MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve"

Átírás

1 MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek.. (mint régen) Cs.képtelen is! írásba foglalás elmulasztása? ALAKJA 44. DR SZALAI ERZSÉBET 5 1

2 Próbaidő max 3 hó (ha rövidebb 1x hosszabbítható meg, de akkor is össz. max 3 hó) MUNKÁBA LÉPÉS NAPJA Szerz, vagy köv.nap DR SZALAI ERZSÉBET (1) A felek a munkaszerződés megkötése és a munkaviszony kezdetének napja közötti időszakban nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a munkaviszony létrejöttét meghiúsítaná. MUNKAIDŐ Teljes munkaidő: 8 ó Hosszabb teljes napi munkaidő megállapodás alapján napi 12 ó DR SZALAI ERZSÉBET 10 Tájékoztatási kötelezettség (belföldi és külföldi munkavégzés esetén) Határozott vagy határozatlan időtartam? 15./. DR SZALAI ERZSÉBET 11 DR SZALAI ERZSÉBET 12 2

3 napi munkaidőről, alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról, munkakörbe tartozó feladatokról, szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik munkáltatói jogkör gyakorlójáról. 15 napot meghaladó KÜLF-I MVÉGZÉSNÉL ELŐTTE legkésőbb a külföldre való kiutazást megelőző 7 nappal - írásban tájékoztatni + ról is DR SZALAI ERZSÉBET 14 külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról, pénzbeli és a természetbeni juttatásokról, díjazás és egyéb juttatás pénzneméről, továbbá hazatérésre irányadó szabályokról. MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA XXXXXXXXXXXXXXXXX közös megegyezéssel./. DR SZALAI ERZSÉBET (1) A munkavállaló számára egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani, ha várandóssága megállapításától gyermeke 1 éves koráig - munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján - a munkakörében nem foglalkoztatható. (Felmentés: ha az egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatása nem lehetséges.) (2) A munkavállaló a felajánlott munkakörnek megfelelő alapbérre jogosult, amely a munkaszerződés szerinti alapbérénél kevesebb nem lehet. A felmentés idejére alapbére illeti meg, kivéve, ha a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el. 61. (1) A munkáltató a munkakörök megjelölésével tájékoztatja a munkavállalókat a) a teljes vagy részmunkaidős, b) a távmunkavégzésre irányuló, valamint c) a határozatlan idejű munkaviszony keretében történő foglalkoztatás lehetőségéről. (munkavállaló 15 napon belül írásban nyilatkozik)./. 3

4 munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek 3 éves koráig - 3 vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek 5 éves koráig - köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő ½-nek megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani. (2015.I.1-től) MUNKAVÁLLALÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI DR SZALAI ERZSÉBET 20 Minden munkavállaló részére biztosítani kell SZABADTÉRI MUNKAHELY DR SZALAI ERZSÉBET 21 munkahely padlózata és közlekedési út. 4

5 átlátszó felületű ajtók, kapuk, falak kitörés elleni védelme, megkülönböztető jelzések DR SZALAI ERZSÉBET 25 Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól Keresőképtelensége lombikbébi program kötelező orvosi vizsgálata tartamára véradáshoz (min.4 óra) hozzátartozója halálakor 2 munkanapra, általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre, önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamára, I bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra, Különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára, továbbá távolléti díj 148. esedékessége időpontjában érvényes alapbér pótlékátalány esedékesség időpontját megelőző utolsó 6 hónapra (irányadó időszak) kifizetett teljesítménybér bérpótlék figyelembevételével kell megállapítani. MUNKAIDŐKEDVEZMÉNYEK Ált. érvényes kedvezmények Munkaközi (ha 6 órát meghaladja, húsz perc, 9 órát meghaladja, további 25 perc) - munkanapok közötti - munka hetek közötti - ápolás Csak anyákra Apanap (2 hón belül) szoptatási (6, 9) 5 nap, iker 7 szülési szabadság (24 HÉT) DR SZALAI ERZSÉBET 30 5

6 Bérhez való jog ALAPSZABADSÁG MÉRTÉKE Személyi alapbérként, teljesítménybérként LEGALÁBB a minimálbér! DR SZALAI ERZSÉBET nap 25. életévétől életévétől életévétől életévétől életévétől életévétől életévétől életévétől életévétől életévétől 30 munkanap (HOSSZABB AMELYIK ÉVBEN BETÖLTI) DR SZALAI ERZSÉBET 2012.X on felüli napok PÓTSZABADSÁGOK FIZETÉS NÉLKÜLI BETEGSZABADSÁG XXXX DR SZALAI ERZSÉBET 34 MUNKÁLTATÓ köteles utasításokat és tájékoztatást a munkavégzést megelőzően megadni; megfelelő munkaeszközöket biztosítani./. rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-ea követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket; bérfizetés DR SZALAI ERZSÉBET 35 6

7 MUNKAVISZONY MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE MEGSZŰNÉSE MEGSZÜNTETÉSE Pl:./. DR SZALAI ERZSÉBET 37 DR SZALAI ERZSÉBET 38 HATÁROZOTT IDŐ LEJÁRTA MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE JOGVISZONYVÁLTÁS ( jogügylet vagy jsz. alapján a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem az MT hatálya alá tartozik) JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉS MUNKAVÁLLALÓ HALÁLA DR SZALAI ERZSÉBET 39 DR SZALAI ERZSÉBET 40 VÉGKIELÉGÍTÉS közös megegyezéssel felmondással azonnali hatályú felmondással munkáltatói felmondás jogutód nélküli megszűnés jogviszonyváltás esetén 1-6 havi DR SZALAI ERZSÉBET 42 7

8 végkielégítés mértéke FELMONDÁSI VÉDELEM legalább 3 év esetén 1 havi, legalább 5 év esetén 2 havi, legalább 10 év esetén 3 havi, legalább 15 év esetén 4 havi, legalább 20 év esetén 5 havi, legalább 25 év esetén 6 havi távolléti díj összege. Például:./. DR SZALAI ERZSÉBET 44 várandósság alatt szülési szabadság alatt nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt (ha ezekről előbb tájékozatatást adott) gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés alatt 8

9 Felmondási idő hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság MIN: 30 NAP MEGHOSSZABBODIK: a munkáltatónál munkaviszonyban töltött 3 év után 5 nappal, 5 év után 15 nappal, 8 év után 20 nappal, 10 év után 25 nappal, 15 év után 30 nappal, 18 év után 40 nappal, 20 év után 60 nappal DR SZALAI ERZSÉBET 50 Munkavállaló kártérítési kötelezettsége 167 -TÓL Felmentés időtartamára TÁVOLLÉTI DÍJ Vétkes gondatlan szándékos mvállaló felel, munkáltató bizonyít DR SZALAI ERZSÉBET 52 Bedolgozói munkaviszony 198. TÁVMUNKA olyan önállóan végezhető munkára létesíthető, amelyre a felek a munkabért kizárólag teljesítménybér formájában határozzák meg. DR SZALAI ERZSÉBET 53 9

10 Egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony MUNKAERŐ KÖLCSÖNZÉS az olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi DR SZALAI ERZSÉBET 56 MUNKAÜGYI JOGVITA A munkáltatói jogokat megosztva gyakorolják bírói út xxxxxxx DR SZALAI ERZSÉBET 58 10

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Operatív HR feladatok 1 Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Munkaszerződés a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre a munkaszerződés jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Második Részben

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4786. számú törvényjavaslat a Munka Törvénykönyvéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. október 2011. évi törvény a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 Munkaügyi dokumentumok... 5 Munkaügyi ellenőrzések

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Új Munkatörvény Könyve hatása az Ágazati Kollektív Szerződésre Összeállította: Dr. Berán Katalin 1 Hasznos tudni valók a kiterjesztett ágazati kollektív

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL MUNKAVÁLLALÓ KÉZIKÖNYVE AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL Támogatóink: SZAKSZERVEZETED NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI: Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 I.MUNKASZERZŐDÉS... 4 I.1. Munkaviszony létesítése...

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 5 1. A kollektív szerződés célja és tartalma... 5 2. A kollektív szerződés személyi és időbeli hatálya... 5 3. A kollektív

Részletesebben

Szakdolgozat. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék

Szakdolgozat. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék Szakdolgozat Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék Munkaviszony létesítés, módosítás, megszüntetés Konzulens: Dr. Gecse Istvánné Sallai Mónika 2013 Thesis University of

Részletesebben

Munkaügyek Hogyan tartsam meg? Jogok, lehetőségek, kötelességek

Munkaügyek Hogyan tartsam meg? Jogok, lehetőségek, kötelességek Munkaügyek Hogyan tartsam meg? Sok energiát öltünk bele, hogy munkahelyet találjunk. Keresgéltünk, önéletrajzot írtunk, felkészültünk az interjúra. Sikerrel jártunk és állást szereztünk magunknak. Tartsuk

Részletesebben

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Veres Gábor A Minisztérium

Részletesebben

A még hatályos és az új Mt. összevetése

A még hatályos és az új Mt. összevetése A még hatályos és az új Mt. összevetése CMS Cameron McKenna Jelmagyarázat régi Mt.-ben szerepelt, az újban azonban már nem új rendelkezés az új Mt.-ben. a régi Mt.-ben egyáltalán nem szerepelt a jogintézmény

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- -

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel't összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- - (-) t'~;,,í ;T~'űlé. Ylivatala ot,,á_ y_ á m : tik zett. io ~2 2 2012. évi... törvény a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~-

Részletesebben

Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás

Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás I. fejezet I. Az átmeneti foglalkoztatási megállapodásra vonatkozó szabályok (Mt. 30-41/A. ) Az átmeneti foglalkoztatási megállapodás

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok 1. oldal Tartalomjegyzék dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok... 1 1. Bevezetés, célkitűzés... 3 2. A

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Munkajogi tájékoztató

Munkajogi tájékoztató Munkajogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak E körben igyekszünk választ adni a legfontosabb munkavégzéssel összefüggő kérdésekre, mint: milyen formában dolgozhatok milyen formában foglalkoztathatok

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

NEKI Közfoglalkoztatási Program. Útmutató közmunkásoknak

NEKI Közfoglalkoztatási Program. Útmutató közmunkásoknak NEKI Közfoglalkoztatási Program Útmutató közmunkásoknak 1 Tartalomjegyzék 1. Közmunkás leszek?!... 4 2. Kérem a munkaszerzôdésemet!... 5 3. Segítség! Elveszítem a segélyem!... 6 4. Az orvosi alkalmassági

Részletesebben

A munkavállalókat érint változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében

A munkavállalókat érint változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében A munkavállalókat érint változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében 1. Nagyobb szerepet szán az egyéni munkaszerz déseknek. 2. Sok kérdésben behozza háttérjogszabálynak a Polgári Törvénykönyvet (pl.

Részletesebben

Hogyan készüljünk a munkába visszatérésre gyermekvállalás után?

Hogyan készüljünk a munkába visszatérésre gyermekvállalás után? Hogyan készüljünk a munkába visszatérésre gyermekvállalás után? A dél-békési fiatalok családi életre nevelése és komplex, családbarát szolgáltatások kialakítása a Dél-Békési termelő családok munkaerő-piaci

Részletesebben

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

0886-06 Általános vállalkozási feladatok Békéscsabai Regionális Képző Központ 0886-06 Általános vállalkozási feladatok modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította: Kiss Árpád Lektor: Nagy Mihály A modul címe: 0886-06 Általános vállalkozási feladatok

Részletesebben

Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről

Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről A munkaerő-kölcsönzői tevékenységet a többször módosított Munka Törvénykönyvének (1992. évi XXII. Törvény, továbbiakban: Mt.) XI. fejezete, valamint a

Részletesebben