Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Vadász Iván PÉLDÁK AZ ÖSSZETETT ÜGYLETEKRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Vadász Iván PÉLDÁK AZ ÖSSZETETT ÜGYLETEKRE"

Átírás

1 Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Vadász Iván PÉLDÁK AZ ÖSSZETETT ÜGYLETEKRE A modern gazdaságra egyre inkább jellemző a komplex szolgáltatások nyújtása, amikor is egész alvállalkozói láncok közreműködésével csomagban értékesítenek egymástól eltérő minőségű és fajtájú termékeket, szolgáltatásokat. Ilyen esetben merül fel, hogy az értékesítés összes elemét egységesen vagy külön-külön kell kezelni az általános forgalmi adó kötelezettség megállapításakor. Az értékesítést végző adóalany a vételár meghatározásakor, illetve a számla kiállításakor köteles dönteni arról, hogy saját összetett értékesítését egységesen, vagy az egyes elemeket elkülönülten kezeli az ÁFA alapjának és összegének meghatározásakor. Korábbi cikkünkben részletesen foglalkoztunk az összetett ügyletek fogalmával, kezelésük lehetséges módszereivel, az Európai Bíróság értelmezési gyakorlatával. Ebben a cikkben bemutatunk néhány, a gazdasági életben tömegesen előforduló vagy az összetett ügyletek ÁFA problémáinak kezelése szempontjából hasznos gyakorlati példát és megoldásukat. Példa1: Temetkezési szolgáltatás (adómentes ügylet elkülönítése) Franciaországban temetkezési szolgáltatásnak minősül: holttest szállítása a ravatalozást megelőzően és azt követően, a temetési szertartás megszervezése, halottkonzerválás, szemfedők, koporsók és azok belső és külső kiegészítői, valamint hamvak elhelyezésére szolgáló urnák rendelkezésre bocsátása, ravatalozók kezelése és használata, gyászhintók és halottaskocsik rendelkezésre bocsátása. A holttest szállítása adómentes szolgáltatásnyújtás, minden más adóköteles. Felmerült a kérdés, hogy az összetett ügylet szabályait figyelembe véve, amikor a temetkezési vállalkozás az elhunyt hozzátartozói részre több szolgáltatást együtt nyújt, akkor milyen ÁFA mértéket használjon. A példa megoldásához az első és legfontosabb kérdés, hogy a temetkezési vállalkozó által teljesített szolgáltatások elválaszthatóak vagy összetett ügyletként kell kezelni őket, melyek egyes elemeit nem lehet szétválasztani. Az Európai Bíróság ítéletének 1 figyelembevételével megállapíthatjuk, jelen esetben elkülöníthető ügyletekről van szó, a halott-szállítás szétválasztható a temetkezési vállalkozó által nyújtott egyéb szolgáltatásoktól, mert alapvetően különbözik az egyéb temetkezési szolgáltatásoktól és ellenértéke önállóan meghatározható. Így az a helyes eljárás, ha a temetkezési vállalkozó a számláján külön soron, adómentes tételként tünteti fel a halott-szállítás ellenértékét, és minden mást ÁFA-san számláz. 1 C-94/09 ügy (Európai Bíróság ítéletei megtalálhatóak a címen)

2 Példa2: Ingatlan-bérbeadás Az összetett ügyletek elhatárolási problémáit az adó mértékének alkalmazásával kapcsolatban jól mutatja az ingatlan-bérbeadás és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtások kezelése. Ha a bérbeadó nem választja az adókötelességet, akkor a kapcsolódó szolgáltatások (pl. takarítás, őrzés, kertészkedés, közüzem) számlázása során döntenie kell, hogy ÁFA-san vagy ÁFA mentesen számlázza azokat. Az ingatlan-bérbeadás ÁFA kérdéseivel a magyar adóhatóság és az Európai Bíróság is foglalkozott, de sajnos egyértelmű választ ezekből sem kapunk a probléma kezelésére. Az Európai Bíróság a C-572/07. számú ügyben 2 a bérházakat bérbeadó cég a rendes bérfizetés mellett ellenszolgáltatást kért a közös használatú helyiségek takarításáért. Az Európai Bíróság döntése szerint a bérbeadás és a takarítás nem tekinthető egységes szolgáltatásnak, ezért a lakások bérbeadását ÁFA mentesen, a takarítás ellenértékét pedig ÁFA-san kell számláznia a bérbeadónak. Az APEH október 18. napján kelt állásfoglalása 3 szerint az ingatlan bérbeadás és a hozzá kapcsolódó közüzemi költség továbbszámlázása összetett ügylet, így mindkét szolgáltatás ÁFA mentesen nyújtható. Az állásfoglalás nem foglalkozott az ingatlanbérbeadáshoz kapcsolódó egyéb járulékos szolgáltatásokkal. Az APEH egyedi ügyben adott állásfoglalása 4 szerint az ingatlan-bérbeadás, közüzemi költségek és a vagyonbiztosítás továbbszámlázása összetett ügylet, melyet ÁFA mentesen számlázhat a bérbeadó. Az állásfoglalás szerint azonban a rendszeres takarítás, az irodaépület folyamatos őrzése, a karbantartási szolgáltatások és a kertészeti szolgáltatások önálló ügyletek, nem minden esetben tekinthetőek a bérbeadási jogviszonyhoz szorosan kapcsolódó szolgáltatásnak, ezért ÁFA kötelesek. Ha azonban a bérleti jogviszony részét képezik, akkor ÁFA mentesek. Az APEH tehát ellentétes álláspontot alakított ki, mint az Európai Bíróság kötelezően alkalmazandó gyakorlata. Véleményünk szerint ha a bérleti jogviszony alapján a bérbeadó az ingatlan rendelkezésre állása érdekében külön nem nevesített szolgáltatásként takarítást, javíttatást, kertészeti szolgáltatást és más hasonló tevékenységet végez, akkor járulékos szolgáltatásként ezek ellenértékét ÁFA mentesen számlázhatja. Ha azonban a szerződés külön szól a takarítás, őrzés megrendeléséről és biztosításáról és ezek ellenértéke egyértelműen megállapítható (például alvállalkozók teljesítését számlázza tovább), akkor ezeket ÁFA kötelesen kell számláznia a bérlő részére. 2 C-572/07 ügy 3 PM Forgalmi adók, Vám és Jövedéki Főosztály 15665/2008. APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály , forrás: 4 A cikkben idézett állásfoglalásokkal és bírósági ítéletekkel együtt megtalálható a honlapján bírósági határozatok között.

3 Az első, ÁFA mentes megoldás azonban problémát jelenthet a helyi iparűzési adóban, mert a szolgáltatásba beolvadó járulékos ügyletek ellenértékével, mint közvetített szolgáltatással nem csökkenthető a helyi iparűzési adó alapja, tekintettel arra, hogy a változatlan formában történő továbbértékesítés megkérdőjelezhetővé válik. Példa3: domináns szolgáltatás meghatározása, szoftver eladása és testreszabása Egy Európai Bírósági ügy (Levob) tényállása szerint a holland biztosítási tevékenységgel foglalkozó társaság egy amerikai cégtől egy szoftver felhasználási jogait szerezte meg, illetve megbízást adott a szoftver saját, egyedi igényei szerinti fejlesztésére. A példával kapcsolatban kérdésként merül fel: beszélhetünk összetett ügyletről? melyik a domináns szolgáltatás? Az Európai Bíróság kimondta, hogy a valóságtól való elrugaszkodás lenne azt állítani, hogy a fogyasztó az eladótól előbb megszerezte a már meglévő programot, amely ezen állapotában a gazdasági tevékenysége szempontjából semmilyen használati értékkel nem rendelkezett, majd ezt követően külön elvégeztette az átalakítási munkákat, amelyek már használhatóvá tették a szóban forgó programot. Vagyis mindenképpen összetett ügyletről van szó és a szolgáltatások olyan szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy nem különíthető el a fő és mellékszolgáltatás, hanem egyetlen egységes szolgáltatásnak kell tekinteni. 5 Példa4: Kórházi kiegészítő tevékenység (adómentes és adóköteles ügyletek értékesítése) A Európai Bíróság a kórházak kiegészítő tevékenységeinek megítélésével kapcsolatban foglalkozott az adómentes és adóköteles ügyletek együttes értékesítésével. 6 A konkrét példában a kórház telefont, illetve televíziókészüléket biztosított a betegeknek, illetve a betegek hozzátartozói részére lehetőséget biztosított ágy bérlésére, illetve étkezésre. A kórház által nyújtott gyógykezelési szolgáltatások ÁFA mentesek. Kérdés, hogy a felsorolt kiegészítő szolgáltatások mennyire szorosan kapcsolódnak a főszolgáltatáshoz? Mennyiben elválaszthatóak? A szolgáltatások csak abban az esetben sorolhatók a hatodik irányelv 13.cikke A. része (1) bekezdésének b) pontjában szereplő, a kórházi és orvosi gyógykezeléshez szorosan kapcsolódó tevékenységek közé és így csak akkor élvezhetnek ÁFA mentességet, ha azokat ténylegesen a címzettek kórházi gyógykezeléséhez vagy a részükre biztosított orvosi ápoláshoz mint főszolgáltatáshoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatásként nyújtják. A TV, telefon, ágybérlés és étkezés esetén azt kell vizsgálni, hogy a szolgáltatások arra irányulnak-e, hogy a lehető legjobb feltételek mellett lehessen igénybe venni az egészségügyi intézmény által nyújtott kórházi és orvosi gyógykezelésre vonatkozó szolgáltatásokat. 5 C 41/04. sz. ügy 6 C-394/04 és C-395/04 ügyek

4 A TV, telefon, ágybérlés és étkezés esetén a szolgáltatások célja nem a betegek gyógyulása és elkülöníthetőek a kórházi gyógykezelési szolgáltatásoktól, ezért ÁFA kötelesen kell őket számlázni. Általánosan is elmondható, hogy ÁFA mentes és ÁFA köteles szolgáltatások közös, egymáshoz kapcsolódó nyújtása esetén különös körültekintéssel kell eljárnunk, ha ÁFA mentesen akarunk számlázni, mert az ÁFA mentesség határait mindig szigorúan értelmezik az adóhatóságok, illetve a bíróságok. Példa5: szállítási szolgáltatás és étkeztetés Az általában adómentes szállítási szolgáltatás és az ehhez kapcsolódó adóköteles vendéglátás kezelése és számlázása is problémákat okozhat. Az elfogadott gyakorlat szerint a repülőn felszolgált étel, ital nem minősül önálló értékesítésnek, nem jelenti az átlagmegrendelő célját, csak a szállítási szolgáltatás teljesebb élvezetét szolgálja. Így a repülési szolgáltatás és az étel-ital felszolgálás összetett ügyletnek minősül, mely nullakulcsos szállítási szolgáltatás. Ha azonban egy hajón vacsorát szolgálnak fel, melyet összekötnek egy folyami kirándulással is, akkor az étkezés nem kizárólag kiegészíti a kirándulást, hanem a megrendelő azt önmagában is célnak tekinti, például egy különleges alkalom megünneplésére, vagy az éttermi étkezés alternatívájaként. Ebben az esetben két önálló értékesítés történik. a nullakulcsos szállítás és az alapkulcsos vendéglátás. 7 Példa6: Magyar joggyakorlat bizonytalansága A példákat bemutató cikket egy konkrét adóügy ismertetésével zárnánk, melyből jól látható mennyire tévesen, az Európai Bíróság joggyakorlatával ellentétesen minősíti a magyar adóhatóság az összetett ügyleteket, illetve az esetükben alkalmazandó ÁFA szabályokat. Egy mezőgazdasági gépekkel, terményekkel kereskedő társaság terményszárító gépeket, berendezéseket adott el vevőjének. Az eladó társaság a gépek adásvételi szerződésének keretében vállalta, hogy a terményszárító összeszerelését, földhöz való rögzítését (ez egy betonalap letételével történik) is elvégzi. A földdel, ingatlannal kapcsolatos munkák ellenértéke a teljes ellenérték 4,52 %-át tette ki. A terményszárító felállításához építési-hatósági engedély beszerzése volt szükséges, de a terményszárítót nem kellett, mint ingatlant bejegyeztetni a tulajdoni lapra. A terményszárító gép állagsérelem nélkül elválasztható volt a betonalaptól, rögzítése csak azért volt szükséges, hogy szilárd lábon álljon a gép. A terményszárító elszállítható és máshol újra üzembe helyezhető volt, maga az adásvételi szerződés is rögzítette, hogy nemfizetés esetén a terményszárító gépet eladó jogosult szétszerelni és elvinni. A gép élettartalma maximum 5-10 év. 7 Forrás:HM Customs & Excise VAT-Brief 2001/2., forrás:

5 Az adóhatóság adóhiányt állapított meg, mert az eladó az általános szabályok szerint adózott. Az adóhatóság véleménye szerint azonban az ügylet fordított adózás alá tartozott. A fordított adózás elhatárolási problémái, az alkatrész-tartozék meghatározása mellett az adóhatóság az összetett ügyletet sem megfelelően minősítette. Az I. fokú határozat indokolása szerint: Adózó azt, hogy a gazdasági esemény építésiszerelési munkával jött létre, azzal kérdőjelezi meg, hogy a földdel kapcsolatos munkák csupán 4,52 %-os részarányt képviselnek a beruházáson belül. Azonban az építési tevékenység, illetve építési-szerelési munka létét nem lehet az alapján mérni, hogy jelentősége mennyire volt csekély a beruházáson belül. Az adóhatóság ezzel a járulékos költség, illetve az összetett ügyletek létét teljes mértékben semmibe vette. Az eset különös szépsége, hogy a fordított és általános szabályok szerint adózó összetett ügyletek adójogi kezelésével az APEH külön foglalkozott, állásfoglalása 8 szerint: Amennyiben az adóalany olyan szolgáltatást nyújt, amely két vagy több szolgáltatást tartalmaz, azt kell megítélni, hogy az adott szolgáltatásban mi a főtevékenység. Amennyiben a főtevékenység olyan szolgáltatás, mely önmagában nyújtva fordítottan adózna, akkor a teljes szolgáltatás fordított adózás alá esik, amennyiben a főtevékenység önmagában nem adózna fordítottan, úgy a nyújtott szolgáltatás egészére nem alkalmazható a fordított adózás. Az adóhatóság tehát saját állásfoglalását sem vette figyelembe határozata meghozatalakor. 8 Tájékoztató a fordított adózás alkalmazásáról az általános forgalmi adó rendszerében , forrás:

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag Tartalomjegyzék: Termékátadás tulajdonjog-fenntartással Összetett ügyletek ÁFA-ban Külföldi vevő a magyar boltban A termék más tagállamba

Részletesebben

APEH: Tájékoztató a fordított adózás alkalmazásáról az általános forgalmi adó rendszerében -2008.01.08.

APEH: Tájékoztató a fordított adózás alkalmazásáról az általános forgalmi adó rendszerében -2008.01.08. APEH: Tájékoztató a fordított adózás alkalmazásáról az általános forgalmi adó rendszerében -2008.01.08. A fordított adózással érintett termék- és szolgáltatáskör Az új Áfa-törvény 142. (1) bekezdésében

Részletesebben

Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN

Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN 1 Tartalom Rövidítések I. A FORDÍTOTT ADÓZÁS FOGALMA II. A FORDÍTOTT ADÓZÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK III. A FORDÍTOTT ADÓZÁS ALÁ TARTOZÓ ÜGYLETEK 2008. JANUÁR

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁSOK, SZAKLAPOKBAN MEGJELENT PÉLDÁK

ÁLLÁSFOGLALÁSOK, SZAKLAPOKBAN MEGJELENT PÉLDÁK MELLÉKLETEK 1 ÁLLÁSFOGLALÁSOK, SZAKLAPOKBAN MEGJELENT PÉLDÁK A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás adómértéke, a szálláshelyszolgáltatással együtt nyújtott szolgáltatások kezelése az áfarendszerben (A

Részletesebben

Lezárva: 2008. március 30.

Lezárva: 2008. március 30. Vadász Iván INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTOTT ÁFA Lezárva: 2008. március 30. 2 Tartalom Rövidítések I. A FORDÍTOTT ADÓZÁS FOGALMA II. A FORDÍTOTT ADÓZÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK III. A FORDÍTOTT ADÓZÁS

Részletesebben

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2015. április

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2015. április Áfakulcs Szakmai folyóirat Bemutatószám 2014. június I. évfolyam 3. szám 2015. április BEKÖSZÖNTŐ Tisztelt Olvasó! Havonta megjelenő szaklapunkban megtalálja az általános forgalmi adó gyakorlati alkalmazásához

Részletesebben

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai Az Áfa-törvény 2010. január 1-től hatályos módosítása a közösségi adószám alkalmazását, az adófizetési kötelezettség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése) 1 Korlátozott terjesztésű --------------------JAVÍTÓ KULCS------------------ vizsgázó neve 61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)

Részletesebben

Hírlevél. Könyvelés, adózás. Hogyan vonhatjuk le a parkolási díj áfáját? Reklámhordozó papírok. 5. évfolyam, 02. szám 2008.

Hírlevél. Könyvelés, adózás. Hogyan vonhatjuk le a parkolási díj áfáját? Reklámhordozó papírok. 5. évfolyam, 02. szám 2008. Könyvelés, adózás Hírlevél 5. évfolyam, 02. szám 2008. április - május Reklámhordozó papírok A reklámhordozó papírok után 2003. április 19-e óta kell termékdíjat fizetni, kg alapú díjtétel alapján. A jogszabályok

Részletesebben

Nagykereskedelmi cégünk különféle ajándékcikkekkel és -szolgáltatásokkal igyekszik kedvezni üzleti partnereinek, úgymint:

Nagykereskedelmi cégünk különféle ajándékcikkekkel és -szolgáltatásokkal igyekszik kedvezni üzleti partnereinek, úgymint: Olvasói kérdések Kérdés: Nagykereskedelmi cégünk különféle ajándékcikkekkel és -szolgáltatásokkal igyekszik kedvezni üzleti partnereinek, úgymint: bizonyos cikk mellé ajándékcikket adunk, a számlában megjelenik

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

A KONFERENCIA JOGESETEI

A KONFERENCIA JOGESETEI Budapesti Ügyvédi Kamara Időpont: 2012. november 23. (péntek) Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna és más előadótermek 1053 Budapest Egyetem tér 1-3. ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 ADÓJOGI ESETEK AZ ELMÉLET

Részletesebben

Téma ajánló. II. évfolyam 2-3. szám / 2012. október. Cikkek és tanulmányok. Elek Diána. Kalmár Emőke. Kerényi Máté Fülöp

Téma ajánló. II. évfolyam 2-3. szám / 2012. október. Cikkek és tanulmányok. Elek Diána. Kalmár Emőke. Kerényi Máté Fülöp Elektronikus szaklap / hírlevél II. évfolyam 2-3. szám / 2012. október Téma ajánló Cikkek és tanulmányok Nemzetközi árufuvarozási szolgáltatások az általános forgalmi adó és jövedéki adó szabályozásban,

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2008. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2008. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2008. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Az ingatlan és a vagyoni értékű jog értékesítéséből származó

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014.

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014. A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap részeként adózik. A termőföld

Részletesebben

Egyéb költségtérítések, juttatások

Egyéb költségtérítések, juttatások Egyéb költségtérítések, juttatások A költségtérítésekről általában Költségtérítésnek az a bevétel számít, amelyet a személyi jövedelemadó törvény által költségnek elismert kiadás megtérítésére kizárólag

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015.

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015. A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap részeként adózik. A termőföld

Részletesebben

Kézműves kereskedelem szabályszerűen

Kézműves kereskedelem szabályszerűen Kézműves kereskedelem szabályszerűen Az egyre szaporodó kézművesek egyik legnagyobb problémája az, hogy miként, hogyan feleljenek meg a velük szemben támasztott elvárásoknak, s miként lehetnének sikeresek.

Részletesebben

A forgalmi adó szabályozása az Európai Unióban

A forgalmi adó szabályozása az Európai Unióban Ódor Cseperke egyetemi tanársegéd, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék 1. Bevezető gondolatok Az Európai Unióban a vámunió létrehozását követően a forgalmi

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2012. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó dr. Menczel-Kiss Gellért 2015. február 24. MKVK Budapest Általános tudnivalók az áfáról Az általános forgalmi adó besorolása, ismérvei Közvetett adók közé tartozik: fizetője előre

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

DR. CSÁTALJAY ZSUZSANNA ROVATA

DR. CSÁTALJAY ZSUZSANNA ROVATA Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban III. évfolyam 10. szám, 2012. október T A R T A L O M dr. Csátaljay Zsuzsanna rovata A tételes áfa-bevallás 1 Mi a rendelkezés célja? A nyilatkozat

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának al apvető szabályai 2012.

Ingatlan bérbeadásának al apvető szabályai 2012. Ingatlan bérbeadásának al apvető szabályai 2012. A magánszemélynek az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme külön adózóként történő kezelésére vonatkozó választási lehetősége - kivéve a kereskedelmi

Részletesebben