Üzleti szerződések adótervezése. Budapest, október 25.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti szerződések adótervezése. Budapest, 2011. október 25."

Átírás

1 Üzleti szerződések adótervezése Budapest, október 25.

2 Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó

3 ADÁSVÉTEL Ptk. 365.

4 piaci érték Értékpapír szerzési értéke Szja tv 77/A.

5 Értékpapír szerzési értéke Szja tv 77/A. piaci érték névérték

6 Értékpapír szerzési értéke Szja tv 77/A. piaci érték névérték könyvszerinti érték

7 Értékpapír szerzési értéke Szja tv 77/A. piaci érték névérték könyvszerinti érték egyéb érték

8 Értékpapír szerzési értéke Szja tv 77/A. piaci érték névérték könyvszerinti érték egyéb érték ingyenesen adóköteles lehet jogviszonytól függően

9 PIACI ÉRTÉK Tőzsdén nem forgalmazott részvény, valamint vagyoni betét, üzletrész és más hasonló, tagsági jogot megtestesítő vagyoni részesedés szokásos piaci értéke a vagyoni részesedés megszerzésének alapjául szolgáló szerződés megkötésének napján ismert, a mérlegében kimutatott saját tőke összegéből a vagyoni részesedésre arányosan jutó rész. Növelve olyan kötelezettségek összegével, amely a vagyoni részesedéshez kapcsolódó jóváhagyott osztalék, részesedés címén a vagyoni részesedés megszerzésekor még fennáll. Szja tv f)

10 Jövedelem részesedésvásárlásnál Szja tv 77/A. + részesedés piaci értéke részesedés vételára = jövedelem feltéve piaci érték > vételár

11 Mentes Szja alól: Tag esetén: Saját tőke terhére emelték a jegyzett tőkét Átalakulás során jogutódban szerez üzletrészt Házastársi közös vagyon megszüntetése során szerzi

12 Új mentességi szabály Szja tv. 77/A. (2) h) pont Nem minősül bevételnek, ha a magánszemély az értékpapírt visszterhes jogügylet keretében más magánszemélytől szerezte, feltéve, hogy az ellenérték összege az értékpapír névértékét eléri.

13 RÉSZLETVÉTEL Ptk. 376.

14 Részletfizetés, időszaki elszámolás Részletfizetés: az ellenértéket a felek egy összegben határozták meg, amelynek kifizetésére több tételben kerül sor pl. a Ptk részletvétel Elszámolás: a teljesítésre kötelezett adóalany által végzett értékesítés ellenértékének felek általi megállapítása (kölcsönös elfogadása) Elszámolási időszak: amely időtartamra a teljesítés ellenértékét a felek megállapították (max. 12 hónap)

15 Áfa törvény 58. alkalmazás, ha a szerződő felek részletfizetésben, vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg. teljesítés időpontja = fizetés esedékessége Az elszámolási időszak maximum 12 hónap lehet. Ez a a lízingre [10. a) pont] nem vonatkozik.

16 Előleg a teljesítést megelőzően pénz vagy készpénzhelyettesítő fizetési eszköz formájában ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt juttatnak teljesítés = az előleg jóváírásakor, kézhezvételekor

17 TULAJDONJOG FENNTARTÁS Ptk. 368.

18 Az eladó a tulajdonjogot - csak a szerződés megkötésekor - írásban - a vételár teljes kiegyenlítéséig tarthatja fenn.

19 A vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején - a dolgot nem idegenítheti el, - és nem terhelheti meg, ezért a tulajdonjog fenntartás ideje alatt nem rendelkezik tulajdonosként

20 Áfa törvény 9. (1) bek. Termékértékesítés: a birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő átengedése, mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja.

21 Tulajdonjogfenntartás Átadás-átvétel Vételár kiegyenlítése Nincs teljesítés Nincs számla Teljesítés Számla kibocsátás

22 Szvt. 72. (3) Az értékesítés nettó árbevétele magában foglalja a halasztott fizetéssel történő eladáskor az eladott termék számlázott - általános forgalmi adót nem tartalmazó - ellenértékét, eladási árát, a termék átadásakor, függetlenül a részletek megfizetésétől, a tulajdonjog megszerzésétől, illetve annak időpontjától.

23 A tulajdonjog-fenntartás előnyei 1. A termék átadása nem keletkeztet Áfa- és társasági adó fizetési kötelezettséget. 2. Az eladó tulajdonjoga fennmarad, tehát a vevő birtokában lévő eszköz a felszámolás körébe tartozó vagyonnak nem része.

24 Apport

25 Ingatlan apport Szempontok: - Értékesítés Szja tv. - Visszterhes vagyonszerzés Itv. - Felülértékelés tilalma a Gt. - Telek és felépítmény megbontása Tao tv. - Áfa mentes főszabály szerint

26 Szja - Lakóingatlan apportálása esetén bevétel a társasági szerződésben meghatározott érték, ebből levonható a szerzésre fordított érték, kiadás, értéknövelő beruházás, illeték. - Tovább csökkenhető a bevétel az 5 éves időmúlási tényezővel, egyéb ingatlannál a 15 éves időmúlási tényezővel.

27 Illeték Lakóingatlannál: 2 % < 4 millió < 4 % Egyén ingatlannál: 4 % < 1 milliárd < 2 % ingatlanonként maximum 200 millió forint

28 Itv. és Gt. kapcsolata Itv. 23/C. ajándékozási illeték

29 Tao. A telekre nem számolható el értékcsökkenés az épületre viszont igen, ezért célszerű a felépítmény és a telek értékének megbontása az apportlistában és a létesítő okiratban

30 ÁFA Áfa tv. 17. Nem áll be a termék értékesítéshez fűződő joghatás, ha - a szerző belföldön nyilvántartásba vett adóalany - nem folytat alanyi mentes tevékenységet - vállalja, hogy a megszerzett vagyonhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek jogutódként őt illetik, illetve terhelik

31 Alapítás apporttal Befolyásszerzés (50+1szavazat) Alapító társaság Apportálás alul értékelve Új társaság Adóalap korrekció Tao. Tv. 18. (6) az alapítónál¹ ¹ NGM 8336/2010 tájékoztató

32 Tőkeemelés apporttal I. Befolyásszerzés (50+1szavazat) Belépő társaság Apportálás alul értékelve Működő társaság Nincs adóalap korrekció Tao. tv. 18. (6) az új tagnál¹ ¹ PM - APEH 13525/2007 tájékoztató

33 Tőkeemelés apporttal II. Befolyásszerzés (50+1szavazat) Tulajdonos társaság Apportálás alul értékelve Működő társaság Adóalap korrekció Tao. tv. 18. (6) a befolyásszerző tulajdonosnál¹ ¹ NGM 8336/2010 tájékoztató

34 CSERE Ptk. 378.

35 Áfa tv. 66. (1) - ha az ellenérték nem pénzben kifejezett, - megtérítése termék értékesítésével, szolgáltatás nyújtásával történik, - mindkét ügyletet önállóan kell figyelembe venni - azzal, hogy az egyik a másiknak az ellenértéke

36 termékátadás, számlakiállítás Szerződő fél 1 Szerződő fél 2 termékátadás, számlakiállítás

37 Csere adómentes termék adóköteles termék

38 Természetbeni kiegyenlítés

39 Követelés Hitelező Adós Természetbeni kiegyenlítés pl. tárgyi eszköz

40 A vevőt terheli-e számla kiállítási kötelezettség? Vevő szempontjából¹: nem új ellenérték fejében értékesített, hanem korábbi jogügyletei alapján őt adósként terhelő tartozásait rendezte, ellenérték hiányában termékértékesítés nem történt. Eladó szempontjából²: Ha az adóalany pénzbeli tartozása kiegyenlítése céljából eszközeinek tulajdonjogát átruházza a pénzbeli követelés jogosultjának, termékértékesítést valósít meg, mely termékértékesítés ellenértéke a tartozás összegével egyenlő. ¹Kfv.III /1996. ² APEH állásfoglalás

41 Az áfatörvény pontja értelmében ellenérték: Bármilyen vagyoni előny, ideértve a meglévő követelés mérséklésére elismert vagyoni értéket is.

42 Követelés Vevő Beszámítás Eladó Követelés

43 ÖNMAGA Értékesítés formái

44 Értékesítés formái ÖNMAGA BIZOMÁNYOS

45 Értékesítés formái ÖNMAGA BIZOMÁNYOS ÜGYNÖK

46 Értékesítés formái ÖNMAGA BIZOMÁNYOS ÜGYNÖK saját nevében, saját javára saját nevében, más javára más nevében, más javára ügylet értékét számlázza jutalékot számláz

47 BIZOMÁNY Ptk. 507.

48 A bizományos (Ptk 507. ) díjazás ellenében a megbízó javára a saját nevében adásvételi szerződést köt

49 Ismérvek - limitált ár - elszámolási kötelezettség - eladatlan áru visszavétele

50 Eladási bizomány Bizományos Megbízó

51 Eladási bizomány Bizományos 1. termékátadás Megbízó

52 Eladási bizomány Végső vevő Bizományos 1. termékátadás Megbízó

53 Eladási bizomány 2. termékértékesítés és számlázás Végső vevő Bizományos 1. termékátadás Megbízó

54 Eladási bizomány 2. termékértékesítés és számlázás Végső vevő Bizományos 3. értesítés eladásról 1. termékátadás Megbízó

55 Eladási bizomány 2. termékértékesítés és ÁFA-s számla Végső vevő Bizományos 3. értesítés eladásról 1. termékátadás 4. számlázás bizományi díjjal csökkentve Megbízó

56 Eladási bizomány APEH szerint 2db számla Törvény alapján 3 db számla

57 Eladási bizomány 2. termékértékesítés és ÁFA-s számla Végső vevő Bizományos 3. értesítés eladásról 1. termékátadás 4. számlázás termék ára 5. számlázás bizományos díj Megbízó

58 Kereskedelmi ügynök évi CXVII. tv.

59 Ügynöki tevékenység 2. képviselet ügyletszerzés Vevő Ügynök 4. ügynöki díj számlázás 1. megbízás 3. termékértékesítés, számlázás Megbízó

60 Engedményezés Ptk. 328.

61 Engedményező számlakövetelés Kötelezett engedményezés kiegyenlítés Engedményes

62 Az engedményezés jelentése: követelés átruházása a) a követelést pénzért értékesítik, b) a követelést ingyenesen átruházzák, c) a követelés átruházásával egy kötelezettséget egyenlítenek ki (beszámítás)

63 Engedményezés 1.engedményező (jogosult) 2. kötelezett 3. engedményes kötelezett követelés jogosult

64 Engedményezés kötelezett követelés jogosult kötelezett kötelezettség jogosult

65 Engedményezés kötelezett követelés jogosult kötelezett kötelezettség jogosult engedményezés

66 kötelezett követelés jogosult kötelezett kötelezettség jogosult engedményezés

67 kötelezett követelés jogosult kötelezett kötelezettség jogosult engedményezés

68 jogosult kötelezett kötelezett jogosult követelés

69 Elengedés Követelés elengedés elszámolása (nem kapcsolt felek között) Elengedőnél Kötelezettnél Számvitelben rendkívüli ráfordítás rendkívüli bevétel Társasági adóban nincs korrekció nincs korrekció Illeték nincs nincs

70 Elengedés Követelés elengedés elszámolása (kapcsolt felek között) Elengedőnél Kötelezettnél Számvitelben rendkívüli ráfordítás rendkívüli bevétel Társasági adóban növelő tétel nincs korrekció Illeték nincs nincs

71 Tartozásátvállalás Ptk. 332.

72 Jogosult számlakövetelés Kötelezett Tartozás kiegyenlítés Tartozás átvállalás Tartozásátvállaló

73 Lízing

74 A lízing fajtái Lízing típusai PÉNZÜGYI lízing BÉRLET (operatív lízing) Zárt végű Nyílt végű (opciós) Vételi joggal Vételi jog nélkül ÁFA-ban termékértékesítés Számvitelben pénzügyi lízing ÁFA-ban szolgáltatásnyújtás Számvitelben igénybe vett szolgáltatás

75 Lízing az Áfa rendszerében Zártvégű pénzügyi lízing = termékértékesítés számla Lízingbe adó számla Szállító Lízingbe vevő számla

76 Lízing átruházás A lízinget harmadik személy folytatja A lízingbe adó hozzájárulásával számlahelyesbítés

77 Lízing átruházás Lízing cég helyesbítő számla lízingszerződés 1 új számla fennmaradó lízingdíjról Lizingbe vevő átruházás 2 Átvevő lelépési díj

78 Köszönöm a figyelmet

79 Az előadás képei letölthetőek: Előadások

Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése amit az okiratszerkesztő jogásznak tudnia kell. Joghajó, 2015. augusztus 29.

Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése amit az okiratszerkesztő jogásznak tudnia kell. Joghajó, 2015. augusztus 29. Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése amit az okiratszerkesztő jogásznak tudnia kell Joghajó, 2015. augusztus 29. Előadó: Vadász Iván alelnök Szerződések új megközelítésben Richard

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások CONFORG Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Adótervezés és számlázás Budapest, 2011.

Részletesebben

Számlázás és adótervezés 2013

Számlázás és adótervezés 2013 Pallas 70 Számlázás és adótervezés 2013 Budapest, 2013. április 29. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Adófizetési kötelezettség keletkezése teljesítés Számla

Részletesebben

III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI 120 perc

III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI 120 perc Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

2014.11.10. KÖNYVELÉSBE BEKERÜLÉS IDŐPONTJA. 16 Beruházás 4. Kötelezettség. 2. Készlet 4. Kötelezettség

2014.11.10. KÖNYVELÉSBE BEKERÜLÉS IDŐPONTJA. 16 Beruházás 4. Kötelezettség. 2. Készlet 4. Kötelezettség KÖNYVELÉSBE BEKERÜLÉS IDŐPONTJA 16 Beruházás 4. Kötelezettség 4. INGATLANOK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ( 90 PERC ) 2. Készlet 4. Kötelezettség Szt. 23. (1) A mérlegben eszközként kell kimutatni a vállalkozó

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete CONFORG Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Adótervezés vagyonőrzés offshore Budapest, 2011. január 11. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu

Részletesebben

Rezsabek Angéla SAJÁT TŐKE PROBLÉMÁK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN

Rezsabek Angéla SAJÁT TŐKE PROBLÉMÁK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN 1 SAJÁT TŐKE PROBLÉMÁK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL 3:161. [A törzstőke és a törzsbetét fogalma és mértéke] (1) A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása. A tagok törzsbetétei

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Új fogalom az Szja tv-ben. Adómentes juttatások. Adómentes juttatások. Az adó- és járulékszabályok változásai az áfa kivételével

Új fogalom az Szja tv-ben. Adómentes juttatások. Adómentes juttatások. Az adó- és járulékszabályok változásai az áfa kivételével Új fogalom az Szja tv-ben Az adó- és járulékszabályok változásai az áfa kivételével Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász művelődési intézményi szolgáltatás adómentes járulékmentes vállalkozás

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. május IX. évfolyam 5. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal. 8004/2004. (AEÉ.13) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal. 8004/2004. (AEÉ.13) APEH tájékoztatója 04.12.02 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 8004/2004. (AEÉ.13) APEH tájékoztatója a 2004. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról

Részletesebben

Társasági adó 2011.-2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat

Társasági adó 2011.-2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat Társasági adó 2011.-2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra (nyomtatványok) - 1129. számú bevallás - a KETTŐS könyvvitelt,

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete VEZINFÓ Adótervezés, külföldi bankszámlák, offshore

Részletesebben

Személyi jövedelemadót érintő főbb változások

Személyi jövedelemadót érintő főbb változások Adó- és járulékváltozások 2008. január 1-jétől Személyi jövedelemadót érintő főbb változások Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász, adószakértő 2007. dr. Teszéri-Rácz Ildikó Minden jog fenntartva.

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11621. számú törvényjavaslat az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról Előadó: Dr. Draskovics Tibor pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Társasági adó 2011-2012.

Társasági adó 2011-2012. Társasági adó 2011-2012. 2011. évközi változások 1. Látvány-csapatsport támogatása (Tao 4. 41-46. pont, 22/C., 30. (10) bek., 3. számú melléklet B/15. pont) Jogszabály: 2011. évi CXXXII. tv. (hatályos

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2013. január 4.

Adóváltozások 2013. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2013. január 4. Adóváltozások 2013 Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 4. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások 2012. december 20., csütörtök 7:43 MTI-Eco "Nem lesz több adóemelés" Balog Ádám, a

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADÓ- ÉS JÁRULÉK KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SZÁMVITELI FELADATOK

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADÓ- ÉS JÁRULÉK KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SZÁMVITELI FELADATOK Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1025 Budapest, Palánta u. 3/c. Telefon+Fax: 209-9373, 466-8409 www.correct.hu A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADÓ- ÉS JÁRULÉK KÖTELEZETTSÉGEK ÉS

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa.

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. I. évfolyam 5. szám Tisztelt Olvasó! Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. Havonta megjelenő elektronikus szaklapunkban megtalálja a közpénzt felhasználó gazdálkodási szerveket érintő

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Adóváltozások 2015 Budapest, 2015. január 6. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások GDP arányos adóterhelés

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.február VII. évfolyam 2. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.február VII. évfolyam 2. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2015.február VII. évfolyam 2. szám Tartalom A hónap témája Társasági adótörvény 2015. évi változásainak számviteli összefüggései Olvasói kérdések Saját gépjármű

Részletesebben