SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÁS. Nyesőné Marton Mária

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÁS. Nyesőné Marton Mária"

Átírás

1 Nyesőné Marton Mária

2 MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÁS Nyesőné Marton Mária Eger, 2011

3 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Felelős kiadó: dr. Kis-Tóth Lajos Készült: az Eszterházy Károly Főiskola nyomdájában, Egerben Vezető: Kérészy László Műszaki szerkesztő: Nagy Sándorné Kurzusmegosztás elvén (OCW) alapuló informatikai curriculum és SCORM kompatibilis tananyagfejlesztés Informatikus könyvtáros BA, MA lineáris képzésszerkezetben TÁMOP /1/A

4

5 Tartalom 1. Bevezetés Célkitűzés A kurzus tartalma A kurzus tömör kifejtése Kompetenciák és követelmények Tanulási tanácsok, tudnivalók Táblázatkezelési alapismeretek Célkitűzés Tartalom Az Excel 2007 programablaka A dokumentumablak és részei A parancsadás lehetőségei Adatbevitel a cellákba, a cellatartalom módosítása Az adatbevitelt segítő eszközök (kitöltés) Cellacímkék, cellahivatkozások típusai Külső hivatkozások Összefoglalás Önellenőrző kérdések Adattípusok, adatformátumok Célkitűzés Tartalom A cellában tárolt adatok típusai Szöveges típusú adatok Szám típusú adatok Dátum és idő típusú adatok Logikai érték Matematikai képletek, formulák Függvények Cellahivatkozások Adatformátumok gyakorlati feladat Táblázat formázása Összefoglalás Önellenőrző kérdések Viszonyszámok, egyszerűbb mutatók meghatározása Célkitűzés Tartalom A viszonyszám fogalma

6 6 4.4 A leggyakrabban alkalmazott viszonyszámok Megoszlási viszonyszám Dinamikus viszonyszámok Intenzitási viszonyszámok Koordinációs viszonyszámnál Gyakorlati feladatok az elméletben tanultak alkalmazására A feltételes formázás Külső hivatkozások Összefoglalás Önellenőrző kérdések Diagramtípusok, diagramkészítés Célkitűzés Tartalom A diagramok alaptípusai és azok jellemzői Az oszlopdiagramok A vonaldiagramok A kördiagram A Perecdiagram A sávdiagram A területdiagram Speciális diagramok Általános szempontok a diagramkészítésnél A diagram részei A diagramkészítés menete Olvasási szokások munkalap Könyvkiadás munkalap Heves megye munkalap A diagramok szerkesztésének, módosításának lehetőségei Külső hivatkozások Összefoglalás Önellenőrző kérdések Statisztikai elemzések, a táblázatkezelő statisztikai függvényei Célkitűzés Tartalom Statisztikai függvények használata, értelmezése Osztályközös gyakorisági tábla készítése A gyakoriság ábrázolása Feltételes formázás alkalmazása Összefoglalás Önellenőrző kérdések A Bővítmények használata a statisztikai elemzéseknél Célkitűzés Tartalom A Bővítmények betöltésének módja... 96

7 7.4 A leíró statisztikai modul használata A hisztogram modul használata Összefoglalás Önellenőrző kérdések A táblázatkezelő leggyakrabban használatos függvényei Célkitűzés Tartalom A függvények használata A mátrix kategória függvényei Logikai kategória függvényei Függvények egymásba ágyazása Külső hivatkozások Összefoglalás Önellenőrző kérdések Adatbázisok létrehozása, adatbázis-műveletek végrehajtása Célkitűzés Tartalom Adatbázisok, nyilvántartások készítése Rendezés az adatbázisban Szűrés az adatbázisban Irányított (speciális) szűrés Részösszegképzés Összefoglalás Önellenőrző kérdések Adatbázisok kiértékelése, elemzése Célkitűzés Tartalom Kimutatások készítése adatbázisokról Gyakorlati feladatok a kimutatások, kimutatás-diagramok készítéséhez Egyváltozós elemzések adatbázisokban Többváltozós elemzések az adatbázisokban Külső hivatkozások Összefoglalás Önellenőrző kérdések Adatbázisfüggvények alkalmazása Célkitűzés Tartalom Az adatbázis függvények használatának általános szabályai Gyakorlati feladatok az adatbázis függvények alkalmazására Tartománynév megadása Kritériumtábla elkészítése Adatbázis függvények használata Összefoglalás

8 11.6 Önellenőrző kérdések A kiszámított adatok vizsgálata Célkitűzés Tartalom A program eszközei a kiszámított adatok vizsgálatához Célérték-keresés Adattáblák készítése Gyakorlati feladat az eszközök bemutatására Célértékkeresés Egyváltozós adattábla Kétváltozós adattábla Összefoglalás Önellenőrző kérdések Összefoglalás A kurzusban kitűzött célok összefoglalása Tartalmi összefoglalás Zárás Kiegészítések Glosszárium, kulcsfogalmak értelmezése Irodalomjegyzék Ábrajegyzék Médiaelemek Tesztek Próbateszt Záróteszt A Záróteszt B Záróteszt C

9 1. BEVEZETÉS A számítógépek sokoldalú felhasználásának egyik fontos lépése volt a táblázatkezelő programok megjelenése. A felhasználói programok közül napjainkban a szövegszerkesztők mellett a táblázatkezelők a legáltalánosabban használt programok az ügyviteli munkában. Használatuk elsősorban ott hasznos, ahol különböző nyilvántartásokat, kimutatásokat kell készíteni, és gazdasági, pénzügyi számításokat kell elvégezni. A tananyag nem foglalkozik a táblázatkezelő felhasználói felületének részletes ismertetésével, valamennyi táblázatkezelési művelet bemutatásával ezeket az előző tanulmányok alapján ismereteknek feltételezi. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy hiányosságai vannak a táblázatkezelési alapműveleteket illetően, a Táblázatkezelési alapismeretek című fejezet végén külső linkeket talál, amelyek áttanulmányozásával a hiányos ismereteit bővítheti, illetve felelevenítheti ismereteit. 1.1 CÉLKITŰZÉS A tananyag elkészítésének alapvető célkitűzése az, hogy megismertesse a hallgatót, a felhasználót a táblázatkezelő programok, azon belül az Microsoft Excel 2007 (továbbiakban Excel 2007 vagy röviden Excel) gyakorlati szintű felhasználási lehetőségeivel. A tananyag leckéi elsősorban a táblázatkezelő program probléma illetve a feladatcentrikus alkalmazásai lehetőségeivel ismertetik meg a hallgatót, az egyszerűbb feladatoktól a bonyolultabbakig haladva, azzal a céllal, hogy fejlessze a hallgatók táblázatkezelési kompetenciáit, és egyúttal ötleteket adjon az önálló munkához. A tanegység áttanulmányozása és a gyakorlati feladatok sikeres elvégzése után a hallgatók képesek lesznek: táblázatok létrehozására, valamint a létrehozott táblázatok formai kialakítására (a szegélyezés, az árnyalás, bizonyos adatok kiemelését szolgáló feltételes formázási műveletek elvégzésére stb.) a táblázatba foglalt adatok elemzésére, kiértékelésére egyszerűbb képletekkel, illetve az összetettebb feladatok esetén a program belső függvényeinek a segítségével. A különböző feladatok megoldásai lehetőséget adnak a program számos függvényének a megismerésére. a diagramkészítés során a hallgatók elsajátítják a különböző típusú diagramok felhasználási lehetőségeit. A táblázatba foglalt, illetve a kiértékelt számadatok egymáshoz viszonyított arányát legjobban a diagramokkal tudjuk szemléltetni. a hallgatók megismerik a táblázatkezelő program adatbázis-kezeléssel kapcsolatos műveleteit is, és a kimutatások készítésével gyakorlati szintű tudást szereznek az adatbázisok egy-, illetve többváltozós elemzésében. a célérték-keresés alkalmazásával és az egy-, illetve kétváltozós adattáblák generáltatásával a hallgatók megismerik a képletek, illetve függvények eredményének az elemzését különböző bemeneti adatok hatására. az összetettebb adatelemzések automatizált elvégzésére a hallgatók megismerik a program beépített makróinak a használatát (Bővítmények használata). 9

10 1.2 A KURZUS TARTALMA 1. Táblázatkezelési alapismeretek 2. Adattípusok, adatformátumok 3. Viszonyszámok, egyszerűbb mutatók meghatározása 4. Diagramtípusok, diagramkészítés 5. Statisztikai elemzések, a táblázatkezelő statisztikai függvényei 6. A Bővítmények használata a statisztikai elemzéseknél 7. A táblázatkezelő leggyakrabban használatos függvényei 8. Adatbázisok létrehozása, adatbázis-műveletek végrehajtása 9. Adatbázisok kiértékelése, elemzése 10. Adatbázisfüggvények alkalmazása 11. A kiszámított adatok vizsgálata 1.3 A KURZUS TÖMÖR KIFEJTÉSE A társadalmi, gazdasági élet különböző területein de a tudományos kutatómunka során is a valóságról valamilyen információt hordozó adatokat gyűjtünk, és azok feldolgozása, elemzése során minőségileg új információhoz jutunk. Ennek az adatgyűjtési, adatrendezési és adatelemzési folyamatnak napjainkban elengedhetetlen eszközeivé váltak a táblázatkezelő programok. Segítségükkel megvalósítható meg az elektronikus adatfeldolgozás. A táblázatok (a sorokból és az oszlopokból álló rácsozatok) az információ strukturált, kétdimenziós ábrázolását teszik lehetővé. A sorok, illetve az oszlopok metszetei (közös részük) a cellák, az adattárolás legkisebb egységei a táblázatkezelőben. A létrehozott táblázatok a program alatt tetszés szerint formázhatók, csinosíthatók. A táblázatba rendezett adatok elemzésére, kiértékelésére sokféle lehetőséget kínálnak a program belső függvényei (pl.: Matematikai-trigonometrikus függvények, Statisztikai függvények, Logikai függvények, Adatbázisfüggvények stb.). Segítségükkel az összetettebb, bonyolultabb számítási műveletek könnyűszerrel elvégezhetők. A táblázatba foglalt adatok egymáshoz viszonyított arányát jól szemléltethetjük a diagramokkal. A diagramok jellegüket tekintve síkbeli (2D), illetve térbeli (3D) diagramok lehetnek. Jól használható a program nyilvántartások készítésére is. Ilyenkor a munkalapon egy adatbázist, listát készítünk, amely alkalmas az információ rendezésére, karbantartására és visszakeresésére. A létrehozott adatbázis amely tartalmazhatja például egy intézmény, egy cég különböző tevékenységének az adatait alapjául szolgál a kimutatások készítésének. A fent leírtakkal azt szerettük volna érzékeltetni, hogy napjainkban a mindennapi irodai munkában mennyire szerteágazó a táblázatkezelők szerepe. Mindezek bemutatását célozzák a kidolgozott leckék is, hangsúlyozottan probléma, illetve feladatcentrikus megközelítéssel. 10

11 1.4 KOMPETENCIÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK A tankönyv nem foglalkozik az Excel 2007 program grafikus felületének a részletes ismertetésével, feltételezi bizonyos középfokú előismeretek meglétét a táblázatkezelés témaköréből, így a következőkre feltétlenül épít! A parancsadás különböző módjai a grafikus felület alatt (menüszalag ikonjaival, a gyorselérésű eszköztár ikonjaival, az ún. forróbillentyűkkel vagy billentyűkombinációkkal, valamint a helyi menü (a gyorsmenü) és a mini pult felhasználásával). Az ablak fogalom, ablakkezelés a grafikus felület alatt. A billentyűzet és az egér kezelésének pontos használata (egy kattintás, dupla kattintás, vonszolás műveletek). A vágólap használata (a másolás, kivágás, beillesztés műveletei). Programok indítása, bezárása. Állományműveletek elvégzése (különös tekintettel az új állomány létrehozása, a mentés és a megnyitás valamint a nyomtatás műveletekre). A program felhasználási lehetőségeiből adódóan a matematika néhány fontos szabályának az ismerete (pl. műveleti prioritások, a függvény fogalma és megadása stb.). 1.5 TANULÁSI TANÁCSOK, TUDNIVALÓK A hatékony munka érdekében néhány tanulási tanáccsal, útmutatóval látjuk el annak érdekében, hogy ismerkedése a tananyaggal, majd a tanulása, minél eredményesebb legyen. A leckék áttanulmányozásakor nemcsak a figyelmes olvasásra kell törekednie, hanem a leckéknél ismertetett fogalmak, műveletek, eljárások, pontos megértését is tartsa szem előtt. Hogy az ismeretek elsajátításában jobban segítsük a tankönyv sajátos jelöléseket, kiemeléseket tartalmaz a megértés és a rögzítés érdekében. A tananyag egyes leckéinek a szerkezeti felépítése az esetek túlnyomó többségében ugyanazt az elvet követi. Először a feldolgozandó téma, tananyagrész elméletét ismertetjük, majd a témához kapcsolódó gyakorlati feladat vagy feladatok megoldásait találja. De találkozik olyannal is, amikor az elméleti anyag bemutatása és a gyakorlati feladat elvégzése párhuzamosan történik. Hasznos tanácsaink A gyakorlati feladatok elvégzéséhez a kiindulási állományokat a tanegység online oktatási felületének oldaláról töltheti le, melynek címe: Célszerű az egyes leckék feldolgozása során elkészített feladatokat egy munkakönyvtárba, mappába lementeni, hogy később is elérhetők legyenek. 11

12 (A kidolgozott feladatok mentésénél az állományok neveit természetesen megváltoztathatja!) Törekedjen a feladatok önálló megoldására, de ha problémái adódnak, akkor kövesse a tankönyv útmutatását! Miközben dolgozik a táblázatkezelővel, gondoskodjon munkája folyamatos mentéséről, nehogy áramkimaradás vagy programhiba miatt munkája véglegesen kárba vesszen! A leckék végén egy rövid összefoglalást talál, majd az önellenőrző kérdések megválaszolásával, illetve a gyakorlati teszt kitöltésével ellenőrizheti tudását. Csak abban az esetben haladjon tovább, ha legalább 50-75%-os a tudása! A tananyag feldolgozásához és a gyakorlati szintű tudás megszerzéséhez eredményes munkát kívánunk, bízva abban, hogy a megszerzett ismeretek jól hasznosíthatók minden olyan probléma megoldásában, amelyhez táblázatkezelőt használunk. A Szerző. 12

13 2. TÁBLÁZATKEZELÉSI ALAPISMERETEK 2.1 CÉLKITŰZÉS A lecke legfőbb célkitűzése az Excel 2007 táblázatkezelő felhasználói felületének a bemutatása. (A programablak, a dokumentumablak legfontosabb részeinek bemutatása). A táblázatkezelés alapfogalmainak a tisztázása (cella, sor, oszlop, tartomány, munkalap, munkafüzet) és az alapvető műveletek végrehajtásának az ismertetése, a cellahivatkozások típusainak a tisztázása. 2.2 TARTALOM Az Excel 2007 programablaka A dokumentumablak részei A parancsadás lehetőségei Adatbevitel a cellákba, a cellatartalom módosítása Az adatbevitelt segítő eszközök (kitöltés) Cellacímkék, cellahivatkozások típusai 2.3 AZ EXCEL 2007 PROGRAMABLAKA A program betöltése után az alábbi programablak jelenik meg. A programablak legfontosabb részeit az ábrán számoztuk. 1. ábra. Az Excel 2007 programablaka 13

14 1. A címsor A programablak címsora tájékoztat bennünket, hogy az ablakban melyik program fut (Munkafüzet1-Microsoft Excel), és a dokumentumablakban éppen melyik dokumentumot látjuk. A címsor jobboldalán lévő gombok az ablakvezérlő gombok (kis méret gomb, teljes méret és a kilépés gomb). Amíg a dokumentumablakban lévő állománynak a táblázatkezelő alatt a munkafüzetnek nem adunk nevet, addig a program Munkafüzet1 néven azonosítja. Egy háttértárról beolvasott állomány esetén, illetve mentés után a címsorban az állomány neve jelenik meg. 2. Az Office gomb Az Office 2007 programcsomaghoz tartozó alkalmazásoknál, így az Excel 2007 programnál is az állománykezeléssel kapcsolatos parancsok az Office menü alá kerültek (közülük a legfontosabbak: új állomány nyitása, mentés, nyomtatás, bezárás stb.). Ezt a menüt az Office gombra kattintva érhetünk el. Innen tudjuk a program alapértelmezett beállításait is megváltoztatni (Az Excel beállításai), illetve itt található a kilépés parancsgombja is. (Kilépés az Excel programból) 3. A menüszalag 2. ábra. A program Office gombjának menüje. A korábbi Excel verziók esetén az ablak felső részén található menük és az eszköztárak helyett most a képernyőn egy széles szalag húzódik végig. Az egyes szalagokon csoportokba gyűjtött parancsikonok, legördülő listák és mezők találhatók. A menüszalag lapjai a 14

15 munkafüzetben használható funkciókhoz, műveletekhez kapcsolódnak, és az egyes lapokon elhelyezett parancsokat logikailag csoportokba rendezték. A menüszalag három fő összetevője 3. ábra. A menüszalag elemei Lapok vagy fülek (az ábrán az 1-es szám): hét fő fül található a programablak tetején. Az egyes fülek, illetve lapok egy-egy tevékenységi területhez tartoznak. Csoportok (az ábrán a 2-es szám): minden lapon több csoport található, amelyek az összetartozó eszközöket együtt jelenítik meg. A csoportnevek mellett jobb oldalon található a párbeszédablakot megnyitó ikon nyila, itt lehet ahhoz a csoporthoz tartozó parancsokat paraméterezni. 4. ábra. A csoporthoz tartozó párbeszédablak megnyitása. Parancsok (az ábrán a 3-as szám): a parancs lehet gomb, információ megadására szolgáló mező vagy menü. Ha az egérkurzort egy parancsgomb fölé visszük, akkor alatta egy szövegdobozban megjelenik a leírása. Ez látható a következő ábrán. 15

16 4. A gyorselérésű eszköztár 5. ábra. Az ikonhoz rendelt parancs leírása. A program készítőinek ennél a verziónál is alapvetően az volt a céljuk, hogy a felhasználó a különböző parancsokat, műveleteket minél könnyebben végre tudja hajtani. Ennek egyik legegyszerűbb módja az ikonok használata. Előfordulhat, hogy bizonyos műveleteket gyakran kell használni, így a felhasználó az ezekhez tartozó ikonokat a gyorselérésű eszköztárban helyezheti el, így nem kell a menüszalag lapjain keresni azokat. Alapértelmezetten A gyorselérésű eszköztár a menüszalag felett van, és 3 ikont tartalmaz. Mivel a táblázatkezelő alatt a táblázatba foglalt adatokkal gyakran végzünk számolási műveleteket, célszerű a matematikai műveleti jeleket kitenni a gyorselérésű eszköztárra, illetve további, az állománykezeléshez tartozó ikonokkal is kibővíteni a meglévőket. Ezt a műveletet az alábbi módon végezhetjük el. A gyorselérésű eszköztár végén lévő listanyílra kattintva a megjelenő menüből a További parancsok választásával a párbeszédablakban adhatjuk meg a gyakran használatos műveletek parancsikonjait. (Ugyanezt érhetjük el az Office gombra kattintva, Az Excel beállításai parancsgomb segítségével is a Testreszabás beállítási lehetőségeinél.) 16

17 6. ábra. A gyorselérésű eszköztár bővítése, testreszabása az Office gombbal (fent) és az eszköztárból (lent). A Gyakori parancsok vagy a Minden parancs alatt találjuk meg az ikonokat és a hozzájuk rendelt parancsokat. Az ikonok a kiválasztás után a középen lévő Felvételre kattintva kerülhetnek a meglévők közé. Az eszköztárra kitett ikonok sorrendjét is beállíthatjuk, a fel, illetve a le nyilakkal. A párbeszédablak alján adhatjuk meg azt is, hogy a képernyőn hol jelenjen meg az eszköztár. (A gyorselérésű eszköztár megjelenítése a menüszalag alatt) Érdemes megjegyezni az gyorselérésű eszköztárral kapcsolatosan azt is, hogy a jobboldali nyílára kattintva a megjelenő menü segítségével nemcsak további ikonokkal lehet bővíteni, hanem az eszköztár helyét is meg lehet változtatni, illetve itt is lehet kicsinyíteni a menüszalagot ikonállapotúra. A program kényelmesebb használata érdekében a 6. ábra szerint végezze el A gyorselérésű eszköztár beállítását az Ön programjánál is! 17

18 5. A Szerkesztőléc A menüszalag és a gyorselérésű eszköztár alatt találjuk a Szerkesztőlécet. A soron az aktuális cellatartalom jelenik meg. Mint a neve is utal rá, itt lehet módosítani, szerkeszteni a cella tartalmát. 7. ábra. A szerkesztőléc. Ha a cellába adatfelvitel történik, akkor az aktuális cellatartalom előtt kis ikonok jelennek meg, amelyek az adatbevitel érvényesítésével kapcsolatosak. A szerkesztőléc bal oldali szövegdobozában található az aktuális cella hivatkozása, azaz a cella címkéje. Ez a mező szolgál még a tartománynevek megadására is. Az adatbevitelnél a pipa megfelel az ENTER billentyűnek, míg ha nem akarjuk érvényesíteni az adatbevitelt vagy a módosítást, akkor az áthúzott ikonra kell kattintani, ami az ESC billentyű megfelelője. Az f x szimbólum vagy ikon a függvények beszúrását teszi lehetővé. A Szerkesztőléc jobb oldalán találjuk a Szerkesztőléc kibontása/összezárása ikont, amivel a szerkesztőléc magassága megnövelhető, illetve összezárható. Ez a méretállítási lehetőség nagy segítségünkre szolgál a többsoros cellatartalmak megjelenítésénél. 6. A Dokumentumablak Ezt a következő 2.4-es fejezetcím alatt részletezzük. 7. Az Állapotsor A táblázatkezelő programablakának legalsó sorát státuszsornak vagy más néven állapotsornak nevezzük. Ebben a sorban a kiválasztott paranccsal vagy a folyamatban lévő művelettel kapcsolatos információk jelennek meg. Az Excel 2007-ben az állapotsor jobboldalán találhatók még a dokumentum különböző nézeteinek a beállítására szolgáló gombok, valamint a nagyítás, illetve kicsinyítés mértékét beállító csúszka is. 2.4 A DOKUMENTUMABLAK ÉS RÉSZEI A felhasználó számára a valóságos munkaterületet a dokumentumablak alkotja. A táblázatkezelő alatt a dokumentumablakban megjelenő állományt munkafüzetnek nevezzük. A munkafüzet ugyanúgy, mint a valós életben is, munkalapokból áll. A következő ábra egy dokumentumablakot mutat be az Excel 2007 táblázatkezelőben. 18

19 8. ábra. A dokumentumablak részei. A sor és az oszlop közös része a cella, a munkalap táblázatának legkisebb adattárolási egysége. Mivel az oszlopokra és a sorokra gyakran kell hivatkoznunk, azonosításukra egységes rendszert vezettek be. A sorok azonosítására számokat használunk, míg az oszlopokra az angol ábécé betűit. Egy cella címe mindig az őt meghatározó oszlop és sor azonosítójának összetételével keletkezik. A dokumentumablakot mutató ábrán az egérmutató az A1- es hivatkozású (cellacímkéjű) cellán áll. Az adatbevitel szempontjából ezt a cellát aktív cellának nevezzük. A táblázatkezelőben más azonosítási forma is használható, de ezt általában nem használjuk. Ilyenkor a sorokat és az oszlopokat is számokkal jelöljük. Az előbb említett A1-es cellahivatkozásnak ebben a rendszerben az O1S1 felel meg, ami értelemszerűen az első oszlop és az első sor által meghatározott cellát jelenti. (Általánosan: O+oszlopszám+S+Sorszám. Az ilyen típusú hivatkozásnak a kiválasztását, a beállítását az Office menühöz tartozóan Az Excel beállításai alatt a Képletek lapon találjuk.) Az oszlopok és a sorok száma minden táblázatkezelőben korlátozott. Az Excel ben oszlop és sor áll rendelkezésre. A gyakorlatban azonban a memória szűkössége miatt ezt nem tudjuk teljes egészében kihasználni. A sorazonosító és az oszlopazonosító találkozásánál lévő téglalapot Kijelölő téglalapnak nevezzük. A munkalap összes cellájának a kijelölésére használjuk, ha az elvégzendő műveletet vagy több műveletet a munkalap valamennyi cellájára szeretnénk érvényesíteni. A dokumentumablak alján láthatjuk a munkalapfüleket, azokon az egyes munkalapok neveit. Amíg a munkalapnak nevet nem adunk Munka1, Munka2, Munka3 elnevezésűek. Tőlük balra vannak a munkalapok közötti lapozást szolgáló Lapozó gombok. A dokumentumablak jobb oldali és alsó szélén találhatók a függőleges, illetve vízszintes gördítősávok, a megszokott három elemmel. A két szélén lévő nyilak segítségével lehet a táblázatunkban a két irányú mozgást megvalósítani (felfelé-lefelé, illetve bal- és jobbol- 19

20 dali mozgásokat.). Mindkét gördítősáv felső-, illetve baloldali alsó részén fontos eszközök találhatók. Ezek a Megosztó vonalak, amelyek segítségével függőleges és vízszintes irányban a dokumentumablak felosztható, így a munkalap különböző, egymástól távol eső tartományai szerkeszthetők egyszerre a képernyőn. A táblázatkezelőben a munkánk során gyakran használjuk a tartomány fogalmat. Mit jelent ez a fogalom? A táblázatkezelő alatt minden, szomszédos cellából álló, négyszög alakú területet tartománynak (vagy blokknak) nevezünk. (A 9. ábrán egy kijelölt tartományt szemléltetünk.) 9. ábra. A tartomány kijelölése. A tartomány kijelölése egérrel úgy történt, hogy a B2-es cellára álltunk, és lenyomva tartott bal oldali egér-gomb mellett elmozgatjuk az egeret a D5-ös celláig, ahol felengedtük a baloldali gombot. A tartományokat is azonosítani kell, ugyanúgy, mint a cellákat, a sorokat és az oszlopokat. A tartományhivatkozás megadásához ugyanazokat a cellákat használjuk, amelyeket a kijelölésükkor. A fenti tartományra úgy hivatkozhatunk, hogy megadjuk a bal felső cellájának a címkéjét, ami B2, ezt közvetlenül egy kettőspontnak kell követnie, majd a jobb alsó sarokcella hivatkozást, azaz D5-öt adjuk meg. Tehát az ábrán kijelölt tartomány a B2:D5 tartományhivatkozással adható meg (megadható még az ezzel ekvivalens másik sarokcímkékkel is: pl.: D2:B5 stb.). A fenti tartományfogalom alapján, mit mondhatunk a táblázatkezelő soraira, illetve oszlopaira? Valójában azok is tartományok, mégpedig a sor az egymás melletti cellák tartománya, az oszlop pedig az egymás alatti cellák tartománya. Ha egy tetszőleges oszlop (sor) valamennyi cellájára akarunk hivatkozni, mint tartományra, akkor az oszlopazonosító betűit adjuk meg (illetve a sorazonosító számait), az elválasztó karakter ekkor is a kettőspont. Például a B oszlop valamennyi cellájára az alábbi módon hivatkozhatunk: B:B (vagy a harmadik sorra a 3:3 hivatkozással). 20

21 2.5 A PARANCSADÁS LEHETŐSÉGEI A parancsadásnak az Excel 2007 táblázatkezelő program használata során is több lehetősége van: A parancsadásnak a leggyorsabb módja, ha a művelet elvégzéséhez a menüszalagon a megfelelő ikonra kattintunk, illetve az ikon csoportjához tartozó párbeszédablak megjelenítése nyílra kattintva a megjelenő ablakban paraméterezzük a parancsot. A helyi menü vagy más néven gyorsmenü azon a helyen jelenik meg, ahol az egér jobb gombjával kattintunk innen származik a kurzormenü elnevezés is. A menüben csak az abban a szituációban használatos parancsok jelennek meg. 10. ábra. Helyi menü vagy a Minipult használata. Az Excel 2007-ben a beállítástól függően a helyi menü mellett, megjeleníthető az ún. Minipult is. ( Ha Az Excel beállításai alatt a Népszerű elemek között a megjelenítését kiválasztottuk.) Ha valakit zavar ez az üzemmód, akkor az említett helyen kikapcsolható. A parancsadás másik lehetősége, amikor parancsokhoz rendelt forróbillentyűkkel történik a művelet végrehajtása. Ilyenkor billentyűt vagy billentyűkombinációkat használunk (pl.: F4 billentyű használata, CTRL+C stb.). 21

22 2.6 ADATBEVITEL A CELLÁKBA, A CELLATARTALOM MÓDOSÍTÁSA Az adatbevitel első lépése mindig az, hogy a cellakijelölőt a kiválasztott cellára visszük, majd begépeljük a kívánt adatot. Azt a cellát, amelyiken a cellakijelölő áll, aktív cellának nevezzük, ezt a program a cella körül elhelyezkedő vastagabb kerettel jelzi. Az adatbevitel érvényesítéséhez a billentyűzetet célszerű használni. Ha az egymás alatti cellákba gépeljük az adatokat, akkor az ENTER billentyűt használjuk vagy a lefelé mutató kurzormozgató billentyűt, mert ilyenkor az alapbeállítás szerint az aktuális cella eggyel lejjebb ugrik. Az egymás melletti cellák adatbevitele esetén a TAB billentyűt célszerű megnyomni vagy a jobb oldali kurzormozgató billentyűt, mert ilyenkor beviteli kurzor a szomszédos jobb oldali cellára ugrik. Ha javítani szeretnénk a cellában, akkor a visszalépéshez a SHIFT+TAB billentyűkombinációt használjuk. A cellakijelölővel meghatározott cella tartalmának törléséhez a DELETE billentyűt kell használni. Egyszerre nemcsak egy cella tartalma törölhető, hanem több cellából álló tartományé is. Kijelölés után ugyancsak a DELETE billentyűvel törölhető a tartalmuk. 2.7 AZ ADATBEVITELT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK (KITÖLTÉS) Munkánkat nagymértékben gyorsíthatja, ha az adatbevitelhez a kitöltés vagy más néven a feltöltés lehetőségeit használjuk. A cellatartomány sorozattal való feltöltésének legegyszerűbb fajtája, amikor egy számtani sorozatot szeretnénk képezni az egymás alatti vagy az egymás melletti cellákban. Megadjuk a sorozat első két elemét, majd kijelöljük a két cellát, és a kitöltő fület lehúzzuk annyi cellán keresztül, ahány elemet szeretnénk megjeleníteni. A feltöltést segíti, hogy a szövegdoboz mindig mutatja az aktuális értéket. Dátum vagy idősor esetén is ugyanígy járunk el: megadjuk az első két dátumot (időpontot), ebből a program megállapítja a különbséget, és a két érték kijelölése után feltöltjük a cellatartományt. Ugyanez a módja az idősorozattal történő feltöltésnek is. A két időpont megadása után a fentiekben leírt módon végezhető el. 11. ábra. Kitöltés számtani sorozattal. Ha a számtani sorozat eggyel növekvő, akkor nem szükséges két elemet megadni, az első elem megadása után a CTRL nyomása mellett feltölthetjük a kitöltő fül megfogása után a számtani sorozatot. Ha a dátumsorozatot az egymást követő napokkal szeretnénk feltöl- 22

23 teni, akkor megadjuk a kezdő dátumértéket és a kitöltő fül megfogása után húzzuk le az egeret. A sorozatokkal történő kitöltésekre lát példákat az alábbi ábrán! 12. ábra. Példák a kitöltésekre. 2.8 CELLACÍMKÉK, CELLAHIVATKOZÁSOK TÍPUSAI A cellahivatkozásoknak fontos szerepük van a táblázatkezelőben. A képletek, függvények megadásánál cellahivatkozásokat használunk, és azok másolásakor, áthelyezésekor fontos, hogy a program a kiszámítandó értékeket mindig a megfelelő cellahivatkozások alapján számolja ki. A táblázatkezelőben három féle cellahivatkozás létezik: a relatív, az abszolút és a vegyes cellahivatkozás. 13. ábra. A cellahivatkozások típusai A megadott példákból látható, hogy a $ jellel adható meg az abszolút hivatkozás. Az egyes típusok jellemzőit a következőkben egy-egy példa segítségével mutatjuk be! Vigyük be a munkalap megfelelő celláiba az ábrán látható adatokat, illetve a C4-es cellába adjuk meg az =A1+5 képletet! 23

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 Milyen feladatok végrehajtására használatosak a táblázatkezelők? Táblázatok létrehozására, és azok formai kialakítására A táblázat adatainak kiértékelésére Diagramok készítésére Adatbázisok,

Részletesebben

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával A Microsoft OFFICE EXCEL táblázatkezelő program alapjai 2013-as verzió használatával A Microsoft Office programcsomag táblázatkezelő alkalmazása az EXCEL! Aktív táblázatok készítésére használjuk! Képletekkel,

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Oktatási anyag Excel kezdő

Oktatási anyag Excel kezdő Oktatási anyag Excel kezdő 2010.10.11. 1 Tartalom I. Alapfogalmak... 3 A munkafüzet és részei... 3 Aktív cella... 3 Tartomány... 3 Összefüggő tartomány... 3 Nem összefüggő tartomány... 4 II. A program

Részletesebben

Bevezetés az Excel 2010 használatába

Bevezetés az Excel 2010 használatába Molnár Mátyás Bevezetés az Excel 2010 használatába Csak a lényeg érthetően! Tartalomjegyzék A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI 1 AZ EXCEL PROGRAMABLAK FELÉPÍTÉSE 1 GYORSELÉRÉSI ESZKÖZTÁR 5 ÁLLAPOTSOR 6 AZ EXCEL

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Táblázatkezelés (Excel)

Táblázatkezelés (Excel) Táblázatkezelés (Excel) Tartalom felépítés kezelés egyéb lehetőségek hasznos kiegészítések Készítette: Bori Tamás 2 Felépítés I.: A program felépítése hagyományos MS GUI: menü eszköztár szabjuk testre!

Részletesebben

Excel. Nem összefügg tartomány kijelölése: miután a tartomány els részét kijelöltük, lenyomjuk és nyomva tartjuk a CTRL gombot.

Excel. Nem összefügg tartomány kijelölése: miután a tartomány els részét kijelöltük, lenyomjuk és nyomva tartjuk a CTRL gombot. Excel A tartomány és kijelölése Munkánk során gyakran elfordul, hogy nem egy, hanem több cellából álló területtel kell dolgoznunk. Ezt a területet tartománynak vagy blokknak nevezzük. Cella jelölése: például

Részletesebben

SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN

SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN Az Excelben az egyszerű adatok bevitelén kívül számításokat is végezhetünk. Ezeket a cellákba beírt képletek segítségével oldjuk meg. A képlet: olyan egyenlet, amely a munkalapon

Részletesebben

Műveletek, számítások végzése Adatok megjelenítése táblázatban. Adatok grafikus megjelenítése Adatok megőrzése

Műveletek, számítások végzése Adatok megjelenítése táblázatban. Adatok grafikus megjelenítése Adatok megőrzése Táblázatkezelés Előismeretek 1-2. óra Tisztában kell lenni a következőkkel: Bekapcsolás, kikapcsolás A Windows ablakkezelése Programok elindítása, a programokból való szokásos kilépés Karakterek begépelése

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

1.1.1 Dátum és idő függvények

1.1.1 Dátum és idő függvények 1.1.1 Dátum és idő függvények Azt már tudjuk, hogy két dátum különbsége az eltelt napok számát adja meg, köszönhetően a dátum tárolási módjának az Excel-ben. Azt is tudjuk a korábbiakból, hogy a MA() függvény

Részletesebben

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése Táblázatok Táblázatok beszúrása A táblázatok sorokba és oszlopokba rendezett téglalap alakú cellákból épülnek fel. A cellák tartalmazhatnak képet vagy szöveget. A táblázatok használhatók adatok megjelenítésére,

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL a., Begépelés Az adatok bevitelének legegyszerűbb módja, ha a táblázat kijelölt cellájába beírjuk őket. - számok (numerikus adatok) -

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 4. modul. Táblázatkezelés

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 4. modul. Táblázatkezelés Óravázlat az ECDL hálózatos változatához 4. modul Táblázatkezelés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 4. modul. Táblázatkezelés. Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 4. modul. Táblázatkezelés. Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea. Óravázlat az ECDL oktatócsomaghoz 4. modul Táblázatkezelés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

az Excel for Windows programban

az Excel for Windows programban az Excel for Windows táblázatkezelőblázatkezel programban Mit nevezünk nk képletnek? A táblt blázatkezelő programok nagy előnye, hogy meggyorsítj tják és könnyebbé teszik a felhasználó számára a számítási

Részletesebben

Diagramok/grafikonok használata a 2003-as verzióban

Diagramok/grafikonok használata a 2003-as verzióban Diagramok/grafikonok használata Diagram beillesztése A prezentációnkban, előadásunkban gyakran használunk számokat, kimutatásokat, ezeknek a nyers felsorolása helyett érdemes használni diagramokat, grafikonokat.

Részletesebben

Microsoft Excel. Táblázatkezelés. Dr. Dienes Beatrix

Microsoft Excel. Táblázatkezelés. Dr. Dienes Beatrix Microsoft Excel Táblázatkezelés Dr. Dienes Beatrix A táblázatkezelı feladata: Táblázatosan elrendezett adatok hatékony és látványos kezelése. Nagy adathalmazok adatbázis-kezelı Legfontosabb szolgáltatások:

Részletesebben

Excel Hivatkozások, függvények használata

Excel Hivatkozások, függvények használata Excel Hivatkozások, függvények használata 1. Fejezet Adatok, képletek, függvények Adatok táblázat celláiba írjuk, egy cellába egy adat kerül lehet szám, vagy szöveg * szám esetén a tizedes jegyek elválasztásához

Részletesebben

2 Excel 2016 zsebkönyv

2 Excel 2016 zsebkönyv 2 Excel 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 Excel 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 3 tanóra (135 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Haladó irodai számítógépes képzés tematika

Haladó irodai számítógépes képzés tematika Haladó irodai számítógépes képzés tematika Word haladó Haladó szövegszerkesztés Szöveg effektusok alkalmazása Az automatikus javítási beállítások használata Szöveg körbefuttatása, szövegtörés A szövegirány

Részletesebben

Táblázatok kezelése. 1. ábra Táblázat kezelése menüből

Táblázatok kezelése. 1. ábra Táblázat kezelése menüből Táblázat beszúrása, létrehozása A táblázatok készítésének igénye már a korai szövegszerkesztőkben felmerült, de ezekben nem sok lehetőség állt rendelkezésre. A mai szövegszerkesztőket már kiegészítették

Részletesebben

Meglévő munkafüzet megnyitása, mentése új néven

Meglévő munkafüzet megnyitása, mentése új néven Példánkban a következő lépéseket végezzük el: megnyitunk egy korábban mentett munkafüzetet, a megnyitott munkafüzetről egy másolatot készítünk, azaz új néven mentjük el. Meglévő munkafüzet megnyitása Egy

Részletesebben

A Microsoft Excel alapjai

A Microsoft Excel alapjai Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel program alapjaival. Milyen adattípusokkal dolgozhatunk, hogyan rögzíthetjük ezeket az adatokat, valamint milyen módon mozoghatunk munkalapunkon az egér

Részletesebben

Diagram készítése. Diagramok formázása

Diagram készítése. Diagramok formázása Diagram készítése Diagramok segítségével a táblázatban tárolt adatainkat különféle módon ábrázolhatjuk. 1. A diagram készítésének első lépése az adatok kijelölése a táblázatban, melyekhez diagramot szeretnénk

Részletesebben

4. modul - Táblázatkezelés

4. modul - Táblázatkezelés 4. modul - Táblázatkezelés Az alábbiakban ismertetjük a 4. modul (Táblázatkezelés) syllabusát, amely a gyakorlati modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ez a modul a táblázatkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

A D2-D10 cellákba véletlenszerűen gépeljünk 610 és 690 közötti értékeket úgy, hogy lehetőleg a két szélső értéket is szerepeltessük.

A D2-D10 cellákba véletlenszerűen gépeljünk 610 és 690 közötti értékeket úgy, hogy lehetőleg a két szélső értéket is szerepeltessük. Az Excel feladat során fontos figyelembe venni a Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt, hivatkozást használjon! kijelentést! Ha a feladat nem is utal külön erre, ha lehetséges mindent

Részletesebben

1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés. 3. óra

1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés. 3. óra 1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés Informatikai alapismeretek (fogalmak): Információ (Új ismeretet jelent, amely a megszerzőjének szükséges és érthető) Informatika

Részletesebben

18. Szövegszerkesztők

18. Szövegszerkesztők 18. Szövegszerkesztők A szövegszerkesztés olyan számítógépes művelet, amelynek során később nyomtatásban megjelenő szövegegységeket, dokumentumokat hozunk létre, majd azokat papírra kinyomtatjuk. A különböző

Részletesebben

Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei

Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei Program megnyitása Indítsuk el valamelyik tanult módszerrel a 2007-es verziót. Figyeljük meg, hogy most más felületet kapunk, mint az eddigi megszokott Office

Részletesebben

A Microsoft Office 2013 újdonságai

A Microsoft Office 2013 újdonságai Molnár Mátyás A Microsoft Office 2013 újdonságai Angol nyelvi verzió Tanfolyami jegyzet Csak a lényeg érthetően! Az Excel 2013 újdonságai AZ EXCEL PROGRAMABLAK FELÉPÍTÉSE A címsorban középen látjuk a munkafüzet

Részletesebben

Alapok: Használd számológép helyett

Alapok: Használd számológép helyett Alapok: Használd számológép helyett Az Excelt ugyanúgy használhatod, mint a számológépet, vagyis bármit ki tudsz vele számolni. Egész egyszerűen csak írj egy egyenlőségjelet a sor elejére és aztán ugyanúgy,

Részletesebben

Ismerkedés a Word 2007 felületével

Ismerkedés a Word 2007 felületével Ismerkedés a Word 2007 felületével A Word 2007 használata A Microsoft Word első, Windows operációs rendszerhez készült változata 1989 novemberében jelent meg. Az eredeti és az újabb verziók, illetve a

Részletesebben

Lapműveletek. Indítsuk el az Excel programot és töröljük ki a Munka1 nevű munkalapot!

Lapműveletek. Indítsuk el az Excel programot és töröljük ki a Munka1 nevű munkalapot! Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel munkalapjainak beszúrásával, törlésével, másolásával, valamint áthelyezésével, illetve csoportos kezelésével. Képesek leszünk különböző munkafüzetek

Részletesebben

Szöveges műveletek. Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével:

Szöveges műveletek. Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével: Alapvető szabályok Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével: Minden szöveges elem szövegdobozban, objektumban helyezkedik

Részletesebben

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet A Normál nézet egy egyszerűsített oldalképet mutat. Ez a nézet a legalkalmasabb a szöveg beírására, szerkesztésére és az egyszerűbb formázásokra. Ebben a nézetben

Részletesebben

Műveletek makrókkal. Makró futtatása párbeszédpanelről. A Színezés makró futtatása a Makró párbeszédpanelről

Műveletek makrókkal. Makró futtatása párbeszédpanelről. A Színezés makró futtatása a Makró párbeszédpanelről Műveletek makrókkal A munkafüzettel együtt tárolt, minden munkalapon elérhető makrót a Fejlesztőeszközök szalag Makrók párbeszédpanelje segítségével nyithatjuk meg, innen végezhetjük el a makrókkal megoldandó

Részletesebben

TABULÁTOROK TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE. A táblázatok készítésének lehetőségei:

TABULÁTOROK TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE. A táblázatok készítésének lehetőségei: TABULÁTOROK A tabulátorokat a szavak soron belüli pontos pozicionálására használjuk. A tabulátorokat valamilyen pozícióhoz kötjük. A pozíciók beállíthatók vonalzón vagy a Formátum menü Tabulátorok menüpontjának

Részletesebben

Számítások, hivatkozások

Számítások, hivatkozások Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel programban alkalmazható különböző hivatkozásokkal (relatív, vegyes, abszolút). Képesek leszünk különböző alapszintű számítások elvégzésére, képletek

Részletesebben

Word V. tabulátortípus meg nem jelenik: Tabulátor - balra, Tabulátor - jobbra,

Word V. tabulátortípus meg nem jelenik: Tabulátor - balra, Tabulátor - jobbra, Word V. Tabulátorok A tabulátorok (tabulátorhely: A vízszintes vonalzó azon pontja, amely meghatározza a szövegbehúzást, illetve a szövegoszlop kezdetét.), segítségével a szöveget balra, jobbra, középre,

Részletesebben

Egyszerűbb a Google keresőbe beírni a Sharepoint Designer 2007 letöltés kulcsszavakat és az első találat erre a címre mutat.

Egyszerűbb a Google keresőbe beírni a Sharepoint Designer 2007 letöltés kulcsszavakat és az első találat erre a címre mutat. A feladat megoldásához a Sharepoint Designer 2007 programot használjuk, mely ingyenesen letölthető a Microsoft weboldaláról. Az érettségi aktuális szoftverlistája alapján az Expression Web 2, az Expression

Részletesebben

Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja

Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja Az alábbiakban ismertetjük a Táblázatkezelés modul követelményeit, amely a modulvizsga alapját is képezi. 2014 ECDL Alapítvány A syllabus az ECDL Alapítvány

Részletesebben

Diagram formázása. A diagram címének, a tengelyek feliratainak, jelmagyarázatának, adatfeliratainak formázása

Diagram formázása. A diagram címének, a tengelyek feliratainak, jelmagyarázatának, adatfeliratainak formázása A diagram címének, a tengelyek feliratainak, jelmagyarázatának, adatfeliratainak formázása Ha ezen elemeknek a betűtípusát, betűstílusát, betűméretét, betűszínét és az elem hátterét akarjuk formázni, akkor

Részletesebben

Függvények II. Indítsuk el az Excel programot! A minta alapján vigyük be a Munka1 munkalapra a táblázat adatait! 1. ábra Minta az adatbevitelhez

Függvények II. Indítsuk el az Excel programot! A minta alapján vigyük be a Munka1 munkalapra a táblázat adatait! 1. ábra Minta az adatbevitelhez Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk a Logikai függvények típusaival és elsajátítjuk alkalmazásukat. Jártasságot szerzünk bonyolultabb feladatok megoldásában, valamint képesek leszünk a függvények

Részletesebben

Ismerkedés az új felülettel

Ismerkedés az új felülettel Ismerkedés az új felülettel A 2003-as verzióhoz képes változott a menüszerkezet. Az ablak tetején menüszalag található, amely előtérbe helyezi a legfontosabb parancsokat, így nem kell a program legkülönbözőbb

Részletesebben

Prezentáció Microsoft PowerPoint XP

Prezentáció Microsoft PowerPoint XP Prezentáció Microsoft PowerPoint XP Megoldások 1. A program indításakor a Munkaablakban válasszuk az Előadás-tervező varázslóval hivatkozást! A Varázsló segítségével hozzuk létre a bemutatót! A kész bemutatót

Részletesebben

Választó lekérdezés létrehozása

Választó lekérdezés létrehozása Választó lekérdezés létrehozása A választó lekérdezés egy vagy több rekordforrásból származó adatokat jelenít meg. A választó lekérdezések a táblák, illetve az adatbázis tartalmát nem változtatják meg,

Részletesebben

Cellaműveletek. Egy táblázat szerkesztése folyamán bármikor előfordulhat, hogy új sorokat vagy oszlopokat kell beszúrnunk.

Cellaműveletek. Egy táblázat szerkesztése folyamán bármikor előfordulhat, hogy új sorokat vagy oszlopokat kell beszúrnunk. Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk azzal, hogy milyen lehetőségeink vannak egy táblázat adatainak kibővítéséhez, átrendezéséhez, valamint bizonyos részeinek eltávolításához. Tehát megtanuljuk,

Részletesebben

Bevezetés a táblázatok használatába és az Excel program

Bevezetés a táblázatok használatába és az Excel program Bevezetés a táblázatok használatába és az Excel program kezelésébe Bevezetés A táblázatok készítését, használatát támogató számítógépes szoftverek közül tananyagunkban a Microsoft Excel programmal foglalkozunk

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Operációs rendszerek alapjai 2. Windows 2000 ismeretek- Munka a képernyőn 3. Windows 2000 ismeretek- A Start menü elemei 4. Windows

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása.

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása. QGIS Gyakorló Verzió: 1.7. Wroclaw Cím: A Print composer használata és a címkézés. Minta fájl letöltése innen: http://www.box.net/shared/87p9n0csad Egyre több publikációban szerepelnek digitális térképek,

Részletesebben

Táblázatkezelés. Táblázatkezelés célja. Alapfogalmak. Táblázatkezelık szolgáltatásai. Alapfogalmak. Alapfogalmak

Táblázatkezelés. Táblázatkezelés célja. Alapfogalmak. Táblázatkezelık szolgáltatásai. Alapfogalmak. Alapfogalmak Táblázatkezelés célja Táblázatkezelés Nagy-Szakál Zoltán 2006. Olyan nyomtatott táblázat - dokumentum - létrehozása számítógéppel, amely konstans (szöveges és numerikus) és a program által számított számértékeket

Részletesebben

Taszkok 1 és mérföldkövek

Taszkok 1 és mérföldkövek Taszkok 1 és mérföldkövek Mint korábban már tanultuk, a feladat megoldása során a fő, összetett tevékenységeket résztevékenységekre kell bontani (az átláthatóság, érthetőség miatt), majd ezekhez rendeljük

Részletesebben

Táblázatkezelés 4. előadás. Keresőfüggvények, munkalapok, formázások, diagramok

Táblázatkezelés 4. előadás. Keresőfüggvények, munkalapok, formázások, diagramok Táblázatkezelés 4. előadás Keresőfüggvények, munkalapok, formázások, diagramok Kallós Gábor kallos@sze.hu Pusztai Pál pusztai@sze.hu Tartalom Keresőfüggvények Tartományban és nem tartományban történő keresés

Részletesebben

Táblázatkezelés Függvények I. Függvények I.

Táblázatkezelés Függvények I. Függvények I. Bevezetés Függvények I. Ebben a fejezetben megismerkedünk a függvény fogalmával és felépítésével. Elsajátítjuk a leggyakrabban használt matematikai és statisztikai függvények alkalmazását. Függvények A

Részletesebben

Fájl/Megnyitás Nyers.xlsx Adatok/Külső adatok átvétele/szövegből Adatok.csv Tagoltat Pontosvesszővel elválasz- tottat szövegre

Fájl/Megnyitás Nyers.xlsx Adatok/Külső adatok átvétele/szövegből Adatok.csv Tagoltat Pontosvesszővel elválasz- tottat szövegre A feladat megoldása során az Excel 2010 használata a javasolt, de a segédlet a 2003-as verzióhoz és Calchoz is használható. A feladat elvégzése során a következőket fogjuk gyakorolni: Külső adatok importálása.

Részletesebben

3. Ezután a jobb oldali képernyő részen megjelenik az adatbázistábla, melynek először a rövid nevét adjuk meg, pl.: demo_tabla

3. Ezután a jobb oldali képernyő részen megjelenik az adatbázistábla, melynek először a rövid nevét adjuk meg, pl.: demo_tabla 1. Az adatbázistábla létrehozása a, Ha még nem hoztunk létre egy adatbázistáblát sem, akkor a jobb egérrel a DDIC-objekt. könyvtárra kattintva, majd a Létrehozás és az Adatbázistábla menüpontokat választva

Részletesebben

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p 6. Alkalom Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél K é p Képet már létezı képállományból vagy a Word beépített CLIPART képtárgyőjteményébıl illeszthetünk be. Képállományból kép beillesztése A szövegkurzort

Részletesebben

Prezentáció, Prezentáció elkészítése. Nézetek

Prezentáció, Prezentáció elkészítése. Nézetek Microsoft Power Point 2003 program esetén Különböző nézetek közül választhatunk, melyeket többféleképpen érhetünk el: kattinthatunk a Nézet menüre, és onnan választjuk ki a használni kívánt nézetet; a

Részletesebben

Excel III. Haladó ismeretek

Excel III. Haladó ismeretek Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0. Excel III. Haladó ismeretek Haladó szerkesztési ismeretek Az Excel számolótábla méretei Munkafüzet lap felosztása Sorok,

Részletesebben

Adatok bevitele a dokumentumba

Adatok bevitele a dokumentumba Adatok bevitele a dokumentumba A szövegszerkesztés egyik legfontosabb és legegyszerűbb lépése a szöveg begépelése. A szövegszerkesztő dokumentumablakában egy függőleges vonal villog. Ezt a jelet szövegkurzornak

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

4. Javítás és jegyzetek

4. Javítás és jegyzetek és jegyzetek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Automatikus javítás

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

Oktatási segédanyag. Weboldalszerkesztési gyakorlatok

Oktatási segédanyag. Weboldalszerkesztési gyakorlatok Oktatási segédanyag Weboldalszerkesztési gyakorlatok Bevezetés A korábbi oktatási segédanyagokban megismertük a weboldalszerkesztés gyakorlatát. Ennek a segédanyagnak a célja, hogy gyakorlati példákon

Részletesebben

Hogyan lehet Pivot tábla segítségével komplex adatokat elemezni és bemutatni?

Hogyan lehet Pivot tábla segítségével komplex adatokat elemezni és bemutatni? Hogyan lehet Pivot tábla segítségével komplex adatokat elemezni és bemutatni? Fordította: IFUA Horváth & Partners Képzelje el, hogy a vállalat értékesítési vezetője megkéri Önt, hogy rövid időn belül elemezze

Részletesebben

Tabulátorok, felsorolás, stílusok Tabulátorok

Tabulátorok, felsorolás, stílusok Tabulátorok Tabulátorok, felsorolás, stílusok Tabulátorok A szöveg a bekezdésben balra, jobbra sorkizártan vagy középre igazodik, a bekezdés igazításától függően. Ekkor a bekezdés valamennyi és teljes sora eszerint

Részletesebben

Támogatás / Excel / Excel 2010 súgó és útmutató / Diagramok / Diagramok formázása Hibasáv felvétele, módosítása és eltávolítása diagramban

Támogatás / Excel / Excel 2010 súgó és útmutató / Diagramok / Diagramok formázása Hibasáv felvétele, módosítása és eltávolítása diagramban Page 1 of 6 Támogatás / Excel / Excel 2010 súgó és útmutató / Diagramok / Diagramok formázása Hibasáv felvétele, módosítása és eltávolítása diagramban Hatókör: Microsoft Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint

Részletesebben

A számítógép beállításainak megváltoztatása

A számítógép beállításainak megváltoztatása Megjelenés és témák Először tekintsük át, hogy hogyan lehet a képernyőn megjelenő elemek küllemét módosítani. Válasszuk a Start menü Vezérlőpultban a Megjelenés és témák hivatkozást. Itt kattintsunk a

Részletesebben

Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával.

Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával. Tisztelt Felhasználó! Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával. A program céljai: A programot azért fejlesztettük ki, hogy segítséget adjunk a nagytömegű

Részletesebben

8. Mezőutasítások. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu. 8. Mezőutasítások. v2013.10.24.

8. Mezőutasítások. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu. 8. Mezőutasítások. v2013.10.24. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Mezőutasítások (1) A Word lehetőségeit

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv A ForteMap használatához 1 T a r talomjegyzék 1. AZ ALKALMAZÁS ELINDÍTÁSA... 3 1.1. A KEZELŐFELÜLET ISMERTETÉSE... 3 1.2. NAVIGÁLÁS A TÉRKÉPEN... 3 1.2.1. Térkép nagyítása... 4 1.2.2.

Részletesebben

HVK Adminisztrátori használati útmutató

HVK Adminisztrátori használati útmutató HVK Adminisztrátori használati útmutató Tartalom felöltés, Hírek karbantartása A www.mvfportal.hu oldalon a bejelentkezést követően a rendszer a felhasználó jogosultsági besorolásának megfelelő nyitó oldalra

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

Excel 2010 függvények

Excel 2010 függvények Molnár Mátyás Excel 2010 függvények Csak a lényeg érthetően! Tartalomjegyzék FÜGGVÉNYHASZNÁLAT ALAPJAI 1 FÜGGVÉNYEK BEVITELE 1 HIBAÉRTÉKEK KEZELÉSE 4 A VARÁZSLATOS AUTOSZUM GOMB 6 SZÁMÍTÁSOK A REJTETT

Részletesebben

Dokumentáció. IT Worx. Web eszközök Hír box. 1. Első lépések

Dokumentáció. IT Worx. Web eszközök Hír box. 1. Első lépések Dokumentáció IT Worx Web eszközök Hír box 1. Első lépések A szöveg melletti háromszögre kattintva rendezhetjük a hír boxokat abc szerinti növekvő vagy csökkenő sorrendbe: Ha rákattintunk az egyik hír box

Részletesebben

1. Előadás Az Excel alapjai.

1. Előadás Az Excel alapjai. 1. Előadás Az Excel alapjai. Salamon Júlia Előadás I. éves mérnök hallgatók számára Az Excelről A Microsoft Excel egy táblázatkezelő program, amelyet adatbevitelre, számításokra, elemzésekre, adatbázis-kezelésre

Részletesebben

Táblázatkezelés 5. - Függvények

Táblázatkezelés 5. - Függvények Táblázatkezelés 5. - Függvények Eddig mi magunk készítettünk képleteket (számolási utasításokat). A bonyolultabb, programozók által készített, Excelbe beépített képleteket függvényeknek nevezik. Táblázatkezelőnk

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Windows XP ismeretek- Munka a képernyőn 2. Windows XP ismeretek- A Start menü elemei 3. Windows XP ismeretek- A billentyűzet 4. Windows

Részletesebben

Fatömegbecslési jegyzőkönyvek

Fatömegbecslési jegyzőkönyvek Fatömegbecslési jegyzőkönyvek ERDŐGAZDÁLKODÁS/FAHASZNÁLAT/FATÖMEGBECSLÉSI JEGYZŐKÖNYVEK A fatömegbecslési jegyzőkönyvek erdőrészlethez kapcsolódnak. Egy erdőrészlethez több jegyzőkönyv készíthető. Egy

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát!

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát! Konduktometriás titrálás kiértékelése Excel program segítségével (Office 2007) Alapszint 1. A mérési adatokat írjuk be a táblázat egymás melletti oszlopaiba. Az első oszlopba kerül a fogyás, a másodikba

Részletesebben

Word I. Bevezető. Alapfogalmak

Word I. Bevezető. Alapfogalmak Word I. Bevezető A szövegszerkesztők segítségével igényesen kialakított dokumentum készítésére van lehetőségünk, de használhatjuk levelek akár elektronikus levelek írására is. Tananyagunkkal a szövegszerkesztési

Részletesebben

Egyéni párbeszédpanel Excelben

Egyéni párbeszédpanel Excelben Egyéni párbeszédpanel Excelben Készítsünk olyan, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjszámítására szolgáló párbeszédpanelt, amely a munkafüzet betöltésekor megjelenik. A jármű kategóriájától (hengerűrtartalomtól)

Részletesebben

Táblázatos adatok használata

Táblázatos adatok használata Táblázatos adatok használata Tartalomjegyzék 1. Az adatok rendezése...2 2. Keresés a táblázatban...2 3. A megjelenő oszlopok kiválasztása...3 4. Az oszlopok sorrendjének meghatározása...4 5. Az oszlopok

Részletesebben

4. modul - Táblázatkezelés

4. modul - Táblázatkezelés 4. modul - Táblázatkezelés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 4. modul (Táblázatkezelés) syllabusát, amely a gyakorlati modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ez a modul

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel Több oldalas dokumentum készítése MS Word 2010 szövegszerkesztővel Egy többoldalas dokumentummal szemben támasztott követelmények (példa feladaton keresztül bemutatva) Készítsünk hat oldalas dokumentumot,

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

Táblázatkezelés 2. előadás. Alapok (folyt.)

Táblázatkezelés 2. előadás. Alapok (folyt.) Táblázatkezelés 2. előadás Alapok (folyt.) Kallós Gábor kallos@sze.hu Pusztai Pál pusztai@sze.hu Tartalom Képletek használata Kifejezések, operátorok, függvények, típuskonverziók A képletekre vonatkozó

Részletesebben

Parancsok megtalálása a menüszalagon Minden menüszalaglapon csoportok vannak, és a csoportok összetartozó parancsokat tartalmaznak.

Parancsok megtalálása a menüszalagon Minden menüszalaglapon csoportok vannak, és a csoportok összetartozó parancsokat tartalmaznak. Első lépések A Microsoft Excel 2013 külsőre kicsit más, mint elődei, ezért ezzel az útmutatóval szeretnénk megkönnyíteni a program megismerését. Parancsok felvétele a gyorselérési eszköztárra Kedvenc parancsait

Részletesebben

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint I. Ablakok I.1. Ablak fogalma Windows = ablak, rövidítése: win Program indítás kinyílik az ablaka I.2. Ablak részei A programablak rendszerint az alábbi részekre

Részletesebben

Az Excel táblázatkezelő

Az Excel táblázatkezelő Alkalmazott Informatikai Tanszék SZÁMÍTÁSTECHNIKA I. Dr.Dudás László 4./1. Az Excel táblázatkezelő How to Give a Presentation on the Financial Information of a Company by Dave Samuels, Demand Media http://smallbusiness.chron.com/give-presentation-financial-information-company-61420.html

Részletesebben

Egzinet Partner Portál

Egzinet Partner Portál Egzinet Partner Portál Adminisztrációs felület Oktatási segédanyag 1 Készítsd el saját weboldalad! I. Bejelentkezés Minden Egzinet Partner Portál a http://admin.egzinet.hu adminisztrációs felületen keresztül

Részletesebben