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:00:00 00:03: Janicsák Veca - Most múlik pontosan (No!End vs B-Sensual Remix) 05:11:42 05:15:51 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:04:09 00:00: Fábián Juli/Zoohacker - Shine 05:15:51 05:19:36 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 00:03: szignál (music promo) 05:19:36 05:20:21 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00: Fluor - Felébredni máshol 05:20:21 05:23:45 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:03:24 00:00: Starwhores - Do It 05:23:45 05:27:07 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 00:03: Rúzsa Magdolna - Éden 05:27:07 05:30:24 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00: Honeybeast - A legnagyobb hos 05:30:24 05:33:58 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00: időjárás 05:33:58 05:34:32 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 05:34:32 05:38:32 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k sláger megy) 05:38:32 05:39:00 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00: Lotfi Begi feat. Calidora - Azt mondom állj 05:39:00 05:43:05 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:04:05 00:00: Henderson David - White Shadows 05:43:05 05:46:21 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 00:03: szignál (music promo) 05:46:21 05:47:00 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00: Gáspár Laci - Sosem Vagy Egyedül 05:47:00 05:50:35 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00: programajánló 05:50:35 05:50:54 00:00:19 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k helyi Rácz Gergő - Hát sok boldogságot! 05:50:54 05:54:08 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:03:14 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 05:54:08 05:54:16 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00: Timbaland - Carry Out 05:54:16 05:57:23 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03: Hírek 05:57:23 06:01:23 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 06:23:32 06:23:38 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Bob Sinclair - Rock This Party 06:23:38 06:26:44 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 06:26:44 06:30:44 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 06:56:05 06:56:11 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 06:56:11 06:58:44 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 00:00: Katy Perry - Firework 06:58:44 06:59:17 00:00:33 00:00:00 00:00:33 00:00:00 00:00: Hírek 06:59:17 07:03:17 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 07:24:43 07:24:49 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Jennifer Lopez - Jenny From The Block 07:24:49 07:27:55 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 07:27:55 07:31:55 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 07:54:27 07:54:33 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 07:54:33 07:57:00 00:02:27 00:02:27 00:00:00 00:00:00 00:00: The Black Eyed Peas - Hey mama 07:57:00 07:57:39 00:00:39 00:00:00 00:00:39 00:00:00 00:00:39 26

27 Hírek 07:57:39 08:01:39 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 08:21:42 08:21:48 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Paul Johnson - Get Get Down 08:21:48 08:24:54 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 08:24:54 08:28:54 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 08:52:41 08:52:47 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 08:52:47 08:55:19 00:02:32 00:02:32 00:00:00 00:00:00 00:00: K-Maro - Femme Like You 08:55:19 08:55:53 00:00:34 00:00:00 00:00:34 00:00:00 00:00: Hírek 08:55:53 08:59:53 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 09:22:38 09:22:44 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Shawn Mendes - Mercy 09:22:44 09:25:51 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03: Hírek 09:25:51 09:28:51 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k reklám 10:00:10 10:02:08 00:01:58 00:01:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sláger megy) 10:02:08 10:02:35 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00: G-Eazy/Halsey - Him & I 10:02:35 10:06:58 00:04:23 00:00:00 00:04:23 00:00:00 00:04: műsorvezető beköszönés 10:06:58 10:07:16 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00: Jonas Blue - Fast Car 10:07:16 10:10:30 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00:00 00:03: Vekonyz - The Way I Do 10:10:30 10:13:23 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:00:00 00:02: Pink - What About Us 10:13:23 10:17:25 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 00:04: Newik feat. Berkes Olivér - GoodBye 10:17:25 10:20:47 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 00:03: szignál (music promo) 10:20:47 10:21:23 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00: Margaret Island - Eso 10:21:23 10:24:34 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:03:11 00:00: Marshmello & Anne Marie - Friends 10:24:34 10:27:57 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 00:03: dal konferálás 10:27:57 10:28:10 00:00:13 00:00:13 00:00:00 00:00:00 00:00: David Guetta/Martin Garrix/Brooks - Like I Do 10:28:10 10:31:26 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 00:03: szignál (music promo) 10:31:26 10:32:04 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00: Nora En Pure - Tears In Your Eyes 10:32:04 10:35:33 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 00:03: Luis Fonsi/Daddy Jankee/Justin Bieber - Despacito 10:35:33 10:39:21 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 00:03: Charlie Puth - Attention 10:39:21 10:42:47 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 00:03: New Level Empire - Hold Your Hands So High 10:42:47 10:45:55 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:00:00 00:03: Maroon 5/SZA - What Lovers Do 10:45:55 10:49:09 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00:00 00:03: Burak Yeter/Danelle Sandoval - Tuesday 10:49:09 10:52:53 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:00:00 00:03: The Biebers/Fluor - Valami Mast 10:52:53 10:56:15 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00: Inna - Hot 10:56:15 10:59:47 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:00:00 00:03: műsorelőzetes 10:59:47 11:00:01 00:00:14 00:00:14 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 11:00:01 11:03:04 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sláger megy) 11:03:04 11:03:32 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00: Kygo/Selena Gomez - It Ain't Me 11:03:32 11:07:08 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 00:03: dal konferálás 11:07:08 11:07:16 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00: Sigala/Paloma Faith - Lullaby 11:07:16 11:10:37 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00:00 00:03: Halott Pénz - Darabokra törted a szívem 11:10:37 11:13:57 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:03:20 00:00: Király Linda/RH3/Pras - Untried 11:13:57 11:17:24 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 00:03: szignál (music promo) 11:17:24 11:17:57 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00: Lost Frequencies/Zonderling - Crazy 11:17:57 11:20:15 00:02:18 00:00:00 00:02:18 00:00:00 00:02: LP - Lost On You (addal remix) 11:20:15 11:23:45 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 27

28 Zagar/Underground Divas - Wings Of Love 11:23:45 11:27:02 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:00 00:03: programajánló 11:27:02 11:27:19 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k helyi One Republic/Seeb - Rich Love 11:27:19 11:30:22 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (music promo) 11:30:22 11:30:57 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00: Charlie Puth and Selena Gomez - We don t talk anymore 11:30:57 11:34:30 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 00:03: Rag'n'Bone Man - Human 11:34:30 11:37:38 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:00:00 00:03: Camila Cabello - Havana 11:37:38 11:40:31 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:00:00 00:02: műsorvezető búcsú 11:40:31 11:40:46 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00: Majka - Mindenkitancol (90') 11:40:46 11:45:04 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:04:18 00:00: Hírek 11:45:04 11:52:36 00:07:32 00:07:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k helyi Calvin Harris/Dua Lipa - One Kiss 11:52:36 11:55:10 00:02:34 00:00:00 00:02:34 00:00:00 00:02: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 11:55:10 11:55:18 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00: Orishas - Represent Cuba 11:55:18 11:58:26 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:00:00 00:03: azonosítatlan zene 11:58:26 12:00:27 00:02:01 00:00:00 00:02:01 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 12:28:10 12:28:16 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Bob Sinclair - World Hold On 12:28:16 12:31:19 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 12:55:45 12:55:51 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 12:55:51 12:57:54 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: Alex Gaudino - Destination Calabria 12:57:54 12:58:54 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 00:01: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 13:25:28 13:25:34 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Alexandra Burke feat. Flo Rida - Bad Boys 13:25:34 13:28:37 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 13:55:07 13:55:13 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Gabriella Chilmi - Sweet About Me 13:55:13 13:58:19 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: programajánló 13:58:19 14:00:21 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k helyi szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 14:30:18 14:30:24 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Michael Gray - The Weekend 14:30:24 14:33:27 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 14:55:07 14:55:13 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 14:55:13 14:57:40 00:02:27 00:02:27 00:00:00 00:00:00 00:00: Miss-Teeq - Scandalous 14:57:40 14:58:19 00:00:39 00:00:00 00:00:39 00:00:00 00:00: programajánló 14:58:19 15:00:21 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k helyi szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 15:33:19 15:33:25 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Meghan Trainor - All Abaut The Bass 15:33:25 15:36:28 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 15:57:18 15:57:24 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Rihanna - Pon The Replay 15:57:24 16:00:27 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 16:34:26 16:34:32 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Wamdue Project - King of My Castle 16:34:32 16:37:34 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 17:00:38 17:00:44 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 17:00:44 17:03:07 00:02:23 00:02:23 00:00:00 00:00:00 00:00: Alicia Keys - Girl On Fire 17:03:07 17:03:47 00:00:40 00:00:00 00:00:40 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 17:54:12 17:54:18 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: David Guetta - Love Don't Let Me Go 17:54:18 17:57:21 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 18:25:56 18:26:02 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Timbaland - Carry Out 18:26:02 18:29:05 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 18:55:40 18:55:46 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 18:55:46 18:57:49 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 28

29 szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 19:57:21 19:57:27 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 19:57:27 19:59:30 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 20:57:59 20:58:05 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 20:58:05 21:00:08 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 21:57:59 21:58:05 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 21:58:05 22:00:08 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 22:57:59 22:58:05 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 22:58:05 23:00:08 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 05:00:09 05:04:10 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k sláger megy) 05:04:10 05:04:34 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00: Pádár Alexandra - Menj tovább 05:04:34 05:07:28 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:00 00:02: műsorvezető beköszönés 05:07:28 05:07:42 00:00:14 00:00:14 00:00:00 00:00:00 00:00: Rúzsa Magdi - Szerelem 05:07:42 05:10:34 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:00:00 00:02: Newik - More Than Gold 05:10:34 05:13:30 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:00:00 00:02: Wellhello - Regi szoke 05:13:30 05:17:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:03:30 00:00: Zoohacker/Judie Jay - Best Friends 05:17:00 05:20:47 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 00:03: szignál (music promo) 05:20:47 05:21:20 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00: Freddie - Csodak 05:21:20 05:24:48 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00: Ed Sheeran - Perfect (DISCO'S HIT Radio Version) 05:24:48 05:28:23 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 00:03: dal konferálás 05:28:23 05:28:35 00:00:12 00:00:12 00:00:00 00:00:00 00:00: Patai Anna - Shake It 05:28:35 05:31:53 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 00:03: Hírek 05:31:53 05:35:53 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k sláger megy) 05:35:53 05:36:20 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00: Honeybeast & Lotfi Begi - Utazó (Remix) 05:36:20 05:40:08 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00: Wawa - Sombrita 05:40:08 05:43:39 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 00:03: szignál (music promo) 05:43:39 05:44:24 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00: Stereo Palma/Craig David - Our Love 05:44:24 05:46:58 00:02:34 00:00:00 00:02:34 00:00:00 00:02: Racz Gergo/Der Heni - Rossz ver 05:46:58 05:50:07 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:03:09 00:00: műsorvezető búcsú 05:50:07 05:50:18 00:00:11 00:00:11 00:00:00 00:00:00 00:00: Majka/Kollányi Zsuzsi - Elég lesz 05:50:18 05:53:33 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:03:15 00:00: külföldi zene 05:53:33 05:54:08 00:00:35 00:00:00 00:00:35 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 05:54:08 05:54:16 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00: Usher Yeah 05:54:16 05:57:24 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:00:00 00:03: Hírek 05:57:24 06:01:24 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 06:25:10 06:25:16 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: The Black Eyed Peas - Shut Up 06:25:16 06:28:22 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 06:28:22 06:32:22 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 06:54:18 06:54:24 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 06:54:24 06:57:30 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 06:57:30 07:01:30 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 07:22:09 07:22:15 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Ella Henderson - Ghost 07:22:15 07:25:21 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 07:25:21 07:29:21 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 07:55:37 07:55:43 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 29

30 reklám 07:55:43 07:58:49 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 07:58:49 08:02:49 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 08:24:43 08:24:49 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Milk And Sugar - Let The Sunshine In (Tocadisco Remix) 08:24:49 08:27:55 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: Hírek 08:27:55 08:31:55 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 08:54:46 08:54:52 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 08:54:52 08:57:59 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 08:57:59 09:01:59 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 09:23:30 09:23:36 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: OneRepublic - Love Runs Out 09:23:36 09:26:43 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03: Hírek 09:26:43 09:29:43 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k reklám 10:00:10 10:02:42 00:02:32 00:02:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sláger megy) 10:02:42 10:03:10 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00: Kygo/Selena Gomez - It Ain't Me 10:03:10 10:06:44 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:03: Agóra közéleti magazin 10:06:44 10:58: műsorelőzetes 10:06:44 10:07:57 00:01:13 00:01:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorszám CocoTia - Speed of Light 10:07:57 10:10:37 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:00:00 00:02:40 része k helyi megújul a GYIK Rendezvényház - beszélgetés Orbán Júlia igazgatóval 10:10:37 10:17:26 00:06:49 00:06:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k helyi műsorszám Katy Perry - Chained To The Rhythm 10:17:26 10:21:13 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 00:03:47 része k helyi Csepp Pálinka sikere - beszélgetés Dömötör Zsolt tulajdonossal 10:21:13 10:27:37 00:06:24 00:06:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k helyi műsorszám Lotfi Begi/Radics Gigi/Varga Viktor - Alomutazo 10:27:37 10:30:36 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:02:59 00:00:00 része k helyi Tűzvédelm applikáció beszélgetés Fekete Attila programozóval 10:30:36 10:37:25 00:06:49 00:06:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k helyi The Chainsmokers/Coldplay - Something Just Like This 10:37:25 10:41:09 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:00:00 00:03:44 műsorszám része k helyi állatvédő egyesület alakult Sopronban beszélgetés Molnár Béáta vezetővel 10:41:09 10:45:03 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k helyi Major Lazer/Justin Bieber/MO - Cold Water 10:45:03 10:47:55 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:00:00 00:02:52 műsorszám része k helyi Esterházy Barokk Ételfőző Fesztivál beszélgetés Klötzl Géza alapítóval 10:47:55 10:53:43 00:05:48 00:05:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k helyi One Republic/Seeb - Rich Love 10:53:43 10:56:46 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03:03 műsorszám része k helyi sporoni hírek, információk 10:56:46 10:58:56 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k helyi reklám 10:58:56 11:01:13 00:02:17 00:02:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sláger megy) 11:01:13 11:01:41 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00: Luis Fonsi/Demi Lovato - Echame La Culpa 11:01:41 11:04:29 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:00:00 00:02: műsorvezető beköszönés 11:04:29 11:04:42 00:00:13 00:00:13 00:00:00 00:00:00 00:00: Alan Walker - Faded 11:04:42 11:07:54 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 00:03: New Level Empire - Odafuthatnánk 11:07:54 11:10:57 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:03:03 00:00: DJ Snake/Justin Biber - Let Me Love You 11:10:57 11:14:18 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00:00 00:03: Bogi - Feels So Right 11:14:18 11:17:14 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:00:00 00:02: szignál (music promo) 11:17:14 11:17:54 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 30

31 Rudimental/Macklemore/Jess Glynne - These Days 11:17:54 11:21:22 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 00:03: Sia/Sean Paul - Cheap Thrills 11:21:22 11:25:06 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:00:00 00:03: Sam Feldt & Deepend feat. Teemu - Runaways (Muzzaik & Stadiumx Mix) 11:25:06 11:28:33 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 00:03: szignál (music promo) 11:28:33 11:29:06 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00: Lost Frequencies - Are You With Me 11:29:06 11:31:13 00:02:07 00:00:00 00:02:07 00:00:00 00:02: dal konferálás 11:31:13 11:31:26 00:00:13 00:00:13 00:00:00 00:00:00 00:00: Nicky Jam/Will Smith/Era Istrefi - Live It Up 11:31:26 11:34:33 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03: Robin Schulz/James Blunt - OK 11:34:33 11:37:42 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:00:00 00:03: Avicii/Rita Ora - Lonely Together 11:37:42 11:40:42 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:03: CocoTia - Love Got Me Like 11:40:42 11:44:28 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:00:00 00:03: Jax Jones/Ina Wroldsen - Breathe 11:44:28 11:47:30 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:00 00:03: Bricklake/Sean Darin/Herr Spiegel - Don't You Mind 11:47:30 11:50:46 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 00:03: műsorvezető búcsú 11:50:46 11:50:58 00:00:12 00:00:12 00:00:00 00:00:00 00:00: Hailee Steinfeld/Alesso/Florida Georgia Line/watt - Let Me Go 11:50:58 11:53:55 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:00:00 00:02: Flo Rida - Good Feeling 11:53:55 11:55:09 00:01:14 00:00:00 00:01:14 00:00:00 00:01: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 11:55:09 11:55:18 00:00:09 00:00:09 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 11:55:18 11:58:24 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00: programajánló 11:58:24 12:00:26 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k helyi szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 12:33:23 12:33:29 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Underdog Project - Summer Jam 12:33:29 12:36:32 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 12:57:23 12:57:29 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Katy Perry Firework 12:57:29 13:00:32 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 13:34:30 13:34:36 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Rihanna - Rude Boy 13:34:36 13:37:39 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 13:56:39 13:56:45 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 13:56:45 13:59:51 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00: programajánló 13:59:51 14:01:54 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k helyi szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 14:32:13 14:32:19 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Paul Johnson - Get Get Down 14:32:19 14:35:22 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 14:56:54 14:57:00 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Justin Timberlake - My Love 14:57:00 15:00:06 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03: programajánló 15:00:06 15:02:08 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális k helyi szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 15:30:23 15:30:29 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: The Black Eyed Peas - Let's Get It Started 15:30:29 15:33:32 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 15:54:59 15:55:05 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 15:55:05 15:58:08 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 16:28:27 16:28:33 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: K-Maro - Femme Like You 16:28:33 16:31:36 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 16:59:02 16:59:08 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Timbaland - Morning After Dark 16:59:08 17:02:11 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 17:55:20 17:55:26 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 17:55:26 17:58:29 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 18:26:42 18:26:48 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: Jennifer Lopez - Jenny From The Block 18:26:48 18:29:51 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 18:57:51 18:57:57 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 31

32 reklám 18:57:57 19:00:00 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 19:57:36 19:57:42 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 19:57:42 19:59:45 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 20:58:59 20:59:05 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 20:59:05 21:01:08 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 21:58:00 21:58:06 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 21:58:06 22:00:09 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál (94.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy) 22:58:00 22:58:06 00:00:06 00:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 22:58:06 23:00:09 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Budapest, november 13. a Médiatanács nevében Dr. Karas Monika elnök Dr. Auer János hitelesítő tag 32

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1043/2018. (IX. 18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1043/2018. (IX. 18.) számú HATÁROZATA Iktatószám: BJ/19415-4/2018 Tárgy: adatszolgáltatási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Fax: (06-1) 457-7124 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1377/2018. (XII. 18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1377/2018. (XII. 18.) számú HATÁROZATA Iktatószám: BJ/29660-9/2018 Tárgy: adatszolgáltatási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Fax: (06-1) 457-7124 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 788/2018. (VII. 24.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 788/2018. (VII. 24.) számú. Határozata Médiaszolgáltatási Főosztály Médiaszolgáltatás-bejelentési Osztály Ügyiratszám: PJ/9404-4/2018. Tárgy: hatósági szerződés szerinti beszámolási kötelezettség megszegése Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 785/2018. (VII. 24.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 785/2018. (VII. 24.) számú. Határozata Médiaszolgáltatási Főosztály Médiaszolgáltatás-bejelentési Osztály Ügyiratszám: PJ/9374-5/2018. Tárgy: hatósági szerződés szerinti beszámolási kötelezettség megszegése Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 119/2018. (II. 13.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 119/2018. (II. 13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/37989-8/2017. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági eljárás tárgyát képező teletext oldal másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 755/2017. (VII. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 755/2017. (VII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15814-9/2017. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a politikai reklámok meghatározott időszakban való közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Telefonszám: Személyes adat E-mail:személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 648/2018. (VI. 26.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 648/2018. (VI. 26.) számú. Határozata Médiaszolgáltatási Főosztály Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyiratszám: PJ/11518-4/2018. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Fax: személyes adat Tárgy: műsorkvóta kötelezettségek 2017-es teljesítése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 947/2017. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 947/2017. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/17336-8/2017. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági eljárás megállapításai I. és II. számú melléklet

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 53/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 53/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30591-6/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermékek másolata - I. és II. számú melléklet Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermékek másolata - I. és II. számú melléklet Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/23420-2/2015. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermékek másolata

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 697/2018. (VII.10.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 697/2018. (VII.10.) számú. Határozata Médiaszolgáltatási Főosztály Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyiratszám: PJ/12964-3/2018. Ügyintéző: személyes adat Telefon:személyes adat Fax: személyes adat Tárgy: műsorkvóta kötelezettségek 2017- es teljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1161/2018. (X. 16.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1161/2018. (X. 16.) számú Ügyiratszám: MN/22088-7/2018. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 543/2014. (VI.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 543/2014. (VI.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11600-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a napi műsoridőre, a közszolgálati műsorszámokra, a helyi közélettel foglakozó, helyi mindennapi

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/24810-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: személyes adat Melléklet: H A T Á R O Z A T Hivatal Médiaszolgáltató

Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: személyes adat Melléklet: H A T Á R O Z A T Hivatal Médiaszolgáltató Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/16548-3/2012. Tárgy: a közösségi médiaszolgáltatásban közzétett műsorszámok reklámmal történő megszakításának tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 21/2019. (I. 8.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 21/2019. (I. 8.) számú Ügyiratszám: MN/28189-10/2018. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/12483-4/2017. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 309/2017. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 309/2017. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4819-7/2017. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1543/2015. (XI.24.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1543/2015. (XI.24.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26922-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1196/2018. (X. 30.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1196/2018. (X. 30.) számú Ügyiratszám: MN/22637-11/2018. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a reklámok közzétételének módjára

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/31908-4/2017. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 851/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 851/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5624-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 691/2017. (VII. 5.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 691/2017. (VII. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14598-8/2017. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: az általános reklámtilalmakat rögzítő rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 684/2017. (VII.5.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 684/2017. (VII.5.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyiratszám: PJ/37085-22/2016. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 48/2017. (I. 24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 48/2017. (I. 24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN31174-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 942/2017. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 942/2017. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-32/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Telefon: Személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 942/2017. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 49/2017. (I. 24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 49/2017. (I. 24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34955-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Személyes adat Személyes adat E-mail:személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1791/2013. (XII. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1791/2013. (XII. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/60216-9/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 317/2018. (IV. 10.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 317/2018. (IV. 10.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/2860-9/2018. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1412/2016. (XII.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1412/2016. (XII.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26913-12/2016. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 490/2018. (V. 29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 490/2018. (V. 29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9637-9/2018. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1343/2013. (VIII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1343/2013. (VIII.28.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26942-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség és a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1017/2018. (IX.11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1017/2018. (IX.11.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Ügyiratszám: PJ/4130-34/2017. Pályáztatási és Jogi Osztály Tárgy: a Tatabánya 96,7 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1203/2012. (VII.5.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1203/2012. (VII.5.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1203/2012. (VII.5.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/38164-3/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben