Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház"

Átírás

1 Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u Kistérségi iroda Tel/Fax: 68/ /121, Web: Jegyzőkönyv Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása november 15-én a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Mazán Attila polgármester Almáskamarás Róka Rudolfné polgármester Dombiratos Csürhés István polgármester Kaszaper Bugyi Ferenc polgármester Kevermes (Lantos Zoltán alpolgármester) Tonka István Jánosné polgármester Kisdombegyház Pápai Zoltán polgármester Kunágota Sódarné Varga Gyöngyi polgármester Magyarbánhegyes Dús Ildikó polgármester Magyardombegyház Krucsai József polgármester Medgyesbodzás Ruck Márton polgármester Medgyesegyháza Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester Mezőhegyes (Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester) Prof. Dr. Turcsán Zsolt Attila polgármester Mezőkovácsháza Jancsó Ottó polgármester Nagybánhegyes Pelle István polgármester Nagykamarás Simonka György polgármester Pusztaottlaka Varchó István polgármester Végegyháza Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Jelen voltak még: Nyergesné Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza Város Jegyzője Farkas Attiláné Igazgatásszervező Mezőkovácsháza Ágostonné Dohányos Ivett Pénzügyi csoportvezető Mezőkovácsháza Kálmán András Térségfejlesztő menedzser Mezőkovácsháza Paulik Katalin Hatósági csoportvezető Mezőkovácsháza Mucsi Tiborné Oktatási szakreferens Mezőkovácsháza Tari Gabriella Szociális szakreferens Mezőkovácsháza Császár Ildikó Kistérségi adminisztrátor Németh Ferenc MVH igazgató Varga Gusztáv alpolgármester Mezőkovácsháza

2 2 J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, a meghívottakat, és a szakmai előadókat. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a társulási tanács jelen ülése határozatképes: 15 fő jelen van, az általuk képviselt települések lakosságszáma megfelel a jogszabályi feltételnek, így a Tanács ülését megnyitom. Előterjesztem a napirendi pontokat a meghívó szerint. Megkérdezem, van-e más napirendi javaslat? S i m o n k a György elnök: Nekem lenne még egy javaslatom: az első napirend tárgyalását cseréljük fel a másodikkal. másik javaslatom az lenne, hogy szeretnék egy kis beszámolót adni és egy kis segítséget kérni a Regionális Fejlesztési tervvel kapcsolatban, valamint meghívtam Németh Ferencet az MVH Megyei Igazgatóját, felkértem, hogy tartson egy beszámolót a polgármestereknek a következő időszakról. Megkérnék mindenkit, hogy így fogadjuk el a napirendi pontokat. Jancsó Ottó elnökhelyettes: Akkor kérem, aki az előbbi módosításokkal elfogadja a napirendet, szavazza meg. A Tanács egyhangú 15 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 131/2010. (XI.15.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a november 15.-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1) A Társulás évi belső ellenőrzési tervének elfogadása Előadó: Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Pénzügyi Csoportvezetője 2) A Társulás évi belső ellenőrzési feladatainak ellátása Előadó: Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Pénzügyi Csoportvezetője 3) A Társulás székhelyváltozása miatt bekövetkezett átadás-átvétel tapasztalatairól tájékoztató Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, munkaszervezet vezetője 4) A térség zöldség- és gyümölcstermesztés fejlesztése Előadó: Ruck Márton Medgyesegyháza polgármestere 5) A társulás keretében ellátható feladatok bővítésének lehetőségeiről tájékoztatás Előadó: szakterületek referensei 6.) Bejelentések J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Csürhés István polgármester Urat. A Tanács egyhangú 15igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.

3 3 I. NAPIREND: A Társulás évi belső ellenőrzési feladatainak ellátása ELŐADÓ: Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Pénzügyi Csoportvezetője, Társulás elnöke S i m o n k a György elnök: Azért javasoltam, hogy cseréljük fel a napirendi pontokat, mert az előző ülés óta tudomásomra jutott pár információ. A Pénzügyi Bizottság is ülésezett ezzel kapcsolatban, és hoztak erről egy határozatot, melyet az elnök Úr, később ismertet. A belső ellenőrzésre az előző évben Ft alatti összeget kaptunk pontosan Ft-ot ezt kellett kiegészíteni Ft-tal annak érdekében, hogy a belső ellenőrzést el tudjuk végeztetni a Kolimár Kft.-vel. Azt tudni kell mindenkinek, hogy a Ft-nak jó részét a települések még mindig nem fizették be, és jelentős részben befolyásolja a kistérség működését. Most arról kell döntenünk, hogyha mégis ebben a formában kívánjuk a jövőben is ellátni ezt a feladatot, akkor továbbra is hozzá kell tenni néhány millió forintot. Ha továbbra is kell ezt a sok pénzt fizetnünk, akkor teljesen ellehetetlenítené a kistérség működését. Erre volt Jancsó Ottó következő javaslata: próbáljuk meg a lehető legolcsóbb irányba elvinni ezt a belső ellenőrzési feladatnak az ellátását és írjuk ki 4 évre a közbeszerzési eljárást. Jelen pillanatban ez most 600 ellenőrzési napról szól. Pusztaottlaka is csatlakozni kíván ehhez. Ha a 600 napot elosztjuk 18 település között, több mint egy hónapot töltene el egy ember egy településen. Ahhoz, hogy minél olcsóbban ki tudjunk jönni a keretből, megvizsgáltunk 3 lehetőséget. Az én javaslatom volt, hogy vegyünk fel saját embert a kistérséghez a feladat ellátására. Ez azért nem valósítható meg, mert akkor közalkalmazotti jogviszonyban kellene foglalkoztatni, és ez komoly terhet jelentene a kistérségre nézve. Az én javaslatom az lenne, hogy írjuk ki a közbeszerzési eljárást, de ne 4 évre, mert akkor, ha kijövünk a normatívából, akkor is átlépjük az Uniós közbeszerzési értékhatárt. Ehhez képest az én javaslatom az lenne, írjuk ki a közbeszerzési eljárást 2 évre, és azt, aki megnyeri az eljárást, szorítsuk bele abba az összegbe, amit erre kapunk. E mellett szólnak más érvek is: foglalkoztassunk a térségből embereket, ne Békéscsabáról, Budapestről, ne Szegedről járjon ide ember. Erre azt mondták, hogy a térségben kevés ilyen ember van. Én akkor is azt mondom, írjuk ki olyan formában a közbeszerzési eljárást, hogy a szakmai minimumnak feleljen meg, és a legolcsóbbat ki tudjuk választani, illetve a térségben élő embernek adjon munkát. Hiszen a mi gondjainkat azok ismerik, akik a térségben élnek, a másik pedig, ha nincs most olyan ember, aki ezt el tudja látni akkor két év alatt képezzünk ki embert. Ezzel kapcsolatban van- e kérdés észrevétel? P e l l e István pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleménye is megegyezik az elnök Úr véleményével. A Ft-os ajánlat nagyon jelentős. A kistérségnek kevesebből kellene megoldania a feladatot. A belső ellenőr nyújtson segítséget a településeknek. A cél az legyen, hogy legyenek a feladatokra kiképezve emberek. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága azt javasolja, hogy a Tanács a társulás belső ellenőrzési feladatainak ellátására közbeszerzés eljárás két évre történő kiírásáról döntsön, a közbeszerzési eljárás lefolytatásával bízza meg a Dr. Páger János Ügyvédi Irodát (1066. Budapest, Jókai u. 2. III. 4.). Az ajánlattételi felhívás pedig a szakmai minimumfeltételek mellett tartalmazza, hogy az elbírálásnál előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a kistérségben lakó alkalmazottat kíván foglalkoztatni a feladatellátásban. A Tanács a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos költségekre bruttó ,- Ft-ot biztosítson költségvetésében a tartalék terhére. Varchó István polgármester megérkezett kor, jelenlévő tagok száma 16. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes. Kérem, aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért, szavazza meg.

4 4 A Tanács egyhangú 16 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 132/2010. (XI.15.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a társulás belső ellenőrzési feladatainak ellátására közbeszerzés eljárás két évre történő kiírása mellett dönt. A Tanács a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízza a Dr. Páger János Ügyvédi Irodát (1066. Budapest, Jókai u. 2. III. 4.). A ajánlattételi felhívás a szakmai minimumfeltételek mellett tartalmazza, hogy az elbírálásnál előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a kistérségben lakó alkalmazottat kíván foglalkoztatni a feladatellátásban. A Tanács a közbeszerzési eljárás lefolytatásával költségekre bruttó ,- Ft-ot biztosít költségvetésében a tartalék terhére. Határidő: megküldésre azonnal közbeszerzési felhívás elkészítésére: november 19. Felelős: munkaszervezet vezetője, társulás elnöke J a n c s ó Ottó elnökhelyettes. Átadom a szót az elnök Úrnak. S i m o n k a György elnök: A múlt héten megválasztottak a Regionális Fejlesztési Tanács társelnökének. A lényeg az, hogy Tanácsnak is van egy fejlesztési terve, amit ki lehetne egészíteni olyan fejlesztésekkel, amikre mi predesztináltak vagyunk. Gyorsan kellene nekem információ két dologban: Turisztika: elmondtam, hogy nekünk milyen nagy lehetőségeink vannak és megkérdezték tőlem, hogy milyen turisztika van Dél-Békésben, Mezőhegyes és kész. Nem csak Mezőhegyes van, csak az emberek nem tudnak róla, milyen turisztikai látványosságok vannak nálunk. Ahhoz, hogy tudjanak róla, szükségem lenne fontos adatokra, és én ezeket képviselni tudjam. Bármilyen fejlesztést szeretnénk beilleszteni ebbe a tervbe. Ne csak egy-két napra tudjanak eljönni a térségünkbe a turisták, hanem akár egy hetet is el tudjanak itt tölteni. Bármilyen elképzelésetek van, kérem, azt hozzám juttassátok el. Akkor fognak ide eljönni, ha van mit látni. Biogáz: ezzel kapcsolatban is fogok tárgyalásokat folytatni. Nagyon sok olyan állattartó telep van a környékünkön, ahol nem igazán tudják elhelyezni a veszélyes hulladékot. Annak érdekében, hogy ezeket fel tudjuk használni, és ezzel munkahelyeket tudjunk teremteni, megpróbálnék megtenni mindent, hogy biogáz üzem vagy üzemek jöjjenek létre a térségünkben. Ezeket, a telepeket állattartó és feldolgozó telepek, illetve zöldhulladékot termelő területek mellett lehetne felépíteni. Tudnom kell adatokat, hogy ezt képviselni tudjam. Ha azt nézzük, hogy zöldség-, gyümölcstermelő térség vagyunk, és a biogáz üzem hűtő folyadékával tudnánk a fóliasátrakat fűteni, akkor több hektáron tudnánk állítani fóliákat, és ezzel munkahelyeket tudnánk teremteni. Ahhoz, hogy képviselni tudjam ebben az ügyben az érdekeinket, tudnom kell fontos adatokat: hol vannak ilyen üzemek, mennyi hulladékot termelnek és szeretnénk-e ilyen üzemet létrehozni.

5 5 J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy van turizmus a térségben. Tegnap pl. 9 külföldi autót számoltam meg a fürdőnk parkolójában, valamint azt csinálják, hogy itt vesznek házat, átjönnek, és a hétvégéket a saját házukban töltik el. Nagybánhegyes mind a két programban szeretne részt venni. C s ü r h é s István polgármester: Több településsel is felvettük már a kapcsolatot a biogáz üzem témájában, tonna veszélyes hulladékról lenne szó. Jó ötletnek tartom ennek a megvalósítását, mert munkát tudnánk teremteni, és a telepek is megszabadulnának a veszélyes hulladékuktól. A turisztikával kapcsolatban pedig nagyon össze kellene fognunk. Olyan több napra szóló programot kellene kitalálnunk, amivel több napra is le tudná magát kötni a turista. Meg lehetne csinálni egy olyan történelmi skanzent, ahol egy teljes napot is el tudna tölteni, aztán tovább tudna menni a többi településre is. Ebben a kérdésben is össze kell fognunk. S i m o n k a György elnök: Egyetértek. Nincs lehetőség arra, hogy valaki egyedül tudjon megvalósítani egy olyan projektet, amivel ide tudná csábítani a turistákat. Az egyik legnagyobb bevételi forrás lesz a turisztika, és ha nem fogunk össze, akkor nem fogjuk idecsábítani a turistákat. Alig van szálláshely a térségünkben, de hiába jönnek ide, ha nem tud hol aludni. Ahhoz, hogy ezt bevezessük, kell legalább 3 év marketing tevékenység, ami nem olcsó, de meg kell tenni. Ha a biogáz üzemmel kapcsolatban le tudnánk tenni egy olyan anyagot, ami elfogadható, és ebben a témában is jól lobbizunk, akkor akár 60%-os támogatást is el tudnánk nyerni. Ha önkormányzatok fognak pályázni, akkor a támogatás 70%-os is lehet. Hozzáteszem, hogy LHH-s térség vagyunk. A humuszt visszakapja a szállító. Nagyon sok munkahely teremtődne. V a r g a Gusztáv alpolgármester: Csak annyit szeretnék elmondani, hogy a kistérség már készített egyszer turizmus-fejlesztési koncepciót 2000-ben, és akkor is a szálláshely volt a legnagyobb probléma. Szerepeltek benne a kitörési lehetőségek, a rendezvény turizmus, a gyógyvíz-, halász-vadász turizmus. A jó alapok megvannak. A Társulás hozzájárult ahhoz, hogy a Közkincs kerekasztalra pályázzanak a Mezőkovácsházi művelődési Központ vezetésével a térség művelődési központjai. Én megbeszélem a Művelődési ház vezetőjével, hogy nekik nem férne-e bele a marketing elindítása. Megemlítem továbbá, hogy már most kell jelentkezni az Utazás 2011 Kiállításra, ennek részvételi díja Ft + áfa. Itt Békés megye együtt mutatkozna be. Ha döntene a költségekről a Társulás, akkor részt tudnánk venni ezen a kiállításon. K r u c s ó n é Gergely Erzsébet alpolgármester: Csak annyit szeretnék elmondani, hogy nekünk van egy megnyert kerékpártúra pályázatiunk, amiben Mezőkovácsháza is szerepel. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Ha nincs több hozzászólás, akkor ezt a tájékoztatást elfogadásra javaslom és mindenki a saját településén gondoskodjon az adatgyűjtésekről. A Tanács egyhangú 16 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a tájékoztatást. Megkérjük Németh Ferencet, hogy tartsa meg tájékoztatóját. N é m e t h Ferenc MVH Megyei Igazgató: Tisztelettel köszöntök mindenkit! Köszönöm a meghívást. A mondanivalóm célja, hogy tájékoztassam Önöket, hogy az Önök városában élő vállalkozók és termelők anyagi helyzetét nagyban tudnánk javítani és segíteni. A területalapú

6 6 támogatással kapcsolatban, ami a legszélesebb körben érinti a termelői, illetve gazdálkodói kört, ma kaptuk meg az adategyeztető leveleket, és most történnek a postázások. Ha gyorsak lesznek a kollegák, akkor még decemberben megtörténnek az utalások. Még ebben az évben szeretnénk fizetni, de ennek az a feltétele, hogy a levelek időben és pontosan visszaérkezzenek hozzánk. Öt munkanapjuk lesz a termelőknek arra, hogy a leveleket részünkre visszajuttassák. Ha ezek nem történnek meg pontosan, akkor nem fogjuk tudni kiutalni az összegeket ebben az évben, és így csak jövő márciusban lesz módunk kiutalni az összegeket. A dolog tétje, hogy mikor lesz meg a kiutalás. Fontos a gyors információáramlás. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Van-e kérdés, hozzászólás? S i m o n k a György elnök: Köszönöm Igazgató Úrnak a tájékoztatást. Időszakonként, a továbbiakban is meghívnánk az Igazgató Urat. N é m e t h Ferenc MVH Megyei Igazgató: Annyit szeretnék még elmondani, hogy az elmúlt években 3600 körüli adategyeztetésre került sor megyei szinten, ez most olyan 1600 körül tart, valamiféle javulás mutatkozik. Minél kevesebb az eltérés, annál gyorsabban történnek meg a kifizetések. A prevenció lenne a lényeg. S i m o n k a György elnök: Ha hozzám nincs senkinek kérdése, akkor én elmennék. P r o f. Dr. Turcsán Zsolt polgármester: Csak annyit szeretnék mondania biogázhoz, hogy még esetleg más alternatív hasznosításról is gondolkodjunk. S i m o n k a György elnök: Ha van valakinek ötlete, hogy kiket hívjuk meg az üléseinkre, várom azokat. A biogáz üzemhez kapcsolódva én azt hiszem, hogy jól működtethető, és több dolog is beleépíthető. Azt kell elérnünk, hogy azt mondják, hogy a mi térségünk prioritást élvez. S i m o n k a György elnök kor elment. Jelenlévő tagok száma 15. II. NAPIREND: A Társulás évi belső ellenőrzési tervének elfogadása ELŐADÓ: Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Pénzügyi Csoportvezetője, Társulás elnöke P e l l e István pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Minden település részéről ismertek az elfogadott tervek. A 600 ellenőrzési napot mi is sokalltuk. A belső ellenőrzéshez Pusztaottlaka is csatlakozni kíván, és ezért majd módosítani kell az előterjesztést, de ezt megelőzően a Társulási Megállapodást. Elfogadásra javasoljuk az előterjesztés szerint a társulás ellenőrzési tervét. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Az Elnök Úr bejelentette, hogy Pusztaottlaka is csatlakozni kíván a belső ellenőrzési feladatellátáshoz. Ehhez olyan vállalkozó kiválasztását szeretnénk, aki a kistérségből foglalkoztat majd szakembert, és tudja teljesíteni az igényeinket. C s ü r h é s István polgármester: Mikor jár le a Kolimár Kft. szerződése? J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Ebben az évben, mivel eddig minden évben újra ki lett írva a közbeszerzési eljárás.

7 7 C s ü r h é s István polgármester: Meg van-e szabva a revizori napok száma? Ha én azt mondom, hogy nincs pénzem 30 napra csak 15-re, akkor végezze el a belső ellenőrzést 15 napon belül. Ha nincs meghatározva jogszabályban, akkor törekedjünk arra, hogy minél kevesebb idő alatt végezzen a belső ellenőr. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes. Egyetértek veled. Azért kérünk belső ellenőrzést, hogy minden jól működjön. Ha el tudják látni a feladatot kevesebb nap alatt, akkor csinálják is meg. Minél hatékonyabb és olcsóbb legyen az ellenőrzés. P r o f. Dr. Turcsán Zsolt polgármester: Irigyellek benneteket, hogy ennyire értetek a belső ellenőrzéshez, én sajnos nem. Ha fél áron meg kehet csinálni, akkor csináljuk meg úgy. Az viszont látszik az előterjesztésből, ha saját emberrel dolgozunk, úgy olcsóbb. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Valóban arra akarunk törekedni, hogy kijöjjünk a kapott normatívából, és a településeknek ne kelljen plusz pénzzel ehhez hozzájárulni. N y e r g e s n é Kovács Erzsébet Munkaszervezet Vezetője: A 2. sz. előterjesztésben döntött a Tanács, hogy két évre írja ki a közbeszerzési eljárást, és a határozatban szerepel az, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően, majd aki készíti az ajánlati felhívást, vegye figyelembe azt, hogy melyik településnek hány napra van szüksége. Ez később a belső ellenőrzési határozat módosítását eredményezheti, mivel a mostani tervben több nap van, mint amit a jogszabály előír. Minden településnek először a saját belső ellenőrzési tervét kell módosítani, majd azt követően az összesítés után fogadja el a Tanács. A belső ellenőrzési feladatellátáshoz Pusztaottlaka is csatlakozni kíván, ezért majd a későbbiekben a Társulási Megállapodást is módosítani kell. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Ha nincs további hozzászólás, javaslom az előterjesztés szerint a belső ellenőrzési terv elfogadását. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. A Tanács egyhangú 15 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 133/2010. (XI.15.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a társulás évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint fogadja el. Felelős: belső ellenőrzési vezető értesítésére társulás elnöke Határidő: értelem szerint III. NAPIREND: A Társulás székhelyváltozása miatt bekövetkezett átadás-átvétel tapasztalatairól tájékoztató. ELŐADÓ: Nyergesné Kovács Erzsébet Munkaszervezet vezető J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Kérdezem Jegyző Asszonyt van-e kiegészítése? Miután nincs, kérdezem, van-e a tagok közül hozzászóló? Nincs hozzászólás, így javaslom a tájékoztató elfogadását. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.

8 8 A Tanács egyhangú, 15 tagja igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a tájékoztatást. IV. NAPIREND: A térség zöldség- és gyümölcstermesztés fejlesztése ELŐADÓ: Ruck Márton Medgyesegyháza polgármestere R u c k Márton polgármester: Köszöntök mindenkit! Az előző társulási ülésen elmondtam, hogy szeretnénk összehívni egy fórumot, melynek megvalósításához már meg is tettük az első lépést. Ha megkaptuk az Államtitkár Úrtól a hozzájárulást, akkor következik a gyakorlati megvalósítás. A fórum költségvetése Ft körüli összeget jelent. Folyamatosan fogom tájékoztatni a Tanácsot az aktualitásokról. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Mindenki kapott egy meghívó-tervezetet, melyben nem kis nevek szerepelnek. A célok előremutatóak, nagy szükség lenne a térségben a zöldség-, gyümölcstermesztés fellendítésére. R u c k Márton polgármester: Csak annyit szeretnék még hozzátenni, hogy a LEADER csoportot is fel kell készíteni ennek a kampánynak a megvalósítására. A finanszírozáshoz hitel felvételére lesz szükség, az előkészületek már megtörténtek. Óriási segítséget jelentene majd a településektől és a polgármesterektől, hogyha ez a fórum megrendezésre kerül, akkor a termelőket és a gazdaságban résztvevő embereket mozgósítsák, hívják meg. P r o f. Dr. Turcsán Zsolt polgármester: Már említettem, hogy egy olyan trendet kell kitalálni, ami mindenhol a minőség forrása legyen. Ha jól látom a levelet, elsősorban a dinnyére vonatkozik a dolog, 60%-ban termelődik a mi földjeinken, de ettől függetlenül én ide sorolnék még nagyon sokfajta terményt. Európa legjobb földjein termelünk. Ha létrehozunk egy logisztikai központot, akkor az anyagi forrást is jelentene az önkormányzatoknak. Sok sikert kívánok a szervezésben, és ha tudok, szívesen segítek is. R u c k Márton polgármester: Igazad van, nem csak dinnye van, de valahol el kell indulnunk. Elsősorban létre kell hozni a védjegyet, és utána minden termelt növényt be lehet ez alá vinni. Szépen sorban kell majd behozni minden növényt. Azokat a növényeket kell védenünk, ami megélhetést biztosít a térségben. A logisztikai központ létrehozását komoly előre lépésnek tartanám. Köszönöm szépen a segítséget, mindenki segítségére számítok. P r o f. Dr. Turcsán Zsolt polgármester: Azt javaslom, hogy a programba legyen beépítve, hogy minden növény legyen benne. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Úgy gondolom, hogy a logisztikai központ létrehozása nagyon jó ötlet. C s ü r h é s István polgármester: Én csak annyit szeretnék kérni, hogy ne csak a dinnye szerepeljen. Brokkoli, paprika, bab, stb. Jobban szét kell húzni a skálát. Meg kellene hívni a Széchenyi terv kiíróit is. Akkor, akik eljönnek, láthatnák, hogy mire tudnak pályázni. Az orosházi malom eladó, ha össze tudnánk fogni, akkor a jó minőségű búzánkat levédjegyeznénk, beszállnánk a malom megvételébe, és tudnánk lisztet készíteni, és nagyobb haszonnal tudnánk eladni a búzánkat lisztként. Pályázat útján meg tudnánk megvenni, és így lenne egy logisztikai központunk a lisztre, és így több pénzt kapnánk érte.

9 9 J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Először maradjunk a dinnye fórumnál és majd később mindent bele lehet venni. Kérem, aki a határozati javaslattal szavazza meg. A Tanács egyhangú 15 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 134/2010. (XI.15.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a térség zöldség-, és gyümölcstermesztésének javítása érdekében támogatja a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület szervezésében januárjában országos konferencia megtartását a szakmai szervezetek, termelők, kereskedők és az ágazat minden releváns szereplője részvételével. Támogatja továbbá a fejlesztést segítő tanulmánykészítést és a termelők képzését. Határidő: tájékoztatásra azonnal, értelem szerint Felelős: tájékoztatásra: Simonka György elnök, szervezésre: Ruck Márton polgármester V. NAPIREND: A társulás keretében ellátható feladatok bővítésének lehetőségeiről tájékoztatás ELŐADÓK: szakterületek referensei M u c s i Tiborné oktatási szakreferens: Köszöntöm a Tanács tagjait! A tájékoztatásom nem jelenthet meglepetést, hiszen két hónappal ezelőtt volt Önök előtt a közoktatási feladatellátás értékelése. Ott mélyebben tárgyaltam a három kötelező feladatellátás megvalósulását. Az első kötelező feladatellátás, az hogy az átlag létszámokat a települések teljesítsék. Az önállóan fenntartott intézményeknél Végegyháza az, aki az átlag létszámot nem tudja teljesíteni. A társulásban fenntartott intézményeink közül a Magyarbánhegyes Nagykamarás intézményfenntartó társulás nem tudja lehívni a kiegészítő normatívát azért, mert ha összeadjuk a tanulók számát és elosztjuk, mert mind a két helyen 1-8 évfolyamig van oktatás, akkor ők szintén nem teljesítik. Megnéztem, az óvodában és az 1-4 évfolyamon teljesítik, viszont 5-8 évfolyamon elmaradnak, így a következő évben sem tudják lehívni a normatívát. Bővül a költségvetés Battonya nemzetiségi oktatásával. Meg tudtam nézni, hogy kiesett az átlaglétszámból. A következő szakszolgálat a logopédia-, és a nevelési tanácsadásra vonatkozik, melyből a logopédiai ellátás évek óta jól megy. A Magyarbánhegyes Nagykamarás intézményfenntartó társulás nem tudott létrehozni egy hatodik logopédiai mikro-decentrumot, hogy ők is alkalmaznának egy logopédust óraadóként. Az intézkedési tervben az szerepel, hogyha a két intézmény szeretne létrehozni egy hatodik decentrumot, úgy az megoldható az alapító okirat módosításával. Most rátérnék a bővítési lehetőségekre: az új forrás, amit találtam, csak a pályaválasztási tanácsadásra lehívható, gyerekenként 2000 Ft. Megkerestem a minisztériumot és a megyei szakszolgáltató intézményt is. Minden évben egyszer meg kellene jelennie a tanulónak a pályaválasztási tanácsadóban, és ez nagyon rizikós. A közösen létrehozott intézménynek

10 10 elkészítettem a költségvetését, és úgy tűnik, hogy ez nem járható út. Megkerestem a - korábbi nevén - Pedagógiai Intézetet, ők készséget mutattak arra, hogy kötnek a kistérséggel egy olyan megállapodást, amelyben vállalják, hogy valamennyi oktatási intézményben ezt a feladatot ellátják. De amikor megkaptam a minisztérium válaszát, hogy a kistérségnek önállóan egy intézményt kellene fenntartani ebben a pedagógiai szakszolgálatban, akkor úgy tűnt számomra, hogy nekünk az lenne az egyetlen megoldás, hogy a nevelési tanácsadónak egy új önálló kis egységét létrehozzuk, ami Pályaválasztási Intézet. Ez úgy néz ki, hogy nevelési tanácsadó, logopédia-pályaválasztási Intézet. Az általam készített költségvetésben, a bevételi oldalon Ft-ot számoltam, a kiadási oldalon pedig Ft mutatkozik, így a kistérségnek Ft-ot hozzá kellene adni a működéshez. Hozzáteszem, ez a kistérségnek nem önálló feladatellátása. A másik bővülési forma az, ha a társulásban fenntartott intézmények átadják a fenntartást a kistérségnek. Akkor a bejáró tanulók után kapott Ft Ft-ra emelkedik. Minden önkormányzat át tudja tekinteni, hogy ez számára megoldható-e. Ha valaki lemond a fenntartásról, akkor ez a kis különbség mutatkozik. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Én úgy gondolom, hogy nem tudunk Ft-ot hozzáadni a működéshez. Ezt a feladatot át kell adni a megyének. Aki egyetért a tájékoztatással, kérem, szavazza meg. A Tanács egyhangú 15 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a tájékoztatást. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Kérem a következő szakreferens tájékoztatását. T a r i Gabriella egészségügyi szakreferens: Köszönöm, csak néhány kiegészítést tennék. Az egészségügyi alapellátási feladatok körében az egészségügyi szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében az ügyeleti ellátás valamennyi települési önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladat. Az előterjesztés abból a célból készült, hogy megnézzük, hogyan tudunk több normatívát lehívni. Az ügyeleti ellátásban ez nem lehetséges. Az ellátás nem normatíva szerint történik, hanem az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza ezt a feladatellátást, fejkvóta alapján. Minden település a lakosság arányában részesül 40 forintos fejkvótában. Az volt a kérdés, hogy ha valamennyi település, társulási formában látja el a faladatot, akkor lehívható-e többlet normatíva. Ez nem lehetséges. Az egészségügyi alapellátási feladatok körében az egészségügyi szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében - a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint az ügyeleti ellátás két formában biztosítható: összevont háziorvosi ügyelet és központi orvosi ügyelet. A kettő között az a különbség, hogy a központi orvosi ügyelet mentőállomáson működtetett. A kistérség területén most mind a két forma megtalálható. Mezőhegyes város élt az összevont orvosi ügyelet lehetőségével, és saját településén megoldják az ügyeleti feladatellátást. Központi ügyeleti ellátás két formában működik. Az egyik Mezőkovácsháza gesztorságával további 3 település részvételével. A fennmaradó településeken egy egészségügyi vállalkozás látja el ezt a feladatot, Kunágota központtal és két telephellyel, melyek az egészségügyi követelményeknek nem felelnek meg. A támogatás összegét csak Mezőkovácsházánál tudom elmondani, a normatív támogatás nem elég. Ez az arány 70-30%. A MEP. finanszírozás 70%, és 30%-kal az önkormányzatok egészítik ki. Mi már több ízben megkerestük a települések vezetőit, és tájékoztatást adtunk, hogy minél több település vesz részt egy központi orvosi ügyeletben, annál kevesebb az önkormányzati hozzájárulás. Ha a települések szolgáltatnak adatokat, akkor össze lehet hasonlítani, hogy melyik lehetőség olcsóbb.

11 11 J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Köszönöm. Kérdés, hozzászólás? P e l l e István Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Az orvosi ügyelet tekintetében tényleg át kellene tekinteni ezt a lehetőséget, egy központ alatt kevesebbe kerülhetne. Nem tudom, de lehet, hogy az önkormányzatok nem tudják majd átutalni a támogatás összegét. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Nagyon meg kell nézni, hogy hová fizetjük ki a pénzeket. A régi formában olcsóbb volt az ellátás, de most viszont jobb. Át kellene tekinteni, hogy lehetne- a két meglévő mentőállomásra ráépíteni az ellátást. Mindenki érdeke az, hogy jó ellátást kapjon kevés pénzért. Javaslom, hogy a Tanács tagjaitól kérjünk be ehhez adatokat, és ezeket a tagok teljesítsék. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. A Tanács egyhangú 15 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a tájékoztatást és a javaslatot. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Kérjük a következő szakreferensi tájékoztatást. P a u l i k Katalin szociális szakreferens: A szociális-, és gyermekjóléti alapszolgáltatások vonatkozásában a Társulás döntött az előző ülésén, hogy kezdeményezi a Tanács által fenntartott szociális intézmény létrehozását. Megtartottuk a tájékoztatást ebben az ügyben, és november 30-ig várjuk a képviselő-testületek döntését. Ha összejön a költségvetési törvényben meghatározott létszám, akkor a szociális intézmény létrehozásának nincs akadálya. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Köszönöm, és mindenkit arra bíztatok, hogy még ebben a hónapban fogadja el a határozatot, és hozzuk létre a társulást. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. A Tanács egyhangú 15 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 135/2010. (XI.15.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa a társulás által felvállalt ágazati feladatok bővítéséről a társult önkormányzatok Képviselő-testületei szándéknyilatkozatainak ismeretében hoz döntést. Határidő: a testületi döntésekre: november 30. határozat közlésére: azonnal, Felelős: települések polgármesterei, Simonka György elnök VII.NAPIREND: BEJELENTÉSEK J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Van valakinek bejelentése?

12 12 N y e r g e s n é Kovács Erzsébet Munkaszervezet Vezetője: A következő ülés előreláthatólag 24-én lesz, mivel a költségvetési koncepciót el kell fogadni a Tanácsnak. Az előző ülésen volt szó a közös energia beszerzésről, szeretném kérni az ezzel kapcsolatos anyagot. P á p a i Zoltán polgármester: Én úgy tudom, hogy a Békés Megyei Vízműnek 24-én lesz egy egész napos tájékoztatója ezzel kapcsolatban. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: A feladattal megbízott polgármesterek össze fognak ülni, és megbeszélik a koncepciót ez ügyben. Más bejelenteni való van? C s ü r h é s István polgármester: Azon kellene gondolkodnia a Tanácsnak, hogy társulásban kellene létrehozni egy szemétszállító céget. Vennénk ehhez járművet, és meg tudnánk oldani ezt a feladatot. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Bízzuk meg a javaslatot tevő polgármester Urat, hogy ennek nézzen utána és folytasson tárgyalásokat ez ügyben a településekkel. C s ü r h é s István polgármester: Hódmezővásárhely 9800 Ft-ért, Békéscsaba 6800 Ft-ért fogadja be tonnáját a szemétnek. Ha létrehoznánk egy társulást, Békéscsabára olcsóbban szállíthatnánk. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Kunágota mennyiért fogadja be? P á p a i Zoltán polgármester: Kunágota már nem fogad szemetet, mivel bezáratták a telepet. C s ü r h é s István polgármester: Egy önkormányzat kevés hozzá, hogy ezt létrehozza, de társulva meg tudjuk csinálni. Saját kocsival olcsóbb lenne, és szelektív hulladékgyűjtéssel még kevesebb lenne a szemét. K r u c s a i József polgármester: Ha nem a saját kocsijával szállítja Békéscsaba, akkor is 6800 Ft-ot kell fizetni. Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester órakor elment, jelenlévő tagok száma 14. P r o f. Dr. Turcsán Zsolt polgármester: Mikor én is polgármester lettem, nagyon sok dologban gondolkodtam. Már én is tettem ebben az ügyben lépéseket. N y e r g e s n é Kovács Erzsébet Munkaszervezet Vezetője: Ezt komplexen úgy tudnánk kezelni, ha megbízzuk a munkaszervezetet, hogy kérje meg a településeket, hogy szolgáltassanak adatokat ebben az ügyben. Melyik település melyik szolgáltatóhoz tartozik, és meddig van szerződése stb. Kérem a polgármestereket, hogy a kért adatokat a társulás címére szíveskedjenek majd megküldeni. C s ü r h é s István polgármester: Ezt jó ötletnek tartom az előkészületek szempontjából. Most ha a lakosság nem fizet, akkor az önkormányzatnak kell kifizetni. Saját céggel ez nem így lenne.

13 13 K r u c s a i József polgármester: Ez már nem így van. Nem kell helytállnia az önkormányzatoknak, a cég csak az önkormányzaton keresztül szedi be magának a hátralékot. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Ha megszűnik a településen egy szolgáltatóval a szerződés, akkor közbeszerzési eljárást kell kiírni. Ha az önkormányzatok összefognak, és saját céget hoznak létre, akkor nem kell kiírni a közbeszerzési eljárást. N y e r g e s n é Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza Város Jegyzője: Ez így van. Még akkor mentesül a kiírás alól, ha saját tulajdoni része van valamelyik gazdasági szervezetben. C s ü r h é s István polgármester. Nem kell rögtön nagy gépet venni, először kisebb géppel is meg tudjuk oldani a feladatot. Vannak emberek erre a feladatra. P á p a i Zoltán polgármester: A TAPPE Hulladékgazdálkodási Kft. tagja a Békéscsabai cégnek. P e l l e István pénzügyi bizottság elnöke: A TAPPE azokon a településeken, ahol nem történtek meg a kifizetések, megszüntette a szerződést. Az égetőmű nem épül meg Orosházán. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Szemétégetőt nem lehet építeni a térségben. A jövőben Arad térségében fog egy épülni. A térségben nem is lehet pályázni. A rekultivációs pályázatokat írják ki elhagyott szeméttelepekre, melynek költsége 130Ft/fő. K r u c s a i József polgármester: Nekünk is van elhagyatott szeméttelepünk, és van is benyújtva pályázatunk. A legnagyobb baj az, hogy a földterület nem is a mi tulajdonunk. Én voltam bent az Állami Vagyonkezelőnél és megkérdeztem, hogy mikor lesz döntés ez ügyben. Azt mondták, hogy a következő kormányülésen. Ha most november 30-ig nem lesz kormányrendelet ez ügyben, akkor a pályázatunk elúszik. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Nekünk is volt ilyen, mi megvásároltuk, és a nevünkre írattuk. Nekem ebben az ügyben az a javaslatom, hogy fel kell szólítani a Vagyonkezelőt, hogy csináljon valamit, mert nem tudtok tovább haladni. Akadályozzák a rekultivációt. N y e r g e s n é Kovács Erzsébet Munkaszervezet Vezetője: Én közben írtam egy határozati javaslatot a hulladékkezelési feladatellátás térségi áttekintéséhez: A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a kommunális hulladék kezelés és szállítás feladatainak áttekintését fontosnak tartja a későbbiekben esetlegesen létrejövő közös feladatellátás érdekében. Ehhez bekéri a társulást alkotó településektől a következő adatokat: Mely szolgáltatóval állnak szerződéses kapcsolatban és milyen időtartamra, a szerződés lejáratának időpontja, milyen feltételekkel szüntethető meg a szerződés, rendelkezik-e az önkormányzat hulladék kezelést, szállítást végző gazdasági társaságban részesedéssel, és ha igen, az milyen mértékű, kívánnak-e részt venni a közös feladatellátásban. A Tanács bízza meg a munkaszervezetet, hogy a települési adatok alapján a szakterületet szabályozó előírások figyelembe vételével a megoldási lehetőségekről készítsen előterjesztést a decemberi tanácsülésre. Határidő: értesítésre azonnal, adatok beküldésére: november 30. Felelős: munkaszervezet vezetője, polgármesterek, társulás elnöke

14 14 J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Kérem, aki az elhangzott javaslattal egyetért, szavazza meg. A Tanács egyhangú 14 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 136/2010. (XI.15.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a kommunális hulladék kezelés és szállítás feladatainak áttekintését fontosnak tartja a későbbiekben esetlegesen létrejövő közös feladatellátás érdekében. Ehhez bekéri a társulást alkotó településektől az alábbi adatokat: 1) Mely szolgáltatóval állnak szerződéses kapcsolatban és milyen időtartamra. 2) A szerződés lejáratának időpontja. 3) Milyen feltételekkel szüntethető meg a szerződés. 4) Rendelkezik-e az önkormányzat hulladék kezelést, szállítást végző gazdasági társaságban részesedéssel, és ha igen az milyen mértékű. 5) Kívánnak-e részt venni közös feladatellátásban. A Tanács megbízza a munkaszervezetet, hogy a települési adatok alapján a szakterületet szabályozó előírások figyelembe vételével a megoldási lehetőségekről készítsen előterjesztést a decemberi tanácsülésre. Határidő: értesítésre azonnal, adatok beküldésére: november 30. Felelős: munkaszervezet vezetője, polgármesterek, társulás elnöke J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Ha nincs több hozzászólás és kérdés akkor megköszönöm a jelenlétet és az ülést kor bezárom. K.m.f. Jancsó Ottó elnökhelyettes Csürhés István tanácstag, jkv. hitelesítő

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: irodavezeto@del-bekes.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagykamarás polgármestere. Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos polgármestere. Mitykó Zsolt

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagykamarás polgármestere. Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos polgármestere. Mitykó Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656 E-mail: kisterseg@mezokovacshaza.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Jegyzőkönyv. A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: kisterseg5800@gmail.comweb: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint a Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. elnök, Nagykamarás polgármestere

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. elnök, Nagykamarás polgármestere Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 10/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről Határozatok száma: 58-66. TARTALOMJEGYZÉK 58/2014.(XII.1.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 14 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2010. március 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2010. március 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. március 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 38, 39, Elkészült: 2010. március 29. Tartalomjegyzék Az ülés megnyitása.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 197/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-én 18 órakor kezdıdı rendkívüli testületi ülésén. Tóth Ilkó Mihály polgármester a testületi ülést

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Meghívottként jelen van: Szaka Zsolt divízióigazgató AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Meghívottként jelen van: Szaka Zsolt divízióigazgató AVE Zöldfok Zrt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. december 22-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselőtestületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Gyanó Józsefné Haszon Zsolt Kalmár

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

- 13 - A Bizottság a 23. (2) bekezdésében a 15 napos határidőt hosszúnak találja, javasolja ennek újragondolását.

- 13 - A Bizottság a 23. (2) bekezdésében a 15 napos határidőt hosszúnak találja, javasolja ennek újragondolását. - 13 - (1) Kiállítások, vásárok és egyéb rendezvények szervezői kötelesek gondoskodni szemetes edény(ek) kihelyezéséről, a rendezvény befejezését követően a takarítás elvégeztetéséről. A Bizottság a 23.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mezőkovácsháza polgármestere. Kunágota polgármestere. Végegyháza alpolgármestere. Rajos István. Mezőhegyes alpolgármestere

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mezőkovácsháza polgármestere. Kunágota polgármestere. Végegyháza alpolgármestere. Rajos István. Mezőhegyes alpolgármestere Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656 E-mail: titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről:

Jegyzőkönyv. Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről: Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. május 21-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja: 51 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. március 30-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Jegyzőkönyv Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Helyszín: Gyúró Község Önkormányzata tárgyaló terem Jelen vannak: Tóth Béla polgármester dr. Bakonyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 12: 07 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 12: 07 órakor megtartott nyílt üléséről. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd 474-37/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 12: 07 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 27-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Kisújszállás Városháza 31-es terem (Gaál Kálmán terem)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Kisújszállás Városháza 31-es terem (Gaál Kálmán terem) 1/14 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságának 2012. július 5-én (csütörtökön), 9.27 órai kezdettel tartott rendkívüli, önálló,

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 10-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366 Kakucs, Fo utca 20. sz. Tel.: (29) 576-041 / fax: (29) 376-051 E-mail: polgarmester@kakucs.hu J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2010. J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 17.00 perckor

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2010. december 14-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2010. december 14-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE 2010. december 14-én megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE Tartalom: 18/2010.(XII. 15.) számú képviselő-testületi RENDELET A telekadóról szóló 21/2002.(XII.18.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 29. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 5/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 1 7. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2010. szeptember 15-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Hutkainé

Részletesebben