Üzleti reggeli Új Ptk. - változások az üzleti életben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben"

Átírás

1 Üzleti reggeli Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László

2 Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az újra 3. Kft feltőkésítés - határideje és módja 4. Vezető tisztségviselők felelőssége 5. Elévülési szabályok

3 A Polgári Törvénykönyv felépítése Az új Polgári Törvénykönyv évi V. tv. Hatálybalépés: március 15. Felépítése: Nyolc Könyv, 1596 paragrafus, 3968 bekezdés 42% vadonatúj szabály Első Könyv: Bevezető rendelkezések Második Könyv: Az ember mint jogalany Harmadik Könyv: Jogi Személyek Negyedik könyv: Családjog Ötödik Könyv: Dologi jog Hatodik Könyv: A kötelmi jog Hetedik Könyv: Öröklési jog Nyolcadik Könyv: Záró rendelkezések

4 A gazdasági társaságok szabályozása a Ptk-ban Ptk. Harmadik könyv 1. Rész: A jogi személy általános szabályai Rész: Egyesület Rész: Gazdasági társaság Rész: Szövetkezet Rész: Egyesülés Rész: Alapítvány Rész: Az állam részvétele a polgári jogi jogviszonyokban

5 Az új Ptk.-ra történő átállási határidők 1. A jogi személyek kötelezettségei az első létesítő okirat módosításakor döntés a Ptk. szerinti továbbműködésről a létesítő okirat Ptk-nak megfelelő módosítása 2. Végső határidő Kkt, bt: március 15. Szövetkezet: június 15. Kft, rt, egyesülés: március 15. Alapítvány, egyesület: március 15.

6 Ami nem minősül társasági szerződés módosításnak Az átállásra a végső határidők vonatkoznak, mert nem minősül társasági szerződés módosításnak 1. Kft tagváltozás (üzletrész-átruházás) Szükséges okiratok: az átruházásra vonatkozó szerződés, tagjegyzék egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 2. Vezető tisztségviselő, FB tag, könyvvizsgáló személyében bekövetkezett változás Szükséges okiratok: tulajdonosi szerv határozata lemondó, illetve elfogadó nyilatkozatok egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés

7 Kft minimális jegyzett tőke március 15-től bejegyzett kft 3 millió Ft A vagyon formája: Pénzbeli betét Nem pénzbeli betét apport Az apport típusai: Dolog tulajdonjoga Szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog Az adós által elismert követelés, vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelés Az apport túlértékelésének tilalma Az apportáló tag 5 évig felel az apport bevitelkori értékéért Azok a tagok, akik tudtak a túlértékelésről az apportáló taggal egyetemlegesen felelnek

8 Kft feltőkésítési határidő Akikre vonatkozik: március 15-ig bejegyzett kft-k, ha a jegyzett tőke nem éri el a 3 millió Ft-ot A döntésre vonatkozó opciók és határidők: a) Felemeli a jegyzett tőkét és egyidejűleg az új Ptk. hatálya alá helyezi magát b) A törvény szerinti végső időpontig, tehát március 15-ig vár és csak akkor dönt a tőkeemelésről addig a Gt. tehát a társasági törvény hatálya alatt áll, ebből következően nem érvényesül az első társasági szerződés módosítására előírt kötelező Ptk. hatálya alá helyezés és tőkeemelés a Gt. szabályai szerint módosíthat társasági szerződést és március 15-ig marad a Gt. hatálya alatt

9 Kft a feltőkésítés módja A vagyoni hozzájárulás teljesítésének módja és határideje: Opciók: a) pénzbeli betét esetén : társasági szerződés rendelkezése szerint pénzbetét felénél kisebb összegben és egy évnél hosszabb határidőn belül is teljesíthető Legkésőbbi teljesítési időpont: Ptk. 3: 133 -a az egymást követő két üzleti évben a saját tőke nem éri el a kötelezően előírt jegyzett tőkét a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőkét biztosítani kell. b) Apport esetén : ha összege több mint a jegyzett tőke fele, a tőkeemeléskor kell szolgáltatni, ha kevesebb a Ptk. 3: 133 figyelembevétel (Egyébként a bejegyzésről számított 3 éven belül)

10 Kft a feltőkésítésig fennálló helyzet 1. Amíg nincs meg a minimális törzstőke nem lehet osztalékot fizetni, a tag helytállási kötelezettsége áll fenn a be nem fizetett törzsbetétért 2. A tőkeemelés elmulasztásának következményei Átalakulás kkt-vé vagy bt-vé, (nincs minimális jegyzett tőke) vagy Jogutód nélküli megszűnés elhatározása Amennyiben egyikről sem dönt a társaság Törvényességi felügyeleti eljárás Kényszertörlési eljárás Vezető tisztségviselő eltiltása

11 Főszabály a törvénytől való eltérés lehetősége Mindent szabad, amit a törvény nem tilt 1. A tagok a jogi személy szervezetét, működését maguk állapítják meg, a törvénytől eltérhetnek. (diszpozitiv szabályozás) 2. A főszabály alóli kivételek : a) Az eltérést a tv. tiltja (kógens szabályok) b) az eltérést a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének jogait sérti, vagy c) a törvényességi felügyelet érvényesülését akadályozza

12 A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ FELELŐSSÉGE A vezető tisztségviselő feladata: operatív irányítás, képviselet, munkáltatói jogkör gyakorlója A vezető tisztségviselő jogviszonya a) Munkaviszony - Mt. szabályai szerint felel - Szándékos és gondatlan károkozás esetén is teljes kártérítés elévülés 3 év munkaügyi bíróság jár el - további munkaviszonyt, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet - Jogellenes mv. megszűntetése esetén 12 havi távolléti díjat köteles fizetni - Rendkívüli munkaidő után nincs ellenérték - Határozott idejű munkaviszonya 5 éven túl is meghosszabbítható

13 A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ FELELŐSSÉGE A vezető tisztségviselő jogviszonya b) Megbízási jogviszony - a Ptk. szerződésszegésért okozott kártérítés szabályai szerint felel - öt éves elévülés polgári bíróság Aki a szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni. A korábbi szubjektív, felróhatóságon alapuló felelősségtől eltolódás az objektív felelősség irányába. Kimentés - együttes feltételek a) A károkozó körülmény a szerződésszegő fél ellenőrzési körén kívül esik amire nem képes hatást gyakorolni b) A károkozó körülmény a szerződéskötés időpontjában objektíve ne legyen előre látható c) A körülmény elkerülésének, a kár elhárításának el nem várható volta

14 Az elévülés A követelések főszabályként - az esedékessé válástól számított öt év alatt évülnek el. 1. Az elévülés nyugvása: ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni, az akadály megszűnésétől még egy év 2. Az elévülés megszakítása: az elévülési idő újra kezdődik. Esetei: a kötelezett elismerése, a kötelem megegyezéssel történő módosítása, egyezség a követelés bírósági úton történő érvényesítése, ha a bíróság jogerős érdemi határozatot hozott a követelés csődeljárásban történő bejelentése A kötelezett felszólítása már nem szakítja meg az elévülést!

Jogi személyek az új Ptk-ban - Vázlat D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD

Jogi személyek az új Ptk-ban - Vázlat D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD Jogi személyek az új Ptk-ban - Vázlat D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD Emlékeztető: az új Ptk. társadalomképe Szociális elemekkel átszőtt, alkotmányosan védett piacgazdaság Magánautonómia 3 pillér Magántulajdon

Részletesebben

Az utóbbi időszak törvényi változásai: Mt. Ptk.

Az utóbbi időszak törvényi változásai: Mt. Ptk. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által megrendezésre kerülő Vállalkozói Akadémia rendezvényre tartandó előadás Az utóbbi időszak törvényi változásai: Mt. Ptk. Kissné dr. Juhász Edit törvényszéki

Részletesebben

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN AZ ÚJ PTK.-val KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK 1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény MK 2013/31), amely

Részletesebben

dosította:2013. évi CXXX. 39. -44.

dosította:2013. évi CXXX. 39. -44. A gazdasági gi társast rsaságok az új Ptk.-ban 2013.évi V. törvt rvény (módos dosította:2013. évi CXXX. 39. -44. 44. - pl. az átváltozó kötvény) Az új Ptk. egyik legfontosabb változása, hogy a gazdasági

Részletesebben

Joggal a civil szervezetekért! Miskolc, 2015. június 29.

Joggal a civil szervezetekért! Miskolc, 2015. június 29. Joggal a civil szervezetekért! Miskolc, 2015. június 29. 1 Jogszabályok Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény; jogi személy: 3:1-3:48 ; Egyesület: 3:63-3:87 -ig; Alapítvány 3:378-3:404. (Ptk) 2011.évi

Részletesebben

Az új Ptk. hatálybalépésével kapcsolatos cégeket érintő átmeneti szabályok

Az új Ptk. hatálybalépésével kapcsolatos cégeket érintő átmeneti szabályok Az új Ptk. hatálybalépésével kapcsolatos cégeket érintő átmeneti szabályok A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény 2014. március 15. napjától hatályba lép, az ezt követően keletkező jogviszonyokra,

Részletesebben

A civil szervezetek módosult státusz szabályai és az új Ptk. szerinti változások

A civil szervezetek módosult státusz szabályai és az új Ptk. szerinti változások A civil szervezetek módosult státusz szabályai és az új Ptk. szerinti változások Dr. Nagy Krisztina Budapest, 2014. május 27. Irányadó jogszabályok köre 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv.

Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv. Tisztelt Hölgyem/Uram! Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv. Az új Polgári Törvénykönyv HARMADIK KÖNYVE szabályozza meglehetős részletességgel a jogi személyekre

Részletesebben

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Dr. Elek Orsolya Fővárosi Törvényszék Credit Piknik az új PTK árnyékéban, Etyek 2014.06.12. Az új Ptk. szerkezete KÖNYVEK 8 könyvből áll, számunkra az I.,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/714/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell?

TÁJÉKOZTATÓ. Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? TÁJÉKOZTATÓ Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? Hatályon kívül helyeztek számos olyan jogszabályt, melyek korábban az alapítványok,

Részletesebben

Főbb változások az új Ptk.-nak a jogi személyekre, valamint a gazdasági társaságokra irányadó közös szabályaiban

Főbb változások az új Ptk.-nak a jogi személyekre, valamint a gazdasági társaságokra irányadó közös szabályaiban Főbb változások az új Ptk.-nak a jogi személyekre, valamint a gazdasági társaságokra irányadó közös szabályaiban I. Az új szabályozás struktúrája Az új Ptk. egyik legjelentősebb változtatásaként nagymértékben

Részletesebben

2013. évi CLXXVII. törvény

2013. évi CLXXVII. törvény 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 1 ELSŐ RÉSZ A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével

Részletesebben

A jogi személyek körében felmerülő felelősségi kérdésekről, különös tekintettel a vezető tisztségviselőkre

A jogi személyek körében felmerülő felelősségi kérdésekről, különös tekintettel a vezető tisztségviselőkre 3. Keresetindítási jog tartalma és terjedelme a felszámolási eljárás lezárását követően A felszámolási eljárás jogerős lezárását követő 60 napos jogvesztő határidőn belül ki nem elégített követelése erejéig

Részletesebben

Dr. Horváth Zoltán Levente

Dr. Horváth Zoltán Levente Dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd attorney-at-law H-1054 Budapest, Tüköry utca 3. II. emelet, Mobil: (+36 30) 655 78 02 ; Fax: (+36 1) 700 22 32 e-mail: info@hzl.hu ; www.hzl.hu TÁJÉKOZTATÓ a betéti társaság,

Részletesebben

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli 1, Milyen formában hozható létre gt? Jogi személyiség nélküli gt: - közkereseti (KKT) - betéti társaság (BT) Jogi személyiségű gt: - korlátolt felelősségű társaság (KFT) - részvénytársaság (RT) 2, Ismertesse

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK JOGA II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. GT II. 2006: IV: Általános szabályok

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK JOGA II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. GT II. 2006: IV: Általános szabályok A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK JOGA II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK GT II. 2006: IV: Általános szabályok I. A tv. szerkezete és általános rendelkezései II. A társaság létszakai III. A társaság szervei I. A tv. szerkezete

Részletesebben

Ptk. Legfontosabb változásai. Egyesületek, alapítványok

Ptk. Legfontosabb változásai. Egyesületek, alapítványok Ptk. Legfontosabb változásai Egyesületek, alapítványok 2014. március 15. napján hatályba lép az új Ptk., ezzel együtt módosul a civil szervezeteket érintő joganyag Merőben új jogi szemlélet rendszertanilag

Részletesebben

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről Az Országgyűlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésének előmozdítása érdekében a

Részletesebben

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően Ennek a kiegészítésnek az a célja, hogy összefüggően bemutassa: a Polgári Törvénykönyv megváltozásával milyen más, megváltozott

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján

CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján Az új Ptk 2013. évi V. törvény kapcsán fontos az egyes társasági formák esetében a létesítő okiratok (alapszabályok és társasági szerződések) ismerete, illetve újragondolása.

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK ALAPJÁN

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK ALAPJÁN Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, 466-8409 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK ALAPJÁN 2014. augusztus 27. A A GT-k átalakulási szabályainak

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

Közismert, hogy a kihirdetett, de hatályba nem

Közismert, hogy a kihirdetett, de hatályba nem A gazdasági társaságok közös szabályai Közismert, hogy a kihirdetett, de hatályba nem lépett Polgári Törvénykönyv (2009. évi CXX. törvény) nem tartalmazta a gazdasági társaságokról szóló szabályozást.

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben